Sesja Rady Gminy

W dniu 8 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie sesji,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 1. Prezentacja map bezpieczeństwa i porządku w gminie.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dąbrowa, polegającej na wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa z Gminy Dąbrowa i włączeniu go do miasta Opola.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2016.
 5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2016.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2016.
 7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy Dąbrowa na rok 2016.
 8. Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Zmiana uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 01-02-2016 15:27
Przewiń do góry