Tereny inwestycyjne w Gminie Dąbrowa: Węzeł Prądy, szczegóły na stronie internetowej    *  *  *    Stanowcze NIE! dla zmiany granic Gminy Dąbrowa. 96 % przeciw proponowanej zmianie granic. Szczegóły konsultacji społecznych w aktualnościach i na stronach BIP    *  *  *      

Dziś jest: środa, 17-01-2018
Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Złożone projekty i ich realizacja

 

W latach 2008-2014 Gmina Dąbrowa pozyskała zewnętrzne środki finansowe w wysokości: 

33 096 222,65 zł 
(sł.: trzydzieści trzy milony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote  65/100)


Poniższe zestawienia przedstawiają koszty całkowite inwestycji i wysokość pozyskanych środków zewnętrznych w ramach programów unijnych i funduszy krajowych w rozbiciu na lata, gdzie Beneficjentem końcowym jest Gmina Dąbrowa.
Środki finansowe pozyskane samodzielnie bądź w partnerstwie.

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: PDFPROW.pdf
2. Budżet państwa: PDFBUDŻET PAŃSTWA.pdf
3. Fundusz Spójności: PDFFS.pdf
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: PDFPOKL.pdf

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »