Zanim odpalisz petardę   pomyśl o zwierzętach domowych !!   *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: piątek, 14-12-2018
Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

Odpady komunalne

Harmonogram wywozu odpadów
Firma Remondis Opole przygotowała dla mieszkańców Gminy Dąbrowa harmonogram wywozu odpadów na 2018 r.

PDFHarmonogram wywozu odpadów w 2018 roku
 

Na terenie Gminy Dąbrowa działa Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych (PSZOK).  Znajduje się on w Dąbrowie, przy ul. Spółdzielczej 4. Mieszkaniec Gminy, za okazaniem pracownikowi PSZOK-u dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę bieżącej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może do punktu dostarczyć:

 1. szkło pochodzenia opakowaniowego;
 2. papier;
 3. tworzywa sztuczne pochodzenia opakowaniowego;
 4. opakowania wielomateriałowe;
 5. metale;
 6. odpady wielkogabarytowe;
 7. odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 9. zużyte opony samochodowe o średnicy zewnętrznej nie większej niż 75 cm i opony rowerowe w ilości 4 sztuk na rok kalendarzowy od gospodarstwa domowego;
 10. odpady  zielone w ilości 3 metry przestrzenne na rok kalendarzowy od gospodarstwa domowego;
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 metr przestrzenny na rok kalendarzowy od gospodarstwa domowego.

PSZOK w Dąbrowie czynny jest w każdą drugą i czwartą sobotę danego miesiąca (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiej Soboty i Wigilii) w godzinach od 8.00 do 13.00 (od 13.01.2018 r.)

 

*Prowadzący PSZOK w Dąbrowie: Gmina Dąbrowa

Adres: 49-120 Dąbrowa, ul. Spółdzielcza 4

 

Wysokość opłat za odbiór odpadów w 2018 r. 

PDFWysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i cen za usługi dodatkowe_obow_lis__01.04.2017.pdf

 

**Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1155):

1. Remondis Opole Sp. z o. o.

Al. Przyjaźni 9 Opole


INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Charakterystyka systemu: PDFOdbiór_odpadów_komunalnych_charakterystyka_systemu_obow_listopad_2018.pdf

2. Jak segregować:  PDFJak segregować_ulotka_listopad_2018.pdf

 

DRUKI DO POBRANIA:

1. Deklaracja: DOCDeklaracja_o_wysokości_opłaty_za_gospodarowanie_odpadami_17.02.2017.doc

2. Kompostownik: DOCPRZYDOMOWY_KOMPOSTOWNIK_informacja_do_deklaracji.doc

3. Zamówienia dodatkowe: DOCZamówienie_usług_dodatkowych_listopad_2018.doc

4. Zamówienia - brązowy pojemnik: DOCZawówienie_brązowy_pojemnik.doc


Data modyfikacji:
 04-12-2018 14:56

Modyfikował: Grzegorz Jeziorański
Powrót do poprzedniej strony »