Oferta pracy w Urzędzie Gminy  *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: wtorek, 11-12-2018
Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Fundusz Sołecki Chróścina 2015

Na rok 2015,  dla sołectwa Chróścina, została przyznana kwota w wysokości 23 628,00 zł.***

Planowane przedsięwzięcia:
1. Remont budynku OSP w Chróścinie

2. Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich

3. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Chróścina

4. Remont przystanków gminnych w Chróścinie


 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Data publikacji: 18-02-2015 10:36
Data modyfikacji:
 18-02-2015 10:36
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: 
Powrót do poprzedniej strony »