Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: sobota, 17-11-2018
Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

Halicz (Ukraina)

28 czerwca 2004 roku Rada Gminy Dąbrowa podjęła uchwałę nr XVI/118/04 w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Rejonem Halickim w obwodzie Iwano-Frankowskim, Ukraina. Realizując postanowienia ww. uchwały Wójt Gminy Dąbrowa podpisał umowę o współpracy.

halicz.jpeg HALICZ jest to miasto położone w zachodniej części Ukrainy. Halicz znajduje się w obwodzie iwanofrankowskim, nad Dniestrem. Liczy ok 6 tys. mieszkańców, dokładne dane o liczbie mieszkańców nie są znane ze względu na b. wysoki odsetek emigracji zarobkowej.

Przemysł spożywczy, drzewny i materiałów budowlanych.

Halicz ma za sobą 1100 lat historii, jest jednym z najstarszych miast Europy. W najstarszej kronice kronikarza ruskiego Nestora z roku 981 znajduje się pierwsza wzmianka o terenach, na których położony był Halicz: "poszedł Włodzimierz na Lachów i zajął im grody ich Przemyśl, Czerwień i inne grody mnogie, które i do dziś są pod Rusią".

Prawdopodobnym jest, że wcześniej tereny te należały do Państwa Mieszka I. Od 1199 stolica Rusi Halicko-Wołyńskiej, jedno z największych miast Rusi Kijowskiej. Od roku 1206 królestwo halicko-włodzimierskie pod berłem Andrzej II. W 1241 zniszczone przez mongolskie oddziały Batu-chana. Od roku 1340 w Polsce, przyłączone prawem spadkobierstwa przez Kazimierza Wielkiego. Jako powiat był jednostką administracyjną w okresie I Rzeczypospolitej, ziemia halicka, województwo ruskie od XIV w. do roku 1772. Od 1772 r. w zaborze austryjackim powiat halicki. Za czasów II Rzeczypospolitej województwo stanisławowskie.

Zabytki:

  • kościół św. Stanisława (XIII w.),
  • zamek króla Kazimierza Wielkiego z XIV w., przebudowany przez Corosiniego w XVII w., od roku 1675 w ruinie, część murów rozebrano w roku 1796),
  • cerkiew parafialna (XIII-XIV w.),
  • cmentarz żydowski,
  • zabudowa rynku, m.in. ratusz miejski, wcześniej był to klasztor OO. Franciszkanów zamieniony porzez władze austriackie pod koniec XVIII w. na magistrat.

Od średniowiecznej łacińskiej nazwy Halicza - Galicia pochodzi późniejsza nazwa Galicji.

Halicz_okolice_8x6.jpeg mapa-pogl-8x6.jpeg

Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »