Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: wtorek, 16-10-2018
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Złożone projekty i ich realizacja

 

W latach 2008-2014 Gmina Dąbrowa pozyskała zewnętrzne środki finansowe w wysokości: 

33 096 222,65 zł 
(sł.: trzydzieści trzy milony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote  65/100)


Poniższe zestawienia przedstawiają koszty całkowite inwestycji i wysokość pozyskanych środków zewnętrznych w ramach programów unijnych i funduszy krajowych w rozbiciu na lata, gdzie Beneficjentem końcowym jest Gmina Dąbrowa.
Środki finansowe pozyskane samodzielnie bądź w partnerstwie.

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: PDFPROW.pdf
2. Budżet państwa: PDFBUDŻET PAŃSTWA.pdf
3. Fundusz Spójności: PDFFS.pdf
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: PDFPOKL.pdf

 

 

 

Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »