Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: sobota, 17-11-2018
Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

Ciepielowice bez sołtysa

Sołtys Ciepielowic zrezygnował z pełnienia funkcji. W ślad za rezygnacją mandaty ( prawo sprawowania funkcji) straciła Rada Sołecka, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Sołeckiej, który pełni obowiązki, do czasu wyboru nowego Sołtysa. Na najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się 29 listopada 2012 roku zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa i Rady Sołeckiej, na dzień 27 stycznia 2013 roku. O godzinie i miejscu przeprowadzeniu wyborów, Wójt powiadomi  mieszkańców Ciepielowic  w drodze  odrębnego ogłoszenia, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Data publikacji: 19-11-2012 11:00
Data modyfikacji:
 19-11-2012 12:18
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »