Informacja dot. konsultacji społecznych do Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej i ustawy Prawo wodne, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej       i Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej opracowali projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Celem przygotowania PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia  i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Projekty planów zostały opublikowane na stronie www.powodz.gov.pl

Do dnia 22. 06.2015roku prowadzone są konsultacje społeczne do opracowanych projektów planów.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi projektami dokumentów.

Opublikował(a): 
Data publikacji: 08-04-2015 10:38
Przewiń do góry