80 lat OSP we Wrzoskach

W sobotę 22 sierpnia 2015 r. świętowano 80-lecie OSP we Wrzoskach. Okrągły jubileusz rozpoczął się mszą o godz. 11.00  odprawioną przez Proboszcza tutejszej parafii ks. Huberta Łysego, a następnie przy dźwiękach gminnej orkiestry dętej odbył się przemarsz pod remizę OSP Wrzoski. Tam już uroczysty apel wraz z wręczeniem odznak dla zasłużonych.
Okolicznościowe przemówienia i podziękowania wygłosili: Z-ca Komendanta PSP Witold  Trojnar, Z-ca Wójta Gminy Dąbrowa Erwin Marsolek, Sekretarz Zarządu oddziału powiatowego ZOSPRP Barbara Dębska. W uroczystościach udział brał również Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Kulminacyjnym momentem Jubileuszu była dekoracja odznaczeniami najbardziej zasłużonych strażaków. 

Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – Franciszek Niekrawiec.
Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” –Paweł Zdero, Jan Mann, Wilibald Kalla. 
Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – Waldemar Polok, Zygmunt Czaja, Tomasz Kałuża, Artur Zdero, Henryk Kala, Werner Nicpoń, Alfred Gajda. 
Odznaka „Strażak Wzorowy” - Mateusz Gładki, Kamil Wocka, Piotr Rosa, Marcin Szwalbe, Krystian Gładki, Damian Gryga, Damian Kula, Marek Rosa, Mateusz Janik, Daniel Wocka, Michał Piechaczek, Paweł Pach, Robert Kałuża, Marcin Fikas, Ilona Jendryasek.
Brązowa Odznaka MDP – Patryk Holewa, Damian Polok, Dominik Pach, Daniel Jopczyk, Rafał Klos, Damian Szwalbe, Daria Kala. 

Zdjęcia:

 

Czas się nie zatrzymał, czyli krótka historia  OSP Wrzoski 

Wśród wiejskiej zabudowy Wrzosek wyróżnia się jeden szczególny obiekt, to remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, której wygląd wzbudza zazdrość i podziw wszystkich przejeżdżających przez miejscowość. Kiedy w sierpniu 2010 roku oddawano ją do użytkowania mieszkańcy sołectwa, a w szczególności druhowie, poczuli dumę, że doceniono wieloletni wysiłek i starania tych, którzy przez dziesięciolecia, z przekonaniem i wytrwałością, ratowali ludzkie życie i majątek, nie tylko na terenie Gminy. Nastąpiło nowe otwarcie, które OSP Wrzoski niezaprzeczalnie zawdzięczają przychylności Wójta Gminy Dąbrowa Markowi Lei i jego współpracownikom. 
 Początki jednostki, które sięgają okresu międzywojennego, i ówczesny stan osobowy odzwierciedlają stare fotografie, na których nie inaczej jak we wspaniałych mundurach i hełmach, zdyscyplinowani, w pełnej gotowości, prezentują się ci pierwsi, którzy zasługiwali na założenie stroju strażackiego.  Nie ma jednak pewności, jak daleko sięga historia jednostki i to pomimo, że prawie w każdym domu można doszukać się strażackich korzeni i tych szczególnych wartości służby społecznej przekazywanych z ojca na syna. Dzisiaj świętowane jest osiemdziesięciolecie, ale może gdzieś w domowych archiwach zostaną wyszperane dokumenty przesuwające powstanie OSP o kolejne lata. 
 Czas po II drugiej wojnie światowej nie był łaskawy. Pierwszy wóz - marki ‘’Żuk’’ - trafił pod dach niewielkiej, ale jeszcze istniejącej, starej remizy dopiero w 1976 r. i to wyłącznie dzięki zwycięstwu druhów w zawodach strażackich, zastępując leciwą, zabytkową sikawkę. Za sprawą wielu zapaleńców, których jeszcze dzisiaj szczególnie się honoruje, ich uporowi i cierpliwości, mimo wielu przeszkód, jednostka coraz aktywniej zaznaczała swoją obecność w życiu mieszkańców Wrzosek, nie zapominając jednak o podstawowych obowiązkach, chociażby wykazując się operatywnością podczas ‘’wielkiej powodzi’’ w 1997 r.
W roku 2006 pewien okres w historii jednostki został zamknięty, ale zarazem otworzyła się jego nowa karta. Nastąpiła zmiana pokoleniowa i czas zasadniczych przeobrażeń w jej obrębie, ale też samej wsi. Pożegnano, chyląc przed nim czoła, dotychczasowego Prezesa. Zaszczytną funkcję przejął na swoje barki druh Waldemar Polok. Trzy lata później, dzięki współpracy z jednostką OSP Żerkowice oraz Gminą Komprachcice przekazano jednostce wóz bojowy marki „STAR 28”, który zastąpił wielce wysłużonego ‘’ŻUKA’’. Lipcowe odwiedziny, w 2010 r., u strażaków z Freiwillige Feuerwehr Hasbergen przyniosły kolejne wzmocnienie OSP. W jej garażu pojawił się techniczny wóz bojowy marki Mercedes 911, który, dzięki pomocy licznych sponsorów, został doposażony i przystosowany do potrzeb wykonywanych zadań. Obecny rok również jest wyjątkowy. Z jego początkiem OSP Wrzoski uznano za godną wstąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, doceniając dotychczasowe zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków. Dodatkowo, po kilkumiesięcznych staraniach, stała się ona jednostką S-3. W ramach wieloletniej współpracy z gminą partnerską Lengede, sprowadzono trzeci samochód pożarniczy - marki Mercedes 310, mniejszy, ale jakże potrzebny do transportu większej ilości druhów oraz sprzętu na miejsce prowadzonych działań. 
Przypadająca rocznica jest okazją podsumowania wieloletniej działalności. Z pewnością nie zrobiono wszystkiego i wiele wyzwań stoi przed tą grupą wyjątkowych osób, bez których uczestnictwa dzisiejszy obraz Wrzosek byłby znacznie uboższy i to w każdym elemencie życia mieszkańców. Ale nie ma się czym martwić, bo pod sztandar OSP, otrzymany dzięki wsparciu niezawodnych przyjaciół, z niezmiennym hasłem „Bogu na Chwałę ludziom na pożytek”, z roku na rok szeregi druhen i druhów są zasilane nowymi członkami, a co najbardziej cieszy, najmłodszymi mieszkańcami Wrzosek, aktywnie zainteresowanymi tą działalnością społeczną, co wróży jednostce sukcesy w kolejnych latach. 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 01-09-2015 13:35
Przewiń do góry