Zebranie wiejskie we Wrzoskach

9 grudnia 2015 roku w świetlicy wiejskiej przy remizie we Wrzoskach pojawili się tłumnie mieszkańcy Wrzosek zaniepokojeni o dalsze losy swojej miejscowości. Podobnie jak na zebraniu w Sławicach wójt Marek Leja przedstawił prezentację, w której zawarł historię zdarzeń od 20 listopada dotyczącą próby zaanektowania Sławic, Wrzosek i Terenu inwestycyjnego Wrzoski - Karczów przez prezydenta Opola, dalej aktualny stan prawny, wyliczenia strat związanych z przejęciem tych wiosek oraz przedstawił porównanie podstawowych opłat w Opolu i w gminie Dąbrowa. Prowadzący zebranie Sołtys Piotr Fikus uzyskał jednogłośnie mandat poparcia na wszystkie działania uniemożliwiające przejęcie Wrzosek przez Opole.

Po zebraniu Rada Sołecka i Sołtys wydali następujące oświadczenie
Oświadczenie sołectwa Wrzoski
Społeczność Wrzosek nie pozostaje obojętna na różnego rodzaju doniesienia medialne o zamiarze połączenia naszej wsi z miastem Opolem. Tym pierwszym, oficjalnym oświadczeniem włączamy się do dyskusji, przedstawiając stanowisko zdecydowanej większości naszych mieszkańców.
Chcemy nadmienić, że dotychczasowy stosunkowo skromny głos nie był oznaką braku zainteresowania tematem, ale, jak zwykliśmy czynić, dogłębną analizą problemu, dyskusjami w różnym gronie i ostatecznie przeprowadzoną ankietą wśród wszystkich mieszkańców Wrzosek.
W oparciu o powyższe stwierdzamy jednoznacznie, że nasza społeczność nie znajduje żadnych, znaczących argumentów mogących przekonać ją do realizacji planów p. Prezydenta Opola.
Przez wiele lat mieszkańcy Wrzosek, przy wsparciu Gminy Dąbrowa, której od 40-tu lat jesteśmy integralną częścią, intensywnie pracowali na swój wizerunek, czego dowodem są osiągnięcia widoczne ‘’gołym okiem’’. Nie mając pewności czy współpraca z Opolem przyniosłaby podobny efekt, chcemy pokazać jak dzisiaj przedstawia się obraz wsi, po ponad dwóch kadencjach obecnego Włodarza Gminy Dąbrowa:
1. Kanalizacja – jest
2. Gaz - jest
3. Oświetlenie ulic i miejsc publicznych – jest
4. Reaktywowany i utrzymywany z dotacji Gminy klub piłkarski LZS – jest
5. Nowa Remiza Strażacka – jest, ze sprawnie działająca jednostką w systemie KSRG.
6. Nowa świetlica wiejska – jest
7. Nowy plac zabaw wraz z boiskiem do koszykówki i terenem rekreacyjnym - jest
8. Końcowy etap budowy szatni dla LZS – jest
9. Zapewniony coroczny fundusz sołecki – jest
10. Prężnie działające Stowarzyszenie Odnowy Wsi – jest
11. Zagospodarowany teren zielony, ze stawem - jest
12. Drogi gminne - generalnie - wyasfaltowane lub bite, ale utrzymane prawidłowo.
13. Rowy melioracyjne czyszczone na bieżąco – ok. 1200 mb rocznie
14. Dobrze zorganizowany system wywozu śmieci.
15. Pełny dostęp do placówek edukacyjnych i służby zdrowia.
I to na tyle, chociaż najważniejszy argument to ‘’bliskość’’, dosłownie i w przenośni, władzy Gminnej. Dla nas nieutrudniony kontakt bezpośredni z Wójtem i jego pracownikami.
Mając świadomość stanu posiadania oczekiwaliśmy, że p. Prezydent Opola, aby nas przekonać do swojej wizji, merytorycznie uzasadni proponowane zmiany na mapie regionu, niestety, nie doczekaliśmy się. Te informacje, które trafiają do nas poprzez media niczym nam nie imponują.
Obserwując na co dzień działania władz Gminy Dąbrowa, wieloletnie zaangażowanie w proces przemian, mamy pewność, że proponowana przez nie optyka rozwoju, nawet przy skromnym, ok. 30-to mln budżecie, przyniesie w niedalekiej przyszłości wymierne korzyści, nie tylko naszym mieszkańcom. Wiemy też, że nasz głos się dzisiaj liczy, nie jesteśmy pomijani w żadnej dyskusji nad problemami Gminy.
Uważamy również, że proces naturalny połączenia, wielokrotnie wskazywany jako znaczący argument tej transformacji, nie odpowiada stanowi faktycznemu, gdyż taki proces nie odbywa się w sposób aranżowany, właśnie taki jak zaproponowały nam Władze Opola.
Będąc w pełni lojalnym wobec Gminy Dąbrowa, posiadając wiedzę, że jej niezachwiane funkcjonowanie zależy w dużej mierze od Wrzosek, Sławic i rozwoju strefy ekonomicznej na pograniczu Wrzosek i Karczowa, liczymy, że w duchu przyszłej, dobrej współpracy, w ramach Aglomeracji Opolskiej, wsłucha się Pan w głos społeczeństw podopolskich wsi i odstąpi od swoich planów, burzących stabilność regionu.

Rada Sołecka wsi Wrzoski Sołtys Sołectwa Wrzoski


Data publikacji: 18-12-2015 10:06
Przewiń do góry