Zanim odpalisz petardę   pomyśl o zwierzętach domowych !!   *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: niedziela, 16-12-2018
Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Zapoznaj się z programem usuwania azbestu

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa na lata 2013-2032” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacją azbestu z terenu Gminy Dąbrowa.
 

Mieszkańcy naszej Gminy mają  możliwość zapoznania się z następującymi dokumentami:

  1. Projektem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa na lata 2013-2032”,
  2. Prognozą  oddziaływania  na  środowisko  Projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa na lata 2013-2032”,
  3. Inwentaryzacją azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dąbrowa.

Dokumenty  wyłożone  są  do  wglądu  w  Urzędzie Gminy  Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, w godzinach prac urzędu oraz dostępne są poniżej w formie załączników, przez okres 21 dni od dnia 29.07.2013 r. do dnia 19.08.2013 r.

Osoby  i  jednostki  organizacyjne  zainteresowane  planowanymi  działaniami  w  zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów ww. terminie.
Uwagi prosimy przesyłać na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: .


I. Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-2032.

PDFPROJEKT PUA DĄBROWA

PDFZałącznik tekstowy 1

PDFZałącznik tekstowy 2

PDFZałącznik tekstowy 3

PDFZałącznik tekstowy 4


II. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-2032.
PDFPROGNOZA /projekt PUA DĄBROWA/

PDFZałącznik graficzny 1

PDFZałącznik graficzny 1 /Legenda/


III. Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbrowa
PDFINWENTARTYZACJA /strona tytułowa/

PDFINWENTARYZACJA Gmina Dąbrowa /osoby fizyczne - tabela/

 
 

Data publikacji: 29-07-2013 08:17
Data modyfikacji:
 29-07-2013 08:34
Opublikował: Grzegorz Jeziorański
Modyfikował: Grzegorz Jeziorański
Powrót do poprzedniej strony »