Tereny inwestycyjne w Gminie Dąbrowa: Węzeł Prądy, szczegóły na stronie internetowej    *  *  *    Stanowcze NIE! dla zmiany granic Gminy Dąbrowa. 96 % przeciw proponowanej zmianie granic. Szczegóły konsultacji społecznych w aktualnościach i na stronach BIP    *  *  *      

Dziś jest: sobota, 20-01-2018
Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Data publikacji: 05-02-2015 10:19 Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Rok 2010

2010 ROK                                                       

  • „Przedszkole z pasją”             

Z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach osi priorytetowej nr 9, poddziałania 9.1.1 uzyskano dofinansowanie w wysokości 130 000,00 zł. W ramach zadania organizowane były dodatkowe zajęcia logopedyczne, plastyczne, językowe,  muzyczne dla dzieci z  przedszkola w Chróścinie, Dąbrowie o/Prądy, w Sławicach o/Żelazna.

 


  • Przedszkole z pasją”

Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach osi priorytetowej nr 9, poddziałania 9.1.1 uzyskano dofinansowanie w wysokości 194 252,55 zł. W ramach zadania organizowane były dodatkowe zajęcia logopedyczne, plastyczne, muzyczne, gry i zabawy dla dzieci z przedszkola w Karczowie, Dąbrowie o/Prądy, w Sławicach o/Żelazna.

 


  • "Uczymy się dziś dla jutra"

Z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach osi priorytetowej nr 9, poddziałania 9.1.2 uzyskano dofinansowanie w wysokości  379 087,21 zł. Projekt objął  wszystkie szkoły w Gminie - w ramach zadania organizowane były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne  zwiększające ofertę edukacyjną szkół: kulturalne, z przedmiotów ścisłych, promujące zdrowy styl życia.

 

 

 


  • "Zagospodarowanie Centrum Wsi Dąbrowa"                                       

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - " Odnowa Wsi"  uzyskano dofinansowanie w wysokości 213 817,99 zł. Zagospodarowano plac przy bibliotece w Dąbrowie, zakupiono ławki i stół, wykonano roboty  kanalizacyjne, roboty drogowe przy Pl. Powstańców Śl. w Dąbrowie, schody,oznakowania poziome i pionowe.    

 

 

 


  • "Remont drogi gminnej ulicy Karczowskiej w miejscowości Dąbrowa"

Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011- ze środków budżetu państwa - uzyskano dofinansowanie w wysokości 504 842,64 zł. Wykonano remont odcinka 790 mb ulicy, wybudowano kanlizację deszczową oraz chodniki.

 

  • Złożone projekty i ich realizacja

    Złozone projekty i ich realizacja w latach 2007 - 2014. Zapraszamy do zapoznania się z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych bądź ministerialnych. 

Powrót do poprzedniej strony »