Tereny inwestycyjne w Gminie Dąbrowa: Węzeł Prądy, szczegóły na stronie internetowej    *  *  *    Stanowcze NIE! dla zmiany granic Gminy Dąbrowa. 96 % przeciw proponowanej zmianie granic. Szczegóły konsultacji społecznych w aktualnościach i na stronach BIP    *  *  *      

Dziś jest: sobota, 20-01-2018
Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Data publikacji: 07-01-2013 13:44 Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Chróścinie

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM

Szanowni mieszkańcy sołectwa Chróścina,

Wójt Gminy Dąbrowa wykonując uchwałę Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chróścina, serdecznie zaprasza mieszkańców na

 ZEBRANIE WYBORCZE

poświęcone w y b o r o w i   s o ł t y s a   i   r a d y   s o ł e c k i e j, które odbędzie się

w dniu 13 stycznia 2013 r. o godz. 1500

w remizie OSP w Chróścinie

Porządek zebrania wyborczego będzie następujący:

  1. Powołanie spośród stałych i uprawnionych mieszkańców sołectwa trzyosobowej komisji wyborczejw celu przeprowadzenia głosowania.
  2. Przeprowadzenia odrębnych tajnych głosowań dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  3. Ogłoszenie wyników wyborów.

Zebranie Wyborcze obsługiwać i prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa.

Prosi się mieszkańców o zabranie ze sobą  przyborów do pisania.

                                                                                                                              Wójt Gminy Dąbrowa

                                                                                                                                   /-/ Marek Leja

Powrót do poprzedniej strony »