Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Ogłoszenia Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 stycznia 2016 roku o otwartych konkursach ofert  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji  w 2016 roku w Gminie Dąbrowa.

Poniżej przedstawiamy treści ogłoszeń w zakresie czterech zadań publicznych:

PDFZadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (312,74KB)

PDFZadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy (312,08KB)

PDFZadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy (320,55KB)

PDFZadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego do realizacji na terenie Parku Wiejskiego w Chróścinie - obejmującego działki o nr 81/12, 302/8 i 310/8 k. m. 5 (311,01KB)

 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 05-01-2016 11:40
Przewiń do góry