Nic bez zgody mieszkańców!

"Oczywiście mógłbym powtórzyć hasło z obchodów 40-lecia gminy Dąbrowa o 15 wioskach - perłach w koronie, które są dla nas równie ważne i niezbędne dla wspólnego funkcjonowania. Mógłbym jak Rejtan rozerwać szaty i krzyczeć: "nie oddam ani jednego skrawka naszej gminy". Ale wtedy nieprzychylni mi podnieśliby rwetes, że wiejski wójt - watażka broni swego "stołka". Pozwolę więc odnieść się do całej sprawy chłodno i merytorycznie.

Po pierwsze: forma przekazania swoich "rewelacji" przez pana Prezydenta jest skandaliczna. Włodarze gmin, których miejscowości chce zaanektować pan prezydent, dowiedzieli się o tym z gazety, choć od wielu miesięcy spotykamy się w ramach aglomeracji opolskiej.

Po drugie: w "wywiadzie - rzeka" zamieszczonym w NTO, który powinien raczej nosić tytuł "Opole - miasto swe widzę ogromne", pan prezydent pozwolił sobie na wydawanie opinii o gminie Dąbrowa i o zarządzaniu nią przez wójta, Radę Gminy i urzędników (zabrakło tylko słowa "nieudolnym"). Otóż, nigdy nie pozwoliłbym sobie na ocenianie czyjejś pracy, która mi nie podlega, a pan prezydent to zrobił. Mnie recenzują i oceniają mieszkańcy gminy Dąbrowa, a nie włodarz sąsiedniej gminy. Ja publicznie nie krytykuję Prezydenta, że mieszkańcy Opola muszą jeździć przez most, który grozi zawaleniem, że nie potrafi rozwiązać problemów komunikacyjnych Opola czy zadbać o peryferyjne dzielnice Opola, którym daleko do naszych pięknych wiosek.

Po trzecie: nie widzę żadnych przesłanek, aby mieszkańcy Wrzosek, Karczowa, Sławic, Żelaznej czy Niewodnik mieli ochotę na dobrowolne włączenie się do Opola, a ich zdanie jest tutaj najważniejsze. Analizując za i przeciw rozsądni mieszkańcy zauważą mniejsze podatki, niższe opłaty za śmieci i wodę, spokój, zieleń, dostęp do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w najbliższym sąsiedztwie, co przemawia za pozostaniem w naszej gminie. Rozważą również niestety wyższe opłaty za ścieki i braki w komunikacji lub ich wyższą cenę, które im obecnie w naszej gminie doskwierają. Ale proszę pamiętać, że te wyższe ceny dyktuje nam dziś właśnie Opole, które może, po pierwszych aktach solidarności z przyłączanymi wioskami, wrócić do biznesowego rozliczania wozo-kilometrów, ścieko-kilometrów, za które ktoś będzie musiał zapłacić (czytaj wszyscy mieszkańcy Opola!).

Po czwarte: nie sądzę, również, aby nasi mieszkańcy wypracowaną przez lata wspólnotę, troskę o kluby sportowe, straże, niezależność i samorządność poświęcili na rzecz tańszego biletu do zoo lub na pływalnię. Są jeszcze ważniejsze rzeczy od pieniędzy na tym świecie. Kto tego nie zrozumie, ten przegra"

Po piąte: Jestem jak najbardziej za rozwojem i Opola i całego naszego województwa, ale z coraz większym zbulwersowaniem czytam rewelacje Pana Prezydenta o terenach inwestycyjnych, które są niezagospodarowane ze względu na słabość Gminy i podobno 160 ha leży odłogiem. Informuję więc, że to właśnie gmina Dąbrowa przygotowuje te tereny pod inwestycje, które będą przynosiły profity nie tylko jej mieszkańcom, ale całemu regionowi.

  • Gdy  już kończy się projektowanie ronda na tzw „grzybku”, które jest podstawą skomunikowania dróg krajowych z terenem strefy ekonomicznej,  
  • gdy  GDDKiA znalazła już środki na sfinansowanie tego ronda,
  • gdy uzyskaliśmy już zgodę ministra Rolnictwa  na „odrolnienie” i „ odlesienie” strefy,
  •  gdy zostały opracowane dokumenty  z dziedziny ochrony środowiska,
  • gdy prace nad Planem Zagospodarowania są na ostatniej prostej (plan byłby już gotowy w lutym 2015, gdyby nie protest niektórych  mieszkańców Wrzosek i Osiedla w Chróścinie, którzy zgłosili 130 uwag do projektu)
  •  gdy uzyskaliśmy już dokument ministerialny wprowadzający te tereny do Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej
  • i gdy złożyliśmy do Aglomeracji Opolskiej (po to między innymi została stworzona aglomeracja) wniosek na 10 mln zł na dozbrojenie terenu,

pan Prezydent chce przejąć te tereny i włączyć je do miasta Opola.

O wszystkich aspektach tej bulwersującej sprawy będę mieszkańców na bieżąco informować na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Pozdrawiam wspólnotę mieszkańców gminy Dąbrowa!
Wasz Wójt!


Data publikacji: 24-11-2015 13:52
Przewiń do góry