Erasmus+. Środki finansowe dla OSP, MDP, LZS, stowarzyszeń

Najbliższe bezpłatne szkolenie odbędzie się 16-20 marca 2016 r. w Czechach (okolice Pragi) a termin zgłoszeń to 21 lutego 2016 r. Przeczytajcie niżej...

Dzięki dofinansowaniu z Erasmus+ sektor Młodzież młodzi ludzie również w ramach działalności np. LZS, OSP mogą:

  • zorganizować Wymianę Młodzieżową, Międzynarodową Inicjatywę Młodzieżową,
  • korzystać z możliwości wyjazdu na wolontariat,
  • spotkać się z politykami i wpływać na politykę młodzieżową.

Również pracownicy młodzieżowi i osoby pracujące z młodzieżą mają szansę:

  • rozwijać swoje kompetencje na szkoleniach, seminariach jak również na stażach w organizacjach w innych krajach.

Ponadto pojawiły się projekty Partnerstw Strategicznych, które umożliwiają międzynarodową współpracę pomiędzy organizacjami i wypracowywanie narzędzi edukacyjnych (np. programów, materiałów edukacyjnych opartych o metody edukacji pozaformalnej) służących zwiększaniu jakości pracy z młodzieżą poza szkołą, poza systemem edukacji formalnej.

Okres realizacji programu Erasmus+ przypada na lata 2014-2020. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w sektorze Młodzieży w 2016 r. to ok. 12 mln EUR. Finansowanie projektów jest oparte o kwoty ryczałtu i stawki jednostkowe, aby ułatwić korzystanie z funduszy unijnych i uprościć rozliczanie projektów.

Program podzielony został na trzy kluczowe akcje:

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób młodych i osób pracujących z młodzieżą (tu znajdziemy wymiany młodzieży, wolontariat europejski, szkolenia/seminaria/staże i inne działania dla pracowników młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą).

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (odnajdziemy tu Partnerstwa Strategiczne a także dawne Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe).

Akcja 3: Wsparcia reform w edukacji (rozwój polityki młodzieżowej).

 

Erasmus+ Młodzież oferuje młodzieży jak i osobom pracującym z młodzieżą udział w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających korzystanie z programu. Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób, które nie realizowały jeszcze projektów w ramach Erasmus+, jak i do tych, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności w pracy z młodzieżą.

Ogłoszenia o bieżących szkoleniach dostępne są na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/szkolenia/

Mamy nadzieję, że na szkolenie dot. Transnarodowych Inicjatyw Młodzieżowych zgłoszą się uczestnicy z OSP:

http://erasmusplus.org.pl/level-up-cz-pl-sk-szkolenie-dotyczace-transnarodowych-inicjatyw-mlodziezowych/

Najbliższe bezpłatne szkolenie odbędzie się 16-20 marca 2016 r. w Czechach (okolice Pragi) a termin zgłoszeń to 21 lutego 2016 r.

 

Szczegółowe informacje oraz link do ankiety zgłoszeniowej on-line dostępne są na stronie www programu Erasmus+ oraz stronie www SALTO-Youth.

 

Aby zapoznać się z priorytetami, celami i zasadami poszczególnych Akcji zapraszamy do lektury Przewodnika po Programie Erasmus+, który mimo dużej objętości jest przejrzyście napisany i podzielony na sektory edukacyjne.

Przypominamy, że oficjalną stroną internetową programu Erasmus+ jest witryna www.erasmusplus.org.pl

Sektora młodzieżowego dotyczy zakładka www.erasmusplus.org.pl/mlodziez

W programie Erasmus+ Młodzież w 2016 r. dostępne są trzy konkursy – termin naboru wniosków to: 2 lutego, 26 kwietnia i 4 października 2016.


Erasmus+ to program Komisji Europejskiej, który zastąpił wcześniejsze programy sektorowe np. „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Program kładzie nacisk na projekty młodzieżowe, edukację pozaformalną, czyli edukację pozaszkolną i ukierunkowany jest na integrację europejską.

 
Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 19-02-2016 09:56
Przewiń do góry