PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Obszar Wojewodztwo opolskie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 27.08.2015

do godz. 07:30 dnia 28.08.2015

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2

Przebieg Do godziny 20:00 dnia 31.08.2015 obowiązuje ostrzeżenie nr 36 o upałach, wydane o godz.

12:32 dnia 26.08.2015.

PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 28.08.2015

do godz. 07:30 dnia 29.08.2015

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2

Przebieg Do godziny 20:00 dnia 31.08.2015 obowiązuje ostrzeżenie nr 59 o upałach, wydane o godz.

12:32 dnia 26.08.2015.

PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 29.08.2015

do godz. 07:30 dnia 30.08.2015

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2

Przebieg Do godziny 20:00 dnia 31.08.2015 obowiązuje ostrzeżenie nr 36 o upałach, wydane o godz.

12:32 dnia 26.08.2015.

Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie

depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego

okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk Krzysztof Salanyk

Godzina i data wydania godz. 14:11 dnia 26.08.2015

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 27-08-2015 12:30
Przewiń do góry