Powódź 2010

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, iż wnioski o pomoc finansową dla poszkodowanych w wyniku powodzi rolników można składać z tut. Ośrodku od dnia 10 września do 30 września 2010 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, osunięcie się ziemi lub huragan 2010 r.( Dz. U. z dnia 21 lipca 2010 r.) wnioski złożone po 30 września 2010 pozostawia się bez rozpatrzenia.
Z up. Wójta Izabela Gancarczyk

Komunikat nr 4 Wójta Gminy Dąbrowa

W związku z ustępującym zagrożeniem powodzią ze strony rzeki Odra,  Starosta Opolski Zarządzeniem NR OR.0135-31/10 z dnia 6 września 2010r. odwołał z dniem 6 września 2010r.  od godz. 7:00 pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzone Zarządzeniem z dnia 2.09.2010r. w nadodrzańskich gminach powiatu opolskiego, w tym i gminie Dąbrowa.
Marek Leja
Wójt Gminy

Komunikat nr 3 Wójta Gminy Dąbrowa

W wyniku dokonanego przeglądu w dniu 3.09.br. o godzinie 7:00  stanów wody w rzece Odra na terenie gminy Dąbrowa, oraz na terenach miasta Opola  (teren od Obwodnicy Północnej w kierunku wsi Żelazna)  stwierdzono, że woda utrzymuje się w korycie rzeki, jedynie w kilku miejscach woda na bardzo małych powierzchniach wylewa się na teren międzywala.
Woda nie przelewa się do tej pory przez żadną z istniejących wyrw w wale przeciwpowodziowym na tereny rolne.
Stan wody na wodowskazie w Opolu o godz. 8:00 wynosił 512cm co wskazuje na to, że  prognoza  fali powodziowej w Opolu w dniu 3.09.br. w godzinach 7:00 -  13:00 na poziomie 550cm może okazać się zawyżona .
Marek Leja
Wójt Gminy

Komunikat nr 2 Wójta Gminy Dąbrowa

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Odra, ustalonego na wodowskazie w Opolu na poziomie 500cm Starosta Opolski  Zarządzeniem Nr OR.0135-30/10 z dnia 2 września 2010r. o godzinie 15:00 ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla nadodrzańskich  gmin powiatu opolskiego, mianowicie dla gmin Tarnów Opolski, Prószków, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki i Popielów.
Marek Leja
Wójt Gminy

Ostrzeżenie

Komunikat nr 1 Wójta Gminy Dąbrowa
Za IMGW podajemy, że fala kulminacyjna na Odrze dotrze do naszej gminy w godzinach 7-13 dnia 03.09 (piątek) i osiągnie poziom 550 cm +/-20cm co oznacza możliwe przelewanie się wody przez wyrwy w wałach w Opolu przy  obwodnicy północnej oraz w Żelaznej (za boiskiem).  Maksymalny stan w Miedonii (dzis o 8:00) wyniósł 683 cm jest niższy o 40 cm niż przy drugiej fali powodziowej w czerwcu tego roku.
Ponieważ mimo naszych wielokrotnych próśb i żądań oraz spotkań z Marszałkiem Województwa i dyrektorem Kendzią, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych nie zabezpieczył do tej pory wyrw w wałach (przetarg jest rozstrzygnięty ale nie podpisano jeszcze umowy z wykonawcą –stan na 02.09.2010) Gmina we własnym zakresie przy pomocy strażaków spróbuje dzisiaj zabezpieczyć wyrwę w Żelaznej rękawami wypełnianymi wodą.
Proszę mieszkańców o zachowanie ostrożności szczególnie w bezpośredniej bliskości wałów.
Marek Leja

Szczegółowy komunikat IMGW:
Data i godzina wydania: 02.09.2010 godz.10:30
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

PROGNOZA HYDROLOGICZNA
PROGNOZA KULMINACJI FALI NA ODRZE:

Synoptyk hydrolog: Leszek Jelonek

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 107

IMGW Oddział we Wrocławiu przekazuje:
Data i godzina wydania: 1.09.2010 - godz. 08:26
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław
Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 08:30 dnia 01.09.2010 do godz. 12:00 dnia 02.09.2010
Obszar: Rejon hydrologiczny III
Przebieg: w wyniku występujących opadów deszczu w zlewni górnej i środkowej Odry w ciągu najbliższych 2 dni utrzymywać się będą wysokie stany wody w górnych odcinkach dopływów Odry oraz na górnej Odrze. Na górnej Odrze i Olzie przemieszczać się będzie fala wezbrania przy stanach powyżej stanów alarmowych. Dalsze, okresowe wzrosty stanów wody prognozowane są w zlewniach Białej Głuchołaskiej, na górnej Odrze, Nysie Kłodzkiej. W ciągu bieżącej doby lokalnie stany wody mogą przekroczyć stan alarmowy od 10 do 80 cm.
Skutki: zagrożenie dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody zwłaszcza z małych koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, lokalne podtopienia, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych w korytach rzek, niebezpieczeństwo dla przebywających nad brzegami rzek (turystów, wędkarzy).
Zalecana duża ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

Szczegółowy komunikat IMGW:
Data i godzina wydania: 02.09.2010 godz.10:30
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

PROGNOZA HYDROLOGICZNA
PROGNOZA KULMINACJI FALI NA ODRZE:
Synoptyk hydrolog: Leszek Jelonek

Informacja

Urząd Gminy informuję, iż zgodnie z dyspozycją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ostateczny termin składania zapotrzebowania na środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. zł upływa w dniu 15 lipca 2010 r., natomiast do 100 tys. zł – w dniu 31 lipca 2010 r.

                                                               Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                  /-/ Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 69

Dąbrowa, 2010-06-11
Informuję, że Starosta Opolski z dniem 9 czerwca 2010r. odwołał pogotowie przeciwpowodziowe w gminach powiatu opolskiego w tym w gminie Dąbrowa.
Wójt Gminy
Marek Leja

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej

Dąbrowa, 2010-06-11
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że zgodnie z ustaleniami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego termin składania wniosków o pomoc finansową w formie jednorazowego zasiłku celowego do 6000 zł na pokrycie szkód powstałych w wyniku powodzi upływa z dniem 16 czerwca 2010r.
Kierownik OPS
/-/Jolanta Szpala

Komunikat Wójta Gminy Nr 68

Dąbrowa, 2010-06-06, godz. 23:30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, że o godzinie 20.00 stan  wody na wodowskazie w Opolu - Groszowicach  wynosił  550 cm i systematycznie opada. Jeszcze 50 cm i woda przestanie się przelewać przez wyrwy w Opolu przy obwodnicy i wyrwę w Żelaznej za boiskiem.

Wójt Gminy
Marek Leja 

Komunikat Wójta Gminy Nr 67

Dąbrowa, 2010-06-06, godz. 14:30

Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, że o godzinie 14.00 stan Odry na wodowskazie w Raciborzu Miedonii wyniósł 515cm  (II fala kulminacyjna wyniosła tam 722  cm) i systematycznie opada. Nic nie wskazuje na powstawanie III fali kulminacyjnej
Stan na wodowskazie w Opolu - Groszowicach dziś o 14.00 wynosił  566 cm co wskazuje że w ostatnich godzinach stan wody w tym miejscu obniżył się o kolejne kilka centymetrów. Wedłu dyżurujacych strażaków i inspektora Obrony Cywilnej pana Michalczyka woda na terenach zalanych opada.

Wójt Gminy
Marek Leja 

Komunikat Wójta Gminy Nr 66

Dąbrowa, 2010-06-06, godz. 9:00
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, że o godzinie 08.00 stan Odry na wodowskazie w Raciborzu Miedonii wyniósł 542 cm  (II fala kulminacyjna wyniosła tam 722  cm) i systematycznie opada. Nic nie wskazuje na powstawanie III fali kulminacyjnej
Stan na wodowskazie w Opolu - Groszowicach dziś rano o 8.00 wynosił  578 cm co wskazuje że ostatnich godzinach stan wody w tym miejscu obniżył się o kolejne kilka centymetrów.

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 65

Dąbrowa, 2010-06-05, godz. 24:00
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, że o godzinie 23.00 stan Odry na wodowskazie w Groszowicach osiągnał 595 cm. Mimo opadania poziomu wody teren przy wałach w Żelaznej i NIewodnikach jest zalany. Przed godziną 19.00 w Niewodnikach miał miejsce śmiertelny wypadek utonięcia mężczyzny w rozlewisku przy ulicy Odrzańskiej. Na miejscu przyczynę wypadku badała policja. Jeszcze raz prosimy o wzmożoną ostrożność na terenie zalewowym.

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 64

Dąbrowa, 2010-06-05, godz. 7:00
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, że o godzinie 5.00 stan Odry na wodowskazie w Groszowicach przekroczył stan alarmowy czyli 605 cm.  To zwiększenie stanu odbija się na podniesieniu poziomu wody w naszej gminie. Między ostatnim objazdem Wójta (wczoraj godz.23.00 - 0.00) a porannym pana Michalczyka ze strażakami największą różnicę poziomów widać w Niewodnikach wzdłuż Prószkówki. Stany w Żelaznej i Sławicach na razie nie zagrażają mieszkańcom (oczywiście oprócz domów, które są przy Czarnym Stawie i na Warszawskiej przy wałach).
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 63

Dąbrowa, 2010-06-04, godz. 22:00
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, że o godzinie 20.00 stan Odry na wodowskazie w Groszowicach osiągnał stan alarmowy czyli 600 cm. Według prognozy hydrologów kulminacja bedzie jeszcze o 10 cm wyższa. Biorąc jednak pod uwagę że stan wody w Krapkowicach jeszcze wzrasta, kulminacja przez Opole i naszą gminę może przejść poźniej niz planowano (dzis wieczór 18.00-22.00). Moze to nastąpić dziś w nocy albo nawet rano.
Przypominamy, że w naszej gminie obowiązuje od wczoraj stan pogotowia przeciwpowodziowego. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność.  Mieszkańcy nieruchomości narażonych bezpośrednio na podtopienia są na bieżąco informowani o zagrożeniu przez strażaków i członków Gminnego zerpołu Zarządzania Kryzysowego.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 62

Dąbrowa, 2010-06-04, godz. 13:30
Na podstawie dokonanych oględzin w godzinach południowych dn. 4.06.2010r. na terenach objętych powodzią w miesiącu maju br. informuję, że w wyniku przedostawania się wody przez wyrwy w wale przy obwodnicy Opola (obok przepompowni Żelazna) i wyrwy w wale za boiskiem w Żelaznej może dojść do lokalnych podtopień w Sławicach, Żelaznej i Niewodnikach (wzdłuż „Prószkówki”) .
W związku z powyższym proszę mieszkańców tych miejscowości o zachowanie szczególnej ostrożności.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 61

Dąbrowa, 2010-06-04, godz. 8:00

Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, że o godzinie 08.00 stan Odry na wodowskazie w Raciborzu Miedonii wyniósł 690 cm (90 cm ponad stan alarmowy) i systematycznie opada.
Stan na wodowskazie w Opolu - Groszowicach dziś rano o 5.00 wynosił 564 cm natomiast na godz. 8.00 już 574 cm co wskazuje że ostatnich godzinach stan wody w tym miejscu rośnie i do przekroczenia stanu alarmowego brakuje już tylko 26 cm .
Służby kryzysowe i jednostki OSP czekają w pogotowiu na dalszy rozwój sytuacji powodziowej.

Wójt Gminy
Marek Leja

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu
                                           
                                             OSTRZEŻENIE Nr 39

Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 16:00 dnia 03.06.2010 do godz. 24:00 dnia 03.06.2010
Obszar: województwo opolskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie miejscami burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 15 mm, lokalnie od 30 do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach prędkość od 60 do 70 km/h.
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów; łamanie gałęzi, utrudnienia na terenach zurbanizowanych;
Uwagi: Brak.

KOMUNIKAT Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego:
IMGW we Wrocławiu przekazuje:

Data i godzina wydania: 03.06.2010 - godz. 15
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

Prognoza stanów wody  - rzeka Odra. II kulminacja fali - aktualizacja. Prognoza:

Koźle                   600- 620 cm  4.06. ok. godz. 2-6                                    
Krapkowice         560-580 cm   4.06. ok. godz. 12-16
Opole                   590-610 cm   4.06. ok. godz. 18-22                                 
Ujście Nysy          610-630 cm   5.06. ok. godz. 0-4
Brzeg                    610-630 cm   5.06. ok. godz. 12-16
Oława                   680-700 cm   5.06. ok. godz. 20-24
Trestno                 500-520 cm   6.06. ok. godz. 10-14

Uwaga: w związku z prognozowanymi dalszymi intensywnymi opadami deszczu w dorzeczu górnej Odry i na górnej wystąpią ponowne wzrosty stanów wody. Jeżeli prognozowane opady wystąpią to w Raciborzu-Miedonii stan wody może osiągnąć ok. 850-870 cm, tj. ok. 1400-1500 m3/s (dn. 5.06. w godzinach wieczornych).
W zależności od rozwoju sytuacji hydro-met. przesyłana będzie aktualizacja prognozy.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Józefa Malinowska-Małek

Komunikat Wójta Gminy Nr 60

Dąbrowa, 2010-06-03, godz. 16:30
O godzinie 14.00 stan wodowskazu w Opolu Groszowicach wyniósł 533 cm (+8 cm w ciągu 3 godzin). Natomiast stan wody w Raciborzu - Miedonii delikatnie się obniżył 717 cm (-3 cm w ciągu 3 godzin). W Czechach (powiat Frydek - Mistek) na szczęście ciągle nie pada.
 
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 59

Dąbrowa, 2010-06-03, godz. 16:00
 W związku ze wzrostem stanu wody w rzekach  na terenie powiatu Opolskiego, Starosta Opolski wprowadził z dniem dzisiejszym od godz. 12:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego we wszystkich gminach naszego powiatu.
 
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 58 (GZZK)

Dąbrowa, 2010-06-03, godz. 10.30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, że o godzinie 08.00 stan Odry na wodowskazie w Raciborzu Miedonii wyniósł 722 cm (122 nad stan alarmowy). Biorąc pod uwagę fakt, że na wcześniejszym wodowskazie w Krzyżanowiach woda opada oraz że w nocy w Czechach na terenach nadodrzańskich nie padało (http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm) można przyjąć że stan 720-730 w Miedonii to szczyt fali, która teraz zmierza w kierunku Opola i naszej gminy. Jest to stan o 160 cm niższy od maksymalnego sprzed dwóch tygodni (885 cm).
Stan na odowskazie w Opolu - Groszowicach dziś rano o 5.00 przekroczył stan ostrzegawczy i obecnie wynosi 518 cm. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze dziś wieczorem lub w nocy przekroczy stan alarmowy 600 cm i w na stępnych dniach może dojść do 650 cm. Przed dwoma tygodniami stan ten wynióśł 803 cm.
Mimo znacznie niższego poziomu fali, która zbliża się w naszym kierunku zalecam zachowanie ostrożności. Ze względu na wyrwy, które powstały dwa tygodnie temu w Żelaznej za boiskiem (60 m), w Niewodnikach oraz na Otoku nawet taki niższy stan może spowodować przedostanie się wody na pola pomiędzy Żelazną Niewodnikami i Narokiem. Dlatego nieruchomości leżące przy Czarnym Stawie, w Niewodnikach przy wałach  i na Otoku przy wałach oraz na Ostrowie Narockim ponownie mogą być zagrożone.
Służby kryzysowe i jednostki OSP ponownie zostały zmobilizowane do obserwacji stanu wód i wałów i reagowania na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.
Wójt Gminy
Marek Leja

 Aktualny stan wód na rzece Odra można podejrzeć na stronie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu /w zakładce "Stany wody"/. Przejdź na stronę>>

Zarządzenie nr 74/10 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych ...

Zarządzenie nr 77/10 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych ...

Komunikat Wójta Gminy Nr 57 (GZZK)

Dąbrowa, 2010-05-31, godz. 12.00
Za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiam do publicznej wiadomości Komunikat /wraz z oświadczeniem/ w sprawie podstopień skierowany do rolników.
Komunikat ARiMR w sprawie podstopień
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 56 (GZZK)

Dąbrowa, 2010-05-27, godz. 17.00
W związku z unormowaniem się sytuacji powodziowej na terenie gminy Dąbrowa, z dniem 27 maja 2010r. od. godz. 17:30 zawiesza się całodobowe dyżury GZZK w Dąbrowie. GZZK w Dąbrowie począwszy od 28 maja 2010 roku funkcjonować będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 55 (GZZK)

Dąbrowa, 2010-05-27, godz. 16.30
Zaświadczenia dla poszkodowanych powodzian, z upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa wydaje w godzinach urzędowania Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrowie.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 54 (GZZK)

Dąbrowa, 2010-05-26, godz. 12.30
W związku z odwołaniem z dniem dzisiejszym alarmu przeciwpowodziowego dla gminy Dąbrowa informuję, że dyżury Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w tut. Urzędzie ograniczono do godzin 7:00 – 22:00.
Zarządzenie nr 76/10 WÓJTA GMIY DĄBROWA z dnia 26 maja 2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego dla gminy Dąbrowa
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 53 (GZZK)

Dąbrowa, 2010-05-26, godz. 8.30
Za Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuję wytyczne do udzielania pomocy finansowej powodzianom.
Wójt Gminy
Marek Leja]

Komunikat Wójta Gminy Nr 52 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-25, godz. 11.30
Informujemy, że od dzisiaj na terenach wsi dotkniętych przez powódź rozpoczęliśmy wydawanie środków czystości.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 51 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-25, godz. 11.00
Informujemy, że podstawione na terenie wsi kontenery są przeznaczone na odpady komunalne mieszane.
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane przez firmę „Remondis” od czwartku dnia 27 maja do soboty 29 maja.
W tych dniach odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesje.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 50 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-25, godz. 06.30
Za Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu w ślad za pismem Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIW z.403/POW-2-6/2010 z dnia 22 maja 2010 informuje się hodowców zwierząt gospodarskich – przeżuwaczy (bydło i owce), że ze względu na niebezpieczeństwo rozniesienia się chorób zakaźnych zwierząt, w tym groźnej choroby niebieskiego języka przez owady (w szczególności kuczmany), które mogą się intensywnie mnożyć na terenach zalanych (pozalewowych) zaleca się stosowanie środków owadobójczych zabezpieczających w/w zwierzęta przed ich atakami.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 49 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-25, godz. 02.30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, że o godzinie 02.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu Groszowicach wyniósł 608 cm. (24.05 godz. 2:00 – 639, 23.05 godz. 2:00 – 660)
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 48 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-24, godz. 16.00
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie informuje, że od dnia 25.05.2010 przywraca się zajęcia w następujących placówkach oświatowych: w Publicznym Przedszkolu w Naroku, w Publicznym Przedszkolu w Sławicach. Nieczynne pozostają nadal: Publiczne Gimnazjum w Żelaznej, Publiczne Przedszkole w Sławicach Oddział Zamiejscowy w Żelaznej.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 47 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-24, godz. 08.00
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie informuje, że  od dnia 24.05.2010 przywraca się zajęcia dydaktyczne w następujących placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa w Naroku, Szkoła Podstawowa w Sławicach. Nieczynne pozostają nadal: Publiczne Gimnazjum w Żelaznej, Publiczne Przedszkole w Naroku, Publiczne Przedszkole w Sławicach i Publiczne Przedszkole w Sławicach Oddział Zamiejscowy w Żelaznej.

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 46 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-24, godz. 06.00
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, że o godzinie 05.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu Groszowicach wyniósł 634 cm. Woda sukcesywnie opada.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 45 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-23, godz. 17.30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, że o godzinie 17.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu Groszowicach wyniósł 649 cm. Stan wody na godz. 17:00 dnia poprzedniego wynosił: 681 cm.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 44 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-23, godz. 13.00
We wszystkich miejscowościach wody zalewowe obniżają poziom.  Najbardziej jest to widoczne w Sławicach najmniej w Żelaznej.  W Naroku mimo wygranej walki na wale odrzańskkiim ciągle kilkanaście gospodarstw jest stale podtapianych w związku z wysokim stanem Dożyny. Zagraża to również przjezdności drogi powiatowej Narok - Skarbiszów. W Niewodnikach wysoki stan wód gruntowych nie ułatwia odprowadzania wody powodziowej.
W Niewodnikach (świetlica wiejska) i w Żelaznej (na skrzyżowaniu Opolskiej i Dobrzańskiej) znajdują sie punkty żywnościowe (woda, mleko, chleb, konserwy) z których do terenów zalanych produkty dostarczane są przez strażaków. W tych miejscach można również przekazywać paczki dla swoich rodzin i znajomych, które się nie ewakuowały - strazacy dwa razy na dzień dostarczają je do domów. (wszelkie informacje ukazujące się w mediach dotyczace braków w dziedzinie podstawowej pomocy żywnościowej mieszkańców Żelaznej są według OPS, strażaków  i sołtysa niezgodne z prawdą. Tego typu zgłoszenia- żarty są dalece nieodpowiedzialne i utrudniają niesienie prawdziwej pomocy)
Pogotowie energetyczne sukcesywnie podłącza kolejne obwody, ale tylko tam gdzie to jest sprawdzone przez uprawnionych elektryków i absolutnie bezpieczne
Od poniedziałku w omawianych miejscowościach podstawione będą kontenery na śmieci popowodziowe.

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 43 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-23, godz. 05.30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 05.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu Groszowicach wyniósł 655 cm. Woda sukcesywnie opada.
Wójt Gminy
Marek Leja

OSTRZEŻENIE GZZK
Dąbrowa, 2010-05-22, godz. 21.00
GZZK w Dąbrowie zawiadamia, że obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenach przybrzeżnych w pobliżu koryt rzek oraz wałów ochronnych. Zarówno w/w tereny, jak i wały uległy rozmiękczeniu w stopniu nie gwarantującym elementarnego bezpieczeństwa. Lekceważenie tego zakazu stanowi śmiertelne zagrożenie dla zdrowia i życia.

wz Szefa GZZK
Rudolf  Szymainda, Sekretarz Gminy

Komunikat Wójta Gminy Nr 42 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-22, godz. 20.45
W związku z licznymi zapytaniami do tutejszego GZZK w sprawie uruchomienia zasilania energetycznego na terenach powodziowych - zawiadamia sie, że decyzja taka leży wyłącznie w kompetencji Zakładu Energetycznego. GZZK nie ma wpływu na przyspieszenie działań w tym zakresie, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo odbiorców prądu. Telefony kontaktowe do Zakładu Energetycznego: 991, 77 4640194, 77 4575471.

wz Szefa GZZK
Rudolf  Szymainda, Sekretarz Gminy

Komunikat Wójta Gminy Nr 41 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-22, godz. 20.00
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 18.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu Groszowicach wyniósł 677 cm.

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 40 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-22, godz. 14.45
Za Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu podaję ostrzeżenia
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 33
Zjawisko:  Burze z gradem , Stopień zagrożenia: 1 ,Ważność: do godz. 07:10 dnia 22.05.2010 do godz. 02:00 dnia 23.05.2010.
Obszar: województwo opolskie, Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z odpadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą 10-20 mm, lokalnie 30-40 mm, a wiatr osiągnie w porywach ok. 70 km/h. Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, szkody w uprawach rolnych, zagrożenia życia od uderzenia piorunów, utrudnienia na terenach zurbanizowanych, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania.    

Wójt Gminy
Marek Leja                                                                                    

Komunikat Wójta Gminy Nr 39 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-22, godz. 11.00
Stan wody w gminie Dąbrowa:
Niewodniki: Ciągle trudna sytuacja, szczególnie na terenach zalanych przy wysokim poziomie wody (m.in. Wiejska, Młyńska). Woda wracająca z pól podtopiła drogę wojewódzką.
Żelazna: Ciągle utrzymuje się szybki nurt na ul. Opolskiej, nocna ulewa podtopiła kolejne obszary.
Narok: Wał na ul. Odrzańskiej utrzymuje napór wody – sytuację monitorują strażacy OSP.
Sławice: Woda systematycznie opada – sytuacja stabilna monitorowana przez strażaków.

Ze względu na ciągły wysoki jednak stan wody w Odrze i namoknięte wały sugerujemy, nieodbierania ewakuowanego inwentarza.

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 38 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-22, godz. 02.15
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 01.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu Groszowicach wyniósł 712 cm. Woda sukcesywnie opada.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 37 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-21, godz. 19.30
Za Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu podaję ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
Data i godzina wydania: 21.05.2010 - godz. 14:00
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 58
Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: do godz. 14:00 dnia 23.05.2010
Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze górnej i środkowej Odry
Przebieg:
W ciągu najbliższych dwóch dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry w obszarach występowania intensywnych opadów burzowych będą występowały wzrosty stanów wody w korytach rzek od ok. 20-40 cm. W związku z wysokimi stanami wody ponowne wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych lokalnie mogą wystąpić w zlewniach: Rudy, Bierawki, Kłodnicy, Osobłogi, Małej Panwi, Scinawy Niemodlińskiej, Stobrawy, Oławy, Widawy, Baryczy, a także w dorzeczu Nysy Kłodzkiej (Biała Lądecka, Biała Głuchołaska).
Wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego mogą wystąpić w zlewni Olzy, Nysy Kłodzkiej, Ślęzy, Bystrzycy i Kaczawy.
Odrą od Brzegu przemieszcza się fala wezbrania przy stanach powyżej alarmowych.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 32
Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: do godz. 24:00 dnia 21.05.2010
Obszar: województwo opolskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 20 mm, lokalnie około 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h.
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów; łamanie gałęzi, utrudnienia na terenach zurbanizowanych;

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 36 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-21, godz. 16.30
Meldunek ze stanu powodzi:
1) Od 5 rano poziom wody zalewowej w naszej gminie zaczął powoli opada
2) Woda na polterze w Niewodnikach w w Naroku przed wałami opadła już dzisiaj o 20 cm
3) Również poziom wody w Żelaznej wyraźnie się obniżył. Nurt wzdłuż głównej ulicy jest jednak wartki.
4) W Sławicach po nocnym lekkim podtopieniu wody wycofała się z ulic, a z działek systematycznie opada.
5) W Żelaznej i Niewodnikach od rana ruszyły punkty odżywiania. Strażacy dostarczali pontonami i łódkami do zalanych gospodarstw żywność (m.in. chleb, wodę , masło, konserwy mięsne i pasztetowe, kiełbasę) oraz środki opatrunkowe.
Wójt Gminy
/-/ Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 35 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-21, godz. 13.15
Bezpłatne szczepienia przeciwtężcowe dla powodzian prowadzą Ośrodki Zdrowia w Żelaznej, Chróścinie i Dąbrowie, począwszy od poniedziałku 24 maja 2010 roku.

Telefony kontaktowe:

1. Ośrodek Zdrowia w Żelaznej - 77 464-21-90
2. Ośrodek Zdrowia w Chróścinie - 77 464-02-97
3. Ośrodek Zdrowia w Dąbrowie - 77 464-10-17

Komunikat Wójta Gminy Nr 34 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-21, godz. 11.30
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie informuje, że zostało utworzone specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze z przeznaczeniem dla powodzian. Nr konta:

Bank Spółdzielczy w Dąbrowie 34 8863 1019 1101 0000 0026 0008
z dopiskiem "Pomoc dla powodzian"

ZALECANE CZYNNOŚCI DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW PO POWODZI
 
Ważne jest, aby po powodzi jak najszybciej doprowadzić dom do stanu używalności. Ochraniasz w ten sposób swoje zdrowie i będziesz w stanie zapobiec dalszemu uszkodzeniu budynku i jego zawartości.
 
Zanim rozpoczniesz porządki, bądź bardzo ostrożny, kiedy po raz pierwszy wchodzisz do domu. Aby uniknąć porażenia prądem, włóż rękawice gumowe i wysokie gumowe obuwie.
 
Elektryczność
 
Przewody elektryczne nie mogą znajdować się w wodzie. Jeśli w pomieszczeniu włączony jest prąd, odetnij go natychmiast głównym bezpiecznikiem na tablicy rozdzielczej. Jeśli w okolicy tablicy rozdzielczej znajduje się woda, stań na drewnianej desce i wyłącz bezpiecznik drewnianym kijem. Zawiadom pogotowie energetyczne, jeśli potrzebujesz pomocy tel. 77464-01-94
 
Budynek
 
Upewnij się, że konstrukcja budynku nie uległa zniszczeniu. Sprawdź, czy ściany  i podłogi nie są wybrzuszone, czy nie ma dziur w podłodze, rozbitego szkła i innych potencjalnie niebezpiecznych odpadów.
 
Woda
 
Woda powodziowa może być silnie skażona ściekami i innymi zanieczyszczeniami i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Nie wolno jej używać do celów konsumpcyjnych, nawet po przegotowaniu!
Przedmioty użytku domowego, które zostały uszkodzone na skutek zalania, trzeba spakować w worki, opisać i wyrzucić zgodnie z instrukcjami miejscowych służb powodziowych.
 
Sprzęt porządkowy
 
Zbierz następujący sprzęt i materiały :
- gumowe rękawice, maski i ubiór ochronny,
- wiadra, ściągaczki do wody i plastikowe torby na śmieci,
- chlor (np. wybielacz do prania) i środki do mycia naczyń nie zawierające amoniaku,
   (Uwaga: nigdy nie mieszaj chloru z amoniakiem, ponieważ opary są trujące)
- duże pojemniki na mokrą bieliznę i ubrania oraz linki na których można te rzeczy     
   powiesić do wysuszenia.
Rób notatki odnośnie szczegółów dotyczących szkód powodziowych jeśli możliwe, użyj do tego celu fotografii lub taśmy video. Zarejestruj zaistniałe szkody i powiadom o nich agenta ubezpieczeniowego.
 
SPRZĄTANIE – PIERWSZE KROKI
 
- Szkody spowodowane powodzią
Do stojącej wody natychmiast wlej dwa litry chloru (np. wybielacza do prania).
Nie wprowadzaj się do domu, w którym nadal stoi woda.
Odprowadzaj wodę z domu powoli.
Drenuj ją etapami, codziennie około 1/3 zawartości.
Jeśli podłoże jest przesiąknięte, a woda odprowadzona zbyt szybko, może to spowodować wybrzuszenie ścian i podłóg.
Skontaktuj się z miejscowymi służbami sanitarnymi lub ratunkowymi w kwestii dezynfekcji i odbudowy studni lub zbiorników wody.
 
Brud i śmieci.
 
Wyrzuć wszystkie nasiąknięte wodą i brudne przedmioty. W przypadku ścian suchego tynku, rozpruj ścianę i wyrzuć materiał izolacyjny, deski i panele gipsowe do wysokości co najmniej 50 cm nad poziomem wody.
Posprzątaj błoto i osady, wynieś meble, sprzęt gospodarstwa domowego, ubrania i bieliznę pościelową. Wodą z węża spłucz brud osiadły na ścianach i drewnianych meblach. Czynność płukania powtórz kilka razy.
Umyj roztworem chloru i wytrzyj do sucha wszystkie powierzchnie. Zapewnij sobie dobrą wentylację, aby zapobiec wdychaniu oparów. Spłucz wszystko ponownie.
Wodnym roztworem chloru w proporcji ¼ , przetrzyj powierzchnię, które nie były bezpośrednio w kontakcie z wodą. Do roztworu dodaj trochę płynu do mycia naczyń, upewnij się, że nie zawiera amoniaku. Ponownie spłucz.
 
Konstrukcje domu
 
Wywietrz lub odwilż cały dom do momentu, kiedy będzie kompletnie suchy. Przyłóż przezroczystą folię do fragmentu mebli pokrytym materiałem obiciowym. Jeśli obicia nadal są mokre, ciemne plamy pod folią ukażą, miejsca, gdzie trzeba je wysuszyć. Rób to tak długo, do póki ciemne plamy przestaną się pokazywać.
 
Kratki ściekowe w podłogach
 
Spłucz i zdezynfekuj kratki ściekowe za pomocą nie rozcieńczonego chloru. Wyszoruj je w celu pozbycia się brudu i tłuszczu. Wyczyść lub wymień rynienki ściekowe na zewnątrz fundamentu jeśli są zatkane.
 
Żywność
 
Żywność, która weszła w kontakt z wodą powodziową musi być wyrzucona:
- cała zawartość lodówki i zamrażarki
- całe mięso,
- wszystkie warzywa i owoce,
- żywność w pudełkach,
- wszystkie napoje w butelkach i żywność w słoikach, łącznie z przetworami  
 domowymi, ponieważ szpary pod zakrętkami nie mogą być odpowiednio  
   zdezynfekowane,
- lekarstwa, kosmetyki i artykuły higieniczne.
Puszki z żywnością muszą być dokładnie umyte i zdezynfekowane. Puszki ze znacznymi wgięciami lub cieknące trzeba wyrzucić.
 
Trzymaj dzieci z dala od terenów skażonych w trakcie przeprowadzania porządków.

ZANIM WPROWADZISZ SIĘ DO DOMU.
 
Kiedy tylko wody powodziowe opadną, nie wolno ci wprowadzić się do domu zanim nie zostaną wykonane następujące czynności :
 
- normalna dostawa wody została poddana inspekcji i wydano oficjalne oświadczenie,  
   że można jej bezpiecznie używać,
- wszystkie pomieszczenie dotknięte powodzią zostały dokładnie czyszczone,     zdezynfekowane i wysuszone,
- wszystkie skażone naczynia i sztućce zostały dokładnie umyte i zdezynfekowane we  
   wrzątku lub roztworze wody i chloru w proporcji ¼, a następnie dobrze spłukane.
 
Ogrzewanie i sprzęt gospodarstwa domowego
 
Nie używaj sprzętu gospodarstwa domowego, kontaktów elektrycznych, tablic rozdzielczych i bezpieczników zanim nie zostaną one sprawdzone przez fachowca.
Nie zależnie od tego, czy używasz normalnie ogrzewania na drewno, gaz czy elektrycznego, zanim włączysz je ponownie upewnij się, że zostało sprawdzone przez kwalifikowanego specjalistę. Jeśli urządzenia te są mokre, wymień dmuchawy, przyciski i gałki kontrolne. Zalane dukty do ogrzewania ciepłym powietrzem muszą być albo wyczyszczone albo wymienione na nowe. Wymień filtry i izolację wewnątrz pieców, term do ogrzewania wody, lodówek i zamrażarek jeśli są wilgotne. Często taniej jest wymienić taki sprzęt na nowy.
Spłucz a następnie umyj wszystkie podłogi najszybciej, jak potrafisz. Zerwij podłogę w miejscach gdzie nastąpiła głęboka penetracja wody powodziowej lub ściekowej. Umyj wszystkie ściany wewnętrzne i zagłębienia w podłodze roztworem wody, chloru i płynu do mycia naczyń (bez amoniaku) i dokładnie wysusz. Jeśli w wyniku regularnych kontroli stwierdzisz pleśń zniszcz ją natychmiast chlorem. Obecność pleśni może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
 
Pokrycia podłóg
 
Dywany i wykładziny muszą być wysuszone w ciągu 2 dni. Dywany i wykładziny przesiąknięte wodą ściekową muszą być natychmiast wyrzucone!
 
Co trzymać a co wyrzucić
 
Wyrzuć i wymień na nowy materiał izolacyjny i inne przedmioty nasiąknięte wodą,   w tym meble z płyt paździerzowych, materace, wypchane zabawki, poduszki a także obicia mebli i pufy. Konstrukcja szkieletowa dobrej jakości mebli jest zazwyczaj do uratowania. Trzeba jednak ją najpierw umyć, zdezynfekować i spłukać, a następnie wysuszyć w przeciągu, z dala od źródła ciepła i ostrego słońca. Zbyt szybki proces suszenia może spowodować wykrzywienie lub pęknięcie konstrukcji.
Usuń resztki błota z ubrań. Wypłucz i wypierz ubrania kilka razy w zimnej wodzie z dodatkiem chloru (szklanka na cykl prania) a następnie szybko wysusz. Teren ogródka lub podwórka musi być oczyszczony z pozostałości i śmieci, ponieważ mogą one stanowić podłoże do rozwoju bakterii i pleśni.
 
 Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 33 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-21, godz. 10.30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 9.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu Groszowicach wyniósł 757 cm. Woda sukcesywnie od kilku godzin opada. W ciągu godziny woda opadła o 5 cm
Wójt Gminy
Marek Leja
 
Komunikat Wójta Gminy Nr 32 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-21, godz. 04.00
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 3.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu Groszowicach wyniósł 786 cm /od ok. 20:00 dnia poprzedniego woda z lekkimi wahaniami powoli opada/.
Wójt Gminy
Marek Leja
 
Komunikat Wójta Gminy Nr 31 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-21, godz. 0.30.
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy:
Stan Odry na wodowskazie w Opolu Groszowicach o godzinie 23.00 dn. 20.05.br wyniósł 794 cm.
oraz przekazujemy OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 30
Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 23:30 dnia 20.05.2010 do godz. 04:00 dnia 21.05.2010
Obszar: województwo opolskie
Przebieg: miejscami przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 5 do 10 mm, lokalnie około 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach
do około 60 km/h.
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów; łamanie gałęzi, utrudnienia na terenach zurbanizowanych.
Wójt Gminy
Marek Leja
 
Komunikat Wójta Gminy Nr 30 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-20, godz. 20.30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 19.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu Groszowicach wyniósł 794 cm. W ciągu godziny przybył 1  cm.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 29 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-20, godz. 17.30
Meldunek Szefa GCZK Wójta Marka Lei z aktualnego stanu naszych miejscowości na obszarze zalewowym:
Sławice - lekkie podtopienia kilku budynów
Zelazna - prawie całkowicie zalana, wysokość zalania od 0,5 -1 m, bardzo szybki nurt wody
Niewodniki - połowa całkowicie zalana szczególnie wzdłuź Wiejskiej, lada moment poziom wody w polderze osiągnie poziom ulicy  Odrzańskiej przy transformatorze
Narok - podtopienia od strony Dożyny, natomiast od strony Odry chroni Narok wał wraz z usypana pryzmą przez strażaków OSP i mieszkańców (poziom wody 1 m do korony wału)
Skalę powodzi w naszej gminie oceniał dziś bezposrednio na miejscu w Naroku i Niewodnikach Wojewoda Opolski pan Ryszard Wilczyński

Komunikat Wójta Gminy Nr 28 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-20, godz. 15.30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 14.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu Groszowicach wyniósł 789 cm. W ciągu godziny ubyło 5  cm.

Powiatowe |Centrum Zarządzania Kryzysowego podaje 5-ciodniową prognozę pogody dla woj. opolskiego

na okres od godz. 19:30 dnia 2010-05-22
         do godz. 19:30 dnia 2010-05-27

22/23 - 24.05 (sobota/niedziela - poniedziałek)
Zachmurzenie duże z większymi przejśnieniami, przelotne opady
deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura minimalna od 10
do 12°C. Temperatura maksymalna od 18 do 20°C. Wiatr na ogół
umiarkowany, w czasie burz porywisty, północno-zachodni i zachodni.

24/25 - 26.05 (poniedziałek/wtorek - środa)
Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne
opady deszczu. Temperatura minimalna od 5 do 8°C. Temperatura
maksymalna od 13 do 15°C. Wiatr umiarkowany, zachodni.

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr  27 (GZZK)

Dąbrowa, 2010-05-20, godz. 13.00

Zawiadamiam, że w Niewodnikach na przystanku autobusowym jest podstawiony autobus, który odwiezie do szkoły w Chróscinie osoby chętne do ewakuacji. W Naroku miejsce zbiórki osób do ewakuacji jest wyznaczone przed budynkiem świetlicy przy ul. Wiejskiej. Osoby te zostaną zabrane przez autobus z Niewodnik, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr telefonu 662 398 340 lub u sołtysa.
Dojazd do miejscowości Narok i Niewodniki jest możliwy wyłącznie drogą wojewódzką 459 od strony Skorogoszczy.

Komunikat Wójta Gminy Nr 26 (GZZK)

Dąbrowa, 2010-05-20, godz.12.00
Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o czystą odzież i ręczniki dla osób poszkodowanych przez powódź.

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 25 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-20, godz. 10.30
Sytuacja w zalanej Zelaznej ustabilizowała się na poziomie od 50 do 80 cm. Woda na razie nie napiera w kierunku Niewodnik. Zatrzymała się na skrzyżowaniu z ulicą Dobrzańska i Niewodnicką. Sytauacja może się jednak zmieni ć na niekorzyść gdyż zwiększyły się zrzuty z Jeziora Turawskiego a Mała Panew wpływa do Odry właśnie na wysokości Żelazna.

Dalej służby OPS i szkolnictwa prowadzą akcję ewakuacyjną  mieszkańców Niewodnik i Naroka. Docierają do każdego domu. Proszę potraktować sytuację bardzo poważnie, ponieważ nie jesteśmy wstanie określic zakresu rozlania się wody w tych miejscowościach po jej wylaniu się z polderów (stan wody w Odrze ciągle rośnie)

Komunikat Wójta Gminy Nr 24 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-20, godz. 9.00
PSP Sławice, PSP Narok, PG Żelazna, PP Sławice i Oddział Zamiejscowy Żelazna, PP Narok – nieczynne do odwołania z powodu zagrożenia powodziowego.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 23 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-20, godz. 4.30
Najświeższe wiadomości z akcji przeciwpowodziowej po objeździe gminy przez Szefa GCZK Wójta Marka Lei oraz Członka Dyżurujacego  GCZK Grzegorza Jeziorańskiego.
O godzinie 2.00 w wale na wysokości Niewodnik pojawiła się wyrwa i obecnie woda zalewa polder pomiędzy wałami a wioską. Do punktu transformatora na ulicy Zamkowej brakuje jeszcze dwa metr (godzina 3:30), ale Prószkówka już wylewa się do sąsiadujacych z nią domów.
W Naroku trwa budowa zapory w ostatnim wale który ma uchronić wioskę przed zalaniem, Do całkowiego wypełnienia polderu na który wpadają wody Odry z przerwanego wału w Niewodnikach oraz wody Prószkówki pozostało pół metra (godzina 3:30)
O godzinie 4.15 woda wdarła się do Żelaznej ulicą Warszawską przesiąkając przez zaporę budowano przez tyle godzin przez strażników ochotników z tysięcy worków z piaskiem. Niestety woda rozlewa się powoli po całej miejscowości. Za klika chwil zostanie zamknięta przez policję droga wojewódzka.
We wszystkich tych wioskach straż obudziła mieszkańców i poinformowała o zagrożeniu. 
Ze względu na dość spokojny przybór wód mieszkańcy nie decyduja się na ewakuację.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 22 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 22.50
Najświeższe wiadomości dostarczone przez członków GCZK, którzy przed chwilą wrócili z miejscowości zagrożonych powodzią:
- w Sławicach woda podchodzi do pierwszych domów od strony wałów przy obwodnicy,
- w Żelaznej strażacy zabezpieczają ulicę Warszawską przed wdarciem się wody,
- w Niewodnikach rośnie poziom Prószkówki i rośnie poziom wody między walu,
- w Naroku najbardziej daje się we znaki podtopienia z wody rzeczki Dożyny.
Stan wody na wodowskazie w Opolu: 736 cm - godz. 23:00.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 21 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 22.30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 22.00 stan Odry na wodowskazie w Groszowicach wyniósł 731 cm (+9 cm w ciągu 2 godzin).
Stan wodowskazu w Opolu przekroczył 730 cm co wskazuje ze I fala kulminacyjna przechodzi przez miasto Opole i powoli docierać będzie na teren naszej gminy.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 20 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 22.00
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 20.00 stan Odry na wodowskazie w Groszowicach wyniósł 722 cm.
Informujemy że w każdej miejscowości zagrożonej zalaniem dyzurują jednostki OSP
W Sławicach - OSP Sławice, w Zelaznej -OSP Żelazna i OSP Wrzoski, w Niewodnikach OSP Chróścina i OSP Dąbrowa a w Naroku OSP Narok.
Jeżeli ktoś z mieszkańców zdecyduje się na ewakuację prosimy o zgłoszenie się bezposrednio do komendanta danego OSP lub do czynnego całą dobę w Urzędzie Gminy w Dabrowie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego ppod numerem tel. 774641010 lub 662 398 340

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 19 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 19.30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 18.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu wyniósł 721 cm.
Obwodnica północna jest zamknięta ale do naszej gminy mozna się jeszcze dostać poprzez Partyzancką i rondo koło Makro.
Woda przelewajaca się przez wały przy obwodnicy powoli wypełnia foldery po obu stronach obwodnicy. Na razie woda z tych folderów zalała cegielnie i  powoli wchodzi do Sławic.
Nie mamy informacji o stanie wału w Niewodnikach, gdyż dojazd do niego jest niemożliwy. Nie ma jednak nagłego wzrostu wody, który by sugerował o przelaniu tego wału.

