Oferta pracy w Urzędzie Gminy  *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: środa, 12-12-2018
Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Fundusz Sołecki Ciepielowice 2015

Na rok 2015,  dla sołectwa Ciepielowice, została przyznana kwota w wysokości 15 264,01 zł.***

Planowane przedsięwzięcia:

1. Utrzymanie i serwis strony interntowej www.ciepielowice.pl

2. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich

3.Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Ciepielowice

4. Altanka wiejska w Ciepielowicach

5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - tereny rekreacyjno-sportowe 

 


*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Data publikacji: 18-02-2015 11:04
Data modyfikacji:
 18-02-2015 13:45
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »