Tereny inwestycyjne w Gminie Dąbrowa: Węzeł Prądy, szczegóły na stronie internetowej    *  *  *    Stanowcze NIE! dla zmiany granic Gminy Dąbrowa. 96 % przeciw proponowanej zmianie granic. Szczegóły konsultacji społecznych w aktualnościach i na stronach BIP    *  *  *      

Dziś jest: czwartek, 18-01-2018
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Data publikacji: 19-11-2012 11:00 Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Ciepielowice bez sołtysa

Sołtys Ciepielowic zrezygnował z pełnienia funkcji. W ślad za rezygnacją mandaty ( prawo sprawowania funkcji) straciła Rada Sołecka, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Sołeckiej, który pełni obowiązki, do czasu wyboru nowego Sołtysa. Na najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się 29 listopada 2012 roku zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa i Rady Sołeckiej, na dzień 27 stycznia 2013 roku. O godzinie i miejscu przeprowadzeniu wyborów, Wójt powiadomi  mieszkańców Ciepielowic  w drodze  odrębnego ogłoszenia, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Powrót do poprzedniej strony »