Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: czwartek, 15-11-2018
Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda

Sesja Rady Gminy

W dniu 29 sierpnia 2013 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad: 


1) Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2) Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3) Informacja o stanie oświaty i wychowania w gminie.
4) Informacja o stanie sportu i kultury fizycznej w Gminie Dąbrowa.
5) Zatwierdzenie ,,Planu odnowy miejscowości Chróścina’’.
6) Zatwierdzenie ,,Planu odnowy miejscowości Wrzoski’’.
7) Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa.
8) Przyjęcie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
9) Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10) Zmiana budżetu gminy oraz zmiana uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
11) Interpelacje radnych.
12) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
13) Wolne wnioski i zapytania.
 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA

Data publikacji: 25-08-2013 22:46
Data modyfikacji:
 26-08-2013 07:41
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »