Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 2 lipca 2015 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2014 rok.
 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach.
 7. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 8. Określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 9. Zmiana Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok.
 10. Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
PROF.DR HAB.INŻ. PIOTR WIECZOREK

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 26-06-2015 11:14
Przewiń do góry