Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 2 czerwca 2011 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010.
 5. Nadanie nazwy ulicy w Prądach.
 6. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa,
 7. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 27-05-2011 11:42
Przewiń do góry