Zawiadomienie o zebraniu wyborczym w Żelaznej

Szanowni mieszkańcy sołectwa Żelazna !

Wójt Gminy Dąbrowa wykonując uchwałę Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Żelazna, serdecznie zaprasza mieszkańców

na Z E B R A N I E  W Y B O R C Z E poświęcone w y b o r o w i  s o ł t y s a  i  r a d y  s o ł e c k i e j,

które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2015 r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej

Porządek zebrania wyborczego będzie następujący:

  1. Powołanie spośród stałych i uprawnionych mieszkańców sołectwa trzyosobowej komisji wyborczej
    w celu przeprowadzenia głosowania.

  2. Przeprowadzenie odrębnych tajnych głosowań dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

  3. Ogłoszenie wyników wyborów.

ZEBRANIE WYBORCZE obsługiwać i prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa

Prosi się mieszkańców o zabranie z sobą na zebranie wyborcze przyborów do pisania.

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Marek Leja

 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 03-06-2015 11:23
Przewiń do góry