Rok 2015

DOTACJA Z WFOŚiGW NA OCHRONĘ PRZYRODY - ALEJA DĘBOWA

Koordynator projektu: Katarzyna Gołebiowska-Jarek

 

Z okazji okazji 40-lecia Gminy Dąbrowa zaplanowano nasadzenia 40 dębów szypułkowych o wysokości 3-4m  w miejscowości Dąbrowa (stolicy gminy) oraz w pozostałych 14 miejscowościach po 1 sztuce dębu 2-3 metrowego upamiętniającego datę narodzin gminy w obecnym kształcie. 

Dąb szypułkowy kolumnowy "Fastigiata" jest drzewem o zwartej, kolumnowej koronie i charakterystycznych wyprostowanych gałęziach, przylegających do pnia.  Wybrene miejsce jest bezpieczne dla uzytkowników drogi i jednocześnie bezpieczne dla przyszłości drzew, tak aby za 200 lat zacgwycały swoją potęgą.
Nie bez znaczenia jest również do historii Dąbrowy. Nazwa miejscowości pochodzi również od określenia lasu dębowego. 

Całkowita wartość zadania pn. "Dębowa aleja na 40-lecie Gminy Dąbrowa" to 10 500 zł, z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Opolu w połowie dofinansuje przedsięwzięcie. 

logo_wfoś.png

 

11.jpeg

PUBLIKACJA "SKARBY NASZEGO REGIONU"

Koordynator projektu: Katarzyna Gołebiowska-Jarek

 

Elektroniczna wersja publikacji: PDFGD-folder_promo-web_version.pdf (15,45MB)

W lipcu b.r. gmina realizowała projekt pod nazwą "Skarby naszego regionu". Teraz prace dobiegają końca. Zadanie zostało dofinansowane za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad, a polegało na wydaniu 100 stronicowej publikacji o gminie Dąbrowa i czeskim partnerze projektu. Realizacja zadania następuje w wyniku rozwijającej się współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Dąbrowa (9,5 tyś mieszkańców) a MAS Moravska Brana (22 tyś mieszkańców, 32 gminy, 78 członków). Książka wydana w 4 językach (pol-cz-niem-ang) opisuje walory terenu, atrakcje turystyczne, położenie, bazę sportową, ośrodki edukacyjne i zasoby przyrodnicze i życie kulturowe. Głównym założeniem projektu jest pogłębienie współpracy transgranicznej pol-cz, popularyzacja wiedzy pogranicza, potencjału turystycznego i uwrażliwienie na wzajemne wpływy kulturowe obu sąsiadujących narodów. Ogólnie to wieloaspektowa promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu transgranicznego PRADZIAD oraz intensyfikacja współpracy między społecznościami po obu stronach granicy.
Z jednej strony - dolina Odry, brak przemysłu ciężkiego, różnorodność krajobrazów, pięć pałaców, zabytkowe parki, stawy, zabytki sakralne, natura 2000, krzyże i kapliczki - walory wciąż mało jeszcze znane, a z drugiej strony działalność kulturalna, działalność społeczna, ludzie, straże pożarne, organizacje pozarządowe. Partner czeski to inny teren, górski klimat, odmienne walory turystyczno-krajoznawcze i chętni do aktywizacji ludzie. Partnerzy projektu jednoznacznie stwierdzili, iż tereny położone dalej od granicy są mało wypromowane, mało znane i mało rozpoznawane. Popularyzacja tych terenów jest niemal znikoma. 

Projekt „Skarby naszego regionu” o wartości 28 700 PLN realizowany został przez Gminę Dąbrowa w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 20017-2013, a jego finansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% dofinansowania), ze środków budżetu państwa (10% dofinansowania) i budżetu Gminy Dąbrowa (5%)

Ideą Euroregionu Pradziad jest zbliżanie i współpraca pomiędzy Polską i Czechami, zacieśnianie kontaktów społeczności zamieszkałych po obu stronach granicy przez organizowanie i wspieranie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki, sportu, kultury i oświaty.
Projekt wpływa pozytywnie na budowanie oraz utrwalanie więzi pomiędzy beneficjentami projektu oraz pozwolił na stworzenie mocnej podwaliny dla dalszej, efektywnej współpracy obu stron. 

Publikacja wydana w 1000 egzeplarzy, w formacie A4 jest bezpłatna.

 

Elektroniczną wersję publikacji można pobrać tutaj: PDFGD-folder_promo-web_version.pdf (15,45MB)

11.jpeg

 

 
DOTACJA Z WFOŚiGW NA OCHRONĘ PRZYRODY

Koordynator projektu: Katarzyna Gołebiowska-Jarek

 

logo_wfoś.png

W chróścińskim parku, w miesiącu maju b.r. nasadzono blisko pół tysiąca roślin,a w tym m.in: azalie, berberysy, brzozy, sosny, klony, platany, różaneczniki, migdałowce i inne. Zakup, dostawa i wykonanie nasadzeń możliwe było dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, nagrody jaką otrzymała wieś Chróścina w konkursie "Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa"  oraz z funduszu sołeckiego na rok 2015. Nasadzenia wykonane zostały zgodnie ze sztuką i zasadami współczesnej wiedzy przyrodniczej. Kompozycja została opracowana wszechstronnie i szczegółowo przemyślana pod względem walorów estetycznych, rozwiązań technicznych, ekonomiczności związanej z wykonawstwem i późniejszym  użytkowaniem. Zwrócono uwagę na funkcjonalność, przyjazność dla środowiska, estetykę. Gatunki dobrano optymalnie do rodzaju podłoża, warunków klimatycznych i świetlnych. 
Drzewa alejowe posiadają min. jedną podporę o średnicy 5cm. i wys. 200cm. Wszystkie rośliny są obsypane podłożem próchnicznym w celu utrzymania wilgoci. Do roślin kwaśnolubnych zastosowano zaprawianie dołów podłożem o odczynie ph 3,5-4,5. 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 04-08-2015 10:38
Przewiń do góry