Sesja Rady Gminy

W dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa za rok 2014.
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2014 r.
 5. Zmiana uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 6. Skarga na Wójta Gminy Dąbrowa.
 7. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Żelazna w Gminie Dąbrowa.
 8. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 9. Zmiana Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Gminy Dąbrowa na 2015 rok.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 23-03-2015 16:03
Przewiń do góry