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 18 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 15:30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 15.00 stan Odry na wodowskazie w Opolu wyniósł 699 cm.
A według prognoz IMGW Oddział we Wrocławiu I kulminacja fali dla Opola to: 730-740 cm przejdzie przez Opole ok. godz. 22-24 dnia 19.05.
Stany maksymalne na Odrze mogą utrzymywać się ok.doby.
Wójt Gminy
Marek Leja
 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY NR 17 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 14:00
Na terenie wsi Niewodniki woda w Odrze osiągnęła stan równy z koroną wałów – w związku z tą sytuacją ponawia się komunikat o zabezpieczenie mienia i ewakuację z terenów wsi: Sławice, Żelazna, Niewodniki i Narok na teren bezpieczny.
Wójt Gminy
Marek Leja

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY NR 16 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 12:21
Dementujemy plotki dotyczące przerwania wału w Niewodnikach. O gdzinie 12.00 do górnej krawędzi wału zostało jeszcze 25 cm. Strażacy ciągle wzmacniają wał i zabezpieczają przed falą kulminacyjną. Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej i przedstawiciel gminy będący na tym wale uznali sytuację za trudną i niebezpieczną stąd decyzja Wójta Gminy o ogłoszeniu ewakuacji. Do sprawy ewakuacji należy podchodzić spokojnie. Wójt zabezpieczy ewakuację tych, którzy sami nie będą mogli się ewakuować. Pozostałych prosimy o zabezpieczenie mienia i spokojną ewakuację albo na wyższe kondygnacje albo do rodziny lub znajomych na terenach bezpiecznych.
Wójt Gminy
Marek Leja

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY NR 15 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 11:30
Należy się ewakuować własnym środkiem transportu, a osoby samotne, chore i potrzebujące pomocy powinny udać się na miejsce zbiórki:
• Niewodniki - przystanek PKS
• Żelazna - szkoła
• Sławice - plac przykościelny.
W miejscach tych podstawione zostaną środki transportowe (autobusy, mikrobusy).
Miejsce ewakuacji to Szkoła w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d.
Wójt Gminy
Marek Leja
 
Komunikat GMINY NR 14 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 10:30
Ze względu na możliwość przerwania wałów w Niewolnikach ( o godzinie 10.00 do korony wałów brakuje 30 cm) Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza ewakuacje mieszkańców Niewdniki, Żelazna, Sławice, części Narok na obszarze z powodzi z 1997r.
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 13 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 06:30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 05.00 stan Odry na wodowskazie w Raciborzu-Miedoni wyniósł 884 (0 cm w ciągu 3 godzin). Natomiast stan Odry w Opolu o 5.00 wyniósł 641 cm (+15 cm w ciągu 3 godzin).
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 12 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 03:30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 02.00 stan Odry na wodowskazie w Raciborzu-Miedoni wyniósł 884 (0 cm w ciągu 3 godzin). Natomiast stan Odry w Opolu o 2.00 wyniósł 626 cm (+11 cm w ciągu 3 godzin).
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 11 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-19, godz. 00:30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 23.00 stan Odry na wodowskazie w Raciborzu-Miedoni wyniósł 884 (+4 cm w ciągu 3 godzin). Natomiast stan Odry w Opolu o 23.00 wyniósł 615 cm (+15 cm w ciągu 3 godzin).
Wójt Gminy
Marek Leja
 
Komunikat Wójta Gminy Nr 10 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-18, godz. 21:30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 20.00 stan Odry na wodowskazie w Raciborzu-Miedoni wyniósł 880 (-4 cm w ciągu 3 godzin). Natomiast stan Odry w Opolu o 20.00 wyniósł 600 cm (+14 cm w ciągu 3 godzin).
Wójt Gminy
Marek Leja
 
Komunikat Wójta Gminy Nr 9 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-18, godz. 19:30
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 17.00 stan Odry na wodowskazie w Raciborzu-Miedoni wyniósł 884 (+1 cm w ciągu 3 godzin). Natomiast stan Odry w Opolu o 17.00 wyniósł 586 cm (+15 cm w ciagu 3 godzin).
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Dąbrowa nr 8 (GZZK)
2010-05-18 godzina 16:00
Szanowni mieszkańcy wsi Sławice, Żelazna, Niewodniki, Narok!
O godzinie 13.30 w Opolu odbyło się spotkanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z szefami Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego. Poinformowano o coraz trudniejszej sytuacji na rzece Odrze oraz na Małej Panwi. Według zaprezentowanych map przez PCZK stanem krytycznym dla gminy Dąbrowa jest poziom 900-950 cm na wodowskazie w Raciborzu Miedoni, który przełoży się na rozlanie wody ponad wały na terenie naszej gminy na obszarze zbliżonym do obszaru zalanego w powodzi 1997 roku. Ponieważ aktualnie stan wodowskazu w Raciborzu ustabilizował się na poziomie 885 cm o zalaniu nadodrzańskich obszarów gminy Dąbrowa będą decydować centymetry.
Obecnie w naszej gminie poziom wody w Odrze stale rośnie (godzina 14:00 - 571 cm). Przewidywana fala kulminacyjna o wysokości 700-710 cm według IMGW przejdzie przez Opole i naszą gminę w godzinach od 16 do 18 w środę 19 maja. Jednakże czoło fali kulminacyjnej może przemieszczać się przez teren gminy Dąbrowa już w godzinach rannych i przedpołudniowych.
Ponadto istnieje zagrożenie zalania miejscowości Niewodniki i części Naroka przez wystąpieniu z koryta rzeki Prószkówka.
Biorąc powyższe pod uwagę prosimy wszystkich mieszkających na terenach zagrożonych czyli wsi Sławice, Żelazna, Niewodniki i Narok o przystąpienie do zabezpieczenia swojego mienia poprzez:

  •     opróżnienie piwnic i zabezpieczenia znajdującego się tam mienia,
  •     wyniesienie rzeczy wartościowych z parterów budynków mieszkalnych narażonych na zalanie,
  •     dokonanie ewakuacji zwierząt domowych i hodowlanych (bydło i trzoda chlewna) z terenów zagrożonych zalaniem,
  •     wywiezienie pojazdów w miejsca nie zagrożone powodzią.

W związku z zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańcy winni rozważyć możliwość ewentualnej ewakuacji z zagrożonych terenów. Osoby potrzebujące pomocy w ewakuacji proszone są o poinformowanie GCZK – Tel 662 398 340 lub 77 4641010 czynny całą dobę). Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ustaliło na miejsce ewentualnej ewakuacji Zespół Szkół w Chróścinie, ul. Niemodlińska 8 d, który jest wyposażony w podstawowe zaplecze sanitarne i możliwość skorzystania z posiłków.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego działa całą dobę. Oprócz dyżuru w Urzędzie Gminy w Dąbrowie członkowie Gminnego zespołu i strażacy monitorują stan poziomu wody i stan wałów przeciwpowodziowych.
Wszystkie pytania, uwagi i spostrzeżenia proszę zgłaszać na numer telefonu
662 398 340 lub 77 4641010
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 7 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-18, godz. 10:00

W związku z aktualną sytuacją hydrologiczno – meteorologiczną oraz stałym wzrostem stanu wód na Odrze, Prószkowiance i Dożynie informujemy, że istnieje zagrożenie
I. Wystąpienia zalania
    części ulicy Warszawskiej i cz. Ulicy Dobrzańskiej w Żelaznej oraz dużych obszarów terenów rolnych położonych wzdłuż rzeki Odry w miejscowościach: Sławice, Żelazna, Niewodniki, Narok (zgodnie z komunikatem nr 6)
    ulicy Wiejskiej, ul. Odrzańskiej i terenów przyległych do Odry w Niewodnikach (w związku z wysokim stanem wód Prószkówki)
II. Wystąpienia lokalnych podtopień w miejscowości Narok (w związku z wysokim stanem wód Prószkówki i Dożyny)
Biorąc powyższe pod uwagę prosimy wszystkich mieszkających na terenach zagrożonych o przystąpienie do zabezpieczenia swojego mienia poprzez:

  •     opróżnienie piwnic i zabezpieczenia znajdującego się tam mienia,
  •     wyniesienie rzeczy wartościowych z parterów budynków mieszkalnych narażonych na zalanie,
  •     dokonanie ewakuacji zwierząt domowych i hodowlanych (bydło i trzoda chlewna) z terenów zagrożonych zalaniem,
  •     wywiezienie pojazdów w miejsca nie zagrożone powodzią.

W związku z zagrożeniem zdrowia i życia należy rozważyć możliwość ewentualnej ewakuacji mieszkańców zagrożonych terenów(osoby potrzebujące pomocy w ewakuacji proszone są o poinformowanie GCZK – Tel 662 398 340 lub 77 4641010). Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ustaliło na miejsce ewentualnej ewakuacji Zespół Szkół w Chróścinie, ul. Niemodlińska 8 d, który jest wyposażony w podstawowe zaplecze sanitarne i możliwość skorzystania z posiłków.

Jednocześnie prosimy o potraktowanie sprawy z należytą rozwagą.  

Komunikat Wójta Gminy Nr 6 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-18, godz. 7:00
I. O godzinie 5:00 wodowskaz na rzece Odrze w Raciborzu-Miedoni wskazał stan 879 cm co oznacza niestety, że fala kulminacyjna która dotrze do naszej gminy może zalać część ulicy Warszawskiej i cz. Ulicy Dobrzańskiej w Żelaznej oraz duże obszary terenów rolnych położonych wzdłuż rzeki Odry w miejscowościach: Sławice, Żelazna, Niewodniki, Narok. Natomiast fala kulminacyjna wg IMWG Wrocław dotrze do nas dopiero jutro tj 19.05.2010 (środa). O przemieszczaniu się fali będziemy informować na bieżąco. Apelujemy również o wysłuchiwanie komunikatów w mediach.
II. Cały czas rośnie stan Prószkówki w Niewodnikach. Wczoraj strażacy zabezpieczyli część ulicy Wiejskiej workami z piaskiem. Na miejscu są przedstawiciele gminnego centrum zarządzania kryzysowego kontrolując sytuacje i informując mieszkańców o zagrożeniu.
Wójt Gminy
Marek Leja
 
Komunikat Wójta Gminy Nr 5 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-17, godz. 22:00
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 20.00 stan Odry na wodowskazie w Raciborzu-Miedoni wyniósł 817 (+61 cm w ciągu 3 godzin). Natomiast stan Odry w Opolu o 20.00 wyniósł 536 cm (36 cm ponad stan ostrzegawczy, 64 cm do stanu alarmowego).
Jednocześnie IMWH Oddział we Wrocławiu podaje następującą informację:
Prognoza stanów wody - rzeka Odra (stany maksymalne fala kulminacyjna)
Racibórz-Miedonia: 850-860 cm; 18.05 (wtorek) ok. godz. 4-6
Koźle: 750 - 760 cm; 19.05 Wtorek) ok. godz. 4-6
Opole: 660 - 670 cm; 19.05 (środa) ok. godz. 16-18
Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 4 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-17, godz. 18:00
Wojewoda opolski o godzinie 16.00 ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla powiatu kędzierzyńskiego, opolskiego i Opola.
Za Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podajemy, ze o godzinie 17.00 stan Odry na wodowskazie w Raciborzu-Miedoni wyniósł 756 (+40 cm w ciągu 3 godzin). Natomiast stan Odry w Opolu o 17.00 wyniósł 529 cm (29 cm ponad stan ostrzegawczy, 71 cm do stanu alarmowego).
Wójt Gminy
Marek Leja
 
Komunikat Wójta Gminy Nr 3 (GZZK)
Dąbrowa, 2010-05-17, godz. 14:00
I. Ze względu na znaczne zmiany poziomu wód na wodowskazie w Raciborzu - Miedoni (godz.5:00 - 665 cm, godz.8:00 - 688 cm, godz.11:00 - 704 cm), informuje się, że mogą nastąpić następujące zagrożenia w gminie Dąbrowa związane z wystąpieniem wody z koryta Odry w zależności od stanu wodowskazu w Miedoni po dojściu do naszej gminy fali kulminacyjnej.
1. Jeżeli stan wodowskazów w Miedoni osiągnie wartość 850 cm, to po około 12 godzinach może dojść do zalania części ulicy Warszawskiej i cz. Ulicy Dobrzańskiej w Żelaznej oraz duże obszary terenów rolnych położonych wzdłuż rzeki Odry w miejscowościach: Sławice, Żelazna, Niewodniki, Narok.
2. Jeżeli stan wodowskazów w Miedoni osiągnie 950 cm, to po około 12 godzinach może dojść do zalania następujących miejscowości: Żelazna, Sławice, Niewodniki i cz. Naroka (ul. Brzozowa i ul. Odrzańska)
Podane wartości są orientacyjne i wynikają z doświadczeń z roku 1997. Sytuacja może ulec zmianie jeżeli rzeka wystąpi w innych miejscach między Raciborzem a Opolem.
II. Ze względu na wysoki stan Odry na terenie naszej gminy (wodowskaz Opole Groszowice godzina 11:00 - 511 cm stan ostrzegawczy przekroczony o 11 cm) może dojść do rozlania Prószkówki i zalania części ul. Wiejskiej i ul. Odrzańskiej w Niewodnikach oraz części ul. Brzozowej i ul. Odrzańskiej w Naroku.
III. Stan wód w gminie oraz stan rzeki Odry w górnym jej biegu obserwowany jest przez gminny sztab kryzysowy, sołtysów zagrożonych wsi oraz strażaków z jednostek OSP Sławice, OSP Żelazna, OSP Narok. Sztab kryzysowy jest do dyspozycji pod numerem telefonu 662-398-340.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu prowadzi całodobowy dyżur pod numerem telefonu 77 541-50-91 lub 77 541-50-92
Wójt Gminy
Marek Leja
 
Komunikat Wójta Gminy Nr 2
Dąbrowa, 2010-05-17, godz. 9:20
W związku z bardzo trudną sytuacją zagrożenia powodziowego na terenie powiatu Opolskiego, Starosta Opolski wprowadził z dniem dzisiejszym od godz. 9:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego we wszystkich gminach naszego powiatu.

Wójt Gminy
Marek Leja

Komunikat Wójta Gminy Nr 1
Dąbrowa, 2010-05-17, godz. 9:20
Na terenie Gminy Dąbrowa od godz. 5:00 rano został przekroczony stan ostrzegawczy na Odrze. Ze względu na stały wzrost poziomu rzeki Odra rejestrowany w Miedoni należy się spodziewać wzrostu poziomu również w naszej gminie. Obecny stan (5:00) w Miedoni wynosi 665cm. Z doświadczeń lat poprzednich wynika, że stan w Miedoni 900 cm zagrażać będzie terenom nadodrzańskim w miejscowości Żelazna i Niewodniki. Służby zarządzania kryzysowego gminy i Ochotniczych Straży Pożarnych zostały postawione w stan wysokiej gotowości i na bieżąco monitorują sytuację.

Wójt Gminy
Marek Leja

Informacja
Dąbrowa, 2010-05-17, godz. 9:00
Aktualny stan wód na rzecze Odra można podejrzeć na stronie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Przejdź na stronę>>

Wójt Gminy
/-/ Marek Leja

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry