Sesja Rady Gminy

29 października 2015 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.
Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji,
 • stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 2. Sprawozdanie Gminnego Zrzeszenia LZS za sezon 2014/2015.
 3. Informacja z działalności OSP za 2014 r.
 4. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej.
 5. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu.
 6. Zmiana Uchwały nr III/15/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Zmiana Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 rok.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych.
 9. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników zobowiązanych do ich złożenia.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 27-10-2015 10:06
Przewiń do góry