Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: poniedziałek, 22-10-2018
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława

Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013

Dnia 28.06.2013r. w całej Polsce uroczyście zakończono rok szkolny 2012/13. W naszych gminnych szkołach ( 4 PSP i 3 PG) uczniowie również zebrali się by otrzymać świadectwa-promocję do klasy następnej oraz nagrody, wyróżnienia, dyplomy. W całej gminie Wójt Marek Leja wręczył uczniom 93 stypendia naukowe oraz 20 sportowych. Aby uzyskać stypendium, trzeba było sprostać określonym kryteriom. W przypadku stypendium naukowego należało uzyskać przynajmniej średnią ocen 5,09 (szkoła podstawowa) lub 4,9 (gimnazjum) oraz otrzymać ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania. W przypadku stypendium sportowego należało zająć, w danej dyscyplinie sportowej, miejsce na podium na szczeblu wojewódzkim. Przyznawanie stypendiów ma celu motywowanie uczniów do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania swoich zdolności i pasji.
W Zespole Szkół w Chróścinie obok części oficjalnej pożegnano w tym roku mgr Janinę Solińską, mgr Krystynę Jakubowską, mgr Pawła Staszaka oraz siostrę Miriam Rudzką.
Po wyprowadzeniu sztandaru rozległ się ostatni dzownek sygnalizujący rozpoczęte WAKACJE.

1. Przyznano następujące stypendia naukowe:

  • 4 uczniom z  PSP w Naroku
  • 14 uczniom z PSP w Sławicach
  • 14 uczniom z PSP w Chróścinie
  • 24 uczniom z PSP w Dąbrowie
  •  7 uczniom z PG w Żelaznej
  • 16 uczniom z PG w Dąbrowie
  • 14 uczniom z PG w Chróścinie

2. Przyznano następujące stypendia sportowe:

  • 1 uczniowi  z PSP w Chróścinie
  • 5 uczniom z PG w Żelaznej
  • 14 uczniom z PG w Chróścinie

 

 

 

Data publikacji: 02-07-2013 13:01
Data modyfikacji:
 02-07-2013 13:07
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »