Lepsze czasy dla zamku w Dąbrowie

Zamierzenia i wielkie plany władz Uniwersytetu Opolskiego związane z remontem i późniejszym przeznaczeniem zamku w Dąbrowie choć cieszą gminę Dabrowa i jej mieszkańców niezmiernie, były ciągle li tylko informację medialną. Jednakże od wtorku zaczęły się konkretyzować. 3 listopada w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie powiązane z przekazaniem „placu budowy” przez przedstawiciela  Uniwersytetu Opolskiego czyli Inwestora, Spółce Komandytowej Bilpol-Kużaj z Chorzowa czyli  Wykonawcy zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie,, współfinansowany z dotacji celowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Inwestycja warta blisko 1,2 mln złotych obejmuje między innymi odtworzenie osi widokowych poprzez usunięcie chaszczy i samosiejek, wyczyszczenie stawu, nowe nasadzenia alei dębowej, nasadzenia uzupełniające alei lipowej, nasadzenia uzupełniające kolekcję drzew i krzewów, odbudowę dawnych alei spacerowych i budowa nowych ścieżek, zamontowanie oświetlenia, koszy, ławek, budowę wiaty. W spotkaniu oprócz przedstawiciela Inwestora - pana Włodzimierza Cichego i przedstawiciela Wykonawcy – pana Marka Kużaja, uczestniczył również pan Ireneusz Racławicki – reprezentujący Stowarzyszenie „Dąbrowskie Skarby” oraz oczywiście Gospodarz Gminy Wójt Marek Leja.


Data publikacji: 05-11-2015 16:36
Przewiń do góry