Zanim odpalisz petardę   pomyśl o zwierzętach domowych !!   *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: piątek, 14-12-2018
Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

Bezpłatne kursy Prawa Jazdy

Projekt pt: "Rolnik kierowcą zawodowym" współfinansowany przez Unią Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych uprawniających do kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą lub autobusem przez 42 osoby deklarujące chęć przekwalifikowania się i odejścia z rolnictwa.
Projekt pt. „Rolnik kierowcą zawodowym” skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:
• rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym    
rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą lub
osoby zatrudnione przy połowie (pozyskiwaniu) ryb i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodach powierzchniowych (śródlądowych i
morskich), a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych
• deklarujący chęć odejścia z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) i podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą
(na stanowisku kierowcy zawodowego samochodu ciężarowego z przyczepą lub autobusu)
• zamieszkujący na obszarze województwa opolskiego
• posiadający prawo jazdy kategorii B
• wyrażający chęć udziału w szkoleniach z własnej inicjatywy.
 

 

UWAGA!!!! Aktualne informacje o miejscach i terminach spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, a także miejscach i terminach szkoleń są dostępne w Biurze Projektu pod nr tel. 533-223-607, adresem e-mail: biuro@rolnik-kierowca.eu oraz na stronie internetowej: www.rolnik-kierwoca.eu. Informacji również mozna zasięgnąć pod nr tel. 77 4458031 - Ośrodek Szkolenia Kierowców STRAŻAK w Opolu. 
 

 
Uczestnicy projektu zostaną objęci bezpłatnymi szkoleniami, które umożliwią im przekwalifikowanie się oraz przygotowanie do wykonywania
zawodu kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą lub autobusu.
 
Proponujemy udział w:
• kursie na prawo jazdy kategoria C oraz C+E (samochód ciężarowy z przyczepą) wraz z kwalifikacją wstępną lub
kwalifikacją wstępną przyspieszoną
• kursie na prawo jazdy kategoria D (autobus) wraz z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją wstępną przyspieszoną.
 
Kompleksowe wsparcie zostanie udzielone łącznie 42 osobom.
 
Szkolenia prowadzone będą w siedmioosobowych grupach, w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników danej grupy szkoleniowej.
 
UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!
 
Zapewniamy:
• kursy prawa jazdy kat. C i C+E lub D organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
• kwalifikację wstępną przyspieszoną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
• niezbędne materiały szkoleniowe
• ubezpieczenie NW
• niezbędne badania
• egzaminy wewnętrzne i państwowe
• zwrot kosztów dojazdu i zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (dla osób uprawnionych)
 
W ramach zajęć praktycznych odbędzie się m.in. jazda na symulatorze imitującym jazdę w ekstremalnych warunkach drogowych lub na płycie
poślizgowej.
 
Zajęcia zakończą się egzaminami państwowymi wraz z wydaniem uprawnień dla kierowców zawodowych.
 
http://www.rolnik-kierowca.eu/projekt.html
 
 

 

Data publikacji: 16-10-2013 10:18
Data modyfikacji:
 28-10-2013 10:41
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »