Mieszkańcy gminy Dąbrowa

Gmina Dąbrowa przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2025, jest to jeden z najważniejszych dokumentów określających wizję i cele rozwoju naszej gminy, w oparciu o który odbywać się będzie min. pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Opracowanie Strategii powinno się odbywać w oparciu o partnerstwo i współpracę z lokalną społecznością. Serdecznie zapraszam zatem do zgłaszania pomysłów, propozycji i uwag dotyczących naszej gminy, które będą pomocne w tworzeniu nowego dokumentu.
Zapraszam również do wypełnienia załączonej ankiety, która pomocna będzie w wytyczeniu kierunków rozwoju gminy.
Wszelkie pomysły, postulaty i uwagi należy przesyłać na adres promocja@gminadabrowa.pl do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Wypełnioną ankietę można rownież dostarczyć do Kancelarii Urzędu Gminy, przesłać pocztą na adres Urzędu: ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, bądź złożyć u sołtysów.

Ankiete możesz pobrać tutaj:DOCankieta.doc (26,50KB)

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 28-05-2015 12:36
Przewiń do góry