Sesja Rady Gminy Dąbrowa

Dnia 26 listopada 2015 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Przystąpienie Gminy Dąbrowa do stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w Opolu.
 4. Uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 5. Odstąpienie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbrowa (nie dotyczy miejscowości Żelazna) na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 6. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 7. Wzór deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
 8. Wzór deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
 9. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień od podatku od nieruchomości.
 11. Zmiana Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 rok.
 12. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 13. Interpelacje radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 20-11-2015 12:38
Przewiń do góry