Konkurs "Piękna Wieś Opolska 2015"

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 528/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. ogłosił osiemnastą edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2015".

W tegorocznym konkursie uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najlepszy projekt odnowy wsi”. Kryteria oceny, tak jak w latach ubiegłych, odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, zorganizowania procesu odnowy, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz zostały dodatkowo wzbogacone o elementy dotyczące dbałości o środowisko i wykorzystanych posiadanych zasobów przyrodniczych przez lokalną społeczność.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 22 maja br. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie www.odnowawsi.eu> w zakładce Konkurs „Piękna Wieś Opolska”.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 24-04-2015 18:52
Przewiń do góry