KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA W SPRAWIE ĆWICZEBNEGO URUCHOMIENIA SYREN

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Dąbrowa , że w dniach 13 - 14 października 2015r.   w trakcie ćwiczebnych epizodów KRAJOWEGO ĆWICZENIA RENEGADE-SAREX 15/II odbędzie się sprawdzenie procedur ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, w tym przewidywane uruchomienie syren systemu alarmowania – sygnał „Ogłoszenie alarmu” a następnie sygnał „Odwołanie alarmu” .

„OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

„ODWOLANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o zachowanie spokoju ponieważ będą   to tylko ćwiczenia.

                                                                      

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) – sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania po ogłoszeniu  tych treningów przez właściwe terytorialnie organy  administracji  publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

                                                                                                          Wójt Gminy Dąbrowa

                                                                                                          /-/ Marek Leja

Opublikował(a): 
Data publikacji: 12-10-2015 08:04
Przewiń do góry