Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2025”

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2025”

 

Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2025. Opinie do projektu ww. dokumentu można składać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 2 listopada 2015 r. :

  1. W formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa;
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

 

Opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Zapraszam do udziału w konsultacjach

 

 JPEGOGŁOSZENIE WÓTA GMINY (1).jpeg (115,57KB)
Formularz uwag: DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii.doc (255,50KB)
Treść diagnozy społeczno-gospodarczej gminy Dąbrowa: PDFDiagnoza społeczno - gospodarcza Gminy Dąbrowa - konsultacje społeczne.pdf (1,43MB)
Treść projektu strategii gminy Dąbrowa: PDFStrategia Rozwoju Gminy Dąbrowa - konsultacje.pdf (387,11KB)

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 12-10-2015 12:39
Przewiń do góry