Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie udostępnienia spisu wyborców do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie udostępnienia spisu wyborców do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu

Uprzejmie zawiadamiam, że został sporządzony spis wyborców do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu, które odbędą się w dniu
31 maja 2015 roku. 
Jest on udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. księdza prof. Józefa Sztonyka 56  w pokoju nr 12
od dnia 12 maja 2015 r. do 18 maja 2015 roku w godzinach urzędowania (od poniedziałku do środy w godz. 7
30 – 1520, czwartek w godz. 730 do 1720 , piątek  730  do 1320). 

  1. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy  w spisie.
  2. Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu).

INFORMUJĘ, ŻE WYBORY DO WALNEGO ZGROMADZENIA IZBY  ROLNICZEJ W OPOLU  ODBĘDĄ  SIĘ W DNIU 31 MAJA  2015 ROKU W SIEDZIBIE REMIZY OSP W DĄBROWIE, UL. KSIĘDZA PROF. JÓZEFA SZTONYKA  19 W GODZINACH OD 800  DO 1800

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 13-05-2015 12:54
Przewiń do góry