Zarządzanie kryzysowe

Gminne Centrum Zarządzania  Kryzysowego (GCZK)

Ul. Ks. Profesora Józefa  Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa

Jerzy Michalczyk – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

Tel. 77 464 10 10 wew.207

 

Tu znajdziesz: informacje, ostrzeżenia, komunikaty i poradniki w sytuacji poszczególnych zagrożeń

 

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja

 

Na GCZK spoczywa obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia do czasu ustania przesłanek kwalifikujących dane zdarzenie jako sytuację kryzysową. GCZK niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu Wójta Gminy Dąbrowa oraz organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach.

 

ZADANIA GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

 • zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, z centrami sąsiednich gmin, z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu oraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Opublikował(a): 
Data publikacji: 07-07-2015 08:54
Przewiń do góry