Oferta pracy w Urzędzie Gminy  *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: środa, 12-12-2018
Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Współpraca transgraniczna

Wczoraj Gmina Dąbrowa złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia ścieżek rowerowych pod nazwą „Rowerem po szlaku Dąbrowskim” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów.
Zadanie pt.: „Rowerem po szlaku Dąbrowskim” ma na celu stworzenie przyjaznych warunków na terenie naszej gminy dla miłośników turystyki rowerowej, współpracę z Gminą Jesenik w zakresie przyłączenia się siecią szlaków przez Niemodlin, powiat nyski do Czech oraz promocję naszego regionu pod kątem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Najistotniejszym punktem w projekcie było pozyskanie partnera czeskiego do wspólnych działań w projekcie ponieważ ideą Euroregionu Pradziad jest zbliżanie i współpraca pomiędzy Polską i Czechami, zacieśnianie kontaktów społeczności zamieszkałych po obu stronach granicy przez organizowanie i wspieranie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki, sportu, kultury i oświaty.
Złożony projekt zakłada oznakowanie tras rowerowych z zamontowaniem małej architektury, postawienie ok. 15 tablic informacyjnych, stworzenie mapy interaktywnej (ścieżki wirtualnej) po szlaku Dąbrowskim, a w tym indywidualną koncepcję graficzną, zdjęcia, min. 100 panoram sferycznych, 5 zdjęć lotniczych i lektor w języku polskim. Obok tego, w ramach promocji zadanie zakłada opublikowanie przewodnika z mapą i wskazaniem precyzyjnych szlaków rowerowych po Gminie Dąbrowa oraz Gminy Jesenik, wydanie kieszonkowych map z opisem w dwóch językach oraz innych materiałów promocyjnych.

 

 

Data publikacji: 19-09-2013 09:15
Data modyfikacji:
 19-09-2013 09:26
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »