Obchody kanonizacji Jana Pawła II w PSP w Naroku

W poniedziałek 27 kwietnia 2015 roku tj. w dniu pierwszej rocznicy kanonizacji Jana Pawła II w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku odbył się III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. Konkurs zaszczycili swoją obecnością m.in. z-ca Wójta Gminy Dąbrowa – Pan Erwin Marsylek, z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Pani Maria Sikora oraz dyrektor Publicznego Przedszkola w  Naroku Pani Gizela Przybyła. Organizatorem konkursu  była  katechetka szkolna Joanna Lachnik, która zaprosiła do udziału uczniów ze szkół podstawowych z gminy Dąbrowa i gmin ościennych. Uczestnicy przygotowali do recytacji dwa utwory: tekst autorstwa Jana Pawła II i utwór religijny o Janie Pawle II. 

Dyrektor PSP w Naroku Przemysław Gajos przywitał uczestników konkursu słowami św. Jana Pawła II: „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją. Konkurs poprzedził, krótki występ muzyczny uczniów PSP w Naroku : skrzypaczki Pauliny Kijowskiej i flecisty Dominika Wieczorka. Dyrektor szkoły zaprosił   wszystkich zebranych do obejrzenia wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas I – VI PSP w Naroku, na których przedstawiano postać św. Jana Pawła II w wybranym momencie jego życia – prace wykonano w ramach wewnątrzszkolnego konkursu religijnego, którego pomysłodawczynią była katechetka szkolna Joanna Lachnik. Podziękował również pomysłodawczyni i wieloletniej katechetce narockiej szkoły Pani Marii Ludwig, która przybyła ze swoimi uczniami ze szkoływ Czarnowąsach, za zainicjowanie tego konkursu.

Wiersze recytowane przez uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Erwin Marsolek, Gizela Przybyła i Maria Sikora. Uwzględniano: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, dykcję i ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy konkursu recytatorskiego byli bardzo dobrze przygotowani, a poziom recytacji był wysoki. Dzieci bowiem przedstawiły z zaangażowaniem utwory o  często trudnej duchowo – refleksyjnej tematyce. Najlepsi otrzymali dyplomy i piękne nagrody.Lista Laureatów:


I miejsce – Paulina Patrzek  kl. V (ZS Czarnowąsy)

wiersze: K. Wojtyła „Pieśń o słońcu niewyczerpanym”, A. M. Mróz „Papież
II miejsce – Laura Jurczyk  (ZS Chróścina)

wiersze: Jan Paweł II „Sąd” Tryptyk Rzymski, M. Wójciak „Pontyfikat miłości
III miejsce – Marta Jaceńków (PSP Dobrzeń Wielki)

wiersze: D. Goździk „Po prosty papież”, E. Maruszewska „Jan Paweł II - nasz papież”


Wyróżnienia:

Marta Angel kl. V (PSP Narok)

Judyta Baron kl. IV (ZS Czarnowąsy)

Emilia Kaczmarek kl. IV (PSP Dobrzeń Wielki)

 

A oto jeden z recytowanych wierszy:

„Pontyfikat Miłości”

Zakończyło się konklawe,
to dla wszystkich jest ciekawe.
Na Stolicę Piotrową został wybrany
Karol Wojtyła nieznany.
,,Totus Tuus”- jeszcze tylko Matce zawierzenie
i zaraz po tym nastąpiło Ducha Świętego tchnienie.

 

Do Polski wysłano samochód ciężarowy,
by zabrał do Rzymu papieża potrzebne przybory.
Wielkie było wszystkich zdziwienie,
gdy przywieziono książki, narty i pragnienie-
pragnienie zjednoczenia świata
i uznanie każdego człowieka za brata.

 

Swoim pielgrzymowaniem przez świat cały
siał słowa Chrystusa tak, by owocowały.
Pielęgnował w nas nadzieję
i budował na nowo Kościoła ideę.
I choć był największym autorytetem świata,
każdego człowieka traktował jak brata.
I nawet skłócone narody nawoływał do zgody,
a różne religie nie stanowiły żadnej przeszkody.

 

Dla wszystkich ludzi był duchową drogą.
Jego słowa teraz nam w życiu pomogą.
Miał cały świat na głowie,
o wszystkich pamiętał w modlitwy słowie.
To Jego młodzież słuchała
i na zawsze wierną Mu została.

 

A przy końcu swej ziemskiej wędrówki
udowodnił, że to nie czas na smutki.
Pozostawił nam do spełnienia trudne zadanie,
licząc, że dobre słowo ciałem się stanie.
Bez względu na to, czy możesz to pojąć,
nie bój się, nie lękaj się, kiedy zaczniesz tonąć!   

M. Wójciak

J.L

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 08-05-2015 23:11
Przewiń do góry