Spotkanie dot. przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Samorząd Województwa Opolskiego w ramach realizacji inicjatywy  „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020” organizuje spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Celem spotkań będzie popularyzacja wiedzy o obowiązujących przepisach prawa, prezentacja dobrych praktyk, a przede wszystkim zachęcenie  do podejmowania działalności na obszarach wiejskich na terenie danego powiatu.

Tematyka spotkań skierowana jest do rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz producentów produktów rolno-spożywczych działających na rynku lokalnym. Na spotkaniu  zaprezentowane zostaną nowe możliwości wspierania obszarów wiejskich ze środków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Spotkania odbędą się : 

- 21.05. 2015 w godz. 11:00-14:00  Sala w Starostwie Powiatowym w Namysłowie,  I piętro pok. nr 124, adres: Plac Wolności 12 A

- 27.05.2015 w godz. 10:00-13:00 Sala Powiatowa w Starostwie Prudnickim, adres: ul. Kościuszki 76

- 29.05.2015 w godz.11:00-14:00 Sala Powiatowa w Starostwie Brzeskim, adres: ul. Wyszyńskiego 23

Uczestnicy spotkania otrzymają wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego poradnik „Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne”.

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką na spotkanie.

Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.             

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 21-05-2015 10:49
Przewiń do góry