Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2016 roku

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa.

Wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne w urzędzie gminy oraz poniżej) należy składać w terminie do 12 lutego br. w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Gospodarki Odpadami (pokój nr 11) –  tel. 774641010 w. 111 lub 774641058.

1. PDFZawiadomienie_o_naborze_wniosków_azbest_2016.pdf (254,04KB)

2. DOCRegulamin.doc (44,00KB)

Druki do pobrania:

1.  DOCWniosek.doc (34,50KB)

2. DOCOcena_stanu_i_możliwości_bezpiecznego_użytkowania_wyrobów_zawierających_azbest.doc (20,00KB)

3. DOCOświadczenie_zgłoszenia_robót_lub_pozwolenie_na_budowę.doc (25,50KB)

4. DOCWzór_pełnomocnictwa.doc (23,50KB)

5. DOCOświadczenie_pomoc_de minimis.doc (38,00KB)

6. DOCFormularz_informacja_pomoc_de_minimis_rolnictwo_lub_rybołóstwo.doc (34,00KB)

7. XLSFormularz_informacja_pomoc_de_minimis.xls (141,00KB)

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 12-01-2016 10:20
Przewiń do góry