Sesja Rady Gminy

W dniu 17 września 2015 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie sesji,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. przyjęcie protokołów.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2014/2015.
 3. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
 4. Przyjęcie i realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa.
 5. Wyrażenie zgody na nabycie części gruntu położonego w Dąbrowie.
 6. Wyrażenie zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie.
 7. Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 8. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 9. Zmiana Uchwały nr III/15/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Zmiana Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 14-09-2015 12:25
Przewiń do góry