Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: sobota, 17-02-2018
Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza
Data publikacji: 20-05-2013 08:32
Data modyfikacji:
 20-05-2013 08:32
Opublikował: Grzegorz Jeziorański

Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 23 maja 2013 r. (czwartek) o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za rok 2012.
 4. Informacja z działalności gminnych bibliotek publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Dąbrowa.
 5. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Dąbrowa.
 6. Zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa i Rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 7. Zmiana uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 10. Wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                                                           

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

 

Powrót do poprzedniej strony »