Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: sobota, 17-11-2018
Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

Pytania do Wójta

captcha

2018-08-22 Pytanie: Piękna strategia żłobkowo-przedszkolna, ale czemu nie ma w niej uwzględnionej placówki w Karczowie? Plac zabaw jest placem tylko z nazwy, piaskownica zlikwidowana, zabawki drewniane mimo remontu nadal są w kiepskim stanie i nie trudno o wbicie drzazgi, wielkie krzaczyska to tylko siedlisko kleszczy i robactwa. W ogóle placówka w Karczowie jest jakby zapomniana przez włodarzy, ani nic się nie działo w poprzednich latach i nie zanosi się żeby to się miało zmienić... Imię i nazwisko: Anna

Odpowiedź: Placówka w środku jest bez zarzutu,a przedszkole zostanie utrzymane na kolejne lata. Natomiast jeśli chodzi o plac zabaw to podpisaliśmy  ze Wspólnotą Mieszkaniową  „Karczów” umowę użyczenia terenu, na którym znajduje się plac. Tym samym mogliśmy zaprojektować rewitalizację placu i wystąpić do Powiatu ze zgłoszeniem. Jednocześnie pani dyrektor z rodzicami ustala jakie  urządzenia powinny znaleźć się na placu zabaw a gmina je zamówi. Pozdrawiam. Marek Leja

2018-08-15 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie. Mam pytanie, czy gmina może wpłynąć na zarządcę drogi powiatowej a chodzi mi dokładnie o docinek ulicy Dąbrowskiej od firmy TruckPort do pierwszych zabudowań o wykoszenie rowów po obu stronach jezdni ponieważ zarośla i krzaki w niektórych odcinkach wychodzą na jezdnię a szczególnie na zakręcie tej drogi.Zarośla i krzaki skutecznie zasłaniają widoczność tej drogi.Mam jeszcze takie spostrzeżenie, choć nie jestem znawcą to mam wrażenie że przy drzewach po prawej stronie jadąc do Karczowa rośnie roślina - barszcz sosnoskiego - jeżeli tak to odpowiednie służby powinny go usunąć. Imię i nazwisko: Agnieszka Niewińska

Odpowiedź: Staramy się wpływać na Zarząd Dróg Powiatowych, aby kosił pobocza. Teraz jest wykoszone, ale naszym zdaniem następuje to zbyt rzadko i stąd frustracja nasza i mieszkańców. Wśród roślin nie znaleziono barszczu Sosnowskiego. Pozdrawiam. Marek Leja

2018-08-12  Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, czy Gmina Dąbrowa ma wolne obecnie mieszkania komunalne do wynajęcia ? Imię i nazwisko: Teresa

Odpowiedź: Niestety nie mamy lokalu nadających się do wynajęcia. Jedno mieszkanie po zmarłym lokatorze czeka na remont (pokój z kuchnią, ubikacja na dworze). Pozdrawiam. Marek Leja

2018-08-12 Pytanie: Witam.Panie Wójcie Dlaczego Pan nie reaguje na non stop wyłanczanie prądu w miejscowosci Narok niema tygodnia z awarią która trwa nieraz nawet do 3h Mamy XXI wiek i to wiecznie dotyka te same wioski Może sie Pan Panie Wójcie tym zainteresuje tym tematem??Bo to sie już naprawde zaczyna robic Nienormalną rzeczą żeby w bezwietrzne dni dochodziło do takich problemów. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Naroka

Odpowiedź: Ależ reaguję, bo zgadzam się z Panem, że w XXI wieku tak częste wyłączenia prądu są nie do przyjęcia. Już wielokrotnie informowaliśmy o tym Tauron. We wrześniu odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w tej sprawie. Częste awarie tłumaczono właśnie zrywaniem linii przez drzewa w czasie wietrznej pogody. Obecnie trwa przycinanie gałęzi zwisających nad liniami i remont transformatora w Naroku. Pozdrawiam. Marek Leja

2018-08-08 Pytanie: Witam , mam dziecko niepełnosprawne na które otrzymywałam świadczenie opiekuńcze ,które zostało mi bez prawnie wstrzymane ,ponieważ odwoływałam się do sadu w sprawie punktu 7-ego . Nie było nakazu wstrzymania wypłat - złożyłam uprawomocniony wyrok w GOPSie o utrzymaniu niepełnosprawności syna bez punktu 7 .Mam przyznany punkt 8 w orzeczeniu , było pobierane świadczenie wysokosci 520 zł a GOPS nie chce mi wypłacić zaległych kwot . Rozmawiałam juz z Panem Sekretarzem na temat wypłaty zaległej kwoty - miała byc wypłacona do 10 .08 .2018 jezeli nie dostane tego wyrównania zgłaszam sprawe do sądu i GOPS bedzie płacił łącznie z odsetkami Imię i nazwisko: Mieszkanka

Odpowiedź: Szanowna Pani, świadczenia opiekuńcze tzn. m.in. świadczenie pielęgnacyjne (1477zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (520zł) czy jakiekolwiek inne świadczenia przysługują na wniosek osoby zainteresowanej. Bez wniosku decyzja nie jest wydawana i wtedy nie ma także możliwości uchylenia lub wstrzymania jakiegokolwiek świadczenia. Podstawowym dokumentem wymaganym przez ustawę o świadczeniach rodzinnych, do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy jest orzeczenie o niepełnosprawności. Zarówno w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego jaki i specjalnego zasiłku opiekuńczego osoba wymagająca opieki powinna legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (pkt 7 orzeczenia) oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt 8 orzeczenia). Z weryfikacji danych w systemie wynika, iż w ewidencji osób pobierających świadczenia opiekuńcze nie ma osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy na dziecko z orzeczeniem, które nie zawierałoby wymaganych wskazań. Jeśli otrzymane orzeczenie nie zawiera, któregoś z w/w punktów w/w świadczenia nie przysługują. W przypadku gdy organ wydający orzeczenia tj. Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie przyznał któregoś z punktów, wnioskodawca może odwołać się do Sądu. Sąd rozpatrując odwołanie może się do niego przychylić lub je oddalić. Oddalenie odwołania oznacza, iż orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozostaje w mocy prawnej (bez zmian) a w konsekwencji osoba niepełnosprawna dalej legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności ale bez wskazań konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (pkt 7 orzeczenia). Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy dołącza się prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub prawomocny wyrok Sądu dotyczący odwołania się od orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie nie spełnia wymaganych wskazań punktu 7 i 8 świadczenia te nie przysługują. Osoba zainteresowana może złożyć wniosek o w/w świadczenia w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia (lub prawomocnego wyroku Sądu). W przypadku otrzymania prawomocnego wyroku Sądu tut. Ośrodek weryfikuje prawo do świadczenia opiekuńczego za okres od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do końca ważności orzeczenia. W razie jakichkolwiek niejasności lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Z poważaniem  Elżbieta Knosala OPS Dąbrowa

2018-08-02 Pytanie: Dzień dobry. Chciałbym podziękować Panu Wójtowi za dotrzymaną obietnicę. W lutym dostałem odpowiedź "Zaprojektowaliśmy już odcinek drogi prostopadłej do ulicy Kościelnej (od krzyżówki z powiatówką do wjazdu na cmentarz) w nawiązaniu do ulicy Kościelnej. Losy budowy tego odcinka drogi zależą od możliwości uzyskania dofinansowania, ale chodnik przy numerach 15,17 wykonamy w lipcu tego roku." I rzeczywiście chodnik w lipcu został wykonany. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Imię i nazwisko: Marcin Szymański

Odpowiedź: Cała przyjemność po mojej stronie. Pozdrawiam. Marek Leja

2018-07-19 Pytanie: Dzień dobry. Mamy pytanie odnośnie ul. Leśnej w Siedliskach, kiedy jest w planach do zrobienia? Uzupełnianie tłuczniem nic nie daje. Dodatkowo prosimy o wykoszenie pobocza. Imię i nazwisko: Mieszkańcy
Odpowiedź: Zgodnie z informacją, która Państwo otrzymali w przyszłym roku (2019). Pobocza wykosiliśmy. Pozdrawiam. Marek Leja

2018-07-13 Pytanie: Witam , interesuje mnie dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Opolu do Fundacji Dom ,jeżeli autobus linii 16 nie kursuje przez Mechnice-Turzok i dziecka nie mogę dowozić na rehabilitację /grozi usunięcie z przedszkola oraz z terapii . Proszę o rozwiazanie tego problemu ,gdyz jestem mieszkankom Pana Gminy i pobieram świadczenia z gminy oraz nie stać mnie na wynajęcie taxi Imię i nazwisko: Mieszkanka

Odpowiedź: Szanowna Pani, w sprawach niecierpiących zwłoki proszę o kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy (77-464-10-10). Sekretarz Janusz Staszowski (wewnętrzny 104) zajmie się tym tematem, a tak to nie wiemy, jak się z Panią skontaktować. Pozdrawiam. Marek Leja

2018-07-08 Pytanie: Mam jedno pytanie, dlaczego i na jakiej podstawie ludzie z pańskiej gminy są bezpodstawnie wymeldowywani z swoich domów lub mieszkań ? Zdaje sobie pan sprawę że tego typu działania pozbawiają tych ludzi do np : rejestracji w urzędzie pracy, wyrobienia innych dokumentów a nawet dochodzenia praw przed sądami ? Nie tylko mi ale większości ludzi nie podoba się taka polityka gminy. Imię i nazwisko: Dawid Zamojski

Odpowiedź: Nie ma żadnej polityki gminy, która polegałaby na wymeldowywaniu mieszkańców. Mało tego, nam zależy, abyśmy mieli mieszkańców jak najwięcej zameldowanych i mieszkających, bo to oni płacą podatki do gminy. Gmina dokonuje wymeldowania tylko na wniosek właściciela nieruchomości, odnośnie osób, które nie zamieszkują w danym lokalu i opuściły do dobrowolnie oraz z urzędu, na wniosek Wójta, w przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej. Jest to realizowane zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.) obywatel, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo czasowego (przed upływem deklarowanego okresu pobytu) obowiązany jest wymeldować się. Żeby nie być gołosłownym w roku 2017 z gminy wymeldowało się 12 osób, z wniosku wójta - 0, w tym roku wymeldowały się 4 osoby, z wniosku wójta -1. Pozdrawiam. Marek Leja

2018-07-03 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie kiedy wprowadzi Pan autobusy o takich kursach jakie były a nie tylko o 7.00 Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Bardzo mi przykro, ale niestety nie my decydujemy o godzinach kursowania autobusów. Robi to MZK po konsultacjach (jak twierdzi) z pasażerami. My staramy się przekazywać wnioski mieszkańców do MZK. Pozdrawiam. Marek Leja

2018-06-22 Pytanie: Szanowny Panie Wojcie, czytam sobie właśnie w czerwcowym wydaniu Życia Gminy Dąbrowa artykuł pod tytułem "Ulica Leśna otwarta. Altana się wznosi. Siłownia działa" i tak się zastanawiam - w którym to już roku w Skarbiszowie miała powstać ta siłownia przy nadal nieistniejących i nieoświetlonych alejkach w Parku...? Pozdrawiam serdecznie! Imię i nazwisko: Paweu

Odpowiedź: Chciałoby się napisać: „Już za chwileczkę, już za momencik zacznie się kręcić”. Dopiero w marcu tego roku Marszałek Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.  Złożyliśmy taki wniosek i znaleźliśmy się na liście do dofinansowania tego zadania, którą ogłoszono 30 kwietnia. Choć umowy z Marszałkiem będą podpisywane dopiero we wrześniu, już wczoraj (18 lipca) podpisałem dokumenty do przetargu. Mamy nadzieję, że zgłoszą się oferenci i w ten sposób rewitalizacja parku zostanie przeprowadzona w tym roku. Pozdrawiam. Marek Leja

2018-06-07 Pytanie: Witam Panie Wójcie. Chciałabym zapytać czy w najbliższym okresie (do końca roku 2019) wieś Dąbrowa zostanie podłączona do gazociągu? Tak jak np ma to miejsce w gminie Komprachcice?Doszły mnie takie słuchy. Imię i nazwisko: Ewa Szymaniec

Odpowiedź: Według dyrektora Spółki Gazownictwa oddziału w Opolu pana Rafała Adamiszyna w tym roku ma być projektowana nitka Wawelno – Dąbrowa, a w 2019 roku ta sieć ma być budowana.  Natomiast nie mamy tego na piśmie i dlatego nie możemy mieć w tej sprawie 100 % pewności. Postaramy się takie zapewnienie uzyskać. Pozdrawiam. Marek Leja

2018-06-01 Pytanie: Witam Pana Wójta chciałbym ponownie zapytać czy jest w planie budowa drogi Krótkiej i Osadników w Ciepielowicach. Jak zauważyłem i nie tylko ja temat ten przeszedł na drugi a nawet piąty plan, Przykre jest to że zostanie tylko "wspomniany" przed najbliższymi wyborami. Imię i nazwisko:  Ciepielowiczanin

Odpowiedź: W tym roku zostanie wyasfaltowany teren przy obelisku. Na razie nie możemy poszerzyć zakresu na całą ulicę Osadników, bo okazało się, że ten teren należy do skarbu Państwa w zarządzie Starostwa Powiatowego. Po uzyskaniu praw do tego terenu zrobimy obie wymienione drogi. Niestety na wszystko potrzeba pieniędzy, a  „wyskoczyła” nam jeszcze ulica Stawowa w Ciepielowicach, której trzeba było wytyczyć nowy ślad i ja na nowo wybudować (trwa przetarg na wykonanie tych robót). Mogę ponownie tylko przeprosić za tak długie oczekiwanie na te remonty, ale patrząc na tempo jakie mamy przez ostatnie dwa lata w remontowaniu dróg, w ciągu trzech lat powinniśmy być gotowi z drogami wewnętrznymi. Marek Leja. Pozdrawiam.

2018-05-22 Pytanie: witam proszę o pełną informację w jaki sposób przyznaje Pan stypendia sportowe dla uczniów. Jakie dokładnie warunki musi spełniać uczeń? O ile w przypadku stypendiów naukowych sprawa jest prosta to tutaj proszę o wyczerpującą odpowiedź. mieszkaniec gminy. Imię i nazwisko: Łukasz

Odpowiedź: Regulaminy przyznawania stypendium w szkołach określają  za jakie osiągnięcia uczniowie otrzymują stypendia sportowe:

- wyciąg z regulaminu - „Do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który zajął miejsca od I do III w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim, organizowanych pod patronatem Szkolnego Związku Sportowego lub Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium.” Pozostałe zasady przyznawania stypendium określa ustawa:

- Zgodnie z art. 90g. ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 ze zm.) „…stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.”

- Zgodnie z art. 90g. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 ze zm.) O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Zgodnie z art. 90g. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 ze zm.). Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.  Marek Leja. Pozdrawiam.

2018-05-19 Pytanie: Kolejny kurnik w Naroku..Panie Wójcie proszę o odpowiedź:dlaczego Narok jest tak bardzo znielubiony przez Gminę...kanalizacja-0,sala gimnastyczna-0,chodnik-0.Wystarczy spojrzeć na ościenne miejscowości,a zwłaszcza te jak to mawiają "bliżej koryta"..a teraz chce Pan nam zafundować kolejny kurnik? Parę miesięcy temu mieszkaniec Chróściny pisał o zanieczyszczeniu powietrza:" W zeszłym tygodniu wypożyczyłem miernik jakości powietrza i trzykrotnie zbadałem poziom pyłów PM10 na "osiedlu" w Chróścinie opolskiej gdzie mieszkam w godzinach wieczornych. Wyniki to 86, 78 i 92 µg/m3. Powyżej 70 określa się stan jako "bardzo zły". To jakaś tragedia!"Odpowiedź:"Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska m.in. wójt gminy sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska" Czy zdaje sobie Pan sprawę, jaki wpływ na środowisko,ekosystem,wody gruntowe itd. będzie miało postawienie kolejnego kurnika?Czy może najważniejsze w tej chwili są podatki,które z tytułu działalności wpłyną do gminy?A może kolejny raz spróbujecie zamydlić oczy mieszkańcom informacją o "nowych miejscach pracy"?A może tak postawić kurniki w okolicy Dąbrowy,a może w Chróścinie?Jakie kroki Gmina podejmuje ,by nie dopuścić do tej inwestycji...co na to pracownicy ochrony środowiska?A może po prostu chcecie wykurzyć Nas "kurzeńcem"?Wtedy już nie trzeba będzie budować ani sali gimnastycznej tudzież kanalizacji Imię i nazwisko: Danka

Odpowiedź: Kocham Narok, jaki i pozostałe miejscowości naszej gminy. Nie jestem, nie byłem i nigdy nie będę inicjatorem budowy kurników czy innych przedsięwzięć, które mogłyby pogorszyć komfort mieszkania w gminie. Mało tego, tego typu przedsięwzięcia rolne nie są źródłem podatków od nieruchomości. Żaden przedsiębiorca nie rozmawiał ze mną na ten temat, nie konsultował się, nie przedstawiał planów. Po prostu złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kurników. I Urząd Gminy musi taką procedurę przeprowadzić czy się to Wójtowi podoba czy nie. W trakcie takiej procedury wysłuchujemy również opinii mieszkańców, która dla nas jest bardzo ważna i patrzy na aspekty, które Pani wymieniła jak ochrona środowiska, wpływ przedsięwzięcia na wody gruntowe itp. Procedura w tej sprawie trwa i musi być zgodnie z prawem wyczerpana do końca. Co do sali gimnastycznej i chodnika  zacytuję moje wcześniejsze wypowiedzi:  Rada Gminy na majowej sesji przeznaczyła w budżecie pieniądze na budowę Sali gimnastycznej w Naroku wraz z łącznikiem. Zadanie rozpocznie się w tym roku, a zakończy na wakacjach 2019. Od 1 września 2019 dzieciaki będą miał swoją salę gimnastyczną.  I chodnik będzie. Ponieważ jest to droga wojewódzka postępowanie w tej sprawie prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kosztorys tej inwestycji zamknął się w kwocie 6 mln zł. Do przetargu zgłosiły się 4 firmy. Najniższa oferta wyniosła 12 mln zł, dlatego Zarząd Dróg Wojewódzkich musiał przetarg unieważnić. Jednocześnie Marszałek Województwa zadeklarował dołożenie środków na tą inwestycję, ale w roku 2019, co oznacza, że inwestycja będzie realizowana przez dwa lata 2018 i 2019.  Marek Leja. Pozdrawiam.

2018-05-17 Pytanie: Dzień dobry. W dniu 6.10.2017r. w odpowiedzi na moje wystąpienie poinformował mnie Pan, że na wiosnę 2018r. nastąpi przebudowa ulicy Al. Róż i kanalizacji deszczowej. Proszę o potwierdzenie Pańskiej obietnicy i informację, kiedy projekt będzie realizowany. Sprawa jest o tyle paląca, że w wyniku nieustannego zalewania posesji dochodzi do nanoszenia błota ale, co gorsza, pojawiają się pęknięcia ścian w wyniku osiadania zalewanych fundamentów ( w przypadku wątpliwości zapraszam na wizję lokalną). Imię i nazwisko: Stanisław Wasążnik

Odpowiedź: Prace trwają. Firma ma zakończyć przebudowę do końca sierpnia. W każdej sytuacji, gdy nie jest Pan zadowolony z prac, proszę o telefon do Urzędu Gminy. Marek Leja. Pozdrawiam.

2018-05-15 Pytanie: Pytanie: Witam , kiedy powstanie chodnik na ul.Niemodlińskiej w Mechnicach Turzok ? Imię i nazwisko: Mieszkaniec Mechnic Turzok

Odpowiedź: Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił już wykonawcę chodnika na Turzoku. Lada dzień będzie podpisana umowa. Koszt 4 mln zł. Pierwszy etap to projekt i wszystkie pozwolennia (7 miesięcy). Potem prace budowlane i zakończenie -  październik 2019 r. Gmina „dokłada się” do inwestycji w kwocie 200 tys. zł Marek Leja. Pozdrawiam.

2018-05-09 Pytanie: Szanowny Panie, wczoraj podczas spaceru w Chróścinie (ul. Ogrodowa i Sw. Józefa) zauważyłem iż praktycznie żadna działka niezabudowana (między domami) nie jest skoszona. Właściciele takich niezabudowanych działek także mają obowiązek je kosić. Tymczasem trawy tam rosnące przekraczają już metr wysokości. Od dwóch lat zgłaszam to do gminy i nic się z tym nie dzieje. Działki te koszone są maksymalnie raz, dwa razy w roku, często w ogóle a żeby trawa, krzaki tam rosnące były na akceptowalnej wysokości trzeba by to robić nie rzadziej niż co dwa miesiące. Proszę aby gmina zdyscyplinowała lub ukarała właścicieli. Dodatkowo roślinność ta wdziera się na chodniki niszcząc je. Niektóre cześći chodników obok takich działek są już zarośnięte i zniszczone. A przecież gmina całkiem niedawno wydała na ich budowę grube miliony. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Chróściny

Odpowiedź: Na bieżąco wysyłamy monity do właścicieli posesji, przy których chodnik jest zarośnięty, zwłaszcza właśnie na osiedlu w Chróścinie, gdzie procent niezabudowanych działek jest bardzo duży. Często jest reakcja, ale są też przypadki niewykonania zaleceń. Marek Leja. Pozdrawiam.

2018-04-05 Pytanie: Dzień dobry. Panie Wójcie czy nasz dzieci, chodzące do szkoły w Naroku doczekają się sali gimnastycznej? Od kilku lat chodzą słuchy o jej budowie, której nie widać. Czy Narok jest na jakiejś czarnej liście? Piękne sale wybudowano w Dąbrowie i Chróścinie, a nasze dzieci są gorsze? Imię i nazwisko: rodzic

Odpowiedź: Rada Gminy na majowej sesji przeznaczyła w budżecie pieniądze na budowę Sali gimnastycznej w Naroku wraz z łącznikiem. Zadanie rozpocznie się w tym roku, a zakończy na wakacjach 2019. Od 1 września 2019 dzieciaki będą miał swoją salę gimnastyczną. Marek Leja. Pozdrawiam.

2018-04-02 Pytanie: Szanowny Panie Proszę o rozpoczęcie kontroli emisji spalin z kominków mieszkańców w Chróścinie. To co wydobywa się z kominów przekracza już wszelki normy przyzwoitości. Wieczorami nie da się oddychać. Ludzie palą wszystkim co się pali. Wystarczy popatrzeć na worki że śmieciami które wystawiają przed dom. Tam nie ma innych poza szkłem i plastikami (a często nawet i tego nie ma). Zwożą jakieś drewno, płyty malowane, lakierowane, laminowane i tym palą. Tu pomogą tylko kontrole i kary. Gmina jednak tego nie robi dając przyzwolenie na to. Czas powiedzieć takim patologią stóp. Proszę więc o reakcję, bo same słowa nie pomogą, czas na czyny. Imię i nazwisko: Alfred z Chróściny

Odpowiedź: Kontrole palenisk są realizowane  w sezonie grzewczym przez pracowników Urzędu Gminy. W przypadku konkretnych zgłoszeń, bezpośrednio do urzędu, kontrola odbywa się na bieżąco.  Natomiast jeżeli chodzi o palenie śmieci w piecach domowych,  to niestety zależy to od kultury i świadomości mieszkańca. My umożliwiliśmy poprzez system workowy odbiór każdej ilości plastików, papieru, tektury i szkła oraz odpadów wielkogabarytowych podczas zbiórek mobilnych u źródła jak i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Marek Leja. Pozdrawiam.

2018-03-22 Pytanie: WITAMY!!!! Obiecaliscie Mieszkancom Naroka chodniczek i co??? Przetarg dał odpowiedz za mało kasy.Dołożycie sie Panie Wójcie??? Imię i nazwisko: Narok

Odpowiedź: I chodnik będzie. Ponieważ jest to droga wojewódzka postępowanie w tej sprawie prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kosztorys tej inwestycji zamknął się w kwocie 6 mln zł. Do przetargu zgłosiły się 4 firmy. Najniższa oferta wyniosła 12 mln zł, dlatego Zarząd Dróg Wojewódzkich musiał przetarg unieważnić. Jednocześnie Marszałek Województwa zadeklarował dołożenie środków na tą inwestycję, ale w roku 2019, co oznacza, że inwestycja będzie realizowana przez dwa lata 2018 i 2019.  Marek Leja. Pozdrawiam.

2018-03-21 Pytanie: Dzień Dobry, Czy jest prawdą, że są plany budowy sklepu DINO w Dąbrowie?

Imię i nazwisko: Mieszkaniec Dąbrowy. Odpowiedź: Tak. Trwa procedura wydania warunków zabudowy. Marek Leja. Pozdrawiam.

Cz 2018-03-08 16:18 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie Z uwagi na to, że mieszkańcy Gminy Dąbrowa pracują w Opolu nie tylko w tygodniu, ale również w soboty, niedziele oraz święta i nie mają możliwości dojechać do pracy autobusem MZK na godzinę 7 00.W związku z tym bardzo przydałby się taki sam kurs linii 16 jak w dni powszednie - o godzinie 5 58 z Wawelna. Jeżeli chodzi o dojazd do pracy na godzinę 19 00 przydałoby się przyśpieszenie kursu który odjeżdża z Wawelna o 18 14 o co najmniej o 10 min. Brakuje w Opolu czasu na dojście do zakładu pracy. Dużo osób pracuje w Opolu w szpitalach( pielęgniarki , salowe , personel pomocniczy) ,w ochronie, policji, więziennictwie i we wszystkich tych firmach, które zatrudniają pracowników w trybie 12-godzinnym. Wszyscy ci pracownicy zaczynają pracę o 7 00. lub 19 00. Dlatego proszę o poparcie mojej prośby w MZK oraz Urzędzie Miasta. Imię i nazwisko:  Wojciech Czerwiński

Odpowiedź: Zwrócimy się do Urzędu Miasta z pismem popierającym Pana starania. Marek Leja. Pozdrawiam.

Śr 2018-03-07 15:25 Pytanie: Dzień Dobry Bardzo się cieszę, że na terenie Naszej Gminy powstaje żłobek, jednakże wydaje mi się, że lokalizacja na obrzeżach granic gminy jest niefortunna. Jakimi względami kierowano się przy wyborze położenia przyszłego Żłobka? Pozdrawiam Imię i nazwisko:  Mieszkaniec Gminy

Odpowiedź: My nie budujemy żłobka od nowa, dlatego w pierwszej kolejności lokalizacja żłobka zdeterminowana jest położeniem budynku po byłym gimnazjum, który chcemy przekształcić w żłobek. Trudno również nazwać Żelazną obrzeżami gminy. Bardzo blisko do żłobka będą mieli mieszkańcy, Żelaznej, Niewodnik, Naroka i Skarbiszowa. Po lekkim nadłożeniu drogi szczególnie dla pracujących w Opolu również mieszkańcy Ciepielowic, Nowej Jamki czy Lipowej będą mogli skorzystać ze żłobka. Po trzecie w pozostałej części gminy funkcjonują już trzy domowe żłobki (każde po 5 dzieci) – 2 w Chróścinie, 1 w Sokolnikach (Dąbrowa). Pozdrawiam. Marek leja

Wt 2018-02-27 19:07 Pytanie: Dzień dobry bardzo proszę o informacje o miejscach noclegowych w gminie Dąbrowa. Imię i nazwisko: Artur Gers

Odpowiedź: Na obecną chwilę nie posiadamy żadnego wpisu w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.  Informuję, że wpisu takiego dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Niestety w wyniku zmiany granic miasta Opola kosztem naszej gminy straciliśmy miejsca noclegowe w hotelu Słociak (Sławice) i w domu weselnym Kana (Wrzoski). Marek Leja. Pozdrawiam.

Pt 2018-02-23 10:32 Pytanie: Witam, Proszę o informację w jakim udziale procentowym należy przekształcić działkę rolna na budowlaną. Proszę również o informację czy będą jakieś formy dofinansowania na zakup pieców ekologicznych. Imię i nazwisko: Łukasz

Odpowiedź: W przypadku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwała określa  maksymalną powierzchnię zabudowy oraz minimalną powierzchnię biologicznie czynną. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy przeprowadzić indywidualne postępowan ie dotyczące ustalenia warunków zabudowy z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenuw przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), które pozwoli na określenie dopuszczalnej wielkości powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.  Pozdrawiam. Michaela Paniczek Inspektor ds. gospodarki przestrzennej.

Obecnie gmina jak większość gmin wiejskich nie ma programu dopłat do wymiany sposobu ogrzewania na ekologiczny. Aby taki program był skuteczny: jednostkowe dofinansowanie musiałoby być na poziomie 5 tys zł. co przy ledwie 100 gospodarstwach domowych (a potrzeby są wielokrotnie większe) daje już 0,5 mln zł, a to już jest bardzo poważny wydatek. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2018-02-22 18:17 Pytanie: Serdecznie witam chcialem zglosić problem gasnących lamp w Ciepielowicach, od strony Skarbiszowa czyli na ul. Dlugiej na samym zakręcie gasną coraz częściej lampy i jest tam wtedy bardzo niebezpiecznie tam przechodzi codziennie bardzo dużo ludzi, tylko prosze nie pisać żę mieszkańcy mają sami to zglaszać do zakladu energetycznego my sprawę zglaszamy do Urzędu Gminy dziękuję Imię i nazwisko: mieszkaniec Ciepielowic

Odpowiedź: Zgłosiliśmy problem do Zakładu Energetycznego. Nie piszę, że sami macie Państwo zgłaszać do zakładu energetycznego, proszę tylko o szybkie zgłoszenie do nas np. telefoniczne. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2018-02-22 18:07 Pytanie: Witam mam pytanie dlaczego na terenie calej naszej Gminy w żadnej świetlicy wiejskiej nie można zrobić mlodzieży 18 urodzin ,mlodzi ludzie i ich rodzice muszą jeżdzić zalatwiać sale w innych odleglych gminach, to jest jakaś kpina ! sale wiejskie powinne być są dla mieszkańców ,rodzice przecież wynajmują sale od Gminy i na ten czas za nią odpowiadają a w razie jakichkolwiek tak zwanych szkód odpowiadają przecież najemcy sali na ten czas, nie wiem w czym jest problem. ,pozdrawiam mieszkaniec Gminy Imię i nazwisko: mieszkaniec Gminy

Odpowiedź: Taką decyzję podjęli Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Sołtysi. Niekiedy skala szkód przekracza kwotę zabezpieczenia, a obecność rodziców podczas całej imprezy była często tylko teoretyczna. Ze względu jednak na duże zainteresowanie tym tematem w kwietniu ponownie na spotkaniu z sołtysami i GOKiRem spróbuję znaleźć jakieś rozwiązanie. Na obecną chwilę wiem, że Rada Dzielnicy Wrzoski udostępnia na 18-tki naszą świetlicę we Wrzoskach. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2018-02-15 20:53 Pytanie: Dzień dobry, gdzie na terenie gminy istnieje możliwość wynajęcia jakiejś wiejskiej sali bądź remizy do zorganizowania imprezy rodzinnej? Pozdrawiam Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: W każdej miejscowości poza Lipową (brak świetlicy) i Żelazną (świetlica zaraz będzie remontowana) są świetlice, którymi zarządza Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. W celu wynajęcia świetlicy proszę się skontaktować z dyr. Zbigniewem Janowskim. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2018-02-12 21:54 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie ! Na tablicach ogłoszeń w … pojawiły się informacje o odbiorze decyzji podatkowych, po które mieszkańcy powinni się zgłosić w konkretnym dniu w godz. 9-11. To znaczy muszę w pracy złożyć wniosek o urlop. Czy tak powinno być ? Czy Pani sołtys już nie przesadza ? Czy gmina nie powinna wysłać tych dokumentów ? A jeśli przekazuje gmina decyzje Pani sołtys, to czy ta osoba nie jest zobowiązana do ich dostarczenia pod konkretne adresy ? Niestety sposób jaki Pani sołtys wymyśliła sobie na dostarczenie decyzji a przede wszystkim godziny jest naprawdę żenujący i mam wielką nadzieję, że przywoła Pan tą osobę do porządku i przede wszystkim do szanowania swoich mieszkańców. Imię i nazwisko: MIESZKANIEC

Odpowiedź: Wykropkowałem miejscowość, bo mogło się to zdarzyć w każdej. Doszło tutaj do nieporozumienia. Obowiązkiem gminy jest dostarczyć każdemu mieszkańcowi decyzję podatkową. Sołtysi (choć nie wszyscy) robią to najczęściej w dwóch etapach. Kto może przyjść odebrać w ustalony dzień (tak jak to miało tu miejsce) to to robi. W drugim etapie wszystkim, którzy nie mogli odebrać sobie decyzji jest ona doręczana przez Sołtysa do domu. A jeśli Sołtys nie zastanie domowników, to jest jeszcze trzeci etap czyli wysłanie decyzji pocztą przez Urząd Gminy. Robi się to wszystko na tyle wcześniej, aby podatnik mógł do 15 marca uiścić pierwszą ratę podatku. Przepraszamy za nieporozumienie. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2018-02-09 17:46 Pytanie: Witam ponownie, kontynuując temat sprzed 2 lat: "Pn 2016-02-08 21:20 Pytanie: W nawiązaniu do pytania z Pn 2016-01-11 17:53 i odpowiedzi, że ta część ulicy Kościelnej jest własnością prywatną uściślę, że moje pytanie dotyczy fragmentu ulicy od przedszkola do skrzyżowania (numery 15,17 - na tym fragmencie ulicy jest asfalt)." i Pana odpowiedź: Przygotujemy przynajmniej projekt. Pozdrawiam. Marek leja" proszę o informację, czy też projekt chodnika został przygotowany? Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Marcin Szymański

Odpowiedź: Zaprojektowaliśmy już odcinek drogi prostopadłej do ulicy Kościelnej (od krzyżówki z powiatówką do wjazdu na cmentarz) w nawiązaniu do ulicy Kościelnej. Losy budowy tego odcinka drogi zależą od możliwości uzyskania dofinansowania, ale chodnik przy numerach 15,17 wykonamy w lipcu tego roku. Marek Leja. Pozdrawiam.

Śr 2018-01-10 15:12 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, ostatnio spacerując wieczorem po Dąbrowie, zauważyłem tajemniczy obiekt, który powoli poruszał się po niebie. Według mnie to było UFO. Czy gmina rozważa nawiązanie kontaktu z obcymi w celu wybudowania profesjonalnego i pełnowymiarowego lądowiska? Pieniążki z tytułu podatku wpływałyby do kasy gminy i mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje. Pozdrawiam Pana Wójta! Imię i nazwisko: Ewald Maciok

Odpowiedź: Gdyby właścicielem i inwestorem takiego lądowiska była firma zewnętrza (Tauron, Orlen, Gaz System lub jakaś inna prywatna), to podatki zasiliłyby kasę gminy. Jeśli miałaby to zrobić gmina to oprócz miłych kontaktów z obcymi korzyści byłyby żadne. Pozdrawiam Marek Leja.

Pn 2018-01-08 13:59 Pytanie: Witam, czy Pan Wójt przewidział podwyżki dla obsługi szkól i przedszkoli ? Najniższa krajowa rośnie ...................................Chyba warto zadbać o swoich ludzi nie tylko w samym urzędzie gminy ! Imię i nazwisko: Pracownik

Odpowiedź: Oczywiście przewidziałem. Na wniosek dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz dyrektorów poszczególnych placówek zdecydowałem o nowej wysokości uposażenia podstawowego dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli. Marek Leja. Pozdrawiam.

Śr 2018-01-03 20:03 Pytanie: Witam, w odpowiedzi dotyczącej położenia asfaltu na ul. Leśnej w SIedliskach, poinformował Pan, że ulica ta nie jest na liście inwestycji w 2018 roku lecz dopiero w 2019. Gdzie mogę znaleźć tą listę planowanych inwestycji. Imię i nazwisko: Karol Bierczyński

Odpowiedź: Listę dróg na rok 2018 (pierwszym etap) podaliśmy już na stronie internetowej, w gazetce oraz w mediach społecznościowych. Natomiast plany na następne lata są dostępne w Urzędzie gminy u zastępcy Wójta pana Erwina Marsolka (pokój nr 8 telefon 774641010 wew. 108). Marek Leja. Pozdrawiam.

Pt 2017-12-29 15:53 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska m.in. wójt gminy sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. W zeszłym tygodniu wypożyczyłem miernik jakości powietrza i trzykrotnie zbadałem poziom pyłów PM10 na "osiedlu" w Chróścinie opolskiej gdzie mieszkam w godzinach wieczornych. Wyniki to 86, 78 i 92 µg/m3. Powyżej 70 określa się stan jako "bardzo zły". To jakaś tragedia! To poziom zagrażający zdrowiu. Zresztą nie trzeba było miernika, dym z kominów był taki że widoczność sięgała może 100m, a po wyjściu z domu nie dało się oddychać! Moje pytanie: jak gmina wywiąże się ze swojego obowiązku ustawowego i co zamierza z tym zrobić. Proszę o konkrety. Imię i nazwisko: G.D. Mieszkaniec Chróściny

Odpowiedź: Głównym winowajcą smogu są piece domowe opalane węglem (w szczególności te bez podajnika), które przeważają w naszych okolicach. Wójt Gminy, jako organ przeprowadzający kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, nie może zobligować mieszkańca do wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Obecnie wprowadzono jedynie obostrzenia dotyczące niektórych paliw, które mogą być stosowane do ogrzewania nieruchomości. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy dokonują kontroli w tym zakresie – sprawdzają czy dany mieszkaniec używa dopuszczonych prawem paliw oraz czy nie pali odpadów w piecu. Samorząd Województwa ma możliwość wprowadzenia zakazu np. spalania węgla w paleniskach domowych, jednakże bez zapewnienia dostatecznego wsparcia dla mieszkańców w ponoszenia kosztów zmiany ogrzewania i wyższych rachunków pomysł może być trudny do realizacji. Oprócz Opola w naszej okolicy żaden samorząd nie wprowadził jeszcze systemu dopłat, bo aby on był skuteczny wymaga dużych nakładów (niektórzy takie pozorowane działania prowadzą dopłata do wymiany pieca 6 tys. zł, a na cały program przeznaczają 60 tys zł, to przecież nie ma sensu, to musi być program powszechny, a nie elitarny). Pozostają nam więc kontrole i edukacja (konkursy w przedszkolach i szkołach, informacje i porady na temat prawidłowego spalania zamieszczane w naszych gazetkach i stronach internetowych, ostrzeżenia przed spalaniem śmieci) Marek Leja. Pozdrawiam.

Pt 2017-12-29 09:03 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, Od kilku miesięcy mam przyjemność być mieszkańcem Gminy Dąbrowa, konkretnie miejscowości Ciepielowice. Mimo szeregu zalet mieszkania w tej zacisznej miejscowości dostrzegam również problemy spędzające mi sen z powiek. Pierwszym z nich jest przejazd kolejowy na ulicy Ciepielowickiej w Dąbrowie. Jest on codziennym utrapieniem mieszkańców Ciepielowic chcących dostać się na drogę krajową nr 46, gdyż pociągi kursują tu bardzo często, a szlaban zamykany jest nierzadko na kilkanaście i więcej minut. Czy w Gminie był podejmowany temat wybudowania rozwiązania pozwalającego na uniknięcie przejazdu przez torowisko? Mógłby to być tunel pod przejazdem, lecz wydaje mi się, że tańszym rozwiązaniem byłoby wyremontowanie ulicy Spółdzielczej oraz wybudowanie skrzyżowania (najlepiej bezkolizyjnego) z drogą 46. Myślę, że liczne godziny bezproduktywnego stania na przejeździe jakie muszą poświęcić mieszkańcy naszej Gminy są godne pochylenia się nad problemem. Kolejnym tematem jest jakość powietrza wynikająca z nieprawidłowego spalania paliw lub używania niedozwolonych materiałów jako paliwo do kotłów i pieców. Czy w Gminie Dąbrowa były prowadzone akcje mające na celu poszerzanie świadomości mieszkańców na temat prawidłowej eksploatacji pieców CO oraz konsekwencji używania odpadków jako paliwa? Czy Gmina Dąbrowa wspiera w jakiś sposób proces wymiany kotłów CO na bardziej przyjazne środowisku? Czy są prowadzone kontrole mające na celu ustalenie czy mieszkańcy nie trują siebie i okolicy używając nielegalnych paliw? Problem intensyfikuje się w okresie zimowym lecz z przykrością zaobserwowałem, że wypalanie odpadków w postaci ognisk na działkach jest równie często stosowaną praktyką. Myślę, że również to wynika z małej świadomości mieszkańców na temat szkodliwości takich działań oraz brak kontroli i ewentualnych kar za takie działania. Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Damian Zieliński

Odpowiedź: Rozumiem uciążliwość przejazdu przez tory, ale budowa tuneli czy estakad jest poza zasięgiem gminy. Alternatywna droga ulicą Spółdzielczą jest możliwa i była rozpatrywana, lecz nie ma zgody ze strony GDDKiA na jakąkolwiek możliwość włączenia się do drogi krajowej w obrębie wiaduktu lub przed nim.  Oprócz Opola w naszej okolicy żaden samorząd nie wprowadził jeszcze systemu dopłat do wymiany pieców, bo aby on był skuteczny wymaga dużych nakładów (niektórzy takie pozorowane działania prowadzą dopłata do wymiany pieca 6 tys. zł, a na cały program przeznaczają 60 tys zł, to przecież nie ma sensu, to musi być program powszechny, a nie elitarny). Pozostają nam więc kontrole i edukacja (konkursy w przedszkolach i szkołach, informacje i porady na temat prawidłowego spalania zamieszczane w naszych gazetkach i stronach internetowych, ostrzeżenia przed spalaniem śmieci) Marek Leja. Pozdrawiam.

Cz 2017-12-28 12:37  Pytanie: Radni sejmiku województwa przyjęli uchwałę antysmogową. Według niej od 1. listopada tego roku w piecach nie można palić flotem, mułem, węglem brunatnym i biomasą drzewną. Czy w Gminie są jakieś służby, które mogą sprawdzić czym opalane są gospodarstwa w gminie. Czy to tylko puste zapisy prawne, których nie ma jak egzekwować. Chociaż z tego co się orientuję to Gmina jest właścicielem lokalu w którym jest przedszkole w Karczowie, więc w takim razie chyba ma możliwość sprawdzenia czym Wspólnota Mieszkaniowa w Karczowie opala swoje mieszkania. Bo jak podłożą do pieca to czarny dym widać już z obwodnicy Opola. Wczoraj jak zobaczyłem ten dym to myślałem, że coś się pali . Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź:  Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska m.in. wójt gminy sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska – w tym dotyczących tego, co jest spalane w domowych urządzeniach grzewczych. Jeżeli na terenie gminy nie działa straż gmina, to wójt do takiej  kontroli upoważnia pracowników urzędu. W przypadku zgłoszeń dotyczących spalania odpadów czy też wykorzystywania w kotłowniach zabronionych paliw, podejmowane są interwencje przez urzędników. Budynek wielomieszkaniowy, w którym w jednym z lokali mieści się  Publiczne Przedszkola w Karczowie, jest zarządzany przez Wspólnotę Mieszkaniową i jest obecnie ogrzewany przy pomocy węgla. Z informacji uzyskanej u zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej wynika, że w ostatnim czasie doszło do zapalenia sadzy w kominie, czego wynikiem był już z daleka widoczny dym. Pozdrawiam. Marek Leja

N 2017-12-10 09:47  Pytanie: Dzień dobry, sprawa dotyczy bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dąbrowa. Proszę o udzielenie informacji gdzie należny zgłaszać bezdomne zwierzęta, czy gmina posiada gminną przechowalnię oraz do jakich schronisk trafiają bezdomne zwierzęta z terenu gminy w 2017 ? Imię i nazwisko: Marta

Odpowiedź:  Gmina Dąbrowa ma podpisaną umowę na odławianie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt ze specjalistycznymi firmami. W przypadku kiedy w danej miejscowości pojawi się bezdomne zwierzę (kot, pies)  należy ten fakt zgłosić telefonicznie lub osobiście do urzędu. Jeżeli sytuacja zaistnieje po godzinach pracy urzędu lub w dni wolne od pracy należy o tym poinformować sołtysa, który jest upoważniony do zgłoszenia odbioru bezdomnego zwierzęcia. W przypadku psów zachowujących się agresywnie należy powiadomić Policję. Ponadto informuję, że bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy trafiają do schroniska w Chorzowie. Więcej informacji może udzielić Inspektor pani Mariola Przybyła (77) 4641010 wew. 304. Pozdrawiam. Marek Leja.

Cz 2017-12-07 14:57  Pytanie: Panie Wójcie, Piszę w w sprawie zbadania możliwości "uciszenia" pociągów przejeżdżających przez przejazdy kolejowe. Osobiście mam na myśli przede wszystkim przejazd kolejowy przy ulicy Szkolnej w Mechnicach. Domy są tutaj bardzo blisko przejazdu, a nadawany przez przejeżdżające sklady sygnał "baczność" przyprawia o zatrzymanie akcji serca. Wstępnie zbadałem temat i sygnał obowiązkowy jest przy przejazdach niestrzeżonych (u nas są szlabany), wtedy kiedy jest to nakazane specjalnymi znakami na linii kolejowej (W6, W6a lub W7 - sprawdziłem dla przejazdu w Mechnicach - brak) lub gdy jest to konieczne do zachowania bezpieczeństwa na przejeździe. W pozostałych przypadkach o nadawaniu sygnału "baczność" (nawet 92dB!) decyduje komisja trójstronna złożona z Zarządcy drogi, PLK i policji. Chciałbym zapytać czy Wójt zdecydowałby się dowiedzieć po stronie PLK i policji jakie są mozliwości na uciszenie pociągów. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Bartosz Berezowski

Odpowiedź:  Jak poinformował mnie mój zastępca, po rozmowie telefonicznej dnia 13.12.2017 r. z Panią Justyną Toppich w PLK S.A. w Opolu, sprawa została przekazana celem wyjaśnienia i zajęcia stanowiska. Z otrzymanej informacji wynika, że w metryce jest wpisany znak W6 i zamontowany jest na torowisku. Zgodnie z tym zapisem maszyniści muszą się do niego stosować. Przejazd w m. Mechnice (ul. Szkolna) wpisany jest w ciągu ul. Torowej, 106 km, linia 132. Sprawę będziemy pilotować. Pozdrawiam. Marek Leja.

Śr 2017-11-29 10:17 Pytanie: Witam serdecznie Gdzie moge w Gminie Dabrowa otrzymac informacje na temat dzialek budowlanych - chodzi mi o to , czy gmina posiada takie dzialki w Dabrowie na sprzedaz ? Pozdrawiam serdecznie Imię i nazwisko: Mieszkanka Gminy

Odpowiedź:  Odpowiadając, przesyłam link do naszego ogłoszenie o sprzedaży działek w Naroku. http://www.gminadabrowa.pl/1991/2271/sprzedaz-nieruchomosci-w-naroku.html Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2017-11-27 12:58  Pytanie: Dzień dobry, proszę o odpowiedź czy planowane jest położenie asfaltu na ul. Leśnej w SIedliskach? Mamy nadzieję, że kiedyś to nastąpi, bo to co dzieje się teraz jest nie do opisania, łatanie nie przynosi efektów. Imię i nazwisko: mieszkańcy

Odpowiedź:  Nie wszystkie drogi wewnętrzne i gminne są planowane do wyasfaltowania. Jednakże ulica Leśna, która jest głównym traktem komunikującym centrum Siedlisk z nowym osiedlem jest planowana do wyasfaltowania. Niestety biorąc pod uwagę parametry, którymi sugerujemy się przy wyborze kolejności budowy dróg jak długość, liczba mieszkańców korzystających z drogi, czy jest przelotowa czy ślepa, koszty przebudowy itd. ulica Leśna nie jest na liście inwestycji w 2018 roku lecz dopiero w 2019. Pozdrawiam. Marek Leja

So 2017-11-25 09:32  Pytanie: Ponawiamy pytanie ktore juz zadalismy Co dzieje sie z przedszkolem w Chroscinie W grupach przedszkolnych brak jest zabawek Plac zabaw przypomina nam stare czasy Gierkowskie i prosi o remont Czy nie mozna dofinansowac przedszkole i kupic jakies zabawki aby dzieci przychodzace mialy sie czym bawic To jest przedszkole a nie przechowalnia dzieci. Imię i nazwisko: Marianna Wojcik

Odpowiedź: Wielokrotnie już odpowiadałem na część pytania dotyczącą placu zabaw. W przyszłym roku poszczególne elementy placu zabaw w Chróścinie przy przedszkolu będą wymieniane na nowe. Natomiast Pani informacja zawarta w pytaniu dotycząca braku zabawek jest nieprawdziwa. Według pani Dyrektor i personelu zabawek jest aż tyle, że na niektóre nie ma nawet miejsca. Niestety przykre jest to, że korzystając z możliwości anonimowego zadawania pytań, wprowadza się naszych mieszkańców w błąd. Marek Leja

Wt 2017-11-21 16:36  Pytanie: Szanowny Panie Wójcie. Zwracam się z zapytaniem dlaczego Gmina Dąbrowa nie podpisała z Miastem Opole, stosownej umowy, aby mieszkańcy Gminy mogli starać się o kartę "Opolska Rodzina" oraz posiadali takie same prawa, jak mieszkańcy miasta m.in. zniżki przy zakupie biletów wstępów do zoo, na pływalnie i basen, lodowisko, Wieżę Piastowską, Muzeum Wsi Opolskiej, Galerii Sztuki Współczesnej itp. Gmina Komprachcice takowe porozumienie podpisała i jej mieszkańcy mogą korzystać z wszystkich ww. ulg. Czy jest w planach podpisanie stosownej umowy z Gminą Dąbrowa? Pozdrawiam Imię i nazwisko: Mieszkanka Gminy Dąbrowa

Odpowiedź: Nam, podobnie jak Dobrzeniowi, Prószkowowi ani żadnej innej gminie w powiecie opolskim nie zaproponowano takiej umowy. Zrobiono to tylko w stosunku do gminy Komprachcice, gdyż ta gmina nie otrzymała praktycznie żadnych innych rekompensat za utracone tereny w wyniku zmiany granic. (my 5,6 mln zł rozłożone na cztery lata). Mogę tylko dodać, że umowa z Komprachcicami jest tylko na rok i dotyczy tylko dzieci i seniorów (nie obejmuje biletów zbiorowych). Nasze dzieci będą miały w przyszłym roku zorganizowane wstępy do zoo za darmowo, gdyż uczestniczyliśmy jako partner w projekcie budowy szklarni w opolskim zoo  Pozdrawiam. Marek Leja

So 2017-11-11 22:40 Pytanie: W piątkowym NTO jest artykuł , o unikatowym terenie inwestycyjnym, należacym do Opola, położonym w okolicach miejscowości Karczów, http://www.nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/opolska-strefa-ekonomiczna-nie-bedzie-stala-pusta,12656118/, Czy gmina w razie wyboru takiego inwestora, będzie mogła wykorzystać przyszłą infrastrukturę pod potrzeby terenów, położonych bliżej Dąbrowy? Czy po zmianie opcji politycznej w kraju gmina wystąpi o powrót do dawnych granic? i przez skorzystać z infrastruktury i z profitów Wałbrzyskiej Strefy w Opolu? Imię i nazwisko: Olaf Atke

Odpowiedź: W planie zagospodarowania dla tego terenu, który Rada Gminy miała zgodnie z planem przyjąć w sierpniu 2016 roku była przewidziana droga wewnętrzna w strefie (równoległa do drogi 46), która po przedłużeniu miała w przyszłości prowadzić do terenów inwestycyjnych położonych   bliżej Dąbrowy.  Czy taka droga powstanie obecnie, nie wiem, bo Opole jest dopiero w trakcie pracy nad studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego. Z informacji, które mają odzwierciedlenie w budżecie Opola wiemy jedynie, że w 2018 będzie projektowana droga od nowego ronda w Karczowie do strefy. To za mało, aby skomunikować nasze tereny leżące bliżej Dąbrowy, dlatego prowadzimy rozmowy z GDDKiA na temat możliwości budowy zjazdu  z drogi 46 naprzeciwko VOLVO, gdyby pojawił się chętny inwestor na te tereny. Co do zabranych nam terenów ronda i strefy w Karczowie, to oczywiście Gmina wykorzysta każdą nadarzającą się okazję, aby je odzyskać. Pozdrawiam Marek Leja.

N 2017-10-29 17:26 Pytanie: Panie Wójcie mam pytanie odnośnie tego kto jest w stanie coś zrobić z tym iż w wiosce Prądy właściciele psów nie pilnują ich i nagminnie zdarza się sytuacja, że chodzą one luzem po wsi oraz wchodzą na prywatne działki. Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Jeżeli po wsi biega  pies bez dozoru właściciela, a jest wiadome kto jest jego opiekunem, fakt ten można zgłosić na policję, która ma prawo pouczyć, a nawet nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. Do należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje Kodeks wykroczeń. Ponadto informuję, że Gmina zajmuje się zwierzętami bezdomnymi, których właściciel jest nieznany.   Pozdrawiam. Marek Leja.

Cz 2017-10-26 11:30 Pytanie: Witam serdecznie Chciałabym poinformowac ,iż w związku z opieszałością i brakiem jakiejkolwiek konstruktywnej reakcji w sprawie wycinki drzew rosnących na drodze (działka 390 km3)ze strony pana Marka Snela Jesteśmy nadal z małżonkiem narazeni na wiele nieprzyjemnych sytuacji ze strony włascicieli działek sąsiednich , ponieważ żeby dojechac do naszego terenu musimy przejezdzać po ich terenie. Sprawę zgłosiłam 08.03.2017 i wielokrotnie informowałam ,że sytuacja jest do interwencji natychmiastowej , ponieważ droga jest nieprzejezdna ze wzgledu na rosnące na niej dzrewa , a Ja muszę sie tłumaczyc policji któa wzyawją sąsiedzi , ponieważ naruszam ich teren prywatny . Pomimo mojej cierpliwoścvi , jest pażdziernik , Ja zamierzam wykonąc prace na Moim terenie i jezeli kolejny raz cięzki sprzet będzie zmuszony przejechać po terenie sąsiada z pewnością poda Mnie do sądu co juz zapowiedział.. A Mi nie pozostanie nic innego jak podac ta sprawę do mediów , bo latac helikopterem raczej nie będę...Mam jednak nadzieję ,że jako osoba kompetentna przyjrzy się Pan sprawie i będę mogła liczyć na pozytywny finał, bo przecież to i tak Państaw obowiązek utrzymanie dróg w stanie przejezdnym Imię i nazwisko: Aleksandra Kraczkowska_konik

Odpowiedź: Bardzo długo musieliśmy czekać na pozwolenie ze strony Starostwa na wycinkę, ale teraz już temat jest załatwiony. Pozdrawiam. Marek Leja.

Pt 2017-10-20 10:19 Pytanie: Witam Panie Wujcie Proszę o odpowiedź kiedy ktoś doposazy w zabawki oraz naprawi plac zabaw w przedszkolu w Chroscinie Zabawek jest jak na lekarstwo a plac zabaw pamięta czasu komuny Imię i nazwisko: Mieszkańcy Chrosciny

Odpowiedź: Plac zabaw jest w stary, ale w pełni sprawny, gdyż inaczej nie mógłby być dopuszczony do użytku. Poszczególne zabawki będziemy wymieniać na nowe i nowoczesne od wiosny 2018. Pozdrawiam. Marek Leja.

Pn 2017-10-16 13:42 Pytanie: Witam, Kiedy zostanie położony asfalt na CAŁEJ długości ul. Leśnej w Żelaznej? To co się tam teraz dzieje jest jedną wielką kpiną... Coroczne łatanie nie przynosi zbyt wielu korzyści... Pozdrawiam Imię i nazwisko: OBYwatel

Odpowiedź: Droga jest na liście do remontu i w budżecie na rok 2018. Będziemy chcieli ją wyremontować jak najszybciej już wiosną. Pozdrawiam. Marek Leja.

Pt 2017-10-13 12:35 Pytanie: Czy i gdzie mogę znaleźć wnioski o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków? Pozdrawiam Imię i nazwisko: AR

Odpowiedź: Gmina nie ma programu dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozdrawiam. Marek Leja.

Wt 2017-10-10 20:44Pytanie: Witam. Czy w Mechnicach lub w pobliżu jest lub jest planowany żłobek lub inne rozwiązanie dla dzieci które nie mogą jeszcze chodzić do przedszkola? Co zrobić z tymi dziećmi? Pozdrawiam Imię i nazwisko: Mieszkaniec Mechnic

Odpowiedź: W gminie działają 3 żłobki domowe, po 5 dzieci. Najbliżej Mechnic w Chróścinie. Proszę się zgłosić do OPS-u – pani kierownik Marzena Nowak (77) 4641071  czy są wolne miejsca. Pozdrawiam. Marek Leja.

Wt 2017-10-03 10:05 Pytanie: Dzień Dobry. Panie Wójcie. Jak ruszyć proces petycji, chęci położenia linii gazowej w Żelaznej? Wiem że spora część mieszkańców jest zainteresowana. Mi również zależy na tej instalacji. Czy Wójt może osobiście zobligować np. Panią Sołtys lub kogoś kto może się tą sprawą zająć? Byłbym również wdzięczny gdyby to Wójt osobiście doglądał czy wyznaczona osoba jest zaangażowana w sprawę, w zbieranie podpisów itd. Już jakiś czas temu była o tym mowa, lecz niestety nikt sprawą się nie zajął i temat się urwał. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Mieszkaniec Żelaznej

Odpowiedź: Jesteśmy po ponownych rozmowach z panem Rafałem Adamiszynem - Dyrektorem Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Opolu, bo byliśmy jedną z pierwszych gmin, która podpisała porozumienie o współpracy w kwestii gazyfikacji kolejnych wsi. Pan Dyrektor przekazał nam, że musi mieć zapewnienie odbioru gazu, i to najlepiej od dużej firmy lub od odbiorcy instytucjonalnego. Dlatego najłatwiej będzie im w pierwszej kolejności wybudować gazociąg z Wawelna do Dąbrowy, gdyż takie zapewnienie odbioru gazu dla swoich obiektów gminnych da Urząd Gminy. W przypadku kolejnych miejscowości (kierunek Żelazna od Sławic i kierunek Karczów od Wrzosek) niezbędne byłyby deklaracje mieszkańców. Dyrektor zapewnił, że od nowego roku desygnuje pracownika do organizacji zebrań we wioskach i pozyskiwania deklaracji. My na pewno będziemy wspierali te działania. Pozdrawiam. Marek Leja.

Pn 2017-09-18 22:20  Pytanie: Panie Wójcie, chciałam spytać czy Prądy mają szansę na kanalizacje.Zdaje sobie sprawę, że UG nie posiada wystarczających środków finansowych,a miejscowości już skanalizowane zostały nam "zabrane". Czy w związku z tym nie można by ubiegać się o rekompensatę i z otrzymywanych środków kanalizować kolejne miejscowości. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Joanna Chaduch

Odpowiedź: Budowa tradycyjnej kanalizacji poprzez przesył ścieków do oczyszczalni w Opolu czy Niemodlinie jest nieuzasadniona ekonomicznie. Koszt 1 m3 ścieków byłby na tyle wysoki, że mielibyśmy kłopoty ze „zmuszeniem” mieszkańców do podłączenia nieruchomości do sieci. Stąd pomysł sprzed kilku lat na oczyszczalne przydomowe. Niestety warunki geologiczne w niektórych miejsca nie pozwoliły zastosować prostych rozwiązań, stąd tylko część wsi Prądy takie przydomówki ma, reszta miała być wykonana w ramach 2 etapu, na który nie mamy środków. Konkursy na dofinansowanie unijne tego typu działań były ogłoszone w tym czasie (2016 rok), kiedy sytuacja finansowa gminy byłą całkowicie niepewna w związku ze zmianą granic.  Władze Opola na razie nie zgadzają się na żadne rekompensaty za zabrany nam majątek. Do tej pory udało mi się wywalczyć kwotę 5,6 mln zł rozłożoną na 4 lata w postaci co rocznych dotacji, która bilansuje budżet gminy w związku ze stratami we wpływach podatkowych z terenów, które zostały nam zabrane. Czyli w pierwszej kolejności środki te pozwalają domknąć budżet, a nie tworzyć nowe duże zadania inwestycyjne. Pozdrawiam. Marek Leja.

Cz 2017-09-14 14:28 Pytanie: Dzień Dobry. Panie Wójcie proszę o informacje odnośnie tego, co dzieje się obecnie w Karczowie na boisku i wokół boiska . Boisko jest zaorane, nieczynne, zamknięte, nawet dzieci nie mogą na nim grać w piłkę, jak to miało miejsce w poprzednich sezonach. Jak ma się obecny stan boiska do funduszu sołeckiego, który zarówno w 2016r. i 2017r. był częściowo przeznaczany na nawodnienie boiska. Czy Gmina sprawuje nad tym kontrolę ? Ponadto przy boisku ktoś urządził sobie wysypisko/składowisko ziemi. Niemal każdego dnia ciężarowe samochody przywożą i wysypują ziemię na dość dużą usypaną już górę ziemi. Wygląda to tak, jakby ktoś przywoził ziemię z realizowanych gdzieś budów. W jakim celu ta ziemia jest tutaj zwożona, czy to jest teren prywatny i czy jest to zgodne z prawem ? Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Małgorzata Krawczyk

Odpowiedź: Zarządcą boiska i terenu przyległego w Karczowie jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. W praktyce terenem tym zajmują się władze klubu sportowego oraz sołtys wsi. Renowację płyty rozpoczęto na wniosek klubu i część środków zabezpieczono w funduszu sołeckim. Drużyna Bongo Karczów znalazła boisko zastępcze w Niewodnikach na czas renowacji boiska w Karczowie. Niestety w przerwie zimowej władze kluby zdecydowały się na wycofanie drużyny z rozgrywek 2016/17. Aby nie obciążać kosztami renowacji miejscowości Karczów w  funduszu sołeckim zebranie wiejskie przesunęło środki z renowacji boiska na inne działanie. Gmina jednak prac nie przerwała by nie zarzucono nam po latach, że klub przestał grać ze względu na brak boiska. Gmina wzięła na siebie koszt renowacji z myślą o użytkowaniu go przez dzieci i w razie reaktywacji klubu. Niestety renowacja boiska nie zakłada nawodnienia, gdyż wielokrotne odwierty w poszukiwaniu podziemnych zasobów wody na boisku nie dały efektu.   Na wiosnę boisko będzie dostępne dla dzieciaków.

Ziemia, która była składowana na boisko została po części wykorzystana na wyrównanie boiska, po części będzie wykorzystana na potrzeby wsi. Całością tych spraw zajmuje się sołtys Józef Gerc, który starał się właśnie o pozyskanie tej ziemi z prowadzonego remontu pobliskiej ulicy Leśnej w Karczowie. Generalnie odpowiadając wszystkie działania tam prowadzone są konsultowane z gminą i gmina ma je pod kontrolą. Pozdrawiam. Marek Leja.

Śr 2017-09-13 14:03 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie. Prowadzę działalność gospodarczą w Karczowie przy ul. Dąbrowskiej 4 od 1- go kwietnia 2011. Pomieszczenie do prowadzenia działalności ( sklep spożywczy ) wynajmuję od osoby prywatnej i na ten fakt posiadam umowę wynajmu. Do gminy odprowadzam podatek od budynków pod działalność gospodarczą. Od stycznia tego roku gmina obciążyła mnie podatkiem od gruntów pod działalność gospodarczą. Moje pytanie brzmi: skąd się wziął ten podatek, kto do ustalił i do jakiej powierzchni on się tyczy. Oświadczam że nie prowadzę działalności poza sklepem. Imię i nazwisko: AGNIESZKA NIEWIŃSKA

Odpowiedź: Wysokość podatku od nieruchomości na 2017 rok określono w Uchwale Nr XXIII/155/16 Rady Gminy Dąbrowa  z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień od podatku od  nieruchomości.

Decyzję podatkową wydaje się na podstawie składanej przez podatnika informacji IN-1 (informacja w sprawie podatku od nieruchomości) z uwzględnieniem stawek podatku obowiązujących w danym roku podatkowym. W przypadku sklepu w Karczowie, właściciel nieruchomości – podatnik złożył w dniu 12 grudnia 2016 r. informację IN-1, w której zgłosił do opodatkowania zarówno budynki, jak i grunty związane z działalnością gospodarczą. Na podstawie tej informacji, w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy wydana została decyzja podatkowa. Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy Pozdrawiam. Marek Leja.

Wt 2017-09-12 22:38  Pytanie: Witam Panie Wójcie, Czy w związku z pracami "antysmogowymi" w naszym województwie, gmina Dąbrowa, wprowadziła, lub zamierza wprowadzić jakieś ograniczenia w paliwach, czy też urządzeniach, wykorzystywanych do ogrzewanie domu? Czy są jasne wytyczne co mieszkańcom wolno, a czego nie? Przy okazji, czy lobbowanie na temat rozwoju sieci gazowej, przynosi jakieś efekty? Jakie są perspektywy rozwoju sieci gazowej w Naszej gminie? Imię i nazwisko: Piotr, Karczów.

Odpowiedź: Sejmik Województwa Opolskiego uchwalił uchwałę „antysmogową ” we wrześniu z mocą obowiązującą od 1 listopada. Jej wytyczne są obowiązujące na terenie wszystkich gmin Opolszczyzny. Stąd Gmina Dąbrowa nie będzie wprowadzała dodatkowych obostrzeń w tej sferze oraz powielała zapisów uchwały Sejmiku. W uchwale „antysmogowej” niewyjaśniona została  nadal kwestia wsparcia wymiany źródeł ciepła   i pomocy rządowej dla tego typu przedsięwzięć. Zgodnie z zapowiedziami Polskiej Spółki Gazowniczej i ogólnokrajową strategią energetyczną w pierwszej kolejności rozbudowywane będą główne arterie sieci gazowniczej. Jak będzie przebiegała dalsza gazyfikacja Naszej Gminy, jakie kierunki obierze (Wawelno -Dąbrowa, Wrzoski – Karczów czy Sławice - Żelazna), kiedy rozpoczną się prace,  trudno obecnie stwierdzić. Z kolei perspektywa dostępu do gazu ziemnego dla właścicieli nieruchomości będzie uzależniona przede wszystkim o liczby chętnych, którzy zdecydują się w danej miejscowości ( na ulicy) podłączyć się do sieci gazowniczej.Pozdrawiam. Marek Leja.

So 2017-09-02 09:23  Pytanie: Witam Panie Wójcie. Proszę o skontrolowanie stanu drzew (dębów) na ulicy Wodociągowej w Dąbrowie, ponieważ stan niektórych z nich budzi zastrzeżenia . Niedawno miało miejsce złamanie się drzewa -dobrze że nikomu się nic nie stało. Ul.Wodociągowa jest ulicą po której spaceruje bardzo dużo ludzi m.in. Matki z wózkami z dziećmi oraz dzieci bawiących się na tej ulicy. Z tego co pamiętam ostatni taki przegląd był tu w 2003 r. Proszę potraktować sprawę poważnie pozdrawiam. Imię i nazwisko: Mieszkaniec osiedla

Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie inwentaryzacji stanu drzew w  gminie przy drogach gminnych. Jeśli będą jakieś do usunięcia zwrócimy się do powiatu (sami sobie nie możemy wydać decyzji o wycince) o umożliwienie wycięcia uschniętych drzew i zagrażających użytkownikom drogi. Pozdrawiam. Marek Leja.

Pt 2017-08-25 13:32  Pytanie: Fundusz Sołecki Cytuję: "Na rok 2017, dla sołectwa Żelazna, została przyznana kwota w wysokości 22 058.08 zł*** Zaplanowane przedsięwzięcia: 1. budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej" Co z tą siłownią? Imię i nazwisko: Piotr

Odpowiedź: Zadania finansowane z budżetu sołeckiego są realizowane etapowe. Od władz sołectwa zależy kiedy będą realizowali poszczególne etapy. W tym procesie gmina jest tylko płatnikiem. Najlepszym źródłem informacji w tym względzie jest pani sołtys Gertruda Ledwig. Pozdrawiam. Marek Leja.

Cz 2017-08-24 06:30  Pytanie: Bardzo proszę o informacje podobno jest książka o Naroku czy jest jeszcze dostępna? Bardzo by mi zależało na tej książce i informacjach historycznych w niej zawartych. Bardzo proszę o kopie lub skan tej książki Narok Czy są mapy Naroku? Serdecznie dziękuje Pozdrawiam, Rafael John Imię i nazwisko: Rafael John

Odpowiedź: Jest taka książka napisana i wydana przez Mirosława Preszela. My nie możemy udostępniać skanów ani kopii. Należałoby się skontaktować z panią radną z Naroka Mariolą Sikora i ona poda namiary na autora. Pozdrawiam. Marek Leja.

Śr 2017-08-16 19:57  Pytanie: Dzień Dobry. Proszę o informację kto (GMINA?) postawił na ulicy Komprachcickiej w Chróścinie znak "Zakaz poruszania się" oraz znak "teren prywatny" na ulicy Komprachcickiej - przy wjeździe na polną drogę w kierunku cmentarza w Komprachcicach. Proszę o podanie nr - oznaczenia geodezyjnego tej prywatnej działki. W którym miejscu ona przecina tą publiczną drogę że postawiono taki znak? Czy może jednak nie przecina i ten znak tam stoi nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo na podstawie jakiego przepisu? Czy analogiczny znak jest z drugiej strony - tj. od Komprachcic? Skoro mamy zakaz poruszania się to kto może po tej drodze jezdzic? Imię i nazwisko: rotha71

Odpowiedź: Gmina nie stawiała w tym miejscu żadnych znaków, ponieważ ulica Komprachcicka za ostatnimi domami stanowi działkę prywatną. Według informacji, którą uzyskaliśmy od właściciela, to on ustawił takie znaki i od strony Chróściny i od strony Komprachcic. Pozdrawiam. Marek Leja.

Śr 2017-08-16 08:11  Pytanie: Dzień dobry . Zwracam się z prośbą o ustalenie skąd dochodzi nieprzyjemny i uciążliwy zapachu, jaki towarzyszy nam od ....przynajmniej piątku ( jeśli dobrze kojarzę ). Jednocześnie mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osoby, której działania są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców . Z poważaniem - mieszkanka Karczowa. Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: W wyniku wizji lokalnej wykonanej w dniu 17.08.2017 stwierdzono że pola na których był rozwieziony obornik zostały przemieszane. W przypadku wywożenia obornika na pole, rolnik ma 24 godzin na zmieszanie obornika z glebą (lub jego przeoranie) od rozwiezienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. (§3.1 pkt.3). Nawozy naturalne na gruntach rolnych mogą być stosowane od 1 marca do 30 listopada (§2.1 pkt4 ww Rozporządzenia) poinformował mnie inspektor Marek Snela.Pozdrawiam. Marek Leja.

Wt 2017-08-15 21:25  Pytanie: Witam, chciałbym się dowiedzieć, kto płaci za codzienne podlewanie boiska w Dąbrowie ( mimo padającego deszczu)? Boisko wykorzystywane jest dwa razy w miesiącu tylko na mecze. A na podlewanie idzie dużo pieniędzy, których brak na np. plac zabaw, którego brakuje w Dąbrowie, bo plac zabaw w przedszkolu jest dostępne, po południu jak już nie ma dzieci w przedszkolu, lub brakuje pieniędzy na drogi.?? Imię i nazwisko: Mieszkaniec Dąbrowy

Odpowiedź: Za wodę płaci oczywiście gmina. Staramy się nie korzystać z wody z wodociągu i przy większości boisk są studnie. Sytuacja w Dąbrowie jest przejściowa, tylko na okres renowacji płyty boiska, która trzeba przyznać teraz prezentuje się okazale i służymy nie tylko piłkarzom, ale również uczniom ze szkoły w Dąbrowie. Pozdrawiam. Marek Leja.

Pt 2017-08-11 13:29  Pytanie: Dzień dobry. Panie Wójcie, czy Gmina Dąbrowa dysponuje mieszkaniami socjalnymi bądź komunalnymi? Jeśli tak to w jaki sposób można się o nie ubiegać? Imię i nazwisko: Mieszkanka gminy

Odpowiedź: Gmina posiada klika mieszkań komunalnych i socjalnych, lecz wszystkie są zajęte. Gminy nie stać na budowę nowych mieszkań socjalnych. Proszę się jednak kontaktować z naszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej bo jest zawsze możliwość poprzez sołtysów poszukania domu lub mieszkania prywatnego do wynajęcia. Pozdrawiam. Marek Leja.

So 2017-08-05 11:12  Pytanie: Po przeczytaniu, wypowiedzi, pana Pawła Juszczaka i odpowiedzi na nią, jestem porażony słabością Urzędu Gminy. Przecież, pieniądze na inwestycje wykłada ZDW, to gmina nawet porządnej mapy nie potrafi zrobić. Na autobus miejski, do Dąbrowy , nie stać, na chodnik w Turzoku, nie stać, czekamy na miasto Opole, może się dołożymy. Ulica Malinowa w Dąbrowie nie stać. Zamek w Ciepielowicach, zamek w Dąbrowie, brak harmonogramów działań, aby to ożywić. Żłobek, ok nie będę się czepiał pobyt dzienny działa ,ale że ktoś z gminy sprzedał budynek dla dzieci na Korczaka, a dziś mówi się że nie ma pieniędzy na budynek to coś tu nie gra. Imię i nazwisko: Olaf Atke nowy mieszkaniec

Odpowiedź: Pana pytanie, a właściwie wypowiedź mija się z prawdą albo widzi pan rzeczywistość na zasadzie „szklanki do połowy pustej”. Dlatego proszę o cierpliwe zapoznanie się z odpowiedzią na wszystkie nurtujące pana problemy. Mam nadzieję, że wyjaśnienie tych kwestii zmieni Pana stosunek do naszego Urzędu Gminy.

Po pierwsze ulica Dąbrowska w Karczowie należy do powiatu i do Zarządu Dróg Powiatowych. Generalnie wszystkie drogi powiatowe i wojewódzkie (w tym na Turzoku) mają być sprzątane, odśnieżane, remontowane przez Zarządy dróg Powiatowych i Wojewódzkich, bo jest to ich zadanie własne i tak są skonstruowane zasady w Polsce. Całość obowiązków spada na nich, ponieważ otrzymują subwencje państwowe głównie z podatku CIT właśnie na te zadania. Gmina na te drogi nie otrzymuje ani złotówki. Ponieważ to województwu i powiatowi ciągle brakuje pieniędzy, to gmina wychodzi im z pomocą (mając głównie na uwadze dobro i bezpieczeństwo swoich mieszkańców)  i płaci za projekt np. chodnika lub współfinansuje zadanie oczywiście przez podjęcie stosownych uchwał przez Radę Gminy i podpisanie porozumień, bo inaczej ten gminny wydatek, byłby traktowany jako niezgodny z prawem!!! 

Przy okazji Pana Pytania wyjaśnię również mieszkańcom naszej gminy, ale i innych gmin, że drogi powiatowe czy wojewódzkie „przejęte” przez Opole są obecnie  drogami zarządzanymi przez Miejski Zarząd Dróg i stały się zadaniami własnymi miasta, które ma również przecież status powiatu grodzkiego. Stąd wyciąganie np. dzisiaj budowy chodnika w Żerkowicach przez Opole jako nieudolności gminy Komprachcice, a świetnej pracy władz Opola jest nieuprawnione, bo do tej pory było to zadanie Województwa, które tego nie zrobiło, mimo że było od lat w posiadaniu  projektu przygotowanego przez śp. Pawła Smolarka – byłego wójta Gminy Komprachcice. Podobnie jest z tą samą drogą wojewódzką w Mechnicach na Turzoku. Mój poprzednik już w 2006 roku zrobił projekt na chodnik, do tej pory nie zrealizowany przez ZDW, ze względu na brak środków. Mam jednak teraz nadzieję, że ZDW zdopingowane szybką reakcją władz Opola i budową chodnika w Żerkowicach przygotuje projekt i rozpocznie budowę chodnika na Turzoku w Mechnicach. My chętnie pomożemy.

Autobusy MZK – jesteśmy obecnie jedną  z zaledwie dwóch gmin, do których jeżdżą autobusy i za co gmina płaci. Oczywiście nie dojeżdżają autobusy wszędzie, bo to byłby koszt przekraczający możliwości finansowe gminy. Jeżeli w tej kwestii  jest Pan „porażony słabością Urzędu”, to co mają powiedzieć mieszkańcy wszystkich pozostałych gmin sąsiadujących z Opolem (Łubniany, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Prószków czy obecnie pomniejszony Dobrzeń Wielki), do których żaden autobus MZK nie zagląda.

Żaden zamek lub pałac w gminie Dąbrowa nie jest własnością gminy. Za ich stan odpowiadają właściciele prywatni lub instytucjonalni. W przypadku zamku w Dąbrowie cały czas współpracujemy z Uniwersytetem Opolskim i zawsze jesteśmy partnerem przy podejmowaniu nowych wyzwań i zamierzeń przez UO (ostatnio powstanie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego). Nie ma na razie efektu prac Uniwersytetu poza rewitalizacją parku za 2,5 mln zł, ale gdyby nie my, w tym organizacja Zamczyska i innych imprez plenerowych około zamkowych, już dawno zamek popadłby w zapomnienie i ruinę.

Remont ulicy Malinowej – faktycznie jest zadaniem własnym gminy i zgodnie z naszym harmonogramem zostanie przeprowadzony. Wielokrotnie pisałem, że gdyby wszystkie drogi wewnętrzne i osiedlowe wyłożyć asfaltem to byłby to koszt przekraczający 15 mln zł. Jeśli w tym roku w Dąbrowie zrobiliśmy ulicę Polną i część Kościuszki (a mamy jeszcze 12 innych wsi) to w przyszłym roku planujemy dokończyć Korczaka, Zamkową i Malinową z przyległościami.

Budynek przy Korczaka sprzedał wiele lat temu mój poprzednik, podobnie jak budynek przy remizie. Ten ostatni udało się nam już odkupić i za chwilę rozpoczną się w nim prace remontowane i znajdzie się tam świetlica wiejska.

Natomiast jeśli chodzi o żłobki i przedszkola. To w tym roku otworzyliśmy 4 dodatkowe oddziały w naszych placówkach przedszkolnych, a domowe żłobki (mamy trzy po 5 dzieci) możemy w razie potrzeby w każdej chwili ich liczbę zwiększyć.

Podsumowując: przyjmuję każdą krytykę, jeśli jest uzasadniona i jeśli dotyczy Urzędu gminy, a nie innych podmiotów, które na terenie naszej gminy funkcjonują, a na których skuteczność działania nie mam wpływu.

Pozdrawiam. Marek Leja.

Pn 2017-07-31 12:57 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, Proszę o informację, czy jest przewidziana budowa ścieżki rowerowej, łączącej Dąbrowę z Opolem ? Obecnie można dojechać drogą wzdłuż torów do stacji PKP Chróścina, tu jednak ścieżka się urywa... Z poważaniem Imię i nazwisko: Beata Lechowicz

Odpowiedź: Nie jest przewidziana i nikt jak do tej pory o nią nie apelował. Ta niby ścieżka z Opola do Chróściny to droga technologiczna PKP. Oczywiście rowerzyści i nie tylko korzystają z niej codziennie, a potem chcąc odjechać do Dąbrowy, skręcają w Kolejową, Niemodlińską i piękną aleją ulicy Dąbrowskiej dojeżdżają do celu. Pozdrawiam. Marek Leja.

Śr 2017-07-26 23:09 Pytanie: Dzień dobry,znany jest Panu problem zalewania wodą deszczową posesji przy Al. Róż 22 w Mechnicach-Turzoku, dwukrotnie o tym z Panem rozmawiałem. Wykonana z 10 lat temu studzienka nie jest nawet protezą do rozwiązania problemu (inna sprawa, że nie jest czyszczona i jej pojemność zmniejszyła się o połowę).Sytuacja znacznie się pogorszyła po wybudowaniu domu i ogrodzenia posesji nr 14. Obecnie woda deszczowa spływa, począwszy od posesji nr 9 i w czasie obfitszych czy też długotrwałych opadów, wartkim strumieniem na naszą posesję (dysponuję nagranym filmem). Pomijam fakt nanoszenia mułu na kostkę brukową i konieczność częstego zmywania podwórka (b. pracochłonne a i kosztowne), najbardziej szkodliwe i niebezpieczne jest podmywanie fundamentów domu i garaży (przy domu i wolnostojący) przez zbierającą się wodę a w konsekwencji pionowe pękanie ścian.Rozwiązaniem problemu jest jak najszybsze wykonanie kanalizacji deszczowej. Proszę o informację kiedy taka kanalizacja będzie wykonana a dorażnie o spowodowanie oczyszczenia studzienki. Imię i nazwisko: Stanisław Wasążnik

Odpowiedź: Doraźnie temat został załatwiony, po Pana interwencji w Urzędzie (i to jest najlepszy sposób osiągnięcia najszybszego efektu w sprawach nagłych, bo ja niestety odpisuję dość późno). Jeżeli chodzi o przebudowę ul. Alei Róż i kanalizacji deszczowej to serdecznie zapraszam do Urzędu gminy, aby mógł Pan sprawdzić projekt tego przedsięwzięcia, które jest planowane na wiosnę przyszłego roku. Pozdrawiam. Marek Leja.

Pn 2017-07-24 17:19 Pytanie: czy jako przełożony nauczycieli nie powinien Pan zwrócic uwagę Pani ….. aby zmieniła swój styl pisania na faceboku nie tylko o pośle Jakim, za dużo w jej wypowiedziach tez politycznych oraz nieładnych sformułowań a czyta to młodzież Imię i nazwisko: mieszkaniec gminy

Odpowiedź: Trzeba zaznaczyć, że nie jestem przełożonym nauczycieli. Tak naprawdę  zatrudniam tylko dyrektorów, a dyrektorzy prowadzą własną i niezależną od urzędu gminy politykę kadrową. Każdy obywatel, niezależnie od zawodu ma prawo mieć swoje poglądy i je wyrażać. Natomiast powinien pamiętać o formie swoich wypowiedzi czy wpisów (szczególnie na facebooku, gdzie znajomymi są często osoby niepełnoletnie), by licowały z godnością wykonywanego zawodu. I taką uwagę przekazałem nauczycielom. Pozdrawiam. Marek Leja.

N 2017-07-23 22:53 Pytanie: Czy jest możliwość, stosowania, przy zatrudnianiu, do placówek publicznych w naszej gminie - pierszeństwa osób, płacących tu podatki. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Dąbrowa

Odpowiedź: Zasady zatrudniania pracowników do publicznych placówek w naszej gminie reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) w przypadku pracowników obsługi i administracji, a ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) dla nauczycieli. Te ustawy nie przewidują pierwszeństwa dla osób, płacących podatki w danej gminie.  Pozdrawiam. Marek Leja.

N 2017-07-23 22:50 Pytanie: w momencie poszerzenia Opola była, przez chwilę mowa o pociągnięciu komunikacji miejskiej przez naszą gminę,np Narok Niewodniki Skarbiszów, Karczów Dąbrowa, Prądy. Co z tym tematem Imię i nazwisko: Alojzy Wypich

Odpowiedź: Trwają rozmowy z władzami miasta, bo wprowadzenie nowych linii wiązałoby się z ogromnymi wydatkami z naszego i tak okrojonego budżetu. Przypomnę, że MZK działa poza Opolem teraz tylko w dwóch gminach: Komprachcice i Dąbrowa, za co płacimy. Nie wprowadziły komunikacji MZK (za którą trzeba Opolu płacić)  ani Prószków, ani Dobrzeń, ani Chrząstowice, ani Łubniany, ani Tarnów Opolski, które przecież bezpośrednio graniczą z Opolem. Pozdrawiam. Marek Leja.

Pt 2017-07-21 11:25 Pytanie: Kiedy wreszcie zlikwidowany zostanie pomnik ruski w Żelaznej. Na co Pan czeka, przecież to ustawowy obowiązek. Imię i nazwisko: AM mieszkaniec Żelaznej

Odpowiedź: Gmina ma obowiązek do końca września „załatwić” sprawę nazw ulic, obiektów i imion szkół. Nazw ulic gloryfikujących system komunistycznych nie ma u nas, natomiast Szkoła Podstawowa w Dąbrowie przejmie imię po Gimnazjum czyli Szarych Szeregów zamiast dotychczasowego Lucjana Szenwalda (negatywnie zaopiniowany przez IPN). W sprawie pomników zaś i innych miejsc gloryfikujących komunizm decyzję wyda Pan Wojewoda, a my się jej podporządkujemy. Pozdrawiam. Marek Leja.

Wt 2017-07-18 11:22 Pytanie: Dzień dobry. Panie Wójcie zwracam sie do Pana z zapytaniem czy w najbliższym czasie jest planowane położenie asfaltu na ulicy Korczaka w Dąbrowie? Imię i nazwisko: Mieszkaniec ulicy Korczaka.

Odpowiedź: Jeżeli pojawią się jakieś oszczędności poprzetargowe to może jeszcze w tym roku, bo ulica Korczaka jest obecnie pierwsza do wyasfaltowania w miejscowości Dąbrowa (zrobiliśmy już w tym roku ul. Polną i fragment Kościuszki.) Jeżeli nie znajdziemy środków teraz, to ostateczny termin to wiosna 2018. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2017-07-12 17:10 Pytanie: WITAM, czy gmina dorzuci sie może do powstania chodnika w Mechnicach-Turzok gdy Opole będzie doprowadzać chodnik do granic Opola,kiedy będą czyszczone rowy ,czy naprawa dojazdu do posesji należy do gminy czy właściciela jeżeli przy opadach deszczu z drogi wlewa się potok wody,kiedy policja zajmię się piratami drogowymi , nie ma nawet gdzie uciec Imię i nazwisko: Jola

Odpowiedź: Jak najbardziej chętnie się dorzucimy. Ulica Niemodlińska w Mechnicach – Turzoku to droga Wojewódzka. Jesteśmy już po rozmowach z dyr. ZDW aby przygotować wspólnie taki projekt przebudowy drogi i budowy chodnika, aby ZDW mógł sięgnąć po środki UE, tak jak to zrobił prezydent Opola w Żerkowicach na bazie projektu, który został przygotowany przez gminę Komprachcice i ZDW. Za czyszczenie rowów oraz za wszystkie niedogodności związane z zalewaniem posesji i wjazdu wodą z drogi odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wielokrotnie zwracaliśmy się wraz z mieszkańcami (osobna petycja mieszkańców) do Policji o kontrole prędkości w Mechnicach, bo przecież są znaki ograniczające prędkość Efektem były częstsze kontrole i mandaty, ale tematu to nie załatwiło  Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2017-07-03 20:02 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, W miejscowości Karczów, przy ul. Dąbrowskiej od ponad miesiąca trwają prace drogowe związane z budową chodnika, poszerzeniem drogi i budową kanalizacji deszczowo – burzowej. Z racji tego, że jest to droga powiatowa, zadania i koszty zostały podzielone na dwie strony (Gmina Dąbrowa i Powiat Opole). O ile się nie mylę, po stronie Gminy Dąbrowa było zrobienie projektu i pokrycie kosztów z tym związanych, z kolei po stronie Powiatu - wykonanie prac i pokrycie kosztów całej inwestycji. W imieniu mieszkańców domków jednorodzinnych o nr 19, 21, 23, 25, 27,29, 31,33, 41 przy ul. Dąbrowskiej zwracam się z pytaniem dlaczego projekt budowy nie zawiera możliwości przyłączenia tychże posesji do kanalizacji deszczowo - burzowej. Czy w XXI wieku takie nieprzemyślane decyzje i działania powinny mieć w ogóle miejsce? Dlaczego sami mieszkańcy pokątnie dowiadują się o możliwości złożenia podania w Urzędzie Powiatowym o przyłączenie posesji do kanalizacji deszczowo-burzowej? Kwestia przyłączenia poszczególnych posesji powinna być ujęta w planie i na etapie planów powinna zostać rozwiązana. Kto w takiej sytuacji pokryje koszty związane z wymianą rur i studzienek (koszt jednej studzienki wynosi ponad 800zł, nie wliczając robocizny)? Koszty związane z nieuwzględnieniem w planie odpowiedniej ilości przyłączy nie mają prawa być przerzucane na mieszkańców. Dlaczego mieszkańcy dowiadują się o całej inwestycji w momencie fizycznego rozpoczęcia prac? Dlaczego nie zorganizowano żadnego spotkania informacyjnego z bezpośrednio zainteresowanymi mieszkańcami? Kto z ramienia urzędu Gminy jest koordynatorem prowadzonych prac? Czy pomiędzy Urzędem Gminy a Urzędem Powiatowym następuje wymiana informacji związanych z przebiegiem tychże prac? Czy macie państwo świadomość o zaistniałych sytuacjach kryzysowych, np. przerwanych w kilku miejscach ciągach wodociągowych, gdzie nie było możliwości zakręcenia zaworów z powodu przestarzałej instalacji - dotyczy to także hydrantów, pełniących obecnie funkcję bezużytecznych i obskurnych pomników PRL. Na obecnym etapie prowadzonych prac należałoby dokonać ich wymiany. Oczekujemy jako mieszkańcy wsparcia ze strony Urzędu Gminy będącego stroną reprezentującą bezpośrednio nas w prowadzonym projekcie. W chwili obecnej mieszkańcy są jednak pozostawieni sami sobie. Nie widzimy także żadnego zainteresowania i wsparcia ze strony rady sołeckiej. Oczekujemy, że podejmie Pan stosowne kroki aby rozwiązać zaistniałą sytuację i totalną dezinformację. Liczymy, że w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaistniały problem zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Imię i nazwisko: Paweł Juszczak

Odpowiedź: Na wstępie – stosowne kroki zostały już podjęte. Staramy się kontrolować całą sytuację i na bieżąco reagować. A teraz po kolei: Inwestorem tego zadania jak słusznie Pan nadmienił jest Zarząd Dróg Powiatowych. Ponieważ przez 10 lat nie udało mi się przekonać powiatu opolskiego do tej inwestycji, zgodnie z prawem i wolą radnych podpisałem porozumienie z powiatem o sfinansowaniu projektu przebudowy. Projekt ten powstał na warunkach określonych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z naszej strony w pracę zaangażowani byli zastępca Wójta Erwin Marsolek i Tadeusz Jeziorański. Jak mnie poinformowano w dokumentacji projektowej nie uwzględniono przyłączy kanalizacji deszczowej od domów, bo takich na mapach nie było (chyba że powstały nielegalnie), a na projektowanie nowych nie pozwalało nam prawo. Po Państwa interwencjach pan wicewójt po rozmowie z dyr. ZDP otrzymali zapewnienie umożliwienia podłączenia się państwa nieruchomości do kanalizacji deszczowej na indywidualne wnioski mieszkańców. Faktycznie podczas prac okazało się jak słaba jest w tym rejonie sieć wodociągowa. W tym celu przeznaczyliśmy natychmiast 20 tys zł, aby Zakład Usług Komunalnych z Komprachcic mógł dokonać niezbędnej wymiany i modernizacji tej sieci. Na miejscu powinien być prowadzony stały nadzór ze strony inwestora. Również pan Tadeusz Jeziorański i wójt Erwin Marsolek z naszej strony są do Państwa dyspozycji.  Za wszystkie problemy najmocniej przepraszam Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2017-06-27 12:10 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, chciałałabym zapytać o opiekę nad dziećmi do lat 3, czyli o żłobek. Na terenie całej naszej gminy nie funkcjonuje, z tego co wiem, żadna instytucja zapewniająca taką opiekę. Jakie są możliwości i szanse na jej powstanie? Czy gmina ma może inny plan jak pomóc mamom z naszej gminy w wyrównaniu szans z resztą województwa po urlopie macierzyńskim (dofinansowanie miejsca w innym żłobku, np. w Opolu, zatrudnienie opiekunek)? Imię i nazwisko: Pracująca mieszkanka Gminy

Odpowiedź: W  Gminie Dąbrowa od 2015 roku zatrudniamy Opiekunów Dziennych którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 ( jesteśmy jedną z trzech gmin w województwie opolskim które zatrudniają Opiekunów Dziennych).  Obecnie mamy trzech opiekunów zapewniających opiekę dla 15 maluszków. Więcej informacji: http://www.dabrowa.opsinfo.pl/opiekun_dzienny,0,0,0,0,ops_dabrowa,0.html Jeżeli chodzi o żłobki to do tej pory takie gminy jak nasza nie miały możliwości utrzymania żłobków, z uwagi na zbyt wysokie koszty. Prawdopodobnie od nowego roku wejdą przepisy umożliwiające uruchomienie żłobków małym gminom. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2017-06-27 09:50 Pytanie: Witam, kiedy będą zreperowane, pozostałe po zimie, dziury w asfalcie na ulicy Szkolnej w Karczowie? Imię i nazwisko: Karol Bierczyński

Odpowiedź: Załatwione. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2017-06-06 16:36 Pytanie: Witam, widzę, że pojawiła się kwestia opłat za zajęcia więc Ja też w tej sprawie, jaki był koszt zakupionych koszulek dla orkiestry, że pomimo miesięcznych składek i tak musieliśmy do tych koszulek dopłacić a wyjazdów żadnych też nie było, bo warsztaty w Czarkowicach również płaciliśmy z własnej kieszeni a składki są opłacane systematycznie. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Zainteresowani

Odpowiedź: Otrzymałem taką odpowiedź od "szefa orkiestry” pana Jana Swatona z bardzo dokładnymi wyjaśnieniami, za które dziękuję Marek Leja. W związku z zapytaniem ( chyba kogoś z rodziców) do Wójta odnośnie pewnych kwestii finansowych związanych z naszą orkiestrą, czuję się w obowiązku zamieścić garść informacji, tak żeby wszystko było jasne i przejrzyste.  Piszę ogólnie bo nie było podpisane kto zadaje w/w pytanie.

1. Koszulki w ilości 23 sztuk łącznie kosztowały 724,22 PLN. Załączam fakturę. Chciałbym zauważyć , iż płaciliśmy TYLKO za samą koszulkę, nie ma bowiem opłaty za projekt loga ( dziękujemy Basi Paluszkiewicz!!!) oraz nadruk tego loga. Myślę , że koszt wówczas byłby 2 razy wyższy. Z tej kwoty 460 zł zapłaciliśmy my zbierając po 20 zł/os a pozostałą część 264,22 poszło z tzw kasy orkiestrowej ( mamy tam pieniążki z niektórych koncertów, które gramy w sezonie - obecnie ok 3000zł)

2. Wyjazd do Czarkowic był częściowo dofinansowany przez GOKiR ( 1000zł) Gdyby nie to - opłata byłaby wyższa.

3. GOKiR kupuje też aranże na orkiestrę - my się do tego nie dokładamy w ogóle. Nuty do 4 utworów to koszt ok 1000-1500zł

4. Składki - to jest kwestia stosunkowo nowa, która pojawiła się po anektowaniu przez Opole dużej części gminy, a co za tym poszło zdecydowanie pogorszyła się kondycja finansowa. Zanim pojawiły się składki ( 20zł miesięcznie, które po prostu pozwalają utrzymać funkcjonowanie orkiestry w obecnym kształcie) mieliśmy w poprzednich latach naszą dobrowolną opłatę 10 zł miesięcznie , która szła do w/w kasy orkiestrowej. Po wprowadzeniu składek, zrezygnowaliśmy z tej opłaty i do kasy orkiestrowej idą już tylko pieniążki z koncertów.

5. Kasa orkiestrowa - to nasz wewnętrzny budżet orkiestrowy - Pieniążki trzyma i liczy Michał Krause. Spływają tam kwoty z koncertów i zanim weszły składki wpłacaliśmy tam 10zl/os. Z tej kasy organizujemy od czasy do czasu np.wspólne orkiestrowe ogniska i spotkania, lub kupujemy drobne akcesoria do instrumentów , np. stroiki do saksofonu barytonowego. Dopłacilismy również teraz z tych pieniążków do koszulek.

Mam nadzieję , że wyjaśniłem jak co działa pod względem finansowym , a jest to ważne , żeby każdy wiedział za co płaci :) Jeśli są jakieś wątpliwości i zapytania , zawsze chętnie się spotkam np. przed lub po próbie i postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Przekażcie proszę ten wpis do przeczytania rodzicom, bo zależy mi żeby nie było żadnych niejasności.

Pn 2017-05-29 22:26 Pytanie: czy ta strona funkconuje ? a czy wywóz gabarytów z Naroka lepiej załatwiłby pan Wiśniwski? Imię i nazwisko: mieszkaniec Naroka

Odpowiedź: Strona funkcjonuje, choć faktycznie dawno nie odpowiadałem na pytania. Sprawy bieżące można jednak załatwić błyskawicznie poprzez kontakt telefoniczny. Pan Grzegorz Wocka (77 4641010 wew. 111) natychmiast zareaguje na każdą interwencję. Na podstawie pana  pytania, mogę się tylko domyślać, że były jakieś problemy z wywozem gabarytów. Zdarza się, że Remondis nie zdąży wywieźć w jeden dzień wszystkiego. Jednak ostatecznie zawsze dochodzi do wykonania usługi wywozu. Marek Leja

Pt 2017-05-26 08:16  Pytanie: Panie Wójcie Mieszkańcy ul.Stokrotki w Dąbrowie serdecznie dziękują za utwardzenie drogi. Jednocześnie liczymy na dalszą współpracę w zakresie zagospodarowania naszej miejscowości. Imię i nazwisko: Mieszkańcy ul.Stokrotki

Odpowiedź: OK. Marek Leja

Śr 2017-05-17 10:34 Pytanie: chyba w tej rubryce jest jakis zastoj Imię i nazwisko: mieszkaniec gminy

Odpowiedź: Zastój jest, nie da się ukryć. Przepraszam Marek Leja

Śr 2017-05-10 13:06 Pytanie: Panie Wójcie mieszkańcy ul. Kosynierów w Dąbrowie proszą o wywrotkę tłucznia na drogę. Obecny jej stan techniczny jest fatalny szczególnie po opadach deszczu. Przewodniczący Rady Sołeckiej Marek Florianowicz. Imię i nazwisko: Marek Florianowicz

Odpowiedź: Czekaliśmy na odpowiednią pogodę, aby rozścielić tam frezowinę. W najbliższych dniach powinno być gotowe. Marek Leja

Cz 2017-05-04 18:56 Pytanie: Witamy serdecznie. Panie Wójcie chcielibyśmy się dowiedzieć dlaczego w tym roku szkolnym wprowadzono opłatę za zajęcia. z czego ona wynika i na co ona jest przeznaczona? Dlaczego w tym roku dziewczynki nie jadą na Mistrzostwa Polski Mażoretek- przecież jest to zwieńczenie ich całorocznej pracy- czy test to decyzja GOKIR-u? Imię i nazwisko: RODZICE MAŻORETEK

Odpowiedź: Praktycznie we wszystkich gminach zajęcia organizowane przez gminne ośrodki kultury są częściowo odpłatne. My do tej pory staraliśmy się robić wszystko za darmo, ale obecnie musimy niestety takie drobne opłaty wprowadzić. Pieniądze pokrywają cześć kosztów związanych z organizacją tych zajęć.  Natomiast o wyjeździe na Mistrzostwa decyduje Instruktor i Dyrektor GOKiR-u. Jeśli taka potrzeba zaistnieje, pieniądze na wyjazdach się znajdą, tak jak to było w poprzednich latach. Marek Leja

Cz 2017-05-04 13:18 Pytanie: Witam, Panie Wójcie kto ponosi koszt podłączenia do sieci kanalizacji i wykonania studni w drodze gminnej? Z tego informacji jakie znalazłem jest to przypisane do gminy lub instytucji która zarządza daną siecie. Proszę o w miarę szybką odpowiedź. Pytanie drugie: czy są przeznaczone środki na dofinansowanie zakupu pieców CO na pellet lub ekogroszek? Dziękuję za odpowiedź. Imię i nazwisko: Łukasz

Odpowiedź: Budowa kanalizacji jest zadaniem własnym gminy, ale w ramach posiadanych środków. Gmina stara się kanalizować po kolei całe wsie. Natomiast co roku na rozwój istniejących sieci przeznaczamy 100 tys. zł. Ponieważ jest to zbyt mało na wszystkie potrzeby część inwestorów prywatnych decyduje się sama przedłużyć sieci główne z naszym 30 % udziałem po spisaniu stosownej umowy.  Gmina nie ma środków na wymianę  i dofinansowanie zakupu pieców CO. Jesteśmy jedynie pośrednikiem i służymy informacją między zainteresowanym mieszkańcem a Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska.   Marek Leja

Wt 2017-04-25 12:53 Pytanie: Witam, ustaliliśmy już, że twardość wynosi w Karczowie jest równa 365 mgCaCO3/l, jest to woda twarda. Czy istnieje możliwość poprawy jakości (zmniejszenia twardości) wody? Wiem, że podana wyżej wartość mieści się w normie, ale ilość "kamienia" zbierająca się w czajniku i na armaturze jest zatrważająca, da się coś z tym zrobić? Imię i nazwisko:  Karol Bierczyński

Odpowiedź: Według fachowców próby filtrowania wody w celu wyeliminowania wapnia, pogarszają jakość wody pozbawiając ją innych składników mineralnych.  Marek Leja

Pn 2017-04-17 13:07 Pytanie: Kiedy zostaną zainstalowane fotoradary w Skarbiszowie. Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: Przekazaliśmy Państwa prośbę do Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która odesłała pismo do Inspekcji Transportu Drogowego, która zajmuje się fotoradarami. Czekamy na odpowiedź. Marek Leja

Pn 2017-04-17 09:35 Pytanie: Na jakich ulicach w Siedliskach planowana jest budowa oświetlenia o którym mowa w odpowiedzi z dnia 31.01.2017 r.? Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: Projektowana jest ulica Leśna i teren ulic, przy których wybudowane są domy. Marek Leja

Cz 2017-04-13 10:05 Pytanie: pytanie dot. twardości wody z wodociągu w Karczowie. Ponieważ z tego co wiem, wodę dostarcza PROKADO, dziwne jest, że na stronie PROKADO brak informacji o stopniu twardości wody, na moje zapytanie otrzymałem odpowiedź że nie mają takich danych. Czy może UG w Dąbrowie posiada takie informacje? Oczywiście mogę samemu zmierzyć, ale myślę że taka informacja na stronie PROKADO powinna się znajdować. Imię i nazwisko: Przyszły mieszkaniec Karczowa

Odpowiedź: Twardość wynosi 365 mgCaCO3/l, co w praktyce oznacza wartość w normie (norma od 60 do 500 mgCaCO3/l), ale jest to woda twarda (wręcz dla wartości powyżej 350 mgCaCO3/l określa się jako „bardzo twardą”. Zwrócimy się do PROKADO, aby umieszczało informację o twardości wody na bieżąco na swojej stronie. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2017-04-11 11:01 Pytanie: Czy mieszkańcy Żelaznej mogą w najbliższym czasie spodziewać się "położenia" instalacji GAZOWEJ? czy są w ogóle takie plany? Imię i nazwisko: Mieszkaniec Żelaznej

Odpowiedź: Sieci gazowe, tak jak elektryczne i telekomunikacyjne budują firmy prywatne i spółki skarbu Państwa. Nie jest to zadanie własne gminy, my jedynie lobbujemy na rzecz rozwoju tych sieci. W styczniu podpisałem porozumienie z Polską Spółka Gazownictwa na wspólne działania w zakresie rozwoju takich sieci. Jako priorytetowe podaliśmy kierunki dąbrowski i karczowski. Jeżeli jest również zainteresowanie w Żelaznej to poprosimy panią Sołtys o zebranie informacji o liczbie chętnych i zasugerujemy Spółce również ten kierunek.  Pozdrawiam. Marek Leja

N 2017-04-09 11:39 Pytanie: Witam, czy możliwa jest poprawa stanu drogi dojazdowej do nowo powstałych domów w Karczowie? Chodzi konkretnie o drogę nr. 319 odchodzącej od asfaltowej ul. Grobla i prowadzącej m.in do domów położonych przy ul. Miodowej i Pogodnej. Proszę o doraźne załatanie i wyrównanie nawierzchni. Imię i nazwisko: Piotr Waszczuk

Odpowiedź: W tym tygodniu droga została wyrównana. Jeżeli są uwagi dotyczące jakości wyrównania proszę o telefon do Marka Sneli (77) 46451010 wew. 203. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2017-03-02 23:20  Pytanie: Szanowny Wójcie, w związku z reformą oświaty zostaną zlikwidowane gimnazja. Jaki jest plan gminy na sieć szkół i przedszkoli w najbliższych latach. Mieszkaniec gminy Imię i nazwisko: Andrzej

Odpowiedź: W naszej gminie funkcjonować będą 8-letnie szkoły podstawowe w Chróścinie (obwód: Chróścina i Mechnice), Dąbrowie (obwód: Dąbrowa, Ciepielowice, Karczów, Prądy, Siedliska, Nowa Jamka i Lipowa)  i w Naroku (Narok, Skarbiszów, Niewodniki i Żelazna). Gimnazjum w Żelaznej pozostaje do naturalnego wygaszenia. Przedszkola pozostają w Chróścinie, Dąbrowie, Karczowie, Prądach, Naroku i w Żelaznej. Pozdrawiam. Marek Leja.

Pn 2017-02-27 19:07 . Pytanie: Witam, Czy możliwe jest ustawienie tablic z regulaminem na boisku/placu zabaw w Chróścinie - Osiedlu? Część użytkowników niestety nie potrafi dostosować swojego zachowania do ogólnie przyjętych norm. Proponowane przykładowe punkty (na podstawie występujących przypadków): 1. Zakaz wjazdu samochodem na teren boiska. Niby oczywiste, ale nie dla wszystkich. Młodzież podjeżdża pod altankę rozjeżdżając murawę lub wjeżdża na boisko do koszykówki, której nawierzchnia chyba nie jest do tego przystosowana. 2. Zakaz wprowadzania psów. Część właścicieli traktuje boisko jako wychodek dla swoich psów a dzieci później napotykają „niespodzianki”. Występuje też problem biegających luzem psów bez kagańca gdzie w pobliżu bawią się małe dzieci. 3. Zakaz używania przyrządów niezgodnie z ich przeznaczeniem i zakaz używania przyrządów przeznaczonych dla małych dzieci przez osoby powyżej np. 14 lat. Obecnie „dorosła” młodzież używa sprzęty przeznaczone dla małych dzieci, przez co ulegają one zniszczeniu. 4. Zakaz zaśmiecania terenu. Kosze są, ale widocznie trzeba niektórym przypomnieć do czego służą 6. Problemem jest też szkło z rozbitych butelek, które po nocnych imprezach młodzieży znajduje się na całym placu. Nie jestem zwolennikiem pełnego zakazu, ale może ograniczenie miejsc dozwolonych do spożywania alkoholu i palenia tytoniu do altanki i miejsca na ognisko pomogłoby w jakimś stopniu utrzymać porządek. Jestem świadomy, że żadne zakazy nie pomogą, jeżeli ktoś nie zechce ich przestrzegać, ale może uświadomią osoby, które zapomniały jak należy zachowywać się na placu zabaw przeznaczonym dla dzieci. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Chróściny

Odpowiedź: Pana uwagi są jak najbardziej słuszne. Niestety coraz mniej osób potrafi należycie zachować się w miejscach publicznych. Przygotujemy więc regulamin i postawimy tablice. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Marek Leja.

Pn 2017-02-27 10:06 Pytanie: czy można na poboczu drogi przed swoją posesją ustawiać duże kamienie? taka sytuacja ma miejsce na Turzoku! w razie trudnej sytuacji na drodze ucieczka na pobocze to dodatkowe niebezpieczeństwo! Imię i nazwisko: kierowca

Odpowiedź:  Prawnie, wszystko zależy od granicy pomiędzy działką właściciela posesji, a drogą. Praktycznie zaś,  wielu mieszkańców dba o teren przed swoja posesją, nawet jeśli nie należy on od działki mieszkańca. Siejąc trawę, kosząc, sadząc kwiaty często zabezpieczają taki teren przed wjeżdżaniem lub parkowaniem na nim samochodów poprzez ustawienie kamieni. Jeżeli się to dzieje na osiedlach, gdzie dopuszczalna prędkość jazdy samochodami wynosi 20 lub 30 km/h, a droga jest w miarę szeroka, to do opisywanych przez pana trudnych sytuacji nie powinno dochodzić. Jeżeli jednak ma to miejsce przy drogach publicznych: powiatowych i wojewódzkich, to pobocza powinny być wolne i  bezpieczne, co pozwoli unikać przytoczonej przez Pana sytuacji. Pozdrawiam. Marek Leja.

Cz 2017-02-23 10:42 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, nie jest prawdą, że trucicieli środowiska w naszej gminie nie ma. Wystarczy przejść się po 17.00 główną ulicą - Niemodlińską - i wszystko staje się jasne. Było by wspaniałą sprawą, gdyby gmina postarała się o środki finansowe na wymianę pieców. Nie mówimy o pożyczkach, których kryteria są wygórowane i które nie zawsze docierają do zwykłego mieszkańca. Mówimy o faktycznym dofinansowaniu wymiany pieców c.o. Jestem przekonana, że chętnych nie zabraknie, nawet jeśli będą to kwoty rzędu 3-5 tyś. złotych. Mam nadzieję i liczę na to, że gmina postara się o takie fundusze. A osób zainteresowanych wtedy okaże się naprawdę dużo. Czy można liczyć na działanie Pana i Gminy w tej konkretnej sprawie???

Imię i nazwisko: Mieszkanka Chróściny

Odpowiedź:  Pisząc w poprzedniej odpowiedzi o „trucicielach” miałem na myśli duże przedsiębiorstwa czy fabryki, które zanieczyszczają środowisko. Natomiast ma pani całkowitą rację, co do trucicieli w postaci gospodarstw domowych. Taki program pomocy finansowej dla prywatnych właścicieli domów przygotował Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska.  My jako gmina służymy informacją na temat tej pomocy. Informacji udziela pani Katarzyna Gołębiowska – Jarek (77 464-10-10 w. 202). Pozdrawiam. Marek Leja.

Pt 2017-02-17 10:07 Pytanie: Dzień dobry, Panie Wójcie, co wiadomo w sprawie budowy drogi na ulicy Lipowej - Turzok ? Pomijając dziury, które po zasypaniu po upływie tygodnia umilają nam życie na nowo, to po każdych opadach deszczu brniemy w kałużach błota. Imię i nazwisko: mieszkanka Turzoka.

Odpowiedź:  Zgodnie z planami, które przedstawiłem w ubiegłym roku mieszkańcom osiedla na Turzoku, ulica Lipowa będzie robiona w tym roku. Pozdrawiam. Marek Leja.

Cz 2017-02-16 12:05 Pytanie: Co wójt myśli na temat, sprzedaży działek po budownictwo z 80 % rabatem tak jak to robi Nysa, aby zapewnić, "uzupełnienie", mieszkańców po wydarzeniach związanych z rozbiorem gminy. W okresie, rozwojowym dla budownictwa mogło by to zapewnić nowych mieszkańców, nowych uczniów do szkół , ogólnie wzmocnił by , gminę i było pewną kontrą. Skoro Nysa tak może to czemu nie my, widocznie jest to zgodne z prawem. Imię i nazwisko: BB

Odpowiedź:  Bardzo dobry pomysł, lecz u nas nie do zrealizowania, bo nie mamy tego typu terenów. Miasta dysponują dość dużymi terenami, których są właścicielami i jednocześnie mogą przeznaczyć je na budownictwo mieszkaniowe. Podobne tereny w gminach wiejskich po 1989 roku nie przeszły na własność gminy, lecz przejęła je Agencja Nieruchomości Rolnych. Z tej przyczyny zasób terenów, których właścicielem jest gmina Dąbrowa jest niezwykle mały. Pozostało nam zaledwie kilka działek w Sokolnikach i Naroku.  Pozdrawiam. Marek Leja.

Śr 2017-02-15 14:57 Pytanie: Panie Wójcie, po przeczytaniu informacji o gminie (geneza gminy) dostrzegam kardynalny błąd redakcyjny, w przedostatnim zdaniu. Dokonał Pan zmian w obsadzie stanowisk administracyjnych, lecz jak widać nie była to dobra zmiana. Śledząc często BIP Gminy Dąbrowa w poprzednim okresie, takich kompromitujących wpadek nie zauważyłam. Brak staranności jest ewidentny. Imię i nazwisko: MS z Dąbrowy

Odpowiedź:  Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Poprawiliśmy błąd stylistyczny. Drugiej uwagi nie rozumiem, bo nasz BIP obsługuje ta sama osoba od wielu lat (pan Grzegorz Jeziorański). Natomiast zmiana na stanowisku Sekretarza, który również nadzorował BIP, nie nastąpiła w skutek „moich zmian administracyjnych”, lecz w sposób naturalny czyli po przejściu pana Rudolfa Szymaindy na zasłużoną emeryturę. Obiecuję, że dokonamy wszelkich starań, aby unikać tego typu błędów.  Pozdrawiam. Marek Leja.

Śr 2017-02-08 15:51 Pytanie: Panie Wujcie mam wielkie pytanie do pana czy zapadła już decyzja odnoście placu zabaw dla dzieci z przedszkola w miejscowości Karczów. Była pisana decyzja do pana gdzie było bardzo dużo podpisów ale w dalszym ciągu nie uzyskaliśmy żadnej informacji dotyczącej placu zabaw. Imię i nazwisko: Mieszkanka Karczowa

Odpowiedź:  Decyzja nie zapadła, musimy poczekać na rozliczenie finansowe poprzedniego roku, ale nie ukrywam, że priorytetem w tym roku w Karczowie jest budowa ulicy Leśnej i budowa chodnika przy Dąbrowskiej. Pozdrawiam. Marek Leja.

Wt 2017-02-07 08:16 Pytanie: Panie Wójcie ferie już tuż tuż, a nie ma nigdzie żadnej oferty z tej okazji dla dzieci zarówno dla starszych jak i maluchów? Imię i nazwisko: Beata

Odpowiedź:  Uzupełniliśmy, dziękuję za czujność. Pozdrawiam. Marek Leja.

Cz 2017-02-02 15:42 Pytanie: Witam, z czego wynika zapis o tym, że sołectwa Sławice i Wrzoski nadal należą do gminy Dąbrowa. Czyżby w Urzędzie Gminy Dąbrowa czas zatrzymał się 31 grudnia 2016 roku. Hallo P. Wójcie dziś jest już 2 luty 2017 i żyjemy w zupełnej innej rzeczywistości administracyjnej, czas się obudzić. Pozdrawiam MS Chróścina Imię i nazwisko: 

Odpowiedź:  Jak się wiele lat wychowywało, kształciło i kochało swoją córkę, to ciężko się pogodzić, że po wyjściu za mąż zmieniła nazwisko. A tak zupełnie poważnie: nie śpimy, znamy aktualne rozstrzygnięcia administracyjne i powoli będziemy je wprowadzać również na stronie. Pozdrawiam. Marek Leja.

Wt 2017-01-31 11:32 Pytanie: Pozabierali nam co nasze i co dalej Panie Wójcie? Mógłby Pan przedstawić jakie zmiany zaszły w naszej Gminie od 1 stycznia? Oczywiście nie pytam o zmiany granic terenów tylko co teraz, jaki jest plan dalszego działania i funkcjonowania Gminy? Imię i nazwisko: Krzysztof

Odpowiedź:  Po pierwsze staram się odzyskać jak największą rekompensatę finansową za utracone mienie, która pozwoli przez następne lata zbilansować nasz budżet. Po drugie przygotowaliśmy oferty dla Inwestorów i zaczynamy promować tereny na węźle Prądy, żeby mieć jakąkolwiek przyszłość po zaborze terenów „na Grzybku” w Karczowie. Po trzecie optymalizujemy wydatki (6 etatów mniej w gminie), tworzymy centrum usług wspólnych, jednocześnie pozostawiając prawie na tym samym poziomie (proporcjonalnym do liczby mieszkańców przed i po zmianie granic) wydatki na edukację, kulturę, sport, opiekę społeczną i straże pożarne. Po czwarte oszczędzamy na wkład własny do projektów unijnych (Żelazna -termomodernizacja świetlicy, Ciepielowice centrum wsi, park Skarbiszów, budowa oświetlenia drogowego Dąbrowa – Sokolniki i Siedliska). Po piąte chcemy (i tu niestety raczej tylko ze środków własnych) dokonać jak najwięcej remontów i przebudowy dróg gminnych, bo jak można się domyślać po zapowiadanych zmianach w ordynacji wyborczej do samorządów, mój czas pracy i misji na stanowisku wójta się kończy. Panie Krzysztofie z optymizmem i do przodu, bo cóż nam innego zostało. Pozdrawiam. Marek Leja.

Wt 2017-01-31 11:29 Pytanie: Panie Wójcie jakie są plany odnośnie podłączenia gazu w Dąbrowie? Imię i nazwisko: Marcin P

Odpowiedź: Sieci gazowe, tak jak elektryczne i telekomunikacyjne budują firmy prywatne i spółki skarbu Państwa. My jedynie lobbujemy na rzecz rozwoju tych sieci. W ubiegłym tygodniu podpisałem porozumienie z Polską Spółka Gazownictwa na wspólne działania w zakresie rozwoju takich sieci. Jako priorytetowe podaliśmy kierunki dąbrowski i karczowski. Będziemy na bieżąco informować Państwa, jeśli pojawią się konkretne przedsięwzięcia i terminy. Pozdrawiam. Marek Leja.

Pn 2017-01-23 07:50 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, po raz kolejny zadaje to samo pytanie, mam nadzieje, iż tym razem nie będzie problemow ze skrzynka pocztowa. Chodzi o Park w Skarbiszowie - w 2015 roku pisał Pan, ze aktualnie tworzony jest projekt (z pomocą studentów Uniwersytetu Opolskiego) zagospodarowania terenu (ławki, oświetlenie, mała architektura), aby być przygotowanym na nabory wniosków na dofinansowanie unijne, wskazywał Pan wówczas Park w Chróścinie jako wzór. Jednak do dziś Park w Skarbiszowie nie rozwija się. Obawiam się jednak, ze teraz, kiedy Gmina straciła dzięki niJakiemu pOsłowi duzą część wpływów, Skarbiszow zostanie zapomniany i zapuszczony jak to miało miejsce w latach wcześniejszych. Mam jednak nadzieje, iż się mylę i wyprowadzi mnie Pan z tego błędu, nie zapominając o tej wizytówce naszej Gminy. Pozdrawiam! Imię i nazwisko: Rodowity mieszkaniec Skarbiszowa

Odpowiedź:  Park nie zostanie zapomniany. Cały ubiegły rok utrzymaniem parku zajmowała się profesjonalna firma. My ciągle czekamy na ogłoszenie naborów na środki unijne na tego typu przedsięwzięcia. Nie odpuścimy ani tego parku, ani zagospodarowania centrum wsi Ciepielowice. To są w tym zakresie moje priorytety do końca kadencji. Pozdrawiam. Marek Leja.

Pn 2017-01-23 07:37 Pytanie: Panie Wojcie, dobrze widziec, ze wreszcie w Skarbiszowie cos sie ruszylo z chodnikami przy glownej trasie, mam tylko nadzieje, iz zrobia to do porzadku. Wyglada na to iz wlasciciel drogi w koncu wysluchal Pana i naszych prosb. Pozdrawiam! Imię i nazwisko: Skarbiszowianin

Odpowiedź:  Oto podstawowe informacje dotyczące inwestycji, którą przeprowadza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Remont nawierzchni w ciągu DK 94 na odcinku Skorogoszcz – Karczów realizowany jest w cyklu 2 letnim.

I etap zrealizowany w 2016 r. na odcinku Skorogoszcz-Skarbiszów obejmował m.in. :

 1. Frezowanie profilujące nawierzchni (w. ścieralnej) na śr. gr. 4 cm.
 2. Frezowanie nawierzchni(rozbiórka w. wiążącej) na gr. 6 cm.
 3. Frezowanie profilujące nawierzchni na śr. gr. 15 cm.
 4. Wym. na nowe krawężników betonowych
 5. Wym. na nowe wpustów ulicznych.
 6. Wym. na nowe pokryw studni rewizyjnych.
 7. Ułożenie warstwy wyrównawczej na śr. gr. 3 cm.
 8. Ułożenie geosiatki wraz ze skropieniem.
 9. Wyk. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W na całej szer. jezdni na gr. 7 cm.
 10. Wyk. warstwy ścieralnej grysowo-mastykowej SMA11S o gr. 5 cm na całej nawierzchni.
 11. Wyk. oznakowania poziomego.
 12. Wyk. na poboczach nawierzchni z destruktu asfaltowego.
 13. Rozpoczęcie przełożenia chodnika tylko w m. Skarbiszów (z oszczędności poza remontem).

II etap realizacja w 2017 r. na odcinku Skarbiszów do tablicy m. Karczów obejmuje:

 1. Wyk. warstwy ścieralnej grysowo-mastykowej SMA11S o gr. 5 cm.
 2. Wyk. oznakowania poziomego.
 3. Dokończenie chodnika tylko w m. Skarbiszów (wykonywane poza remontem nawierzchni z oszczędności):

- obejmuje przełożenie chodnika i poprawa niwelety,

- remont chodnika tylko w linii pasa drogowego,

- poza pasem drogowym jak mieszkańcy uzgodnią z wykonawcą na własny koszt do posesji.

Koszt remontu 4,5 mln zł.Informację przekazał inż. kontraktu Pan Grzegorz Giewanowicz.Pozdrawiam. Marek Leja.

Śr 2017-01-18 08:06 Pytanie: Co z ochroną zwierząt, wyłapywaniem bezpańskich psów, ew. sterylizacją kotów, itp.? Czy gmina robi coś konkretnego w temacie? Póki co, to na stronach gminnych niewiele da się znaleźć w temacie. Jakiś nr tel. do zgłaszania np. przemocy wobec zwierząt, ew. odłowienia? Imię i nazwisko: mieszkaniec Dąbrowy

Odpowiedź: Co roku w miesiącu marcu uchwalany jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa. Z treścią programu można się zapoznać wchodząc na stronę internetową naszej gminy. W powyższym programie wskazane są instytucje, z którymi gmina współpracuje w zakresie bezdomności zwierząt. Co roku mamy kilka zgłoszeń odnośnie bezdomności lub złego traktowania zwierząt. Staramy się rozwiązywać te problemy natychmiast po otrzymaniu sygnału. Niestety bardzo często zgłoszenie, że w okolicy błąka się ‘bezdomny pies” jest stwierdzeniem mylnym. W większości przypadków psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. Co roku w gazetce „Życie Gminy Dąbrowa” pojawia się artykuł poświęcony bezdomności zwierząt – zachęcamy do śledzenia naszej gazetki. Jeśli pojawi się jakiś problem odnośnie bezdomności lub złego traktowania zwierząt prosimy o kontakt tel. 4641010 wew. 304, a w przypadkach nagłych, w dni wolne od pracy można powiadomić policję. Pozdrawiam. Mariola Przybyła odpowiedzialna za powyższe sprawy w UG Dąbrowa..

Pn 2017-01-16 12:57  Pytanie: Dzień dobry, Panie Wójcie dużo gmin, miast starają się o pieniążki na wymianę pieców. Czy nasza gmina także będzie się starała o takie pieniądze ?Czy była by możliwość zwiększenia częstotliwości kursów autobusów PKS lub wprowadzenie do miejscowości Narok autobusów MZK. Takie kursy bardzo by ułatwiły życie mieszkańcom nie tylko w Naroku ale także w Niewodnikach czy w Żelaznej. Imię i nazwisko: mieszkaniec Naroku

Odpowiedź: Nieliczne gminy tworzą takie programy np. współfinansowanie wymiany pieca, przeznaczając środki ze swojego budżetu, ale zasilanego opłatami od firm za zanieczyszczanie środowiska. My takich trucicieli nie mamy, stąd brak takich programów pomocowych. W sprawie kursów autobusów wielokrotnie rozmawialiśmy z MZK, ale żądają olbrzymich pieniędzy. PKS zaś – firma prywatna nie widzi podstaw ekonomicznych  w zwiększeniu ilości kursów. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2017-01-12 13:57 Pytanie: Witam czy w związku z zakończeniem spraw Opola Gmina zajmie się naszymi Sołectwami tak jak np Lipowa?? Zero organizacji zimowej odśnieżania sypania lodu piaskiem ;( Można nogi połamać idąc pieszo;( Przystanek zasypany zlodowacony dzieci czekają w śniegu na autobus a nie wspomnę ilu się przewraca po lodzie;(proszę pana o interwencję Pozdrawiam Imię i nazwisko:  Mieszkanka GMINY

Odpowiedź: Zajmiemy się oczywiście tymi problemami. Pozdrawiam. Marek Leja

So 2017-01-07 11:58 Pytanie: Dzień Dobry. Proszę o aktualizację zakładek na stronie dot. sołectw i mapki gminy. Imię i nazwisko: Leon

Odpowiedź: Panie Leonie, żadne oficjalne wydawnictwa ani portale (np. państwowy geoportal.gov.pl) nie dokonały jeszcze oficjalnych zmian granic na mapach. Nie ma więc nowych map, które moglibyśmy Państwu zaprezentować. Natomiast do spisu miejscowości dodamy odpowiednią adnotację, kiedy pogodzimy się z ich startą, a to nie będzie takie łatwe. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2017-01-05 15:46 Pytanie: Ja dołączę się do kolegi MS z Dąbrowy. Też zadziwia mnie brak zainteresowania ze strony pana Wójta oferowanymi pieniędzmi. Można je wydać na cokolwiek potrzebnego mieszkańcom (drogi, chodniki, latarnie etc.). Opole i tak już nie odda żadnego terenu. Sprawa jest zamknięta. Jeśli nie weźmiemy oferowanych pieniędzy- to nie dostaniemy nic (ew. mniej, w sądzie też przegramy bo decyzji nie podejmowało Opole tylko rząd). Rozumiem, że może chodzić o kwestie pryncypialne - "wzięliście kasę to nie miejcie pretensji", ale sprawa jest już przesądzona i nie wierzę, że Rada Ministrów zmieni decyzję, bo gmina spod Opola nie wzięła pieniędzy. Chętnie poznam argumenty pana Wójta. Imię i nazwisko: JW

Odpowiedź: Pisałem na ten temat już wielokrotnie (również w gazetce grudniowej). Ja się jak najbardziej interesuję tymi pieniędzmi, gdyż tak naprawdę jest to część naszych środków, których w wyniku poszerzenia Opola zostaliśmy pozbawieni. Staramy się jednak o rekompensaty również na następne lata, gdyż tylko wtedy zabezpieczymy interesy gminy. Zamknięcie tematu rozliczeń finansowych między gminami za pomocą jednorazowej dotacji byłoby niewłaściwe. Zostaje jeszcze sprawa zabieranego majątku trwałego.  Zgodnie z naszym poglądem, mienie gminy nie przeszło automatem do Opola, bo jest to własność nie tylko mieszkańców Wrzosek i Sławic, ale mieszkańców całej gminy. Stąd sprawa odpłatności Opola za mienie lub przynajmniej przejęcie przez Opole z aktywami również pasywów (kredytów lub pożyczek) jest ciągle możliwa do załatwienia w mediacjach nawet teraz po 1 stycznia 2017 roku.  Jeszcze raz proszę o zaufanie Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2017-01-05 08:30 Pytanie: Odbiór odpadów komunalnych w 2017 r. odbywa się w cyklu dwutygodniowym. Skąd ten pomysł? Przy segregacji i kompostowaniu odpadów praktycznie nie ma czego wrzucać do czarnych pojemników... Imię i nazwisko: mieszkanka Turzoka

Odpowiedź: W roku 2013 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniła zasady gospodarowania odpadami na terenie gminy. Od tamtej pory to gmina przejęła odpowiedzialność za tą gospodarkę wyłaniając w przetargu firmę odbierającą odpady. Koszty odbioru i utylizacji śmieci wraz z całą obsługą systemu pokrywane są z opłat, które wnoszą mieszkańcy. W tymże 2013 roku jako jedna z nielicznych gmin wprowadziliśmy opłatę za śmieci nie od osoby, a od gospodarstwa domowego, co pozwoliło obarczyć rozsądną stawką  „duże” rodziny. Ponadto dla rodzin mniejszych (do 4 osób) przyjęliśmy częstotliwość wywozu czarnego pojemnika z odpadami zmieszanymi co 4 tygodnie. Wydawało się to bardzo rozsądne, bo biorąc pod uwagę, że umożliwiamy mieszkańcom oddawanie w workach każdej ilości odpadów segregowanych (szkło, plastiki, papier),  w wyniku segregacji śmieci zmieszanych powinno być mało.  Tym, którym taka częstotliwość była zbyt mała zapewniliśmy możliwość skorzystania z usługi dodatkowej i za dodatkową opłatą można było zwiększyć częstotliwość do dwóch tygodni np. w okresie zimowym w związku z dużą ilością popiołu. System ten pozwolił mieszkańcom na indywidualną gospodarkę śmieciową z regulowaną opłatą za konkretną usługę. Powodowało to, że nasze stawki były jednymi z najniższych w kraju. Zmuszaliśmy mieszkańców do bardzo dokładnej segregacji, a śmieciarki nie woziły „powietrza”.

Niestety nowelizacja ustawy nakazuje nam odbiór od mieszkańca każdej ilości śmieci zmieszanych,  nie wyznaczając odgórnie ilości śmieci, za którą pobierana jest opłata podstawowa. Innymi słowy nie możemy od mieszkańców w zakresie „czarnego” pojemnika przyjmować zleceń dodatkowych, wszystko musi się zmieścić w opłacie podstawowej. To oznacza konieczność odbioru śmieci zmieszanych od wszystkich gospodarstw z większą częstotliwością. Rada Gminy zdecydowała się na system odbioru śmieci co dwa tygodnie, który stosowany jest w większości gmin w Polsce. Przy odbiorze, tylko co 4 tygodnie spotkalibyśmy się z zarzutami ze strony wielu mieszkańców, że nie realizujemy wywozu wszystkich śmieci, że śmieci zagniwają, że doprowadzamy do zanieczyszczenia środowiska, a nadmiar śmieci „ląduje” w lasach czy rowach. Zdajemy sobie również sprawę, z niezadowolenia tej części mieszkańców, którzy podobnie jak władze gminy zauważają, że dotychczasowy nasz system był bardzo dobry, a wprowadzane (wymuszone prawem) zmiany zmniejszą presji na mieszkańcach, aby segregowali śmieci, bo przecież w pojemnikach czarnych częściej wywożonych będzie teraz więcej „miejsca”.

Nielimitowany odbiór odpadów zmieszanych zwiększa oczywiście koszty całego sytemu gospodarki. Do przetargu na wywóz i utylizację śmieci  zgłosiła się tylko jedna firma: Remondis. Warunki finansowe postawione przez firmę  są zdecydowanie wyższe niż były do tej pory, stąd od pierwszego kwietnia musimy zmienić wysokość opłaty dla mieszkańców. Prace nad system opłat i wysokością stawek trwają i muszą być zatwierdzone przez Radę Gminy. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2017-01-02 21:48 Pytanie: Dwa pytania: 1)Kiedy firma która wykonywała nawierzchnię asfaltową w Dąbrowie przy ul. Sokolnickiej porządnie posprząta po sobie. Po pierwsze zniszczono i rozjechano klomb przy wyjeździe z Dąbrowy w stronę Sokolnik. po drugie nie wykończono zjazdu do Zamku (duży spadek i niewyrównany teren), po trzecie wylano asfalt na miedzy pomiędzy polem uprawnym a trasą rowerową w stronę Sokolnik. Ten asfalt można było wykorzystać w inny sposób np. wyrównanie zjazdu do zamku lub inne, ale to trzeba włączyć myślenie. Gdzie był jakikolwiek nadzór ze strony gminy przy odbiorze drogi i sprawdzeniu strat? Prosimy o podjecie kroków by asfalt został wywieziony do utylizacji, klomb wyrównany i zniszczone rośliny nasadzone, ziemia ogrodnicza dosypana oraz o wyrównanie zjazdu do zamku. 2) Prosimy aby gmina zajęła się przypilnowaniem mieszkańców by sprzątali po swoich pupilach. Niestety coraz więcej odchodów leży na ulicach, chodnikach trawnikach i klombach. Trzeba się zastanowić nad kampanią informacyjną w tym zakresie. Bardzo często właściciele wypuszczają psy samopas lub bez smyczy a piesek robi gdzie popadnie, nawet pod płotem lub furtką sąsiada. Może przy okazji naliczania podatków napisać o obowiązku sprzątania po psach i kotach (niestety nowa plaga dokarmiania kotów) a przy okazji o zakazie spalania śmieci, w tym odpadów roślinnych, to jest kolejny nierozwiązany problem gminy. Proszę codziennie przejść się po wiosce i spróbować pooddychać. Dym gryzie w gardle i w oczach. Prosimy o pomoc. Imię i nazwisko: mieszkaniec Dąbrowy

Odpowiedź: 1) Inwestycję finansował, prowadził i nadzorował Zarząd Dróg Powiatowych.  Żaden mieszkaniec nie zgłosił żadnych nieprawidłowości. Pani Sołtys, która była w stałym kontakcie z wykonawcą, nie ma żadnych pretensji w związku z klombami. Również Uniwersytet Opolski, który jest właścicielem zamku nie wniósł uwag do wykonanych prac. Jeśli jednak uważa Pan, że coś jest nie tak, to na wiosnę przyjrzymy się tej inwestycji jeszcze raz i zwrócimy się do wykonawcy o poprawki.

2) Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, w naszej gminie reguluje zapis Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (załącznik do Uchwały Nr XIX/128/16 Rady Gminy Dąbrowa z 7.07.2016r., rozdział VI par. 14 ust. od 1-5). Jeżeli wie Pan czyj pies notorycznie zostawia po sobie odchody należy zgłosić problem na policję, której funkcjonariusz pouczy właściciela psa bądź nałoży mandat. Co jakiś czas publikujemy na łamach gazetki gminnej artykuł dedykowany  do właścicieli czworonogów.  Kolejna kwestia dot. dokarmiania bezpańskich kotów. Na wsi ten problem występuje bardzo rzadko. Wiejskie koty przeważnie mają właściciela. Jeżeli sąsiedzi zaczynają regularnie wystawiać jedzenie koty bardzo chętnie korzystają z niego. Kot to stworzenie, które potrafi się stołować w kilku domach. Dlatego najlepiej nie dokarmiać obcych kotów.

Jeżeli chodzi o spalanie śmieci w domach, to niestety zależy od kultury mieszkańców. System odbioru śmieci od początku został zorganizowany w taki sposób, że od mieszkańca odbierana jest każda ilość odpadów segregowanych, a od 1 stycznia 2017 r. odbierana jest również każda ilość odpadów resztkowych (czarny pojemnik). Dodatkowo każde gospodarstwo domowe w ciągu roku, może dostarczyć  bezpłatnie do 3 metrów przestrzennych  bioodpadów (w tym odpadów zielonych) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Dąbrowie.

Niestety, wielu mieszkańców ciągle jeszcze uważa, że  każdy odpad ma swoją wartość energetyczną i dlatego tak zanieczyszczają środowisko. W związku z powszechnym zakazem spalania odpadów, wszelkie naruszenia proszę zgłaszać do Urzędu Gminy lub na policję. Pozdrawiam. W imieniu wójta Erwin Marsolek

Cz 2016-12-29 16:04 Pytanie: Witam, Panie Wójcie! Proszę o informację kiedy w Ciepielowicach powinny się odbyć wybory Sołeckie??? Czy jest wyznaczona jakaś data??? Imię i nazwisko: Mieszkanka Ciepielowic

Odpowiedź: Zebranie wyborcze odbędzie się w niedzielę 22 stycznia o godzinie 15:00 w świetlicy. Pozdrawiam. Marek Leja

UWAGA. W wyniku problemów z kontami pocztowymi nie mam pytań zadanych w listopadzie i grudniu. Proszę o wyrozumiałość.

N 2016-10-30 14:52 Pytanie: Kto oprócz Pana stoi za tym aby nie brać pomocy finansowej od Opola. To nie jest rozsądna decyzja. Proszę o nazwiska, kto tak doradził. Imię i nazwisko: MS z Dąbrowy

Odpowiedź: Proszę mi wierzyć, że była to bardzo trudna decyzja. Choć mam pełne wsparcie Rady Gminy muszę całą odpowiedzialność wziąć na siebie. I tak na prawdę co bym nie zrobił, znalazłbym się w ogniu krytyki. A teraz kilka słów wytłumaczenia. Cały proces „powiększenie Opola” kosztem naszych gmin nie ma nic wspólnego z rozsądkiem, samorządnością ani po prostu ze zwykłą uczciwością. Władze Opola zabierają naszej gminie wpływy z podatków i subwencji w wysokości 3,9 mln zł, a wydatki na przejmowane miejscowości wynoszą tylko 2,1 mln zł. Tym samym rok rocznie nasz budżet będzie uszczuplony o 1,8 mln zł. Jednocześnie zabierając tereny strefy ekonomicznej pozbawia się nas planowanych wpływów w kolejnych latach. Prezydent Opola nie chce słyszeć o zapłacie za przejmowany majątek i nie ma również żadnych ostatecznych ustaleń co do „pomocy” w następnych latach oraz przejęcia naszych kredytów. Jednorazowa „pomoc” nie załatwia problemu. Jestem odpowiedzialny za to, żeby gmina i jej mieszkańcy godziwie mogli żyć i w roku 2017, i w następnych latach. Ten ruch ze strony Ratusza ma uspokoić tych wszystkich, którzy w tym procesie decydowali i ten proces poparli, a teraz widzą, że był on źle przygotowany i nieprzemyślany ekonomicznie. Zakończenie całej dyskusji dotyczącej dalszego ekonomicznego funkcjonowanie okrojonych gmin na tym etapie spowoduje, że następnych etapów już nie będzie. Wszyscy począwszy od władz Opola, przez Wojewodę czy urzędników MSWIA uspokoją swoje sumienie, bo przecież „pomogli”. Temat musi być jednak rozwiązany kompleksowo, być może również przy wsparciu rządowym. Proszę o wyrozumiałość i zaufanie. Jeśli mógłbym poznać argumentację pani (pana) zdania na ten temat, będę wdzięczny. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-10-28 14:09 Pytanie: Panie Wójcie! Proszę o informację czy jest możliwość postawienia lustra w Ciepielowicach na skrzyżowaniu dróg Kamiennej z Leśną? Ponieważ wyjeżdżając z ulicy Dębowej nie widać nadjeżdżających samochodów od Nowej Jamki, a jest to dość uciążliwe i jednocześnie niebezpieczne. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Mieszkanka

Odpowiedź: W tej sprawie interweniował już radny Ciepielowic Mariusz Konopa. Niestety Zarząd Dróg Powiatowych odmówił postawienia lustra.  Zainterweniujemy jeszcze raz, najwyżej my zafundujemy to lustro. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2016-10-27 21:31 Pytanie: Przeglądałem forum i rozumiem, że prawo do jeżdżenia szkolną w Chróścinie mają wszyscy mieszkańcy gminy Dąbrowa. Imię i nazwisko: Filip z Dąbrowy

Odpowiedź: Jeżeli chodzi o tą „słynną” ulicę Szkolną to ona znajduje się w Mechnicach i jak każda droga gminna powinna służyć w głównej mierze do obsługi ruchu lokalnego. Jeszcze raz powtórzę: Niestety w ostatnich latach „dzięki” kolejowej drodze technicznej, ulica Szkolna stała się tranzytem do i z Opola. Znaki zakazu mają przeciwdziałać temu procederowi i kierować ruch samochodów szczególnie spoza terenu naszej gminy do Opola drogą wojewódzką, która do tego służy. Oczywiście żadnego tego typu oznakowanie „zakaz za wyjątkiem mieszkańców Mechnic” nie załatwi problemu, bo przecież inni mieszkańcy spoza Mechnic mogą do mieszkańców tej ulicy przyjechać w gości lub załatwić jakąś sprawę. Trudno więc, żeby policja wlepiała mandaty. I jeżeli ktoś tam kiedykolwiek dostanie mandat to za przekroczenie prędkości, a nie za to, że jest mieszkańcem Chróściny czy Dąbrowy.  Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-10-24 13:15 Pytanie: Dzien dobry....dlaczego firma odbierająca śmieci segregowane zostawia tylko worki w jednym kolorze❓Tylko żółte...cos sie zmieniło w przepisach regulujących segregacje śmieci czy po prostu "uprawiają fikcje"? I sami potem wszystko segregują?... Imię i nazwisko: Jacek Tokarz,Karczów

Odpowiedź: W Gminie Dąbrowa nadal obowiązuje podział na 3 grupy odpadów selektywnych, odbieranych w workach tj.: - papier, tektura i opakowania wielomateriałowe (tzw. tetra paki), - szkło, - tworzywa sztuczne i metal. Jeżeli firmie odbierającej odpady, zabraknie podczas odbioru odpadów, worków danego koloru, to zostawia wtedy worek w innym kolorze -  tak aby liczba pustych worków pozostawionych przez firmę była równa liczbie odebranych worków z odpadami. W przypadku braku worka o charakterystycznym kolorze dla danego odpadu, mieszkaniec może dowolny worek przeznaczyć na dowolną frakcję odpadów. Np. worek koloru żółtego na papier – należy wtedy pamiętać, że w takim worku powinien znajdować się wtedy tylko i wyłącznie papier. Przypominam również, że firma odbierająca odpady odbiera także odpady w workach niefirmowych. Zaleca się wtedy, aby kolor takiego worka był inny niż koloru czarnego. Pozdrawiam. Grzegorz Wocka

Pt 2016-10-21 17:30 Pytanie: Panie Wojcie - czy wiePan, ze w Niewodnikach na terenie parku przy Pałacu w ostatnim roku jego własciciel pousuwał i powycinał czesc drzew? To chyba Pan wydaje pozowlenia na wycinki? To sa bardzo stare drzewa , nawet mówia we wsi ze to jakies zabytki. Imię i nazwisko: Józef Golonka

Odpowiedź: Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu wpisanego do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.  Obecny właściciel pałacu takie zezwolenie na usunięcie drzew od konserwatora zabytków ma  Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2016-10-19 22:26 Panie Wójcie, ze smutkiem piszę o mojej rodzinnej miejscowości Niewodniki. Mamy tutaj przepiękny pałac i park , ktory kiedyś był dumą naszej miejscowości i chyba gminy Niestety, od kilku lat miejsce zamknięte , nieużytkowane. Słyszalam, że w końcu coś tam się dzieje i są plany na reaktywowanie tego miejsca, ponoć są plany na Dom Seniora w pałacu. Myslę, ze kazdy pomysł jest dobry aby ocalic to miejsce , chociaż wiem ,że jest to pomysł ostatnich właścicieli. Czy nasz kochany pałac zachowa swój blask???? Imię i nazwisko: niewodniczanka

Odpowiedź: Niestety pałac jest własnością prywatną. Interwencję w sprawie ochrony zabytku może podjąć Wojewódzki Konserwator Zabytków. Według mojej wiedzy, obecny właściciel w ostatnim czasie wzmógł różne działania mające na celu uzyskanie środków zewnętrznych na uratowanie zabytku. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-10-17 11:05 Pytanie: Witam! Panie Wojcie, jezdzi Pan czasami droga z Ciepielowic do Skarbiszowa, bądź w druga stronę? Wie Pan może kto jest właścicielem tej drogi, ponieważ jej stan wola o pomstę do nieba. Nie dość ze jest wąska, to jeszcze pełna nierówności, które są skutkiem nieudolnego latania dziur. Jeżdżę tam dosyć często i zastanawiam się kiedy zgubie zawieszenie. Bardzo proszę o interwencje w tej sprawie. Imię i nazwisko: Pawel

Odpowiedź: Jest to droga powiatowa. Ponownie zawiadomimy zarząd dróg powiatowych i zażądamy interwencji. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2016-10-13 08:43Pytanie: Panie Wojcie, dlaczego nie odpowiada Pan na wszystkie zadane pytania? Pozdrawiam! Imię i nazwisko: Rodowity mieszkaniec Skarbiszowa

Wt 2016-10-11 11:49 Pytanie: Pytałam o Przedszkole w Prądach otrzymam odpowiedz? Imię i nazwisko: 

Wt 2016-10-11 11:47Pytanie: Witam odpowiada Pan tylko na niektóre pytania a co z resztą?? Za ciężko. Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: Staram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, chyba, że w tzw „międzyczasie” zostało coś zrobione i naprawione lub pytanie się zdeaktualizowało. W tym przypadku jest dość duże prawdopodobieństwo, że gdzieś system nawalił. Proszę więc o powtórzenie pytania dotyczącego Przedszkola w Prądach oraz pytania związanego ze Skarbiszowem. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-10-03 16:22 Pytanie: Dzień dobry mam pytanie ponoć jest ustalona kwota 20zl.za zajęcia organizowane przez GOKIR na jaki cel mają być przeznaczane te pieniądze. Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Według pana Dyrektora GOKiR-u pieniądze są przeznaczone na częściowe refinansowanie zajęć.  Marek Leja

Pn 2016-10-03 15:46 Pytanie: Panie Wójcie miałem przyjemność w imieniu mieszkańców ulicy Tęczowej w Dąbrowie rozmawiać z Panem na temat wymiany ogrodzenia szkoły a także zalewania drogi. Obiecał pan przeprowadzeni wizji i podjęcie działań. Minęło już sporo czasu a ja nie mam od Pana żadnej odpowiedzi. Ponieważ nie działałem tylko w swoim imieniu tym bardziej proszę o informację jak się maja nasze ustalenia na dzień dzisiejszy? Tomasz Słabowski Imię i nazwisko: Tomasz Słabowski

Odpowiedź: Byłem sprawdziłem, porobiłem zdjęcia. Faktycznie teren drogi jest obniżony w stosunku do terenu przyszkolnego, ale prawie z całego terenu boiska woda odbierana jest przez kanalizację burzową. Pozostają: teren zielony i skarpa tuż przy samym płocie. Stąd jednym z  rozwiązań byłaby budowa nowego ogrodzenia z cokołem (tak jak od ulicy Karczowskiej). Koszt takiego przedsięwzięcia wynosi 10 tys zł. i chcieliśmy go ponieść przy całej modernizacji boiska ze środków unijnych. Niestety do tej pory nie ogłoszono naboru do tego typu projektów. Czekamy na zielone światło w tej sprawie. Jeżeli nie ogłoszą konkursu do końca roku to na „najtrudniejszym” odcinku 70 metrów przy największej skarpie płot postawimy sami. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2016-09-29 13:39 Pytanie: Panie wójcie jakie są plany dla szkół w naszej gminie po reformie (likwidacji gimnazjów) oraz po przyłączeniu miejscowości do Opola. Jakie szkoły zostaną a które będą zlikwidowane. To samo pytanie do przedszkoli. Imię i nazwisko: Zainteresowana

Odpowiedź: Jeżeli dojdzie do wspomnianych przez panią zmian (ciągle jednak mamy nadzieję, że nasza gmina ostanie się w całości) i po reformie likwidującej gimnazja będziemy mieli 8-klasową szkołę podstawową w Chróścinie, 8-klasową szkołę podstawową w Dąbrowie oraz 8-klasową szkołę podstawową w Naroku (być może nauka będzie prowadzona w dwóch budynkach- klasy 1-4 w Naroku a 5-8 w Żelaznej – wymaga to jednak przeprowadzenia szerokich konsultacji).  W przedszkolach nie planujemy na razie żadnych zmian – jedynie technicznie zamiejscowy oddział w Żelaznej będzie podlegał pod przedszkole w Naroku, a nie jak dotychczas pod Sławice. Powtarzam jednak, że ja walczę do końca o całą naszą gminę i zachowanie „status quo”. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2016-09-28 12:35 : Szanowny Panie Wójcie. W Karczowie przy ulicy Dąbrowskiej pomiędzy numerem 4 i 6 rośnie wysoka topola która mimo że jest zielona jest tak spróchniała albo sucha że gałęzie same się łamią i spadają na jezdnie, gdzie w takim przypadku o wypadek nie trudno. Dwa tygodnie temu sprzątałem jedną gałąź z jezdni a wczoraj spadły dwie duże gałęzie zaraz za autem które jechało ulicą. To samo dotyczy się kasztana który rośnie przy posesji nr.4 . Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie aby uniknąć niepotrzebnego zdarzenia. Imię i nazwisko: Krzysztof Budak

Odpowiedź: W środę 5 października inspektor Marek Snela zgłosił sprawę p. Dariuszowi Kotowskiemu z Zarządu Dróg Powiatowych, który złoży wniosek o wycinkę. Sprawę będę pilotował Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2016-09-20 14:37 Pytanie: Czy to prawda że gimnazjum w Żelaznej zostanie zamknięte od przyszłego roku szkolnego?? Jeśli tak to co stanie się z budynkiem?? Imię i nazwisko: Ramstein

Odpowiedź: Gimnazja mają być odgórnie wygaszane od przyszłego roku szkolnego. My ze względu na olbrzymie kłopoty finansowe jakie nas czekają w przyszłym roku w związku z zabraniem nam przez władze Opola prawie 4 mln zł dochodu myślimy, aby po konsultacjach i zgodzie Kuratora szybciej zamknąć gimnazjum. Natomiast w budynku mogłyby się pojawić nowe roczniki 7 i 8 klas szkoły podstawowej z Naroka. Sprawa ta jest jednak ciągle otwarta. Pozdrawiam. Marek Leja

N 2016-09-18 18:41 Pytanie: Witam Z całego serca podziękowania za oświetlenie ulicy Leśnej w Karczowie przekazują mieszkańcy. Czapki z głów dla WÓJTA za taką inwestycję. Jeszcze czeka nas droga. Z poważaniem Jacek Wanke Imię i nazwisko: Jacek Wanke

Odpowiedź: Bardzo proszę. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-09-16 20:38 Pytanie: Witam, Panie Wójcie, bardzo dziękujemy za oświetlenie ulicy Cmentarnej w Dąbrowie!!!!!Pozdrawiam!!! Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Proszę bardzo. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2016-08-31 12:07 Pytanie: Witam, jakiś czas temu mieszkańcy ul.Leśnej w Siedliskach złożyli prośbę o postawienie znaku z ograniczeniem prędkości. Niestety nie otrzymaliśmy ani odpowiedzi ani nie postawiono znaku. Imię i nazwisko: mieszkańcy

Odpowiedź: Temat załatwiony - znak postawiono. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-08-29 12:36 Pytanie: Na ternie straży w Dąbrowie znajdują urządzenia do ćwiczeń ruchowych i są mało użytkowane. Może warto przenieść je na teren boiska szkoły gdzie młodzież szkolna i dorośli korzystaliby z tych urządzeń.Zestawy są wystawione na widoku i to jest przyczyna słabego zainteresowania przez mieszkańców. Młodzież szkolna może mniej przebywałaby na placu dla dzieci a korzystałby ze swojego. Imię i nazwisko: mieszkanka Dabrowy

Odpowiedź: Poprosiłem o odpowiedź panią Sołtys wsi Dąbrowa, która w tej sprawie jest najbardziej kompetentna. Decyzja o umiejscowieniu siłowni zewnętrznej przy OSP w Dąbrowie została podjęta na zebraniu wiejskim poprzez samych mieszkańców. Takie decyzje i wiele innych dotyczących sołectwa są podejmowane demokratycznie podczas zebrań wiejskich, na które zapraszam. Jest Pani pierwszą osobą, która od czasu ustawienia urządzeń, zaproponowała zmianę ich lokalizacji. Wielokrotnie spotykałam osoby, które z nich korzystają i żadna z nich nie uskarżała się na owe miejsce. Pozdrawiam Ela Mojzyk- sołtys  

Pt 2016-08-26 14:40 Pytanie: Witam chcialem pochwalic wojta za obrone gminy przed przylaczeniem do opola Imię i nazwisko: piotrek

Odpowiedź: Dziękuję. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2016-08-25 16:13 Pytanie: Witam kiedy bedzie asfalt na ulicy ceglanej w slawicach Imię i nazwisko: rys

Odpowiedź: Nie mamy obecnie środków finansowych na wyasfaltowanie tej ulicy. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2016-08-16 15:49 Pytanie: Witam. Powracam do Pana ze sprawą ulic Stokrotki i Polnej w Dąbrowie.Kilka dni po pracy równiarki zwróciłem się do pracownika o sprawdzenie stanu tych dróg. Niestety, bez odzewu. Tak jak podejrzewałem, kurz którym zostały zasypane przez równiarkę dziury na ulicy Polnej po kilku dniach zaczęły wybijać się na nowo. Ulica Stokrotki poza widokiem przejeżdżającej równiarki nic więcej nie osiągnęła. Doły wypełniające się po każdym deszczu wodą przecinają drogę na pół. Skrzynki energetyczne powyginane wyglądają trochę dziwnie. Zbliża się okres jesienno-zimowy i obawiam się, że znów na spacer po wsi będziemy musieli wyjeżdżać samochodem lub brodzić po kostki w błocie. To są boczne ulice ale też stanowią wizerunek naszej wsi i gminy. Poza obietnicami liczę na odrobinę dobrej woli i skuteczności. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Tomasz Łabędzki

Odpowiedź: W pełni rozumiem pana uwagi i pretensje, co do stanu tych dróg. Wszystko niestety rozbija się o „kasę”, a właściwie jej brak. Takich przypadków mamy w gminie bardzo dużo i mimo szczerych chęci nie jestem w stanie zabezpieczyć środków na wykorytowanie i utwardzenie tych ulic. Postaram się o tymczasowe załatanie dziur. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2016-08-16 14:43 Pytanie: Ktoś jest odpowiedzialny za zakładkę Kultura i sport na stronie gminy? Imię i nazwisko: Mikser

Odpowiedź: Przepraszam za nieuaktualnianie informacji ze sportu, bo jeśli chodzi o kulturę to jest przekierowanie na GOKiR. Uzupełnimy i zaktualizujemy informacje do końca października. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2016-08-16 14:28 Pytanie: Witam! Czy to prawda że OSP Wrzoski mają przyznane 100tys. zł na samochód? Chyba szkoda takich pieniędzy na miejscowość którą zaraz zabierze nam Opole. A jeśli nie Wrzoski to kto dostanie te pieniądze? Imię i nazwisko: Zbyszek

Odpowiedź: Pieniądze takie były zabezpieczone w budżecie już dużo wcześniej, nim prezydent Opola ogłosił swój plan. W kwietniu po konsultacjach z radnymi i prezesami jednostek OSP podjąłem jednak bardzo trudną (dla mnie i dla strażaków z Wrzosek) decyzję wstrzymania zakupu auta, do czasu wyjaśnienia sytuacji z „większym Opolem”. Ponieważ ciągle walczymy o pozostanie Wrzosek w naszej gminie nie zmieniamy na razie budżetu.Pozdrawiam. Marek Leja

So 2016-08-13 23:47 Pytanie: Czy są widoki na światłowód w miejscowości Karczów? Imię i nazwisko: Mieszkaniec Karczowa

Odpowiedź: Są firmy prywatne, które sondują teren, czy będą chętni do skorzystania z takiej usługi. My staramy się lobbować, aby takie sieci u nas dla mieszkańców powstały. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2016-07-20 22:30 Pytanie: Witam, Mam pytanie dlaczego na stronach gminy nie ma godzin pracy. Urzędnicy je na pewno znają, a co stoi na przeszkodzie żeby zanli je petenci Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Informacje te są podane na naszej stronie w zakładce Urząd Gminy – Dane teleadresowe. Przypomnę Poniedziałek – Środa 7:30 – 15.30, czwartek 7:30 – 17:30, piątek 7:30-13:30. Pozdrawiam Marek Leja.

Wt 2016-07-19 21:49 Pytanie: No niestety, jak się okazuje wola społeczności nie ma nic do powiedzenia i gmina Dąbrowa została przyłączona do Opola. Nigdzie nie potrafię znaleźć dokładnej mapki. Które konkretnie sołectwa zostaną włączone z Dąbrową do Opola i gdzie będą przyłączone pozostałe resztki z naszej gminy? Czy to prawda, że niektóre sołectwa (które?) będą przyłączane tylko w części tzn. tylko ich bogate kawałki? Imię i nazwisko: 111

Odpowiedź: Rozporządzenie zmienia granice gminy poprzez włączenie Wrzosek, Słąwic, i części Karczowa (od Wrzosek do Dożyny – tereny inwestycyjne bez terenów zamieszkałych) do Opola. Pozostała część gminy dalej zostaje gminą Dąbrowa i nigdzie nie jest przyłączana. Niestety, odłączenie tych części gminy zmniejszy dochód z podatków i subwencji o 3,9 mln zł. Odliczając wydatki, które ponosiliśmy na tą część gminy (około 2 mln zł) zostaniemy zubożeni o 1,9 mln zł rocznie. Pozdrawiam.  Marek Leja.

So 2016-07-16 11:43 Pytanie: Dzień Dobry.Czy Gmina zleci wykonanie progów zwalniających na ulicy Brzozowej w Naroku na tym odcinku który został położony nowy asfalt ??Ciągniki Pana Leslera jeżdżą z ogromną szybkością nie zwracają uwagi nato że to jest jednak teren zabudowany a nie autostrada Pozdrawiam Imię i nazwisko: Mieszkaniec

Odpowiedź: Takie pytania zawsze się pojawiają po remoncie dróg. Wolałbym przemówić do rozsądku użytkownikom drogi i nasilić kontrole policyjne niż kłaść progi zwalniające. Jeżeli jednak taka jest wola mieszkańców, to należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy z podpisami mieszkańców i zgodą właściciela nieruchomości, przy której próg miałby być zamontowany. Pozdrawiam Marek Leja.

Cz 2016-07-14 09:14 Pytanie: Kto odpowie jak suche drzewo spadnie na samochód nie daj Boże że na kogoś i zabije!!!!! tych drzew jest bardzo dużo przy takich silnych porywach wiatru, dużych opadach deszczu, śniegu robi się naprawdę niebezpieczne, chyba że czekamy na jakieś nieszczęście. Jadąc trasą rowerową przez Siedliska można ich naliczyć z 10 jak nie więcej na samej krzyżówce i koło krzyża stoją suche konary. Czas tym się zająć !! Dbajmy o nasze bezpieczeństwo !! Imię i nazwisko: mieszkanka Mechnic

Odpowiedź: Odpowiedzialność ponosi zarządca drogi ( do Siedlisk to droga powiatowa) lub lasy państwowe w przypadku dróg leśnych. Przekażę Zarządom wszystkich dróg, by dokonali przegląd drzew i zawnioskowali o zgodę na wycięcie drzew suchych czy spróchniałych. Pozdrawiam Marek Leja.

Wt 2016-07-12 21:27 Pytanie: Panie Wójcie przechodząc główną ulicą Dąbrowy Ks. Sztonyka .... aż żal patrzeć jak płot się wali na chodnik a posesja to jeden chwast.Czy gmina nie ma żadnego wpływu na właściciela,przecież ludzie tam idący napewno nie mają dobrego zdania o właścicielu i pośrednio o gminie. Imię i nazwisko: przechodzień

Odpowiedź:  Już poszło pismo do właścicieli z nakazem uporządkowania terenu. Pozdrawiam Marek Leja.

Wt 2016-07-12 14:58 Pytanie: Witam Pana Wójta. Coś Wójt zapracowany i nie ma czasu na odpisywanie!!!! No po tym co przeczytałem przed chwilą w NTO to się wcale nie dziwię. Trzeba walczyć o pensję a może i krzesełko ??????? Ale spoko, od 2017 będzie mniej "obowiązków" !!!!!! Imię i nazwisko: Mieszkaniec Gminy

Odpowiedź:  Panu i mnie czyli nam - Gminę okradają, a Pan się martwi o moją pensję i stołek. Chętnie ten stołek oddam, byleby zachować całą gminę w jednym kawałku. Pozdrawiam Marek Leja.

Pn 2016-07-11 11:59 Pytanie: Dlaczego w Mechnicach postawiono znak zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców Mechnic ?? (ul.Szkolna) a co reszta ma się czuć gorsza ??? dopiero ta droga została wyremontowana za pieniądze kogo?? mieszkańców Mechnic ??? za duży ruch jest na tej ulicy to może trzeba zamknąć na stałe przejazd i wszyscy będziemy jeździć dookoła Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź:  Jeszcze raz wyjaśnię. PKP ogłosiło poprzez pisma na słupach, że zamyka wszystkie przejazdy na drogach wewnętrznych czyli drogach, które nie mają swojej kategorii. Aby nie dopuścić do zamknięcia tego przejazdu i rozdzielenia Mechnic na pół, podjęliśmy działania, aby nadać ulicy Szkolnej kategorię drogi gminnej. Obawiając się zwiększenia ruchu zaprotestowali mieszkańcy tej ulicy listem zbiorczym podpisanym  przez nich wszystkich. Chcąc zachować przejazd i jednocześnie zmienić kategorię drogi musieliśmy trochę pomóc mieszkańcom i postawiliśmy te znaki, które mają ograniczyć jedynie ruch samochodów do Opola, bo od tego jest droga wojewódzka. Pozdrawiam Marek Leja.

Pt 2016-07-08 18:02 Pytanie: Witam Serdeczne Podziękowania Dla Pana Wójta Za Dotrzymanie Obietnicy I Załatwienie Sprawy W Naroku Na Ulicy Brzozowej Teraz to aż miło sie poruszać po drodze!!! Pozdrowienia Imię i nazwisko: Mieszkaniec

Odpowiedź:  Bezpiecznej drogi życzę i pozdrawiam Marek Leja.

Wt 2016-06-28 21:18 Pytanie: Witam. Panie Wójcie mam pytanie dotyczące nowej drogi jaka powstała w Mechnicach. Dokładnie chodzi o ul. Szkolną. do tej pory to była droga publiczna. Jednak od niedawna tą drogę trzeba uznać za prywatną, ponieważ tylko mieszkańcy tej ulicy mogą tam wjechać. Mam nadzieję, że mieszkańcy tej ulicy będą sami we własnym zakresie utrzymywać drogę a nie z pieniędzy gminnych. Rozumiem że łatwo wydaje się pieniądze mieszkańców. Chociaż i tak została już naprawiona. Są tam znaki: zakaz wjazdu, droga wewnętrzna, zakaz wjazdu pojazdów pow 2 ton i to wszystko x 2. Zastanawiam się po co i jaki był koszt tych znaków? A wystarczyło ostawić ograniczenie do 2,5 t. Może trzeba było na początku i końcu Mechnic ustawić znak zakaz wjazdu z informacją, nie dotyczy mieszkańców? W Chróścinie mieszkańcy też na pewno byliby zadowoleni z takiej decyzji. Jak dla mnie to czysty ABSURD. Druga sprawa dotycząca drogi asfaltowej w Chróścinie na ulicy Nowowiejskiej dochodzącej do parku. Jestem w stanie zrozumieć decyzję gminy. Droga asfaltowa podniesie atrakcyjność działek budowlanych, które się tam znajdują. I to jest w porządku. Ale po przeciwnej tronie też mieszkają ludzie i chcielibyśmy mieć drogę godną 21 wieku. Chociaż żeby była utwardzona porządnie i równa. I tutaj tez odniosę się do wydawania pieniędzy. Czy nie można było zrobić jednego przetargu zrobić więcej metrów drogi za jednym razem? Na pewno koszty byłyby niższe. Ale po co, lepiej powiedzieć nie ma pieniędzy. Może znajdą się przed wyborami? A może jakie mieszkańcy powinniśmy przedstawiać rachunki za uszkodzone auta , zniszczone obuwie , ponieważ w trakcie opadów deszczu i rozstopów śniegu nie jak przejść drogą? I już ostatnia sprawa dotycząca chlewni. Czy Pan jako Wójt nam w stanie pomóc? Szczerze Panie Wójcie kiepsko to wszystko zaczyna wyglądać. Imię i nazwisko: Roman Szczeciński

Odpowiedź:  Co do pierwszej sprawy, to już się wypowiedziałem  tu w kilku miejscach. Druga sprawa to oczywiście utwardzmyi tą drogę, ale wszędzie asfalty to przesada. Niestety budżet na remonty dróg jest tak niewielki, że żaden przetarg nie pomoże obniżyć ceny. Natomiast w sprawie chlewni nasza pomoc jest wszechstronna, zrobimy wszystko żeby mieszkańcy Chróściny nie ucierpieli. Pozdrawiam Marek Leja.

Wt 2016-06-28 10:32 Pytanie: Witam, takie pytanie czy będą w najbliższym czasie naprawiane drogi w miejscowości Siedliska szczególności ul Polna oraz Stawowa czy o nas już całkowicie Pan zapomniał o nas? w tej bitwie która toczy się o powiększenie Opola. Sołtys posypał dziury grubym kamieniem i teraz jak przejeżdża samochodem to cała chmura kurzu leci. A tych samochodów każdą drogą przejeżdża naprawdę bardzo dużo. W Mechnicach na ul. Szkolnej było tylko parę dziur a były wycinane całe pasy asfaltu i nalewane na nowo. A rok czy dwa była ona łatana. A nasz już prawie nie ma asfaltu bo wygląda prawie jak polna. (Leśna w Siedliskach jest w lepszym stanie) Pytanie nr 2 dlaczego postawiono znak zakaz wjazdu (nie dotyczy mieszkańców) na ulicy Szkolnej w Mechnicach? czy my jako mieszkańcy gminy możemy jeździć? bo teraz wygląda że zrobiła się drogą prywatną jeszcze niedawno wyremontowana za nasze pieniądze Imię i nazwisko: Mieszkanka

Odpowiedź:  Nie zapomniałem o Was, a w „bitwie” a nie powiększenie Opola nie chodzi o mnie, ani o mój stołek, tylko o budżet gminy, które zostanie pomniejszony o kilka milionów i wtedy nie będzie nas stać nawet na ten kamień, który dostał Sołtys. Maiło to być zrobione porządnie, w zamian kupiliśmy urządzenia siłowni zewnętrznej. Droga w Mechnicach nie jest oczywiście prywatna, chodziło tylko o to, aby ograniczyć tam ruch do ruchu lokalnego a nie przelotowego do Opola. Pozdrawiam Marek Leja.

Pt 2016-06-24 14:34 Pytanie: Szanowny panie, proszę wyjaśnić czym Urząd Gminy kierował się stawiając znaki zakazu wjazdu na ul.Szkolną w Mechnicach - chyba nie dobrem ogółu, bo myślę, że tylko dla zaspokojenia zachcianki jednej mieszkanki tej ulicy. Przypominam panu, że jest to droga gminna a nie prywatna, mieszkańcy płacą podatki nie po to aby urzędnicy gminy wykazywali się - za nasze pieniądze - takimi poronionymi pomysłami. "Dobrych zmian" mam już - kolokwialnie mówiąc - po dziurki w nosie. Mieszkam na ul. Torowej i gmina nawet nie zainteresuje się aby zapewnić bezpieczeństwo na tej drodze, nie ma chodnika ani nawet tzw. progu zwalniającego - w odpowiedzi ciągle słyszę, że to droga PKP. Mnie, jako mieszkańca gminy który terminowo wnosi wszelkie opłaty nieinteresuje jakie schody ma gmina do załatwienia spraw mieszkańców, oczekuję że będzie ona dążyć do ulepszania warunków życiowych - przecież po to jesteście urzędnikami w gminie aby pracować dla dobra gminnej społeczności - a nie stawianiem bezsensownych znaków. PS proszę zwrócić wnioskodawczyni tego niedorzecznego oznakowania na ul.Szkolnej uwagę, że między gąszczem tych znaków stoi też znak Zakaz zatrzymywania i postoju Imię i nazwisko: mieszkanka Torowej

Odpowiedź:  Kompletnie nie rozumiem Pani zarzutów. To jest i ma być ulica dla ruchu lokalnego (rolnicy do pól, mieszkańcy ulic Szkolnej, Torowej, Strażackiej do swoich domów i dla ich gości oraz dla obsługi – wywóz śmieci, dowóz opału itp.) a nie droga przelotowa między Nysą, Niemodlinem a Opolem. Obecny znak zakazu działa również na korzyść mieszkańców ul Torowej, bo kieruje ruch do Opola ulicą wojewódzką, przeznaczoną do tego celu. Dzisiaj faktycznie jest nadmiar znaków, wystarczyłyby znaki „strefa zamieszkania” i już. Jednak póki automapy kierują tą ulicą cały ruch do Opola i póki z przyzwyczajenia jeździ tam pół województwa z rejestracjami ONY, OB, wszyscy kurierzy i drobny transport to trzeba ten nadmierny ruch skutecznie wyeliminować - właśnie dla dobra mieszkańców. Pozdrawiam Marek Leja.

Pn 2016-06-20 22:47 Pytanie: Dzień Dobry W ubiegłym tygodniu zostały wykoszone trawy w rowach na wysokości pól w Karczowie przy ul.Szkolnej (trawy i zarośla miały wówczas już wysokość ok 1,5 m ). Niestety jak co roku wykoszone trawy zostały porzucone na poboczach , w rowach. Wiatr je rozdmuchuje po ulicy i wokół robiąc jeszcze większy bałagan. Poza tym trawy nie zostały wykoszone wszędzie na wysokości pól - wygląda jakby praca nie została ukończona. Wygląd naszej miejscowości i dbanie o porządek w niej świadczy nie tylko o jej mieszkańcach, ale przede wszystkim o jej gospodarzach czyli o Panu Sołtysie, który jak co roku dba tylko i wyłącznie o boisko jak również o Wójcie Gminy. Jak już jakaś praca jest wykonywana, to powinna być wykonana porządnie od początku do końca. Imię i nazwisko: Mieszkanka Karczowa

Odpowiedź:  Przepraszam za zaistniałą sytuację. Mamy kłopoty kadrowo-sprzętowe. Pracownik był tam prywatnym autem i po prostu nie miał jak posprzątać i zabrać ze sobą skoszonej trawy. Pozdrawiam Marek Leja.

Cz 2016-06-16 17:54 Pytanie: Dzień dobry Panie Wójcie! W dniu wczorajszym widziałem dwa pędzące samochody ul. Polną, które wznieciły ogromny tuman kurzu, który długo i wolno opadał. Sąsiedzi mi powiedzieli, iż w tych samochodach była Komisja z Gminy Dąbrowa, w sprawie budowy drogi na ul. Polnej, przy której mieszkam. Pytanie brzmi: Czy to prawda, że będzie ta droga budowana? I drugie pytanie: Czy będzie ona budowana zgodnie ze sztuką inżynierską, tzn. czy będzie wykorytowana, zostaną nawiezione podkłady z kamienia i dopiero na końcu zalana asfaltem? I co najważniejsze czy będzie ona odwodniona? To ostatnie wg mojej oceny nie jest trudne do realizacji ponieważ teren posiada niewielki spadek w kierunku ul. Opolskiej i przy posesji Państwa Szymczaków można się podpiąć do rowu odprowadzającego wodę do Prószkówki. Czy też będzie ta droga jak dotychczas, tylko dokładana na niej nawierzchnia, przez co staje się ona coraz wyższa i podczas intensywnych opadów deszczu, woda z tej drogi zalewa nasze posesje? Imię i nazwisko: Maciej Winiarski

Odpowiedź:  Projekt zakłada przebudowę gruntowną czyli z podbudową, obniżeniem i odprowadzeniem wody. Niestety na razie nie uzyskaliśmy dofinansowania z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będziemy szukać pieniędzy na tą inwestycję. Pozdrawiam Marek Leja.

Cz 2016-06-16 08:34 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, mieszkańcy ulicy zamkowej w Dąbrowie mieli obiecane wysypanie tłucznia na drogę dojazdową w miesiącu maju. No cóż mamy połowę czerwca a tłucznia nie widać.Prosimy o interwencję. Imię i nazwisko: wspólnota

Odpowiedź:  Załatwione. Pozdrawiam Marek Leja.

Wt 2016-06-14 10:39 Pytanie: Panie Wójcie kiedy ktoś w końcu załata dziurę na nowym placu zabaw koło szkoły? Nikt nie widzi problemu? Przecież plac jest niedawno wybudowany i jakaś gwarancja na pewno obowiązuje. Jak dziecko złamie nogę i rodzic będzie domagał się odszkodowania to pójdzie to z kasy wszystkich. Imię i nazwisko: Anna

Odpowiedź: Szanowna Pani – po pierwsze i najważniejsze dziura została dziś załatana. Natomiast, jeżeli chce pani skutecznie zadziałać w danej kwestii trzeba było zgłosić to dyrektorowi, bo to dyrektor placówki odpowiada za bezpieczeństwo dzieci pod względem prawnym i finansowym. Szkół i przedszkoli mamy 12 w gminie i tylko dany dyrektor jest w stanie zauważyć jakieś niebezpieczeństwo i natychmiast zareagować. Ja nie jestem codziennie w we wszystkich miejscach w gminie. Sprawa tej dziury nigdy do mnie wcześniej nie trafiła. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-06-13 20:51 Pytanie: Dzień Dobry Od niedawna podłączyłam się do sieci kanalizacyjnej w Karczowie. I jestem zdumiona ogromną, ogromną różnicą w cenie za odprowadzanie ścieków bytowych płaconą przez mieszkańców Gminy Dąbrowa a użytkownikami innych gmin. Mieszkańcy naszej Gminy płacą ogromną cenę 8,02 zł za metr sześcienny ścieków bytowych, kiedy mieszkańcy Opola jak również innych sąsiednich gmin płacą cenę 4,76 zł za 1 metr sześcienny odprowadzanych ścieków bytowych. Wg mnie jest to ogromnie niesprawiedliwe i proszę o informacje dlaczego Władze naszej Gminy pozwalają na takie wykorzystywanie mieszkańców tej Gminy - bo tak to należy nazwać. Różnica w cenie jest ogromna. Proszę o wyjaśnienie takiej sytuacji i interwencję, aby to zmienić. Mieszkanka Karczowa. Imię i nazwisko: Mieszkanka Karczowa

Odpowiedź: Mieszkańcy gminy Dąbrowa płacą 7,11 zł brutto. Jest to cena rynkowa ustalana we wniosku taryfowym przez WIK Opole, a od maja przez ZGKIM Prószków. Mieszkańcy Opola zawsze będą płacić mniej ze względu na mniejsze koszty odbioru i przesyłu ścieków w samy mieście. Ta sama kwota (4,76) obowiązująca w gminie Komprachcice, Prószków, Tarnów i Izbicko jest związana ze wspólnym przedsięwzięciem tych gmin w ramach tzw ISPY2 i koniecznością ustalenia tej samej ceny dla wymienionych gmin i Opola (to był warunek otrzymania dofinansowania unijnego) . Nie jest to dla tych gmin cena rynkowa i według zapowiedzi WIK natychmiast po okresie trwałości projektu ISPA2, ceny w tych gminach będą na podobnym poziomie co u nas. Jest to wyjątkowa sytuacja, w pozostałych gminach ceny za ścieki są następujące: Dobrzeń Wielki (własna oczyszczalnia ) 5,93, Łubniany 7,34, Chrząstowice 6,89 zł. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-06-13 16:32 Pytanie: Witam serdecznie ,nazywam się Lidia Gawlik jestem mieszkanką ulicy Szkolnej w Karczowa i mam pytanie ; czy jest szansa na zainstalowanie progów zwalniających przed placem zabaw na naszej ulicy.Obserwując jazdę niektórych kierowców z Grobli i Karczowa mam wrażenie , że ci kierowcy traktują naszą ulicę jak drogę szybkiego ruchu. Nadchodzą wakacje dużo dzieci będzie jeździło rowerkami ,bawiło się na placu zabaw i nie są świadome zagrożenia .To my dorośli musimy im zapewnić bezpieczeństwo. Proszę o odpowiedź pozdrawiam; Lidia Imię i nazwisko: Lidia Gawlik

Odpowiedź: Pani Lidio. Montujemy progi zwalniające tylko na życzenie mieszkańców. Jeśli większość mieszkańców ul. Szkolnej złoży taki wniosek i będzie zgoda bezpośrednich sąsiadów progu (ze względu na znaczne uciążliwości) to zamontujemy taki próg, Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2016-06-09 13:34 Pytanie: Witam Pana Wójta. Z zainteresowaniem obserwuję temat zmiany granic Gminy Dąbrowa i właśnie przeczytałem wypowiedź Prezydenta Opola: "......Kuriozalne jest to, że w skardze podane zostały dochody gminy Dąbrowa, ale tej z... województwa kujawsko-pomorskiego - opowiadał Wiśniewski. - Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. To pokazuje jednoznacznie jakość tego dokumentu - przekonywał prezydent". Co Pan Wójt na to powie ????? Imię i nazwisko: Zygmunt - były mieszkaniec Chróściny Opolskiej

Odpowiedź: Ponieważ więcej osób interesowało się tym tematem daliśmy wyjaśnienie na naszej stronie w aktualnościach oraz udzieliłem również odpowiedzi dziennikarzowi opolskiego Radia http://radio.opole.pl/100,160391,wojt-dabrowy-odpowiada-prezydentowi-opola-na-zar&s=2&si=2&sp=2. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2016-06-08 10:40 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie. Zwracam się do Pana z zapytaniem, czy Gmina mogłaby wystąpić do ZDW w Opolu o podjęcie działań, zmierzających do ograniczenia prędkości samochodów na drodze wojewódzkiej nr 459 przebiegającej m.in. przez Sławice. Niestety z uwagi na fakt, iż jest to droga wojewódzka nie ma możliwości zamontowania progów zwalniających ale zapewne jest możliwość podjęcia innych działań, które być może zapobiegną tragedii, a także zwiększą komfort mieszkania wzdłuż tej drogi. W ostatnich latach ruch na drodze wojewódzkiej nr 459, w tym ciężkich samochodów ciężarowych (tzw. TIR'ów) bardzo się wzmógł. Zdecydowana większość kierowców w najmniejszym stopniu nie respektuje ograniczeń prędkości, co przy wzmożonym ruchu oraz bezpośredniej bliskości parku, placu zabaw, szkoły, sklepu i domu opieki może doprowadzić do tragedii. Być może istnieje możliwość ograniczenia tonażu samochodów (z wyłączeniem dojazdu do posesji)? Ograniczyłoby to ruch ciężkich samochodów ciężarowych, które skracają sobie drogę od Skorogoszczy do ronda na obwodnicy i w odwrotnym kierunku. Droga wojewódzka nr 459 jest nieprzystosowana dla takiego ciężkiego ruchu, który spowodował jej znaczne zniszczenie w ostatnich latach, jak również stanowi ogromne zagrożenie dla mieszkańców oraz użytkowników tej drogi. Zapewne "głos" Gminy byłby zauważony i wzięty pod uwagę przez urzędników ZDW. Z góry dziękuję za zainteresowanie problemem i pozostaję z poważaniem. Imię i nazwisko: Dariusz Skrzyniarz

Odpowiedź: Zwracaliśmy się wielokrotnie  w tej sprawie do ZDW. Niestety nie ma mowy o progach  zwalniających lub o ograniczeniu tonażu. W newralgicznych punktach już jest ograniczenie prędkości do 40 km/h. Zwrócimy się do opolskiej drogówki o częste kontrole. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-06-06 17:37 Pytanie: Witam, Panie Wójcie piszę w sprawie oświetlenia ulicy Cmentarnej w Dąbrowie. Ta ulica robi się naprawdę niebezpieczna. Nie dość że służy wieczorami za toaletę to w nocy urządzane są tam libacje. Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Anna

Odpowiedź: Pisałem już, że za chwilę pojawi się oświetlenie. Jednak według wnioskodawców ( w tym radnych miejscowości Dąbrowa), ma ono służyć bezpiecznemu dojściu do cmentarza szczególnie w okresie jesienno - zimowym, przy szybko zapadającym zmroku, a nie świecić całą noc i być właśnie miejscem zbiórek osób tam niepożądanych.  Ponieważ cmentarz jest własnością kościoła parafialnego zwrócimy się do Proboszcza o przypilnowanie porządku przy cmentarzu, a policję poinformujemy o przytoczonych przez panią ekscesach. Pozdrawiam. Marek Leja

N 2016-06-05 22:53 Pytanie: Panie Wójcie Czy jest możliwość postawienia huśtawki na placu zabaw w Niewodnikach dla małych dzieci które nie potrafią się jeszcze same huśtać i czy powstanie siłownia taka jak w innych miejscowośćich Imię i nazwisko: mieszkanka Niewodnik

Odpowiedź: W głównej mierze tego typu drobne inwestycje wykonywane są z funduszu sołeckiego. Do końca września każdego roku sołtys musi zorganizować zebranie wiejskie, na którym zapada decyzja, co będzie wykonywane w  następnym roku. Proszę zgłosić pani pomysły na tym zebraniu. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-06-03 08:40 Pytanie: Panie Wójcie padało kilka razy pytanie o chodnik w Mechnicach i z tego co pamiętam to nie ma na niego pieniędzy... Codziennie chodzę po córkę do przedszkola z młodszą córką w wózku... nie mam dobrego połączenia autobusem więc w obie strony chodzimy na piechotę... Najgorszy jest zakręt...auta jeżdzą z dużą prędkościa i co drugi kierowca rozmawia przez telefon trzymając jedna rekę na kierownicy. Za każdym razem musimy uciekać w wysoką trawę która zasłania widok. Kierowcy za nic mają pieszych i chociaż mogą zjeżdzać na grugi pas spychają nas do rowu. czy nie można by skosić trawy i troche utwardzić pobocze żeby pieszym było bezpieczniej ? Czy musi dojść do tragedii żeby ktoś zadbał o bezpieczeństwo ? Imię i nazwisko: Mieszkanka Mechnic

Odpowiedź: Jeszcze raz powtórzę, to jest droga wojewódzka. My w 2007 roku przekazaliśmy ZDW projekt chodnika (wykonany za pieniądze gminy). Do tej pory nie został zrealizowany. Dziś próbują na nas wymóc poniesienie 50 % kosztów takiego chodnika, na co nas nie stać. Pobocze wykoszono. Tymczasowo zwrócimy się z prośbą o poszerzenie pobocza. Na tej trasie już pojawiły się wzmożone kontrole prędkości. Złożyliśmy również wniosek o ograniczenie prędkości również w tym terenie niezabudowanym. To efekt wspólnych działań mieszkańców Mechnic i gminy. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2016-05-24 21:49 Pytanie: Panie Wójcie Czy, podobnie jak w zeszłym roku, będzie Pan udawał, że nie wie o tym że boisko we Wrzoskach jest i będzie podlewane tą samą wodą za która my mieszkańcy musimy płacić. A może tak wszyscy zaczniemy pobierać wodę z pominięciem liczników i będziemy podlewać swoje ogródki, za darmo? Jedni mogą, a inni nie? Czy my jesteśmy gorszym sortem? Jeszcze się lato nie zaczęło, a już nie można się umyć, bo ciśnienie spada i woda ledwo kapie. Panie Wójcie, proszę o nas pamiętać, niech Pan będzie Wójtem wszystkich mieszkańców. Ale jak Pan tej sprawy nie załatwi to gdzie my mieszkańcy mamy szukać pomocy, na policji? Chyba nie? Uważam że nie powinniśmy zawiadamiać innych władz lecz załatwiać takie sprawy u nas, w Gminie. Podpisałbym się, ale wiem że mogę mieć problemy z naszymi strażakami(bo to przecież oni podłączają tą wodę i wylewają bez ograniczeń na arenę naszej "ekstraklasy"), jeżeli ujawniłbym nazwisko, dlatego proszę wybaczyć że podpiszę się jako mieszkaniec Wrzosek pozdrawiam Pana i jeszcze raz proszę o interwencję. Imię i nazwisko: mieszkaniec Wrzosek

Odpowiedź: Ma pan rację, że generalnie nie powinno się wody z wodociągu w takich ilościach wykorzystywać do podlewania, a szczególnie w porach, w których rozbiór jest największy i ciśnienie w sieci spada, co utrudnia jak słusznie pan zauważył, życie mieszkańcom. Jest to również kosztowne, gdyż wbrew temu co pan pisze, gmina płaci za rozbiór wody i z hydrantów, i z ujęć olicznikowanych ZGKiM-owi Komprachcice. Niestety jest jeszcze druga strona medalu czyli obowiązek gminy dbania o stan obiektów sportowych. W przypadku rozgrywek klasy A boisko powinno być trawiaste, a nie ziemno-trawiaste, stąd konieczność podlewania, najlepiej jednak jak to jest w Mechnicach ze studni głębinowej. Niekiedy jednak jak np. w Karczowie mimo usilnych prób i dużych nakładów finansowych nie udało się  znaleźć źródła. Postaram się jak najszybciej rozwiązać ten konkretny problem we Wrzoskach. Marek Leja

Pn 2016-05-23 21:33 Pytanie: Dobry wieczór. W niedzielę spora grupa rowerowiczów wybrała się podziwiać szlaki w kierunku Sangowa , Autostrady Rzedzijowic.itp. Zapełniając przygotowane przez gminę szlaki leśne.Jest prośba do kierownictwa stacji benzynowej i Burger Kinga, za pośrednictwem Wójta,aby była opcja uchylenia jakieś furtki dla chcących się napić wody, przed dalszą podróżą, na pewno wpłynie to na obroty powyższych oraz wzrośnie uczęszczalność szlaków przez co nie trzeba ich będzie np kosić czy odnawiać.Dziękuję Imię i nazwisko: Bartosz z Dąbrowy

Odpowiedź: Zwróciliśmy się do właścicieli stacji i restauracji o umożliwienie korzystania z ich usług naszym rowerzystom. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-05-23 11:55 Pytanie: sprawa programu 500+ - wniosek złożyłem około 20-22 kwietnia przez mój system bankowy - w banku status Dostarczony i 100% rozpatrzenia wniosku. mamy już 23 maja i żadnej informacji - ani ze coś źle we wniosku, ani że wszystko ok i wniosek zatwierdzony zero odzewu - na moje telefony wciąż słyszę ze nie można mnie poinformować telefonicznie na ten temat tak to ma wyglądać? zero kontaktu? zaraz czerwiec, a jak minie to nagle się okaże ze nie ma w OPSie mojego wniosku i nie należy mi już prawo do środków za kwiecień/maj? Imię i nazwisko: Andrzej z Wrzosek

Odpowiedź: Taką odpowiedź otrzymałem od naszej Opieki Społecznej: Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia2016r. do 1 lipca 2016r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życia niniejszej ustawy. Ustalenie i wypłata w/w świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Wnioski są sukcesywnie rozpatrywane a świadczenia wypłacane.

Jeśli posiada Pan potwierdzenie złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze ( 500+ ) w podanej przez Pana dacie , świadczenie zostanie ustalone na wnioskowany okres. Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (art.26 i 34) organ nie może zweryfikować tożsamości rozmówcy przez telefon, więc  informowanie kogokolwiek o tym, iż wniosek o świadczenie wychowawcze dotarł do tutejszego ośrodka i czy jest dobrze wypełniony jest niemożliwe. W związku z możliwością składania wniosku drogą elektroniczną, istnieje ryzyko popełnienia błędu w adresacie wniosku ( mylnie wybierany adres Ośrodka  ), co jest nam sygnalizowane.  Za wszelkie błędy w oprogramowaniu zewnętrznym nie jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie.  W przypadku mylnie wysłanego przez Pana wniosku ( do innego Ośrodka Pomocy Społecznej ) powinien on być przekierowany do naszego Ośrodka według miejsca zamieszkania wnioskodawcy  podanego we wniosku. W przypadku dalszych wątpliwości co do wysłanego do  tut. Ośrodka wniosku prosimy o osobiste zgłoszenie się do siedziby Ośrodka z potwierdzeniem wysłania wniosku. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2016-05-19 19:18 Pytanie: Dzień dobry, Jestem mieszkańcem Chróściny z ul.św.Józefa, gdzie w tym tygodniu zainstalowano na drodze tzw zwalniacz oraz znak drogowy informujący o nim. Znak zajmuje swoja powierzchnią prawie połowę chodnika.Pewnie między innymi dla tego, że nie spełnia norm dotyczących znaków drogowych na drodze tego typu tak pod względem średnicy jak i również minimalnej wysokości posadowienia pomimo wymaganej prawem wysokości minimalnej 2 m został zainstalowany na 1,5m grożąc poważnym uszkodzeniem głowy pieszych poruszających się po chodniku w jego pobliżu. W związku z tym mam pytania: 1. kto personalnie i w imieniu jakiego urzędu zadecydował o postawieniu znaku w sposób nie spełniający obowiązujących wymogów prawa 2.Czy był to przejaw ignorancji prawa, czy jego nie znajomości, a jeśli tak co niekompetentna osoba robi na tym stanowisku? 3.Kiedy i jak szybko urząd usunie realne zagrożenie oraz postawi znak zgodnie z obowiązującym prawem. 4.Jakie konsekwencje służbowe zostaną wyciągnięte wobec odpowiedzialnego urzędnika, który był promotorem zaistniałego stanu rzeczy i dopuścił do zagrożenia Imię i nazwisko: Mieszkaniec ul.Sw Józefa

Odpowiedź: Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację. Zaraz po pana interwencji znak podniesiono. W najbliższym czasie znaki zostaną wymienione na mniejsze czyli o średnicy 60 cm (jak na drogi gminne). Niestety w gminach wiejskich nie ma Zarządu Dróg Gminnych czyli czegoś na kształt Zarządu Dróg Miejskich. Tymi sprawami zajmuje się jeden urzędnik, który w głównej mierze ma w zakresie obowiązków  wydawanie decyzji dotyczących ochrony środowiska, wycinki drzew,  dbanie o mienie komunalne i remonty gminnych obiektów. Nadzór nad drogami to tylko jeden z elementów jego pracy. Niestety podjął złe decyzje dotyczące wybory znaków oraz nie przypilnował pracowników obsługi, którzy te znaki zamontowali. Przeprowadziłem z nim rozmowę dyscyplinującą. Jednocześnie poleciłem zastępcy wójta, który jest odpowiedzialny za te zadania własne gminy o wzmożenie kontroli nad podległymi pracownikami. Jeszcze raz przepraszam, dziękuję za szybka interwencję i pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-05-09 14:31 Pytanie: Panie Wójcie jak ma się sprawa z oświetleniem drogi w kierunku cmentarza oraz dalej w dół ul. Stokrotki? Czy to aż takie problematyczne? W Karczowie wzdłuż kostki przy nowo budowanym domku oświetlenie udało się bardzo szybko podłączyć mimo, że jeszcze nikt tam nie mieszka, a my piszemy od lat i nie da się nic zrobić. Imię i nazwisko: Anna

Odpowiedź: W kierunku cmentarza jesteśmy już przed podpisaniem umowy z wykonawcą, natomiast oświetlenie ul. Stokrotki wymaga, jak już pisałem, wykonania projektu. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-05-06 11:47Pytanie: Witam. Chciałabym się dowiedzieć gdzie dokładnie mogę złożyć wniosek 500+? Imię i nazwisko: Anna

Odpowiedź: W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie, plac Powstańców Śl. 2 lub elektronicznie np. ze strony elektronicznej banku, z którego pani usług korzysta. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-05-02 15:59 Pytanie: Dziękuję za postawienie słupków z nazwami ulic w Naroku. Nasi goście nie będą już błądzić. Imię i nazwisko: zadowolona naroczanka

Odpowiedź: Niech służy. Pozdrawiam. Marek Leja

So 2016-04-30 12:26 Pytanie: Witam chcialam się dowiedzieć w jakich godzinach można opryskiwać zboża ponieważ w Ciepielowicach takie opryski są robione w godzinach poludniowych moim zdaniem szkodzi to pszczolom i innym owadom zapylającym pozdrawiam Imię i nazwisko: mieszkanka Ciepielowic

Odpowiedź: : We wszystkich informacjach, które otrzymujemy  z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu odnośnie wykonywania zabiegów ochrony roślin mowa tylko o odległościach od domostw, pasiek, jezdni itp. a nie o godzinach oprysku. Pani inspektor przeprowadziła rozmowę w powyższej sprawie z pracownikiem WIORiN w Opolu, niestety nie ma określonych godzin stosowania środków ochrony roślin. Każdy rolnik musi być przeszkolony i stosować się do instrukcji zawartej na etykiecie danego środka.  Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-04-29 11:49 Pytanie: Bardzo proszę o informacje na temat nazwisk i imion mieszkańców sołtysa i (chłopów) Czarnowąsów ( Czarnowanz) i Dobrzenia Wielkiego (Groß Döbern) w latach 1723 - 1770 Jeśli urząd nie posiada takich informacji to gdzie takie informacje mogę zdobyć? Dziękuje za informacje pozdrawiam, Rafael John Imię i nazwisko: Rafael John

Odpowiedź: Jedynym dysponentem takich informacji jest Archiwum Państwowe w Opolu albo księgi kościelne z tych parafii. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-04-25 10:35 Pytanie: Panie Wójcie, PKP jako zarządca drogi i przejazdu kolejowego w Mechnicach, wystawił ostatnio karteczki z "ultimatum" i groźbą zamknięcia przejazdu kolejowego między ulicami Torową, a Szkolną w Mechnicach. Wymagają zmiany drogi na publiczną, lub wydzierżawienia. Czy ten temat jest w jakiś sposób przez Urząd podjęty? Czy wiadomo na ile groźby zamknięcia przejazdu kolejowego są realne? Pozdrawiam Imię i nazwisko: Bartosz Berezowski

Odpowiedź: Chcemy absolutnie, aby PKP zachowało ten przejazd. W tym celu poinformowaliśmy PKP, że zmienimy status drogi na publiczna gminną. Spotkało się to jednak z ostrą interwencją części mieszkańców ul. Szkolnej, którzy dopatrują się w tej zmianie statusu drogi, jednoczesnego zwiększenia ruchu. Postaramy się wybrać salomonowe rozwiązanie: zachowanie przejazdu przy jednoczesnej próbie zmniejszenia i spowolnienia ruchu na tej ulicy. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-04-22 13:23 Pytanie: Witam W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej 04-04-2016r. dot. ul. Malinowej, Jagodowej i Poziomkowej proszę o przedstawienie planu realizacji nawierzchni dróg osiedlowych w Dąbrowie, właśnie ze względu na ograniczone środki budżetowe. Jako mieszkańcy tych ulic jesteśmy bardzo wyrozumiali i od ponad 20 lat czekamy na wykonanie jakich kolwiek robót związanych z poprawą stanu nawierzchni tych ulic. Do tej pory nie udzielił Pan informacji w jakim czasie te drogi będą realizowane i czy w ogóle będą wykonane. Chcemy tylko, aby Pan traktował nas na równi z innymi mieszkańcami i udzielił konkretnej odpowiedzi, bo to że nie ma wystarczających środków finansowych słyszymy po raz kolejny. Imię i nazwisko: Mieszkanka Dąbrowy

Odpowiedź: Według harmonogramu przebudowy dróg w miejscowości Dąbrowa opierając się na kryteriach typu: ulice przelotowe lub ślepe, natężenie ruchu, liczba mieszkańców, połączenie z innymi drogami, kompleksowość zadania itd. przebudowa państwa ulic planowana jest na rok 2018. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2016-04-19 12:56  Pytanie: witam. bardzo bym chciala zeby pan wójt rowniez zastosował jakieś profity dla rodzin wielodzietnych. Opole niebawem bedzie miało tańsze opłaty za śmieci. to kolejny krok dla wielodzietnych rodzin. jaki plan ma wojt dla swoich mieszkancow? Imię i nazwisko: jolka

Odpowiedź: My od początku mamy profity dla rodzin wielodzietnych, a ich dalsze zwiększanie (ulg) spowodowałoby, że system nie będzie zrównoważony finansowo, a taki był zamysł ustawodawców. Dzięki uldze w Opolu tylko w jednym przypadku rodziny 5-osobowej po tych ulgach będzie taniej o 2,5 zł niż u nas, ale pod pewnymi warunkami.  Dla rodzin z większą liczbą dzieci niż trójka, ciągle u nas jest zdecydowanie taniej. A teraz konkrety: w Opolu 5 osobowa rodzina z 3 dzieci zapłaci : 5*13 zł – 30 % ulgi = 45,50 zł, u nas 48 zł i nie pytamy czy wśród tej piątki jest trójka dzieci do 18 roku życia lub ucząca się do 26 roku lub dzieci niepełnosprawne. W gminie każda rodzina 5-osbowa płaci 48 zł. W przypadku 6 osobowej rodziny: w Opolu 6*13 – 30% = 54,60 zł , u nas dalej 48 zł. W przypadku 7-osobowej rodziny: w Opolu 7*13 – 30 %= 63,70 zł, u nas dalej 48 zł. Tak się u nas dba  nie tylko o rodziny wielodzietne, ale i o wielopokoleniowe. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2016-04-18 21:23  Pytanie: Mieszkańcy wsi Żelazna bardzo dziękują panu Wójtowi za naprawienie ulicy Leśnej! :-) Imię i nazwisko: Mieszkańcy ulicy Leśnej

Odpowiedź: Dziękuję. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2016-04-12 11:25 Pytanie: W Mechnicach (Turzok) trwa budowa kilkudziesięciometrowego odcinka ul. Jaśminowej. Tzn. dobudowa do już istniejącego fragmentu dojazdu do drogi głównej. Nowo budowany odcinek jest jednak o ok. 50 węższy od już istniejącego. Nie wygląda to za starannie, co więcej - mogą być problemy z wymijaniem się aut po zbudowaniu... Czy takie były plany? Miejsca jest aż nadto, aby cała droga była jednej szerokości. Z czego wynika, że nie jest? Imię i nazwisko: mieszkanka Turzoka

Odpowiedź: Nie będzie problemu z wymijaniem się aut. Jest to szerokość wystarczająca na drogę typu osiedlowego. Liczne zjazdy z tej ulicy powinny zniwelować „niekorzystny efekt wizualny” Pozdrawiam Marek Leja

N 2016-04-17 17:40  Pytanie: Witam Panie Wójcie , nastąpila piękna wiosna sezon rowerowy,spacerowy,nasza wieś wzbogacila się w piękną silownię na świeżym powietrzu na naszym pięknym rekreacyjnym boisku, rozpoczęly się kolejne budowy domów jednorodzinnych w związku z tym mam zapytanie jak tam sprawa z planowaną budową świniarni mam nadzieję że nie dojdzie ona do skutku że Wladze gminy docenią trud i zaangażowanie wioski w rekreacje i odnowę wsi gorąco pozdrawiam zadowolona mieszkanka wsi Imię i nazwisko: 

N 2016-04-10 21:39 Pytanie: Dzień dobry Panie Wójcie mam pytanie w sprawie chewni w Ciepielowicach czy można jednoznacznie zabronić powiększania chlewni i stada które gospodarz prowadzi ? Obawiam się że pozwalając inwestorowi budować magazyny zbożowe udostępniając mu miejsce gdzie wcześniej je trzymał pozwoli mu poszerzyć stado co wpłynie bardzo niekorzystnie na komfort życia wokół Pana gospodarza. Imię i nazwisko: Ciepielowiczaneczaneczka

Pt 2016-04-08 21:24 Pytanie: Witam. Mam pytanie odnośnie świniarni w Ciepielowicach. Wieś jest piękna, cudowne warunki, wszędzie blisko, pani sołtys stara się o to aby miejscowość się rozwijała- po prostu cudowne miejsce do zamieszkana. Tam chcę się wybudować, lecz martwi mnie sprawa świniarni. Powstanie ona? Dziękuję za odpowiedź :) Imię i nazwisko: Marek Z.

Odpowiedź: Zdajemy sobie sprawę, że problem jest bardzo trudny do rozwiązania. Na razie wydawane „decyzje środowiskowe” dla budowy nowej, dużej świniarni i „decyzja o warunkach zabudowy” dla rozbudowy obecnej świniarni są negatywne, właśnie głównie ze względu na uciążliwości i aspekt społeczny. W tych sprawach proszę się kontaktować bezpośrednio z panem Markiem Snelą i Anną Olszewską w Urzędzie Gminy w Dąbrowie. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2016-04-07 09:59 Pytanie: Dzień dobry. Panie Wójcie mam pytanie kiedy w Karczowie powstanie siłownia zewnętrzna na boisku . Imię i nazwisko: Mieszkanka Karczowa

Odpowiedź: Wszystkie siłownie, place zabaw są finansowane w ostatnich latach z tzw. Funduszu sołeckiego czyli z pieniędzy w wysokości 250 tysł zł, które Rada Gminy rokrocznie przeznacza dla wiosek. Karczów ma około 25 tys zł. i to mieszkańcy na zebraniach wiejskich we wrześniu każdego roku decydują, na co te środki maja być wydane. Proponuję małą wycieczkę na takie siłownie np. do Ciepielowic, Dąbrowy, Chróściny, wybranie takich urządzeń, które się Państwu podobają i zgłoszenie tego na zebraniu wiejskim do realizacji. Siłownia może więc powstać już w przyszłym roku. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2016-04-04 11:44 Pytanie: Witam, Pani Wójcie mam pytanie dotyczące progu zwalniającego w Dąbrowie na ulicy Leśnej. Z tego co wiem miał być zrobiony do końca marca 2016 ? Przy okazji kiedy można się spodziewać utwardzenia drogi bądź też asfaltu na Malinowej, Jagodowej i Poziomkowej nie jesteśmy nowym osiedlem a droga pozostawia wiele do życzenia. Ciekawi mnie jak to się stało że nowo powstałe domki na końcu Leśnej już maja taką drogę, a my mamy ciągłą informację że nie ma w planach. Imię i nazwisko:  Mieszkanka Dąbrowy

Odpowiedź: Próg jest, przepraszam za dwudniowy poślizg. My zrobiliśmy główną ulicę czyli Leśną, która czekała od wielu lat i ruch po niej (szczególnie do lasu) jest największy i najwięcej osób z niej korzysta. Boczna uliczka na końcu ulicy Leśnej jest drogą prywatną, którą mieszkańcy zrobili sobie sami na swój własny koszt. Ja wiem, że to Państwa nie interesuje, ile dróg zrobiliśmy w ostatnich dwóch latach na górce w Dąbrowie, tylko czy została zrobiona Wasza ulica. Musicie tylko Państwo zrozumieć, że środki budżetowe jak w każdym budżecie domowym są ograniczone. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2016-04-01 12:55 Pytanie: Witam. Czy jest szansa aby Pan Wójt najlepiej w towarzystwie pana odpowiedzialnego za drogi przejechał samochodem "ulicą" Polną i Stokrotki? Może uda się wtedy zasypać pewne zapadliny i jeziora kamieniem zamiast kurzem po równiarce. Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Tomasz Łabędzki

Odpowiedź: Jeżeli równiarka nie spełnia oczekiwań, to jej tam nie damy. Kamień wysypiemy po 15 maja. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2016-03-31 12:46 Pytanie: Czy gmina Dąbrowa ma już swoją flagę ? Pytam, bo na rondzie we Wrzoskach powiewają flagi powiatu z herbem Dąbrowy. Imię i nazwisko: mieszkaniec gminy

Odpowiedź: Generalnie określonego wyglądu i kolorystyki flagi gminnej w statucie nie ma. Jest tylko herb.Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2016-03-29 11:11 Pytanie: Dzień dobry. Kiedy i czy w ogóle ruszy budowa kanalizacji w Skarbiszowie, bo przecież zrobiono kosztowne projekty i obiecywano, że w 2015/2016 już będzie gotowa? Mam wrażenie,że interesy mieszkańców naszej wioski są odsuwane na dalszy plan. Prawie cała gmina ma kanalizację lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, na którą też składaliśmy wniosek, ale w odpowiedzi dostaliśmy informację, że w Skarbiszowie przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie się budować ze względu na gliniastą ziemię. W międzyczasie w Żelaznej na terenie zalewowym, gdzie też nie można było budować tychże oczyszczalni powstała kanalizacja, a na naszą wioskę podobno zabrakło pieniędzy. Jeżeli już się obiecuje i ponosi niemałe koszty w związku z projektami, czyli innymi słowy rozpoczyna inwestycję, to należy ją skończyć. Imię i nazwisko: Rozżalona

Odpowiedź: Budowa kanalizacji to nie inwestycja za pięć złoty, stąd wszystkie inwestycje w tej branży w naszej gminie budowane były przy pomocy środków zewnętrznych („ISPA 1” - 7 miejscowości, PROW – Żelazna). Kanalizację w Skarbiszowie zaprojektowaliśmy i czekamy na ogłoszenia naborów wniosków z tej dziedziny, które miały być dostępne w programowaniu unijnym na lata 2014-2020. Nie naszą winą jest, że takich naborów do tej pory nie ogłoszono. W przypadku tej inwestycji (największej planowanej na tą kadencję) mamy inny problem. Zmniejszenie realnych dochodów Gminy o 2,5 mln zł rocznie w związku z planem Wiśniewskiego może doprowadzić, do tego, że nie będzie nas stać na wkład własny do tej inwestycji. Pozdrawiam Marek Leja

N 2016-03-27 09:21 Pytanie: Napisał Pan "Wejście do strefy już jest załatwione (lipiec 2015)". Pytanie: Jakiego inwestora udało się ściągnąć? Jeśli to tajemnica to jaka to branża Imię i nazwisko:  Axcek

Odpowiedź: Procedura wejścia do strefy przebiegała równolegle z procedurą powstania planu zagospodarowania terenu, który w grudniu 2014 został oprotestowany przez mieszkańców, stąd opóźnienie w stosunku do wejścia do strefy. Dopiero po uchwaleniu planu (najprawdopodobniej lipiec – sierpień, teraz trwa wyłożenie planu do publicznej wiadomości) można szukać konkretnych inwestorów, którym zapisy planu pozwalają na budowę w tym miejscu zakładu produkcyjnego czy usługowego. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2016-03-25 16:13 Pytanie: Dzień dobry, czy macie zamiar coś zrobić w sprawie niedokonczonego budynku mieszkalnego, czyt. rudery na Alei Róż na Turzoku? Wokół jest bardzo niebezpiecznie a kręcą się tam dzieci i nie tylko. Budynek jest też miejscem nocnych schadzek, które nie są przyjemne szczególnie w nocy. Imię i nazwisko: Jarek

Odpowiedź: Interweniujemy w starostwie w nadzorze budowlanym. Chodzi o zabezpieczenie i o ogrodzenie terenu, bo na to jak wygląd na terenie prywatnej posesji, nie mamy wpływu.

Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2016-03-21 10:21 Pytanie: Witam. Czy Gmina Dąbrowa dofinansowuje zakup ekologicznych pieców C.O (np. na pellet) ? Śledząc tę rubrykę, widziałem że takie pytanie już padło w 2014 roku, i wtedy takich dopłat nie było. Czy cos się w tej kwestii zmieniło ? Imię i nazwisko: Piotr - Karczów

Odpowiedź: Niestety, nic  się nie zmieniło. Nie mamy programu wspierania zakupów pieców na pellety. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2016-03-16 21:33 Pytanie: Panie Wójcie dziękuje za dotrzymanie słowa droga super, wszystko w najlepszym porządku. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Alicja G.

Odpowiedź: Dziękuję, Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2016-03-14 15:54 Pn 2016-03-14 15:54 Pytanie: Witam! A propos stanu dróg w Ciepielowicach... Tak jak już wspomniano w poprzednich pytaniach/odpowiedziach ulica Krótka jest w opłakanym stanie, przy większych opadach tworzy się strumień, który pogłębia i tak już spore koleiny, nie wspominając już o błocie. Twierdzi Pan, że jest w planie utwardzenie drogi. Słyszymy to już od dobrych kilku lat. Natomiast postawienie latarni przy ulicy Polnej to świeży pomysł domyślam się, że pomysłodawcą jest pan radny i z jego "tytułu" o wiele droższa inwestycja ma pierwszeństwo. Jest Pan bardzo niesprawiedliwy w swoich decyzjach. Imię i nazwisko: Oburzeni mieszkańcy

Odpowiedź: Oświetlenie drogowe jest najważniejsze (również z powodów bezpieczeństwa), a koszt projektowania i budowy jest znacznie mniejszy od przebudowy drogi!!! Takich krótkich linii składających się z kilku punktów świetlnych zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy w ostatnim roku i na początku tego kilkanaście, w tym w Ciepielowicach przy Parkowej i teraz przy Polnej. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2016-03-14 13:36 Pytanie: Dzień dobry. Panie Wójcie, zapraszam na spacer ulicą Zieloną w Dąbrowie. Szpaler 40 dębów prezentuje się świetnie, ale błoto i dziury w drodze wołają o pomstę. Ostatni raz droga była utwardzona po wybudowaniu kanalizacji, jednak już minęło trochę czasu. Od dwóch lat prosimy o utwardzenie jakimś tłuczniem bezpośrednio w wydz. komunalnym, ale rozumiem, że były ważniejsze zadania. Może w tym roku się uda? Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Wiesław W.

Odpowiedź: Z drogami generalnie mamy problem, bo mnóstwo osób wybudowało się wzdłuż dróg polnych, prowadzących na pola czy do lasu (stąd nawet nazwy ul. Polna, ul. Leśna). My nie możemy napisać, wydając warunki zabudowy, że proszę się liczyć  z tym, że co prawda jest bezpośrednie połączenie z drogą publiczną, ale najczęściej jest to droga gruntowa, której nie mamy w planie asfaltować w ciągu najbliższych kilku lat. Taki zapis pozwoliłby rozważyć przyszłemu mieszkańcowi, czy wybrać taką lokalizację czy jednak poszukać (zapewne droższego) miejsca, w którym nie tylko jest już droga wyasfaltowana, ale również z chodnikiem. Proszę o wyrozumiałość i zrozumienie działań drobnych działań konserwacyjnych, które przecież podejmujemy. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2016-03-11 12:24 Pytanie: Panie wójcie,dziękuję za wysypanie szlaki na ul. Leśnej w Karczowie, ale powtarzam to za mało!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!przecież jest masakra jakaś!!!żeby drogi nie ważne czy polna z dojazdem do pól i lasów była tak brzydka, niech Pan sobie wyobrazi 3 dni jak pada co tu się dzieje....a druga sprawa chodzi o oświetlenie potrzebna latarnia chociaż jedna. Imię i nazwisko: mieszkanka

Odpowiedź: Konieczność budowy oświetlenia przyjmuję i rozpocznę procedurę: projekt, pozwolenia itd. Jeżeli zaś chodzi o drogi to generalnie mamy problem, bo mnóstwo osób wybudowało się wzdłuż dróg polnych, prowadzących na pola czy do lasu (stąd nawet nazwy ul. Polna, ul. Leśna). Wykorytowanie taki dróg, wysypanie tłuczniem czy wyasfaltowanie to bardzo duże koszty, na które gminę nie stać , stąd takie miejscowe małe łatania dziur, które za chwilę znowu się pojawią. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2016-03-11 09:41 Pytanie: Panie Wójcie chciałam bardzo podziękować za dotrzymanie obietnicy, a nawet wyprzedzenie zapowiadanej zmiany. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom kiedy popołudniu wróciłam do domu, wreszcie się doczekałam, a właściwie doczekaliśmy drogi. Dziękuje. Niestety martwi mnie (zawsze jakieś , ale,,,,),że włazy studzienkowe zostały również zalane. Nie wiem co o tym sądzić.Prace wprawdzie jeszcze nie skończone, ale niepokoi mnie ten stan.Może za szybko reaguje, Pozdrawiam Imię i nazwisko: Alicja Gizicka

Odpowiedź: Wszystko kontrolujemy. Studzienki będą na nowo osadzone.Pozdrawiam Marek Leja

N 2016-03-06 12:46 Pytanie: Kiedy mamy się spodziewać jakiegoś inwestora w strefie ekonomicznej przy grzybku. W którym roku? Imię i nazwisko: Axcek

Odpowiedź: W przyszłym roku. W tym zostanie przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego (sierpień 2016). Wejście do strefy już jest załatwione (lipiec 2015). Do grudnia 2016 mają skończyć rondo na grzybku z 4 zjazdem na strefę, a my już zlecamy projektowanie pierwszego odcinka drogi w strefie między tym wlotem z ronda, a terenem inwestycyjnym. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2016-03-02 21:15 Pytanie: Dzień dobry. Panie Wójcie dlaczego w moejscowości Skarbiszów nic nie zrobiono by ograniczyć prędkość samochodów ciężarowych iosobowych w czasie całodobowym podobne pytanie było ponad rok temu. W miejscowości Łosiów postarano się o odcinek pomiarowy w Skarbiszowie nic nawet fotoradaru. Jeśli gminie nie zależy na bezpieczeństwie i miejscowości Skarbiszów to może gmina przekaże Skarbiszów do Opola. Pozdrawiam. Mieszkaniec. Imię i nazwisko: 83XBZ

Odpowiedź: Bardzo mi zależy na mieszkańcach, ale takich odcinkowych pomiarów postawiono w Polsce kilkanaście. Wielokrotnie zwracałem uwagę komendantowi policji i według naszych informacji, policja z fotoradarem stoi tam nawet kilka razy w tygodniu. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2016-03-02 17:09 Pytanie: Panie Wójcie, proszę o zwrócenie uwagi na stan techniczny ulicy Zamkowej w Dąbrowie. Już wielokrotnie mieliśmy obiecane utwardzenie nawierzchni ale nic się w tej sprawie nie dzieje. Wiele ulic w pobliżu naszej zostało wyremontowanych a u nas obraz nędzy i rozpaczy. Prosimy chociażby o wysypanie tłucznia. Sporo osób odwiedzających naszą okolice z racji modernizacji parku jest wysoce zbulwersowanych takim stanem drogi dojazdowej. Pozdrawiamy i liczymy na owocne rozwiązanie sprawy. Mieszkańcy ulicy Zamkowej. Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: W maju wysypiemy tam tłuczeń. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2016-03-02 12:31 Pytanie: Panie Wójcie. Jak to jest, że przeznacza Pan pieniądze na dopłaty do kanalizacji we wsiach, które korzystają z sieci, a nie znajduje Pan środków na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni w mniejszych miejscowościach.? Zamiast inwestować w mieszkańców to rozdaje Pan nasze pieniądze! Dlaczego tak się dzieje? Imię i nazwisko: Edward

Odpowiedź: II etap budowy przydomowych oczyszczalni to kwota ponad 2 mln zł i musimy zdobyć dofinansowanie ( a nabory jeszcze nie ruszyły). Dopłaty zaś to kwota około 75 tys zł, która i tak do nas wróci w postaci amortyzacji odkładanej w WIK-u. Pozdrawiam Marek Leja

So 2016-02-27 12:52 Pytanie: Kiedy będzie można pobrać wniosek o 500 plus i gdzie pozdrawiam Imię i nazwisko: Andrzej Rogalski

Odpowiedź: Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można pobrać we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Dąbrowa, w Urzędzie Gminy w biurze podawczym, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz ze strony internetowej www.500plusopolskie.pl. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2016-02-25 20:25 Pytanie: Panie Wójcie odnośnie chlewni koło Chróściny i Ciepielowic twierdzi pan że są to uciążliwe Inwestycje. Chciałbym otrzymać wgląd do ekspertyzy zrobionej przez gminę stwierdzający że te inwestycję stanowią zagrożenie dla zdrowia mieszkańców ww miejscowości. Mieszkając lub budując się na terenach wiejskich KAŻDY POWINIEN zdawać sobie sprawę z możliwości modernizacji lub rozbudowy gospodarstw rolnych. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Gminy

Odpowiedź:  Gmina nie zlecała ekspertyzy, ale odnosi się do raportu w którym sam inwestor pisze o możliwości uciążliwości dla mieszkańców (głównie odorowej). Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2016-02-25 20:14 Pytanie: Panie Wójcie co do pytania z dnia 2016-02-08 czemu Pan wmawia nieprawdę. Jestem mieszkańcem Ciepielowic i nie pamiętam żeby ulica Krótka była kiedykolwiek przez gminę była utwardzona. Zgadza się ul Osadników była utwardzona bardzo drobnym grysem i po pierwszej Ulewie 50% utwardzenia spłyneło do rowu melioracyjnego.W Mechnicach utwardza pan kilka ulic a w Ciepielowicach żadnej. Rozumiem tam gdzie największe poparcie nam najwięcej inwestycji!!!!!!!!!! Imię i nazwisko: Mieszkaniec Ciepielowic

Odpowiedź: Dziękuję za wyrozumiałość, bo mógł pan napisać, że po prostu kłamię. Faktycznie ponieważ Krótka łączy się z ulicą Osadników, byłem przekonany, że sypali na obu ulicach. Przepraszam. Budowa ulicy Jaśminowej to pierwsza inwestycja drogowa w Mechnicach od kiedy jestem wójtem, a w Ciepielowicach klika lat temu zrobiłem Szkolną. Więc tu to pan „wmawia nieprawdę”. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2016-02-25 19:51 Pytanie: Panie Wójcie wysyłam ponowne pytanie ponieważ nie uzyskałem od pana odpowiedzi jakie ma pan plany odnośnie ul. Stokrotki w Dąbrowie, nie można tu ani przejść ani przejechać, a o oświetleniu nie wspomnę dochodzi tutaj do dewastacji ogrodzeń oraz notorycznie jest wywracany kosz na odzież przy cmentarzu blokując całkowicie przejazd Imię i nazwisko: Robert Jonczyk

Odpowiedź: Słusznie, ostatnio przegapiłem to pytanie. W najbliższym czasie zlecę projekt oświetlenia. Natomiast drogę mogę na razie tylko wyrównać, na jakiekolwiek większe inwestycje nie mam środków, bo w kolejce czeka jeszcze kilkanaście takich dróg. Natomiast załatwimy z firmą, aby z tego miejsca kosz został usunięty. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2016-02-25 19:24 Pytanie: Wczoraj ( 24.02.2016) Pod lewiatanem , pod samymi drzwiami , w dąbrowie , stał pies który warczał na przechodzących . Dzieci bały wejść do środka sklepu . Gdy się zbliżyłam , zrobił się bardzo agresywny . Imię i nazwisko: Uczennice

Odpowiedź: Nie mieliśmy żadnego zgłoszenia dlatego nic o tym nie wiedziałem. Najprawdopodobniej pies klienta zostawiony pod sklepem. W takich sprawach najlepiej jak najszybciej zadzwonić do Gminy 77 4641010. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2016-02-25 14:24 Pytanie: W nawiązaniu do Turzoka... Zanim na ul. Jaśminowej rozpoczną się prace przy budowie drogi, może by zasypać szutrem największe dziury na nowym osiedlu?... (Jaśminowa, al. Róż etc.) Imię i nazwisko: mieszkaniec Turzoka

Odpowiedź: Firma już zaczęła i materiał (jeśli się nada) ma wykorzystać na uzupełnienie dróg bocznych do Jaśminowej. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2016-02-24 11:58 Pytanie: A witam Pana"Wójta". Jak widzę nie odpowiada Pan na wszystkie Pytania drogą "oficjalną", które Panu zadałem w tamtym tygodniu. Mam wrażenie , że Pan tylko dopuszcza te pytania i odpowiedzi, które Panu odpowiadają? Niech mnie Pan wyprowadzi z tej niewiedzy. My mieszkańcy coraz bardziej jesteśmy przekonani, że............ .Czekamy na odpowiedzi.CHYBA BĘDZIEMY MUSIELI POSKARŻYĆ SIĘ NA FACEBOOKU NA PANA. Garyy Imię i nazwisko: Garyy

Odpowiedź: Odpowiadam zawsze na wszystkie pytania, natomiast nie da się tego robić w trybie natychmiastowym. Najczęściej odpowiadam tu, kiedy nazbiera się trochę pytań. Natychmiastową odpowiedź można uzyskać telefonicznie (77) 4641010 lub w rozmowie bezpośredniej. Serdecznie zapraszam w każdy czwartek od 12.00 do 16.00 Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2016-02-23 15:03 Pytanie: Panie Wójcie, czy można dowiedzieć się jakie są plany odnośnie ulicy leśnej w Dąbrowie.Drążę ten temat od lat 10, bo tyle już w tym miejscu mieszkam i nic nie uzyskałam.Poraz kolejny przypominam się i zapraszam na rekonesans. Makabra, ani na nogach , ani autem tam przejachać normalnie się nie da.Nasza wspólnota pisała wielokrotnie do Pana w ciagu tych 10 lat i nic.Przybywa na tym odcinku mieszkańców , bo budowane są domki, ale droga dalej tragiczna.Alicja G. Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Właśnie zleciłem wyrównanie, żeby chociaż można było przejść i przejechać. Natomiast w maju utwardzimy całość, przynajmniej na szerokości 4 metrów. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2016-02-23 14:04 Pytanie: Witam Panie Wójcie, dlaczego na ul. Jaśminową na osiedlu w Mechnicach można wygospodarować 243 tys. zł a na ulicę Polną w Niewodnikach która ma kosztowac ok. 180 tys. zł. zawsze kończy się na obietnicach? Czyżby mieszkańcy Niewodnik byli traktowani "INACZEJ"? Imię i nazwisko: Mieszkaniec ul.Polnej w Niewodnikach

Odpowiedź: Po pierwsze napisałem już poniżej, że obie drogi będą w najbliższym czasie zrobione. W Niewodnikach czekamy na koniec budowy linii 400 kV  Pozdrawiam. Marek Leja

So 2016-02-20 12:26 Pytanie: Witam. Dlaczego Pan dopłaca na autobusy z Mzka a nie do Pksu? PKS zawsze był tańszy. Brak logiki czy poprostu nie chcecie dopłacać do prywatnej spółki? A może Pan popiera Wisniewskiego i Opole, bo jakby nie patrząc to Prezydent utrzymuje MZK.A macie teraz pole do popisu, aby nie dofinasowywać Opolski MZK. Proszę o odpowiedz. Garyy Imię i nazwisko: Garyy

Odpowiedź: Do roku 2010 nie dopłacaliśmy w ogóle. W 2010 wiceprezydent Opola pan Arkadiusz Wiśniewski zażądał 250.000 zł.  W przypadku braku zgody, autobusy, które jeździły do Sławic, Mechnic i Chróściny prawie od momentu powstania MZK w Opolu, zostaną wycofane. Po negocjacjach zeszliśmy do 100.000 zł, oczywiście ograniczając liczbę kursów (bez sobót i niedziel)i utrzymaliśmy te linie, do których mieszkańcy byli przyzwyczajeni od kilkudziesięciu lat. Z PKS współpracujemy bardzo owocnie w przewozach dzieci i młodzieży do naszych szkół. To jest nasz stały partner od lat. PKS nawet bez dopłat otwiera nowe linie np., Dąbrowa – Opole, ale po dwóch miesiącach je zamknął, bo nie było chętnych. Aglomeracja miała komunikację zsynchronizować i przedstawić wspólny projekt w oparciu o wszystkie środki lokomocji, ale na razie to nie funkcjonuje. W marcu spotkam się i z prezesami MZK i PKS-u w tej sprawie.   Pozdrawiam. Marek Leja

So 2016-02-20 12:06 Pytanie: Witam. Ja co do ankiety Panie Wójcie. Jaką mam pewność,że moje nazwisko nie zostanie przez Pana wyciągnięte na sesji lub innym zebraniu, bo jestem za przyłączeniem tych miejscowości do opola? A już słyszałem,że często Pan wyciąga "brudy" wypowiedzi innych mieszkańców, którzy są za przyłączeniem wiosek do Opola na sesji i po nazwiskach.Czy Pan w tej chwili nie łamie prawa ujawniając publicznie czyjeś nazwisko z "facebooka"?Ja na pewno wręcz w 100 procentach nie zagłosuje w ogóle na temat przyłączenia.Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na odpowiedz.Garyy Imię i nazwisko: Garyy

Odpowiedź: Odpowiedziałem już na podobne pytanie w ubiegłym tygodniu. Nie uczestniczę w pracach zespołu konsultacyjnego. Konsultacje zrobiliśmy na tych samych zasadach, co Opole. Na sesji nie podałem żadnego imienia i nazwiska mieszkańca gminy z „facebooka”, który byłby za przyłączeniem do Opola lub nie. Po za tym jak można ujawniać coś publicznie, jak to jest już ujawnione publicznie na facebooku. Nie ma nic bardziej, niestety, publicznego niż facebook. Przyznaję się, że  odmieniałem na sesji po wielokroć nazwisko Arkadiusz Wiśniewski, ale on po pierwsze nie jest naszym mieszkańcem, a po drugie jego opinia  w tej kwestii jest powszechnie znana. Moja opinia też w tej sprawie jest znana. Ja stoję na straży Gminy Dąbrowa i zagwarantowania jej dalszego bytu. Jeżeli ktoś ma oto do mnie pretensje, to w następnych wyborach w gminie Dąbrowa niech zagłosuje na innego kandydata na wójta, który będzie miał odmienne zadanie. Takie jest prawo mieszkańców. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-02-19 21:05 Pytanie: Panie Wójcie W Gazecie Wyborczej z dnia 19-02-2016r jest artykuł na temat głosowania w Gminie Komprachcice. W treści tego artykułu znajduje się informacja, że mieszkańcy Gminy Komprachcice po wylegitymowaniu otrzymywali anonimową ankietę, którą wrzucali do urny. Więc jednak można głosować za pomocą nieimiennych ankiet? Imię i nazwisko: mieszkaniec Wrzosek 2

Odpowiedź: Nie ma do końca dobrych rozwiązań przy konsultacjach, najlepiej byłoby zrobić referendum, ale ktoś musiałby za nie zapłacić, najlepiej oczywiści prezydent, który cały proces rozpoczął. W przypadku Komprachcic zarzuty znowu dotyczyły sprawdzania dowodu , odhaczania na liście itp.  My zrobiliśmy tak, jak Opole. Nie ma złotego środka, poza zdrowym rozsądkiem.  Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-02-19 20:44 Pytanie: Panie Wójcie, to głosowanie nie będzie miarodajne. Nie można się spodziewać że mieszkańcy zmuszeni do głosowania imiennego udzielą szczerych odpowiedzi. Można przypuszczać, zapewne niesłusznie(?), że urzędnicy UG będą trochę "z ukosa" patrzeć na petenta który głosował za przyłączeniem do Opola. Sam również z tego powodu nie wezmę udziału w tym głosowaniu. Nie powinien się Pan nadmiernie cieszyć "dobrym" wynikiem głosowania. A może o to właśnie chodzi, żebyśmy nie poznali prawdziwego stanowiska mieszkańców naszej Gminy? Imię i nazwisko:  mieszkaniec Wrzosek

Odpowiedź:  Jeszcze raz powtórzę nie ja wymyśliłem konsultacje. Przymusiła nas do tego sytuacja, w której miasto rozpoczynając procedurę wnioskowania zmiany granic, zobligowała prawnie Radę Gminy Dąbrowa do wydania opinii, która może uwzględnić opinię mieszkańców. Jaki byłby rejwach gdybyś takich konsultacji nie zrobili tylko radni z góry „dbając o swoje stołki” zdecydowali, że mieszkańcy Sławic ani Wrzosek nie chcą Opola?  Pana prawem jest wzięcie udziału w konsultacjach, lub nie. Proszę mi wierzyć. że propaganda prezydenta i tak każdą ankietę  nieoddaną zaliczy na poczet, tych osób, które chcą do Opola, ale bały się zagłosować lub zostały przez mnie zmanipulowane. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-02-19 16:51 Pytanie: Witam ponownie, dobrze Pan zrozumiał, sporo osób jest za włączeniem do Opola, nie wiem czy do końca zdają sobie sprawę że panu Wiśniewskiemu chodzi tylko o tereny inwestycjne. Może zorganizować spotkanie jak może sołtysa bardziej zaangażować Imię i nazwisko: Małgorzata

Odpowiedź: Pani Małgorzato, sołecki zespół konsultacyjny działa dobrze i ja jestem dobrej myśli. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-02-19 12:42 Pytanie: Witam Czy bedzie w tym roku tak jak obiecywaliscie zeszłego roku ze bedzie zrobiona ulica Brzozowa w Naroku?? Imię i nazwisko: Mieszkaniec Naroka

Odpowiedź: Przygotowujemy dokumentację, na razie nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli obietnicy nie dotrzymać. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2016-02-18 21:24 Pytanie: Panie Wójcie mieszkańcy Karczowa myślą że będą włączeni do Opola, proszę skierować do nich jeszcze bardziej czytelną informację, że to nie ich włączy się do Opola, tylko tereny inwestycyjne bez mieszkańców...bo gro osób nie widzi problemu Imię i nazwisko: Małgorzata

Odpowiedź: Zgodnie z mapą, która jest załącznikiem do uchwały miasta Opola nie jesteśmy w stanie dokładnie wyznaczyć „części Karczowa” o którą chodzi prezydentowi. Przykładając ten „rysuneczek” do rzeczywistej mapy oraz po stwierdzeniach pana prezydenta (w wywiadach oraz w mediach społecznościowych), można przypuszczać, że chodzi o tereny inwestycyjne z firmą Clatronic i Orlenem oraz wszystkie pola Karczowa aż do cieku wodnego Krzywula (Dożyna),  a nie o tereny zabudowy mieszkaniowej.  Prezydenta nie interesują mieszkańcy Karczowa, ani wydatki związane z samą miejscowością Karczów. Natomiast, martwi mnie jeśli dobrze Panią zrozumiałem, że gdyby prezydentowi chodziło również o mieszkańców Karczowa, to byliby za włączeniem do Opola?  Z kim ja rozmawiam, to nie ma ochoty mieszkać w dzielnicy przemysłowej Opola, którą Karczów może się stać poprzez jak zapowiada prezydent sprowadzenie Inwestorów na nowe tysiące miejsc pracy. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2016-02-17 22:23 Pytanie: Dzień dobry. Dlaczego ankieta konsultacyjna dotyczące zmiany granic Gminy Dąbrowa jest imienna ? Można domniemać, że sposób jej przeprowadzenia będzie niemiarodajny, gdyż część mieszkańców będzie obawiała się wyrazić swoją szczerą opinię. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Mieszkaniec Gminy Dąbrowa

Odpowiedź: Konsultacje, co do zasady, nie mają charakteru referendum, w którym podobnie jak przy wyborach jest cały aparat ewidencyjny: listy uprawnionych, ścisłe wydawanie kart do głosowania, dokumentowanie tożsamości dowodem it.  Konsultacje anonimowe, bez tych elementów ewidencyjnych, mogą być całkowicie niemiarodajne (ktoś wrzuci do urny bez żadnych konsekwencji np. 1000 ankiet zaburzając wyniki konsultacji).  Dlatego ankiety konsultacyjne  zawierają imię i nazwisko oraz podpis ankietowanego, że jest mieszkańcem (sama miejscowość) obszaru którego dotyczą konsultację i co ważne, że ankietę wypełnia tylko raz.  Konsultacje mają być pomocne Radzie Gminy przy opiniowaniu jakiegoś ważnego dla całej społeczności przedsięwzięcia, w tym przypadku zmiany granicy Gminy Dąbrowa poprzez wyłączenie z jej obszaru sołectw Wrzosek, Sławic i części Karczowa. Jeżeli ktoś nie chce wyrazić swojej opinii nie musi brać udziału w konsultacjach. Konsultacje są dla ludzi, którzy chcą odpowiedzialnie i z pełnym przekonaniem przedstawić swój punkt widzenia na daną sprawę. Nikt, niczego nie musi się obawiać. Nikt nikogo nie będzie zastraszał. To propaganda prezydenta Opola, tak przedstawia tą sytuację. Podobno przedstawiciele mieszkańców planowanych do aneksji miejscowości, którzy spotkali się z prezydentem boją się o tym oficjalne powiedzieć. To jest zwyczajne kłamstwo. Przepraszam za emocję, ale jeśli ktoś tak manipuluje opinią publiczną, to w ludziach ceniących uczciwość po prostu burzy się krew. W przypadku Wrzosek i Sławic osoby zatroskane o dalszy los swych wsi, które spotkały się z prezydentem  czyli sołtysi, radni sołeccy, radni, prezesi OSP i LZS, oficjalnie poinformowały o tym spotkaniu uczestników sesji  Rady Gminy i swoich współmieszkańców.

Aby jednak dodatkowo,  wspomniane przez Pana obawy wyeliminować, zgodnie z zarządzeniem Wójta do ankiet dostęp mają tylko osoby z zespołu konsultacyjnego z Sekretarzem Gminy na czele, których obowiązuje pełna ochrona danych osobowych ankietowanych. Ja nie ma zamiaru do ankiet zaglądać. Ze spokojem i pokorą poczekam na wynik konsultacji, który przedstawi zespół konsultacyjny. I jeszcze jedna uwaga: po ostatecznym podjęciu decyzji przez Radę Ministrów, ankiety zostaną wybrakowane.  Pozdrawiam. Marek leja

Pn 2016-02-15 14:00 Pytanie: Witam. Nie wiem, może to pytanie już padło, ale interesuje mnie sprawa dróg na nowym osiedlu kolonii Turzok w Mechnicach. O ich budowie mówi się od dłuższego czasu i nic się nie zmienia! A teraz, po zimie, dziury takie, że trudno przejechać... Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Krystyna Raczyńska

Odpowiedź: Na spotkaniu z mieszkańcami jesienią ubiegłego roku przedstawiłem plan budowy dróg na Osiedlu w Mechnicach (etapy 2016-2018). Zgodnie z obietnicą na samym początku roku ogłosiłem przetarg na ulicę Jaśminową. Obecne rozstrzygnięto już przetarg (243 tys zł) i wyłoniono wykonawcę. Firma pojawi się na placu budowy przy sprzyjających warunkach pogodowych.  Złożyłem również wniosek do PROW-u na ulicę Lipową na tym osiedlu. Kolejne ulice: Aleja Róż, Kwiatowa i Akacjowa będą budowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków. Pozdrawiam. Marek leja

Pn 2016-02-15 09:54 Pytanie: Chciałabym zapytać o możliwość interwencji Gminy w sprawie przycięcia szpaleru drzew rosnących na granicy działki. Tuje u sąsiada mają wysokość ok. 6m, w czasie wiatrów zagrażają dachowi mojego domu, samochodom, zacieniają moją posesję i oczywiście powodują powstawania mnóstwa śmieci. Sąsiad odmawia przycięcia drzew. Bardzo proszę o informację, w przypadku możliwości interwencji Gminy skontaktuję się osobiście. Imię i nazwisko: Grażyna Banaś

Odpowiedź: Trudna sprawa. Ma Pani prawo, po uprzednim powiadomieniu sąsiada i bezskuteczności działania z jego strony,  sama przyciąć to, co przechodzi na Pani stronę. My możemy jedynie służyć rolą negocjatora. Proszę skontaktować się z panem Markiem Snelą 4641010 wew. 203. Pozdrawiam. Marek Leja

So 2016-02-13 12:14 Pytanie: Witam serdecznie. Jakie są Pana plany dotyczące szkół i przedszkoli w kolejnych latach. Czy gdyby nie doszło do zmiany granic gwarantuje Pan ich utrzymanie? Jeśli tak to do kiedy? Imię i nazwisko: Mr Mister

Odpowiedź: Siatka szkół i przedszkoli została w gminie ustalona w latach 90-tych i do tej pory nic nie zmienialiśmy i to jest najlepsza gwarancja, że nic zmieniać nie będziemy.  Mało tego, nasza gmina ma jako nieliczna dodatni bilans demograficzny i my w obecnym stanie ludnościowym i terytorialnym żadnych placówek oświatowych zamykać nie musimy. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2016-02-10 20:20 Pytanie: Witam. Panie Wójcie czy na terenie gminy Dąbrowa jest plan zagospodarowania przestrzennego? Czy sa konkretne wytyczne dot. budowy domów? Imię i nazwisko: Mieszkanka Wrzosek

Odpowiedź: Są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ale dotyczą głównie terenów inwestycyjnych, a nie pod budownictwo. W warunkach zabudowy, które trzeba uzyskać przed budową domów określamy pewne założenia urbanistyczne, ale nie jesteśmy tutaj purystami. Biorąc pod uwagę występowanie na naszych terenach i typowo śląskich domów, i  sześcianów z czasów PRL i różnych nowych rozwiązań architektonicznych trudno jest utrzymać ład zagospodarowania. Poza obostrzeniami wynikającymi z odpowiednich ustaw oraz koniecznością zabudowy typowo wiejską czyli pojedynczą zabudową, innych „trudnych” wytycznych nie ma. Pozdrawiam. Marek leja

Pn 2016-02-08 21:20 Pytanie: W nawiązaniu do pytania z Pn 2016-01-11 17:53 i odpowiedzi, że ta część ulicy Kościelnej jest własnością prywatną uściślę, że moje pytanie dotyczy fragmentu ulicy od przedszkola do skrzyżowania (numery 15,17 - na tym fragmencie ulicy jest asfalt). Pozdrawiam Imię i nazwisko: Marcin Szymański

Odpowiedź:  Przygotujemy przynajmniej projekt. Pozdrawiam. Marek leja

Pn 2016-02-08 21:12 Pytanie: Panie Wójcie, czy ul.Krótka i Osadników zostaną w końcu utwardzone? Bo to wstyd żeby w Dzień Niepodległości dzieci i dorośli biegali w błocie. Obiecuje Pan tych ulic od trzech kadencji. WSTYD PANIE WÓJCIE. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Ciepielowic

Odpowiedź:  Ulice te regularnie są równane i dostarczany jest tłuczeń. Co do samego biegu, to ma on charakter częściowo przełajowy i o tym uczestnicy zawodów wiedzą. Natomiast wstydzę się, że nie znalazłem jeszcze środków na zapowiadaną inwestycję Pozdrawiam. Marek leja

Pn 2016-02-08 21:05 Pytanie: Witam Panie Wójcie. Chciałem zadać pytanie dlaczego ludzie tak protestują w sprawie budowy chlewni skoro w samej Chróścinie jest prowadzona hodowla zwierzęca i to na dużą skalę w tym jedna sąsiaduje z odnowionym parkiem. Wjeżdżając do Chróściny czuje się zapach hodowli zwierząt która nie przeszkadzała do tej pory mieszkańcom. Czy rolnik z Chróściny który będzie chciał zwiększyć swoją hodowlę dostanie decyzję odmowną ? Może trzeba na nowo określić definicję "WIEŚ"....!!!!!??? Imię i nazwisko: Mieszkaniec Gminy

Odpowiedź:  Inaczej ma się sprawa z sytuacją zastaną, inaczej z nową. Każdy kto buduje  lub kupuje dom w Chróścinie musi liczyć się z tym jaka jest dotychczasowa sytuacja, że w pewnym punktach wsi odczuwa się dyskomfort. Nie można jednak ludziom, którzy już wcześniej domy wybudowali lub kupili, pod oknami stawiać nowej tak uciążliwej inwestycji. Pozdrawiam. Marek leja

So 2016-02-06 21:24 Pytanie: Witam. W związku z planami włodarzy Opola dotyczącymi powiększenia miasta, między innymi o sołectwa gm. Dąbrowa, mam pytania dotyczące miejscowości Karczów. Po pierwsze, jaki obszar Karczowa miałby być włączony do Opola? W mediach mówi się tylko o terenach inwestycyjnych. Czy przyłączenie miałoby dotyczyć również jakich domostw, i ich mieszkańców ? Drugie pytanie dotyczy rzekomego wydłużenia tras autobusów MZK Opole, po ewentualnym włączeniu Karczowa w granice miasta Opola. Autobus MZK - według informacji podanych przez władze Opola - miałby w Karczowie przystanek przy centrum logistycznym (Clatronic). Czy oznacza to że, powstanie nowy przystanek w tej okolicy, czy może autobus korzystał by z istniejącego w Karczowie przystanku, w pobliżu sklepu ? Imię i nazwisko: Piotr – Karczów

Odpowiedź: Zgodnie z mapą, która jest załącznikiem do uchwały miasta Opola nie jesteśmy w stanie dokładnie wyznaczyć „części Karczowa” o którą chodzi prezydentowi. Przykładając ten „rysuneczek” do rzeczywistej mapy oraz po stwierdzeniach pana prezydenta, można przypuszczać, że chodzi o tereny inwestycyjne z firmą Clatronic i wszystkie pola aż do cieku wodnego Krzywula (Dożyna),  a nie o tereny zabudowy mieszkaniowej.  Prezydenta nie interesują mieszkańcy Karczowa, ani wydatki związane z samą miejscowością Karczów.  Co do drugiego pytania, to nie czuję się kompetentny do odpowiedzi na nie. Trzeba  by było zapytać o to w MZK. Dodam, że ja nie przewiduję scenariusza z zabraniem nam Wrzosek, Sławic i części Karczowa. Pozdrawiam. Marek leja

Śr 2016-02-03 14:21 Pytanie: Witam czy ma pan zamiar wkoncu znalesc fundusze na modernizacje drogi polnej w niewodnikach stan fatalny a jak na zlosć stawiaja slupy wys napiecia jezdzi cieszki sprzet zwozi bloto z pol przejsc nie idzie bo po kolana jest bloto ilez mozna czekac juz 2 rok nam pan odmawia Imię i nazwisko: Mieszkancy ul polnej

Odpowiedź: Jest projekt modernizacji, zwróciliśmy się również z wnioskiem o dofinansowanie do pierwszego naboru wniosków do PROW-u. Remont może się jednak rozpocząć dopiero po zakończeniu budowy linii 400 kV, która jest inwestycją ponadregionalną i wagi państwowej.  Pozdrawiam. Marek Leja

 

 

Wt 2016-02-02 21:12 Pytanie: Dzień dobry Panie Wójcie. Jestem rolnikiem z Chróściny. Tak jak inwestor z Polskiej Nowej Wsi planuję w najbliższym czasie postawić chlewnie podobnej wielkości na mojej działce w Chróścinie. Pytam : Czy od teraz każdy rolnik który będzie chciał powiększyć stado świń blisko lub w naszej miejscowości zazna takich sprzeciwów? Czy My rolnicy się jeszcze dla kogoś liczymy? Chce Pan zablokować rozwój ostatniego producenta trzody chlewnej w gminie Komprachcice? Imię i nazwisko: Krystian Rolnik

Odpowiedź: Panie Krystianie przy nowych inwestycjach i drastycznych powiększeniach stada w obecnej lokalizacji będzie dochodziło do protestów społecznych. Pozdrawiam. Marek leja

 

Wt 2016-02-02 21:01 Pytanie: Witam Panie Wójcie. Przyczyni się Pan do dalszego spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce sprzeciwiając się budowie chlewni w Polskiej Nowej Wsi na dz. 170/3? Dodam, że rząd Polski chce wesprzeć polskich rolników i poczynił już odpowiednie kroki w tym kierunku. Produkcja prosiąt w naszym kraju spada w drastycznym tempie! Imię i nazwisko: dobry rolnik

Odpowiedź: Jestem absolutnie za rozwojem rolnictwa i zwiększaniem pogłowia trzody chlewnej.

Natomiast istotna jest lokalizacja. Dla wszystkich mieszkańców niezależnie czy Polskiej Nowej Wsi, Chróściny czy Ciepielowic, przy braku ustawy antyodorowej i ścisłych przepisów  odległość w granicach 1 km do 1,5 km od nowej inwestycji to minimum. W przeciwnym przypadku będą protesty społeczne.    Pozdrawiam. Marek leja

Wt 2016-02-02 19:43 Pytanie: P. Wójcie. Czy wzorem nowatorskiego, a moim zdaniem świetnego pomysłu prezydenta Opola A. Wiśniewskiego o bonusie w wysokości 1000 zł dla rodziców 6 latków, którzy wyślą je do szkoły - przewiduje Pan podobny bonus finansowy dla rodziców 6 latków w gminie Dąbrowa. Proszę o szybkie poinformowanie o swojej decyzji w tej sprawie, bo nie ukrywam również to zdecyduje czy będę za włączeniem Sławic do Opola czy też nie. Imię i nazwisko: D.L.matka 6 latka ze Sławic.

Odpowiedź: Nie przewiduję takiego bonusu. Decyzję o posyłaniu 6-latków do szkoły zostawiam Rodzicom. Wielokrotnie powtarzałem, że nie czuję się uprawniony do oceny działań prezydenta Opola na terenie Miasta Opole.  „Pomysł” jest reakcją na nagłą zmianę prawa w Polsce, które to pozwala zostać 6-latkom w przedszkolach. Jeśli 6-latki generalnie nie pójdą do szkoły to zabraknie w Opolu miejsca dla najmłodszych w przedszkolach. Przygotowanie jednego nowego miejsca w przedszkolu to kwota rocznie od 6.000 do 10.000 zł, więc dla budżetu miasta lepiej jest wydać 1000zł, zapewniając jednocześnie pracę dla nauczycieli w pierwszych klasach w szkołach. My staramy się nie ingerować w taki sposób w decyzję Rodziców.  A co do decyzji Pani, czy będzie Pani za włączeniem Sławic do Opola, jest to absolutnie Pani suwerenna decyzja. Pragnę tylko zauważyć, że akurat sprawa bonusu, w przyszłym roku szkolnym pani jako matki dziś 6-latka, a za rok już 7-latka dotyczyć nie będzie. Marek Leja

Wt 2016-02-02 15:06 Pytanie: Dzień dobry Od kilku dni najbardziej porusza mieszkańców Chróściny plan budowy chlewni na gruntach Polskiej Nowej Wsi ale odległych od naszych domów o 250 - 300m. W dostępnym w Urzędzie Gminy w Komprachcicach raporcie o oddziaływaniu na środowisko tejże inwestycji tak jakby wszyscy zapomnieli że na granicy Gminy Komprachcice świat się nie kończy, że w sąsiedniej gminie też mieszkają ludzie. Zacytuję: "W przypadku realizacji inwestycji na działce nr 170/3 uzyskana zostanie przede wszystkim redukcja potencjalnego zagrożenia dla terenów zabudowanych (dla mieszkańców tych terenów). W wariancie tym zakłada się budowę chlewni na gruntach ornych i w otoczeniu gruntów ornych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się w odległości ok. 300 m na północ i jest to zabudowa miejscowości Chróścina. Oprócz ograniczenia potencjalnej uciążliwości dla terenów mieszkaniowych, w wariancie tym możliwe jest równoczesne zmniejszenie zagrożenia wystąpienia konfliktów społecznych z mieszkańcami. Ponadto budowa fermy w nowej lokalizacji pozwoli na przeprowadzenie inwentarza oraz maszyn i urządzeń do nowego miejsca lokalizacji fermy i uzyskanie znaczącej redukcji obecnego zagrożenia dla mieszkańców Polskiej Nowej Wsi." Być może tu nie powinnam tego pisać bo to nie pytanie, ale prosimy Pana aby Pan stanął w naszej obronie i poparł nasz sprzeciw. Mamy taki piękny park, przy ulicy Nowowiejskiej i jej bocznych uliczkach powstało dużo nowych domów. Nie chcemy "potencjalnej uciążliwości" i nie zgadzamy się na "uzyskanie znaczącej redukcji obecnego zagrożenia dla mieszkańców Polskiej Nowej Wsi." kosztem mieszkańców Chróściny. Imię i nazwisko: Brygida mieszkanka Chróściny

Odpowiedź: Gmina Dąbrowa jako strona postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przez Urząd Gminy Komprachcice na wniosek Inwestora z Polskiej Nowej Wsi, opiniuje negatywnie lokalizację tego przedsięwzięcia. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2016-02-02 10:14 Pytanie: Dzień dobry Panie Wójcie. Chciałem zapytać jakie jest pana stanowisko odnośnie przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na gruntach miejscowości Polska Nowa Wieś przylegającymi bezpośrednio do granicy z Gminą Dąbrowa i bliskiej odległości zabudowań mieszkalnych ul. Nowowiejskiej w Chróścinie. Sam Inwestor w raporcie przedstawia na plus budowę chlewni w tej lokalizacji argumentując przeniesienie zagrożeń i uciążliwości z tym związane z mieszkańców Polskiej Nowej Wsi na mieszkańców Chróściny. Nie ukrywajmy stanowi to dla nas problem do którego odnieśliśmy się jako mieszkańcy w pisemnych protestach złożonych w Gminach. Owszem jesteśmy Gminami rolniczymi i o ile spacerując po parku w Chróścinie widok pasącego się w oddali stada krów jest widokiem typowo Wiejskim przyjemnym to budowa dużej chlewni, dużego przedsiębiorstwa sąsiadującego z nami i parkiem takie nie będzie. Czy jako mieszkańcy Gminy Dąbrowa których dotyczy ten problem bezpośrednio, którzy zgłaszają swoją dezaprobatę w stosunku do budowy tego obiektu możemy liczyć na Pana poparcie i głos sprzeciwu? Pozdrawiam Mariusz Kania Imię i nazwisko: Mariusz Kania

Pn 2016-02-01 21:08 Pytanie: Witam Panie Wójcie czy gmina zamierza podjąć zdecydowane kroki w sprawie budowy chlewni na pograniczu naszej gminy od ulicy Nowowiejskiej? Jeżeli, tak to jakie to będą poczynania? Mam nadzieję iż zdaje Pan sobie sprawę że to gmina Komprachcice będzie z tej inwestycji czerpać korzyści a nasza gmina (czyli mieszkańcy) wyłoży dodatkowe pieniądze na utrzymanie drogi, którą nie ma co ukrywać inwestor będzie sięporuszał. Imię i nazwisko: Roman Szczeciński

Pn 2016-02-01 10:37 Pytanie: Czy Wójt planuje odnieść się do planowanej budowy chlewni na obrzeżach Chróściny, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Planowana chlewnia ma powstać co prawda na terenie Polskiej Nowej Wsi, ale faktycznie inwestycja znajdować się będzie niespełna 200 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych, a znajdujący się przy niej rów melioracyjny zasila stawy naszego parku, w których żyją gatunki znajdujące się pod ochroną! Jako mieszkańcy Chróściny nie wyobrażamy sobie życia w sytuacji unoszącego się w naszej wsi fetoru i chmar much. Także niedawno powstałe ścieżki rowerowe i tereny rekreacyjne, za które otrzymaliśmy nawet nagrodę Wojewody Opolskiego nie będą miały wówczas racji bytu, nie wspominając o degradacji, prowadzącej do inwestycji drogi, która została zbudowana za własne środki mieszkańców. Zatem prosimy Wójta o odpowiedź i interwencję w tej sprawie. Imię i nazwisko: Aleksandra Donocik

Odpowiedź: Oczywiście, że tak. Gminie Dąbrowa, ze względu na graniczący z działką Inwestora rów, przysługuje przymiot Strony w postępowaniu. Zaraz po ogłoszeniu rozpoczęcia procedury poinformowaliśmy sołtysa, radnych oraz Stowarzyszenie Miłośników Chróściny o możliwościach wyrażania swoich opinii i pisemnych protestów, nawet nie będąc Stroną, ale mając na uwadze ważny interes społeczny. Zgłosiliśmy do organu prowadzącego postępowanie w tej sprawie czyli do Wójta Gminy Komprachcice, uwagi do raportu oddziaływania na środowisko przygotowanego przez Inwestora. Jasno wskazaliśmy, że jesteśmy przeciwko lokalizacji tej inwestycji w miejscu sugerowanym przez Inwestora. Na bieżąco będziemy pilotować tę sprawę i informować przedstawicieli miejscowości Chróścina czyli panią Sołtys, panią Prezes „Miłośników Chróściny” oraz jeśli sobie państwo tego życzą Panią lub innych przedstawicieli mieszkańców, bo ich opinia w tej sprawie dla organu podejmującego decyzję powinna być bardzo ważna i decydująca. Pozdrawiam. Marek Leja

N 2016-01-31 23:25 Pytanie: Panie Wójcie prosze o informacje czy jest możliwość zwiększenia kursów do Opola i z Opola do miejscowości Narok przez opolski pks bądz o wydłużenie kursów mzk do tej miejscowości. Takie kursy napewno ułatwily by funkcjonowanie mieszkańców. Imię i nazwisko: mieszkaniec Naroka

Odpowiedź: Wydłużenie kursów MZK do Naroka to ponad 200 tys. zł. Niestety nie stać nas na taki dodatkowy wydatek. Zaproszę na spotkanie pana Prezesa PKS-u, czy u nich jest taka możliwość i powiadomię o wynikach rozmów. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2016-01-26 18:18 Pytanie: Witam! Chciałabym się dowiedzieć kiedy państwo ruszają z budową wodociągu w miejscowości Milionów. Imię i nazwisko: Rosa Patrycja

Odpowiedź: Milionów – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona, a to jest strona gminy Dąbrowa w powiecie opolskim. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-01-25 10:11 Pytanie: Witam. Interesuje mnie zagadnienie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Narok. Przez jakiś czas była to inwestycja dofinansowana z środków UE, jednak tylko połowa wsi miała możliwość skorzystania z nich. Czy można starać się o takie dofinansowanie przy zakupie takowej oczyszczalni? Oraz jeżeli chodzi o dofinansowanie na piece np na pellet lub eko groszek. W Urzędzie Marszałkowskim dowiedziałam się, że Gmina jak najbardziej może ubiegać się o takie dofinansowania aby pomóc mieszkańcom. Jednak dzwoniąc do gminy usłyszałam jedynie odmowę w tym temacie. Imię i nazwisko: Marcin

Odpowiedź: Czekamy na ogłoszenie naborów na przydomowe oczyszczalnie etap 2, który ze względu na bark środków został wstrzymany. Jak tylko pojawi się możliwość dofinansowania z UE, skorzystamy z niej. Pozdrawiam Marek Leja. Nie ma programów zapewniających dofinansowania pojedynczym gospodarstwom domowym w zakresie wymiany pieców węglowych np. na pellet czy eko groszek. Gmina Opole i Gmina Dobrzeń Wielki mają zagospodarowane środki finansowe (na wyminę pieców dla swoich mieszkańców) poprzez celową uchwałę Rady Gminy. . Jedyna forma (w zakresie ogrzewania) jaka aktualnie jest na rynku, to dofinansowanie w ramach programu Prosument Opolski. Program zarządzany przez WFOŚiGW Opole dofinansowujący inwestycje w zakresie OZE ( w tym jako źródło ogrzewania pompa ciepła). Taki wniosek można składać w WFOŚiGW przy ul. Krakowskiej w Opolu lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dąbrowa. Szczegóły pod nr tel. 77 4641010 wew. 202 Katarzyna Gołębiowska - Jarek

Wt 2016-01-19 20:31 Pytanie: Dzień dobry:-) czy w tym roku będę kolonie z dofinansowaniem :-) Imię i nazwisko: Ola b

Odpowiedź: W czasie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji prowadzi zajęcia dla dzieci w świetlicach. W ramach tych zajęć organizowane będą m.in.: bal karnawałowy, wspólne wyjście do kina czy warsztaty kroszonkarskie. Nadto 3.02, 5.02, 9.02 i 10.02 w godz.12.00-13.30 w hali w Dąbrowie prowadzone będą dodatkowe zajęcia dla sympatyków piłki ręcznej. Swoje zajęcia warsztatowe organizują również zespoły mażoretek, teatralny, studia piosenki i gminnej orkiestry. Nie prowadziliśmy i nie przewidujemy organizacji wypoczynku kolonijnego. Pozdrawiam dyr. Z. Janowski

Wt 2016-01-19 15:23Pytanie: Witam,panie wójcie od grubo ponad roku biegają 4 psy,z czego 2 to owczarki niemieckie głównie biegają pod urzędem Gminy czekam tylko na to kiedy moje dziecko wróci ze szkoły w poszarpanych ubraniach zrobi pan coś z tym prosze o załatwienie tej sprawy.pozdrawiam Imię i nazwisko: mieszkanka Dąbrowy

Odpowiedź: Jeżeli tylko się znowu pojawią (nasi pracownicy nie zauważyli tego do tej pory) zostaną złapane i odstawione do schroniska. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-01-18 11:56 Pytanie: Szanowny panie Wójcie, Proszę o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dróg w Dąbrowie. Drogi po opadach śniegu są nieodśnieżone i nie posypane. Panuje totalna ślizgawka, sprawa dotyczy dróg bocznych jak np. Karczowska, Szkolna, droga prowadząca do krajówki przez przejazd kolejowy. Jest naprawdę niebezpiecznie i dla pieszych i dla ruchu kołowego. Imię i nazwisko: Agnieszka Selak-Taboł

Odpowiedź: Gmina nie ma ani „Zieleni miejskiej” czy „gminnej”, nie ma również Zakładu Gospodarki Komunalnej dlatego mamy podpisane umowy z miejscowymi rolnikami, aby jak najszybciej odśnieżyć „nieprzejezdne” drogi gminne lub usunąć zaspy. Nie jesteśmy w stanie odśnieżyć drogi do gołego asfaltu lub szutru. Również posypywanie piaskiem czy solą ma miejsce tylko w rejonach niebezpiecznych czyli skrzyżowaniach, przy dojazdach do linii kolejowych, czy w terenie gdzie są strome zjazdy lub podjazdy. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-01-15 21:34 Pytanie: Po raz kolejny nie ma wody w Dąbrowie. czy Gmina w ogóle cokolwiek robi w tej sprawie? czy nikogo to w Gminie nie obchodzi? Mieszkańcom już ręce opadają. Ani nie można rano się umyć do pracy nie wspominając o posiłku oraz wyprawieniu dzieci do szkoły. Czy nie można zawiadomić o tym fakcie mieszkańców w jakikolwiek sposób żeby chociaż wody nabrać na najważniejsze działania. Naprawdę wystarczy trochę empatii w stosunku do mieszkańców i dobrej woli. Ludzie dojeżdżają codziennie do pracy i chcą czysto i schludnie wyglądać a zabiera im sie podstawowe dobro jakim jest woda! W tym miejscu to samo dotyczy prądu, który prawie tak samo często jest wyłączany. Prosimy o poprawę warunków życia i konstruktywne działanie ze strony Gminy w tym zakresie. Imię i nazwisko: Mieszkaniec gminy niedomyty

Odpowiedź: Pozostaje mi oczywiście przeprosić, ale jakiekolwiek braki wody w tym okresie są spowodowane tylko i wyłącznie awariami, których nie da się przewidzieć. Co innego w lecie, kiedy problem jest z ilością, a przede wszystkim z brakiem ciśnienia wody w sieci. W budżecie międzygminnego związku „Prokado” na rok 2016 zostały ujęte dwie inwestycje: wymiana sieci na odcinku Sokolniki – Dąbrowa oraz budowa przepompowni na „górce w Dąbrowie” i to powinno radykalnie zmienić sytuację. Przerwy w dostawie energii przez Tauron jeżeli nie są spowodowane awarią muszą być z wyprzedzeniem ogłaszane i to Tauron robi. Jakiekolwiek przerwy w dostawie energii należy zgłaszać pod numerem telefonu 991. Jeszcze raz przepraszam i zapewniam o mojej wielkiej empatii i dobrej woli. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-01-15 21:18 Pytanie: Dlaczego wzrosły koszty wywozu odpadów w gminie Dąbrowa? Nie ma żadnej informacji o przetargu na wywóz odpadów i że wygrał Remondis oraz że podniósł stawkę. W tym momencie płacimy więcej niż w Opolu!! A tak walczycie o nieoddanie terenów do Opola? Czyżby Gmina zapomniała o zwykłych mieszkańcach? A na marginesie Remondis zgodnie z ustawą nie powinien mieć zysków z wywozu odpadów, pytanie o co tu chodzi? Dodatkowo zgłaszam fakt, iż Remondis nie zostawia worków na makulaturę a czasami w ogóle nie ma worków. Imię i nazwisko: mieszkaniec gminy

Odpowiedź: Wzrost opłat jest minimalny. Na przykładzie rodziny 4 osobowej: po podwyżce rodzina zapłaci 29 zł zamiast 26 zł czyli wychodzi 7,25 zł na osobę, kiedy w Opolu jest 13 zł od osoby. Zdecydowaliśmy się na ta podwyżkę, gdyż nie podnieśliśmy cen bezpośrednio po przetargu z końca roku 2014, a dotyczącego lat 2015-2016, a oferta Remondisu była wyższa w porównaniu do poprzedniego okresu. Ostatni rok wykazał, że musimy dopłacać do systemu, stąd ta podwyżka. Remondis musi zostawić worki, jeśli tego nie robi proszę o tel. do Gminy 774641010 wew. 111 dowieziemy worki. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2016-01-13 20:48 Pytanie: Karczów to piękna wieś , do której ludzie lubią się ' wprowadzać" chcielibyśmy aby poprawić przystanek przy głównej ulicy gdzie dzieci dojeżdzają autobusem do ZS w dąbrowie. Wstawiono blachy za wybite okna, wygląda to nieestetycznie . Czy można poprawić przystanek? Bynajmniej Dach i wstawić szyby . Ostatnio podjęliśmy dyskusję na ten temat . Dziecią jest zimno , szczególnie w te mrozy. Nie mówiąc o tirach , które jeżdzą tą ulicą i robią większe zimno Imię i nazwisko: mieszkaniec Karczowa

Odpowiedź: To rozwiązanie jest tymczasowe, w związku z aktem wandalizmu. Porozmawiamy z Radą Sołecką, jak temat rozwiązać. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2016-01-11 17:53 Pytanie: Czy są plany na wykonanie chodnika z kostki w Chróścinie przy ulicy Kościelnej? Obecnie chodnik jest na ul. Kolejowej, wchodzi w Kościelną i kończy się przy przedszkolu. Imię i nazwisko: Marcin Szymański

Odpowiedź: Ta część ulicy Kościelnej jest niestety własnością prywatną. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2016-01-08 11:00 Pytanie: Dzień Dobry Mam bardzo pilną sprawę w kwestii odśnieżania. Dlaczego mimo opadów śniegu ulice w miejscowości Karczów nie są odśnieżane. Dzisiaj rano ul. Szkolna była śliska i zasypana śniegiem, nie została ani odśnieżona ani pozypana piaskiem. Czy jest firma, która ma z Gminą zawartą umowę na odśnieżanie, czy jest w jakaś kontrola ze strony Gminy nad wywiązywaniem się z tej umowy ? Imię i nazwisko: mieszkanka Karczowa

Odpowiedź: Gmina nie ma ani „Zieleni miejskiej” czy „gminnej”, nie ma również Zakładu Gospodarki Komunalnej dlatego mamy podpisane umowy z miejscowymi rolnikami, aby jak najszybciej odśnieżyć „nieprzejezdne” drogi gminne lub usunąć zaspy. Nie jesteśmy w stanie odśnieżyć drogi do gołego asfaltu lub szutru. Również posypywanie piaskiem czy solą ma miejsce tylko w rejonach niebezpiecznych czyli skrzyżowaniach, przy dojazdach do linii kolejowych, czy w terenie gdzie są strome zjazdy lub podjazdy. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2015-12-16 22:22 Pytanie: Nowe oznakowanie na skrzyżowniu koło Volvo, teoretycznie chyba miało być bezpieczniej, ale na pewno nie jest. Większość ludzi z Karczowa jeździ do ośrodka zdrowia korzystając ze skrótu koło wiaduktu, który teraz jest całkowicie zamknięty i nie ma możliwości przejazdu rowerem. Czy nic się nie da zrobić? Strach jechać wiaduktem i mijać się z tirami, tam nie ma na tyle miejsca. Jak starsze osoby mają dostać się do lekarza, nie każdy ma przecież samochód. Tak samo jest z drogą prowadzącą z kostki w stronę osiedla. MIeszkańcy Karczowa zostali odcięci od Dąbrowy, czy to pierwszy krok do włączenia nas do Opola? samochodem oczywiście da się dojechać, ale co z osobami które jeżdżą rowerami? Imię i nazwisko: Małgorzata

Odpowiedź: Ma pani całkowitą rację, już interweniowaliśmy w tej sprawie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podnieśliśmy te same uwagi, które zauważyła również pani. Interweniujemy również poprzez policję i osoby odpowiedzialne za „bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Mam nadzieję, że GDKKIA cofnie swoją decyzję. A uwaga o włączeniu do Opola, takimi sposobami, jak na przykład odcięcie mieszkańców od lekarza bardzo dobra.  Skorzystam z tego w dyskusji z prezydentem Opola J.  Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2015-12-15 18:04 Pytanie: Witam, kto jest odpowiedzialny za stan dróg gminnych. Ulica Miodowa w Karczowie została utwardzona przez gminę kilka lat temu i od tego czasu nikt nie przejmuje się jej stanem. Kilkakrotnie prowadzone były przez różnych wykonawców prace związane z przyłączaniem nowych posesji do mediów, po ich wykonaniu nikt nie przypilnował, aby uszkodzenia nawierzchni zostały należycie naprawione – w miejscu gdzie wcześniej była utwardzona tłuczniem droga, dziury zasypano niedbale ziemią. Ponadto droga ulega naturalnemu zużyciu wskutek użytkownika przez dojeżdżających do swoich posesji mieszkańców oraz maszyny rolnicze dojeżdżające na Pola. Proszę o naprawę nawierzchni. Imię i nazwisko: MIeszkaniec Karczowa

Odpowiedź: Odpowiada oczywiście gmina. Ustalimy z panem Inspektorem Markiem Snelą, co tam można by było szybko poprawić i na co nas stać. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2015-12-14 22:42  Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, zapraszam do Karczowa na ul. Leśną, proszę sobie przejechać tą ulicą można koło urwać takie są dziury, rok minął i ani asfaltu ani szlaki nie wysypanej...zapraszam Imię i nazwisko: mieszkanka

Odpowiedź: Jak najszybciej uzupełnimy tłuczniem. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2015-12-14 14:39 Pytanie: witam tak sie zastanawiam , akcja obrony jednosci gminy trwa ale na pytania od mieszkańców brak odp od dwóch miesięcy..... szanujmy się nawzajem Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Przepraszam, ale staram się sam Państwu odpowiadać, rzadko proszę dyrektorów czy kierowniczkę i stąd taka zwłoka. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Pozdrawiam Marek Leja

So 2015-12-12 17:28 Pytanie: Panie Wójcie byłam na spotkaniu w Sławicach i przekaz multimedialny bardzo dobrze pokazany, tylko ze nie do końca. Dlaczego Pan zostawił puste rubryki, czego się Pan boi. To właśnie mieszkańcom trzeba pokazać wszystkie za i przeciw, a nie zostawić do rozmyślania ludziom, nie tak powinno to być. Bardzo zachowawczo podchodzi Pan do tematu. Trzeba nazywać po imieniu. My tego oczekujemy trzeba tych ludzi zmotywować i do przodu, wytłumaczyć, tak jak to robi Wójt gminy Dobrzeń Wielki. Przecież myśmy pana wybrali i nam winien pomóc. My wszyscy z Wójtem i odwrotnie. Co nas obchodzi jaki prezydent Opola, z nim też trzeba ostro, TAK ale na argumenty, bardzo dobrze Pan to robi. No i jeszcze jedna sprawa, pokazuje Pan w najbliższych planach Ciepielowice przestrzeń publiczną, która to nigdzie wcześniej się nie pojawiała. A jak byliśmy w Brynicy na najpiękniejszej " Wsi" to Niewodniki otrzymały nagrodę Marszałka Województwa opolskiego za najlepszy projekt przestrzeni publicznej, gdzie on jest zaplanowany, a trochę lat już upłynęło, a tu Pan pokazuje na prezentacji w Sławicach Ciepielowice. Imię i nazwisko: pozdrawiam Joasia

Odpowiedź: Dziękuję tak za pochwały , jak i nagany. Pani wypowiedź jest pełna sprzeczności. Rozumiem jednak, że również pani jest zdenerwowana całą sytuację. Niczego się nie boję, ale nie wypełniłem „tabelki”  z zyskami i stratami, gdyż chciałem je usłyszeć od mieszkańców, chcę ich świadomego wyboru na korzyść pozostania w naszej gminie. Natomiast jakie mogą być ludzkie reakcje, to niech pani przeczyta wypowiedź „mieszkańca Wrzosek”, który powiedział, że ja na zebraniach „straszę”. Z Wójtem Dobrzenia działamy ramię w ramię, a moje medialne wypowiedzi niekiedy są zdecydowanie ostrzejsze niż Wójta Dobrzenia. Przykłady użyte w prezentacji to przykłady dalszych działań, a nie zbiór zamknięty, Niewodniki ze swoim parkiem wiejskim też będą brane pod uwagę. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2015-12-09 07:49 Pytanie: Witam, czy gmina Dąbrowa prowadzi dofinansowania do zakupu pieców C.O. na paliwa typu ekogroszek bądź pelet? Imię i nazwisko: Łukasz

Odpowiedź: Niestety nie. Pośredniczymy tylko w dotacjach do Odnawialnych Źródeł Energii czyli fotowoltaika, solary, pompy ciepła. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2015-12-07 21:26 Pytanie: Panie Wójcie. Czy Pan naprawdę myśli ,że wszyscy mieszkańcy Sławic są przeciwni przyłączenia do Opola ? Odpowiem Panu że prawda jest inna. Jest bardzo spora ilość mieszkańców którzy tak po cichu myślą ,że dobrze by było żeby doszło do przyłączenia. Tak ogólnie żyło by się wygodniej i można liczyć na więcej korzyści. Imię i nazwisko: oni

Odpowiedź: Zdaję sobie sprawę, że są mieszkańcy Sławic, który uważają inaczej niż większość. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie i ja to szanuję Uważam również, że nie powinien się z tym zdaniem kryć lub myśleć po cichu. Chętnie bym podyskutował „face to face” i posłuchał na czym polegałoby to, że należąc do Opola mieszkańcom Sławic „żyło by się wygodniej i można liczyć na więcej korzyści”. Pozdrawiam Marek Leja

N 2015-12-06 13:02 Pytanie: Panie wójcie po ostatnim wywiadzie w radio Opole negatywnie był pan nastawiony do projektu przyłączenia Wrzosek do Opola, jak również apelował pan o walczenie o granice gminy Dąbrowy. Jakiś czas temu jak jeszcze nie było szumu przyłączenia sołectw do Opola, zapytałem pana o chodniki na Wrocławskiej odpowiedz była że droga nie należy do gminy i że gmina apeluje do GDDiK. W dniu wczorajszym zbierano głosy kto jest za a kto przeciw. A ja mam pytanie do pana co pan oferuje mieszkańcom Wrzosek i jakie zmiany nas czekają ? Bo na chwilę obecną walczy pan jak lew a stan faktyczny jest złym stanie. Drogi , ulice a mamy ich zaledwie trzynaście jest w opłakanym stanie, nie wspominając już o chodnikach. Przepompownia która jest na ulicy Kolejowej jest źle wykonana i cały czas zalatuje na całą wioskę smród, rowy we Wrzoskach są zarośnięte i zalewa pole i ziemie. I można wymieniać bez końca. Mówi pan o milionie złotych dochodach i o rondzie w Karczowie, a niech pan powie co pan zamierza zrobić w naszym kierunku , straszy pan opłatami za media a mieszkańcy Wrzosek i tak o wiele drożej plącą np. za wywoź śmieci niż w Opolu tam płaci się 20 złotych za osobę a u nas ?? dużo więcej. Proszę pana o krótką listę co będzie zmienione we Wrzoskach jak wieś zostanie w gminie. Bo jak na razie walczy tylko władza a mieszkańcy nie mają z tego pożytku, a nasza wieś jest w opłakanym stanie bo taka jest prawda. Dzięki temu może w końcu skorzystają zwykli mieszkańcy i Wrzoski. napisano dnia 06.12.2015 i zobaczymy jak szybko pan odpisze, bo ostatnio czekałem 3 tygodnie. Imię i nazwisko: mieszkaniec Wrzosek

Odpowiedź: Ponieważ różnimy się diametralnie w ocenie obecnej sytuacji wsi Wrzoski trudno mi jest z panem dyskutować. Opinia pozostałych mieszkańców jest również totalnie różna od opinii pana. Na forum lub w pytaniu do Wójta nie mając cywilnej odwagi się podpisać można napisać wszystko. Ponieważ pisze to pan wszystko w kontekście przyłączenia wsi Wrzoski do Opola, to informuję pana, że opłaty za śmieci są niższe w naszej gminie niż w Opolu, nikogo nie straszę (jeżeli był pan na zebraniu wiejskim, to przedstawiłem fakty i liczby praktycznie bez komentarza), inwestorem końcowym budowy całej sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni było miasto Opole (my byliśmy płatnikiem), podobne niegodności mają mieszkańcy Bierkowic w mieście Opolu, gdzie znajduje się następna przepompownia i to, że Wrzoski znajdą się w granicach administracyjnych Opola nagle nie spowoduje zniknięcia tych niedogodności. Ja mówię i pokazuję stan obecny Wrzosek, który według mnie i zdecydowanej większości mieszkańców jest zadowalający, a pan Prezydent może tylko obiecywać. Licytacji na obiecanki ja nie podejmuję. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2015-12-01 21:42 Pytanie: Panie Wójcie uchwała rady gminy z dnia 26 listopada 2015 r. "w sprawie określająca stanowisko w zakresie prób zmiany granic Gminy Dąbrowa" ??? o co tu chodzi, jak to brzmi i pod tym podpisuje się prof. P.Wieczorek, no to chyba jakaś kpina. No i mam pytanie czy na dzisiejszą debatę z tęgimi głowami profesorów i prezydenta Wiśniewskiego wszech wiedzącego, Pana nie zaproszono, nie wiedział pan nic o tym spotkaniu bo brakuje Pana i Wójta Komprachcic. No chyba że panowie odpuścili temat zupełnie. pozdrawiam Heniek Imię i nazwisko: Heniek z Chróściny

Odpowiedź: Ma pan rację,  błąd pracownicy Biura Rady Gminy już naprawiony. Na debatę w gazecie „ z tęgimi głowami profesorów” nie tylko mnie i Wójta Komprachcic nie zaproszono, ale nawet gdy się o to upomniałem uznano, że 3 osoby z gmin przyłączanych to w tej dyskusji starczy. No cóż, proszę słuchać Radia Opole, bo tam zawsze jesteśmy dopuszczani do głosu. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2015-12-01 19:39 Pytanie: Drogi Panie Wójcie mam takie pytanie kiedy wreszcie w Przedszkolu w Chróścinie zostanie zrobiony podjazd na wózki -to hańba i bezduszność żeby w miejscu typowym dla dzieci nie było podjazdu!!! Są trzy wejścia do budynku i ani jedno nie zostało przystosowane do wózeczków z dziećmi.Jest odwieczny problem z parkowaniem samochodów,ale może gdyby był taki podjazd to mamy miałyby szanse na przyjezdzanie z wózkami i problem parkowania byłby z głowy bo mogłyby swoje pociechy odprowadzać pieszo a nie odwozić autem.Może gdyby Pan zamieniłby sie choc na tydzien i codziennie podnosił własnymi rekoma po ok.15 schodach wozek z malenstwem zeby odprowadzi starsze do przedszkola to mozeby wreszcie Pan cos z tym zrobił!!!! (Ja juz przez dwa lata tak robie -i juz naprawde nie mam na to sił!) Przeciez to nawet w przepisach jest obowiazek,ze takie miejsca publiczne powinny miec zjazd na wózki.A co bedzie mial zrobic rodzic niepelnosprawny na wozku, jak odprowadzi swoje dziecko? Kto mu pomoże? Może na tą chwile takiego nie ma,ale moze sie zawsze pojawić!!! Rok temu była renowacja schodów i nikt z tym nic nie zrobił!!!! A byłam i rozmawiałam na ten temat i prosiłam-i czekam i czekam...!Czy znajdzie sie wreszcie choć jedna osoba z sercem ,ktora pomysli o tych matkach z wózkami!!!! Juz nie wspominam o tym ze przez to podnoszenie mozna rozwalic wozek i kto nam da pieniadze na nowy!!! Prosze o pomoc dla Wszystkich Mam z Chróściny-tym bardziej że dzieciaczkow z roku na rok przybywa.A ponoc -To Właśnie Nasze Maluchy Są Waszą Chlubą-WIEC ZADBAJCIE O ICH WYGODĘ I WESPRZYJCIE MAMY!!!!! Imię i nazwisko: Bezsilna juz Mama z Chróściny :-(

Odpowiedź: Zrobimy taki podjazd przy bocznym wejściu. Do końca kwietnia będzie gotowy. Pozdrawiam i przepraszam za niedogodności dotychczasowe, a dyrekcję przedszkola zobliguję do natychmiastowego przekazywania mi uwag rodziców. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2015-11-30 21:19 Pytanie: Panie Wójcie dobrze że w końcu powstała strona 'Razem wszyscy Gmina Dąbrowa", a może taki tytuł 'RAZEM WSZYSCY PRZECIW ANEKSJI GMINY DĄBROWA DO OPOLA' bo ten tytuł jakoś nie przekonywuje taki za miękki jest, Gmina Dobrzeń bardzo ładnie się mobilizuje i my to też musimy zrobić. Dwie uwagi do szaty graficznej: 1. Wyrwany Dąb, ale nie do końca, ukazać próbę wyrwania DĘBU to OK, a kolory typowo genger(gejowskie)-mówię stanowcze NIE jak już to te puzzle nie spadające a mocno sie trzymające na Dębie i to w kolorach zielonych, bo gmina ma w swojej nazwie Zielono, Spokojnie, Bezpiecznie i nie odlatujące motyle czy też ważki, a przylatujące. 2.Koniecznie zmienić "Dodaj Znajomego" na 'Lubię to" . Panie Wójcie myślę że to cenne uwagi i zrobimy wszystko żeby wiśnie wisiały tylko na drzewie t.j. na naszych DĘBACH i to w kolorze wiśni. To takie spostrzeżenia na gorąco, Pozdrawiam Imię i nazwisko: Grzegorz Dąbrowianin

Odpowiedź: Dziękuję za spostrzeżenia, ale ta inicjatywa jest oddolna. Gmina prezentuje stanowisko na facebooku na oficjalnym portalu „Gmina Dąbrowa”. Przekażemy jednak pana uwagi, bo ten portal robi dobrą informacyjną robotę pokazując wszystko, co się w temacie dzieje, nie tylko z naszej Gminy. Pozdrawiam Marek Leja

So 2015-11-28 17:41 Pytanie: Panie Wójcie Pana OŚWIADCZENIE jest najlepsze. Mówiłem to już pana Zastępcy. Nie oddamy naszej gminy Prezydentowi Opola. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Józef

Odpowiedź: Dziękuję bardzo i pozdrawiam Marek Leja

So 2015-11-28 17:36  Pytanie: panie wojcie wszyscy czytamy i widzimy jak działa gmina Dobrzeń Wielki, przewodniczący tej rady też sie wypowiedział w sprawie aneksji ich gminy, a nasz (…) Imię i nazwisko: Zdzisław mieszkanic gminy Dabrowa

Odpowiedź: Panie Zdzisławie musiałem wykropkować, bo pana uwagi dotyczą radnego, a ja nie mogę komentować i oceniać radnych, bo są władzą niezależną od Wójta. Mogę tylko podać, że Rada Gminy na sesji 26 listopada podjęła bardzo ostrą uchwałę przeciwstawiającą się jakiekolwiek ingerencji w granice naszej Gminy podejmowane z zewnątrz. Pozdrawiam.Marek Leja

Pt 2015-11-27 18:15  Pytanie: Witam Pana Wójta mam pytanie dotyczące miejscowości Ciepielowice droga od strony Skarbiszowa jest bardzo wąska i przy wylocie mamy ten nieszczęsny zakręt który jest strasznie niebezpieczny a zimą śliski dzieci idące na przystanek autobusowy idą prawie po plotach sąsiadów czy jest jakaś szansa na poprawienie bezpieczeństwa dzieci jak i kierowców samochodów którzy tamtędy się poruszają , gorąco pozdrawiam. Imię i nazwisko: Kowalczyk

Odpowiedź: My zgłosiliśmy problem do Zarządu Dróg Powiatowych z koncepcja wykupienia terenu pod budowę drogi na wprost od Skarbiszowa do drogi (Ciepielowice – Nowa Jamka) i wtedy cały ten odcinek wąski z zakrętami by się omijało. Zadanie zostało wpisane do wieloletniego planu, ale bez podania daty. Będziemy przypominali ZDP o tej sprawie. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2015-11-27 13:31Pytanie: Witam, w ślad za wczorajszym przegłosowaniem na sesji Rady Miasta podwyżek taryf za odprowadzanie scieków mam pytaniem, w jakiej wysokości Gmina będzie dopłacała w 2016r. do obecnie uchwalonych stawek (8 zł!). Mamy największe stawki, to dwuktornie wiecej niż płaci mieszakniec Opola. Imię i nazwisko: mieszkanka Sławic

Odpowiedź: Będą dopłaty, w takiej wysokości, aby została kwota z roku 2015 czyli 7,11 brutto. Mieszkaniec Opola po podwyżce płacić będzie 4,76 zł. Te wysokie ceny dla naszej Gminy dyktuje WIK. A w zawiązku z chęcią przyłączenia Sławic i Wrzosek do Opola, nie omieszkał  podnieść nam ceny najbardziej. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2015-11-27 10:19 Pytanie: Panie Wójcie coś bardzo mało na temat obrony naszej Gminy przed próbą zawłaszczenia częsci naszej gminy przez Opole. Inne gminy są bardzo w tym względzie aktywne, a my jaby śpimy w temacie. Pana oświadczenie ok, w Aktualnościach ok, ale za chwile to znika w gąszczu informacji. na facebooku widnieje jakiś ranny pies a na temat obrony naszej gminy nic, chcecie oddać temu butnemu burakowi częsć dobrego i gotowego ciasta. na to nie ma i nie bedzie przyzwolenia. jako mieszkaniec tej gminy mowie stanowcze NIE oddamy ani metra naszej ziemi. To jest zamach stanu w biały dzień, gdzie my zyjemy, jest to XXI wiek? Przez powiekszenie powierzchni opole nigdy nie stanie sie Warszawą czy Wroclawiem. Niech prezydent Opola odpowie sobie na pytanie dlaczego jego mieszkańcy uciekają do osciennych gmin. Sam jestem byłym opolaninem czyli miastowym, a wybudowałem się w gminie Dąbrowa i jestem bardzo zadowolony, że tu mkieszkam. Niech prezydent opola przyjrzy sie dzielnicom opola jak wygladają, ale najlepiej nic nie robić a brać gotowe. każdy by tak chciał. To jest zamach na demokrację. Pozdrawiam Jerzy. Imię i nazwisko: Jerzy były mieszkaniec Opola

Odpowiedź: Ma pan całkowita rację i w swoich wystąpieniach medialnych wielokrotnie wskazywałem na absolutnie skandaliczny proces zaanektowania Sławic, Wrzosek i terenów inwestycyjnych Wrzoski – Karczów i rozdzielenia Gminy Dąbrowa. Myślę, że w tzw międzyczasie (od pytania do odpowiedzi) pokazaliśmy, że mieszkańcy Wrzosek i Sławic w większości nie chcą iść do Opola, a reszta wiosek jest oburzona próbą zabrania tego wszystkiego, co powstało w tych wioskach z podatków mieszkańców całej !!! gminy.  Pozdrawiam Marek Leja

Pytanie: Witam serdecznie. Panie Wójcie, piszę w sprawie kończącego się projektu "Powrót do zatrudnienia". Otóż projekt kończy się 30 listopada 2015r. i nie było żadnego zainteresowania ze strony OPS-u o powiadomieniu nas (rodziców dzieci, będących pod opieką opiekunów) co będzie dalej. To my (rodzice) dowiadywaliśmy się co w związku z kończącym się projektem będzie z naszymi dziećmi. Proponowaliśmy też spotkanie, jednak do tej pory była cisza... Obecnie wiemy, że Gmina ma obowiązek zatrudnić 50% opiekunów dziennych (tj. 1 opiekunka -Pani Teresa, gdyż na terenie naszej gminy były dwie Panie). W związku z tym, dziecko będące pod opieką Pani Heleny (druga opiekunka dzienna) przejmuje Pani Teresa. Tak wynikło z rozmowy między nami-rodzicami, a opiekunkami. Dopiero potem była rozmowa z Panią Kierownik OPS-u. (A wydaje nam się, że powinniśmy uzyskać te informacje od osób prowadzących ten projekt.) My powróciłyśmy do pracy z nadzieją, że nie będzie problemu z opieką nad naszymi maluchami, a jednak od marca dzieci zostaną bez opieki. Dowiadywaliśmy się, że od nowego roku wchodzi w życie projekt "Maluch". Jesteśmy bardzo zainteresowani, a zarazem prosimy o rozpatrzenie możliwości, aby ten projekt był również wdrożony w Naszej Gminie. To nasze dzieci są przyszłością Gminy i dobrze by było, gdyby zwracano uwagę na ich potrzeby oraz potrzeby rodziców, którzy w dzisiejszych czasach (niestety) bez pracy nie daliby radę żyć w godny sposób. Może stworzenie placówki dla opiekunek (żłobek), byłoby też jakimś rozwiązaniem. Dałoby to dalszą pracę dla wykwalifikowanych opiekunek dziennych i rozwiązanie dla rodziców, którzy szukają żłobków poza terenem Naszej Gminy. Mamy nadzieję, że nasza prośba będzie rozpatrzona i razem dojdziemy do najlepszego rozwiązania. Imię i nazwisko: J.G.

Odpowiedź:  W związku z Pani pytaniem dotyczącym  kończącego  się projektu „ Powrót do zatrudnienia” informuję, że podczas rozmowy z Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ustaliłem, że zarówno rodzice jak i opiekunowie dzienni zatrudnieni przez gminę mieli od samego początku trwania projektu ( tj. od listopada 2014 r. ) informację na jaki okres i na jakich zasadach będzie zatrudniony opiekun dzienny oraz  informację o ewentualnej  możliwości skorzystania z   programu „ Maluch”  w roku 2016 . Wszyscy byli poinformowani o tym, że projekt „ Powrót do zatrudnienia”  będzie realizowany przez rok czasu, bo tylko przez ten okres Wojewódzki Urząd Pracy jako realizator zapewniał środki finansowe na zatrudnienie opiekuna dziennego. Zadaniem Gminy było natomiast zatrudnienie 50 % opiekunów dziennych na okres trzech miesięcy po zakończeniu projektu. W tym przypadku zobowiązany byłem zatrudnić jednego opiekuna dziennego. Niezrozumiałym jest fakt, że Państwo musieliście sami się dowiadywać o kończącym się projekcie i dalszych działaniach mających na celu opiekę nad Państwa dziećmi.  Każdy rodzic, który do tej pory korzystał z tej formy pomocy miał przekazaną informację, że jego dziecko będzie miało  możliwość pozostania pod opieką opiekuna dziennego zatrudnionego na te kolejne trzy miesiące tj. do marca 2016 r.

Zdaję sobie sprawę, że istnieje konieczność wsparcia pracujących rodziców, którzy  nie mają możliwości pozostawienia swoich dzieci pod opieką innych osób lub instytucji, jednak funkcjonowanie w przyszłości  opiekuna dziennego n terenie Gminy Dąbrowa zależne jest od dofinansowania tego działania ze środków zewnętrznych.  Zapewniam, że jeśli tylko będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych na w/w zadanie będę się o nie starał. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2015-11-24 10:38 Pytanie: Witam, czemu gazetka Życie Gminy Dąbrowa nie ukazuje się regularnie na stronie gminy, często numery są z opóźnieniem lub nie ma ich wcale.Lubię ją czytać a nie zawsze mam możliwość odwiedzenia punktów gdzie jest wykładana. Imię i nazwisko: Beata

Odpowiedź: Poprawimy się. Najszybciej powinna być widoczna nasza gazetka na stronie WWW.gokir.pl , bo to właśnie nasz Ośrodek Kultury ją wydaje. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2015-11-18 09:42 Pytanie: Panie Wójcie chciałbym powrócić do sprawy wymiany ogrodzenia w Szkole w Dąbrowie od ulicy Tęczowej i zagospodarowania przy w/w ogrodzeniu terenu (nasadzenie drzew, krzewów). Zobowiązał się Pan do przeprowadzenia tych zmian po przed wybudowaniem sali gimnastycznej. Odłożył Pan sprawę ze względu na braki budżetowe. Mija jednak kolejny sezon i nic się nie dzieje ? Czy mamy rozumieć, ze będziemy czekali do następnej kampanii wyborczej czy jednak ma Pan zamiar wywiązać się z danego słowa ? Jeśli faktycznie nie ma pieniędzy na wymianę ogrodzenia na nowe to przynajmniej można wymienić siatkę która jest zardzewiała, pogięta i dziurawa. Po wybudowaniu szkoły i zmianie wysokości terenu jest pod nią duża przestrzeń przez która przelatują wszystkie śmieci i liście. Problemem są tez drzewa które pozostały. Po każdej wichurze łamie się część gałęzi które lecą na ulicę. W końcu komuś stanie się krzywda. Pozdrawiam i liczę na konkretną odpowiedź. Imię i nazwisko: Tomasz Słabowski

Odpowiedź: Oczywiście, że mam zamiar się wywiązać. Czekam na jakikolwiek pierwszy nabór w projektowaniu unijnym 2014-2020, bo tak jak już wcześniej mówiłem to ma być większą inwestycja związana z przebudową całego boiska koło szkoły i sąsiadującego z nim terenu. W projekcie uwzględnimy wszystkie pana uwagi. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2015-11-12 14:49 Pytanie: Czy są jakieś plany odnośnie oświetlenia drogi w kierunku cmentarza w Dąbrowie? Imię i nazwisko: Agnieszka

Odpowiedź: Złożyliśmy już wniosek do Taurona, mamy mapy do celów projektowych i na początku roku zlecimy projekt i wykonawstwo. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2015-11-11 18:50 Pytanie: Panie Wójcie .Czy dałoby się "skrzyknąć" grupę zainteresowanych celem eliminacji hałasu od drogi i koleji aby "kupą" załatwić ten problem bez oglądania się na "chęci" drogowców czy kolejarzy? Jeżeli tak podam adres kontaktowy osób ,które poprowadziłby tę sprawę nie pobierając od mieszkańców honorarium z góry lecz tylko od efektu i tylko z uzyskanych korzysci . Imię i nazwisko: Nowa rezydentka Dąbrowy

Odpowiedź: Proszę o kontakt w tej sprawie. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2015-11-06 18:54 Pytanie: Dzień dobry Panie Wójcie. Mam pytanie. Czy wiadomo już coś na temat naszego pisma w sprawie m.in.rozbudowy placu zabaw na osiedlu w Karczowie z którego również korzystają dzieci z Publicznego Przedszkola w Karczowie? Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedź. Imię i nazwisko: Jagoda

Odpowiedź: Na razie nie ma tego zadania w budżecie, ale w kwietniu 2016 roku po rozliczeniu roku poprzedniego zaproponujemy Radzie Gminy przeznaczenie środków na rozbudowę tego placu Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2015-11-02 08:08 Pytanie: Panie Wójcie, dlaczego w Gminie Korfantów można przerejestrować pojazdy po ich zakupieniu, a w Naszej Gminie nie można. Przecież znacznie uprościło by to rejestrowanie pojazdów mieszkańcom gminy unikając podróży do Opola, korków i kolejek. Imię i nazwisko: Sławomir Kowalczyk

Odpowiedź: Rejestracja pojazdów jest zadaniem własnym powiatów, nie gmin. W przypadku Korfantowa jest to wyjątkowa sytuacja gdyż tam powiat nyski jest na tyle duży, że przed laty podpisał porozumienie z 5 gminami, w myśl którego Urzędy Gmin wykonują zadania Powiatu. W powiecie opolskim  Starosta nie scedował tych obowiązków na Gminy, gdyż ma odpowiednie możliwości i środki na wykonywanie tego zadania z bardzo ważnym aspektem właściwego zabezpieczenia tablic rejestracyjnych, druków, nalepek itp. oraz dostęp do ewidencji. Pozdrawiam. Marek Leja

N 2015-11-01 20:56 Pytanie: Witam czy będą budowane place zabaw na ul.Kadłubka ,Gujawiczyńskiego ...?? w lato nawet nie ma gdzie isc z dzieckiem na plac zabaw i na ławke wyjść posiedzieć??pozdrawiam. Imię i nazwisko: Agnieszka

Odpowiedź: Pani Agnieszko zapewne chodzi pani o inną gminę lub miejscowość Dąbrowa. W naszej gminie Dąbrowa w powiecie opolskim nie ma takich ulic. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2015-10-29 20:34 Pytanie: szukam noclegu na parę dni w listopadzie w Dąbrowie . Przyjeźdzam do pracy , co pan poleca .B.Koniarek Imię i nazwisko: Barbara Koniarek

Odpowiedź: Na terenie Gminy Dąbrowa funkcjonuje hotel *** Słociak w Sławicach, pokojami dysponuje również  Dom Weselny „Kana” we Wrzoskach . Również we Wrzoskach prywatne osoby mają do dyspozycji kwatery pracownicze. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2015-10-27 10:21 Pytanie: Panie Wójcie czy w tej sprawie , której wątek przytaczam coś się zmieniło?..:Śr 2012-08-01 00:10 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, czy planowane jest ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż drogi przebiegającej przez Dąbrowę? Jeżeli tak, to kiedy można się tego spodziewać? Imię i nazwisko: pp Odpowiedź : Sprawa postawienia ekranów została przekazana Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tej sprawie interweniowaliśmy wielokrotnie. „Generalka” planuje rozbudowę tej drogi do kategorii S i wtedy ekrany byłyby konieczne. My w tej sprawie podobnie jak w przypadku krzyżówki możemy tylko prosić i zabiegać o ekrany, co czynimy.Imię i nazwisko: Nowa rezydentka Dąbrowy

Odpowiedź: Nic się nie zmieniło i patrząc np. na przesuwanie się w czasie inwestycji „obwodnica Niemodlina” trudno być optymistą w sprawie ekranów dla Dąbrowy.  Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2015-10-19 12:52 Pytanie: Witam Pana ponawiam pytanie co do lampy na polnej od kwietnia trwa projekt i pozwolenia co do 5 lini,a czy jest wogóle jakaś szansa na stworzenie miejsca typu świetlica dla młodzieży która nie może zagrzac miejsca bo zaraz sa interwencje policji że są za głosno;(sołtys i jego rada zapewniali że interweniują w tej sprawie ale jakoś cisza więc proszę o wypowiedzenie sie w tej sprawie czy jest jakaświzja co do tej naszej Wsi! z góry dziękuję .

Imię i nazwisko:  Mieszkanka Lipowa

Odpowiedź: Powieszenia kabla i lampy wziął  na siebie Tauron i zrobi to na początku 2016 roku. Świetlica wiejska w Lipowej mogła by powstać, tylko przy udziale środków unijnych, bo na budowę w całości świetlicy dla 160 mieszkańców nas nie stać. Pierwszy krok został zrobiony Rada Gminy wyraziła zgodę na przejęcie terenu od Agencji Nieruchomości Rolnych,  na którym mogłaby tak świetlica powstać. Pozdrawiam. Marek Leja

So 2015-10-17 19:44 Pytanie: Dzień dobry. Panie Wójcie mam pytanie kiedy w Naroku przy ul. Wiejskiej ( osiedle ) zostaną naprawione lampy? Kilkakrotnie dzwoniłem do Gminy z tym pytaniem i zawsze słyszę gmina się tym zajmie i tak już od kilku miesięcy. Bardzo proszę o szybką odpowiedzieć. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Imię i nazwisko: Florian Jarząb

Odpowiedź: To teraz ja mam pytanie, konkretnie z kim pan rozmawiał? Pani sołtys nikt nie zgłaszał tej sprawy, a pan Marek Snela również twierdzi, że do tej pory nikt nie zgłaszał tego problemu. Po sprawdzeniu sytuacji, okazuje się, że lampy na osiedlu są sprawne, tylko na zakręcie niekiedy gasną i to zostało dziś zgłoszone do Zakładu Energetycznego. Zakład według umowy ma 2 tygodnie na naprawę. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2015-10-16 12:26 Pytanie: Dzień dobry.proszę o informację czy planowane jest doprowadzenie nawierzchni na ulicy Korczaka w Dąbrowie do stanu sąsiednich ulic? Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: Oczywiście, że planujemy, ale takich ulic mamy do wykonania za kilkanaście milionów zł. Dlatego naszym głównym zadaniem jest teraz zdobycie środków na te remonty poprzez zwiększenie wpływów do budżetu Gminy. Jak ruszy strefa ekonomiczna, to wtedy będziemy mieli szanse wyasfaltować również ulicę Korczaka. Pozdrawiam. Marek Leja

So 2015-10-10 17:46 Pytanie: Witam, Proszę o odpowiedź w sprawie nasadzeń drzew lub krzewów w miejsce wyciętej alejki wieloletnich drzew w Chróścinie. Wiem,że droga i pobocze nie należy do gminy ale może można by było coś z tym zrobić i wysupłać pieniądze z budżetu gminy w przyszłym roku na zagospodarowanie tej przestrzeni?. Imię i nazwisko: Ewa z Chróściny

Odpowiedź: Nie wiem o jaką drogę chodzi, domyślam się tylko,  że o powiatową  Chróścina – Wrzoski. Proszę to potwierdzić i wtedy przeprowadzimy konsultacje, czy mieszkańcy życzą sobie tych nasadzeń. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2015-10-01 20:31 Pytanie: Chciałabym sie zapytać czy kiedyś Pan postarał się o chodnik na zakrecie na końcu Mechnic od strony Żerkowic. Dzieci nie mają jak tamtędy ttamtędychodzic do szkoły. Ludzie oto juz walczą bardzo wiele lat i nic z tego jeszcze nie wyszło. Imię i nazwisko: Sabina

Odpowiedź: Co roku do budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich zgłaszany jest chodnik na Turzoku i połączenie Turzoka z Mechnicami. Niestety podobnie jak w przypadku innych miejsc w gminie, w których chodnik jest bezwzględnie potrzebny, spotykamy się z odmową budowy. Chyba, że gmina zapłaci 50 % kosztów inwestycji a na to nas nie stać.  Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2015-10-19 18:58 Pytanie: Witam. Panie Wójcie jak albo gdzie można zgłosić że ludzie palą śmieci w piecach? Chodzi o teren naszej gminy. Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: W urzędzie Gminy u pana Grzegorza Wocki. 77 4641010 wew. 111. Pozdrawiam. Marek Leja

N 2015-09-27 06:46 Pytanie: Gratuluję sukcesu -zajęcia po raz 3 z rzędu tytułu Wicemistrza Polski w grupie C Kobiecych Drużyn Pożarniczych na XIV Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w Polanicy-Zdroju 2015 r.-OSP Żelazna. Równocześnie informuję, że drużyna męska OSP Jasiona [woj.opolskie], zajęła 4 razy pod rząd, I miejsce w KZSP OSP- VI KZSP Białystok-1984 r., VII KZSP Łódź-1988 r., VIII KZSP Krakow-1993 r., IX KZSP Częstochowa-1996. Nie wiem, czy ktoś pobije ten rekord- zdobycia 4 razy pod rząd tytuła MIstrza Polski na KZSP OSP.Informacje te są opisane na str.198-199 "Monografii ochrony ppoż.woj.opolskiego w latach 1950-2012" wydanie KWPSP Opole, 2014 rok. st.bryg. w st.spocz.inż.Tadeusz Śliwa Imię i nazwisko: Tadeusz Śliwa

Odpowiedź: Dziękuje Panie Tadeuszu. Gratulacje przekażę. Moją odpowiedzią na sukces naszych strażaczek było zorganizowanie Strażackiej Ligi Mistrzów, z cennymi nagrodami i odpowiednią oprawą również medialną. Marek Leja

Pt 2015-09-25 07:50 Pytanie: Witam serdecznie moje pytanie dotyczy ulicy wrocławskiej we Wrzoskach , a dokładnie do kogo należy droga ? (gminna cz GDDKiA) . Jak wynika z przepisów pas drogowy to ulica i chodniki. Patrząc na pas dla pierwszych (chodniki) we Wrzoskach to jest w opłakanym stanie. Nawierzchnia jest nie równa ,nie które kostki wychodzą kątami do góry. Nie mówiąc już o czystości. Czy gmina ma jakieś plan w kwestii wymiany kostki ?,oczywiście jeśli należy ta droga do gminy. Lub czy negocjuje z GDDKiA . Żal się na duszy robi gdy wjeżdża się do Wrzosek ,i gdy pierwsza wioska z Opola wygląda jak ktoś o niej by zapomniał . A co najlepsze za rondem reklama Inwestuj w gminie Dąbrowa ,chyba marnie reklamuje się nasza wioska jako reklama do inwestycji . Nie wspominam już o bezpieczeństwie dla pieszych. Co muszę to pochwalić strażaków z osp we Wrzoskach którzy koło straży starannie wyczyścili chodnik . Imię i nazwisko: mieszkaniec z Wrzosek

Odpowiedź: Droga i chodniki należą do Zarządu Dróg Wojewódzkich, który jest przez nas, przez sołtysa, prze waszą Odnowę wsi cały czas atakowany i naciskany, aby w końcu zrobił coś z tym chodnikiem. Tłumaczeniem jest, że wiele miejscowości wzdłuż dróg wojewódzkich w ogóle nie ma chodnika i tamte drogi muszą być traktowane priorytetowo. My natomiast zabiegamy w Aglomeracji Opolskiej o środki na ścieżkę rowerową Wrzoski – Opole i wtedy może się udać wyremontować chodniki i część pasa przeznaczyć dla rowerów. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2015-09-22 21:46 Pytanie: czy Gmina i Wójt przewiduje przyjęcie na teren Gminy uchodźców? Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: Nie, nie mamy możliwości ani środków. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2015-09-22 15:56 Pytanie: Dzień dobry. Proszę o informację na temat budowy polderu Żelazna, czy zakończyły się prace projektowe, jaki kształt ma przyjąć inwestycja, jaka jest szansa na realizację, kiedy może rozpocząć się budowa. Imię i nazwisko: Marcin Kus

Odpowiedź: Prace projektowe trwają. Jak informuje nas na bieżąco Wojewódzki Zarząd Melioracji u Urządzeń Wodnych w ternie pracują teraz geodeci i badany jest grunt, ustala się przebieg dróg serwisowych do wałów. Projekt powinien być gotowy na początku 2016 roku. Realizacja zaś to wielka niewiadoma, dyr. Zbigniew Bahryj mówi o szansie realizacji do 2018 roku. Pozdrawiam Marek Leja

N 2015-09-20 07:42 Pytanie: Witam, chciałbym prosić w imieniu mieszkańców osiedla w Mechnicach Turzoku o uprzątnięcie asfaltowej drogi dojazdowej poprzez usunięcie wysokich porostów z poboczy jezdni, jak i z chodnika. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Roman Gryszkiewicz

Odpowiedź: Do 30 października zrobimy. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2015-09-18 18:01 Pytanie: przydały by się też jakieś nowe kursy w kierunek Naroka Imię i nazwisko: mieszkanka

Odpowiedź: Rozumiem pytanie w kontekście otwarcia linii PKS-u Dąbrowa – Opole. PKS i inni przewoźnicy prywatni patrzą głównie na opłacalność tak dalekich kursów jak do Naroka. Podobnie MZK, które wycenia powstanie takiej linii na ponad 100 tys zł dopłaty ze strony Gminy, co jest dla Gminy nie do udźwignięcia. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2015-09-17 08:48 Pytanie: Szanowny Panie wójcie, czy wiadomo kiedy można się spodziewać budowy nowego chodnika przy ulicy opolskiej w Skarbiszowie, gdyż w tej chwili niemożliwe jest "normalne" przejechanie owym chodnikiem wózkiem z małym dzieckiem czy wózkiem inwalidzkim - jazda jezdnią jest niezbyt bezpieczna. Kilka lat temu taka inwestycja realizowana była w Karczowie. Wiem, że to na pewno nie od Pana zależy, ale czy Gminie nie zależy na wizerunku jednej ze swoich wiosek lezącej przy głównej trasie i postaranie się u właściciela drogi o takowy remont? Pozdrawiam! Imię i nazwisko: Skarbiszowianin

Odpowiedź: Zależy nam na wizerunku i dlatego ponowimy prośbę o remont chodnika. Kilka lat temu odpowiedziano nam, że wiązałoby się to ze znacznym zwężeniem  drogi w tym miejscu. Odpowiedź GDDKIA umieścimy na naszej stronie internetowej, Pozdrawiam Marek Leja.

Pt 2015-08-28 11:22 Pytanie: Dzień dobry Bardzo się cieszymy, iż mamy wyremontowaną ul. Szkolną w Karczowie.Ale niestety wiąże się to z tym, że kierowcy nie zważają na to że jest to teren zabudowany i jeżdżą naprawdę z dużą prędkością co stwarza duże zagrożenie dla dzieci , zwierząt i innych użytkowników drogi. W zwiäzku z tym wnioskujemy o rozważenie możliwości zamontowania na naszej ulicy poziomych ograniczników prędkości co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Pozdrawiam Małgorzata z Karczowa. Imię i nazwisko: Małgorzata z Karczowa

Odpowiedź: Procedura powstania takiego garbu, który ograniczałby prędkość już została tu opisana. Proszę o złożenie wniosku do UG lub do sołtysa z podpisami mieszkańców korzystających z danej drogi, wyznaczenie miejsca powstania garbu oraz zgody właścicieli „działek sąsiadujących z garbem”. Ja ze swej strony znajdę pieniądze w budżecie na takie przedsięwzięcie. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2015-08-25 19:24 Pytanie: Dzień dobry. Panie Wójcie jestem w trakcie kupowania nowego Kotła c.o na pellety jak wygląda dofinansowanie do takiego kotła? Imię i nazwisko: Tomek

Odpowiedź: Niestety nie dofinansowujemy tego typu przedsięwzięć. Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie dofinansowywania inwestycji , ale tylko w Odnawialne Źródła Energii oraz dofinansowujemy rokrocznie demontaż i wywóz azbestu z posesji naszych mieszkańców. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2015-08-21 14:13 Pytanie: Witam, Panie Wójcie jak wygląda sprawa parku w Skarbiszowie? Od jakiegoś czasu nic się tam nie dzieje, podobno miały być ławki, alejka itp., tymczasem jest po staremu. Pozdrawiam! Imię i nazwisko: Rodowity mieszkaniec Skarbiszowa

Odpowiedź: Jeszcze w roku 2015 zajmowała się parkiem firma, która miała podpisaną umowę z byłym właścicielem czyli Agencją Nieruchomości Rolnych. Od 2016 roku ten obowiązek spadnie na nas. Aktualnie tworzony jest projekt (z pomocą studentów Uniwersytetu Opolskiego) zagospodarowania terenu (ławki, oświetlenie, mała architektura), aby być przygotowanym na nabory wniosków na dofinansowanie unijne. Jeżeli widział Pan, jak zadbaliśmy o parki w Chróścinie i Sławicach to proszę być dobrej myśli, co do skarbiszowskiego Parku. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2015-08-19 20:54 Pytanie: Dzień dobry. Mam takie pytanie, w dzisiejszym dniu mieszkańcy Niewodnik nie mogą z domu wyjść, chociaż jest ciepło okna powinny być otwarte to my musimy mieć zamknięte, a nie wspomnę o zrobieniu czego na podwórku, ponieważ z kurników ze Sławic jest wywożony obornik kurzy na pole za świetlica wiejską na pole w Niewodnikach (tak śmierdzi ze ludzie wymiotują). Imię i nazwisko: Agnieszka z Niewodnik

Odpowiedź: W przypadku wywożenia obornika na pole, rolnik ma 24 godzin za zmieszanie obornika z glebą (lub jego przeoranie) od rozwiezienia. Koniec lata i jesień, to najbardziej wskazany z punktu agrotechnicznego, okres dla tego typu prac. Nawozy naturalne na gruntach rolnych mogą być stosowane od 1 marca do 30 listopada i nikt nie może zabronić ich wywożenia np. ze względu na  pogodę.

Obecnie nie funkcjonuje dyrektywa odorowa, stąd nie możemy zakazać wywożenia obornika na pole podmiotą rolniczym, tylko z tego powodu, że zapach jest uciążliwy dla otoczenia. Natomiast mieszkańcy narażeni na uciążliwości spowodowane nieprzyjemnym zapachem mogą skierować sprawę do sądu cywilnego, na zasadzie art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego i domagać się zaniechania naruszania ich praw, przede wszystkim zaprzestania imisji (odoru), korzystając z przepisów prawa sąsiedzkiego.

W przypadku sytuacji, która miała miejsce w Niewodnikach, obornik był rozwożony z pryzmy i od razu mieszany z glebą. Na miejscu kontrolę przeprowadził zastępca Wójta Gminy Dąbrowa oraz patrol policji. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2015-08-17 08:07. Pytanie: Dzień dobry. Proszę o informacje czy władze naszej Gminy podejmują dzialania w sprawie instalacji na terenie gminy internetu światłowodowego. Podłączenie takie jest realizowane w wielu gminach ościennych a u nas nie. Firma, która realuzuje takie inwestycie to Multiplay. Imię i nazwisko: Małgorzata z Karczowa

Odpowiedź: Już kilka razy odpowiadałem na podobne pytania. Rozmawiałem z Prezesem Multiplaya, ale to firma decyduje w jakim kierunku następuje rozwój sieci, uwzględniając zapotrzebowanie i podstawy marketingowe.  Właściciel firmy  Multiplay bierze pod uwagę w przyszłym roku (2016) możliwość rozwoju sieci na terenie Gminy Dąbrowa, szczególnie, że ma już położony główny światłowód na trasie Opole – Lewin Brzeski. Firma przyjmuje zgłoszenia mieszkańców poszczególnych wiosek - chętnych do podłączenia i tak buduje mapę zapotrzebowania, a następnie organizuje spotkanie z mieszkańcami i realizuje zadania. Pozdrawiam Marek Leja

So 2015-08-15 20:38. Pytanie: Witam, kiedy zostaną usunięte suche drzewa na trasie Chróścina - Wawelno? Gdy ktoś straci zdrowie, czy życie? Imię i nazwisko: Anna Kowalczyk

Odpowiedź: Rozumiem, że Wójt czyli gospodarz Gminy ma odpowiadać za wszystko. Podział kompetencji jest jednak ściśle określony i w pewnych sprawach ja mogę tylko, podobnie jak Pani interweniować. Wielokrotnie zwracaliśmy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wycięcie drzew przy ich drodze. Drzewa te są już nawet oznaczone. Będę monitował, aby jak najszybciej dokonali wycinki. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2015-08-14 12:06 Pytanie: Panie Wójcie czy można jakoś zdyscyplinować właścicieli psów? Państwo chodzą z pieskami pod czyimiś płotami, pozniej nie da się wyjść bo wszędzie miny, a przecież mamy tereny gdzie można ze zwierzakami wyjść i nie koniecznie musi to być trawnik przed domem sąsiada... Imię i nazwisko: Joanna

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa, właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez np. psa na terenach publicznych. W tym przypadku, każdy, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku podlega karze grzywny, w związku z tym Strażnik Miejski  lub Policjant na podstawie obowiązującego taryfikatora, uprawniony jest do wystawienia mandatu w wysokości do 500 zł lub złożenia do sadu wniosku o ukaranie (art. 145 Kodeks wykroczeń). I to obecnie pozostaje jedyną forma prawną zdyscyplinowania właściciela zwierzęcia, który nie wykonuje swoich obowiązków. Grzegorz Wocka Główny specjalista ds. gospodarki odpadami.

Niestety ta forma zdyscyplinowania szczególnie na terenach wiejskich, gdy nie ma straży Gminnej, a Policjant nie jest w stanie złapać delikwenta na gorącym uczynku nie przynosi zamierzonych rezultatów. Pozostaje apelować i liczyć na rozsądek mieszkańców. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2015-08-10 13:47 Pytanie: Dzień dobry, Czy są jakieś nowe informacje ze strony PSG na temat realizacji gazociągu we Wrzoskach, Chróścinie i Mechnicach? Czy śledzi Pan kwestię przetargu na wykonawcę zastępczego? Z pewnością odpowiedź na to pytanie zainteresuje wielu mieszkańców. pozdrawiam, Imię i nazwisko: Bartek Berezowski

Odpowiedź: Wykonawca zastępczy już zakończył prace. Informowaliśmy również na naszej stronie i w gazetce, że jest już możliwość zawierania umów bezpośrednio lub na zebraniach które były organizowane w Mechnicach, Chróścinie i Wrzoskach przez PSG. Należy więc złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia w najbliższym Rejonie Dystrybucji Gazu, który znajduje się w Opolu przy ul. Armii Krajowej2a, tel. 77 443 51 95; mail:rg.opole@zabrze.psgaz.pl Pozdrawiam Marek Leja

So 2015-08-01 15:05 Pytanie: Witam. Chciałabym się dowiedzieć czy są jakieś plany co do budowy ewentualnie modernizacji placu zabaw dla dzieci w Mechnicach. Wszystkie wioski dookoła maja śliczne place zabaw, kolorowe i bezpieczne a w Mechnicach niestety obraz nędzy i rozpaczy. Huśtawki niebezpieczne, drewno na ściankach wspinaczkowych pełne zadziorów, gdzieniegdzie wystają gwoździe a dla małych dzieci niestety nic. Nie ma gdzie wyjść z dziećmi na spacer. Proszę o odp. Imię i nazwisko: Mieszkanka Mechnic

Odpowiedź: Gmina posiada kilka rodzajów placów zabaw. Te piękne i nowoczesne (jednocześnie bardzo drogie) są usytuowane przy wszystkich Szkołach Podstawowych (4). Przy przedszkolach (7) staramy się je na bieżąco modernizować i polepszać. Pozostaje jeszcze ogromna liczba (ponad 20) placów wybudowanych na terenach rekreacyjnych przez gminę lub sołectwa tzw funduszu sołeckiego. Wśród zadań funduszu sołeckiego na kolejne lata mieszkańcy powinni zapewnić sobie środki na remonty bieżące takiego placu zabaw i ich modernizację. Takie zebranie mieszkańców, na którym decyduje się na co przeznaczyć fundusz sołecki odbywa się zawsze we wrześniu. Natomiast opisywana przez Panią sytuacja wymaga szybkiej reakcji z naszej strony i pracownik GOKiR-u pojawi się tam w celu naprawy. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2015-07-16 09:17 Pytanie: Witam! Proszę o odpowiedź co z ruinami w Skarbiszowie przy ul. Opolskiej 61. Nakazany termin rozbiórki minął 30.06.br a obiekt jak straszył tak dalej straszy i zagraża przechodniom.(stan na dzień 16.07.) Imię i nazwisko: mieszkaniec Skarbiszowa

Odpowiedź: Jeden z właścicieli odwołał się od decyzji Nadzoru Budowlanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i sprawa utknęła w SKO. Jesteśmy w stałym kontakcie z Nadzorem, bo też nam zależy, aby właściciele rozebrali te ruiny i uporządkowali teren. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2015-07-15 23:20 Pytanie: Witam serdecznie, chciałam zapytać Pana Wójta, jaki jest powód tego, że tylko i wyłącznie na ulicy Agrestowej w Dąbrowie nie ma żadnej lampy? Imię i nazwisko: Kasia

Odpowiedź: W Dąbrowie nie ma ulicy Agrestowej. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2015-07-14 09:20. Pytanie: Panie Wójcie, dlaczego po raz kolejny GOKiR nie organizuje żadnych półkolonii dla dzieci szkolnych? Szczyci się pan przyrostem naturalnym, ale nic dla dzieci, w czasie ferii czy wakacji od lat nie zostało zorganizowane i nie mówię tu o jednorazowych zajęciach, ale o półkoloniach z prawdziwego zdarzenia. Mając 26 dni urlopu nie jestem zapewnić opieki dziecku przez 9 tygodni w roku (2 tygodnie ferii + 7 tygodni wakacji). W gminach sąsiednich są półkolonie w dobrej cenie, dlaczego u nas się tak nie da? Imię i nazwisko: mieszkanka chróściny

Odpowiedź: W tym roku GOKiR z OPS zorganizował zajęcia w godzinach przedpołudniowych w  9 świetlicach. Niestety nie było wśród tych propozycji Chróściny. Co prawda Stowarzyszenie Miłośników Chróściny w ramach programu „Działaj lokalnie” zorganizowało tygodniowe warsztaty trwające po 2 godziny dziennie, ale zapewne nie o to Pani chodzi. Zdiagnozujemy sytuację i potrzeby i spróbujemy zorganizować takie prawdziwe półkolonie na wakacjach 2016.  Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2015-07-09 08:12 Pytanie: Panie Wójcie co ze świetlica w Dąbrowie? Imię i nazwisko: Ewa

Odpowiedź: Jeżeli uda się nam ustalić warunki z właścicielem nieruchomości obok straży w Dąbrowie to przejmiemy ten budynek i zrobimy świetlicę. Jednocześnie będziemy się starali w nowym rozdaniu środków unijnych zdobyć środki na przerobienie małej sali gimnastycznej w szkole na salę ogólnodostępną z osobnym wejściem, która w trakcie pracy szkoły byłaby salą wykładową, a poza tym czasem salą koncertową lub miejscem spotkań mieszkańców. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2015-07-06 19:53 Pytanie: Dzień dobry. Jestem mieszkanką Żelaznej a pracuję w Opolu.Ze względów zdrowotnych nie mogę prowadzić samochodu i dlatego korzystam z usług PKS Opole.Niestety w te wakacje zostałam pozbawiona możliwości powrotu z pracy do domu gdyż PKS Opole zmienił rozkład jazdy i zlikwidował wieczorny autobus. Nawet się pracownicy PKS nie pofatygowali aby zaktualizować tabliczki, które widnieją na przystankach a które straciły ważność kilka lat temu. Rozumiem że priorytetem PKS Opole jest jego rachunek ekonomiczny ale może jest jakaś możliwość poprawy komunikacji dla mieszkańców, którzy ze względów zdrowotnych bądź ekonomicznych nie mogą się przesiąść do własnych samochodów a którzy muszą dojechać i wrócić jakoś z pracy. dziękuję Imię i nazwisko: mieszkanka żelaznej

Odpowiedź: Próbowaliśmy różnych rozwiązań, ale każdy z przewoźników zasłania się właśnie rentownością. Między innymi MZK za przedłużenie linii do Żelaznej żąda takich środków, na które mnie nie stać. Ponowimy próbę rozmów z PKS. Pozdrawiam Marek Leja

N 2015-07-05 21:12 Pytanie: Witam, W broszurce "Szlakiem Dąbrowskich Zabytków" Umieszczona jest mapka, na której zaznaczono obwodnicę Karczowa, gdzie mogę znaeść bliższe informację o jej przebiegu? Z w/w mapki wynika, że drogą będzie przechoziła tuz koło zabudowań. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Karczowa

Odpowiedź: W tym opracowaniu została wykorzystana mapka ze starego studium zagospodarowania przestrzennego, w nowym studium tej obwodnicy już nie ma. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2015-06-26 14:31 Pytanie: Dzień Dobry. Panie Wójcie, pragnę zauważyć, iż Gmina Dąbrowa w zeszłym roku zakończyła prace nad projektem "Rowerem po szlaku dąbrowskim", a na stronie U.G. jedyny sposób na znalezienie wersji elektronicznej to przeglądanie aktualności aż do 27 listopada 2014r. Podaję link: http://www.gminadabrowa.pl/924/2273/prace-nad-projektem-rowerem-po-szlaku-dabrowskim-dobiegly-konca.html Proponuję przygotowanie zakładki w dziale kultura i sport. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Rowerzysta z Chróściny

Odpowiedź: Dziękujemy za sugestię. Wprowadzimy to na stronę. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2015-06-25 23:14 Pytanie: witam mam pytanie czy w w nowum roku szkolnym tj.od września była by też możliwość zajęć wokalnych w Naroku bo nie kazde dziecko ma możliwość dojazdu do Dąbrowy. Imię i nazwisko: mieszkanka Naroka

Odpowiedź: „Oprócz Dąbrowy, zajęcia wokalne prowadzone są również w Skarbiszowie. Propozycję prowadzenia zajęć wokalnych w Naroku naturalnie uwzględnimy i w zależności od ilości osób zainteresowanych w nowym roku szkolnym spróbujemy je uruchomić. Najistotniejsza w tym jest frekwencja i efekty naboru, który będziemy prowadzić w sierpniu i na początku września” -Zbigniew Janiowski. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2015-06-25 05:42 Pytanie: Witam. Co sie stało z Panskimi pracownikami co sie zajmują łataniem dziur na drogach gminnych ?? zaczeli wykonywac swoją prace na ulicy Brzozowej w Naroku od dłuzszego czasu już sie niepojawili a pozostało im jeszcze pare dziurek do załatania Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Naroka ul Brzozowej

Odpowiedź: Już za chwilę skończą, niestety kierownik przerzucił ich na inne ważne roboty terminowe. Pozdrawiam. Marek Leja

N 2015-06-21 12:03 Pytanie: Właśnie moje dziecko kończy pierwszy rok edukacji w Dąbrowskiej szkole. Jako sześciolatek, Mam porównanie do brata, który wychowuje swoje dziecko w tym samym wieku w mieście. Różnica jest powalająca, ja jestem wielkim wrogiem wyjazdów z rodzinnych stron, ale jak nasza szkoła będzie tak traktowała swoich wychowanków, to my będziemy ostatnim pokoleniem, które wychowuje tu swoje dzieci.rozmawiałam z nauczycielami i oni może co najwyżej są mniej zmotywowani, a w mieście trochę lepiej traktują swoje obowiązki. (ale to też zależy, wcale nie są gorsi). Ale głównie problem leży w ich głowach, a przede wszystkim w mentalności decydentów. Nasza szkoła musi osiągać w testach ogólnopolskich wyższe poziomy,punktowe, aniżeli miejskie, bo w miastach te dwa trzy punkty do dobrej szkoły, które naszym brakuje, dostają potem za mieszkańcy miasta za jakieś wolantariaty, dodatkowe zajęcia-wiedzę z nich, szkoły gimnazjalne i po gimnazjalne, wybierają sobie uczniów przed oficjalnymi rekrutacjami. Jak nasza szkoła predysponuje do takich wymagań? Czemu nie przygotowuję, nie współpracuje z innymi szkołami pogimnazjalnymi? Ja nie mam gotowego rozwiązania, według mnie doskonale znają je nauczyciele, bo to oni tym , żyją o ile stworzy im się stworzy warunki. Ja mogę mieć tylko sugestię, od brata dzieci wychodzą , ze szkoły kolo 16 -tej w pierwszej klasie , u nas około 12. Te trzy-cztery godziny zabaw edukacyjnych na pewno wpłynie lepiej na poziom naszych dzieci niż 3 godziny z babcią, którą głowa boli, i dziecko wychowuje Cartoon Network. Dodam tylko, że gdyby testy nasze dzieci robiły lepiej, to nie woziło by tylu mieszkańców swoich pociech do miasta. Pytanie: Co zrobi szkoła w Dąbrowie, aby osiągnąć przewagę edukacyjną, nad szkołami z, których z uczniami, przyjdzie konkurować, naszym skarbom? Imię i nazwisko: Joanna

Odpowiedź: Pani Joanno nie rozumiem ani zarzutów, ani problemu. Mam o naszych szkołach, w tym również  o dąbrowskiej bardzo dobre zdanie. Według informacji, które posiadam od  dyr. Janusza Staszowskiego, w szkole w Dąbrowie świetlica funkcjonuje do godziny 16.00 i Pani dziecko jak każde inne może skorzystać  z jej zajęć, niezależnie od miejsca zamieszkania dziecka. Wyniki szkoły w Dąbrowie są zwykle na wysokim poziomie. Dam jako przykład wynik gimnazjum z tego roku:  

Część humanistyczna

- język polski -  szkoła 61,5 %, województwo 60,4%

- historia -  szkoła 70,3 %, województwo 62,4%

Część matematyczno-przyrodnicza

- matematyka  - szkoła 61,1 % !!! , województwo 46,7 %

- przyrodnicza  -  szkoła  54,8 %,  województwo  48,7 %

Część językowa

- język angielski - szkoła  76,0 %,  województwo  66,9 %

- język niemiecki - szkoła  100,0 %,  województwo  68,1 %

Jeżeli mówimy o dodatkowych punktach za wolontariat to  uczniowie tej szkoły działają w różnych instytucjach i organizacjach działających na terenie Gminy i poza nią, między innymi Caritas w Dąbrowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie. Uzyskanie dodatkowych punktów jest możliwe również dzięki udziałowi szkoły i jej uczniów w różnych konkursach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych wojewódzkich LZS i SKS. Mając to wszystko na uwadze mogę stwierdzić, że uczniowie osiągają tak samo wysokie wyniki jak w mieście Opolu i mają możliwość zdobycia dodatkowych punktów w celu wyboru wymarzonej szkoły średniej.  Przyznaję wielu uczniom dąbrowskiej szkoły stypendia tak naukowe, jak i sportowe. W porównaniu do opolskich molochów jest to szkoła mała, przyjazna uczniom. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną salę gimnastyczna i nowy plac zabaw, których pozazdrościć nam może niejedna opolska podstawówka czy gimnazjum. Pięć sal ma pełne wyposażenie multimedialne z tablicami interaktywnymi, a nowy sprzęt komputerowy został niedawno zakupiony ze środków unijnych. Nie mam żadnych kompleksów, patrząc na wyposażenie naszych szkół i poziom kształcenia. Oczywiście mogą się zdarzyć ,jak w każdym środowisku pojedyncze, odosobnione przypadki występowania jakiś  problemów, ale dyrekcja stara się je szybko likwidować. Jako organ prowadzący szkoły nie mam ani panu dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli panu Staszowskiemu ani sobie nic do zarzucenia. I na koniec , żeby nie być gołosłownym:  na 31 ubiegłorocznych absolwentów dąbrowskiego gimnazjum aż  7 osób dostało się do najbardziej renomowanych liceów w Opolu  czyli III, II i I,  kolejne 6 do innych liceów ogólnokształcących, aż 11 uczniów wybrało sobie i bez przeszkód dostało się do renomowanych opolskich techników: elektrycznego, mechanicznego, budowlanego i ekonomicznego. Jeżeli to jest zły wynik świadczący o złym przygotowaniu i jak to pani pisze „takim ? traktowaniu” naszych wychowanków, to ja już nie wiem o co chodzi. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2015-06-19 10:48 Pytanie: Po Dąbrowie od jakiegoś czasu latają bezpańskie psy, robią się agresywne. Proszę o interwencję. Imię i nazwisko: Karolina

Odpowiedź: Przyjmujemy każdy sygnał. Mamy podpisaną umowę z firmą, która złapie psa i dostarczy do schroniska. Prosimy tylko o kontakt do Gminy lub swojo sołtysa. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2015-06-17 23:11 Pytanie: Dzień dobry. Bardzo proszę o udzielenie informacji, czy kładka pieszo-rowerowa nad Odrą, łącząca Narok z Chróścicami jest już ogólnodostępna, czy można nią przechodzić? Jeżeli nie, to na kiedy przewiduje się jej otwarcie? Często z przyjemnością przejeżdżam rowerem przez waszą gminę i chciałabym dokładniej poznać jej historię, odnaleźć więcej niezwykłych miejsc. Czy istnieją publikacje, które mówią o historii gminy i jej miejscowościach? Z poważaniem. Imię i nazwisko:  Ewa Lis

Odpowiedź: Kładka będzie ogólnodostępna po zakończeniu inwestycji. Nastąpi to po wszystkich odbiorach (inwestorzy poinformowali nas, że może to być sierpień). Publikacji mamy sporo: począwszy od przekrojowych, darmowych folderów a skończywszy na dwóch pozycjach sporych objętościowo, ale niestety płatnych’ Monografia Gminy Dąbrowa oraz Historia wsi Sławice. Obie pozycje dostępne są w GOKiR Dąbrowa (Tel 77 4641010 wew. 213). Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2015-06-11 13:53 Pytanie: Witam. Goszczę od czasu do czasu w Prądach i zauważyłem tam nie zabezpieczoną studzienkę przy bloku na ul. Sportowej 5. Piszę do Pana, bo jestem pewien, że trafi to do odpowiednich służb i to zagrożenie zostanie pilnie usunięte. Na podany numer komórki mogę wysłać zdjęcie. Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Jerzy Chudy

Odpowiedź: Natychmiast ZGKIM Komprachcice na nasze zlecenie usunął problem. Dziękujemy za informację. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2015-06-11 08:21 Pytanie: Panie Wójcie, co się dzieje w przedszkolu w Karczowie?? Rodzice zabierają dzieci stamtąd, w tym roku szkolnym jest tam ponad 30 dzieci, a na kolejny poniżej 20, nie jest to wina niżu, bo przedszkole w Dąbrowie nie narzeka na brak dzieciaczków. Tylko, że w Dąbrowie coś się dzieje, mają piękny plac zabaw,widać duże zaangażowanie personelu, a w Karczowie nic. Plac zabaw jest zdewastowany łatwo o wypadek czy wbitą drzazgę. Przecież nauczyciele zarabiają tyle samo, a jednym się chce a drugim coś nie bardzo. Niedługo dojdzie do sytuacji, że przedszkole w Karczowie trzeba będzie zamknąć. Zamknać łatwo, ale otworzyć na nowo już zawsze jest problem i wtedy będzie płacz i szukanie winnych. Może to kwestia dyrekcji i zarządzania personelem, dotychczasowa dyrektor sobie nie radzi... Imię i nazwisko: Anna

Odpowiedź: Mam, co do funkcjonowania tego przedszkola i pracy dyrektora odmienne zdanie, ale skupmy się na faktach. Drugi oddział przedszkolny w Karczowie  został utworzony w celu przyjęcia dzieci z miejscowości Dąbrowa, Ciepielowice, Lipowa i Nowa Jamka ponieważ przedszkole w Dąbrowie nie było w stanie przyjęć wszystkich chętnych dzieci do przedszkola. Został wybrany obiekt w Karczowie , ponieważ w nim była możliwość utworzenia dodatkowego oddziału, a jego położenie było najbliżej tych miejscowości. Na dzień dzisiejszy przedszkole w Dąbrowie dysponuje już wolnymi miejscami i rodzice z obwodu tego przedszkola nie muszą dowozić dzieci do innych przedszkoli. Powyższe działanie (utworzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu w Karczowie) było zamierzone ze względu na występujący w tym czasie falujący wyż demograficzny. Spadek dzieci we wszystkich przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016 był planowany ze względu na zmianę ustawy o systemie oświaty dotyczącą objęcia obowiązkiem szkolnym sześciolatków.   Mając to na uwadze już od dwóch lat wiedzieliśmy, że we wrześniu 2015 roku w przedszkolu w Karczowie będzie 1 oddział.

Plac zabaw znajdujący się na osiedlu w Karczowie jest modernizowany na bieżąco i wszelkie zgłaszane zagrożenia są usuwane natychmiastowo. W chwili obecnej plac również jest konserwowany i zostały wymienione jego elementy.

Odnosząc się do placu zabaw w Dąbrowie i wkładu kadry pedagogicznej w jego renowację to mogę powiedzieć, że inicjatywa była po stronie rodziców i mojej, a wykonanie głównie po stronie Gminy z pomocą  rodziców.  Natomiast kadra przedszkola zaangażowała się w upiększenie innych terenów przy przedszkolu. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2015-06-10 13:26 Pytanie: Witam, jestem mieszkańcem Ciepielowic i chciałbym dowiedzieć co powstanie na placu koło zamku, na przeciwko sklepu. Teren jest w prawdzie wyrównany, lecz trochę straszy a mógłby być dobrze wykorzystany dla rekreacji. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Mieszkaniec

Odpowiedź: Zagospodarowanie tego terenu będzie pierwszą gminną inwestycją, która zostanie zrealizowana z pomocą funduszy unijnych w nowym rozdaniu. Jeśli tylko taki nabór wniosków na tego typu działania zostanie ogłoszony przystąpimy do niego. Na razie przygotowywana jest koncepcja i projekt i rozwiązywane są problemy własnościowe, bo część tego Renu nie jest gminna. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2015-06-09 13:30 Pytanie: Kto jest odpowiedzialny za koszenie trawy wzdłóż ulicy Szkolnej w Karczowie. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Karczowa

Odpowiedź: Generalnie gmina, choć tam gdzie już ktoś mieszka mieszkańcy sami dbają o rów i pobocze drogi. Gorzej jest w miejscach, gdzie są pola, tam wysyłamy naszych konserwatorów. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2015-06-09 10:00 Pytanie: Witam. Panie Wójcie piszę w sprawie progów zwalniających. Konkretnie chodzi mi o ulicę Leśną w Żelaznej. Jest tutaj aktualnie dużo dzieci a kierowcy niestety jeżdżą z dużymi prędkościami. Słyszałem że temat był już poruszany jakiś czas temu i jest problem by takie garby powstały. W czym tkwi ten problem oraz co można zrobić w kwestii poprawienia bezpieczeństwa na tej ulicy?? Imię i nazwisko: Mieszkaniec ulicy Leśnej.

Odpowiedź: Proszę złożyć wniosek do Gminy lub sołtysa z podaniem umiejscowienia progu, ze zgodą mieszkańców, przy których posesjach ten próg miałby być zamontowany oraz z podpisami innych mieszkańców ulicy Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2015-06-03 21:43 Pytanie: Witam Panie Wójcie jestem mieszkańcem Ciepielowic zaczyna się sezon wakacyjny coraz więcej turystów odwiedza nasze piękne miejscowości na rowerach po naszych wspanialych ścieżkach rowerowych obawiam się że najbliższym czasie może to ulec zmianie z powodu prawdopodobnie budowy chlewni która zaprzepaści wszystko co do tej pory bylo zrobione przez mieszkańców Wsi.O tych ścieżkach rowerowych jest glośno nie tylko w naszej Gminie ale daleko poza jej terenami , jako mieszkaniec Ciepielowic proszę o jakąś pomoc w zlatwieniu tej sprawy na korzyść nie tylko mieszkańćów ale i calej naszej pięknej Gminy serdecznie dziękuje Imię i nazwisko: mieszkaniec Ciepielowic

Odpowiedź: Przygotowany projekt decyzji na rozbudowę chlewni jest negatywny, głównie ze względu na protesty stron postępowania, w uzasadnieniu podające argument pogorszenia jakości życia w sąsiedztwie rozbudowanej chlewni.  Inwestor będzie miał jednak prawo odwołać się od tej decyzji. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2015-06-02 21:17 Pytanie: dlaczego wzorem lat ubieglych, na gorce w Dabrowie, brakuje wody. moze zamiast festynu rodzinnego powinna byc oglaszane wodne ostatki na gorce. wczorAj byla brazowa, dzisiaj od 3 godzin wogole. Imię i nazwisko: Wilhelm Baron

Pt 2015-05-29 19:31 Pytanie: Panie Wójcie, lato się jeszcze nie zaczęło a w Dąbrowie na "górce" już nie ma wody w kranach! I nie chodzi tutaj, że woda płynie słabo - jej nie ma WCALE! Sytuacja taka wystąpiła w tym tygodniu już kilka razy. W takich warunkach nie da się normalnie funkcjonować - szczególnie jeśli ma się małe dziecko! Aż boję się pomyśleć, co będzie jak przyjdą prawdziwe upały... Co zamierza Pan zrobić w tej sprawie zrobić? W końcu bieżąca woda w kranie to chyba jedna z elementarnych potrzeb wspólnoty samorządowej na której czele Pan stoi. Imię i nazwisko: mieszkaniec górki

Odpowiedź: Zacytuję tu informację, która został przygotowana przez nas i komunalkę z Komprachcic: Serdecznie przepraszamy za zaistniałe w ostatnim czasie braki wody. Braki te nie są spowodowane wyłączeniami wody, lecz niskim ciśnieniem w wodociągu, związanym ze znacznie zwiększonymi rozbiorami wody.  Zapas wody w zbiorniku w Dąbrowie, który jest uzupełniany przez całą noc wodociągiem z Chróściny, wystarcza zaledwie na kilka godzin (chwilowe rozbiory dochodzą do 50 m3/h). Z drugiej zaś strony spięcie wodociągowe pomiędzy Sokolnikami a Dąbrową nie zapewnia pokrycia całkowitego zapotrzebowania na wodę przy wyłączeniu  stacji dolnej w Dąbrowie, co powoduje spadek ciśnień i braki wody na ,,górce Dąbrowa’’. Z uwagi na zaistniałą sytuację zostały zmienione nastawy przepompowni Dąbrowa, co powinno poprawić sytuację. Równocześnie za pośrednictwem Urzędu Gminy zwróciliśmy się z prośbą do pozostałych mieszkańców Gminy o rozsądne gospodarowanie wodą  w godzinach od 17 do 22, zwłaszcza do celów nawadniania ogródków i terenów zielonych.Jednocześnie informujemy, że wraz z gminą Dąbrowa przystąpimy do zaplanowania i realizacji nowych rozwiązań technicznych. Przeprowadzona dwa lata temu inwestycja polegająca na budowie nowej nitki wodociągu Chróścina – Dąbrowa pozwoliła polepszyć warunki dostarczania wody szczególnie do miejscowości Nowa jamka i Lipowa, lecz nie poprawiła sytuacji na Państwa terenie, szczególnie jak się okazuje, w trakcie długotrwałych okresów suszy. Dlatego przystąpimy do wymiany wodociągu Sokolniki – Dąbrowa, a gdy to nie przyniesie zamierzonego efektu konieczna będzie budowa zbiornika wody „na Górce”. Oczywiści oba te przedsięwzięcia wymają czasu na realizację. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2015-06-02 17:15 Pytanie: witam panie wojcie szlyszalem ze potrzeba konserwatora do przedszkola w dąbrowie Imię i nazwisko: adam gluszek

Odpowiedź: Nie, nie  ma potrzeby zatrudniania konserwatora  w przedszkolu W Dąbrowie,  gdyż  przedszkole obsługuje konserwator zatrudniony w Zespole Szkół w Dąbrowie. Podobnie łączona jest ta funkcja w innych placówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2015-06-01 15:25 Pytanie: Dot. Karczów, ul. Cicha W najbliższym czasei zamierzam się wprowadzić i zameldować w nowowybudowanym domu na Cichej, jednakze wciąż nierozwiązana jest sprawa kanalizacji. Zgodnie z projektem wykonałem kanalizację wraz z przepompownią, jednakże od tego momentu mam ją niedziałającą - Została wyłączona przez ZK Prószków, ponieważ gdzieś dalej nie zostały przeprowadzone łączenia ciągów kanalizacyjnych. Sprawa trwa od 4 miesięcy, przeprowadzka tuż tuż, jednkaże z małymi dziećmi bez kanalizacji nie da się funkcjonować. Czy gmina Dabrowa zamierza w końcu rozwiązać problem? Imię i nazwisko: Piotr B.

Odpowiedź: Tak, przepraszam za zaistniałą sytuację, ale problem tkwi w tym, że gmina nie ma swojej spółki komunalnej i nasze sieci tak wodociągowa, jak i kanalizacyjne jest zarządzana przez podmioty zewnętrze. Zobligowaliśmy ZK Prószków, który działa w imieniu WIK Opole do jak najszybszego załatwienie tej sprawy. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2015-05-28 12:35Pytanie: Panie Wójcie! Proszę o informację dlaczego protokoły z sesji publikowane są z takim opóźnieniem. Czy na prawdę nie można wcześniej poinformować mieszkańców o przebiegu sesji?. I dlaczego nie można publikować również załączników ? Osobiste przybycie do Urzędu dla ludzi pracujących nie jest proste. Imię i nazwisko: mieszkaniec gminy

Odpowiedź: „Protokół z sesji może być udostępniony  do publicznego wglądu, dopiero po przyjęciu go przez radnych. Następuje to na kolejnej sesji poprzez głosowanie, co wynika z paragrafu 27 ust. 1 Statutu Gminy Dąbrowa. Do czasu przyjęcia, jest to tylko projekt dokumentu, gdyż radni do czasu przyjęcia na sesji mają prawo wniesienia poprawek, zwłaszcza w odniesieniu do swoich wystąpień. Z tego względu  biuro rady gminy wykłada protokół  radnym, by mogli się z jego treścią zapoznać przed przyjęciem. Inny tok postępowania stosuje się wobec uchwał, które stanowią załączniki do protokołu. Te dokumenty są najpierw publikowane jako projekt, a po przyjęciu przez radnych na sesjach, jako obowiązujący dokument prawa miejscowego. Publikacja tych dokumentów odbywa się  na stronach Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Dąbrowa w trzech różnych miejscach” - Rudolf Szymainda sekretarz gminy Dąbrowa. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2015-05-13 12:49 Pytanie: Pytanie nr 1 W konkursie dla organizacji pozarządowych wygrał Opolski Klub Taekwon-do, w ogłoszeniu nie było wskazane, że zajęcia będą odbywać sie tylko w szkole w Chróścinie. Dlaczego dzieci uczęszczające do szkoły w dąbrowie nie korzystają z tych zajęć w godzinach świetlicy i na sali w Dąbrowie, tylko dostęp do tych zajęć mają dzieci chodzące do szkoły w Dąbrowie. Ponadto w gminie odbywają sie zajęcia z karate, nietstey nie udostępniono szkolnej sali gimnastycznej i dzieci mają zajęcia w świetlicy w Ciepielowicach, a napewno korzystniej dla dzieci byłoby gdyby zajęcia odbywały się na sali w Dąbrowei w godzinach wcześniejszych (np. w godzinach gdy dzieci są w śiwetlicy)? Imię i nazwisko: Mama

Odpowiedź: „Sala w Ciepielowicach została wybrana przez trenerów karate z uwagi na drewniany parkiet, na którym łatwiej takie zajęcia przeprowadzać. Jednocześnie zależało im na bliskości Dąbrowy ale i okolicznych miejscowości. Nie bez znaczenia była także możliwość korzystania ze ściany lustrzanej, dzięki której łatwiej korygować błędy w postawie  ćwiczących. Godziny treningów ustalają trenerzy i te zaproponowane przez nich zostały przyjęte przez rodziców uczestników zajęć bez sprzeciwu, na takie godziny wyraziliśmy również zgodę i zgodnie z tym harmonogramem zajęcia prowadzone są od października” – Zbigniew Janowski. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2015-05-06 22:50 Pytanie: Witam, Czy należy powiadomić lub uzyskać pozwolenie na przesunięcie bramy wjazdowej? (jeśli tak, to gdzie to można załatwić, jak długo się czeka na zezwolenie, ile kosztuje?). Konkretnie chodzi o postawienie płotu w miejscu bramy, a bramę wjazdową w miejsce płotu. Imię i nazwisko: Joanna P

Odpowiedź:  Ze zmianą bramy na płot i na odwrót nie ma żadnego problemu. Problem jest z nowym zjazdem, który powstanie. Jeśli jest to zjazd  z drogi publicznej, to należy to uzgodnić i otrzymać decyzję od właściciela drogi (wojewódzkiej – Zarząd Dróg Wojewódzkich, powiatowej – Starostwo Powiatowe lub gminnej – Urząd Gminy). Od 28 czerwca tego roku wystarczy powiadomienie tych instytucji. Jeżeli zaś jest to zjazd z drogi wewnętrznej wystarczyć wystąpić z pismem w tej sprawie do Urzędu Gminy (pan. Tadeusz Jeziorański Tel 774641010 wew,. 201). Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2015-05-05 08:19  Pytanie: Dzień dobry Chciałam Państwa poinformować, że niedawno miałam przyjemność osobiście skorzystać ze ścieżek rowerowych, o które postaraliście się Państwo na terenie Waszej Gminy w ramach projektu Rowerem po Szlaku Dąbrowskim. Nadmienię, że rower jest moją wielką pasją i przejechałam już klika tysięcy kilometrów i odwiedziłam wiele zakątków naszego kraju. Tym bardziej z radością przyznam, ze jestem zachwycona dąbrowską trasą! Wrażenie na mnie zrobił nie tylko sam pomysł, ale także efekty, jakie przyniosła jego realizacja. Ścieżka prowadzi przez bardzo ciekawe miejsca, z dala od głównych ulic, jest fantastycznie oznakowana i dodatkowo zawiera punkty informacyjne pozwalające zgłębić historię danych miejscowości. Serdecznie gratuluję pomysłu i determinacji w realizacji. Pozwoliłam sobie zachwalić ten szlak na jednej z dosyć popularnych stron internetowych przeznaczonych dla miłośników dwóch kółek („Czas na rower”) : http://www.czasnarower.pl/trasa/8548 (w tej chwili artykuł jest nadal widoczny na głównej stronie www.czasnarower.pl). Mam ogromną nadzieję, ze inne gminy wezmą z Państwa przykład :-) Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego! Małgorzata Tarczyńska Imię i nazwisko: Małgorzata Tarczyńska

Odpowiedź:  Dziękujemy bardzo za pochwały. Pozdrawiam Marek Leja

 

Pn 2015-05-04 15:12  Pytanie: Czy istnieje możliwość innego sformułowania interfejsu strony gminy, w sposób ułatwiający dotarcie do jej zasobów? – np. regulamin konkursu „Moja zagroda” i „Aktywna wieś” jest jedynie linkami w ogłoszeniu wyników poprzednich edycji (na drugiej stronie Aktualności?) a nie ważną, stałą informacją na stronie gminy. Imię i nazwisko: Mariusz Konopa

Odpowiedź:  W menu – „WYDARZENIA” dodaliśmy zakładkę GMINNE KONKURSY. Pozdrawiam Marek Leja

 

 

Wt 2015-04-28 17:05 Pytanie: dlaczego w zelaznej nie odbyly sie jeszcze wybory nowego soltysa ,mimo ze termin 90 dni dawno minal. Imię i nazwisko: mieszkaniec wsi

Odpowiedź: W przypadku  Żelaznej, w związku z brakiem zgody  mieszkańców Żelaznej by kandydować na sołtysa podczas przeprowadzonego w styczniu br. zebrania wyborczego, nie mogą zachodzić przesłanki, o których mówi statut sołectwa  w paragrafie 8 ustęp 7. Przepis ten, mówiący o terminie 90 dni kolejnego zebrania wyborczego ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy zgłoszono jednego kandydata na sołtysa, a kandydat nie uzyskał w głosowaniu więcej niż połowę ważnie oddanych głosów na TAK. W Żelaznej nie było takiej sytuacji, bowiem żaden z mieszkańców nie wyraził zgody na kandydowanie na sołtysa, a jest to wymóg obligatoryjny. Dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Żelaznej wymagana jest zatem nowa uchwała Rady Gminy w tej sprawie.  Projekt taki złożony zostanie na sesji w maju. Sołectwo, w ramach rozwiązań prawnych, o których mówi statut sołectwa - w chwili obecnej nie jest pozbawione swojego przedstawicielstwa w pracach organów gminy, bowiem do czasu wyboru nowego sołtysa, jego obowiązki - pełni przewodniczący rady sołeckiej, Pan Józef Przybyła. Pan Józef Przybyła, automatycznie  utraci swoje uprawnienia, jeżeli zebranie wyborcze wybierze w głosowaniu tajnym nowego sołtysa. Natomiast, jeśli wynik następnego zebrania wyborczego będzie negatywny, Pan Józef Przybyła będzie nadal pełnił swoją funkcję, aż do skutecznego wyboru nowego sołtysa. Rudolf Szymainda sekretarz gminy

 

 

So 2015-04-25 23:07 Pytanie: Witam Jakiś czas temu prosiłam o naprawę placu zabaw na osiedlu w chroscinie rzeczywiście zauważyłam ze coś sie dzieje jednak nie wiem czy to już koniec czy początek trochę sie martwię bo sezon już sie zaczął a sprzęty typu zjeżdżalnia stopnie spróchniałe drabinka tez belka podtrzymująca złamana chustami stopnie spróchniałe chustawka wisi na drugie a nie na łańcuchu szkoda ze nie można wkleić zdjeć bo zobaczył by pan powagę sytuacji o wypadek aż sie prosi zgłaszam by tego uniknąć Imię i nazwisko: Matka

Odpowiedź:  Sukcesywnie remontujemy zabawki na placu zabaw w Chróścinie. Tempo prac zależy jednak zarówno od warunków atmosferycznych a także od nasilenia prac na pozostałych placach zabaw. Pierwsze prace już zostały wykonane, a kolejne będą realizowane w niedługim czasie, tak by przed wakacjami dzieci mogły w pełni korzystać z zabawek zamontowanych w tym miejscu. – odpowiedzi udzielił zarządzający tym terenem dyr. GOKiR-u Z. Janowski.

 

 

Wt 2015-04-21 11:13 Pytanie: Witam kiedy zostam ną spełnione obietnice co do naszej Wsi Lipowa????? Lampa na ul Polnej,DZiury przy przystanku autobusowym gdzie autobus zawraca z naszymi dziećmi,Tabliczki z ulicami ŻEBY NP;KARTEKA mogła bez trudu dojechać do potrzebujących ,itd Żekomo Sołtys zgłaszał ten problem czy jest to az taki duży wydatek?? Imię i nazwisko: PODATNIK!

Odpowiedź:  Wszystko sołtys zgłaszał, ale na niektóre sprawy potrzeba czasu, lampa – są warunki podłączenia, teraz projekt i realizacja (tam nie ma linii oświetleniowej!! – czyli 5 kabla), tabliczki są zamówione – montaż do końca czerwca, dziury załatamy do dwóch tygodni. Pozdrawiam Marek Leja

 

Pn 2015-04-13 18:10 Pytanie: Dzien dobry Panie Wojcie. Czy jest mozliwe, aby odpowiednie sluzby zajely sie egzekwowaniem od wlascicieli dzialek koszenia trawy. Mieszkancy osiedla w Naroku bardzo prosza o zajecie sie tym tematem, poniewaz po ostatnim pozarze przy ul. Brzozowej jestesmy troche przestraszeni, ze pewnego dnia wiatr spowoduje zapalenie sie naszych domow, Dziękujemy Imię i nazwisko: mieszkancy

Odpowiedź:  Regularnie dyscyplinujemy pismami urzędowymi o konieczności dbania o swoją posesję. Pozdrawiam Marek Leja

 

Pn 2015-04-13 12:34 Pytanie: OSP Wrzoski - 100 tys, OSP Dąbrowa - 100 tys. Zostają jeszce Narok, Żelazna i Sławice. Wyłączając z tej listy Narok zostają dwie jednostki w KSRG które rozumiem mają czuć się pokrzywdzone??? Imię i nazwisko: Strażak

Odpowiedź:  W pozostałych jednostkach w ostatnim czasie dobudowano  boksy garażowe oraz przeznaczono w tym roku kwotę 50 tys. zł na remont świetlicy strażackiej (OSP Sławice) oraz aktualnie buduje się nowy boks garażowy w OSP Żelazna – 160 tys zł. W Naroku przy okazji renowacji świetlicy wiejskiej ocieplono budynek straży i wymieniono bramę. W dbaniu o straż nie mamy sobie nic do zarzucenia. I to jest zdanie nie tylko naszych strażaków OSP, ale również komendantów Państwowej Straży Pożarnej. Pozdrawiam Marek Leja

 

So 2015-04-11 11:17 Pytanie: Witam.Panie Wójcie ma zapytanie kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia na ul.Polnej i zamontowany próg zwalniający na ul. Sportowej w Pradach. Imię i nazwisko: Andrzej Żytyński

Odpowiedź:  Próg zwalniający zrobimy do końca czerwca. Jeżeli chodzi o ulicę  Polną muszę ocenić koszty naprawy. Pozdrawiam Marek Leja

Pt. 2015-04-10 Odpowiedź dotycząca pytania mieszkańca o światłowód  w Skarbiszowie.  Rozmawiałem z właścicielem firmy Multiplay panem Andrzejem Owczarkiem, który potwierdził, że nie było do tej pory rozmów z władzami Gminy na temat rozbudowy sieci, a co za tym idzie nie ma mowy o tym, aby ktoś w urzędzie nie zgodził się na tego typu inwestycje. Budowa sieci teleinformatycznych jest domeną firm prywatnych. Firma decyduje w jakim kierunku następuje rozwój sieci, uwzględniając zapotrzebowanie i podstawy marketingowe.  Właściciel firmy  Multiplay bierze pod uwagę w przyszłym roku możliwość rozwój sieci na terenie Gminy Dąbrowa, szczególnie, że ma już położony główny światłowód na trasie Opole – Lewin Brzeski. Firma przyjmuje zgłoszenia mieszkańców poszczególnych wiosek - chętnych do podłączenia i tak buduje mapę zapotrzebowania, a następnie organizuje spotkanie z mieszkańcami. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2015-04-03 07:36 Pytanie: Witam dziękuje za odpowiedz na moje wcześniejsze pytanie odnośnie OSP DABROWA i mam kolejne. Dlaczego OSP WRZOSKI dostanie w tym roku sto tysięcy na samochód jeśli maja już trzy pojazdy gaśnicze a ze statystyk wyjazdów z gazetki gminnej wynika ze nie mają za wiele wyjazdów, wydaje mi się ze te pieniądze da się wykorzystać sensowniej. Imię i nazwisko: podatnik

Odpowiedź: Kiedy na początku 2014 rok rozpoczęły się rozmowy z Komendą Miejską Państwowej straży Pożarnej o włączeniu OSP Wrzoski do KSRG (Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy) warunkiem podstawowym było posiadanie przez jednostkę dwóch samochodów gaśniczych i takie jednostka posiada: Mercedes z 1979 roku z wyposażeniem ratowniczo- technicznym i ze zbiornikiem na wodę 500 l (pozyskany przez strażaków za darmo od niemieckiej gminy partnerskiej Gminy Komprachcice) oraz Star 28 z 1983 roku gaśniczy ze zbiornikiem 2500 l (pozyskany przed kilku laty za darmo z OSP Żerkowice), którego stan jest delikatnie mówiąc słaby i brak jest części zamiennych do niego. Ustaliliśmy więc z Komendantem Kielarem, że na miejsce tego Stara trzeba nabyć „nowe” auto, aby jednostka mogła sprawnie funkcjonować w KSRG. Dlatego Rada Gminy przeznaczyła 100 tys. na zakup nowego – używanego samochodu gaśniczego. W między czasie nasza partnerska gmina Lengede wycofywała ze swojego stanu lekki techniczny samochód marki Mercedes z 1990 roku (nie jest to samochód do celów gaśniczych), który chciała za darmo przekazać naszej gminie. Nie odmawia się partnerom i przejęliśmy go na razie do jednostki OSP Wrzoski. Jeżeli w tym roku zapadnie ostateczna decyzja o wejściu jednostki OSP Dąbrowa do KSRG to podobna kwota zostanie przeznaczona na zakup auta dla Dąbrowy, bo choć jednostka posiada dziś dwa samochody gaśnicze to stan Volvo, którego nabyliśmy z drugiej ręki w 2007 roku jest bardzo słaby.  Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2015-04-02 08:08 Pytanie: Witam Pana Wójta! Jakie są szanse na naprawę nawierzchni ulicy Kasztanowej i Zamkowej w Niewodnikach ? Serdecznie pozdrawiam i składam życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych - Alleluja ! Imię i nazwisko: Ludwik Juszczak

Odpowiedź: Jeszcze kilka lat temu kwota subwencji otrzymywanej z PItów była prawie identyczna jak planowana. Teraz następują duże wahania – najczęściej ta subwencja malej w ciągu roku, co bardzo utrudnia planowanie. Nie chcę być gołosłowny i już teraz obiecywać wykonanie tej naprawy. Mamy zrobiony kosztorys i szukamy środków. Dziękuję za życzenia i również pozdrawiam świątecznie. Marek Leja

 

Pn 2015-03-30 13:50 Pytanie: Panie Wójcie, czemu godziny bezpłatne w przedszkolu są to godziny od 8-13 skoro i tak dzieci mają być odbierane ok.12, bo później jest leżakowanie. Czy da się wprowadzić bezpłatne godziny od 7 do 12? Imię i nazwisko: Ewa

Odpowiedź: Pani Ewo w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku i to określa Rada Gminy Dąbrowa. Natomiast godziny realizacji bezpłatnego nauczania określa dane przedszkole i taki zapis jest w statucie każdego przedszkola. Zmiany realizacji godzin bezpłatnego nauczania w danym przedszkolu mogą być zmienione na wniosek Rady Rodziców Przedszkola lub ogółu  Rodziców.  Pozdrawiam Marek Leja

 

N 2015-03-29 14:53 Pytanie: Witam. Już raz pisałem prosząc o wyjaśnienie na jakiej podstawie mam płacić składki na rzecz spółki wodnej do której to nie należę i nigdy nie podpisywałem żadnej deklaracji. Pragnę również zaznaczyć że nie odnoszę żadnych korzyści z urządzeń spółki i nie przyczyniam się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona. Wiem także że cała wieś Lipowa nie płaci z jakiś tam powodów to dlaczego mieliby płacić inni którzy z spółką wodną nie mają nic do czynienia. Chyba że w naszym kraju można narzucać różne opłaty wg. widzi mi się. Mam tylko nadzieję że tym razem otrzymam odpowiedż. Dziękuję Imię i nazwisko: podatnik

Odpowiedź: Opłata wnoszona do Spółki wodnej nie jest żadnym podatkiem lub opłatą mająco cokolwiek wspólnego z Urzędem Gminy.  Spółka Wodna mimo przymiotnika „Gminna” jest organizacją podległą starostwu opolskiemu. Wszelkich informacji udziela prezes spółki pan Krystian Skop w każdy wtorek  między 10 a 13.00 pod numerem telefonu (77) 4641010 wew. 210 .   Spółka wodna powstała w latach 50-tych do skutecznego odprowadzania wód z pól i nieruchomości za pomocą sytemu rowów (tym samym pośrednio korzyści odnoszą wszyscy).  Opłaty wnoszą członkowie spółki wodnej. Jeżeli nie składał pan żadnej deklaracji członkowskiej nie jest pan zobowiązany do wnoszenia opłaty.  Jednakże spółka wodna może próbować udowodnić panu, że odnosi pan korzyści i decyzją naliczyć panu opłatę. Do tak drastycznych sytuacji jednak nie dochodzi. Część mieszkańców nie złożyła stosownej deklaracji, ale opłaty wnosi, gdyż od  czterech lat spółka działa bardzo sprawnie. Pozdrawiam. Marek Leja

N 2015-03-29 12:03 Pytanie: Witam,czy w gminie Dąbrowa istnieje program dotacji na wymianę pieców węglowych c.o. na ekologiczne paliwa?drugie pytanie dotyczy informatyzacji gminy,większość gmin powiatu takie inwestycje prowadzi lub ma za sobą a u nas cisza Imię i nazwisko: mieszkaniec Naroka

Odpowiedź: Już wielokrotnie w tym miejscu odpowiadałem, że gmina nie posiada programu dotacji do takich inwestycji, ze względu na zbyt małe środki. Obecnie nasza gmina jak większość gmin województwa opolskiego jest pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska przy inwestycjach prywatnych wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii. Wnioski w tej sprawie przyjmuje pani Katarzyna Gołebiowska-Jarek. Natomiast w sprawie informatyzacji Gminy to proszę sprecyzować czy chodzi o informatyzację urzędu czy budowę sieci teleinformatycznych? Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2015-03-26 11:45 Pytanie: Witam, na terenie gminy znajduje się bardzo dużo ładnych parków przyrodniczych i przeróżnych "zielonych placów zabaw"co jest wspaniałą sprawą. Zbliża się sezon wiosenny i letni a jako ojciec małych dzieci byłem w zeszłym roku niejednokrotnie zasmucony faktem że miejsca te nie są w pełni przygotowane- chodzi głównie o regularny brak skoszonej trawy lub uszkodzenia drewnianych elementów na znajdujących się tam obiektach. moje pytanie brzmi do kogo należy stan parków i placów zabaw znajdujących się w poszczególnych miejscowościach??? Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: Najczęściej terenami zielonymi i placami zabaw zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji lub bezpośrednio same sołectwa, które zabezpieczają sobie odpowiednie środki w funduszu sołeckim, dodając społecznie własną pracę. Duże „tereny zielone” koszą pracownicy urzędu Gminy. O tereny przy boiskach dbają LZS-owcy, przy przedszkolach i szkoły dbają dyrektorzy tych placówek. My corocznie w kwietniu przeglądamy te obiekty i staramy się naprawić, co zostało zniszczone. Proszę o bezpośredni kontakt ze mną lub panem Snelą w razie zauważenia nieporządku lub uszkodzeń. Pozdrawiam.  Marek Leja

Wt 2015-03-24 11:40  Pytanie: witam czy trudno jest prowadzić na bieżąco tę zakładkę? mamy kwiecień za pasem ....wstyd! Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Przepraszam – nadrabiam. Staram się udzielać odpowiedzi sam, żeby były „z pierwsze ręki” i żeby było wiadomo kogo winić za niezrealizowane rzeczy. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2015-03-23 23:03 Pytanie: Witam Pana,zadaję pytanie powtórnie bo albo wiadomość nie doszła albo nie chce Pan odpowiedzieć ,chodzi o światłowód w skarbiszowie ,dowiedziałem się że Gmina Dąbrowa odmówiła firmie Multipley tej usługi i nie wiem dlaczego skoro dofinansowanie jest z funduszy europejskich .Skarbiszów jest chyba jedną z niewielu wiosek co internet działa najwolniej jak się da i to nie tylko z telekomuniakcji ale od innych operatorów też.proszę o konkretną odpowiedź co z tym światłowodem będzie.Pozdrawiam. Imię i nazwisko: gwint

Pytanie: Witam Pana,zapytam o światłowód dlaczego Gmina Dąbrowa zrezygnowała z tej inwestycji a jest w projekcie unijnym tym bardziej że jako gmina nie poniosła by praktycznie żadnych kosztów .jakieś pół roku temu pytałem się o ten projekt Pana i odpowiedział Pan że jako gmina nie ma z tym nic wspulnego a dzisiaj się dowiedziałem że tak nie jest i że to właśnie gmina zrezygnowała z tego projektu.Pan chyba nie zdaje sobie sprawy jak w miejscowości Skarbiszów słaby internet z telekomunikacji utrudnia życie ,pozdrawiam i oczekuję odpowiedzi ,mieszkaniec Skarbiszowa. Imię i nazwisko: gwint

Odpowiedź: Pytanie sprzed pół roku dotyczyło Aglomeracji Opolskiej (jeżeli to było pana pytanie!) i wtedy  odpowiedziałem o możliwości budowy sieci obejmującej tylko i wyłącznie obiekty użyteczności publicznej. Natomiast teraz pytania dotyczą sieci światłowodowej, którą buduje firma Multiplay. Proszę mi dać termin do 10 kwietnia wyjaśnię tę sprawę z szefami firmy, bo z tego co się dowiedziałem od władz Gminy Komprachcice (tam wybudowano światłowód) czy osób, które są przedstawicielami handlowymi - firma buduje linie na zasadach marketingowych czyli tam gdzie jest zainteresowanie mieszkańców – przyszłych użytkowników, warunki techniczne a  Urząd Gminy informują tylko grzecznościowo o inwestycji, a nie uzależniają budowy od zgody Gminy. Ale proszę dać mi czas, żebym to dokładnie sprawdził do 10 kwietnia. Odpowiedź napiszę  tu na tej stronie. Pozdrawiam Marek Leja

So 2015-03-14 17:27 Pytanie: Panie Wujcie kiedy skończą się te bezsensowe wyjazdy jodnostki OSP DABROWA do pożarów trawy w okolicy ich miejscowości przecież to chyba ewidentne że to musi podpalac jakiś strażak i w ten sposób jest to jednostka do szczegulowej kontroli. Imię i nazwisko: podatnik

Odpowiedź: Jednostkę do akcji dysponuje Państwowa Straż Pożarna, a nie Urząd Gminy. Za każdym razem jest to w pełni uzasadnione i przez nas kontrolowane. Natomiast oskarżanie strażaków z Dąbrowy o podpalanie to ogromne nadużycie. Jeżeli ma pan jakieś  dowody to proszę o kontakt z nami lub policją.  Pozdrawiam Marek Leja.

Cz 2015-03-12 14:49 Pytanie: Od dwóch tygodni w Naroku przez ul. Brzozową przejeżdża ogromna ilość ciężkiego sprzętu, który wozi gruz. Dlaczego pozwala się niszczyć naszą pracę, gdzie własnoręcznie łataliśmy dziury ? To jakiś absurd ! To tylko nadaje się do telewizji ! Imię i nazwisko. Mieszkanka

Odpowiedź: Rozumiem zdenerwowanie, bo droga asfaltowa faktycznie jest marnej jakości. Niestety jest to jedyna droga do terenów inwestora, który rozbudowuje swoje przedsiębiorstwo, w którym znajdują również zatrudnienie mieszkańcy Naroka. Po zakończeniu przebudowy wzmocnimy drogę. Pozdrawiam Marek Leja.

Pt 2015-03-06 13:47 Pytanie: Witam Pana. Temat drogi na ulicy Leśnej w Dąbrowie wraca do pana kolejny raz. Proszę o pomoc w rozwiązanie tego problemu. Zapraszam do przejechania się nią, albo przespacerowania. Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Alicja Gizicka

Odpowiedź: Regularnie tam jesteśmy, przyjmujemy również mnóstwo uwag mieszkańców i widzimy konieczność położenia tam asfaltu. Szukam pieniędzy na tą inwestycję. Pozdrawiam Marek Leja.

N 2015-03-01 15:08 Pytanie: Witam Pana Wójta jestem bardzo zniesmaczony po ostatnim zebraniu wiejskim w Ciepielowicach. Na zebraniu tym oznajmiono nam że nie odbędzie się w tym roku tak obiecywała przed każdymi wyborami budowa drogi Osadników i Krótkiej.Odnosze wrażenie że budowa tych dróg na stałe wpisało się w jeden z pod punktów programu wyborczego. Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: Nie ma tej inwestycji na razie w budżecie na rok 2105, ale  wraz z pozyskaniem środków unijnych na rewitalizację centrum wsi Ciepielowice  (nastąpi to wtedy, kiedy zostaną ogłoszone konkursy na tego typu przedsięwzięcia – inwestycja w Ciepielowicach będzie wnioskowana jako pierwsza) postaramy się do tego projektu dołączyć te drogi.  Pozdrawiam Marek Leja.

Cz 2015-02-26 08:27 Pytanie: Test 26.02.2015 g. 8:27 Dotarł test? W netkoncepcie wyjaśnili, że administrator podniósł zabezpieczenia serwera mailowego i trzeba było zmienić skrypty, stąd zapytania z formularza nie docierały. Oczywiście nikt z pytających nie dostał żadnej odpowiedzi z serwera o problemach - tylko pojawiała się informacja ze przesłano pomyślnie. Imię i nazwisko: Grzegorz Jezioranski

Odpowiedź: Z tej wiadomości wynika, że pomiędzy 13.02 a 26.02 pytania do mnie nie docierały z przyczyn technicznych. Marek Leja

Pt 2015-02-13 16:54 Pytanie: Witam czy jest dostępna papierowa mapa (przewodnik) tras rowerowych naszej gminy? Imię i nazwisko: Maria

Odpowiedź: Tak. W urzędzie Gminy w biurze podawczym lub proszę o telefon do działu promocji i prześlemy mapę. Pozdrawiam Marek Leja.

Śr 2015-02-11 19:06 Pytanie: Witam. Mieszkam na osiedlu w Mechnicach-Turzoku. Dojazd do mojej posesji jest bardzo utrudniony. Stan dróg na osiedlu jest tragiczny!!! Po opadach deszczu lub śniegu życie w takim miejscu jest wręcz niemożliwe. Mieszkam tu już 13 lat i wciąż słyszę tylko obietnice wybudowania dróg o odpowiednim standardzie. Zapraszam Pana do odwiedzenia naszego osiedla, myślę, że jak każdy przyjeżdżający gość będzie Pan w szoku. Proszę Pana o spowodowanie pilnego wyrównania dróg osiedlowych. Uzasadnianie (z Waszej strony) niemożności wykonania prac w najbliższym czasie z uwagi na mróz jest bezzasadne. Proszę również o podjęcie stosownych działań zmierzających do wybudowania na naszym osiedlu dróg o odpowiednim standardzie. Jestem przekonany, że wyrażam zdanie nie tylko swoje ale i innych mieszkańców naszego osiedla. Imię i nazwisko: Krzysztof Jurczyński

Odpowiedź: Ma Pan całkowitą rację. Problem jednak leży w braku środków, a nie w mojej nieznajomości tematu. Jeżdżę tam dosyć często do moich znajomych, a Inspektor zdaje mi codziennie relacje z jakości dróg na osiedlu, bo tam mieszka. Ostatnio nawet jeden z marszałków województwa opolskiego, który gościł na osiedlu prywatnie, na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim wypomniał mi jakość tych dróg. Natomiast ja byłem w Urzędzie Marszałkowskim z prośbą o budowę chodnika przy drodze w wojewódzkiej na Turzoku w Mechnicach. I chociaż Marszałkowie widzą konieczność budowy chodnika, nie mają na razie na nią środków. Powtórzę to, co już tutaj obiecałem, że drogi na osiedlu znajdują się na czele inwestycji drogowych do realizacji w gminie. Pozdrawiam Marek Leja

N 2015-02-08 12:06 Pytanie: Witam panie wójcie dostałam rachunek za śmieci ale harmonogramu już nie skąd mam wiedziec kiedy wystawić kosz? Imię i nazwisko: mieszkanka Żelaznej

Odpowiedź: Rachunki dostarczamy przez inkasentów, natomiast harmonogram dostarcza firma Remondis. Jeżeli Pani nie otrzymała harmonogramu, to jest on dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „Odpady komunalne”. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2015-02-04 14:52 Pytanie: Witam, ponawiam pytanie (nie prowokacja- po prostu pytam)- jako mieszkanka Sławic, dlaczego nic się u nas nie dzieje, żadnej alternatywy dla dzieci (na babski comer nie wyślę dzieci). Pan wybaczy ale plac zabaw to minimum. Nie działa świetlica, nie ma żadnych zajęć popołudniami, w szkole również, drogi są w fatalnym stanie, rowy nieoczyszczane (obok nas w ogóle zlikwidowany), czy ktoś robi przegląd hydrantów .. zatem nie chodziło mi o spotkanie w parku pt. kolędowanie czy festyn ale o realny rozwój i propozycję dla mieszkańców. A mieszkam w Sławicach od 10 lat! Imię i nazwisko: mieszkanka Sławic

Odpowiedź: Ponieważ prowadzę już z panią rozmowy telefoniczne i mailowe, umieszczę tutaj tylko odpowiedź przedstawiciela OSP pana Jerzego Michalczyka, bo ona może interesować również innych mieszkańców. Przegląd hydrantów na terenie wszystkich sołectw Gminy Dąbrowa , w tym i Sławic został przeprowadzony z udziałem eksploatatora sieci wodociągowej na terenie Gminy Dąbrowa , tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach i pracownika tutejszego Urzędu Gminy w okresie od dnia 23.04.2014r do dnia 08.05.2014r. Na ogólną ilość 33szt hydrantów w miejscowości Sławice sprawnych w dniach przeglądu było 22 szt. hydrantów. ZGKiM będzie  dokonywał sukcesywnych wymian i napraw hydrantów uszkodzonych na terenie całej gminy. Ogólno dostępna świetlica wiejska mieszcząca się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej 13 do czasu rozpoczęcia  remontu , tj. do dnia 26 stycznia 2014roku była dostępna dla wszystkich mieszkańców wsi. Dla dzieci i młodzieży codziennie za wyjątkiem sobót w godzinach od 16.00 do 19.00, a w późniejszych godzinach dla dorosłych  na zajęcia aerobiku, kursy tańca towarzyskiego itp.  Dzieci i młodzież mają do dyspozycji dwa stoły do tenisa stołowego, bilard, grę "piłkarzyków" i urządzenia do ćwiczeń ruchowych jak np. drabinki, materace, skrzynię i "Kozła". W chwili obecnej świetlica jest ponownie czynna po remoncie. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2015-01-26 12:15 Pytanie: Witam, czy jest osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ulicy Sztonyka? mamy raptem drugi śnieg w tym roku, a wczoraj ( niedziela) droga była zasypana, na początku stycznia też nie była odśnieżona, wprawdzie ten śnieg się za 2-3 dni topi, ale jazda w takich warunkach nie jest łatwa.Imię i nazwisko: Magdalena

Odpowiedź: Ulica ks.Sztonyka to droga powiatowa. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – tel. Stacjonarny (77) 464-10-33 do 15.00 i komórkowy 464-10-33 do 20.00. My ze swojej strony też dzwonimy do ZDP i prosimy o regularne odśnieżanie. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2015-01-26 11:18 Pytanie: Witam, drugi raz tej zimy spadł śnieg i drugi raz nikt w Karczowie nie odśnieżał. Czy gmina zawarła umowę na odśnieżanie i czy sprawdza wywiązywanie się z tej umowy? Imię i nazwisko: mieszkaniec Karczowa

Odpowiedź: Jeżeli chodzi o drogi gminne to umowa jest zawarta. W niedzielę według naszych informacji firma powinna odśnieżać również Karczów. Jeżeli tak nie było wyciągniemy konsekwencje. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2015-01-23 12:34 Pytanie: Witam! Panie Wójcie dlaczego cykliczny turniej jakim jest ,,żelazna piłka" nie jest rozgrywany w nowej hali sportowej w Dąbrowie. Przecierz siatkówka cieszy się dużą popularnością a przeniesienie rozgrywek do nowego obiektu z pewnościa uczyniłoby rozgrywki atrakcyjniejszymi. Pozdrawiam! Imię i nazwisko: Mieszkaniec Gminy.

Odpowiedź: Jak już pisałem kiedyś, jest to ukłon w kierunku gospodarzy i zasady, żeby w każdej świetlicy czy sali w całej gminie coś się działo. Oczywiście sprawa do przemyślenia. Za niedługo chcemy powołać Radę Sportu czyli taką społeczną grupę ludzi, którzy znając się na sporcie, wspomoże pana dyr. GOKiR-u w zarządzaniu sportem i wytyczy nowe zadania i cele. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2015-01-23 12:25 Pytanie: Witam Pana Wójta chciałbym poddać dyskusji przez Rade Gminy możliwość dopłat do wywozu nieczystości beczką ,ponieważ koszt 1metra sześciennego kosztuje 17 zł. To niemały koszt wporównaniu z kanalizacią ,a wpewnym sensie nagradzał by tych którzy w uczciwy sposób podchodzą do ochrony środowiska . Pozdrawiam. Imię i nazwisko: MIESZKANIEC SKARBISZOWA. Odpowiedź: Nie wiem czy pan pamięta, kilka lat temu, kiedy była taka możliwość prawna, dopłacaliśmy do wywozu. Po zmianie ustawy możemy dopłacać tylko do taryf na odprowadzanie ścieków. A wywóz beczkowozami nie jest objęty taryfami. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2015-01-22 12:21 Pytanie: Witam, mam pytanie. Jeżdżąc przez Dąbrowę zauważyłem, że prawie wszystkie ulice maja ładne nowe tabliczki z nazewnictwem ulic, natomiast są ulice na tzw. Osiedlu gzie nie dość , że nie ma tabliczek z nazwa ulicy to jeszcze jedna z nich jest bardzo nieprofesjonalnie przyczepiona do płotu jednego z mieszkańców.Gdzie trzeba zgłosić ten fakt. Pozdrawiam mieszkaniec Dąbrowy Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Generalnie zgłasza się to do sołtysa. W tym przypadku ja przekażę pani sołtys to zapotrzebowanie. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2015-01-21 16:21 Pytanie: Witam. Mam problem i nie wiem gdzie się z nim zgłosić. Może Pan mi doradzi. Czy można coś zrobić z właścicielami 4 psów,które od wczesnych godzin rannych ( kilka godzin przed 6 rano) do wieczornych całymi dniami ujadają. Właścicieli nie ma cały dzień psy biegają po posesji i niemiłosiernie wyją. Czy można gdzieś to zgłosić i czy to coś zmieni? Imię i nazwisko: mieszkaniec Mechnic

Odpowiedź: Gmina ma obowiązek zajmować się psami bezdomnymi, bezpańskimi i wałęsającymi się po ulicy. Jeżeli pies ma właściciela, to właściciel odpowiedzialne jest za swojego pupila. Jeśli psy byłyby zagłodzone, brudne, trzymane w złych warunkach, to sąsiedzi mogą zawiadomić Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Jeżeli jednak taka sytuacja nie ma miejsca, a zachowanie psów jedynie psuje stosunki między sąsiedzkie to pozostaje zgłosić problem albo do Straży Gminnej (której nie mamy) lub na policję. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2015-01-20 10:44 Pytanie: Witam.Pytam o stan wody z ujęcia Pruszków czy nadaje się ona do bezpośredniego użycia, czy jest wolna od bakteri kola? muszę zauważyć że od chwili jak pojaiła się informacja w NTO że woda jest skażona nie pojawiła się żadna informacja o tym że woda jest czysta.Muszę stwierdzić ze do dnia dzisiejszego z kranów leci woda o brunatnym zabarwieniu co może świadczyć o jej zanieczyszczeniu. Imię i nazwisko: Krzysztof

Odpowiedź: Woda jest obecnie zdatna do picia. W sierpniu poprzedniego roku Sanepid kazał powiadomić mieszkańców o konieczności przegotowywania wody ze względu na wykryte bakterie z grupy Coli (nie były to groźne dla zdrowia E.coli). Woda jest badana na bieżąco. Zobligujemy związek między gminny „Prokado” aby na swojej stronie www.prokado.pl na bieżąco, po badaniach, informował o jakości wody. Natomiast brązowe zabarwienie do tej pory się nie zdarzało, dlatego proszę o kontakt z Urzędem Gminy.  Pozdrawiam Marek Leja

 

Wt 2015-01-20 08:10 Pytanie: Witam, mam zasadnicze pytanie dlaczego w Sławicach nic się nie dzieje? chodzi mi nie tylko o rozwój wsi, jakieś remonty, naprawy ale także o ofertę dla mieszkańców- świetlica w ogóle nie istnieje tak jak w innych wsiach, żadnej alternatywy dla dzieci i młodzieży, podatki płacimy ale w zamian nic! Imię i nazwisko: mieszkanka Sławic

Odpowiedź: Pytanie to przyjmuję jako pytanie prowokacyjne, być może zadane przez mieszkańca Gminy, ale spoza Sławic. Nie ma drugiej takiej wioski w gminie, tak bogatej w nowe inwestycje , remonty i oferty dla mieszkańców. Przy szkole: nowe wielofunkcyjne boisko (2013), oraz nowoczesny plac zabaw (2014), odrestaurowany zabytkowy park z ścieżkami, placem zabaw i nowym oświetleniem, rozbudowana strażnica (w tym roku czeka nas remont górnej Sali). W miejscowości działa aktywnie sołtys i rada sołecka organizując różnorakie imprezy (tylko w styczniu – kolędowanie w parku i babski comber). Działa prężnie OSP z ponad 100 strażakami. LZS organizuje rozgrywki nie tylko dla seniorów, ale również dla czterech! grup młodzieżowych w różnym wieku. Działa koło mniejszości niemieckiej organizując wycieczki po ziemi śląskiej itd. itp. Pozdrawiam Marek Leja

So 2015-01-17 22:45 Pytanie: Panie Wójcie, tuż przed wyborami zadałem pytanie, na które niestety do tej pory Pan nie odpowiedział, dotyczyło ono konkursów na stanowiska w Urzędzie Gminy. Wcześniej przy pytanie o posadę sekretarki szkoły w Dąbrowie wspomniał Pan, że w urzędach konkursy są wymagane, więc skąd nowe nazwiska na liście stanowisk, skoro nie było rozpisanych konkursów? Dla przykładu stanowisko w biurze podawczym, archiwisty czy tez pomocy administracyjnej przy odpadach? Imię i nazwisko: Mieszkaniec

Odpowiedź: Zasady zatrudniania w urzędach gmin reguluje ustawa o pracownikach samorządowych Na wolne stanowisko URZĘDNICZE nabór następuje poprzez konkurs. Poza tą grupą pracowniczą w Urzędzie zatrudnia się także pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługowe, na które naboru w trybie konkursowym się nie przeprowadza. Na stanowiskach pomocniczych i obsługowych zatrudnia się sprzątaczki, konserwatorów, a także pomoce administracyjne, sekretarki, obsługę biura podawczego lub np. archiwistów. Są to najczęściej osoby pozyskane w ramach likwidacji skutków bezrobocia z Urzędu Pracy, które  wykonują na rzecz Urzędu prace opłacane przez Urząd Pracy. Następnie prowadzona jest  przez Sekretarza  Gminy co najmniej roczna obserwacja takiego pracownika, jak wywiązuje się z obowiązków służbowych, a dopiero potem jest możliwe zatrudnienie takiej osoby na stałe w ramach stanowiska pomocniczego. Z pozdrowieniami Sekretarz Gminy Rudolf Szymainda – odpowiedzialny za procedurę naboru pracowników.

Cz 2015-01-15 21:49 Pytanie: Witam oburzyłem się zapisem Pani przedmówczyni, tzw mieszkanki osiedla o zagrożeniu tzw przemysłem, zapachami. Sąsiednia gmina Dobrzeń ma inwestora w tzw, przemysł-swoją drogą elektrownia nie jest ani cicha, ani super czysta, te parędziesiąt tysięcy ton węgla spalanych tam rozpyla nad nami, coś co wszystkie media i elektrowniana reklama określa jako ekologiczne spaliny... jakieś 20 tys ton rocznie w powietrze na razie!. I za to mieszkańcy Gminy Dobrzeń mają droższe domy, mogą je sprzedać i wyjechać gdzie nie ma przemysłu. Mają pracę, kwitnie biznes. Natomiast my chcąc czy nie chcąc wdychamy elektrownie za darmo. Natomiast sami z góry, bo jeszcze nic nie powstało zapewniamy sobie - zielono, bezpiecznie. Tylko, że Opole pomału się wyludnia i osłabia i jak nie pozwolimy w współpracy z Nim, budowy głośnych zakładów, to będziemy dzielić los przytruwanego rentiera, który z roku na rok, zamknie szkołę(patrz szkoła zawodowa w Chróścinie, dla kogo ma kształcić, opiekunów ludzi starszych?z całym szacunkiem taki pomysł po prostu), ograniczy przedszkola. Zamkniemy sklepy, bo i tak większość kupuje w Opolu, w drodze z pracy w Opolu, a nie w drodze z pracy z Dąbrowy.Panie Wójcie niech pan działa!, jak dla mnie to nawet bym pozwolił zbudować- elektrownię atomową, jak to przeczytałem w pewnym futurystycznym opowiadaniu naszej młodej mieszkanki. Byle się, żyło się spokojnie, rodzinnie i dostatnio. Imię i nazwisko: Obywatel Gminy Dąbrowa

Odpowiedź: Z pewnymi tezami Pana się zgadzam, z niektórym nie, ale przyjmuje to jako głos w dyskusji, dotyczący przyszłości naszej Gminy. Bardzo dziękuję za uwagi. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2015-01-13 23:06 Pytanie: Witam. Piszę w sprawie oferty ferii zimowych jakie przygotował wydział kultury. Szanuję Pana i chwalę Pana działania, ale skandalem jest brak przygotowania oferty zimowej dla dzieci. A jeszcze większym skandalem umieszczanie na stronie gminnej specjalnej oferty dla dzieci na przerwę zimową, przygotowaną przez Ośrodek Kultury, w której 95% to zajęcia albo od godz. 18.00, albo dla dorosłych, albo zajęcia stałe, cykliczne na zasadzie prób teatralnych, warsztatów orkiestry czy prób mażoretek (grup stale ze sobą funkcjonujących). Takie podejście jest niepoważne Panie Wójcie. Czy tak trudno zająć dzieci przez okres chociaż jednego tygodnia, to tylko 5 dni i zorganizować np.dzień sportowy - mamy piękną salę z pewnością wyposażoną, wyjazd na basen, wyjazd na narty? jeśli to zbyt duże koszty to my rodzice dofinansujemy zajęcia swoich dzieci. Żenujące chwalić się na stronie ofertą dla dzieci ale nie dla dzieci. Imię i nazwisko: Waldek

Odpowiedź: Jak mi tłumaczył Z. Janowski dyrektor Z. GOKIR-u podane formy zajęć są tylko ofertą uzupełniającą do działań szkół czy OPS –u.  Ma pan jednak całkowicie rację, że oferta samego GOKiR-u jest mała i nie wykracza specjalnie poza standardowe zajęcia całoroczne. Dyrektor „szkolnictwa” J. Staszowski informuje, że Szkoły Gminy Dąbrowa przygotowały ofertę zajęć na ferie zimowe dla swoich uczniów, szczegółowa oferta jest wywieszona na gazetkach szkolnych oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. Dyrektorzy przedstawili lub przedstawią  ofertę na zebraniach z rodzicami.

Zespół Szkół w Dąbrowie:

1) zimowisko dla uczniów klas 1 – 3 ; termin: 19 - 23  stycznia w godzinach 9-13,

2)autokarowa wycieczka do Wrocławia (Aquaparki kino) ; termin 30 stycznia

3) zajęcia opiekuńcze (rekreacyjne, plastyczne ,sportowe) dla uczniów od godz. 8 do 16 w terminach: 19 - 23  stycznia i 26 -30 stycznia 2015 r.

Zespół Szkół w Chróścinie:

zajęcia opiekuńcze (rekreacyjne, plastyczne ,sportowe, przedmiotowe) dla uczniów od godz. 830 do 1430 w terminie: 19 - 23  stycznia.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku:

zajęcia opiekuńcze (rekreacyjne, plastyczne ,sportowe, muzyczne) dla uczniów od godz. 900 do 1300 w terminie: 19 - 23  stycznia.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach:

zajęcia opiekuńcze (rekreacyjne, plastyczne ,kulinarne, informatyczne) dla uczniów od godz. 900 do 1200 w terminie: 19 - 23  stycznia.

Publiczne Gimnazjum w Żelaznej:

zajęcia opiekuńcze (rekreacyjne, sportowe, przedmiotowe, informatyczne) dla uczniów od godz. 900 do 1200 w terminie: 19 - 21  stycznia.

Dyrektorzy zostali zobligowani do przygotowania jednolitej, wspólnej oferty dla naszych dzieci. Pozdrawiam Marek Leja

So 2015-01-03 20:08 Pytanie: witam Gmina wydaje gazetkę i nie rozumiem dlaczego o tak ważnej inwestycji nie było ani słowa. O zebraniu też nikt nie poinformował bo po co. Jest to obowiązkiem gminy by taki komunikat się pojawił zwłaszcza że dotyczy to nas. Proszę o uzupełnienie mapki o dokładne dane wraz z ulicami a nie to co jest na internecie. Czy w palnie jest przewidziane ograniczenia dotyczące przemysłu ciężkiego, oraz wszelkich firm które podczas produkcji wydalają różne zapachy. Dodatkowo czy jest przewidziana budowa wału chroniące mieszkańców przed hałasem. Niestety nie mogę tego doczytać. kto udziela informacji na temat tego planu. proszę o szybką odpowiedz Imię i nazwisko: mieszkanka osiedla

Odpowiedź: Szanowna pani, na razie nie ma mowy o żadnej inwestycji, natomiast o sporządzeniu planu zagospodarowania terenu przy tzw grzybku na polach administracyjnie należących do wsi Wrzoski i Karczów w gazetce wspominaliśmy wielokrotnie i to już od samego początku np. w kwietniu 2012 roku (wywiad z Wójtem „Mała Gmina, wielka Promocja”), w czerwcu 2012 roku (ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu) czy ostatnio w numerze z listopada 2014 roku (informacja o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu). Wielokrotnie informacja o tworzeniu planu zagospodarowania pojawiała się w „nto” czy w Radiu Opole. Także na tej stronie „pytania do wójta” pojawiały się pytania o strefę ekonomiczną np. z dnia Pn 2013-05-06 . Również w swoich materiałach wyborczych informowałem o zamiarze stworzenia strefy ekonomicznej w tym miejscu. Ponad 1,5 roku urbaniści pracowali nad tym, aby było to strefa nowoczesna, bez przemysłu oddziaływującego znacząco na środowisko, stąd w par.21 znalazły się ograniczenia, które są surowsze niż dla takich stref jak np. w Opolu. Na tym terenie nie powstanie żadna spalarnia śmieci, biogazownia, świniarnia, tuczarnia czy inne tego typu przedsięwzięcie, którymi straszy się mieszkańców osiedla w Chróścinie. Wał "przeciwko hałasowi" to tylko jedna z opcji ochrony - w planie jest napisane jakie normy muszą spełniać tereny ze względu na hałas oraz zakaz lokalizacji przedsięwzięć oddziałujących na sąsiednie tereny negatywnie, w tym w zakresie hałasu (też wszystko w par. 21) - to jakie będą stosowane sposoby ochrony przed hałasem będzie indywidualnie określane na etapie realizacji inwestycji, jako że będą musiały uwzględniać rodzaj inwestycji (lokalizację, typ emisji hałasu, wielkość emisji itp.).

Specjalnie dla Pani kazałem przygotować orientacyjną mapkę PDForientacyjna mapa.pdf , która pokazuje odległość krańców strefy przemysłowej do zabudowań (np. do osiedla w Chróścinie jest 1,17 km). Jasnym jest, że jeżeli pojawią się za inwestorzy, to najpierw będą chcieli zainwestować przy drodze krajowej Wrzoski – Dąbrowa (naprzeciwko Clatronica, a nie dalej - w polu), a od tego miejsca do osiedla w Chróścinie jest już ponad 2 km). Na większego inwestora można będzie liczyć dopiero wtedy, gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybuduje rondo na rozjeździe dróg krajowych 46 i 94. To wszystko może trwać jeszcze lata (na teren przy węźle Prądy plan zagospodarowania przestrzennego został zrobiony w 2003 roku, a do tej pory nie ma inwestorów). Staram się zapewnić rozwój naszej Gminy, miejsca pracy dla następnych pokoleń i osobiście będę dbał, aby nie odbyło się to kosztem spokoju i komfortu mieszkańców.  Wszystkie uwagi i pytania można kierować do pani Wiesławy Jóźków 77 4641010 wew. 208. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2015-01-02 14:19 Pytanie: Witam panie Wójcie proszę o wyjaśninie jak gmina stawia znak zakazujący tonażu powyżej 2.5t a jednoczesnie wydaje pozwolenie na działalność i wjazd dostaw ciężarówkami? rozumiem że jesteście przygotowani na remont drogi który będzie wnet konieczny? Chodzi o drogę w Lipowej temat panu znany... Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Znak ustawiliśmy na życzenie mieszkańców, natomiast nie wiem o jakie pozwolenie na działalność chodzi. Proszę o kontakt z panem Markiem Snelą  w celu wyjaśnienia sprawy. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2014-12-30 14:20 Pytanie: Dzień dobry. Od trzech lat mieszkam w Dąbrowie ul. Śliwkowa. Kilka razy dziennie pokonuję drogę Rolną (od Bukowskiej do Śliwkowej) Są tam straszne dziury, które raz na jakiś czas próbuje wyrównać jakiś spychacz. W tej chwili, po deszczach droga jest skandaliczna. Moje pytanie brzmi: czy nie można wysypać czegoś na drogę, co ją utwardzi i zlikwiduje dziury, które nas mieszkańców przyprawiają już o mdłości? Naprawa samochodów co pół roku to też żadna przyjemność. Czy jest w ogóle jakaś szansa na normalną asfaltową drogę? Jeśli tak, to kiedy możemy się tego doczekać? Podejrzewam, że wielu mieszkańców Dąbrowy, jak i goście przyjezdni byliby bardzo zadowoleni. Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na odpowiedź oraz efekty Pana działania. Imię i nazwisko: Anna Kuś

Odpowiedź: Pani Aniu nie mogę udzielić odpowiedź, gdyż pytanie nie dotyczy naszej Gminy Dąbrowa w województwie opolskim. W googlach znalazłem, że chodzi pani o miejscowość Dąbrowa pod Poznaniem w gminie DOPIEWO. No cóż, problemy z drogami osiedlowymi są wszędzie podobne. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2014-12-26 17:26 Pytanie: czy gmina może pomóc przy naprawie błędów popełnionych przy budowie bloków z czasów prl-u Imię i nazwisko: dariusz bania

Odpowiedź: Panie Dariuszu proszę o sprecyzowanie kto jest właścicielem tych bloków i o jakiej konkretnie sytuacji mówimy. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2014-12-24 11:03. Pytanie: Witam. Panie Wójcie - chciałbym się dowiedzieć co dalej z dokończeniem linii gazowniczej we Wrzoskach przy ul Kolejowej. Kiedy będzie możliwośc podłączania do budynków. Wiem, że miało to być zakończone w 2014r. Co dalej? Imię i nazwisko: Mieszkaniec Wrzosek

Odpowiedź: W sierpniu inwestor gazociągu czyli Polska Spółka Gazownictwa wydała komunikat: „Ze względu na upadłość układową głównego wykonawcy, Inwestor został zmuszony do podjęcia działań zmierzających do zakończenia prac w ramach wykonawstwa zastępczego. Nie mniej wymaga to przeprowadzenia procedury przetargowej, która jest w trakcie opracowywania”. Jeżeli chodzi o procedurę przyłączeniową, to warto odwiedzić stronę - www.psgaz.pl gdzie krok po kroku można dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne aby przyłączyć się do sieci gazowej, lub też bezpośrednio skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu Opole (tel. 77 44 35 234 - pan Wojciech Baran). Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2014-12-18 18:20 Pytanie: Witam przez gminę Dąbrowa w przyszłym roku będzie budowania linia 400kv na odcinku 9,5km proszę o informację którędy dokładnie przechodzić będzie ta linia? Imię i nazwisko: mieszkaniec Naroka

Odpowiedź: Generalnie przebiegać będzie obok już istniejącej linii 400 kV pomiędzy Żelazną a Niewodnikami, a potem odbije w kierunku Gminy Lewin Brzeski pomiędzy Narokiem, a Skarbiszowem. A teraz szczegóły: Plan dla linii 400 kV został uchwalony 28 lutego 2000 r. (Uchwała Nr XIV/109/2000 Rady Gminy Dąbrowa). Plan ten obecnie jest wykorzystywany dla budowy  linii 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice-Wrocław. W Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie www.gminadabrowa.pl jest zakładka: Plany zagospodarowania. W  tej zakładce jest zamieszczony: WYKAZ obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkie plany. W pozycji nr 3 jest zamieszczona Uchwała Nr XIV/109/2000 wraz z załącznikami graficznymi. Załącznik nr 1 do tej uchwały obejmuje trasę linii na gruntach w: Żelaznej, Niewodnikach, Naroku i Skarbiszowie, po otworzeniu załącznika nr 1-  na dole ekranu znajduje się suwak z możliwością powiększenia mapy i odczytania numerów działek, na których planowana jest trasa linii 400 kV. Pozdrawiam.  Wiesława Jóźków i Marek Leja

Śr 2014-12-17 09:54 Pytanie: Witam. Panie wójcie czy są jakieś plany, zamiary dociągnięcia gazu do Żelaznej? Gdzieś coś słyszałem o podpisach mieszkańców zainteresowanych siecią gazową, niestety nie dowiedziałem się kto te podpisy zbiera. Pozdrawiam i przy okazji gratuluję kolejnej kadencji ;) Imię i nazwisko: Paweł

Odpowiedź: Podpisy zbierał sołtys wsi pan Robert Samsel. Problem polega na tym, że Polska Spółka Gazownictwa ma kłopoty z dokończeniem gazociągu we Wrzoskach, Chróścinie i Mechnicach, bo wykonawca ogłosił upadłość. Według tej spółki rozbudowa sieci do kolejnych miejscowości, w tym: do Żelaznej, Karczowa, Dąbrowy będzie możliwa kiedy zostanie zakończona budowa tej pierwszej sieci i liczba podłączeń będzie na tyle duża, że zysk ze sprzedaży gazu pozwoli na zainwestowanie w dalszą rozbudowę. Dziękuję za gratulacje. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2014-12-10 12:46 Pytanie: Witam Pana Wójta chciałbym pogratulować kolejnej kadencji oraz PODZIĘKOWAĆ za tak piękny park w SKARBISZOWIE czekamy na kolejne kroki. Pozdrawiam i życzę zdrowia .Wdzięczny miłosnik przyrody mieszkaniec SKARBISZOWA. Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Dziękuję za gratulacje. Cieszę się bardzo, że udało się nam ten park przejąć. Co ważne dzięki dobrej współpracy z ANR przejmujemy park po I etapie rewitalizacji i po wyburzeniu obiektów, które zagrażałby użytkownikom parku. Kiedy tylko pojawią się środki unijne w ramach nowe rozdania na lata 2014-2020 złożymy projekt na przeprowadzenie II etapu rewitalizacji: ścieżki, mała architektura, oświetlenie itp.  Pozdrawiam. Marek Leja

N 2014-12-07 14:28 Pytanie: Bardzo podoba mi się pomysł zbudowania progu zwalniającego na ulicy Wodociągowej. Czy jest szansa na budowe większej ilości progòw zwalniających w Dąbrowie. Pozdrawim Krzysiek. Imię i nazwisko: Mieszkaniec

Odpowiedź: Na takie działanie (oczywiście oprócz znalezienia środków budżecie) potrzebny jest wniosek mieszkańców danej ulicy i co najważniejsze zgoda mieszkańców domów, przy których ma zostać zbudowany próg (taki wniosek trafił właśnie do nas od mieszkańców ulicy Wodociągowej). Jeżeli jest to droga gminna przelotowa, to należy mieć również na uwadze mieszkańców ulic, dla których jest to droga dojazdowa i zasięgnąć ich opinii w tej sprawie. Nie ma mowy o budowie progów na drogach wyższej kategorii niż gminna czyli na powiatowych czy wojewódzkich, bo się administratorzy tych dróg na to nie zgodzą.   Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2014-12-03 09:07 Pytanie: Witam chciałabym się dowiedzieć, czy zostało już podpisane porozumienie w sprawie opolskiej karty seniora i rodziny i gdzie mogę złożyć wniosek aby uzyskać taką kartę? Imię i nazwisko: mieszkanka Sławic

Odpowiedź: Wniosek można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie – pl. Powstańców Śl. 2. Pozdrawiam. Marek Leja

So 2014-11-29 20:54 Pytanie: Proszę o informację, czy w Naszej gminie funkcjonuja dopłaty do medernizacji kotłowni - wymiany kotła na ekologiczny (pellet) Imię i nazwisko: Arek

Odpowiedź: Nie mamy takiego programu, gdyż nie posiadamy takich środków. Pozdrawiam. Marek Leja

N 2014-11-23 21:08 Pytanie: Dziękuje za szybka naprawę sprzętu na placu zabaw na osiedlu. Czy można przeznaczyć w nowym roku jakieś środki na nowy sprzęt aktualny jest już bardzo zużyty Imię i nazwisko: Jadzia

Odpowiedź: Apelujemy zawsze do sołtysów, aby w ramach funduszu sołeckiego część środków przeznaczali na modernizację placów zabaw.  Ponieważ Chróścina nie zaplanowała na rok 2015 takiego zadania, dyrektor GOKiR-u zadba o to, aby dotychczasowe urządzenia były sprawne i bezpieczne. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2014-11-21 12:40 Pytanie: Czy mogę złożyć życzenia ? Jeśli tak to życzę owocnej pracy ,no i dużo zdrowia bo to najważniejsze. Imię i nazwisko: henryk barcikowski -Chroscina

Odpowiedź: Dziękuję za życzenia. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2014-11-18 17:54 Pytanie: To żenada, że znowu Pan wygrał. Kolejne lata bez dróg i chodników na Turzaku - tylko sztuczne bicie piany. A jak coś to i tak Dąbrowa z niewiadomych przyczyn będzie pierwsza. Ale " kaskę " za nasze działki, to gmina chęęętnie " przytuliła", zamiast zacząć od tego co jest podstawą i Waszym z...nym obowiązkiem - przygotowanie infrastruktury. Pańskim zwyczajem – Pozdrawiam Imię i nazwisko: zadowolona

Odpowiedź: No cóż przyjmuję pani opinię do wiadomości i zrobię wszystko, aby „sztuczne bicie piany” zamienić w czyn.  Marek Leja

Wt 2014-11-18 10:25 Pytanie: Witam. Dlaczego w miejscowości Skarbiszów nie ma fotoradaru stacjonarnego, czy rada sołecka zgłaszała taką potrzebę. Radar mobilny nie załatwia problemu, samochody ciężarowe z pomocą cb radia wiedzą gdzie i kiedy jest radar mobilny. Fotoradar stacjonarny ograniczy prędkość samochodów ciężarowych przez 24 godz. na dobę.Jeśli nie było żadnych działań ze strony rady sołeckiej to prosze je zainicjawać. Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Zgłosiłem takie zapotrzebowanie według kompetencji do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Po uzyskaniu odpowiedzi poinformuję Panią sołtys o dalszych krokach. Pozdrawiam  Marek Leja.

So 2014-11-15 22:50 Pytanie: Witam Pana Wójta składam ogromne podziękowanie za oświetlenie ulicy Brzozowej w Naroku .Jest jasno i o to chodziło .Wdzięczni mieszkańcy Naroka. Pozdrawiam Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Proszę bardzo. Pozdrawiam  Marek Leja.

Pt 2014-11-14 14:01 Pytanie: Dzień dobry. Panie Wójcie swego czasu w rozmowie ze mną na zebraniu w Żelaznej obiecał Pan, że będa ustawione znaki toażowe przy ul.Bocznej: do dzisiaj ich nie ma a po niedostosowanej do tego ulicy jeżdżą samochody nawet 40 t. Zlikwidowano również potrzebne lustro na niebezpiecznym zakręcie ul,Bocznej przed wyjazdem na ul Opolską dlaczego?. Ignorowany przez gminę jest też niejednokrotnie zgłaszany problem zanieczyczczania jezdni przez niektórych rolników, co jest uciążliwe i niebezpieczne dla innych użytkowników. Mam jeczcze pytanie o to kiedy zostaną wykonane wszystkie prace dotyczące przywrócenia stanu porządku sprzed rozpoczęcia wykonania kanalizacji. Imię i nazwisko: Dariusz Kołkowski

Odpowiedź: Zakończenie inwestycji nastąpiło w tym miesiącu (grudzień 2014). Aktualnie jesteśmy w trakcie procesu odbiorowego. Inspektorzy zbadali już funkcjonowanie pomp przydomowych i przepompowni sieciowej. Teraz czeka nas odbiór dróg i ewentualne poprawki. Lustro przypadkowo zniszczył jeden z kierowców wykonawcy. Zostanie ono ponownie zamontowane. Ustawienie znaków tonażowych i problem zanieczyszczania ulicy zostanie omówiony z Radą Sołecką Wsi Żelazna.  Pozdrawiam  Marek Leja.

 

Thursday, October 30, 2014 5:06 PM Pytanie: Witam Szanownego Pana Wójta.Pytanie Raczej ogromna prośba od mieszkanców Naroka ulic odrzanskiej skorogoskiej brzozowej chodzi o oswietlenie uliczne jak co roku ten sam problem niedziałaja poprawnie zapalaja sie jak juz jest bardzo ciemno a zmrok zapada coraz wczesniej a rano bardzo wczesnie gasna na pozostałych ulicach gdzie obsługuje drugi transformator tego problemu niema.Prosimy o interwencje w posterunku energetycznym chróscina.Pozdrawiamy czekamy na efekty panskich działan. Imię i nazwisko: Narok

Odpowiedź: Poinformowaliśmy pana kierownika. Obiecano nam dzisiaj (31.10) naprawić czujkę  zmierzchową. Pozdrawiam Marek Leja

Thursday, October 30, 2014 12:26 PM Pytanie: Witam. Jak na dzień dzisiejszy wygląda stan wody? Ostatni komunikat na ten temat ogłoszony był kilkanaście dni temu. Czy mamy rozumieć że woda nadal jest zanieczyszczona? Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: Według Prokado i Zakładu Usług Komunalnych z Prószkowa dwa kolejne badania nie wykazały jakichkolwiek bakterii, więc woda jest zdatna do picia.  Pozdrawiam Marek Leja

Thursday, October 30, 2014 7:30 AM Pytanie: Witam .czy zatudnienia w szkole w DABROWIE corki pani sekretarki byko zgodne z litera prawa .od dwoch lat wiadomo bylo ze tak sie stanie .a podan bylo wiele .znowu zbiek okolicznosci POZDRAWIAM Imię i nazwisko: Mieszkaniec

Odpowiedź: Pracowników placówki szkolnej zatrudnia Dyrektor, który odpowiedzialny jest za politykę kadrową. Na stanowisko sekretarki, ale również nauczycieli nie obowiązują żadne konkursy. Konkursy obowiązują tylko na stanowiska urzędnicze w Urzędach, a nie w szkole. Dyrektor po prostu zatrudnia, kogo uważa za stosowne. Przez 8 lat swojej pracy na stanowisku Wójta nigdy nie ingerowałem w sprawy kadrowe przedszkoli i szkół, pozostawiając to Dyrektorom.  Pozdrawiam Marek Leja

Wednesday, October 29, 2014 9:01 PM Pytanie: Panie Wójcie czy nie uważa pan że kolejne topienie kilku tysięcy złotych na czyszczenie stawu przy starej remizie to marnotrastwo pieniędzy,będzie to tylko wylęgarnia komarów a opadające liście z kasztanowca doprowadzą ten stawek do takiego samego stanu jaki był przez ostatnie lata.Może lepiej przeznaczyć te pieniądze na zasypanie tej dziury,ogrodzenie części i zbudowanie placu zabaw dla coraz to większej grupy dzieci. Imię i nazwisko: 

Odpowiedź: O takim, a nie innym zagospodarowaniu tego terenu zadecydowało zebranie wiejskie wsi Dąbrowa we wrześniu 2013 roku, przeznaczając środki z funduszu sołeckiego na niezbędne prace w 2014 roku przy tym zbiorniku.  Pozdrawiam Marek Leja

Wednesday, October 29, 2014 1:33 PM Pytanie: witam :-) Drogi wojcie mam pytanie, dowiedzialem sie iz Gmina Dabrowa planuje wprowadzic system wieczystej dzierzawy dzialek pod budowe domu, chcial bym zapytac czy jest to prawda czy tylko plotka, ktora nie ma pokrycia. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Andrzej Supron

Odpowiedź: Jest to plotka. Nie tworzy takiego systemu. Pozdrawiam. Marek Leja

Friday, October 24, 2014 2:35 PM Pytanie: Szanowny Panie Wójcie! Jestem mieszkanką Gminy zasadniczo od niedawna i bardzo dobrze mi się tu żyje. A piszę do Pana nie tylko po to, by wyrazić swoje zadowolenie, piszę także w takiej sprawie: otóż zbliża się zima. Bezpośrednio przed moim domem jest przystanek autobusowy - wiata i zatoka. Wiem, że właściciele nieruchomości muszą zimą odśnieżać przylegający do posesji chodnik. Czy ja jestem zobligowana do odśnieżania przystanku czy należy on już do jakiegoś organu i to on odpowiada za utrzymanie terenu? Nadmieniam, że mowa jest o przystanku Chróścina - Szkoła. Pozdrawiam serdecznie! Imię i nazwisko: Nowa mieszkanka Chróściny

Odpowiedź: Dziękuję za dobre słowo. Przystanek należy do gminy, a odśnieżany jest przez konserwatora szkolnego. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-10-13 22:48 Pytanie: Dlaczego Gmina tak późno powiesiła na tablicy ogłoszenie o złej jakości wody? Jest to bardzo ważna i istotna informacja dla mieszkańców zwłaszcza ludzi chorych, dzieci, ludzi starszych. Po pierwsze jest ona bez daty, a przecież badanie wody nastąpiło w dniu 07.10.2014r. a protokół SANEPIDU sporządzono 10.10.2014 r. Dlaczego niepoinformowano mieszkańców bezposrednio, niestety chodząc od domu do domu. To jest obowiązek Gminy. W przypadu ciężkich zachorowań kto odpowiadałby za to zaniedbanie? Tym bardziej, że jest to kolejny raz i dotyczy bakterii z grupy Colli. Jeżeli pan Wójt nie jest zorientowany to można było dopytać w SANEPIDZIE o skutkach zatrucia bakteriami i o powadze sytuacji. Prosimy o informowanie bezpośrednie w takich przypadkach. Imię i nazwisko:

Odpowiedź: Zakład Usług Komunalnych w Prószkowie, Zakład Usług w Komprachcicach oraz Związek Gmin „Prokado”, którego jesteśmy członkiem na bieżąco, regularnie przekazuje próbki wody pobrane, tak na ujęciu na studniach w Prószkowie, jak i w losowo wybranych punktach sieci do badań w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Po uzyskaniu wyników badań, jeżeli jakość wody budzi wątpliwość w ciągu 24 godzin Powiatowy Inspektorat Sanitarny wydaje decyzję, w której określa konieczność podjęcia określonych działań, przez Zakłady Usług Komunalnych, Prokado i Gminy.  W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego sanepid natychmiast każe zamknąć ujęcia i dostarczać wodę albo z innych źródeł albo np. beczkowozami. Taki przypadek może nastąpić, gdy w wodzie pojawią się np. chorobotwórcze bakterie E.coli. Taka sytuacja w naszym wodociągu nie miała jeszcze nigdy miejsca. Sanepid może również nakazać działania naprawcze i poinformowanie społeczeństwa o konieczności przegotowywania wody do spożycia. Taki przypadek miał miejsce w sierpniu, gdy w sieci pojawiła się bakteria z grupy Coli. Choć bakteria ta nie jest to formą chorobotwórcza typu e.Coli, Sanepid zalecił przegotowywanie wody i taką  informacje przekazaliśmy mieszkańcom w następujących formach: strona internetowa, facebook, tablice ogłoszeń, do sołtysów z prośbą o przekazanie informacji. 29 września oraz 10 października otrzymaliśmy informację z Prokado, że w ujęciu w Prószkowie ponownie pojawiły się bakterie z grupy Coli (E.coli było zero we wszystkich przypadkach). Nie czekając na decyzję Sanepidu ponowiliśmy nasz komunikat o pogorszeniu się jakości wody i konieczności jej przegotowywania, przekazując go w formach opisanych powyżej a dodatkowo poinformowaliśmy szkoły i przedszkola. W opisywanym przez pana przypadku 10 października otrzymaliśmy informacje i tego samego dnia poinformowaliśmy mieszkańców. W obu jednak przypadkach Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał żadnej decyzji i zgodnie z prawem nie musieliśmy informować mieszkańców. Uważam jednak, że nasza decyzja o powiadomieniu mieszkańców (nawet lekko spóźniona), aby przegotowywali wodę do spożycia  była rozsądna, bo brała pod uwagę pogorszenie się stanu wody przez zawartość chloru i nawet minimalnej ilości bakterii w wodzie. Reasumując: Wyniki badań nigdy nie zawierały występowania chorobotwórczej bakterii e.coli i absolutnie w żadnym przypadku nie można mówić o jakimkolwiek „truciu” mieszkańców.     Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-10-13 22:38 Pytanie: Jak słusznie potwierdzili inni pytajacy dzieje się wiele, ale tylko w niektórych wioskach Gminy przeważnie Chróścina i Mechnice. Pytanie do Wójta: kiedy Gmina zacznie robić coś dla zwykłych mieszkańców a nie tylko w miejsach zamieszkania władz gminnych? Np. plac zabaw z Żerkowicach, uruchomienie linii autobusowej przez Sokolniki i Dąbrowę, chodnik dla mieszkańców Sokolnik z Dąbrowy, generalnie poprawę dróg w Gminie, plac zabaw w Dąbrowie, sklep wiekopowierzchniowy w Dąbrowie. Proszę przejechać się po sąsiednich wioskach gminnych - Dąbrowa przy nich wygląda jak "uboga krewna". Do tego błąkajace się psy, śmieci np. wyrzucane przy zamku, gruz wyrzucany w krzakach przy skrzyżowaniu ze światłami, palone śmieci w ogrodach i piecach, gdzie smród jest nie do wytrzymania itp, itd. Jest to przykre, że o takich sparwach trzeba władzom Gminy przypominać. Imię i nazwisko:

Odpowiedź: Niestety powiela Pani obiegową opinię. W Mechnicach, gdyby nie awans drużyny LZS do IV ligi i konieczność dobudowy trybun za  24 tys zł i okien za 6 tys zł, w ostatniej kadencji (poza funduszem sołeckim) na inwestycje nie wydano ani złotówki. Nie zrobiliśmy tam ani jednej drogi, ani kawałka chodnika, placu zabaw itp. Proszę przeczytać niżej jak psioczą na mnie (i mają rację) mieszkańcy osiedla na Turzoku w Mechnicach. A teraz konkrety: Żerkowice należą do Gminy KOMPRACHCICE i tam jako Wójt Gminy DĄBROWA nic nie mogę zbudować. Plac zabaw identyczny jak w Chróścinie JUŻ powstaje przy szkole w Dąbrowie. Będzie on ogólnodostępny i zakończenie planujemy na pierwsze dni listopada. Ani Gmina, ani Wójt nie budują sklepów wielko powierzchniowych, ani żadnych innych sklepów, restauracji, hoteli. Tym się zajmują prywatni inwestorzy, którzy kierują się rynkiem i możliwościami zarobku. Obliczyli, że 3 tysiące mieszkańców Chróściny, Wrzosek i Mechnic plus przejeżdżający obok mieszkańcy Wawelna i Prądów zapewnią im większy zysk niż gdyby postawili sklep w innym miejscu. Uruchomienie linii Sokolniki – Dąbrowa jest dla MZK Opole nieopłacalne i mogło by być utworzone tylko przy ogromnej dotacji z budżetu Gminy. Błąkające się psy czy palenie śmieci to zmora wszystkich wiosek w gminie. W sprawie psów proszę interweniować bezpośrednio w gminie, urzędnik ma obowiązek wysłać firmę do odłowienia psa. Natomiast jeżeli chodzi o palenie śmieci to zależy od kultury i świadomości mieszkańca. Mu umożliwiliśmy poprzez system workowy odbiór każdej ilości plastików, papieru, tektury i szkła. Jest jednak wielu mieszkańców, którzy uważają, że każdy tego typu odpad ma swoją wartość energetyczną i palą plastiki. Jedyna rzecz z wymienionych przez panią, która obciąża nasze konto to stan dróg gminnych i brak chodnika Dąbrowa – Sokolniki. Co prawda jest to droga powiatowa więc odpowiada za nią Starosta a nie Wójt, ale mogliśmy mocniej naciskać powiat. Zwróciliśmy się również do właścicieli o możliwość wykupu gruntów przyległych do drogi, abyśmy poza pasem drogowym wybudowali chodnik, ale nie wszyscy się zgodzili. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-10-13 22:29 Pytanie: Witam Mieszkam nie daleko placu zabaw niestety zjeżdżalnia na nim jest w stanie krytycznym brak desek na dachu oparcie złamane deski sprochniale wystające śruby kiedy zostanie zakupiony nowy sprzęt ten az sie prosi o wymianę Chroscina osiedle Imię i nazwisko: Jadzia

Odpowiedź: Zobowiązałem dyrektora GOKIR-u, aby pracownik dokonał wymiany zniszczonych elementów. Pozdrawiam Marek leja

Pn 2014-10-13 22:26 Pytanie: Dlaczego od miesiąca nikt nie odpowiada na złożone pytania Imię i nazwisko: Kasia

Odpowiedź: Przepraszam, byłem na urlopie. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-10-13 12:38 Pytanie: Witam Panie Wójcie, jestem mieszkanką ul. Leśnej w Karczowie na naszej drodze są tylko latarnie przy pierwszych domach na tej ulicy, a dalej gdzie są jeszcze dwa domy jest ciemno przy czym teraz robi się szybko zmrok, kiedy możemy liczyć na jakąś latarnie, pozdrawiam Imię i nazwisko: mieszkanka ul. Leśnej w Karczowie

Odpowiedź: Gdyby istniały słupy trakcji elektrycznej z tzw piątym przewodem wystarczyłoby tylko dowiesić lampy. W przypadku braku słupów musimy najpierw nowy odcinek linii zaprojektować a potem wybudować. Uwzględnię to w przyszłorocznym budżecie. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2014-10-10 21:15 Pytanie: Czy w związku z powtarzającymi się zanieczyszczeniami wody bakterią Coli (a w zasadzie jej ciągłą obecnością) mieszkańcy nie powinni mieć możliwości wykonania bezpłatnych posiewów w kierunku nosicielstwa ww bakterii? Imię i nazwisko: Anna Nowak

Odpowiedź: Nie robi się badań na obecność bakterii z grupy Coli, tylko na obecność E.coli, której w wodzie z Prószkowa nie było. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2014-10-10 06:43 Pytanie: "Opole planuje kolejną sieć światłowodową, światłowód miałby powstać nie tylko w stolicy województwa, ale i na terenie gmin aglomeracji opolskiej. Nie wszyscy członkowie aglomeracji przystąpią do tego projektu Na razie chęć udziału w budowie wyraziły: Gogolin, Krapkowice i Turawa" A co z Gminą Dąbrowa? Imię i nazwisko: Mieszkaniec gminy

Odpowiedź: Projekt ten zakłada tylko połączenie Urzędów tą magistralą. W naszym przypadku byłoby to od DK46 do Urzędu czyli 2,4 km. Natomiast sam światłowód będzie przechodził przaz naszą gminę. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-10-06 22:01 Pytanie: Panie Wójcie!po raz kolejny pytamy o budowę ulicy Lipowej,Al.Róż itp.na os.Turzak w Mechnicach.Pana kadencja oprócz ciągłych obietnic i głupich tłumaczeń nic nie wniosła w tej sprawie.Mija kolejny ,20 rok samych tylko obietnic .W odpowiedzi proszę nie pisać banalow o braku funduszy gdyż każdego roku płacimy podatki do gminy i dlatego coś z Pana strony powinniśmy oczekiwać w zamian.Swoją nieslownoscia traci Pan wyborców ,a my zaufanie do władz gminy.Z poważaniem mieszkańcy zapomnianej dzielnicy Turzak.

Imię i nazwisko: mieszkancy

Odpowiedź: Projekt dla całego osiedla jest gotowy. Kosztorys wyniósł 2 mln. I możecie Państwo uznać  to za banał,  a moje tłumaczenie za głupie, ale po prostu nie mam tak dużych pieniędzy. Inne inwestycje z innych dzień (typu zagospodarowanie parków, sala gimnastyczna, orlik, place zabaw przy szkołach) powstają, bo otrzymujemy na nie dotacje unijne. Głupi ten, kto by tego nie wykorzystał. Natomiast w programie „schetynówkowym”  drogi osiedlowe mają najmniejsze szanse na dotacje, a inne programy unijne w ogóle nie pochylają się nad drogami osiedlowymi. Osiedla w Dąbrowie i w Mechnicach są pierwsze na liście do realizacji. Mam nadzieję, że Spółka Gazownicza upora się z siecią i umożliwi Państwu podłączanie się do sieci z gazem, a ja w tym czasie te pieniądze na drogi zdobędę. Wiem, że moje przepraszam nic nie załatwia, ale proszę mi wierzyć, że dla mnie, ta sytuacja jest też trudna.  Pozdrawiam Marek leja

Pn 2014-10-06 09:27 Pytanie: Panie Wójcie. Chciałbym wrócić do korespondencji jaka miała miejsce przed oddaniem do użytku sali gimnastycznej w Dąbrowie. W odpowiedziach na zadawane pytania i wątpliwości obiecał Pan, że po zakończeniu inwestycji teren zostanie zagospodarowany. Zostanie zasadzona zieleń i drzewa aby choć trochę osłonić nas od wątpliwej urody sali gimnastycznej. Niestety minęło sporo czasu a oprócz wymiany ogrodzenia od frontu nic się nie dzieje. Ogrodzenie od drogi Tęczowej jest w złym stanie technicznym. Powyginana, zardzewiała siatka z dziurami. Obiecanej zieleni i drzew jak nie było tak nie ma. Proszę o informacje czy coś w tym temacie jest planowane i czy zamierza Pan swoją obietnice s[pełnić ? Imię i nazwisko: Tomasz Słabowski

Odpowiedź: Przygotowujemy duży projekt do nowego rozdania środków unijnych w latach 2014-2020 na zagospodarowanie terenu za salą gimnastyczną z nowoczesnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią i innymi urządzeniami sportowymi. Podobny projekt zrealizowaliśmy teraz w Sławicach. Tam przewidujemy również wymianę ogrodzenia i zieleń izolacyjną. Pozdrawiam Marek leja 

N 2014-10-05 18:21 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, zdaję sobie sprawę, że poruszę temat kontrowersyjny, jakim jest funkcjonowanie straży gminnych. Chciałbym poddać pod Pana i rady gminy rozwagę powołanie takiej straży w naszej gminie. Straż taka miałaby wiele kompetencji dotyczących nadzorowania porządku na terenie naszej gminy, jednak dla mnie jednym z najważniejszych jej zadań byłoby sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ruchu drogowego. Niestety z zadaniem tym nie daje sobie rady policja. Opinię swoją chciałbym oprzeć na doświadczeniach ul. Opolskiej w Sławicach, a szczególnie na jej fragmencie przy wjeździe do Sławic od strony Żelaznej. Jak zapewne Pan wie w miejscu tym znajduje się park, boisko, szkoła, kościół, a także sklep, Na drodze zlokalizowane są dwa przejścia dla pieszych. Z powyższych powodów prędkość w tym miejscu została ograniczona do 40 km/h. Niestety zdecydowana większość kierowców znacznie przekracza nawet nie tą prędkość, tylko również ograniczenie prędkości do 50 km/h (60 km/h). Ze swoich obserwacji jestem przekonany, że większość samochodów porusza się tym fragmentem drogi z prędkością oscylującą między 80, a 100 km/h. Oczywiście jest wielu kierowców znacznie przekraczających te wartości. Jak już wcześniej pisałem, apele do policji o częstsze kontrole nie odnoszą żadnego skutku. Dalsze tolerowanie takiego stanu rzeczy skończy się zapewne tragedią, których zresztą w Sławicach było już kilka. Z uwagi na fakt, iż ul. Opolska jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 459 nie ma możliwości zamontowania na niej np. spowalniaczy, które być może rozwiązałyby ten problem. Pozostaje jeszcze możliwość zamontowania fotoradaru lub interwencja gminy w policji o częstsze kontrole, Być może interwencja gminy będzie bardziej skuteczna. Uprzejmie proszę o zainteresowanie się tym problem tak, aby jak to niestety często w Polsce bywa nie okazało się, że mądry Polak po szkodzie. Jestem przekonany, że problem ten dotyczy również innych miejscowości naszej gminy. Życząc wielu dalszych sukcesów pozostaję z poważaniem. Ps. Mam zwyczaj podpisywać się imieniem i nazwiskiem, jednak znając powszechną ignorancję polskich kierowców dla przepisów ruchu drogowego i wręcz nienawiść do osób, które uważają, że ustalono je w tym celu, aby ich przestrzegać tym razem podpiszę się anonimowo. Mam nadzieję, że nie powstrzyma to Pana od podjęcia interwencji w tej sprawie. Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Odpowiedź: Ma pan całkowitą rację. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę policji na drogę wojewódzką Opole – Sławice – Narok i zwiększenie liczby kontroli. Jest to droga bardzo niebezpieczna. W przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy elektroniczne pomiary prędkości z informacją „zwolnij”. Jeżeli to sytuacji nie poprawi wystąpimy do Zarządu Dróg Wojewódzkich o możliwość zainstalowania radaru. Pozdrawiam Marek leja

Dwa tygodnie urlopu spowodowały zaległości. Przepraszam. Dziś pytania z września. Do poniedziałku  odpowiem na październikowe.

Wt 2014-09-30 22:05 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, to, że z wodą jest coś nie tak było zauważalne przed Pana komunikatem na stronie. Sytuacja powtarza się któryś raz z rzędu. Zakład komunalny regularnie "podtruwa " mieszkańców. Jestem oburzona "podtruwaniem", jak i również brakiem jakichkolwiek bezpośrednich komunikatów dla mieszkańców, a informacja na stronie, gdy już jest za późno jest nieskuteczna. Proszę podjąć konkretne działania w celu utworzenia systemu do informowania mieszkańców gminy o skażeniu wody (tak, aby informacje docierały nim jest za późno) i uświadomić Zakład Gospodarki Komunalnej o powadze sytuacji i oburzeniu odbiorców wody, jeśli możliwe ukarać za niechlujstwo. Serdecznie pozdrawiam Imię i nazwisko: Aneta P.

Odpowiedź: Zakład Usług Komunalnych w Prószkowie, Zakład Usług w Komprachcicach oraz Związek Gmin „Prokado”, którego jesteśmy członkiem na bieżąco, regularnie przekazuje próbki wody pobrane, tak na ujęciu na studniach w Prószkowie, jak i w losowo wybranych punktach sieci do badań w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Po uzyskaniu wyników badań, jeżeli jakość wody budzi wątpliwość w ciągu 24 godzin Powiatowy Inspektorat Sanitarny wydaje decyzję, w której określa konieczność podjęcia określonych działań, przez Zakłady Usług Komunalnych, Prokado i Gminy.  W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego sanepid natychmiast każe zamknąć ujęcia i dostarczać wodę albo z innych źródeł albo np. beczkowozami. Taki przypadek może nastąpić, gdy w wodzie pojawią się np. chorobotwórcze bakterie e.Coli. Taka sytuacja w naszym wodociągu nie miała jeszcze nigdy miejsca. Sanepid może również nakazać działania naprawcze i poinformowanie społeczeństwa o konieczności przegotowywania wody do spożycia. Taki przypadek miał miejsce w sierpniu, gdy w sieci pojawiła się bakteria z grupy Coli. Choć bakteria ta nie jest to formą chorobotwórcza typu e.Coli, Sanepid zalecił przegotowywanie wody i taką  informacje przekazaliśmy mieszkańcom w następujących formach: strona internetowa, facebook, tablice ogłoszeń, do sołtysów z prośbą o przekazanie informacji. 29 września oraz 10 października otrzymaliśmy informację z Prokado, że w ujęciu w Prószkowie ponownie pojawiły się bakterie z grupy Coli (e.Coli było zero we wszystkich przypadkach). Nie czekając na decyzję Sanepidu ponowiliśmy nasz komunikat o pogorszeniu się jakości wody i konieczności jej przegotowywania, przekazując go w formach opisanych powyżej a dodatkowo poinformowaliśmy szkoły i przedszkola. W pierwszym przypadku (który Pani opisuje) oba Zakłady usług Komunalnych oraz Prodkado miały wyniki już 27 września, a nam przekazały dopiero w poniedziałek 29 września stąd zwłoka w informacji przekazanej mieszkańcom. W obu jednak przypadkach Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał żadnej decyzji i zgodnie z prawem nie musieliśmy informować mieszkańców. Uważam jednak, że nasza decyzja o powiadomieniu mieszkańców (nawet lekko spóźniona), aby przegotowywali wodę do spożycia  była rozsądna, bo brała pod uwagę pogorszenie się stanu wody przez zawartość chloru i nawet minimalnej ilości bakterii w wodzie. Reasumując: Wyniki badań nigdy nie zawierały występowania chorobotwórczej bakterii e.coli i absolutnie w żadnym przypadku nie można mówić o jakimkolwiek „truciu” mieszkańców.     Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2014-09-30 20:18 Pytanie: Panie Wójcie jestem mieszkanką Naroka i z przerażeniem obserwuję jaką ekologiczną bombę szykuje nam właściciel kurników nie dość, że wieczorami po 22 godzinie wietrzy kurniki, a co zatym idzie "smród" rozchodzi się po całej okolicy, to jeszcze nieczystości z piórami, padłymi kurczakami i kto wie z czym jeszcze wyrzuca na dzikie wysypisko w Naroku. Czy Pan wie o wyrzucaniu ton odchodów i ptasich zwłok na łąki przy Odrzańskiej? Imię i nazwisko: z  Naroka

Odpowiedź: Inspektorzy Ochrony Środowiska zaraz po interwencji „rozeznali” temat. Właściciel kurników z końca ulicy Brzozowej nie wywoził i nie spowodował opisywanej przez Panią sytuacji. Za to co pojawiło się na polach przy ulicy Odrzańskiej i na terenie „byłego dzikiego wysypiska śmieci” odpowiedzialny jest rolnik, który jest  dzierżawcą tych pól i zrekultywowanego wysypiska (teren wydzierżawił od Agencji Nieruchomości Rolnych). Opisywane przez panią nieczystości po zbadaniu okazały się to gnojem kurzy, wykorzystywanym do nawożenia pola. Sprawę będziemy monitorować wraz z Panią Sołtys, która również zgłaszała nam ten problem. Pozdrawiam Marek Leja.

Wt 2014-09-30 16:05 Pytanie: Witam. Zgłaszam problem nie działających latarni na ul. Karczowskiej. Mam nadzieje, że ktos sie tym zajmie. Pozdrawiam. Imię i nazwisko: mieszkaniec ul. Karczowskiej

Odpowiedź: Zgłosiliśmy do zakładu energetycznego. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-09-29 21:48 Pytanie: Witam jakiś czas temu prosiłam o zrobienie porządku z drzewami które są na posesji księdza a przeszkadzają przy wyjezdzie na główna drogę w chroscinie czy można z tym coś zrobić przecież tej wyjazd jest niebezpieczny Imię i nazwisko: Mieszkanka chroscina

Odpowiedź: Sprawa w toku. Jak pisałem wcześniej zajmie się tym Wojewódzki Zarząd Dróg. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2014-09-26 21:20 Pytanie: Witam.Przed niespełna trzema laty na Naszym Chróscińskim osiedlu po ciężkich wypocinach budżetowych naszej gminy wyasfaltowano drogi i wybudowano chodniki.Lecz przy niektórych wybudowanych jak i nowo powstałych posesjach dochodzi do dewastacji chodnika poprzez parkowane myślę nie przepisowo samochody osobowe oraz co najgorsze cieżarowe (25 ton) przywożące materiał na budowę.Jak Nasza gmina rozpatrzy ten nieustający problem i kto poniesie koszt naprawy tych zdewastowanych odcinków?Pozdrawiam i czekam na szybką interwencję w tej sprawie-pozdrawiam. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Górnego Osiedla

Odpowiedź: Parkowanie aut osobowych nie powinno naruszyć konstrukcji chodnika, bo wtedy byłby wstyd dla wykonawcy i dla nas. Natomiast parkowanie aut ciężarowych nie powinno mieć absolutnie miejsca. Będziemy informować o tym inwestorów przy wydawaniu warunków zabudowy oraz na bieżąco na placu budowy. Jeżeli zniszczenie nastąpi ewidentnie na chodniku przy nowej budowie konsekwencje poniesie inwestor.Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2014-09-26 14:58 Pytanie: Witam. Panie wójcie jak wygląda sprawa zakończenia budowy kanalizacji w Żelaznej. Jestem w trakcie remontu domu do którego chciałbym się wprowadzić przed świętami (Grudzień). Mam przygotowane odejście z domu do studzienki i zastanawiam się kiedy cała sieć kanalizacyjna zacznie działać... Imię i nazwisko: Paweł

Odpowiedź: Wykonawca ma umowę podpisaną do 15 grudnia. Pol tym terminie w zależności od warunków pogodowych będzie się można podłączać. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2014-09-24 21:52 Pytanie: Witam panie wójcie na zebraniu wiejskim w Naroku w marcu tego roku zadeklarował się pan ,że na końcu ulicy Brzozowej zamontowane zostaną dwie lampy . Po obwieszczeniach jakie były widoczne na tablicach ogłoszeniowych rozumię ,że dokumentacja związana z projektem jest już gotowa . Czy bliżej zimy zostaną one zainstalowane bylibyśmy bardzo wdzięczni. Pozdrawiam mieszkaniec ul.Brzozowej Imię i nazwisko:

Odpowiedź: Dokumentacja zrobiona, aktualnie moi pracownicy szukają najkorzystniejszej oferty na wykonanie, a ja pieniędzy. Jeżeli teraz się nie uda, to najpóźniej wiosną lampy staną na Brzozowej. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2014-09-24 17:27 Pytanie: Wita P. Wójcie prosze o kilka zdań na jakim etapie jest nowopowstający MPZPdla WSSE w Gminie DĄBROWA Imię i nazwisko: ANDRZEJ KALLA

Odpowiedź: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu inwestycyjnego Wrzoski- Karczów jest aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa celem uzyskania zgody na odrolnienie 35 ha, które znajdują się na tym obszarze, a mają  III klasę gruntu. Po uzyskaniu zgody prace nad planem przejdą w fazę końcową, czyli wyłożenie projektu planu dla mieszkańców. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-09-22 15:32 Pytanie: Panie Wójcie Z życzliwości do Pana proponuję uaktualnić przed wyborami dane w Pana życiorysie(szczególnie wiek) i dodać trochę najważniejszych osiągnięć ( a dużo ich było w tej kadencji), aby potencjalni wyborcy posiadali aktualną wiedzę o Pana dorobku! Imię i nazwisko: Mieszkanka Gminy

Odpowiedź: No niestety ma Pani rację latka lecą i trzeba by było na bieżąco poprawiać. Może lepiej napisać, że po prostu urodziłem się 21 kwietnia 1965 r. czyli za niedługo stuknie pięćdziesiątka. Życzenia będą mile widziane :) Dziękuję za zwrócenie mi uwagi. W najbliższych dniach życiorys poprawię, choć najważniejsza zmiana powinna być taka: Do 2006 roku miał jednak szefa, teraz ma 9500 szefów :) Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2014-09-19 12:09 Pytanie: Witam. Pojawiły sie w Naroku nowe tablice przystankowe.Czy oznacza to jakieś zmiany dla mieszkańców...np.nowa ,konkurencyjna linia autobusowa? Imię i nazwisko: Mieszkanka

Odpowiedź: Nowe tablice przystankowe ustawia Urząd Marszałkowski w całym województwie nie oznacza to niestety dodatkowych linii komunikacyjnych. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2014-09-18 14:14Pytanie: Witam. Czy na wycięcie drzewa na działce prywatnej jest potrzebne pozwolenie? Chodzi o orzech włoski. Imię i nazwisko: Grzegorz

Odpowiedź: Oczywiście na wycięcie drzewa nawet na działce prywatnej jest potrzebne zezwolenie, ale nie dotyczy to drzew owocowych w tym Orzecha Włoskiego. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2014-09-09 15:20 Pytanie: Witam, Ponawiam pytanie w sprawie dofinansowania szamba ekologicznego w miejscowości Prądy. Imię i nazwisko: mieszkaniec Prądów

Odpowiedź: Zaopatrzenie mieszkańców w przydomowe oczyszczalnie ścieków w ramach 2 etapu, to jedno z nielicznych przedsięwzięć, które nie udało mi się zrealizować. Zimą spróbujemy ogłosić program dofinansowania na zasadzie zwyczajnej dopłaty, do szamb ekologicznych, które kupią sobie sami  mieszkańcy.  Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-09-08 12:13 Pytanie: Witam, Od niedawna jestem mieszkanką Żerkowic i mamą 2-letniego dziecka, zauważyłam, że na terenie Żerkowic nie ma żadnego placu zabaw dla dzieci (najbliższy Chmielowice), parku, generalnie nie ma miejsca gdzie można by było z dzieckiem pójść na spacer. Na marginesie spacer utrudnia również brak chodników m. in. przy ul. Niemodlińskiej, po której jeżdżą TIRy. Czy macie Państwo w planie budowę miejsca zabaw dla dzieci na terenie Żerkowic? Imię i nazwisko: mieszkanka Żerkowic

Odpowiedź: Żerkowice to gmina Komprachcice. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2014-09-05 22:27 Pytanie: Witam, z niedowierzaniem patrzę ile ostatnio u nas się dzieje i jestem mile zaskoczona :-) Orlik w Chróścinie - strzał w 10, park już robi wrażenie a teraz jeszcze trasa rowerowa, która bardzo mi się podoba, bo aktywnie spędzamy czas - wszystko ze soba spójne - nie wiem czy w Opolu aż tyle się dzieje ( pytanie: czy jakieś mapki będzie można gdzieś do całej trasy otrzymać) ? Na koniec dodam, że budowa domu w Gminie to najlepsze co zrobiliśmy dla naszych dzieci.Dziękuję :) Imię i nazwisko: Mieszkanka Gminy

Odpowiedź: Dziękuję za życzliwy mail. Oczywiście, będą przewodniki mapowe w formie broszurki. Właśnie są drukowane. Pozdrawiam Marek Leja

N 2014-08-31 20:57 Pytanie: Witam, czy jest plan aby w najblizszym czasie do wsi Dabrowa dojeżdżały autobusy MZK (moze w ramach projektu aglomeracji opolskiej)? Imię i nazwisko: Arek Matuszewski

Odpowiedź: Firma tworząca dla Aglomeracji studium komunikacyjne nie wykazała potrzeby tworzenia dodatkowych linii. Oczywiście MZK jest w stanie taka linię uruchomić, ale jej koszt wyniósłby dla Gminy dodatkowe 80 tys. przy dwunastu kursach w jedna stronę czyli średnio co godzinę bez sobót i niedziel.  Jest to wydatek dość spory dla naszego budżetu. Pozdrawiam Marek Leja

So 2014-08-30 21:33 Pytanie: Panie wujci kiedy zostanie zreperowana reszta Drogi na ulicy stawowej we Wrzoskach Imię i nazwisko: Piotr

Odpowiedź: W kolejnych latach bardzo mocno chcemy budować i modernizować drogi gminne, ale w pierwszej kolejności musimy wyłożyć środki na drogi, które są w dużo gorszym stanie niż ulica Stawowa we Wrzoskach. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2014-08-29 17:29 Pytanie: Witam Serdecznie mam pytanie odnośnie wycięcia drzew stanowiących zagrożenie na cmentarzu w Lipowej czy dojdzie ona wkońcu do skutku? po wizji lokalnej temat jest Panu znany a jaki przewidujecie Państwo final tej sprawy? Imię i nazwisko: mieszkanka Lipowej

Odpowiedź: Sprawa w toku.. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2014-08-21 15:06 Pytanie: kupiłem działkę w Karczowie, zamierzam przed zimą zacząć budowę... do mojej działki jest 20 metrowa droga polna, własność sprzedającego działki rolnika, na której zastosowano użyteczność dojazdową dla nowych działek. chcę utwardzić sobie dojazd tłuczniem, własciciel "drogi" nie widzi przeszkód, jednak chciałbym zapytać, czy nalezy uzyskac jakieś pozwolenia? co prawda droga jest "prywatna" (tzn. działka z przeznaczeniem na droge i tylko drogę dojazdową, ale odchodzi od drogi gminnej. Czy utwardzając ją tłuczniem bez zgłoszenia czy tez pozwoleń nie złamię jakiegoś prawa?:) Imię i nazwisko: Edward

Odpowiedź: . Samo utwardzenie działki pod drogę może Pan wykonać bez pozwolenia, natomiast włączenie się do drogi gminnej wymaga określenia warunków zjazdu. W tym celu należy się skontaktować z inspektorem Tadeuszem Jeziorańskim pokój 101 lub Tel. 774641010 we3. 201. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2014-08-20 09:38 Pytanie: Panie Wójcie, chciałem zapytać czy faktycznie rozwój hodowli zwierząt jest w naszej gminie tak drażliwym tematem? Pytam bo sam myślę o powiększeniu mojego stada i nie wiem jak się do tego zabrać, bo ciągle się słyszy o rolniku z Ciepielowic i jego problemach z rozwojem jego prywatnego gospodarstwa. Imię i nazwisko: Hodowca z Gminy Dąbrowa

Odpowiedź:  W przypadku budowy nowego obiektu typu świniarnia należy najpierw uzyskać tzw decyzję środowiskową, która porusza mnóstwo aspektów nie tylko związanych z ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzennym, ale również ze stosunkami międzyludzkimi: w tym konflikty społeczne do jakich może doprowadzić budowa i przyszłe użytkowanie takich obiektów. W przypadku hodowcy z Ciepielowic wypowiedziała się w tej sprawie negatywnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Na podstawie tej opinii wydana przez Wójta Gminy Decyzja Środowiskowa była również negatywna. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-08-18 17:39 Pytanie: Panie Wójcie. Proszę o informację kiedy w miejscowości Chróścina Opolska będzie możliwość podłączenia się do sieci gazowej. Imię i nazwisko: Wojciech

Odpowiedź:  Mieliśmy nadzieję, że nasi mieszkańcy będą mieli taką możliwość jeszcze w zbliżającym się sezonie grzewczym. Niestety Inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa ma kłopoty z wykonawcą. Oto oświadczenie firmy w tej sprawie:  „Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I kwartale 2012 roku. Obecnie inwestycja jest bliska ukończenia. W Komprachcicach zakończone zostały prace odbiorowe oraz oznakowana została trasa gazociągu. Do tej pory wybudowano 96% zakresu rzeczowego w gminach Dąbrowa (trasa Wrzoski – Chróścina – Mechnice – Turzak) oraz Komprachcice (Wawelno – Polska Nowa Wieś – Komprachcice – Osiny). Do wykonania pozostaje jeszcze niewielki odcinek w miejscowości Wawelno.  Aby zamknąć cały projekt oraz rozpocząć procedurę przyłączeniową konieczne jest wykonanie zakresu rzeczowego w 100%. Ze względu na upadłość układową głównego wykonawcy, Inwestor został zmuszony do podjęcia działań zmierzających do zakończenia prac w ramach wykonawstwa zastępczego. Nie mniej wymaga to przeprowadzenia procedury przetargowej, która jest w trakcie opracowywania. Jeżeli chodzi o procedurę przyłączeniową, to warto odwiedzić stronę - psgaz.pl, gdzie krok po kroku mozna dowiedzieć się jakie dokumenty są potrzebne aby przyłączyć się do sieci gazowej, lub też bezpośrednio skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu Opole ( tel tel. 77 443 51 95 ).
Z poważaniem Krzysztof Gubisz Dział Inwestycji i Remontów Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu”
Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2014-08-14 15:16 Pytanie: Czy Straż w Żelaznej będzie rozbudowana?? Podobno prace miały już ruszyć?? Szkoda że najlepiej zorganizowana Straż w naszej gminie nie może doczekać się godnych warunków. Chłopaki dużo mi pomogli w potrzebie, widziałam ich także podczas różnych akcji - są bardzo profesjonalni a ich strażnica taka mała i skromna... Podkreślam że nie jestem mieszkanką Żelaznej. Imię i nazwisko: Katarzyna

Odpowiedź: W tym miesiącu ogłoszono przetarg na rozbudowę straży. Etap 1 powinien się zacząć we wrześniu.  Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2014-08-13 07:48 Pytanie: Dzień Dobry, czy potrzebne jest pozowlenie od gminy na prowadzenie sklepu internetowego w domu (bez zadnych przerobek budowlanych)? Imię i nazwisko: Kasia

Odpowiedź: Jeżeli w obiekcie budowlanym lub jego części ma być prowadzona działalność gospodarcza – wówczas może zachodzić przypadek zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Cytat z ustawy Prawo budowlane odnośnie art. 71: Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:  podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.Taka zmiana wielkości i układu obciążeń może na przykład nastąpić przy tworzeniu powierzchni magazynowej dla sklepu komputerowego.Jeżeli do takiej zmiany sposobu użytkowania miałoby dojść to załącznikiem zgłoszenia tego faktu do starosty jest ostateczna decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta lub zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  Proponuję kontakt z panią Wiesławą Jóźków  w naszym Urzędzie – pokój 108 lub Tel. 77 4641010 we. 208. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2014-08-08 11:12 Pytanie: Nie ma adresu do technicznego administratora strony, więc zapytam Pana Wójta. Skoro jest na stronie gminy kanał RSS, to dlaczego nie działa poprawnie? Imię i nazwisko: Tomasz Jarosz

Odpowiedź:  Już działa. Dziękuję za interwencję. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2014-07-31 01:17 Pytanie: Witam panie Marku. Mam pytanie dotyczące "Opolskiej Karty Rodziny i Seniora". Chciałbym wiedzieć czy w najbliższej przyszłości posiadacze tej karty będą mogli korzystać z niej w obiektach opolskiego MOSiRu ??? Imię i nazwisko: Andrzej Krzywy

Odpowiedź:  Posiadacze takiej karty mogą na razie korzystać z ulg, które proponuje gmina, w której mieszka posiadacz karty , z ulg w instytucjach  zarządzanych przez Urząd Marszałkowski oraz z ulg proponowanych przez przedsiębiorców, którzy współpracują z Marszałkiem. Ponieważ obiekty opolskiego MOSiRu nie należą do urzędu Marszałkowskiego tylko do miasta Opola, mieszkańcy z innych gmin nie są uprawnieni do ulg na tych obiektach. Mam nadzieję, że władze Opola będą chciały porozumieć się z ościennymi gminami w sprawie poszerzenia grona osób korzystających z ulg o naszych mieszkańców. Oczywiście Opole zażądałoby  rekompensaty ze strony Gminy za te udogodnienia. Do takich rozmów powinno dojść po wyborach, bo na razie władze Opola zajęte są swoimi mieszkańcami – wyborcami. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-07-07 17:40 Pytanie: Panie Wójcie, w gminie pojawił się dodatkowy etat dla specjalisty ds. śmieci. Jako mieszkańcy musimy za nie płacić. Niestety zamiast być lepiej z mojej perspektywy jest coraz gorzej. Proszę mi wyjaśnić gdzie mam incydentalnie wyrzucać śmieci, których nagromadzi mi się ponad stan ? Taka sytuacja zdarza mi się ok 4 razy w roku i wówczas firma zbierająca odpady odrzuca mi jeden worek, który nie zmieścił się w kuble. W jaki sposób w tej sytuacji powinienem zdać nadwyżkę śmieci ? Imię i nazwisko: Arek

Odpowiedź:  Segregowane odpady czyli plastiki, kartony, szkło może Pan oddać, tyle ile Pan wytworzy. Rozumiem, że chodzi Panu o śmieci zmieszane, które pozostają po wysegregowaniu bioodpadów i wszystkich opisanych wyżej frakcji. W tym przypadku tworząc nasz system uśredniono liczbę odpadów wytwarzanych w gospodarstwie w zależności od liczby mieszkańców. W 82 % przypadków te normy są dla naszych mieszkańców wystarczające. Jeżeli zaś zdarzy się w pewnych okresach roku (zima – popiół) lub sporadycznie zwiększona liczba odpadów zmieszanych to należy pod numerem telefonu 77 4641058 zamówić usługę dodatkową. Koszt wywiezienia jednego dodatkowego worka  120 l wynosi 15 zł. Pozdrawiam. Marek Leja

So 2014-07-05 21:26 Pytanie: Witam i mam pytanie ..mieszkam przy świeżo wylanym boisku za straża pożarna we WRZOSKACH ,,,chcialbym poznac osobe która wpadla na pomysl boiska do koszykowki .....czy to jest nasz sport narodowy ? dzisiaj patrzac zobaczylem 10 chlopakow kopiacych pilke nozna ,zadowolonych ze takie boisko powstalo ,,,ale dlaczego bez bramek do pilki noznej czy gmina szuka koszykarzy ? hmm ...żałuje ze nie moglem byc na zebraniu w tej sprawie... bo po 10 latach przebyweania na boiskach powiewdzial bym co jest potrzebne dla chlopakow z WRZOSEK ... SZKODA ZE KOSZE TO STRATA KASY A CHLOPCY BEDA MUSIELI KOMBINOWAC JAK ZROBIC BRAMKI .....Z TAKIM MYSLENIEM POLSKA NIGDY NIE BEDZIE SILNA ... Imię i nazwisko: JACEK LESZCZUK

Odpowiedź:  Po pierwsze prace nie zostały jeszcze zakończone. Po drugie projekt powstał przy współpracy przedstawicieli sołectwa Wrzoski i Urzędu Gminy. Po trzecie podobne boisko właśnie do koszykówki na osiedlu w Chróścinie jest wręcz oblegane. Po czwarte do gry w piłkę nożną we Wrzoskach służy boisko LZS-owskie  dostępne cały czas, małe boisko na Osiedlu w Chróścinie, boisko Orlik w Chróścinie (dzieci z Wrzosek chodzą do szkoły do Chrósciny), a także pod boisko można przeznaczyć trawiasty teren po lewej stronie strażnicy (patrząc od drogi wojewódzkiej) we Wrzoskach. Jeżeli jednak mimo wszystko młodzi mieszkańcy Wrzosek będą chcieli grać w piłkę na asfalcie, to chętnie Urząd Gminy kupi bramki. Proszę o cierpliwość do zakończenia prac i oddania obiektu do użytku. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2014-07-04 22:54 Pytanie: Dlaczego dnia 4.07.2014 na publicznym, gminnym budynku OSP we Wrzoskach, została zawieszona flaga Niemiec? Bardzo proszę o odpowiedź. Imię i nazwisko: Andrzej Majcher, Anna Mykicka, Aleksandra Rudak, Tomasz Giza,

Odpowiedź:  Flagę wywieszono bez wiedzy i zgody Urzędu Gminy. Obiektami gminnymi dysponują w większości przedstawiciele OSP, LZS i sołtysi jako przedstawiciele lokalnej społeczności, mając dużą swobodę w zarządzaniu obiektami.  Z wyjaśnień Prezesa OSP we Wrzoskach wynika, że chodziło o kibicowanie zawodnikom drużyny niemieckiej w trakcie oglądania ćwierćfinału Mistrzostw Świata Francja – Niemcy. Zarządcy obiektu zwrócono uwagę, że budynek publiczny, a w tym również maszt przed OSP nie służy do prezentowania swoich sympatii piłkarsko - kibicowskich.  Zobowiązano go również, aby taka sytuacja się nie powtórzyła. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2014-07-01 21:31 Pytanie: Mam pytanie czy nasza gmina sponsoruje tak jak jest to w Opolu szczepienie dziewczynek przeciw wirusowi HPV , jeżeli nie to może należało by się zainteresować przyszłością i zdrowiem naszych dzieci. Imię i nazwisko: podatnik i mieszkaniec Gminy

Odpowiedź: Przytoczę tu odpowiedź, która zamieściłem w styczniu tego roku na podobne pytanie: Co do szczepień przeciw wirusowi HPV to pomijając wysoki koszt (ok. 35 tys zł rocznie dla naszej Gminy) ciągle mało samorządów decyduje się na to finansowanie. W połowie 2013 roku miasto gmina Leżajsk, która zdecydowała się na te szczepienia była pierwsza na całym Podkarpaciu. Jednocześnie wzbudziło to olbrzymie kontrowersje wśród rodziców. W naszym województwie też tylko nieliczne i bogate samorządy się na to decydują (Opole, Gogolin). Naszym zdaniem szczepienia te powinny być finansowane z NFZ-u.  Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-06-30 18:12. Pytanie: Witam serdecznie! Panie Wójcie mamy pytanie,dlaczego o mażoretkach jest cisza przecież zdobyły brąz na Mistrzostwach Polski i do tego zostały nominowane na Mistrzostwa Świata. Żadnej wzmianki ani na stronach gminy ani w gazetce gminnej tak jakby zespół nie istniał. Dzieci wraz z instruktorką wkładają tyle wysiłku i pracy ażeby coś osiągnąć a tu nie ma żadnej pochwały, wzmianki w końcu reprezentują gminę!! Imię i nazwisko: Rodzice mażoretek

Odpowiedź: Jak mnie poinformował dyr. Janowski: „W lipcowym  numerze Życia Gminy będzie obszerna relacja z występów i sukcesów naszych mażoretek. Informacje na stronach internetowych opierają się na materiałach dostarczanych przez instruktorów lub osób wspierających zespoły. Zdjęcia już otrzymaliśmy, czekamy tylko na tekst  i natychmiast po uzyskaniu szczegółów  materiał opublikujemy. Aby przyspieszać publikowanie informacji o mażoretkach prosimy o przesyłanie informacji bezpośrednio do GOKiR, jako że w ferworze zajęć może ten temat instruktorce mażoretek umknąć, a nic tak nie cieszy, jak podawanie dobrych informacji o sukcesach naszych dzieci.”. Ja ze swej strony gratuluję mażoretkom, a Państwu dziękuję za ich wspieranie i pomoc finansową.  Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2014-06-27 16:37. Pytanie: Panie Wójcie czy pańcsy pracownicy po koszeniu skwerków a szczególnie koło kościoła nie potrafią posprzątać chodników,czy musi robić to za nich 80-letnia kobieta która nie może patrzeć na taki bałagan wokół dobrego pasterza.mam nadzieję że ludzie którzy biorą za to pieniądze teraz to będą robić.dziękuję Imię i nazwisko: gość

Odpowiedź:  Przyjmuję uwagę i zobowiążę pracowników do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Marek Leja

Śr 2014-06-25 10:21 Pytanie: "Odpowiedź: Za brak tabliczek, a szczególnie przy ulicach gminnych odpowiedzialny jest wójt. Jak zresztą za większość rzeczy w gminie. Po pani interwencji pan Snela rozeznał z panią Sołtys Naroka Państwa potrzeby. Na wiosnę zamontujemy tabliczki. Marek Leja" To cytat sprzed paru miesiecy...mamy już lato :) Imię i nazwisko: mieszkanka

Odpowiedź:  Leciutko opóźniło się zgłoszenie wszystkich potrzeb przez sołtysów. Obecnie poszło zlecenie do firmy o wykonanie 70 tabliczek. Odbiór i montaż około 15 lipca. Marek Leja

Pn 2014-06-23 18:01 Pytanie: Witam! Sprawa dotyczy gospodarstwa we wsi Mechnice, gm. Dąbrowa, które zajmuje się hodowlą trzody chlewnej. Gospodarz zarejestrował stodołę, jako spiżarnie i hoduje tam świnie, jest to chlew bez jakiejkolwiek wentylacji, a zamiast tego, otwierane są wrota – co wiąże się z ciągłym smrodem rozchodzący się po całej wsi. Nasze pytanie ???? to, od kiedy można w środku wsi hodować świnie, tym bardziej, że wraz z pozostałymi chlewami jest ich około 300 szt. Informację o nieprawidłowościach przesłano do: - Gminy Dąbrowa - Opolskiej Weterynarii (3 razy) - Ochrony Środowiska - Ochrony Zwierząt Do dzisiaj bez skutku czekamy na odpowiedź lub jakąkolwiek kontrolę tej sytuacji, w której się znajdujemy. Czy ktokolwiek się tym interesuje ????? Po ponownej skardze do Rady Gminy o rozchodzącym się odorze, który jest nie do wytrzymania, przyjechała „ niby kontrola”, której nawet z samochodu nie chciało się wysiąść, a poza tym nawet nie przekroczyła bramy podwórka. Czy tak się dzisiaj kontroluje ???? Uważamy, że Opolska Weterynaria współpracuje z Ochroną Zwierząt i Ochroną Środowiska, krótko powiedziane, jest to „Mafia”. W tym przypadku omijane są przepisy Unijne. Jesteśmy chyba w Europie, bo fundusze z Unii Europejskiej otrzymują i to bardzo duże. Będziemy walczyć o czyste środowisko i ochronę zwierząt, które w tym przypadku hodowane są w skandalicznych warunkach! W razie potrzeby mozemy dostarczyc zdjecia na ktorych sfotografowano opisana sytuacje i panujace w tym miejscu warunki. Imię i nazwisko: mieszkancy Mechnic

Odpowiedź: Generalnie zakres kontroli ze strony Gminy jest w takich przypadkach ograniczony do takich spraw jak kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gospodarka odpadami, utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji, ale nie w miejscach prowadzenia działalności rolniczej typu chlewnie itp. Tam nas właściciel po prostu nie wpuści.  Tu niezbędna jest  interwencja w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska i u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Marek Leja

Pt 2014-06-20 20:45 Pytanie: Panie Wojcie.Czy musi dojsc do tragedii ,aby w koncu ktos zainteresowal sie zupelnie wyschnietym drzewem stojacym tuz przy drodze.Drzewo to stoi w Slawicach przy ulicy Opolskiej ,obok parku. Imię i nazwisko: mieszkaniec gminy Dabrowa

Odpowiedź: Będziemy interweniować u właściciela drogi, w tym przypadku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Marek Leja

Śr 2014-06-18 07:55 Pytanie: Panie Wójcie. Proszę o informację odnośnie starych lip na ulicy Lipowej i Działkowej w Dąbrowie. Wiele z nich jest spróchniałych i przechylonych co stanowi zagrożenie dla ludzi tam spacerujących. Może warto zrobić wcześniej z nimi porządek niż potem problem ze szkodami bądź ludzkimi tragediami Imię i nazwisko: Krążewski

Odpowiedź: Wystąpiliśmy do Starostwa o zgodę na wycinkę tych drzew w ramach przebudowy wyżej wymienionych ulic. Dostaliśmy zgodę na 17, a na pozostałe nie. Wszystkie drzewa stwarzające niebezpieczeństwo zostaną jeszcze w tym roku wycięte. Marek Leja

Pn 2014-06-16 14:53 Pytanie: Dzień Dobry. Jak co roku o tej porze zmuszona jestem zwrócić się do Pana o interwencję w sprawie wykoszenia poboczy na wysokości pól na ul.Szkolnej w Karczowie, gdyż trawy osiągnęły już ok 1,5 m wysokości i utrudniają wyjazd z posesji ograniczając widoczność. Jak co roku nasz Pan sołtys co tydzień kosi boisko przejeżdżając ul. Szkolną ale najwyraźniej jak co roku nie interesuje go wygląd poboczy ulicy Szkolnej - które są zarośnięte i zaniedbane. Dziękuję natomiast za załatanie dziur na naszej ulicy - od razu lepiej się jeździ. Pozdrawiam Imię i nazwisko: mieszkanka ul. Szkolnej w Karczowie

Odpowiedź:  Skosimy to po zakończeniu aktualnie trwającego remontu dachu w budynku gospodarczym przy Urzędzie Gminy (5-12 lipiec) Marek Leja

Pn 2014-06-09 17:44 Pytanie: Witam Pana ponawiam prośbę o lampę w miejscowosci Lipowa przy ulicy Polnej 2! czy wogóle zostanie to zrealizowane w tym roku? z góry dziekuję za odpowiedż pozdrawiam.... Imię i nazwisko: mieszkanka lipowej;)

Odpowiedź: Aktualnie sporządzana jest dokumentacja na ta lampę (projekt i zezwolenia) wraz z kilkunastoma innymi miejscami w gminie, gdzie lampy są niezbędne. Jestem dobrej myśli i mam nadzieję to zrealizować w tym roku. Marek Leja

Pt 2014-06-06 07:36 Pytanie: Witam. Mam uwagę techniczną co do prowadzenia strony- są spore luki czasowe- mamy czerwiec a pytania są z początku kwietni, można by było to prowadzic bardziej na bieżąco?poza tym mam pytanie- jako mama dwójki małych dzieci- co Gmina robi dla rodzin z małymi dziećmi? karty zniżkowej nie mamy (Opolanie mają), żłobków nie mamy ani żadnych punktów opieki, żadnych inicjatyw dla maluchów, żadnego wsparcia ani ulg czy ułatwień dla rodzin z dziećmi. Jestem rozczarowana polityką rodzinna bo jest żadna. oprócz placów zabaw można by pomyśleć o czymś jeszcze.... Imię i nazwisko: mieszkanka Sławic

Odpowiedź: Za aktualizację podstrony przepraszam, ale mieliśmy kłopoty techniczne. Musieliśmy wprowadzić konieczność wpisywania hasła bo przychodziły generowane automatycznie spamy w ilości kliku tysięcy dziennie. Teraz jest już wszystko OK. Nie tworzymy żłobków, bo nas po prostu na to nie stać. Żadna gmina wiejska w bliskim sąsiedztwie o budżecie podobnym do naszego nie prowadzi swoich żłobków. My skupiliśmy się na przedszkolach, mamy ich 7 i wydajemy rocznie 3,5 mln zł na same przedszkola, co jest dla naszego budżetu ogromnym wydatkiem. Zaznaczam, że zgodnie z art. 8 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

 • gminy
 • osoby fizyczne
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Tak więc nie jest to tylko i wyłącznie zadanie gminy.  Bardzo mi przykro, że nie jesteśmy wstanie rozwiązać pani problemu. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-05-26 19:36 Pytanie: Panie Wójcie, jestem mieszkanką Naroka i cieszę się, że miejscowość się rozwija, ale nie rozumiem dlaczego pomimo tego, że mamy piekny kort tenisowy nie można z niego korzystać?? Czy ktoś nie zaspał?? Mieszkanka

Imię i nazwisko: Korty w większości przypadków są przyporządkowane do LZS (za wyjątkiem Chróściny). Przygotować go do sezonu oraz udostępniać go mieszkańcom powinien prezes miejscowego LZS-u, w tym przypadku pan Kazimierz Filipiuk (Tel. 788-121-666). Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-05-26 23:34 Pytanie: Witam. Proszę o informację jak wygląda w naszej gminie kwestia opiekuna dziennego. Z tego co dowiedziałam się w Urzędzie Pracy gminy powinny angażować się w projekt opieki nad dzieckiem dla matek wracających do czynności zawodowych. Tym bardziej te gminy, które nie zapewniają opieki żłobkowej. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Imię i nazwisko: Mieszkanka Gminy

Odpowiedź: Sprawą w imieniu Wójta zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.  Gmina Dąbrowa podpisała porozumienie w sprawie opiekuna dziennego, aby poznać bliżej temat.  Pomimo dobrych chęci utworzenia w Gminie instytucji  opiekuna dziennego, realizacja w/w porozumienia nie jest możliwa z uwagi na zbyt wysokie koszty Gminy po zakończeniu projektu, tj. po roku czasu finansowania przez WUP Opole konieczność finansowania przechodzi na gminę. Pozdrawiam Marek Leja

INFORMACJA:
Od dnia 1 maja do 13 maja b.r. aplikacja "Pytania do Wójta" nie funkcjonowała z powodu błędu technicznego.     Z uwagi na brak możliwości odzyskania danych (zapytań złożonych do Wójta w tym okresie)  prosimy mieszkańców, którzy w tym czasie składali zapytania o powtórne ich przesłanie. Za utrudnienia przepraszamy.


Cz 2014-04-03 18:46 Pytanie: Witam Pana!! Podczas ostatniego zebrania wiejskiego w Naroku obiecał Pan ze zostanie dowieszona jedna jeszcze latarnia na ul Brzozowej na istniejących już słupach.Troche czasu juz mineło od zebrania a latarni niema.Cytuje pana słowa panie Wójcie Bezpieczenstwo obywateli jest najwarzniejsze Pozdrowienia Imię i nazwisko: Mieszkaniec Naroka

Odpowiedź: Sprawdzałem protokół z zebrania i pytałem Panią sołtys, która potwierdziła, że mówiłem o dwóch kolejnych lampach, na które trzeba wykonać projekt i postawić słupy. To może być wykonane do października. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2014-04-02 17:23 Pytanie: Nie rozumiem co chciał Pan osiągnąć w sprawie ostatniej sprawy z Ciepielowicami.. Nie postępuje Pan zasadnie wyręczając ich w tak błahej sprawie. Uważam pytanie o możliwość spalenia gałęzi od drzew za podpuchę, aby wywołać emocje ze strony Pana i je nagłośnić. Moim zdaniem dał się Pan podpuścić, a niektórzy z otoczenia, co widzę boki zrywają jaki Pan łatwowierny i naiwny, Imię i nazwisko: Dąbrowszczak

Odpowiedź: Chciałem samorządom lokalnym –wiejskim, dopiero się rozwijającym po prostu pomóc i nie gasić zapału mieszkańców Ciepielowic. Jak się ktoś z tego i ze mnie śmieje, to już jego problem. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2014-04-01 15:57 Pytanie: Dzień Dobry. proszę o uznanie mojego pytania jako PILNE. W ubiegłym tygodniu zadałam to pytanie, ale odpowiedzi brak. Poniżej zacytowałam moje pytanie i Pana odpowiedź z czerwca 2013r. w sprawie remontu ul.Szkolnej w Karczowie. prosze o podanie dokładnego terminu remontu ulicy w 2014r. - tak jak Pan obiecał udzilając odpowiedzi w ubiegłym roku, że remont będzie zrealizowany w 2014r. Pn 2013-06-24 08:52 Pytanie: Dzień Dobry. Mam pytanie dotyczące ul.Szkolnej w Karczowie. Ulica na odcinku przed boiskiem ma już takie dziury, że koła od samochodu moga się urwać. Kiedy zostanie wyremontowana ulica lub chociaż proszę zabezpieczyć te niebezpieczne dziury wyrwane w ulicy. Imię i nazwisko: mieszkanka Karczowa ul. Szkolna Odpowiedź: Dziury zalepimy. Natomiast generalny remont tej ulicy , który zaczęliśmy w 2009 chcemy skończyć w 2014. Pozdrawiam Marek Leja Imię i nazwisko: Mieszkanka Karczowa

Odpowiedź: Pamiętam o mojej odpowiedzi i również na zebraniu wiejskim w Karczowie o tym mówiłem, że jest to dla nas jednym z priorytetów. Niestety wszystko zależy od pieniędzy. Jeżeli takie uda się wygospodarować to droga będzie zrobiona. Proszę mi wierzyć, że chciałbym przed końcem mojej kadencji pokończyć to co zacząłem. Proszę o cierpliwość. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2014-03-31 01:00 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie.Wprawdzie mieszkam w Opolu,ale od lat jestem związany ze opolskim środowiskiem dyscypliny sportu piłki ręcznej,mam też uprawnienia trenerskie i za sobą sporo dobrych wyników w pracy z młodzieżą szkolną.Chętnie społecznie bym w Waszej Gminie oczywiście przy Pana wsparciu zbudował z prawdziwego zdarzenia Sekcję Piłki Ręcznej przy nowej hali w Dąbrowie.Bo jestem przekonany,że było by dużo dzieci i młodzieży zainteresowanych uprawianiem tej pięknej dyscypliny i była by to z pewnością duża atrakcja dla miejscowych kibiców,a może nawet wizytówka,promocja Waszej Gminy.Chętnie też umówię się w tej sprawie na rozmowę. Do kontaktu podaję swój e-mail:krzysztof_kasperek@o2.pl .Pozdrawiam serdecznie. Imię i nazwisko: Krzysztof Kasperek

Odpowiedź: Proszę o bezpośredni kontakt do dyrektor GOKiR-u Pana Zbigniewa Janowskiego, który już przesłał swoje dane Panu na maila. Pozdrawiam. Marek Leja

Cz 2014-03-27 20:42 Pytanie: Witam mam dwa pytania 1dlaczego tak marnotrawimy pieniądze w gminie na orliku jest animator min w chroscinie który tylko siedzi w kanciapie i wydaje piłki dla mnie animator to osoba organizujące zajęcia a nie siedziała jak stróż taniej wyjdzie jak pare piłek zginie na miesiąc niż zatrudniać taka osobę która nic nie wnosi 2 pytanie jak wyjeżdża sie z drogi od wrzosek w kierunku szkoły w chroscinie nic nie widać ponieważ z prawej strony są choinki proponuje żeby je podciąć od dołu by prawa strona była widoczna Imię i nazwisko: Mieszkanka chrosciny

Odpowiedź: Według zasad programu Orlik 2012 na boisko, w trakcie jego użytkowania musi być opiekun – animator. W tygodniu animator jest na obiekcie w godzinach zgłoszonych przez podmioty chcące wykorzystywać obiekt: LZS, szkółki piłkarskie, grupy amatorskie. Natomiast na weekendzie animator jest obecny na boisku niezależnie od zaplanowanych wcześniej zajęć, gdyż protestowali mieszkańcy, którzy chcieli skorzystać z obiektu, a „całowali klamkę”. Od najbliższego miesiąca animator ma mieć program swoich zajęć i z tego będzie rozliczany. Udało się nam również na ten cel pozyskać środki ministerialne.  Co do drugiej sprawy: teren przyległy do skrzyżowania drogi powiatowej (ul. Kolejowa) z wojewódzką (ul. Niemodlińska) jest terem prywatnym i należy do parafii w Chróścinie. Zainteresujemy zarządy tych dróg, aby w ramach zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi zwrócili się do ks. Proboszcza o wycięcie przeszkadzających gałęzi. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2014-03-24 13:21 Pytanie: Witam Serdecznie. Podobno ma być w tym roku dokończona droga do osiedla w Siedliskach. Mieszkamy tam od 5 lat i dojazd jest często niemożliwy. Kilka razy każdemu udało się ugrzęznąć na dobre, a także w podobny sposób skończyła nie jedna śmieciarka. W zeszłym roku pojawiła się w naszej rodzinie córeczka, a w tym czekamy na synka, który jest w drodze. O ile wcześniej brodzenie samochodem w błocie było skrajną ale jednak jakąś możliwością dojazdu to w sytuacji kiedy pojawiają się na osiedlu (i to w kilku rodzinach) małe dzieci sytuacja zaczyna być bardzo poważna. Nie ma chyba sensu się tutaj "rozwodzić" nad potencjalnymi zagrożeniami. O ile unieruchomiona śmieciarka jest problemem jedynie technicznym to już zatopiona karetka pogotowia to już problem najwyżej skali. Proszę o odpowiedź czy droga w tym roku wg zapewnień UG zostanie ukończona. Nadmieniam, że nie satysfakcjonuje nas odpowiedź np "kontaktowaliśmy się z współwłaścicielami działki - brak odzewu" - "mamy związane ręce" itp. Nie da się w taki sposób dłużej funkcjonować. Imię i nazwisko: Sławomir Kowalczyk – Siedliska

Odpowiedź: Kiedy będzie pan dysponował czasem celem przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie proszę przedzwonić do pana inspektora Sneli (774641010 wew.202) stawimy się i na miejscu omówimy przebieg drogi niezbędnej do Państwa funkcjonowania. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2014-03-26 17:10 Pytanie: Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź Pozdrawiam. Imię i nazwisko: MIESZKANKA GMINY

Odpowiedź: Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2014-03-25 19:23 Pytanie: Witam serdecznie!!! Co prawda wszystko co mieszkańcy gminy piszą do Pana jest najpierw sprawdzane czy może zostać umieszczane na stronę i umieszczacie tylko to co Państwu pasuje, Lecz ja mam pytanie co z tym rzucaniem kłód pod nogi mieszkańcom Ciepielowic .Było pisane o tym kilka dni temu lecz odpowiedzi brak. POZDRAWIAM Imię i nazwisko: MIESZKANKA GMINY

Pt 2014-03-21 22:11 Pytanie: Witam Panie Wójcie!!! Mamy do Pana dwa pytania a raczej dwie sprawy , a mianowicie: Jak doskonale Pan wie w Ciepielowicach jest przygotowywany teren pod plac sportowo- rekreacyjny.Mieszkańcy bardzo się starają aby zarówno plac jak i Park mieszczący się obok ładnie wyglądał.Mieszkańcy na własny koszt , poświęcając swój czas karczowali samosiejki oraz zbierali śmieci.Wie Pan że w tym roku chcemy otworzyć tek obiekt.Kiedy na własny koszt załatwiliśmy ze Strażą Pożarna spalenie gałęzi to Pan się nie zgodził. Śmieci które pozbieraliśmy z parku leżą i szpecą teren a Pan nie chce nam pomóc w pozbyciu się tego tylko rzuca kłody pod nogi. Imię i nazwisko: Mieszkańcy Ciepielowic

Odpowiedź:  Szanowna Pani. Pani pierwsze pytanie zostało zadane w piątek po 22.00. Mogłem więc je przeczytać dopiero w poniedziałek rano. Ponieważ od godz. 8.00 do 10.00 w każdy poniedziałek trwa odprawa kierowników, dokładnie o 10.15 zapoznałem się z pocztą i pytaniami do Wójta. Na godzinę 12.00 zaprosiłem panią sołtys Ciepielowic i pracowników odpowiedzialnych za działania komunalne w gminie w celu wyjaśnienia pani zarzutów. Jak poinformowała nas pani Sołtys śmieci zostały zebrane przez mieszkańców (za co im serdecznie dziękuję) w piątek czyli w dniu wysłania pani pytania. Nikt z urzędników nie miał świadomości, że śmieci czekają na wywiezienie. Natychmiast poleciłem moim pracownikom zabranie śmieci i ich wywiezienie. Dzisiaj –środa 15:00- teren jest uprzątnięty. Zarzut braku pomocy przy wywiezieniu śmieci jest więc bezpodstawny, bo po prostu o tej potrzebie nikt mnie nie poinformował. Druga sprawa dotycząca tego ogromnego terenu, który karczowali między innymi pracownicy Gminy, który chcemy wraz z nowopowstającym Stowarzyszeniem Nasze Ciepielowice wspólnie zagospodarować (o czym rozmawialiśmy miedzy innymi na zebraniu wiejskim w dniu 9 marca w niedzielę).  Spalenie gałęzi z tego terenu jest niezgodne z prawem. I w interesie mieszkańców, aby ktoś nie zadzwonił i nie poinformował policji (o co bał się również pan Małek – serdecznie panu dziękuję za wszystkie prace przy tym terenie) postanowiłem wraz z Prezesem Gminnego Zarządu OSP, że wywieziemy te gałęzie. Załatwiliśmy samochód i od jutra gałęzie będą systematycznie wywiezione. Nie rozumiem, jak działanie zgodne z prawem, w ochronie mieszkańców, ponoszenie dodatkowych kosztów wywozu zamiast palenia na miejscu można nazwać „rzucaniem kłód po nogi mieszkańcom Ciepielowic”. Jestem w stałym kontakcie z panią sołtys Heleną, z szefową odnowy wsi panią Anią oraz opiekunem świetlicy panem Kazimierzem.  To z Panem Małkiem opracowaliśmy cały plan uprzątnięcia tero terenu. Prace tam są skomplikowane i będą jeszcze trwały.  Jestem na Państwa zebraniach wiejskich (poza tymi, na których wybieracie zadania do funduszy sołeckiego, bo to jest Państwa suwerenna decyzja). Na ostatnim zebraniu (9 marca) mówiłem o zaplanowanym na ten rok projektowaniu i wykonaniu brakującego oświetlenia wioski. Nie było żadnych uwag ze strony mieszkańców, co do moich działań, Z aprobatą przyjęto wybudowanie Sali gimnastycznej również dla dzieci i mieszkańców Ciepielowic. Wykazałem wiele zrozumienia dla protestujących mieszkańców Ciepielowic przy wydaniu decyzji dotyczącej planowanej budowy świniarni. Dodatkowo pani Katarzyna Gołebiowska- Jarek prezesa stowarzyszenia Miłośników Chróściny, ale jednocześnie pracownik Gminy bardzo wspiera działanie państwa grupy odnowy wsi i na moje polecenie pomaga w ich realizacji. Nie rozumiem więc kompletnie tych bezzasadnych  zarzutów. Muszę stwierdzić, że z olbrzymią przykrością i bardzo osobiście przyjąłem pani dwie przedstawione i w dodatku niestety anonimowe wypowiedzi, bo bardzo się staram, aby potrzebom Ciepielowic sprostać w ramach posiadanych środków budżetowych.

I jeszcze jedna sprawa, zamieszczam tutaj wszystkie pytania i odpowiedzi, ale niestety z dużym opóźnieniem, za co już wielokrotnie przepraszałem. Natomiast pilne zadania, o których w pytaniach mowa, są realizowane na bieżąco. Jeżeli sprawy są bardzo pilne to proszę o telefon i bezpośredni kontakt ze mną w gminie. (774641010 wew. 105 i 106) lub z pracownikami. Wiele osób w sprawach pilnych (np pomoc w ogrodzeniu boiska zniszczonego przez dziki w Karczowie lub zakupu siatek na małe boisko w Skarbiszowie, bo poprzednie zostały skradzione) kontaktuje się ze mną przez moje prywatne konto na facebooka. Naprawdę jestem dla Państwa dyspozycji cały czas. Pozdrawiam Marek Leja

..................

So 2014-03-01 13:58 Pytanie: Witam. planuję zakup pieska. dużo czytałam o podatku znaczy opłacie za posiadanie psa. Piesek mieszkałby na wsi w domku jednorodzinnym. Innych zwierząt brak. Nie mogę na stronie gminy znaleźć informacji na temat opłat za posiadanie psa na terenie gminy dąbrowa. proszę o informację. Imię i nazwisko: Przyszła Właścicielka Pieska

Odpowiedź: Za jednego pieska nie ma żadnych opłat. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2014-02-25 21:29  Pytanie: Kiedy zapewni Pan w gminie opiekę w żlobku dla dzieci do lat 3 aby matki mogły podjąć pracę zarobkową? Czy nie może Pan skorzystać z odpowiednich funduszy UE , oraz z wprowadzonych przez rząd zmian w odp. ustawach ułatwiajacych tworzenie żłobków i kluibów dziecięcych? Pracujemy w Opolu , podatki do gminy , żłobki w Opolu- nie dostępne, wyjscie jedno przemeldować rodzica do Opola!!!! Imię i nazwisko: mieszkanka Karczowa

Odpowiedź: Nie tworzymy żłobków, bo nas po prostu na to nie stać. Żadna gmina wiejska w bliskim sąsiedztwie o budżecie podobnym do naszego nie prowadzi swoich żłobków. My skupiliśmy się na przedszkolach, mamy ich 7 i wydajemy rocznie 3,5 mln zł na same przedszkola, co jest dla naszego budżetu ogromnym wydatkiem. Zaznaczam, że zgodnie z art. 8 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

 1. gminy
 2. osoby fizyczne
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Tak więc nie jest to tylko i wyłącznie zadanie gminy.  Bardzo mi przykro, że nie jesteśmy wstanie rozwiązać pani problemu. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2014-02-25 12:54 Pytanie: Panie Wójcie! Czy nie można zamontować w korytarzu łacznika hali czasowego wyłacznika światla, bo swiatlo sie świeci od godzin popołudniowych do 21 bez przerwy. Przez to kosztuje i za to płacą wszczyscy mieszkańcy Gminy. Proszę również o możliwość korzystania z hali przez szersze grono mieszkańców. Np. gimastyka dla kobiet. Proponowanie zajęć Zumby przez pracownika gminy w Ciepielowicach to chyba nie porozumienie, bo to gimnastyka dla bardzo młodych i sprawnych osób. Wiem ,że ze wiele kobiet skorzystalo by z tej oferty.Panie Wójcie! warto zadbać o zdrowie i kondycję kobiet.  Imię i nazwisko: Mieszkanka Dabrowy.

Odpowiedź: Światło w łączniku pali się w godzinach zajęć. Do 21.00 prowadzone są na hali zajęcia sportowe i konieczne jest oświetlanie korytarza z uwagi na bezpieczeństwo korzystających w tym czasie z sali osób.

Zajęcia gimnastyczne (aerobik), w tym zumba prowadzone są przez instruktorów w sali wiejskiej w Ciepielowicach oraz dodatkowo w sali we Wrzoskach (aerobik) i w sali w Naroku. Zarówno zumba, jak też aerobik są dostosowywane do wieku i sprawności fizycznej ćwiczących, dzięki czemu każdorazowo na zajęcia zgłasza się liczna grupa pań, dbających o swoją kondycję. Nadto zarówno w Ciepielowicach, jak i w Dąbrowie są siłownie, gdzie także samodzielnie można korzystać z zamontowanych urządzeń i w razie potrzeby korzystać ze wskazówek oraz pomocy fachowej nauczycieli WF ze szkoły w Dąbrowie, obecnych codziennie od 16:00 do 21:00 w dąbrowskiej hali. Pozdrawiam Marek Leja
 

Pn 2014-02-24 22:53 Pytanie: Witam P Wójcie mam pytanie kiedy można liczyć na modernizacje ul.polnej w niewodnikach ? jej stan jest fatalny dziura goni dziurę brak oswielenia czy trzeba sie bardziej prosic jest to jedna z najgorszych drug we wsi az zal patrzec pan nia nie uczeszcza wiec i zainteresowania brak dziekuje Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: Oświetlenie w postaci brakującej lampy będzie zamontowane do września. Natomiast również w tym roku zostanie wykonany projekt przebudowy tej drogi. Marek Leja
 

Pn 2014-02-24 20:30 Pytanie: Panie Wójcie może pan wreszcie konkretnie odpowie kiedy będą oświetlone ulice Akacjowa, Zielona, Nowa itp. w Dąbrowie oraz do końca Lipowa. Zapraszamy do przejścia się wieczorem po tych uliczkach i zbadaniu ich stanu nawierzchni ponieważ ani drogi te nie zostały wysypane tłyczniem, ani nie zostały wyrównane. Sytuacja jest tragiczna. Żyjemy jak w trzecim świecie. Ciemno i dziurawo o błocie nie wspominając. Kolejna sprawa to notoryczne śmieci w okolicy bramy do zamku, leżą tam miesiącami. Zapraszamy do oględzin tego miejsca. Kolejna sprawa to spalanie śmieci w domach. Smród jaki powstaje przy ul. Sztonyka od plebanii do góry oraz w okolicy pl. Powstańców Śl. jest nie do wytrzymania zwłaszcza gdy rodzice z dziećmi wybierają się na spacer. Zapraszamy w sobotę i niedzielę na spacer. Ostatnia sprawa to zbyt często zdarzający się brak wody, np. ostatnio w poniedziałek 24.02.2014 r. po południu do wieczora. Nie rozumiem tego kompletnie. Nie ma mrozów 30 stopniowych, nie ma remontów wod., brak informacji w Gminie. Prosimy o wyjasnienie sprawy, zwłaszcza że większość osób pracujących wraca po południu do domu i tak naprawdę nie ma jak ugotować obiadu, umyć się itp. Imię i nazwisko: mieszkaniec Gminy.

Odpowiedź:  Oświetlenie w postaci 9 lub 10 dodatkowych lamp zostanie zamontowane do października. W tym roku również wyremontujemy przynajmniej ulicę Lipową. Braki wody związane są z awariami na sieciach głównych poza terem naszej Gminy, ostatnio w Wawelnie i Polskiej Nowej Wsi. To powoduje zmniejszenie ciśnienia wody i wtedy tereny naszej Gminy położone najwyżej cierpią na braki w dopływie wody. Obecnie przygotowujemy się do przebudowy odcinka wodociągu Sokolniki – Dąbrowa Górka, co powinno polepszyć sytuację. Zakład Usług Komunalnych z Komprachcic, który obsługuje nasze sieci wodociągowe, przeprasza za te częste ostatnio sytuacje awaryjne. Zamek ani jego przyległości nie należą do Gminy. Właściciel ma obowiązek sprzątać na i wokół swojej posesji. Wyręczanie Uniwersytetu Opolskiego w tym względzie doprowadzi do tego, że za chwilę będziemy musieli za UO wyremontować zawalony mur. Natomiast jeśli chodzi o spalanie śmieci w domach, to niestety zależy od kultury mieszkańców. My tak zorganizowaliśmy system odbioru śmieci, że każdą ilość plastiku, kartonów, gazet, butelek można oddać. Nic nie trzeba palić. Począwszy już od przedszkoli uczymy dzieci segregacji śmieci. Niestety wielu mieszkańców jeszcze uważa, że  każdy odpad ma swoją wartość energetyczną i dlatego tak zanieczyszczają środowisko. Nie posiadając straży gminnej nie jesteśmy w stanie udowodnić mieszkańcowi popełnienie takie wykroczenia.Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2014-02-18 19:35 Pytanie: Witam!! Jestem mieszkanką Karczowa i mam pytanie czy w KArczowie powstanie w przyszłości parking dla  rodziców dojeżdżających do przedszkola???Co za geniusz wymyślił przedszkole w bloku??. Po pierwsze w KArczowie jest problem z budową chodnika przy ul. Dąbrowskiej, kilka miesięcy temu został zrobiony lecz to nie jest chodnik tylko asfalt zmielony i wyrzucony na pobocze, prosze mi więc powiedzieć kto jest za to odpowiedzialny i do kogo mozna się z tym problelem zgłosić??? Po drugie największym problemem jest parking, którego brakuje w Karczowie, dotyczy to rodziców odbierających dzieci z przedszkola, codziennie dochodzi do sytuacji gdzie my jako mieszkańcy nie mamy miejsca na poboczu by zaparkować auto gdyż jest ono zajete przez auta rodziców odbierających dzieci. Nie może być takiej sytuacji, że mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować aut , wydaje mi sie ,że w pierwszej kolejności to my mamy pierwszeństwo. Na ul. Dąbrowskiej w godzinach popoludniowych jest niemożliwe zaparkowanie auta , gdyż nie ma miejsca. Jak to możliwe??? Więc ponawiam pytanie, czy jest możliwość wybudowania parkingu dla osób korzystających z przedszkola??? Imię i nazwisko: Mieszkanka Karczowa

Odpowiedź: Przedszkole istnieje w tym miejscu od momentu powstania bloków czyli od 1986 roku. Za mojej kadencji zostało gruntownie odnowione, unowocześniono sanitariaty i kuchnię. Wiem, że mnóstwo mieszkańców Karczowa i Dąbrowy jest zadowolonych z tego przedszkola. Na wniosek mieszkańców został postawiony nowy przystanek i zmieniono trasę autobusu. Frezowina asfaltu na poboczu to rozwiązanie tymczasowe wykonane przez zarządcę drogi czyli Zarząd Dróg Powiatowych. W maju gmina rozpocznie projektowanie chodnika przy udziale mieszkańców, być może w razie konieczności również z parkingiem. W tej sprawie zrobimy zebranie w świetlicy wiejskiej. Natomiast wykonanie będzie wtedy po stronie Starostwa Powiatowego. Pozdrawiam  Marek Leja

Wt 2014-02-18 19:20 Pytanie: Witam serdecznie! Mam do Pana pytanie dotyczące wyjazdów organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Dotyczy to wyjazdów do Operetki w Gliwicach. Ostatnim razem ogłoszenie o możliwości zakupu biletów pojawiły się na stronie internetowej, rozeszły się w jeden dzień. Wiele osób z pobliskiej wsi , w której mieszkam było zainteresowanych tym wyjazdem lecz nie miały mozliwości zakupu biletów gdyż już ich nie było. Proszę mi więc odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można u Państwa zakupić bilety? Czy istnieje możliwość organizowania wyjazdów częściej jeśli jest na to zapotrzebowanie? Jest to ciekawa inicjatywa więc jeśli mógłby Pan zwrócić na to uwagę, by bilety były dostępne lecz nie w jeden dzień i dla wszystkich mieszkańców gminy. Dziękuję, Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Mieszkanka Gminy

Odpowiedź: Wyjazdy do Operetki w Gliwicach organizowane są raz-dwa razy do roku (zima- jesień) i podyktowane jest to faktem niezmienności repertuaru w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Częstsze wyjazdy wiązałyby się z ryzykiem udziału w spektaklu, na którym już raz mieszkańcy Gminy byli. Od ubiegłego roku wznowił działalność Teatr Capitol we Wrocławiu i będzie szansa zwiększenia częstotliwości wyjazdów, choć zależy to także od jednorazowej dostępności biletów dla tak dużej grupy widzów, tj. ok 45 osób czyli tylu, ilu mieści się w autokarze. Te dwa czynniki sprawiają, że liczba osób uczestniczących w wyjeździe jest z konieczności ograniczona. Cieszy fakt rosnącego zainteresowania inicjatywą GOKiR-u, ale zaznaczyć też trzeba, iż były takie wyjazdy, na które do ostatniej chwili nie było chętnych - tu nie ma reguły. Jednocześnie przy tak niedużej grupie informacja o biletach rozchodzi się bardzo szybko. Podawana jest na stronach internetowych GOKiR, Gminy oraz na profilach społecznościowych Facebook i w gazetce Życie Gminy Dąbrowa z zaznaczeniem ograniczoności dostępnych miejsc, zatem decyduje kolejność zgłoszeń.Bywa, że udaje się domówić kilka sztuk biletów dodatkowo, ale i tak nie można przekroczyć pojemności autokaru. Atrakcyjność wyjazdów jest oczywista, z uwagi na to, że uczestnicy pokrywają jedynie koszt biletów - za wynajem autokaru płaci GOKiR, co także ma wpływ na częstotliwość organizowanych wyjazdów. Pozostaje mi apelować o aktywność i odwiedzanie naszych stron internetowych. Marek Leja

Wt 2014-02-18 10:06 Pytanie: Witam Panie Wójcie jestem mieszkanką Sławic i dnia 8 listopada 2013 wysłałam e-mail na adres urzędu- z zapytaniem, który został przeczytany ale do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi, więc po co na stronie adresy e-mailowe do odpowiednich działów skoro i tak pracownicy ug nie odpisują ? Poza tym mam jeszcze jedno pytanie, dotyczy ono ul .Odrzańskiej przy której mieszkam i która jest notorycznie niszczona przez ciężki sprzęt pana rolnika, który również mieszka przy tej ulicy, czy nie można tej drogi wyasfaltować do końca ??? Imię i nazwisko: mieszkanka Sławic

Odpowiedź: Przepraszam, pouczyłem pracownika o jego powinnościach i natychmiast kazałem odpowiedzieć na pani mail.  Jeszcze raz powtórzę, że bardzo mi przykro, że stan naszych dróg jest kiepski, szczególnie tam, gdzie stanowią one jednocześnie dojazd dla rolników do pól. Niestety nie starcza nam na wszystko środków. Muszę dokonywać wyboru: czy położyć asfalt np. na ulicę Odrzańską i inne zniszczone ulice w gminie czy wybudować w sąsiedztwie tej ulicy, przy szkole dla wszystkich mieszkańców boisko wielofunkcyjne? Jak już tutaj napisałem, dostrzegając tą dysproporcję w wydawanych środkach pomiędzy budownictwem komunalnym a infrastrukturą drogową Rada Gminy ma zamiar zwiększyć środki na te właśnie działania, a ja zrobię wszystko, aby tą sytuację uzdrowić. Pozdrawiam Marek Leja.

Pn 2014-02-17 21:22 Pytanie: Witam serdecznie.Panie Wójcie ponawiam pytanie w sprawie światłowodów w Skarbiszowie i wogóle w naszej gminie ,a pytam dlatego że na około naszej gminy wszędzie kładą linie. Może to nie sprawa gminy ,nie wiem dlatego pytam ale chyba fajnie by było mieć szybkie łącze nie sądzi Pan. Imię i nazwisko: R-S.

Odpowiedź: Budowa linii telekomunikacyjnych, światłowodowych, sieci  energetycznych i gazowych dla mieszkańców nie jest zadaniem własnym Gminy. Sieci światłowodowe kładą prywatne firmy, które potem oferują usługi szybkiego Internetu zainteresowanym. My w ramach Aglomeracji Opolskiej będziemy chcieli stworzyć sieć światłowodową, ale na użytek instytucji gminnych, a nie w celach komercyjnych. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2014-02-17 17:39 Pytanie: co gmina robi w sprawie odpadów azbestowych Imię i nazwisko: Maria Nicpon

Odpowiedź: W 2013 r. na terenie naszej Gminy przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz przyjęto uchwała Rady Gminy Dąbrowa „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-2032”. Program umożliwia uczestnictwo jednostek samorządu terytorialnego w konkursach, dotujących usuwanie wyrobów zawierających azbest, których ostatecznym beneficjentem będą właściciele prywatnych nieruchomości. W 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkurs na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gmin Województwa Opolskiego. Od 3 do 14 marca br. czekamy na wnioski mieszkańców zainteresowanych udziałem w konkursie (szczegóły m.in. w aktualnościach na stronie internetowej gminy), aby następnie złożyć wniosek zbiorowy do WFOŚiGW w Opolu. W przypadku zakwalifikowania się do konkursu, właściciel nieruchomości otrzyma dofinansowanie na usunięcie azbestu  w wysokości 100 %  kosztów poniesionych na demontaż, transport i utylizację (lub tylko na transport i utylizację) - max. 85% z środków WFOŚiGW oraz min.15% z budżetu Gminy). Po stronie mieszkańca pozostaje zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Marek Leja

Śr 2014-02-12 19:49 Pytanie: Rodzice dzieci korzystających z przewozu do szkoły w Opolu dziękują Panu Wójtowi za pozytywne załarwienie prośby. Imię i nazwisko: Rodzice

Odpowiedź: Dziękuję. Marek Leja

Wt 2014-02-04 21:01 Pytanie: Czy i ewentualnie na jakich warunkach gmina dofinansowuje montaż kolektorów słonecznych Imię i nazwisko:

Odpowiedź: Gmina nie dofinansowuje montażu kolektorów słonecznych.  Marek Leja

Pn 2014-02-03 11:17 Pytanie: Witam. Bardzo proszę o interwencję w sprawie dojazdu do posesji znajdujących się na końcu ulicy Grobla w Karczowie. Tegoroczna i tak nie zbyt sroga zima zrobiła z tej drogi poligon. Dziury są już tak duże, że nie sposób je omijać a o przejściu drogą podczas opadów deszczu nie ma mowy. Proszę o informację czy Gmina ma jakiś plan związany z naprawieniem drogi. Imię i nazwisko: Marcin Kaczmarski

Odpowiedź: Jak co roku wiosna zostanie przeprowadzone równanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej a ubytki zostaną załatane tłuczniem. Generalnie o trudnościach z drogami, piszę w odpowiedzi na pytanie zadane troszke "niżej" Marek Leja

Śr 2014-01-29 12:57 Pytanie: Panie Wójcie czy są organizowane konkursy na dyrektora Przedszkola lub Szkoły na terenie naszej gminy tak jak jest w innych Gminach co pięć lat? gdyż odnoszę wrażenie że stanowiska te na terenie Naszej Gminy są dożywotnie. Imię i nazwisko: mieszkanka Gminy Dąbrowa

Odpowiedź: Od 2007 roku, po objęciu funkcji Wójta, przeprowadziłem konkursy we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych. Do każdego konkursu zgłosił się tylko jeden kandydat (najczęściej urzędujący do tej pory dyrektor). Stąd wrażenie dożywotności tych stanowisk. Marek Leja

Wt 2014-01-28 21:02 Pytanie: Panie Wójcie, w nawiązaniu do Pańskiej wypowiedzi z przed kilku dni ws. oswietlenia ulic - bardzo zależy mieszkańcom nowego os. przy ul. Brzozowej w Naroku na oswietleniu. Prosimy o zainteresowanie - tkwimy w ciemnościach! Imię i nazwisko: Janusz Wertel

Odpowiedź: Przyjrzę się tej sytuacji, bo jeśli ul. Brzozowa jest gminna, to już uliczki osiedlowe należą do osób prywatnych. Tu tkwi problem, ale spróbujemy go rozwiązać. Marek Leja

Wt 2014-01-28 13:37 Pytanie: witam...jestem mieszkanką Karczowa, przy ul. Leśnej kiedy zostanie tam wyasfaltowana droga (całosciowo), bo przy opadach deszczu jest ciężko przejechac nawet samochodem, a co dopiero wyjść z dzieckiem na spacer?? Pozdrawiam Imię i nazwisko: mieszkanka

Odpowiedź: Wielokrotnie w tym miejscu przepraszałem za stan naszych dróg. Niestety, brak środków nie pozwala nam na wyasfaltowanie wszystkich dróg. Szansa na poprawę tej sytuacji w najbliższym, realnym i skonkretyzowanym czasie jest znikoma. Jest mi bardzo przykro, że muszę takie informacje przekazywać. Olbrzymie inwestycje jak na naszą gminę: budowa Sali gimnastycznej w Dąbrowie, budowa kanalizacji w Żelaznej, budowa Orlika w Chróścinie, a wcześniej budowa obiektów wielofunkcyjnych w Prądach,  Wrzoskach i Karczowie powodują, że nie starcza już środków na inwestycje drogowe (choć w tej dziedzinie w latach 2007-2010 byliśmy bardzo aktywni). Dostrzegając tą dysproporcję w wydawanych środkach pomiędzy budownictwem komunalnym a infrastrukturą drogową Rada Gminy ma zamiar zwiększyć środki na te właśnie działania, a ja zrobię wszystko, aby tą sytuację uzdrowić. Pozdrawiam Marek Leja

So 2014-01-25 18:55 Pytanie: witam! chciałabym dowiedzieć się czy będzie ciagniety i podłanczany gaz ziemny w sokolnikach i w jakim terminie. Imię i nazwisko: mieszkanka gminy

Odpowiedź: Z naszych informacji wynika, że na razie do Sokolnik nie będzie doprowadzany gaz. Firma prywatna (bo gazem podobnie jak energią elektryczną nie zajmuje się gmina), która obecnie  inwestuje w budowę sieci głównych gazociągu w części Gminy Dabrowa (we Wrzoskach, Chróścinie, Mechnicach) oraz w części Gminy Komprachcice chce zobaczyć najpierw ilu będzie chętnych do skorzystania z gazu w powyższych miejscowościach. Jeżeli zainteresowanie będzie duże, firma będzie rozbudowywała sieć na kolejne miejscowości w naszej gminie.   Marek Leja

Cz 2014-01-23 19:55 Pytanie: Panie Wójcie dlaczego mając tak piękną hale w Dąbrowie GOKiR organizuje zawody w siatkówkę w Żelaznej tam przy większej ilości drużyn niema się nawet gdzie przebrać. Jest zima, a tam zimno niema się gdzie podziać w czasie oczekiwania na swój mecz a trybun brak, nie można poglądać przeciwników. Napewno zgłosiło by się więcej drużyn ale w takich warunkach nie da się rozegrać turnieju. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Gminy

Odpowiedź: Ma pan rację, że warunki tam są dość spartańskie. Nie chcieliśmy po prostu wszystkiego przenosić w jednym roku do nowej hali. Tak się stało z turniejem piłki halowej i z turniejem tenisowym, które przeniesiono z Chróściny do Dąbrowy. Wydawało się nam, że turniej siatkarski w Żelaznej ma już swoją tradycję, po drugie -nazwa zobowiązuje, po trzecie – do tej pory nie zgłaszało się zbyt wiele drużyn do turnieju, po czwarte – dla samej miejscowości Żelazna i jej promocji jest to ważna impreza. Chcemy organizować turnieje i zawody w całej gminie, a nie tylko w Dąbrowie.  Jeżeli jednak będą się takie opnie powtarzały (proszę o kontakt z dyrektorem GOKIRU) to weźmiemy pod uwagę Pana sugestię i za rok rozegramy turniej w Dąbrowie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za głos w tej sprawie. Marek Leja

Wt 2014-01-21 10:39  Pytanie: dwa pytania: 1. w Opolu wchodzi karta "Duża Rodzina" dająca prawo wstępu do różnych obiektów za zniżkową cenę. kiedy gmina Dąbrowa przyłączy się do akcji Opola i umożliwi rodzinom wielodzietnym korzystanie ze zniżekowych wejść w Opolu? 2. w Opolu dziewczynki w VI klasie szkoły podstawowej są szczepione przeciwko rakowi szyjki macicy - za pieniądze miasta. kiedy dziewczynki w Dąbrowie zaczną być równio traktowane jak dziewczynki z Opola i będą miały takie same szczepienia? chodzi o profilaktykę - wiadomo że dzieciom miastowym bliżej do informacji i lekarza niż dzieciom wiejskim. dziewczynek w szkole podstawowej w klasie Vi mie ma aż tak wiele. Imię i nazwisko: Magdalena Wolna-Rumi

Odpowiedź: Nasza gmina podobnie jak większość gmin w województwie przystąpiła do programu kart ulg – dla rodzin. Z jednej strony ulgi mają dotyczyć korzystania z obiektów, którymi zarządza marszałek: teatr, filharmonia, a z drugiej strony Gminy powinny wprowadzić ulgi korzystania z obiektów czy instytucji na terenie poszczególnych gmin. Ponieważ my nie mamy lodowiska, kąpieliska, zoo itp. u nas ulga będzie dotyczyła innych udogodnień np. odpłatności za przedszkole (trzecie dziecko przedszkole za darmo)itp.  Natomiast ulgi dotyczące korzystania z obiektów należących do Gminy Opole może wprowadzić tylko Opole. I to zrobiło, ale tylko dla swoich mieszkańców. Opole przy szumnym i medialnym wprowadzaniu tych ulg nie skonsultowało się z gminami ościennymi na jakich zasadach my moglibyśmy zapewnić korzyści naszym mieszkańcom. Wydawałoby się, że powstała aglomeracja opolska pozwoli władzom Opola szerzej spojrzeć na ten temat, a nie znów zamykać się na rogatkach Opola. Na najbliższym spotkaniu aglomeracji opolskiej będziemy rozmawiali o tym problemie.

Co do szczepień przeciw wirusowi HPV to pomijając wysoki koszt (ok. 35 tys zł rocznie dla naszej Gminy) ciągle mało samorządów decyduje się na to finansowanie. W połowie 2013 roku miasto gmina Leżajsk, która zdecydowała się na te szczepienia była pierwsza na całym Podkarpaciu. Jednocześnie wzbudziło to olbrzymie kontrowersje wśród rodziców. W naszym województwie też tylko nieliczne i bogate samorządy się na to decydują (Opole, Gogolin). Naszym zdaniem szczepienia te powinny być finansowane z NFZ-u. Marek Leja

N 2014-01-19 18:30 Pytanie: Dzień dobry Panie Wójcie. Jestem ciekaw czy są w gminie przyznawane stypendia dla studentów? Imię i nazwisko: student

Odpowiedź: Nie ma. Kilka lat temu radny Marek Wocka zgłosił taki projekt uchwały, ale nie spotkał się on z poparciem Rady Gminy. Marek Leja

Śr 2014-01-15 19:38 Pytanie: Witam , chciałabym dowiedzieć się co nowego w sprawie budowy chlewni w Ciepielowicach bo ostatnio nic w tej sprawie nie wiadomo a mieszkańcy i potencjalni inwestorzy pozostają w niewiedzy . Serdecznie dziękuję Imię i nazwisko: Mieszkanka Ciepielowic

Odpowiedź: Pismem nr. WOOŚ.4242.76.2013.AW z dnia 19.12.2013r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu poinformował, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy przedłużył termin wydania opinii dot. przedmiotowej sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy i wydania opinii to 24.01.2014r. Dopiero po otrzymaniu tej opinii i po rozpatrzeniu wszystkich argumentów mogę wydać decyzję w tej sprawie. Marek Leja

Śr 2014-01-15 18:39 Pytanie: Panie Wójcie nie wiem dokładnie którędy dokładnie przebiega granica między gminą dąbrowa a gminą komprachcice pomiędzy miejscowościami Sokolniki a Wawelno ale jadąc tam ma się wrażenie że jedzie się przez jakieś śmietnisko.Może pan coś w tym temacie zrobi, mając na względzie naszą renomę także wsród obcych ludzi którzy nas odwiedzają.Trzeba by także coś zrobić z wielkim smietniskiem za wioską sokolniki.Poprostu dobrze by było raz jechać do domu przez Wawelno.  Imię i nazwisko: gość

Odpowiedź: Droga przebiegająca przez Sokolniki i Wawelno ma status drogi powiatowej, stąd jej utrzymaniem (w tym poboczami) zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. Pracownicy urzędu gminy zgłaszają systematycznie sytuacje, gdy na poboczach pojawiają śmieci, kierownikowi obwodu drogowego nr 1 w Dąbrowie, któremu podlega bezpośrednio ta droga. Dodatkowo sugerowaliśmy, aby na bieżąco były wykaszane zakrzaczenia w pasie drogowym, bo to właśnie w tych miejscach pojawiają się najczęściej odpady.

Teren byłego wyrobiska piasku w Sokolnikach został zasypany  gruzem betonowym i ceglanym. Jednak dla niektórych osób stał on miejscem nielegalnego zrzutu odpadów komunalnych. Pracownicy urzędu wielokrotnie zabezpieczali teren poprzez tablice informujące o zakazie wyrzucania śmieci jak i wygradzali teren, aby uniemożliwić wjazd pojazdów. Gmina dokona wyceny kosztu utylizacji odpadów komunalnych nagromadzonych w tym miejscu i zleci ich wywóz na składowisko, w ramach posiadanych środków. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2014-01-10 12:42Pytanie: Panie Wójcie, dlaczego nastapiła zmiana terminów płatności za odpady? Jest to bardzo niekorzystne dla płatników. Łatwiej zapłacić co miesiąc 43zł, niż raz na kwartał i to jeszcze w w terminach w jakich przychodzą kwartalne rachunki za wodę, kanalizację, a także wyrównania za energię w czerwcu i grudniu. Czy istnieje możliwość do powrotu płatnosci comiesięcznych? Imię i nazwisko: Beata S

Odpowiedź: Szanowna Pani !  Zmiana terminów wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadów w żaden sposób nie ograniczyła uiszczania opłat w terminach miesięcznych, przy czym można  to realizować za pośrednictwem poczty, przelewu bankowego lub w kasie Urzędu, lecz nie u inkasenta.  Zmiana polega wyłącznie na tym, że inkasenci będą pobierali je tylko  raz  na kwartał. Wybór metody płacenia  zależy wyłącznie od Pani; najważniejszym jest, aby łączna suma opłat za kwartał była uregulowana w terminie. Pozdrawiam.

Marek Leja

Wt 2014-01-07 18:57 Pytanie: Czy jest planowane oświetlenie ulicy Polnej w Ciepielowicach? Czy mamy składać w tej kwestii jakiś wniosek? Jeżeli brak funduszy to może pomogą lampy solarne w ramach jakiejś inwestycji unijnej. Tutaj po zmroku, ze względu na bezpańskie i "pańskie" a niepilnowane psy jest naprawdę niebezpiecznie. Z poważaniem. Imię i nazwisko: Mariusz KONOPA, Ciepielowice.

Odpowiedź: Ze względu na oszczędności wynikające z przystąpienia do grupy zakupowej na energię elektryczną w ramach Związku Gmin Śląska Opolskiego, możemy w tym roku zaprojektować nowe linie oświetleniowe. Również potrzeby Ciepielowice brane są pod uwagę. Pozdrawiam   Marek Leja

Wt 2014-01-07 17:06 Pytanie: Witam .Proszę o odpowiedź na pytanie,kto jest odpowiedzialny za istnienie/w tym przypadku raczej brak/tablic z nazwami ulic w miejscowościach naszej gminy? Imię i nazwisko: mieszkanka Naroka

Odpowiedź: Za brak tabliczek, a szczególnie przy ulicach gminnych odpowiedzialny jest wójt. Jak zresztą za większość rzeczy w gminie. Po pani interwencji pan Snela rozeznał z panią Sołtys Naroka Państwa potrzeby. Na wiosnę zamontujemy tabliczki.  Marek Leja

So 2013-12-28 13:48 Pytanie: Który geniusz wymyślił zamknięcie orlika w grudniu i styczniu i to szczegolnie w okresie świąteczno- noworocznym a więc teraz gdy ferie i fantastyczna pogoda sprzyjają zajęciom sportowym na świeżym powietrzu!!!!! Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: To nie jest tak, że Orlik jest zamknięty na cztery spusty. W tych miesiącach nie opłacamy animatorów (według programu rządowego dofinansowanie do animatorów dotyczy też tylko 10 miesięcy w roku), aby siedzieli na Orliku i czekali na chętnych. Ale gdyby animator przy ładnej pogodzie otrzymał telefoniczne zgłoszenie od zainteresowanych skorzystaniem, to na pewno zezwolił bym na udostępnienie obiektu. Mało tego w okresie tych kilku dni ferii, widząc że jest ładna pogoda, również szkoła mogła coś dzieciakom zaproponować. Tu trzeba być elastycznym, a ja wtedy chętnie pomogę. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2013-12-24 01:17 Pytanie: Kiedy w nowo powstałej hali sportowej w Dąbrowie powstaną sekcje sportowe,sportów halowych,np.piłki ręcznej,siatkówki,koszykówki itp. Bo piłką nożną to większość mieszkańców naszej gminy jesteśmy już znudzeni i nasze dzieci też.Bo przecież nie dla p.nożnej budowano halę. Imię i nazwisko: Andrzej Pawłowski

Odpowiedź: Porozmawiam na ten temat z Gminnym Zrzeszeniem LZS i GOKIREM. W większości takie sekcje tworzą się samoistnie, np. jest już grupa koszykówki, tenisistów ziemnych.  Liczymy również na inwencję animatorów sportu, którzy są zatrudnieni przy hali i powinni widzieć zapotrzebowanie na tego typu sporty. Marek Leja

Cz 2013-11-21 21:46 Pytanie: panie wójcie . do jakiej kategorii odpadów zaliczyć wełne mineralną Imię i nazwisko: bartków tadeusz

Odpowiedź: Wełnę mineralną zaliczamy ogólnie do odpadów budowlanych. Jeżeli są to drobne ilości, to można je gromadzić w pojemniku na odpady zmieszane. W przypadku większych ilości, należy skorzystać z odpłatnego odbioru odpadów budowlanych. Gmina, w ramach lokalnej gospodarki odpadami, oferuje odbiór odpadów budowlano-rozbiórkowych w worku big-bag o pojemności 1m3 lub w kontenerze o pojemności 1,7m3. Koszt usługi odpowiednio 170 zł i 270 zł. Zamówienie na tą usługę składa się w tut. Urzędzie Gminy. Przypominamy również, że w przypadku odpadów budowlanych, każdy mieszkaniec naszej Gminny może skorzystać z usług dowolnej firmy, posiadającej stosowne zezwolenie w zakresie odbioru lub unieszkodliwiania tej frakcji odpadów. Pozdrawiam w imieniu Wójta Grzegorz Wocka

Cz 2013-11-21 13:35 Pytanie: Witam, czy nasza Gmina oferuje swoim mieszkańcom Kartę rodzinną jaką wprowadza Ratusz w Opolu dla mieszakńców Opola od 2014r.? chodzi o zniżki do różnych instytucji kulturalnych, kin, teatrów- za dziecko będzie się płaciło złotówkę. Czy mieszkańcy gminy Dąbrowa też zostaną nią objęci? Imię i nazwisko: mieszkanka Sławic, mama 2-dzieci

Odpowiedź: Gmina wraz z 40 gminami województwa opolskiego podpisała wstępne porozumienie (szumnie w Filharmonii Opolskiej w obecności Prezydenta RP), co do stworzenia wspólnej specjalnej karty zniżkowej dla rodzin. Ulgi miałyby dotyczyć pewnych usług, na które ma wpływ gmina np. przedszkola, ale również innych , którymi dysponuje marszałek lub np. miasto Opole. Ja nie mogę wprowadzić ulg np. do zoo czy do kina bo my takich instytucji nie mamy. I chodziło o to, aby tak przygotować tą kartę, aby ulgi dotyczyły mieszkańców wszystkich gmin sygnatariuszy porozumienia. A tu Opole wyskoczyło „jak Filip z konopi” oferując ulgi tylko dla mieszkańców Opola. Pisał o tym redaktor Zyzik w nto w felietonie, w który krytykował działanie Rady Miasta Opola. Postaramy się dokończyć pracę nad kartą ogólno wojewódzką ( w gminie zajmuje się tym pani kierownik OPS-u Marzena Nowak), aby i dzieci z naszej Gminy skorzystały z ulg.   Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2013-11-13 14:58 Pytanie: Pragnę zwrócić pana uwagę na panią Magdalenę Browarską i przy okazji wyrazić swoją pochwałę w jej kierunku , z uwagi na jej pełne zaangażowanie i profesjonalne podejście do trudnych zagadnień z którymi na co dzień się boryka . Potrafi bezbłędnie określić skalę trudności przedstawionego problemu znaleźć nań antidotum , informując petenta o dostarczeniu odpowiednich dokumentów i załatwienia formalności na podstawie których doprowadza sprawę do prawnie prawidłowego zakończenia. Jestem pełen podziwu dla jej posiadanej wiedzy i konkretnemu podejściu w temacie przeze mnie nadanym, tym większym , że w podobnej sytuacji rozpatrywanej przez panią Browarską w innym Urzędzie pracownik sobie nie poradził doprowadzając do zwrotu całej sprawy do ponownego rozpatrzenia mimo tego , że przypadek rozpatrywany był o wiele prostszy . Z wyrazami szacunku . Imię i nazwisko: Sylwester Pawłowski

Odpowiedź: Miło mi słyszeć takie słowa o moim pracowniku. Dziekuję bardzo. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2013-11-07 21:56 Pytanie: Witam Panie Wójcie! Jestem mieszkanką ul. Leśnej w Karczowie kiedy będzie możliwe wyasfaltowanie całej powierzchni drogi na tej ulicy, nawet z wózkiem ciężko się tam przechodzi a nie wspomnę już o opadach deszczu (jedna wielka ciapa) oraz dalsze oświetlenie drogi?? Imię i nazwisko: mieszkanka Karczowa, przy ul.Leśnej

Odpowiedź: Jak same nazwy wskazują wszystkie ulice Polne, Leśne były do niedawna drogami doprowadzającymi do pól, lasów i korzystali z nich najczęściej rolnicy. Dziś wybudowano mnóstwo nowych domów przy tych ulicach i ich stan bulwersuje mieszkańców. Niestety na razie próbujemy te ulice zamieniać z gruntowych na szutrowe. Nie stać nas na razie wylewanie asfaltu. W tym roku na rzeczoną ulicę został przywieziony i rozprowadzony kamień. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2013-11-04 12:37 Pytanie: Panie Wójcie, jestem częstym gościem na placu zabaw przy szkole w Chróścinie, i za każdym razem zastanawia mnie dlaczego na boisku szkolnym są parkowane prywatne samochody, które wjeżdżają na teren szkoły pomimo, że stoją tam słupki ograniczające wjazd? Imię i nazwisko: mieszkanka

Odpowiedź: Na zapleczu szkoły znajduje się mieszkanie prywatne, do którego dojazd jest możliwy tylko od strony nowo wybudowanego parkingu.  Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2013-10-31 17:14 Pytanie: Witam Dlaczego uliczne latarnie w Naroku chodzi tu transformator który obsługuje ulice skorogoską odrzanską brzozową zapalają sie gdy już jest bardzo ciemno a na pozostałych ulicach zapalają sie prawidłowo prosze coś z tym zrobić chodzi tu przedewszystkim o bezpieczenstwo pieszych!!!! Imię i nazwisko: Mieszkaniec Naroka

Odpowiedź: Modernizując w ubiegłym roku oświetlenie uliczne nakazaliśmy Tauronowi wymianę czujników zmierzchowych. Widocznie coś działa wadliwie. Zgłosiliśmy ten problem na posterunek energetyczny w Chróścinie. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2013-10-31 09:40 Pytanie: Witam Pana dziekujemy za zalatwienie sprawy z lampa mieszkanka ul debowej w Lipowej Imię i nazwisko:

Odpowiedź: Proszę Bardzo. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2013-10-30 10:45 Pytanie: Witam Pana mam pytanie kiedy zostanie wymieniona zarowka w lampie w miejscowosci Lipowa przy ul Debowej9 to nowe oswietlenie przy tej ulicy interweniowal w tej sprawie soltys i dale nic bardzo prosze o wstawienie sie i pomoc w zalatwieniu tej uciazliwej sprawy

Imię i nazwisko: pozdrawiam mieszkanka ul Debowej

Odpowiedź: Już interweniujemy. Pozdrawiam Marek Leja

N 2013-10-27 15:00 Pytanie: Witam pana Wójta bardzo się cieszę że został poruszony temat budowy ulic Osadników i Krótkiej . Mam małą sugestie ponieważ przypuszczam że budowa tych ulic z kostki brukowej byłoby tańsze poza tym na ulicy Krótkiej jest potrzebna latarnia. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Ciepielowic

Odpowiedź: Zostało to dopisane do naszych planów. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2013-10-23 11:30 Pytanie: Byłam w dniu 21 października br. w Urzędzie Gminy w celu załatwienia swoich spraw. O ile Panie Wójcie wejście do Urzędu nie budzi zastrzeżen, to wygląd korytarzy, drzwi do pomieszczeń biurowych oraz stan ubikacji damskiej przypomina wczesnego Gierka. Ponieważ odwiedzam wiele urzędów, ten w Dąbrowie swoim wyglądem budzi odrazę i niezrozumienie dzisiejszych czasów. Urząd powinien w tym względzie świecić przykładem, a nie być powodem kpin, i to nie tylko moich. Jak zapytałam znajomowych o zdanie o Urzędzie w Dąbrowie, to też stwierdzili, że okolicznych gminach nie już takiego dziadostwa. Za to urzędników ma Pan znakomitych i kompetentnych. Pozdrawiam i liczę, że kolejna wizyta u Urzędzie w Dąbrowie nie będzie okraszona takimi widokami, jak w dniu 21 bm. Imię i nazwisko: Ewa A.

Odpowiedź: Dziękuję za cenne uwagi, choć myślę że słowo „odraza” jest za daleko idące. Z jednej strony musze się z Panią zgodzić, bo faktycznie wygląd korytarzy i ubikacji w Urzędzie Gminy w Dąbrowie jest delikatnie mówiąc marny, to jednak z drugiej strony nie jest to żaden ewenement w porównaniu do urzędów w sąsiednich gminach. Nie wiem dlaczego porównując nasz Urząd do np. Komprachcic czy Niemodlina mielibyśmy być obiektem kpin? Ponieważ, jednak należy się kierować  zasadą równania do najlepszych, powoli modernizuję nasz Urząd Gminy. Zacząłem od tego co jest najistotniejsze dla mieszkańców i petentów Urzędu: zostało stworzone biuro podawcze z kasą oraz spory hol z którego korzystają petenci udający się do USC oraz Ci z Państwa, którzy chcą złożyć wniosek, podanie lub wnieść opłatę. Cóż z tego, że w Opolu korytarze lśnią marmurami, jeśli z karty płatniczej w kasie tego urzędu Pani nie skorzysta, a w naszym (dodam jako jednym z nielicznych w województwie)- tak. Obecnie wymieniamy podłogi w poszczególnych pokojach urzędniczych (eliminujemy stare kanały smarowane jeszcze lepikiem) oraz wymieniamy drzwi. Następnie przyjdzie kolej na korytarze i ubikacje. Robię to powoli, aby ustrzec się zarzutów osób, które mogłyby mi wytknąć przedkładanie wyglądu urzędu przed niezbędne dla mieszkańców inwestycje. Dlatego rozkładam środki i terminy, tak aby wszyscy byli zadowoleni. Takie inwestycje jak sala gimnastyczna w Dąbrowie czy  kanalizacja w Żelaznej tak potrzebne mieszkańcom postanowiłem jednak zrealizować przed modernizacją korytarzy w Urzędzie Gminy. Pozdrawiam serdecznie, liczę na zrozumienie w kwestii wyglądu urzędu (zapewniam, że to się zmieni)  i bardzo dziękuję za dobre słowa o pracownikach Urzędu. Marek Leja

Cz 2013-10-17 12:58 Pytanie: Witam Pana Wójta Mam pytanie związane z przyłączami gazu do domów w Mechnicach. Kiedy można bedzie sie ubiegać o takie przylacze , i u kogo trzeba będzie to załatwiać ? Czy z przyłączeniem gazu do domu bedzie warunek ze równocześnie trzeba będzie pobierać gaz? Albo tez będzie możliwość wykonania przyłącza gazu do domu a w późniejszym terminie pobór tego paliwa. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz. Imię i nazwisko: Krzysztof

Odpowiedź: Wszelkich  informacji związanych z przyłączami gazu udziela Zastępca kierownika Rozdzielni Gazu w Opolu ul. Armii Krajowej 2 Pan Grzegorz Marczyk telefon bezpośredni 77/44-35-155 lub 77/44-35-195 (sekretariat, który łączy). Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2013-10-16 20:20 Pytanie: Panie Wójcie co dalej z budowa świniarni w Ciepielowicach ,07.10.2013 juz minął .Prosze przed podjęciem decyzji obejrzec reportaz z m.Konary/tuczarnia/krakowskie.Czy my też tak mamy życ? Imię i nazwisko: Leszek Szczęsniak CIEPIELOWICE

Odpowiedź: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przesunęła wydanie opinii o przedsięwzięciu o 2 tygodnie. Natychmiast po otrzymaniu opinii z RDOŚ wydam swoją decyzje. Program oglądałem. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2013-10-16 12:32  Pytanie: Witam Panie Wójcie, czy jest w planach oświetlenie przy ul. Akacjowej w Ciepielowicach i czy będzie jeszcze w tym roku utwardzona Imię i nazwisko: Krzysztof K

Odpowiedź: Projekt oświetlenia ulicy Akacjowej zostanie wykonany w 2014 r. Natomiast jeszcze w tym roku ulica zostanie utwardzona. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2013-10-11 14:31 Pytanie: Dzień dobry Panu . Wraz z koleżanką robimy projekt na temat naszej gminy . Nie umiemy znaleźć najważniejszych wydarzeń naszej gminy . Czy mógłby wójt podać Najważniejsze wydarzenia naszej gminy (w ciągu paru ostatnich lat ) ? Z góry bardzo dziękujemy za pomoc . Pozdrawiamy . Imię i nazwisko: Uczennice klasy 3A gimnazjum

Odpowiedź: Oczywiście mogę podać, choć bardziej pedagogicznie byłoby podać źródła informacji: strona internetowa- aktualności, gazetka „Życie Gminy Dąbrowa” w każdej bibliotece tak w szkolnych, jak i w czterech publicznych powinny być przechowywane wszystkie numery.

Podam tylko te najważniejsze z dziedziny inwestycyjnej w zakresie budownictwa komunalnego:

2006-2007  Budowa sieci kanalizacyjnej: Sławice, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Chróścina, Mechnice, Wrzoski. Zakończenie prac i oddanie do użytku - 15.01.2008

2008-2009 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Prądach (świetlica wiejska i budynek klubowy LZS Orzeł Prądy)

2009-2010 Budowa budynku wielofunkcyjnego we Wrzoskach (strażnica + sala wiejska)

2009-2010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Naroku, Niewodnikach

2010-2011 Budowa świetlicy wiejskiej w Karczowie

2012 – Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole w Sławicach

2012-2013 Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Chróścinie. Oddanie do użytku 21.03.2013

2012-2013 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie. Planowane uroczyste otwarcie 21.11.2013 r.

2013 spięcie wodociągu Chróścina - Dąbrowa

2013 – rozpoczęcie budowy kanalizacji w Żelaznej

Natomiast o przedsięwzięciach drogowych (drogi, chodniki, parkingi, „górka w Dąbrowie”), kulturalnych, sportowych, podpisaniu umów partnerskich (z zagranicą, z Opolem, Aglomeracja Opolska) proszę dowiedzieć się ze źródeł o których wspominałem.

Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2013-10-08 14:52 Pytanie: Witam, mam pytanie, kiedy będą zrobione chodniki przy głównej ulicy w Żerkowicach i Mechnicach. Czy dopiero, gdy dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, przecież to jest droga ,którą przejeżdżają tiry i autobusy. Jest to droga przelotowa i panuje tam naprawdę bardzo duży ruch. Proszę o poważne potraktowanie sprawy , zanim dojdzie do jakiegoś nieszczęścia. Imię i nazwisko: mieszkanka Mechnic

Odpowiedź: Zgadzam się z Panią, że jest to olbrzymie niebezpieczeństwo. Jest to droga wojewódzka i o chodniki i bezpieczeństwo na tej drodze w pierwszej kolejności ma dbać Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo to jest droga, która przebiega przez wiele gmin (Żerkowice gmina Komprachcice, Mechnice gmina Dąbrowa). Wraz z Wójtem Gminy Komprachcice Pawłem Smolarkiem wielokrotnie zwracaliśmy się z wnioskiem do ZDW o budowę, tego tak potrzebnego chodnika. Mało tego,  w roku 2007 przekazałem ZDW wykonany przez gminę projekt chodnika na odcinku Mechnice – Turzok. Niestety do tej pory z braku środków Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wykonał zadania. Zwiększymy naciski na ZDW, ale ostateczna decyzja o budowie chodnika nie zależy od nas. Pozdrawiam Marek Leja

So 2013-10-05 07:55 Pytanie: witam mam pytanie w zwiazku z tymi pytaniami co ile sa wyswietlane zapytania mieszkancow bo nie wierze ze nic nie pisali od ostatniego pytania nie ma co czytac poprostu pozdrawiam Imię i nazwisko:

Odpowiedź: W opcji „Pytania do Wójta” Państwa pytania trafiają na moją skrzynkę pocztową, a nie bezpośrednio na stronę (TO NIE JEST FORUM). Dopiero po przeczytaniu wraz z odpowiedzią umieszczam pytanie na stronie. Niestety mimo dobrych chęci z powodu różnych obowiązków służbowych i wyjazdów nie robię tego regularnie. Natomiast jeśli, jak pan to określił „nie ma co czytać”, to proszę po prostu zadać pytanie. Pozdrawiam Marek Leja

Cz 2013-10-03 20:34 Pytanie: Witam kiedy wreszcie będziemy mieli drogę utwardzoną w Mechnicach- Kolonia Imię i nazwisko: Mieszkanka Mechnic

Odpowiedź: Do końca października zostaną te największe dziury zasypane. Natomiast w przyszłym roku zaczniemy przebudowę tych dróg według wykonanego w tym roku projektu. Zaczniemy etapami (w zależności od posiadanych środków oraz  prac związanych z możliwymi podłączeniami się mieszkańców do sieci gazowej) od dokończenia ulicy Jaśminowej (asfalt), ul. Lipowej (asfalt) i ostatni etap pozostałe ulice w kostce jako ciągi pieszo – jezdne. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2013-09-30 12:08 Pytanie: Panie Wójcie jaka jest szansa no oznaczenie jakimiś tabliczkami z nazwą ulicy Kopernika w Chróścinie. Wielokrotnie kurierzy nie potrafią jej znaleźć, a tabliczki na całej długości brak Imię i nazwisko: Dariusz Żukowski

Odpowiedź: Zostało złożone zapotrzebowanie przez panią sołtys na tabliczki z nazwami ulic min. z ul. Kopernika. Czekamy na informacje od innych sołtysów i zamówimy tabliczki. Temat zostanie zakończony do 30 listopada. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2013-09-30 12:02 Pytanie: Panie Wójcie, w dniu 18.01.2013 zostało zadane pytanie przez mieszkańca Karczowa, a ja je ponawiam: Kiedy zostanie załatana dziura na ulicy Anny. Wtedy w odpowiedzi pisał Pan, że jest to ubytek w nawierzchni asfaltowej i jak tylko pogoda na to pozwoli to będzie to zrobione. Chyba nigdy nie był Pan na tej ulicy bo tam jest beton, a poza tym za chwilę znowu pogoda będzie przeszkadzała, idzie zima!!! Druga sprawa to czy gmina rozważa budowę studzienek kanalizacyjnych na tej ulicy, bo po większych opadach jakie miały miejsce chociażby we wrześniu, a już nie wspomnę o zimowych roztopach, mamy tam rzeczkę, zwłaszcza, że tej drogi gminnej nikt na czas nie odśnieża i znowu będziemy brodzić po kostki w wodzie lub błocie pośniegowym, a do samochodów na parkingu nie sposób wejść bo wtedy połowa parkingu stoi w wodzie, która nie ma gdzie spływać. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Mieszkaniec osiedla

Odpowiedź: Przepraszam za faux pas z tym asfaltem. Po prostu inspektor Snela uznał, że ta dziura w drodze betonowej powinna zostać naprawiona asfaltem bo beton rozleci się bardzo szybko. Niestety nie zrobiono tego wiosną za co również przepraszam. Do końca października dziura zniknie. Jeżeli chodzi o studzienki kanalizacji deszczowej to poprosiłem o obliczenie kosztów przedsięwzięcia. Pozdrawiam Marek Leja

N 2013-09-29 18:06 Pytanie: Witam pana Wójta mam pytanie odnośnie drogi Krótkiej i Osadników w Ciepielowicach które jako miejsca częstych imprez okolicznościowych nadal bedą tak wyglądać.Uważam za inwestycję konieczną budowę tych ulic ponieważ mieszczą się w centrum Ciepielowic i są naszą wizytówkę na przykład podczas Biegu Niepodległości . Imię i nazwisko: Mieszkaniec Ciepielowic

Odpowiedź: Ma Pani rację. W budżecie na 2014 rok postaram się zabezpieczyć  środki na to miejsce. Pozdrawiam Marek Leja

So 2013-09-28 20:50 Pytanie: Witam Pana mam pytanie dotyczace podjazdow na posesje w czyjej kompetencji lezy ich wykonanie lub wyremontowanie :wlasciciela posesji czy wlasciciela drogi chdzi o ul.Odrzanska w Niewodnikach Niewodnikach . Imię i nazwisko: Pozdrawiam.Mieszkanka Niewodnik

Odpowiedź: Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.(Art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych –  Dz. U. z 2007 r.  Nr 19 poz. 115 z poźn. zm.). Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.(Art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych –  Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z poźn. zm.). Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2013-09-24 19:39 Pytanie: Witam, chciałbym się dowiedzieć czy w Biegu Niepodległości w kategorii gimnazjum może brać udział osoba z poza gminy Dąbrowa? Imię i nazwisko: Z wyrazami szacunku, Mieszkaniec Niewodnik

Odpowiedź: Kategorie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów są przeznaczone tylko dla mieszkańców Gminy. Osoba spoza Gminy nawet gimnazjalista może startować w kategorii OPEN. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2013-09-24 11:47 Pytanie: Witam dziekuje w imieniu mieszkancow ul.debowej w Lipowej za priorytetowe zalatwienie sprawy zwiazanej z oznakowaniem naszej ulicy. Imię i nazwisko:

Odpowiedź: :) Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2013-09-23 09:12 Pytanie: Witam Pana mam pytanie czy w zwiazku z postawieniem znaku przy wjezdzie do naszych posesji prace zostaly zakonczone ? Pytam poniewaz zastanawiam sie czy ktoras ze sluzb komunalnych bedzie w stanie nas odwiedzic?Z reguly pod takimi znakami jest umieszczona adnotacja za wyjatkiem....itd.Pozdrawiam serdecznie Imię i nazwisko: Basiura Iwona

Odpowiedź: Znak został umieszczony tam na życzenie mieszkańców. Żeby nie było kłopotów umieścimy specjalną adnotację. Sprawę prowadzi Marek Snela. Pozdrawiam. Marek Leja

N 2013-09-22 20:09 Pytanie: Panie Wojcie mam pytanie związane z eko szambem w miejscowości Narok miał byc drugi etap i jest cisza. Mam podpisana umowę przestępca z gmina ale nic w tej sprawie sie nie dzieje. Czy mam robić eko na własny koszt.? Imię i nazwisko: Mieszkaniec naroka

Odpowiedź: Niestety mimo planowania tej inwestycji na dzień dzisiejszy nie mamy środków na te działanie w budżecie. Budowa Sali gimnastycznej w Dąbrowie i budowa kanalizacji w Żelaznej przy zmniejszonych wpływach z podatku PITu spowodowały, że musimy te zadanie przełożyć na następny rok. Sprawę prowadzi pan Erwin Marsolek. Pozdrawiam. Marek Leja

Pt 2013-09-20 19:43 Pytanie: Witam Pana Wójta Moje pytanie dotyczy terminu rozpoczęcia REWITALIZACJI parku w SKARBISZOWIE. Pozdrawiam Imię i nazwisko: MIESZKANIEC GMINY DABROWA.

Odpowiedź: Jeżeli uda się podpisać akt notarialny przejęcia parku jeszcze w tym roku, to pierwsze prace wycinania chaszczy przez wykwalifikowaną firmę mogą się zacząć w lutym 2014 roku. Spawy notarialne ze strony Gminy prowadzi pani Elżbieta Dworczak. Pozdrawiam. Marek Leja

Śr 2013-09-18 11:55 Pytanie: Panie Wójcie, ponownie dziękuję za odpowiedź z dnia 3.07.br. Niemniej jednak, ponieważ nie chce Pan odpowiedzieć na moje pytanie z dnia 8 lipca br - ponawiam je (lekko zmodyfikowane ze względu na zmiany, które nastąpiły od ww. daty) i proszę o poważne potraktowanie mojej skromnej osoby(…)Imię i nazwisko: Mariusz KONOPA, Ciepielowice

Odpowiedź: Chętnie dopowiadam na pytania wszystkie i jak pan zapewne zauważył również na te niewygodne, czy na te, w których trzeba się tłumaczyć ze swojej lub urzędników niekompetencji. Ponieważ jednym z elementów Pana rozbudowanego pytania jest kwestia planowanej przez prywatnego inwestora – rolnika, świniarni w Ciepielowicach, pozwoli pan, że odpowiem na wszystkie Pana pytania (również pozostałe) po wydaniu decyzji środowiskowej w tej sprawie. Nastąpi to do 7 października (czekamy jeszcze na opinie z RDOŚ). Dokładnie całą sprawę opisałem w odpowiedzi na pytania z dnia 26 czerwca 2013 r. ( na tej stronie trochę niżej). Proszę o chwilę cierpliwości.   Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2013-09-17 21:11 Pytanie: Witam !!!Mam pytanie w sprawie wywozu śmieci na Zorgach zarówno segregowanych jak i niesegregowanych a mianowicie czy da sie cos zrobić aby Remondis odbierał śmieci skoro płacę za ich wywóz.Bo niestety nie dojechali w ostatnim czasie a rachunek musiałem zapłacić.DLACZEGO???? Imię i nazwisko: MIESZKANIEC

Odpowiedź: Zgłoszenie zostało przekazane firmie Remondis. Przez nieuwagę pracowników tej firmy, nieruchomości zlokalizowane na Zorgach zostały pominięte przy terminowym wywozie odpadów. Wszystkie zaległy odpady zostały odebrane. Sprawę prowadzi pan Grzegorz Wocka. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2013-09-17 16:10 Pytanie: Panie Wójcie ale chodzi tu o odcinek drogi Brzozowej asfaltowej tego Pan Roesler napewno nie poprawi , a przecież gmina dopiero co połatała dziury na ulicy Brzozowej ,a poprzez ciężki transport do kurników znowu pojawiły się ogromne dziury i co dalej przecież szkoda pieniędzy jakie wyłożyliście z budźetu Pozdrawiam : mieszkanka Naroka Imię i nazwisko:

Odpowiedź: Inwestor chce skończyć budowę do grudnia. Potem dziury zostaną załatane. Sprawę prowadzi pan Marek Snela. Pozdrawiam. Marek Leja

Wt 2013-09-17 15:46 Pytanie: Witam mam pytanie odnosnie kanalizacji w Żelaznej prace mialy ruszyc w lipcu a mamy połowe wrzesnia i co dalej?doczekamy sie tej kanalizacji w tym roku 2013? Imię i nazwisko: mieszkanka Żelaznej

Odpowiedź: My wybraliśmy firmę już w czerwcu, a w lipcu została podpisana umowa. Od firmy zależy kiedy rozpocznie prace. Według harmonogramu, który otrzymałem w piątek roboty mają się rozpocząć w październiku. Firma ma na bieżąco informować mieszkańców danych ulic o rozpoczęciu prac przy ich posesjach. Sprawę prowadzi pan Erwin Marsolek. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2013-09-16 13:44 Pytanie: Witam Kiedy ktoś raczy przyjechac?? i wydac zezwolenie by móc usunąc drzewo za posrednictwem radnego taki wnosek został złożony.Bardzo prosze o przyspieszenie tej sprawy. Imię i nazwisko: Pozdrawiam Mieszkaniec Naroka

Odpowiedź: W takich sprawach proszę bezpośrednio dowiadywać się u inspektora Benedykta Szpakowskiego (każdy wtorek) lub Marka Sneli. Z pytania nie wynika o jaki wniosek chodzi. Proszę po prostu zadzwonić do nas i sprawę załatwimy. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2013-09-16 09:26 Pytanie: Witam.Czemu w szkole w Dąbrowie nie ma wykfalikowanego lokopedy lub neurolokopedy.Jest tyle dzieci można powiedzieć że coraz więcej potrzebuje pomocy w mowie i w piśmie.Ja muszę dodatkowo wozić dziecko do Opola do lokopedy prywatnie bo w szkole ma za mało minut. Imię i nazwisko: Mieszkanka Gminy

Odpowiedź: Szkoły realizują wspomaganie uczniów zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozwoju ucznia. Szkoły tylko wspomagają pracę instytucji specjalistycznych, a nie je zastępują. Szkoła w Dąbrowie również realizuje zalecenia  poradni dla uczniów przydzielając zajęcia logopedyczne nauczycielom do tego uprawnionym. Sprawę prowadzi pan dyr. Janusz Staszowski. Pozdrawiam. Marek Leja

Pn 2013-09-09 18:14 Pytanie: Panie Wójcie z niepokojem przyglądam się budowie kurników w Naroku, do których prowadzi ulica Brzozowa. Proszę napisać, czy Wój, przewidział jakieś zabezpieczenie mieszkańców korzystających z tej drogi, bo przecież zostanie "rozjeżdżona" przez samochody dojeżdżjące do kurników, a zima tuż, tuż. A może Wój pomyślał o ośwtleniu ulicy? Imię i nazwisko: mieszkanka Naroka

Odpowiedź: .  Rozmawiałem z inwestorem p. Roeslerem który poinformował,  że systematycznie drogę wyrównuje aczkolwiek przyznaje że może to być niekiedy trudne, gdyż droga nie ma żadnego utwardzenia jest to droga leśna - piaszczysta dlatego po opadach jest mocno zniszczona. Inwestor po zakończeniu inwestycji planuje we własnym zakresie utwardzić drogę, która będzie służyła do obsługi kurników.  Oświetlenie ulicy Brzozowej jest do końca asfaltu ( zgodnie z zasadą przyjętą w gminie lampa na co drugim słupie). Pozdrawiam ML

Wt 2013-09-03 01:02 Pytanie: czemu w sokolnikach sa takie drogi rozwalone Imię i nazwisko: stefan krawerzniki

Odpowiedź: .   Po rozmowach w czasie wizji lokalnej w sierpniu 2013r z kierownikiem oddziału Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie ustalono że dziury zostaną zalepione. Ulica szutrowa była wyrównana wiosną, a obecnie trwają zaawansowane negocjacje z Agencją Nieruchomości rolnych dotyczące remontu i przejęcia tej drogi przez gminę. Pozdrawiam ML

Cz 2013-08-29 09:09 Pytanie: Panie Wójcie! Jestem mieszkanką Karczowa mieszkam na ulicy grobla .Jak mamy mieszkać jeśli jest godz.7 a już nie idzie wytrzymać z tego smrodu. Który jest odór kurzego gnoju. Nie idzie otworzyć okna nie mówiąc o powieszeniu prania ta sytuacja powtarza się na okrągło. Jak i na wiosnę i tak samo lato, jesień. Imię i nazwisko:

Odpowiedź: Zgodnie z § 2.4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. (Dz.U.2008.80.479) w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami . Zgodnie z § 3.3 nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych. Pozdrawiam ML

Pytanie: Panie Wójcie w miejscowości Skarbiszów samochody ciężarowe, osobowe przejeżdżają z nadmierną prędkością czy są jakieś działania w celu poprawy bezpieczeństwa ograniczenia prędkości tj. radar, wysepka, przejście dla pieszych Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: .   Odcinek drogi krajowej 94 biegnący przez Skarbiszów jest kontrolowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Opolu, patrolowany jest przez nieoznakowany radiowóz oraz przez radiowóz oznakowany często stojący obok świetlicy. Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych istnieje możliwość wystąpienia przez Urząd do GDDKiA o zainstalowanie przejścia dla pieszych. Lokalizację należy uzgodnić z Sołtysem i Radą Sołecką wraz z uzasadnieniem.  Pozdrawiam ML

Cz 2013-09-12 20:53 Pytanie: Witam Panie Wójcie mam pytanie związane z ostatnią zbiórką wielkogabarytów czy stare wiadra po emulsji.plastikowe doniczki ( różnej wielkości ) czy duże pszki po emlsji nie zabrane przez firmę wywozową mają trafić w krzaki, ja bym tego niechciał . Imię i nazwisko: Pozdrawiam Mieszkaniec Skarbiszowa.

Odpowiedź: Remondis przy odbiorze śmieci wielkogabarytowych zastosował zasady, którymi kieruje się od wielu lat. Plastikowe doniczki proszę włożyć do worka z opakowaniami plastikowymi. Natomiast duże wiadra plastikowe i inne pojemniki Remondis brał jeżeli były puste. Jeżeli jednak była tam jakaś zawartość typu farby, emulsje, lepik to tego rodzaju śmieci należy oddać do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych. Ten mobilny punkt jak co roku pojawi się wiosną w pięciu miejscowościach, o czym Państwa szczegółowo poinformujemy. Jednocześnie przepraszam mieszkańców, że odbiór gabarytów trwa już trzeci dzień, ale po prostu odpadów była wyjątkowo wielka ilość. Pozdrawiam ML

Śr 2013-09-11 21:32 Pytanie: no witam juz chyba po urlopach wiec moze pan by opowiedzial na pytania mieszkancow gminny bede bardzo wdzieczny mieszkaniec gminy z gory dziekujeImię i nazwisko:

Odpowiedź: Do roboty Wójcie! Zrozumiałem i  Pozdrawiam ML

Wt 2013-09-10 22:06 Pytanie: witam podobno lampy nie bedzie w lipowej na ul polnej wiec chce zapytac czy to soltys ma pisac o zaplanowanie inwestycji czy sami mieszkancy tej ulicy maja zwrocic sie z prosba o zaplanowanie srodkow na ta inwestycje w urzedzie gminy Imię i nazwisko:

Odpowiedź: Zarówno sołtys i jak i mieszkańcy mogą składać wnioski w sprawach inwestycji na terenie miejscowości. W tym konkretnym przypadku niezbędny jest dodatkowy przewód oświetleniowy.  Teraz wystąpimy o warunki do Taurona, a w nowym roku zabezpieczymy środki na projekt i wykonawstwo.   Pozdrawiam ML

N 2013-09-08 16:26 Pytanie: Jak będzie wyglądała sytuacja z salą gimnastyczna w Dąbrowie? Czy bedzie dostępna dla wszystkich mieszkańców w godzinach popołudniowo wieczornych? Imię i nazwisko: Mieszkaniec Dąbrowy

Odpowiedź:  Sala gimnastyczna do 16:00 będzie służyła uczniom, natomiast potem mieszkańcom, podobnie jak to ma miejsce w Chróścinie.  Po godz. 16.00 salą zarządzać będzie Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Pozdrawiam ML

Śr 2013-08-07 09:02 Pytanie: Panie Wojcie! Dlaczego w gminie Dabrowa nie ma pojemników na śmieci segregowane tj. plastiki , papier i szklo. W kazdej cywilizowanej miejscowosci sa pojemniki a nie worki.. Trzymanie w domu worów z platikami po mleku, jogurtach sokach przez miesiac to jest nieporozumienie bo to wszystko zaczyna śmierdzięć a płukanie tych rzeczy to juz nie jest ekologia.Proszę o renegocjację warunków umowy zawartej z firmą Remondis aby byly dostarczone pojeminki zamiast worków. Te postulaty byly juz przekazywane gminie i zostaly zignorwane a nie powinny być. Cześć śmieci zamiast do pojemników trafia do parku i nie jest to ozdobą gminy Dabrowa. Z powazaniem mieszkanka Dabrowy Imię i nazwisko:

Odpowiedź: Nigdy nie ignorujemy postulatów i sugestii mieszkańców. Wielokrotnie konsultowaliśmy to z radnymi i sołtysami. Przeprowadziliśmy również ankietę, w której 70 % mieszkańców gminy opowiedziało się za workami. Minusy tego systemu pani wymieniła. Natomiast plusy w stosunku do systemu pojemnikowego to możliwość oddania nieograniczonej ilości tych śmieci, mniejsze obciążenie finansowe dla mieszkańców.  Dodatkowo obawiamy się również tego, że właśnie śmieci, które nie zmieszczą się do pojemników (które przecież mają ograniczoną pojemność) mogą wylądować w parkach. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2013-08-02 21:59 Pytanie: witam ja z pytaniem dlaczego w lipowej zostala oswietlona ulica debowa a juz obok do posesji na ul polnej nie zalozyliscie jeszcze jednej lampy gdzie jest to ciag i sa tam mieszkancy gminy ktorzy tez by chcieli zyc jak w cywilizacji da sie cos z tym zrobic czy kolejne podanie pisac musza mieszkancy tej ulicy i czekac na zaplanowanie inwestycji na kolejne lata a naprawde lampa przy tej posesji jest jak najbardziej wskazana ze wzgledu na odludzie jak rowniez wandalizm maloletnich ktorzy nagminnie dokuczaja lokatorom pozna noca jezeli bylaby taka mozliwosc to prosze wziac pod uwage ten problem chocizby przez wzglad na to iz mieszka tam starsza schorowana pani i napewno oniesmielilo by gowniarzy chodzenie dokuczanie gdyby byla ta lampa przy ich posesji na ul polnej z gory dziekuje Imię i nazwisko: mieszkanka lipowej

Odpowiedź: Wniosek o tę lampę złożył również sołtys Lipowej. Byliśmy tam na wizji lokalnej. Tematem już zainteresowaliśmy posterunek energetyczny. Jeśli tylko będą możliwości techniczne powiesimy lampę.

Cz 2013-08-01 19:36 Pytanie: Panie Wójcie czy Gmina zamierza poprawić stan ulicy Lipowej w Dąbrowie. To co zostało "zrobione" wiosną jest kpiną z mieszkańców. Wysypano bowiem kamienie, które tak naprawdę nic nie dały dalej są "dziury" i muldy. Ludzie tracą zawiwszenie i ten prowizoryczny stan trwa od co najmniej 20 lat! Prosimy bardzo aby pan zamiast drogą asaltową z domu do pracy przejechał się ul. Lipową w Dąbrowie, którą codziennie pokonują mieszkańcy. Wstyd zaprosić gości i powiedzieć że mają zabrać kalosze (w tej chwili brak opadów lecz w czasie ich trawnia jest błoto) lub bylejakie obuwie bo droga do niczego się nie nadaje! Proszę też nie odpowiadać, iż będzie budowana droga to to są plany, które Gmina niewiadomo czy zrealizuje, a jeżeli już to perspektywa jest nieznana. Drugie pytanie dotyczy zaśmiecania terenu pomiędzy bramą wjazdową do zamku a kościołem. Leżą tam często butelki i inne śmieci. Czy Gmina możne coś z tym zrobić? Imię i nazwisko:

Odpowiedź: Tysiąc razy przepraszałem mieszkańców za stan dróg gminnych i wewnętrznych w naszej gminie. I tak jak wielokrotnie powtarzałem budżet nie jest z gumy. Mało tego ze względu na coraz mniejsze wpływy z podatku dochodowego  od mieszkańców (rok do roku już ponad milion złoty mniej) budżet się katastrofalnie kurczy. Stąd wraz z Radą Gminy musimy dokonywać wyborów, za które oczywiście biorę odpowiedzialność. Zdecydowaliśmy się w latach 2012-13 przeznaczyć 3,5 mln na salę gimnastyczną przy Zespole szkół w Dąbrowie, kosztem niewybudowania iluś tam kilometrów dróg. I to jest ten wybór, który biorę na siebie. Biorąc jednak pod uwagę, że mieszkańcy chcą bezpiecznie i „sucha nogą” dojść do własnych domu w 2014 wszystkie „wolne środki” przeznaczymy na naprawę i budowę dróg w tym ulicy Lipowej. O porządek w miejscu, o które pan pyta  powinien dbać oczywiście Uniwersytet, ale gdy konserwatorzy sprzątają przed budynkiem biblioteki przypilnują i tego, wspomnianego terenu.   Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2013-07-03 12:24 Pytanie: Panie Wójcie, mam jeszcze kilka pytań o śmieci: 1) Co z pojemnikami segregowanymi wg starych zasad - ostatni ich odbiór był w połowie czerwca a "nowe" stare worki i harmonogram wywozu firma dostarczyła w dniu 1 lipca. 2) pojemniki i worki - są oznaczone wg starego systemu, brak pojemników/ worków brązowych - czy mamy je pozyskać samodzielnie? 3) czy można przełożyć zamieszczony na stronie odpady komunalne dokument na coś bardziej zrozumiałego dla większości, szczególnie w zakresie kolorów pojemników/worków i co do nich pakować. Jak rozumieć odpady wielomateriałowe - czy jest to wąż gumowy w oplocie stalowym i plastykowymi końcówkami? Co z odpadami typu kości, resztki ryb - kompostownik? A co np. z podpaskami bawełnianymi z kobiecych "trudnych dni", majtkopieluchami itp. - kompostownik? (muchy nas zabiją). I ostatnie z innej bajki - ostatnio Ciepielowice okresowo oponują wobec różnych uciążliwych inwestycji - co z planem zagospodarowania gminy lub przynajmniej uchwałą w zakresie określenia terenów inwestycyjnych pod działalność wielkorolniczą, przemysłową lub inną (np. warsztaty) powodującą niekorzystne emisje pośrednie lub bezpośrednie na mieszkańców w tym również zasady domowej hodowli zwierząt uciążliwych zapachowo lub hałasem, oznakowanie dróg gminnych pod względem prędkości oraz dopuszczalnego tonażu - część ulic jest nieutwardzona. Nie znalazłem takich zasad - ukróciłyby cwaniactwo i waśnie. Należy też pamiętać, że np w Ciepielowicach prawdziwymi rolnikami jest jedynie 2-3 gospodarzy. reszta traktuje tę wieś jako zieloną, spokojną przystań. Zresztą zgodnie z filozofią gminy, prawda Imię i nazwisko: Pozdrawiam Mariusz KONOPA, Ciepielowice.

Odpowiedź: 1) Worki z odpadami segregowanymi będą odbierane jak dotychczas raz w miesiącu, bez ograniczeń. Najbliższy odbiór w Ciepielowicach będzie miał miejsce 12 lipca. 2) Pojemniki brązowe lub worki brązowe służą do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji. Usługa ta jest dostępna za dodatkową odpłatnością dla osób, które gromadzą odpady selektywnie, ale nie posiadają przydomowego kompostownika lub chcą dodatkowo aby część bioodpadów została odebrane przez firmę zajmująca się odbiorem odpadów. 3) W trakcie przygotowywania materiałów dotyczących w jaki sposób segregować odpady, nie znaliśmy firmy, która będzie odbierała z terenu naszej Gminy odpady. Nowy wykonawca miał możliwość dopasowania kolorów worków dla danej frakcji odpadów. W związku z tym, że firma Remondis, która dotychczas odbierała odpady od mieszkańców, wygrała przetarg i odbiera odpady od 1 lipca br., kolory worków na poszczególne odpady nie uległy zmianie. W materiale, dotyczącym kwestii, co w jakim worku gromadzić, co powinno trafić na kompostownik, a jakie odpady należy wrzucać do czarnego pojemnika na odpady resztkowe (niesegregowalne) nie sposób opisać wszystkich konkretnych odpadów. Wszystkie odpady, które gromadzone są workach muszą być pochodzenia „opakowaniowego” – papier, metal, tworzywo sztuczne lub szkło, które służy jako opakowanie towaru. Opakowania wielomateriałowe wykonane są z kolei najczęściej z trzech elementów: aluminium, papieru i foli. W naszym przypadku do opakowań wielomateriałowych będziemy zaliczali głównie kartony po mleku czy sokach (węża gumowego w oplocie stalowym nie możemy uznać za opakowanie). Z pośród wymienionych odpadów w Pana pytaniu, wyjaśniam iż odpady pochodzenia zwierzęcego jak i zużyte artykuły higieniczne należy gromadzić w pojemniku na odpady niesegregowalne (czarnym).

Staramy się obecnie tworzyć plany zagospodarowania dla terenów typowo przemysłowych z dala od wiosek. W samych miejscowościach pozostały małe zakłady usługowe, które są tam od lat i sąsiedzi do ich działalności się już przyzwyczaili. To samo dotyczy rolnictwa. Trudno rolników (jeśli nawet jest ich tylko 3) i ich gospodarcze zabudowania wysłać „na księżyc”. Miejscowości typu Mechnice, Chróścina, Żelazna czy Narok to są typowe wsie rolnicze o zabudowie zagrodowej i trudno tam stawiać tamę nawet nowym zabudowaniom gospodarczym, ale już na Osiedlach przy tych miejscowościach (osiedle miedzy Chróściną a Wrzoskami czy też osiedle kwiatowe w Mechnicach) jest wolne od tego typu przedsięwzięć. Pewnym wskazaniem dla danych obszarów pod różnego rodzaju sposób zagospodarowania jest uchwalone w 2011 roku studium zagospodarowania przestrzennego Gminy.  Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2013-07-02 14:37 Pytanie: Witam Panie Wójcie, Mam pytanie / wskazówkę dotyczącą segregacji śmieci, a mianowicie : na stronie gminy jest informacja na temat zasad segregacji z której wynika, że opakowania tekturowe oraz makulatura powinna być zbierana w jednym pojemniku (worku) natomiast opakowania typu PET, czy puszki aluminiowe w osobnym pojemniku (worku). Czy nie można by zbierać zarówno makulaturę jak i opakowania plastikowe / aluminiowe w jednym pojemniku (worku) tak jak to jest w innych gminach (m.in. Opolu) gdzie śmieci również odbiera Remondis. Ponoć firma ta ma linię sortowniczą na której jest dokonywane ostateczne oddzielenie materiałów papierowych od plastikowych. Myślę że może to usprawnić / skrócić proces segregacji po stronie mieszkańców. Proszę o rozważenie takiej zmiany. Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: Sugestie przekażemy Remondisowi. Choć wydaje się, że ze względu na gabaryty i  strukturę opisanych przez pana śmieci łatwiej jest lokować je w osobnych workach. Pozdrawiam Marek Leja

N 2013-06-30 17:20 Pytanie: Witam Panie Wójcie mam pytanie czy bedzie przeprowadzony w naszej gminie jakis natrysk na komary w naszych sołectwach Imię i nazwisko: mieszkaniec gminy

Odpowiedź: Zwróciliśmy się z takim zapotrzebowaniem do wojewody. Na razie nie otrzymalismy żadnej odpowiedzi, co do możliwości wsparcia finansowego Wojewody dla tych działań. Pozdrawiam Marek Leja

Pt 2013-06-28 10:00 Pytanie: Panie Wójcie na śmieci segregowane beda worki czy pojemniki? Imię i nazwisko: ?

Odpowiedź:  Worki. Będą odbierane jak dotychczas raz w miesiącu, co ważne bez ograniczeń. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2013-06-26 15:41 Pytanie: Witam chce poruszyc temat świetlicy wiejskiej w Niewodnikach!Świetlice podlegaja Gminie chcialam zorganizowac tam urodziny bo sala jest ładna i teraz wreszcie wyposazona ale gdy byłam tam zobaczyc to sie przeraziłam do okoła same zielska metrowe pokrzywy trawa nie okoszona jak mozna tak zaniedbac ten teren to wstyd jak ja mam gosci zaprosic w taki busz!w Żelaznej Świetlica zadbana teraz były posadzone nowe krzaczki jest tam ładnie zagospodarowane a Ńiewodniki tak nie zadbane prosze o zainteresowanie sie ta sprawa dziekuje Imię i nazwisko: mieszkanka Gminy

Odpowiedź:  Każda świetlica, ma swojego dozorcę, który otrzymuje niewielkie wynagrodzenie i powinien o to dbać. Zwrócimy uwagę dozorcy na zaistniałą sytuację. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2013-06-26 13:20 Pytanie: Jakie podejmuje Pan działania dot. budowy chlewni w Ciepielowicach. Już kiedyś była w tych okolicach chlewnia, która na szczęscie już nie funkcjonuje. Proszę o jednoznaczną odpowiedż po czyjej stronie Pan jest, czy po stronie protestujących mieszkańców, czy po stronie inwestora ? Imię i nazwisko: sławomir olczyk

Odpowiedź:  Ja zawsze jestem po stronie mieszkańców i to wszystkich mieszkańców. Gorzej jeśli interesy tych mieszkańców są rozbieżne. Krótko tylko przedstawię obecny stan rzeczy. W Ciepielowicach miejscowy inwestor, mieszkaniec Ciepielowic – młody rolnik, ma zamiar wybudować chlewnię i złożył do Urzędu Gminy wniosek o wydanie Decyzji Środowiskowej niezbędnej dla tego typu inwestycji.  Urząd w osobie Wójta (niezależnie od swoich zapatrywań na daną inwestycję) musi taką pełną procedurę wydania Decyzji przeprowadzić. W związku z tym  inwestor został zobowiązany w pierwszej kolejności do sporządzenia odpowiedniego raportu o oddziaływaniu  tej inwestycji na miejscowe środowisko. Inwestor  opracował wspomniany  raport, który w mojej ocenie podczas wstępnej analizy,  posiadał  znaczące braki dotyczące  sposobu  rozwiązania konfliktów społecznych, jakie mogą wyniknąć z realizacji tej inwestycji. Na uzupełnienie braków wyznaczono termin do 13 września br. Każda ze stron postępowania ( inwestor , mieszkańcy, organizacje ekologiczne)  swoje racje  mają  prawo podnosić w tej kwestii w formie pisemnej (tak uczyniło już wielu zainteresowanych obecnych i przyszłych mieszkańców Ciepielowic). Obowiązkiem Wójta jest ich przyjęcie, gruntowne przeanalizowanie, wyważenie  wszystkich argumentów oraz podjęcie decyzji służącej interesowi publicznemu. Zaznaczyć należy przy tym  także, że decyzja  Wójta w takich sprawach nie jest ostateczna, bowiem jest obarczona klauzulą odwoławczą do samorządowego kolegium odwoławczego w Opolu.   Z możliwości odwołania się od tej decyzji mogą skorzystać wszystkie strony postępowania, a w tej sprawie jest ich sporo. Jak z powyższego wynika, sprawa jest na takim etapie, że opowiadanie się za jakąkolwiek stroną  postępowania, jest przedwczesne i niedopuszczalne,  a nadto godziło by w ustalony porządek  prawny.  Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2013-06-24 08:52 Pytanie: Dzień Dobry. Mam pytanie dotyczące ul.Szkolnej w Karczowie. Ulica na odcinku przed boiskiem ma już takie dziury, że koła od samochodu moga się urwać. Kiedy zostanie wyremontowana ulica lub chociaż proszę zabezpieczyć te niebezpieczne dziury wyrwane w ulicy. Imię i nazwisko: mieszkanka Karczowa ul. Szkolna

Odpowiedź:  Dziury zalepimy. Natomiast generalny remont tej ulicy , który zaczęliśmy w 2009 chcemy skończyć w 2014. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2013-06-19 14:47 Pytanie: Witam, dziękujemy bardzo za szybką dostawę wody. Pozdrawiam serdecznie Imię i nazwisko: Małgorzata

Odpowiedź. Przepraszam za przerwy w dostawie wody. Te utrudnienia spowodowane były przez awarie wodociągu w Wawelnie w trakcie budowy kanalizacji. Udało się jednak połączyć wodociąg w Dąbrowie z Chróściną i od kilku dni nie powinno być żadnych braków, nawet w przypadku awarii w Wawelnie. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2013-06-17 23:18 Pytanie: Witam po raz drugi! Panie Wójcie, proszę powiedzieć co i kiedy zamierza Pan zrobić z ruinami po byłym barze w Skarbiszowie. Jak dobrze pamiętam walka z takimi nieruchomościami była jednym z punktów w Pana pierwszej kampani wyborczej. A póki co to ruiny straszą i stanowią ogromne zagrożenie dla mieszkańców i nie tylko. A przede wszystkim codziennie przechodzą tamtędy nasze dzieci do szkoły. Poza tym nie stanowi to zbyt udanej wizytówki dla naszej gminy. Imię i nazwisko: mieszkaniec Skarbiszowa

Odpowiedź. Zgadza się. Był to jeden z głównych punktów wyborczych. Dziś mogę przyznać, że walka z prywatnymi właścicielami (teren byłego baru nie należy do Gminy!!!) i prośby do Nadzoru Budowlanego nic nie dały. W ciągu 6,5 roku z kilkunastu budynków, których właściciele nie dbają o nie i grożą zawaleniem udało się rozebrać jeden (właścicielka w Domu Opieki Społecznej a spadkobiercy się nie zgłosili). W pozostałych przypadkach sprawy właścicielskie są tak skomplikowane, że nie da się tego zrobić. Na barze w Skarbiszowie ciążą dodatkowo ogromne obciążenia i hipoteki. Gmina mimo szczerych chęci nie jest w stanie przejąć tego „budynku”, a dopiero wtedy można by było myśleć o rozbiórce. Pozdrawiam Marek leja.

Pn 2013-06-10 10:40 Pytanie: Witam Panie Wojcie GDDKIA oddz. w Opolu obiecuje od wielu lat budowe ronda na tz. grzybku gdyz ustawowo jest do tego zobligowana tworzy Pan przyszlosc dla nas wszystkich chodzi o WSSE w Dabrowie wraz z Panem Prezydentem Zembaczynskim prosze o komentarz pozdrawiam Imię i nazwisko: joachim cebula

Odpowiedź. Wielokrotnie już pisałem o tym, że to rondo jest kluczowe tak dla bezpieczeństwa kierowców, jak i skomunikowania nowej podstrefy ekonomicznej. W czerwcu GDDKiA miała dać odpowiedź, co do przyszłości tej inwestycji. Niestety mimo medialnych deklaracji pana Rzecznika ciągle nie mamy potwierdzenia rozpoczęcia tej inwestycji. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2013-06-04 15:12  Pytanie: Witam Chcemy zapytac czy mozna bylo by jakos poprawic i utwardzic droge polna w niewodnikach jest fatalna i do tego tak zarosnieta krzewami z jednej z opuszczonych posesji a wlasciciel sie nie kwapi i czy po miedzy 2 latarniami nie szlo by postawic jakies lampy solarnej bo po miedzy jedna a 2 jest dosc kawalek i poznym wieczorem jest dosc ciemno pozdrawiamy i liczymy na pana Imię i nazwisko: mieszkancy Gminy

Odpowiedź. Droga ta jest przeznaczona do generalnego remontu. Szukamy środków na remont. Niestety na tym odcinku nie ma linii elektrycznej oświetleniowej. Musimy najpierw zaprojektować taką linię i uzupełnić słupami. Na takie kawałki linii oświetleniowych złożyliśmy już zapotrzebowanie do projektów typu ZIT w ramach aglomeracji opolskiej. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2013-05-28 20:27  Pytanie: Panie Wójcie mam pytanie:Co z drogą gminą ul. Akacjową we wsi Ciepielowice, proponuje po deszczu założyć gumowce i nie utopić się w błocie!. Jest to droga z której korzystają rolnicy, ale też często można też tam spotkać osoby spacerujące z kijkami i biegające, w czasie suszy można złamać nogę jest tak nierówno a po deszczu można ugrzęznąć na dobre. Ul. Słonecznikowa piękna ale na nią złożyli się mieszkańcy ,smutne to Imię i nazwisko: J.Bubel

Odpowiedź. Znamy stan tej drogi regularnie rozjeżdżanej przy budowie nowych domów. W tym roku nawieźliśmy kamień na kilkanaście takich dróg do niedawna polnych (w Ciepielowicach ul. Leśna)  a dziś już z posadowionymi budynkami. Budownictwo mieszkaniowe tak się u nas rozwija, że brakuje nam środków na tego typu remonty. W 2014 zamierzamy zwielokrotnić pulę pieniędzy na te cele. Proszę o cierpliwość . Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2013-05-27 14:14  Pytanie: Panie wójcie mam pytanie dotyczace kanalizacji w Zelaznej kiedy zaczna sie jakies prace w tym kierunku?Imię i nazwisko: mieszkanka Zelaznej

Odpowiedź. Umowa  z wykonawcą czyli firmą INSBUD już jest podpisana. Pracę mają rozpocząć się pod koniec lipca. Inwestycja zostanie zakończona do 15 grudnia 2014 roku. Pozdrawiam Marek leja

Pt 2013-05-24 18:25  Pytanie: Witam serdecznie Mam pytanie kiedy ruszy i na kiedy jest planowane zakończenie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej miejscowości Skarbiszów? Imię i nazwisko: mieszkanka Skarbiszowa

Odpowiedź: Projekt jest gotowy. Jak zapowiadałem w pierwszej kolejności budujemy kanalizację w Żelaznej. Umowa  z wykonawcą już jest podpisana. Inwestycja zostanie zakończona do 15 grudnia 2014 roku. Następna będzie inwestycja w Skarbiszowie. Termin wykonania zależny jest od możliwości pozyskania środków z UE. Pozdrawiam Marek Leja

Wt 2013-05-21 15:23 Pytanie: Witam, Panie Wójcie, mam pytanie odnośnie palenia śmieci w piecach domowych. Mój sąsiad notorycznie pali śmieci typu plastiki, gumy, kable itp. w piecu domowym i zanieczyszcza środowisko oraz zdrowie mieszkańców. Proszę udzielić mi informacji czy takie rzeczy bezpośrednio zgłasza się do gminy czy do innych instytucji celem interwencji? Imię i nazwisko: mieszkaniec Niewodnik

Odpowiedź: Interwencję mogą przeprowadzić upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy urzędu jak i bezpośrednio funkcjonariusze policji. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są obowiązani do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów w tych urządzeniach oraz pozbywanie się tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast spalanie odpadów w instalacjach grzewczych budynków stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. W sytuacji, gdy kontrolowany, uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli pracownikom urzędu, tj. nie okazuje żądanych dokumentów, uniemożliwia wejście na teren nieruchomości, wzywana jest policja. Pozdrawiam Grzegorz Wocka

Pt 2013-05-17 16:24 Pytanie: Witam Po kilku cieplejszych dniach wystąpiły wzorem lat ubiegłych przerwy w dostawie wody bieżącej na górce w Dąbrowie. Prosimy o skuteczną interwencję w ZGKiM KOmprachce celem zapewnienia nam biężacej wody. Imię i nazwisko: Bartosz Browarski

Odpowiedź: Na ukończeniu jest budowa nowego odcinka wodociągu pomiędzy Chróściną a Dąbrowa zaprojektowana z budżetu Gminy a wykonywana z budżetu Prokado. Powinno to poprawić sytuację mieszkańców Dąbrowy szczególnie w miesiącach największego rozbioru wody (lipiec – sierpień). Inwestycja ma być zakończona w czerwcu. Pozdrawiam marek leja

Pn 2013-05-06 17:03  Pytanie: Witam Panie Wojcie, prosze o krotki komenatrz dot. opolsko-walbrzyskiej specyjalnej strefy ekonomicznej I rowniez o kilka zadan na temat rondo na grzybku w wrzoskach, czy powstanie? Imię i nazwisko: mariusz bednarek

Odpowiedź: Cóż, jeżeli zmiana nazwy z wałbrzyskiej SSE na opolsko-wałbrzyską oraz umieszczenie w zarządzie kogoś z Opolszczyzny miałoby pomóc wypromowaniu Opolszczyzny i ściągnięciu tutaj nowych inwestorów, to byłoby to pożyteczne rozwiązanie. My, niezależnie od nawy strefy tworzymy na terenach przy skrzyżowania dróg krajowych 94 i 46 podstrefę dąbrowsko-opolską Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jesteśmy w trakcie tworzenia planu zagospodarowania dla tego terenu. Niezbędnym elementem tego planu i rozwiązania komunikacyjnego dla całej podstrefy jest rzeczone rondo na tzw „grzybku”. Niestety ciągle Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie podjęła decyzji o rozpoczęciu projektowania i budowy ronda. Czekamy na to z niecierpliwością. Na naszą prośbę również Komenda Miejska Policji w Opolu zaapelowała do GDDKiA o konieczną przebudowę skrzyżowania ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa korzystających z tego skrzyżowania. Pozdrawiam marek leja.

Pn 2013-05-06 09:33  Pytanie: Witam serdecznie Krótkie pytanie - w Karczowie buduję dom jednorodzinny, ponieważ nie ma możliwości podłączenia ogrzewania gazowego z sieci zamierzam zainstalować pompę ciepła geotermalną. I tu moje pytanie - czy Gmina ma możliwości dofinansowania instalacji PC? Na stronach Gminy nie znalazłem zadnej takiej informacji, wolę zapytać więc u źródła. Jeśli natomiast nie ma takiego dofinansowania ze środków Gminy, czy jest planowane w przyszłości? Co prawda mnie już by wtedy nie objęło, ale na pewno pomogłoby podjąć decyzję innym przyszłym mieszkańcom Gminy o instalacji "nie śmierdzącej" PC w nowo budowanych domach. Imię i nazwisko: Przyszły mieszkaniec Gminy

Odpowiedź: Dofinansowanie do działań pro-ekologicznych ma najczęściej miejsce w gminach, w których istnieje coś na kształt Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska, który jest zasilany przez przedsiębiorstwa, zakłady pracy, które w skrócie powiem „trują środowisko”. Niestety my jesteśmy gminą typowo rolniczą i nie mamy środków na tego typu działania. Na tym terenie poza Opolem i Dobrzeniem Wielkim gminy nie mają programów dofinansowania do zakupu i instalacji pomp ciepła, solarów i innych tego typu urządzeń. Pozdrawiam marek leja.

Pt 2013-04-19 10:24 Pytanie: Szanowny panie Wójcie. Często w pytania poruszany jest temat odśnieżania, stanu technicznego oraz czystości dróg i chodników w Gminie. W odpowiedzi na pytanie Pana Piotra prosi Pan o przykłady gdzie występują zaniedbania. Zapraszam Pana do Mechnic na gminną ulicę betonową łączącą ul. Niemodlińską z ul. Wiejską. Ulica ta jest ewidentnym przykładem zaniedbań Gminy, brakiem dbałości o stan techniczny drogi oraz czystości i porządku. O istniejącym problemie wielokrotnie informowałem i interweniowałem u Pana Jeziorańskiego oraz u Pana zastępcy Pana Marsolka (treść korespondencji wraz z zdjęciami wyślę osobno na e-mail Gminy). Problem powstał w 2010r. po podłączeniu odpływu z kanalizacji deszczowej z ul. Wiejskiej. Od tej pory ścieki spływają ulicą betonową do studzienki przy ul. Niemodlińskiej i nanoszę piach, błoto oraz przeróżne inne nieczystości. Wszystko to spływa pod moją nieruchomość i zatrzymuje się przy bramie i furtce do mojej posesji. Przy dużych opadach deszczu płynie strumień szerokości kilku metrów natomiast w zimie powstaje lodowisko. Dotychczas sami sprzątaliśmy nieczystości nanoszone przez ścieki gdyż mimo próśb Gmina tego nie uprzątała. Jestem przekonany, że zna Pan ten problem, gdyż rozmawiał z Panem na ten temat Prezes Gminnej Spółki Wodnej. Dokładny opis sytuacji znajdzie Pan w osobnej korespondencji wysłanej na maila. Mam nadzieję, że spowoduje Pan aby ulica była raz na jakiś czas sprzątana przez Gminę (na to nie są potrzebne znaczne środki finansowe). Imię i nazwisko: z poważaniem Tadeusz Grzegorzak

Odpowiedź: Zaniedbaniem ze strony Gminy na pewno jest stan techniczny wielu dróg gminnych, bardzo często jeszcze szutrowych, z nierównościami i bez chodników. Drogi wcześniej wyasfaltowane staramy się na bieżąco łatać lub odnawiać. Przy olbrzymim rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie, potrzeby przebudowy dróg gminnych sięgają ponad 30 milinów. Akurat ta droga (łącznik pomiędzy Wiejską, a Niemodlińską) jest utwardzona – betonowa i jej stan jest zadawalający.

Natomiast nie jest zadawalający odbiór wody z tej ulicy. Tym zajmują się teraz w porozumieniu z Panem inspektorzy UG Dąbrowa. Co zaś do utrzymania porządku to gmina nie posiada Gminnego Zarządu Dróg ani Zakładu usług Komunalnych. Zatrudniamy jedynie 3 osoby na etatach konserwatorskich, które poza obsługą Urzędu Gminy i wszystkich budynków gminnych zajmują się również głównie terenami zielonymi, przystankami, czystością na placach. Natomiast o czystość przy drogach gminnych dbają sami mieszkańcy, za co jestem im bardzo im wdzięczny. Sieją trawniki i dbają o nie, nawet obsadzają kwiatami teren przed płotem, zamiatają chodniki i wjazdy na teren swoich nieruchomości.  Pozdrawiam marek leja

Śr 2013-04-17 11:28 Pytanie: Witam Panie wójcie. Nieśmiale przypominam,że droga osiedlowa na ulicy Lipowa, Aleja Róż itp. po zimie są w opłakanym stanie. Kiedy można się spodziewać wyrównania tej drogi? Imię i nazwisko: Agnieszka Mechnice

Pn 2013-04-15 12:55 Pytanie: Witam, Panie Wójcie moje pytanie dotyczy drogi na ul. Akacjowej w Mechnicach. Chciałabym wiedzieć, kiedy tak naprawdę będzie można bezpiecznie przejechać ul. Akacjową. W tej chwili, aby pokonać te ulicę trzeba wykonać nie lada sztuczki i piruety samochodem. Bardzo serdecznie zapraszam Pana na naszą ulicę, aby mógł Pan przejechać się tą drogą i przekona siś Pan osobiście co mieszkańcy tej ulicy przeżywają pokonując tę drogę po kilka razy w ciągu dnia. Imię i nazwisko: zfrustrowana mieszkanka ul Akacjowej

Odpowiedź: Przepraszam, ale ze względu na pogodę równiarka ruszyła tej wiosny stosunkowo późno. Gotowe jest projekt budowy dróg na Państwa osiedlu. Jak już wielokrotnie informowałem w 2014 rozpoczniemy etapami realizację tego zadania.  Pozdrawiam marek leja

So 2013-04-13 21:45 Pytanie: Czy fakt, iż w naszej gminie, wysokość opłaty za śmieci odpowiada wielkości kubła jest OK. Czy wprowadzenie dodatkowych opłat nie spowoduje, iż tak naprawdę od pierwszego lipca nic się nie zmieni. Teraz też każdy może zamówić dodatkowy wywóz ale tego nie robi i jest jak jest, a chyba nie o to chodziło. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Mieszkanka Gminy

Odpowiedź: Słuszna uwaga. To jeden z aspektów, który pokazuje rozdwojenie jaźnie tej ustawy. Z jednej strony ma ona zapewnić odbiór wszystkich śmieci, a z drugiej konieczności segregacji. Ustawa wymaga wysortowania ze śmieci zmieszanych prawie połowę odpadów biodegradowalnych. Według norm Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014, czteroosobowej rodzinie (po zagospodarowaniu odpadów biodegradowalnych) powinien wystarczyć jeden pojemnik 120 l na miesiąc na śmieci zmieszane. I dlatego takie minimum zapewniamy, plus oczywiście worki na odpady segregowane (do woli, ile potrzebuje mieszkaniec), plus gabaryty.  Natomiast nie ma pani racji z dodatkowym wywozem, aż 450 rodzin zamówiło dodatkowe wywozy, jest to duża część szczególnie rodzin 2-4 osobowych, które do tej pory z takiej opcji korzystały. Pozdrawiam marek leja

N 2013-04-07 22:22 Pytanie: Witam Jestem mieszkanką gm. Dąbrowa pracuję w Opolu, chciałabym aby dziecko moje uczęszczało do przedszkola w Opolu - blisko pracy, czy jest możliwość uzyskania zgody Gminy na dopłatę do przedszkola na rzecz miasta Opola. Znam osoby, których gminy praktykują tego rodzaju działania. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Katarzyna mieszkanka Gminy

Odpowiedź: Gmina Dąbrowa nie praktykuje takiej formy. Posiadamy 7 przedszkoli na naszym terenie, a ich utrzymanie kosztuje nas 3 300 000 zł rocznie.  Godziny otwarcia przedszkoli dopasowywane są do potrzeb osób pracujących. Pozdrawiam marek leja

So 2013-04-06 14:25 Pytanie: Wracam do tematu szamb ekologicznych w Naroku. Kiedy będzie wiadomo ,czy inwestycja rozpocznie się w tym roku? Imię i nazwisko: Zainteresowana

Odpowiedź: Niestety obniżka subwencji oświatowej i wpływu z podatku dochodowego (PIT) od mieszkańców wyniosła w tym roku 1,5 mln zł. Stąd przy konieczności dokończenia Sali gimnastycznej w Dąbrowie oraz budowanie kanalizacji w Żelaznej (7 mln zł przy dofinansowaniu z PROW 3,5 mln zł- trudno było nie skorzystać) i wielkiej niewiadomej związanej z realizacją nowego zadania jakim jest odbiór i zagospodarowanie śmieci, musieliśmy przesunąć w czasie realizację budowy szamb ekologicznych. W miesiącu wrześniu po wszystkich przetargach i rozpoczęciu realizacji wspomnianych zadań poinformujemy Państwa o ostatecznych rozstrzygnięciach. Pozdrawiam marek leja

Śr 2013-04-03 10:21 Pytanie: Witam, moje pytanie dotyczy kwestii formalnej - na mapach i rozkładach jazdy pkp miejscowość jest opisana jako " Dąbrowa Niemodlińska", czy takie adresowanie przesyłek i paczek jest właściwe? Czy to właściwa nazwa miejscowości w przypadku przesyłek? Imię i nazwisko: Dariusz Kotarski

Odpowiedź: Adresowanie paczek i przesyłek za pomocą  nazwy  „Dąbrowa Niemodlińska” jest niewłaściwe, gdyż jest to nazwa stacji kolejowej w miejscowości Dąbrowa. Na przesyłkach powinna więc widnieć właściwa nazwa miejscowości - Dąbrowa, lub „Dąbrowa Opolska”, bo taką nazwę ma poczta.   Pozdrawiam marek leja

Śr 2013-04-03 09:10 Pytanie: Dzień dobry. Panie Wójcie czy wie Pan jak aktualnie wyglada ul Leśna? Zgroza !!! Czy jest możliwość poprawienia stanu tej drogi? Równiarka powinna się pojawiać conajmniej raz w miesiącu. Imię i nazwisko: A.W

Odpowiedź: Zamawiamy równiarkę w cyklu jesień - wiosna, bo na tyle nas stać. Niestety na drogach, które użytkowane są również przez ciężki sprzęt jadący do lub z lasu jest to zdecydowanie za mało. Lasy państwowe nie chcą partycypować w kosztach naprawy tych dróg, ale ostatnio udało się namówić zarządzających lasami na pomoc bezpośrednią w postaci pracy urządzenia i operatora równiarki.  Pozdrawiam marek leja

Śr 2013-03-27 09:01  Pytanie: Witam Panie Wójcie mam zapytanie odnosnie segregacji smieci, czy w zwiazku z wprowadzeniem obowiazku segregacji smieci moglibyscie Państwo umiescic na stronie internetowej badż w gazetce dokładny opis jak nalezy segregować śmieci bowiem nie każdy mieszkaniec jest z tym tematem dokładnie obeznany, chodzi mi o to aby np. wiedzieć do którego worka wrzucić zatłuszczony papier bo do makulatury się nie nadaje, gdzie wrzucic zużyte patyczki do uszu, do ktorewgo worka włozyć karton po soku itd itd. Myśle, że przy tej okazji wiecej osób skorzysta z segregacji. Dziekuję bardzo. Imię i nazwisko: mieszkanka gminy Dąbrowa

Odpowiedź: Dziękuję za pani wniosek. Dokładny opis segregacji znalazł się w kwietniowym wydaniu naszej gazety. Pozdrawiam marek leja

Pt 2013-03-22 13:17 Pytanie: Witam ponownie. Dziękuję za odpowiedź. Ale jest to przedstawienie interpretacji pasującej Gminie i Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Jak widać każdy może sobie interpretować ten zapis jak mu pasuje za wyjątkiem właścicieli takich nieruchomości. Ja tu przedstawię inną interpretację. Teza o niekonstytucyjności art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach była stawiana wielokrotnie, jednak orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego potwierdza obowiązek dbania przez właścicieli nieruchomości sąsiadującej z drogą publiczną o chodnik położony wzdłuż niej. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o czystości). Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Z tego obowiązku może być zwolniony jedynie w sytuacji, gdy na chodniku do- puszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Podkreślić należy, że ww. ustawa definiuje termin chodnik odrębnie, niż czyni to ustawa o drogach publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zm.), przez chodnik należy rozumieć część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. W definicji chodnika zawartej w ustawie o czystości dodano ponadto, że ta część drogi musi być położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości (nie działki) właściciela zobowiązanego do utrzymania czystości. Termin Zanieczyszczenie Oczywiste jest, że właściciel nieruchomości sąsiadującej z chodnikiem ma obowiązek go odśnieżyć, usunąć lód i błoto. Czym jednak są inne zanieczyszczenia? Ustawa o czystości posługuje się i definiuje termin odpad komunalny. Odpadów takich jednak nie ma obowiązku usuwać właściciel gruntu sąsiadującego z chodnikiem. On ma usuwać zanieczyszczenia. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska posługuje się oboma pojęciami, odróżnia zatem termin zanieczyszczenie od terminu odpad, w tym komunalny. Przez zanieczyszczenie rozumie emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może: powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z innymi, uzasadniony mi sposobami korzystania ze środowiska. Taka definicja może mieć zastosowanie jedynie poprzez analogię do regulacji art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o czystości. Mimo to należy podkreślić, że nie każdy odpad może być uznany za zanieczyszczenie. Również potoczne rozumienie słowa „zanieczyszczenie” może powodować, że w konkretnym przypadku danej rzeczy nie będzie można zakwalifikować do tej kategorii. W moim przekonaniu zatem, liście spadające z drzew mogą nie stanowić zanieczyszczeń, co będzie skutkować tym, że wójt nie będzie mógł nakazać ich uprzątnięcia. Sprząta właściciel czy gmina? Art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązuje właściciela nieruchomości wprost do uprzątnięcia śniegu i lodu z chodnika. Jednakże gdy jest on oddzielony od nieruchomości przez pas trawy, iglaków, wał czy też inną konstrukcję budowlaną, właściciel jest zwolniony z takiego obowiązku. Pas odcinający oba tereny: nieruchomość sąsiadującą z chodnikiem i chodnik może mieć 1 metr, 10 metrów, jak również 10 cm. Byleby obiektywnie można było założyć, że nieruchomość nie graniczy bezpośrednio z chodnikiem. Jeżeli zatem zarządca drogi, projektując ją, zakłada pas zieleni oddzielający przyszłą bądź modernizowaną drogę i jej chodnik od nieruchomości graniczących z pasem drogi, to w przyszłości naraża gminę (powiat itd.) na dodatkowe koszty, związane z odśnieżaniem chodnika. Jak widać ile różnych osób i ich korzyści tyle interpretacji Prawa.To tyle co do Polskiego Prawa. Pozdrawiam Imię i nazwisko: mieszkaniec Mechnic - przy głównej drodze

Odpowiedź: By nie brnąć w uogólnienia odpowiem szczegółowo na pana sytuację. Główna droga w Mechnicach to droga wojewódzka będąca „pod opieką” Zarządu Dróg Wojewódzkich. ZDW pismem z dnia 06.09.2012 r. (ZDW.WD.4034.7.2012) poinformował tutejszy Urząd, że cytuję  „począwszy od sezonu zimowego 2012/2013 nie będzie utrzymywał czystości i porządku na chodnikach zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie całego województwa”. W piśmie ponadto, przytoczono wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce, który wyjaśnia: „Podkreślić należy, że chodnik, jako część drogi przeznaczonej dla pieszych składa się  z części betonowej, bądź wyłożonej kostką i pasa zieleni najczęściej położonego od granicy nieruchomości, ale także od pasa jezdni. Nie zmienia to jednak faktu, że chodnik jest bezpośrednio położony przy nieruchomości i zjazd z drogi publicznej (zjazd wybetonowany) jest bezpośrednio na tę nieruchomość i obowiązek uprzątnięcia chodnika ciąży na właścicielu nieruchomości”. Taką interpretację przedstawił ZDW czyli tak jak pan napisał interpretacji prawa może być wiele.   Pozdrawiam marek leja.

N 2013-03-17 17:33 Pytanie: "Z kolei z ustawy o drogach publicznych wynika, iż do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Niewątpliwie obowiązkiem zarządcy drogi jest nie tylko utrzymanie nawierzchni drogi, ale także utrzymanie jakichkolwiek urządzeń związanych z drogą, znajdujących się w pasie drogowym, z czego wynika obowiązek wykonywania odpowiednich robót interwencyjnych, konserwacyjnych i zabezpieczających. Stąd, jeżeli pas zieleni jest elementem pasa drogowego, to obowiązek jego utrzymania spoczywa na zarządcy drogi." Czekamy na ww prace związane z utrzymaniem w należytym stanie rowów przydrogowych lub melioracyjnych (jakkolwiek je nazwać). Ustawa o ww mówi jednoznacznie: "..leżący wzdłuż ulicy (drogi), jest obiektem inżynierskim, w związku z czym, na podstawie definicji ustawowej z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r .(Dz.U. z 2000 r., Nr 71, poz.838), należy on do drogi lub pasa drogowego (art. 4 pkt 1 i 2 powoływanej ustawy). Jeżeli jest to droga gminna, obowiązek jej utrzymania spoczywa na zarządcy, którym jest zarząd gminy (art. 19 ust.2 pkt 4 powoływanej ustawy). Należy tu zauważyć, że zgodnie z art. 7 ustawy o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.." A stan techniczny ww jest opłakany w Pana gminie i proszę nie przerzucać tych obowiązków na mieszkańców! Imię i nazwisko: Piotr Dendewicz

Odpowiedź: Panie Piotrze nikt nie przerzuca obowiązków na mieszkańców. Przecież pan cytuje naszą odpowiedź z tej strony, w której informujemy że obowiązek odpowiedniego utrzymania drogi  i urządzeń związanych z drogą należy do zarządcy drogi. Jeśli jest to droga wojewódzka (tak jak w poprzednim pytaniu ulica Niemodlińskiej w Mechnicach), to obowiązek utrzymania spoczywa na Zarządzie Dróg Wojewódzkich, natomiast jeśli to są drogi gminne lub wewnętrzne obowiązek spoczywa na gminie. Rozumiem, że  pan ma pretensje głównie o jakość dróg gminnych. Wielokrotnie tutaj pisałem, że potrzeba minimum 15 mln zł, żeby doprowadzić nawierzchnie tych dróg do jakości, którą byśmy sobie wszyscy życzyli. Takich pieniędzy w budżecie Gminy po prostu nie ma. Dlatego naprawę dróg musimy rozkładać na lata. Jeżeli zaś chodzi o rowy, to proszę podać konkretnie, gdzie takie zaniedbania występują, przyjedziemy i wyczyścimy.

Wt 2013-03-12 12:02 Pytanie: Witam panie wójcie. Czy będzie kiedyś szansa na ponowne otwarcie przedszkola w Mechnicach? Obecnie zapisałam dziecko w Chróścinie ale chętnych dzieci jest za dużo i nie wiem czy moje dziecko sie tam dostanie.Niedługo kończy mi się urlop wychowawczy i nie wiem co zrobię... Imię i nazwisko: mieszkanka Mechnic

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości. Ponowne otwarcie wymagałoby spełnienia takich warunków, stawianych przez sanepid, których w tej kubaturze budynku nie jesteśmy w stanie spełnić, a rozbudowa obiektu nie wchodzi w grę. Jeżeli dalej Minister Edukacji będzie tkwił w niezdecydowaniu co do losu 6-latków, konieczne będzie proponowanie Państwu posyłania Waszych dzieci do innych przedszkoli na terenie Gminy, bo globalnie jesteśmy gotowi na przyjęcie wszystkich dzieci.

Wt 2013-03-12 11:27 Pytanie: Witam! Panie Wójcie mam pytanie dotyczące "wędrówek" dzieci ze szkoły na przystanek. Dlaczego dzieci te nie mogą chodzic ulicą Szkolną skoro postawiono specjalny przystanek i zrobiono przejs cie dla pieszych. Obecnie dzieci dojeżdżające chodzą bardzo niebezpiecznym poboczem głównej ulicy. Osobiscie zainteresowana jestem tym problemem, ponieważ moje dziecko dojeżdża do szkoły w Naroku. Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Mama pierwszaka

Odpowiedź: Od najbliższego tygodnia dzieci będą wraz z opiekunami chodziły ulicą Szkolną z zachowaniem szczególnej ostrożności przy zabudowaniach gospodarczych należących do właściciela zamku.

So 2013-03-09 13:23 Pytanie: mieszkam od glównej drogi 400 m .czy gmina zobowiązana jest zabrać śmieci z mojego podwórka czy mam je dowozić do drogi głownej Imię i nazwisko: Joanna S

Odpowiedź: Zabierać będziemy śmieci sprzed posesji. Nigdzie nie trzeba będzie śmieci transportować. Pozdrawiam ml

Pn 2013-03-04 17:15 Pytanie: Chciałbym jeszcze nawiązać do pytania o odśnieżaniu i porządkowaniu chodników i pasa zieleni.W Ustawie którą Pan cytuje a dokładnie Art.5 pkt 4;ominął Pan jedno istotne słowo Dokładnie artykuł ten brzmi 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych Chodzi dokładnie o słowo "bezpośrednio" W myśl Ustawy Nie musimy odśnieżać chodnika gdy: A) na chodniku jest płatny postój B) chodnik robi jako parking C) chodnik nie przylega bezpośrednio do naszej posesji Magiczne słowo "bezpośrednio", które pojawiło się w ustawie, likwiduję z nas obowiązek odśnieżania, gdy pomiędzy chodnikiem a naszą posesją znajduje się pas zieleni. Gdy jesteśmy szczęśliwymi "posiadaczami" zielonego pasa, obowiązek odśnieżania przechodzi na Gminę (właściciela zielonego pasa). Chyba że jest inny właściciel. Dlatego jak się ma ta Ustawa do działania Gminy jako właściciela bądź zarządcy terenu za który odpowiada Gmina. Jak do tej pory nigdy jak tutaj mieszkam a przeżyłem już kilka zim nie widziałem kogoś kto by zajął się odśnieżaniem że nie wspomnę innych prac związanych z utrzymaniem porządku tych terenów o których mowa np. przycinanie drzew , koszenie trawników , sprzątanie śmieci itp. Jak do tej pory to mieszkańcy z dobrej woli wykonują to sami. Żyjemy w Państwie demokratycznym, gdzie obywatel jest zmuszany do sprzątania nie swojej własności, a więzień w ramach resocjalizacji nie może być zmuszany do prac społecznych. Imię i nazwisko: mieszkaniec Mechnic - przy głównej drodze

Odpowiedź: Z związku z tym, że pytanie Pana dotyczy chodników położonych wzdłuż zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej), należy stwierdzić, że w tym przypadku chodnik zawsze będzie miał charakter „bezpośredni”. Wielokrotnie, w sprawach dotyczących wskazania odpowiedzialnych za utrzymywania czystości i porządku na chodniku orzekały sądy.W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego (apelacyjnego) w Ostrołęce z 05.10.2010 r. (sygn. Akt. II WAZ 49/10), Sąd wyjaśnia: „ Podkreślić należy, że chodnik, jako część drogi przeznaczonej dla pieszych składa się z części wybetonowanej bądź wyłożonej kostką i pasa zieleni najczęściej położonego od granicy nieruchomości, ale także od pasa jezdni. Nie zmienia to jednak faktu, że chodnik jest bezpośrednio położony przy nieruchomości i zjazd z drogi publicznej (zjazd wybetonowany) jest bezpośrednio na tę nieruchomość i obowiązek uprzątnięcia chodnika ciąży na właścicielu nieruchomości”.

Ustawowy zapis „bezpośrednio” nie oznacza, iż chodnik ,musi niejako „przebiegać” lub „stykać” z inną nieruchomością. Gdyby przyjąć, iż każdy pas zieleni znosi ową „bezpośredniość” to wystarczyłaby nawet minimalna szerokość pasa zieleni, który znosiłby obowiązek właściciela nieruchomości uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika. Taką interpretację przedstawił również Zarząd Dróg Wojewódzkich w swym liście adresowanym  do wszystkich gmin, wskazując właściciela posesji jako odpowiedzialnego za odśnieżanie chodnika. Co do odśnieżanie to mam nadzieję, że mamy  już jasność, choć ta interpretacja nie jest dla właścicieli posesji korzystna.

Natomiast inaczej ma się sprawa z utrzymaniem drogi oraz rowów, a także zieleni, o której była tu mowa. To należy do obowiązków zarządcy drogi. Zgodnie z podziałem kategorii dróg, ul. Niemodlińska w Mechnicach, jest drogą wojewódzką nr 435. Wszelkie Pana uwagi, dotyczące utrzymania czystości i porządku tej drogi (m.in. przycinka drzew) winny być zgłaszane zarządcy drogi, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127.

So 2013-03-02 13:39 Pytanie: Witam serdecznie. Panie Wójcie jestem uczennicą klasy gimnazjalnej i muszę wykonać projekt w, którym przedstawię moją miejscowość Dąbrowę. Chciałabym w nim ująć ciekawe aspekty jej dotyczące, dlatego piszę do Pana z prośbą o udzielenie rady. Imię i nazwisko: uczennica gimnazjum

Odpowiedź: Na pewno ciekawa jest historia Dąbrowy. Mamy tu liczne zabytki z zespołem pałacowo – parkowym, Kościołem Św. Wawrzyńca, kapliczkami np. Św. Jana Nepomucena. Wiele interesujących historycznych informacji można również uzyskać na stronie www.niemodlin.org, która przedstawia miejscowości dawnego powiatu niemodlińskiego. Drugim ciekawym tematem jest reaktywacja i dzialalność miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. pozdrawiam ml

Pt 2013-03-01 15:24 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie Jestem nowym mieszkańcem Naroka. Tak sie składa, że byłem żywo zainteresowany skorzystaniem z kortu w Naroku. Po kilku rozmowach (wczesniej musialem odnaleźć osoby związane z kortem) szczerze zniechęciłem się do gry, gdy usłyszalem piętrzące sie problemy zwiazne z funkcjonowaniem kortu. Problemy byly dość banalne np. brak węża do zraszania kortu. Piszę to wszystko, bo przed chwilą przeczytałem o braku chętnych do gry w tenisa. Uprzejmie Pana informuję, ze chętni są - nie ma warunków (lub woli gospodarza). Imię i nazwisko: Janusz

Odpowiedź: Ponieważ widzę, że w tym względzie LZS nie działa, tak jak sobie życzymy, to spróbujemy na wiosnę znaleźć odpowiedzialnego i zarządzającego wśród tych, którzy grają. Na tej zasadzie korty działają w Karczowie, Dąbrowie i Chróścinie. Pozdrawiam ml

Pt 2013-03-01 13:19 Pytanie: Witam serdecznie,Panie Wójcie,jestem mieszkanką Karczowa chciałabym się zapytać o park oraz nasz coraz bardziej zniszczony Zamek czy niema możliwości aby odzyskać nasz zabytek od Politechniki Opolskiej? przecież tam się nic nie dzieje,nic nie remontują ... a to jest piękne miejsce do spacerów z dziećmi. Imię i nazwisko: Mieszkanka Karczowa

Odpowiedź: Niestety nie mamy możliwości odzyskania pałacu, bo nie był on nigdy własnością Gminy. Wiele gmin, które sprzedawały pałace za przysłowiową złotówkę, w przypadku nie wywiązywania się nowego właściciela ze swoich obowiązków utrzymania zabytku w porządku, mogą wnosić o odzyskanie mienia. W naszym przypadku jest to niemożliwe. Natomiast Stowarzyszenie „Dąbrowskie Skarby” monituje na bieżąco właścicieli czyli Politechnikę Opolską w tej sprawie. Niestety właściciele tłumaczy się brakiem środków na remont pałacu. Pozdrawiam ml

 Wt 2013-02-26 21:33  Pytanie: Witam serdecznie, Panie Wójcie, jestem mieszkanką Naroka i z zaniepokojeniem obeserwuję bierność urzędników gminy w działaniach na rzecz mojej miejscowości. Gołym okiem można dostrzeć, że miejscowość jest mocno zaniedbana przez włodarzy i wymaga poczynienia inewstycji finasowych. Inicjatywy społeczne, chociażby zmobilizowały wszystkich mieszkańców wsi, z pewnością nie zdziałają tyle ile życzliwe zaangażowanie urzędników. Trudno doszukać się nawet wzmianki dotyczącej planów gospodarczych w Naroku. Od kilku lat słyszę czcze obietnice związane chociażby z budową chodnika, gdy tymczasem rzeczywistość po raz kolejny obnaża indolencje pracowników urzędu gminy. Proszę o merytoryczną wypowiedź na temat konkretnych planów inwestycyjnych dla Naroka, jednocześnie przepraszam za dosadność wypowiedzi, ale chyba zrozumiałe jest zatroskanie o przyszłość swojej "małej Ojczyzny". Pozdrawiam Imię i nazwisko: Ania

Odpowiedź : Pani Aniu. Dosadność niekiedy jest wskazana i nie ma za co przepraszać. Problem tylko jest z tym, że akurat budowa chodnika od urzędników Gminy nie zależy. My już zrobiliśmy wszystko łącznie z wkładem finansowym do projektu tego chodnika. Po długich męczarniach Zarząd Dróg Wojewódzkich ma w końcu projekt, ale nie ma pieniędzy na jego realizację. Stale monitujemy ZDW i pilnujemy tej sprawy. My nie mamy takich środków, żeby budować chodniki przy drogach wojewódzkich czy powiatowych. Nawet gdybym na rok zwolnił wszystkich urzędników łącznie z sobą, to nie uzbieram kwoty tak dużej, aby powstał chodnik w Naroku. Tu są niezbędne naprawdę olbrzymie środki. A co do innych inwestycji. Świetlica jest (przydałby się może remont zewnętrzny, ale środek z nowoczesnym systemem ogrzewania jest OK.). Straż działa, niedawno zakupiliśmy przecież samochód strażacki. Jest Boisko i szatnia, a także kort (problem tylko jest taki, że nie ma kto na nich grać). Narok posiada również szkołę i przedszkole. Dwa piękne i zadbane obiekty. Ostatnio w Naroku powstały dwa nowe place zabaw: jeden przy szkole, drugi w środku wsi. Na „całokształt  wyglądu” Naroka ma oczywiście wpływ zamek, ale również tam prywatny właściciel zabrał się do roboty. Proponuję spotkanie w Urzędzie wtedy mogłaby Pani sprecyzować oczekiwania wobec Gminy. Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam.

Wt 2013-02-26 10:03 Pytanie: Witam Panie Wójcie. Chciałbym się zapytać czy ustalono już nowe stawki za wywóz śmieci w naszej gminie? Imię i nazwisko: mieszkaniec gminy

Odpowiedź : Tak. Do tej pory nie zakwestionowano naszego systemu łączonego czyli stawka za gospodarstwo w zależności od liczby osób. Cały cennik znajduje się tutaj kilka stron niżej w odpowiedziach Wójta. pozdrawiam

Pn 2013-02-25 22:45  Pytanie: Witam, prosze o rozwiazanie kwestii zwiazanej z nowa ustawa smieciowa, mianowicie sprawa dotyczy osob zameldowanych, ale rzeczywiscie nie zamieszkalych w gospodarstwie domowym ( tzn. osoby zameldowane na terenie gminy, ale obecnie przebywajace za granica ) czy istnieje jakis wyjatek, przeciez osoba ta nie wytwarza smieci, ale jest zameldowana. Czy trzeba zlozyc w gminie jakis wniosek? Dziekuje.Imię i nazwisko:

Odpowiedź : Państwo w deklaracji umieszczą na swoją odpowiedzialność i zgodnie z prawdą informację o liczbie osób zamieszkałych, a nie zameldowanych. Pozdrawiam.

Pn 2013-02-25 10:53 Pytanie: Nowa zakładka "Odpady komunalne"a w niej m in. cytuję: "Informujemy również, iż dotychczasowe umowy zostaną zastąpione deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi," Nadal jednak nie wiem,czy będzie możliwość wyboru ilości wywozów w miesiącu.Podkreślam,że nasz obecny system przy 2-osobowym gospodarstwie i segregacji opadów to 1x w miesiącu i przy takiej opcji chcielibyśmy pozostać Imię i nazwisko:

Odpowiedź : Te deklaracje będziemy chcieli rozdawać i zbierać dopiero w kwietniu, bo instytucje typu Urząd Wojewódzki czy Regionalna Izba Obrachunkowa  nad naszymi uchwałami wprowadzającymi „nowy system śmieciowy” aktualnie się pochylają. Nie chcemy więc dwukrotnie prosić Państwa o deklarację, gdyby coś było nie tak.  Natomiast  w tym miejscu (kilka stron niżej), w naszej gazetce a także na BIP-ie umieściliśmy już informację o cenach i usługach. Zgodnie z naszymi uchwałami Gospodarstwo B czyli 2 do 4 osób – wywóz 120 l raz na 4 tygodnie + wywóz worków z segregowanymi śmieciami raz na miesiąc łącznie za 26 zł. Każda rodzina, dla której jest to za mało będzie mogła (tak jak do tej pory) zwiększyć częstotliwość wywozu np. co 2 tygodnie i wtedy domówi jeden wywóz dodatkowy w miesiącu za 17 zł. Łącznie będzie więc płacić 43 zł. Zamówienie dodatkowej usługi będzie można złożyć w gminie. Pozdrawiam.

Pt 2013-02-22 18:04 Pytanie: Szanowny panie Wójcie, krążą obiegowe opinie, ze jest bardzo źle z budżetem gminnym wobec powyższego mam następujące pytanie, czy nie jest zagrożona inwestycja w postaci budowy hali sportowej na którą mieszkańcy naszej gminy czekają od wielu lat, oraz czy będą fundusze na wyposażenie min. podobno ma być również przy hali siłownia. Pozdrawiam Andrzej O. z Dąbrowy Imię i nazwisko: Andrzej O. z Dąbrowy

Odpowiedź : Oczywiście, że hala zostanie ukończona i nie jest w żaden sposób zagrożona. Jak już tu w tym miejscu kiedyś pisałem w łączniku pomiędzy obecną szkołą, a nową halą zaprojektowano oddzielne pomieszczenie, w którym będzie możliwość ustawienia sprzętu do ćwiczeń siłowych. Nie nazywałbym tego szumnie siłownią, żeby później nie było rozczarowania. Pozdrawiam .

Śr 2013-02-20 13:49 Pytanie: Witam. Nie wiem czy już padło tutaj takie pytanie ale jestem zainteresowana kwestią odśnieżania chodników wzdłuż drogi. Jestem mieszkanką Mechnic i wydaje mi się że chodniki powinny być odśnieżane przez jakąś firmę. Wiem,że przyjęło się że to mieszkańcy odśnieżają przy swoich posesjach ale czy tak powinno być?. To samo dotyczy w okresie letnim koszenia trawy. Proszę o odp Imię i nazwisko:

Odpowiedź : W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, ciąży na właścicielu nieruchomości. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na chodniku jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Wtedy właściciel zwolniony jest z ww. obowiązków, a odpowiedzialność za te prace ponosi zarządca drogi.

Z kolei z ustawy o drogach publicznych wynika, iż do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Niewątpliwie obowiązkiem zarządcy drogi jest nie tylko utrzymanie nawierzchni drogi, ale także utrzymanie jakichkolwiek urządzeń związanych z drogą, znajdujących się w pasie drogowym, z czego wynika obowiązek wykonywania odpowiednich robót interwencyjnych, konserwacyjnych i zabezpieczających. Stąd, jeżeli pas zieleni jest elementem pasa drogowego, to obowiązek jego utrzymania spoczywa na zarządcy drogi. Pozdrawiam ( wimieniu wójta Grzegorz Wocka)

Wt 2013-02-12 21:26 Pytanie: Witam , uprzejmie prosze o infor. dot. kwestii rozbudowy mowiac ogolnie calosciowo-o aglomeracje tz. opolska , mam na mysli budowe ronda na grzybku,i wiele innych kwestii srodki mamy wywalczone przez naszego premiera w ue.prosze o komentarz pozdrawiam Imię i nazwisko: dziennikarz nto .

Odpowiedź: Myślę, że budowa ronda na grzybku nie jest zadaniem aglomeracji. Aglomerację Opolską tworzą samorządy.  Zdobywane przez aglomerację środki unijne mają być więc przeznaczane na zadania z katalogu tzw „zadań własnych gmin” określonych w ustawach. Rondo będzie stanowić zwyczajną zmianę charakteru skrzyżowania dwóch dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest organizacją ponad samorządową stara się zdobyć w Warszawie środki na rozwiązanie, które zmniejszy niebezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. Z ostatnich informacji wynik, że takie środki na projekt (lub od razu na projekt i budowę) mogą pojawić się w czerwcu, ale tu najbardziej kompetentną w udzieleniu informacji jest GDDKiA oddział w Opolu. Jeżeli zaś chodzi o działalność samej aglomeracji to temat rzeka. Kwota o której dziś słyszymy z doniesień prasowych czyli 100 mln zł dla aglomeracji nie jest powalająca (przypomnę, że dla porównania kanalizacja naszej gminy, i to nie całej tylko w zakresie 72 %, kosztowała prawie 40 mln zł). Mam nadzieję, że aglomeracja będzie mogła wnioskować o dużo większe środki. Jeżeli chciałby Pan uzyskać szerszą informację proszę o kontakt bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub telefonicznie. Pozdrawiam ml

N 2013-02-10 13:27 Pytanie: Witam Pana Wójta! Czy znane już są nowe stawki za wywóz śmieci? Czy będą one na poziomie proponowanym przez Gminę (w tabelce poniżej) czy jednak ustalona została stawka od osoby jak w innych gminach (co byłoby bardzo zawyżonymi kwotami)? Dziękuję za odpowiedź. Imię i nazwisko: Przyszła mieszkanka Gminy

Odpowiedź: My mamy ciągle obowiązujące uchwały ze stawkami od gospodarstwa w zależności od liczby osób zamieszkałych czyli stawki od 23 do 72 zł. Nikt na razie tych uchwał nie zakwestionował. Podobno ma jednak się wszystkimi uchwałami we wszystkich gminach zająć Regionalna Izba Obrachunkowa, która może wnieść uwagi do nich. Na razie więc czekamy. Pozdrawiam

So 2013-02-09 17:47 Pytanie: Witam Pana Wójta chciałbym dowiedzieć się czy prawdą jest że,park w Skarbiszowie przejmie Gmina i znikną śmieci wyrzucane przez mieszkańców i kierowców zatrzymujących się na przystanku PKS .Chciałbym nadmienić że park zamieszkiwany jest przez Wiewiórkę,Barzanty Dzięcioły ,oraz wiele gatunków ptaków ,a także rośnie w parku ponad 100 letni piękny PLATAN oraz dwa sędziwe DĘBY. Marzy mi się aby nasz park był WIZYTÓWKA nie tylko SKARBISZOWA ale całej naszej GMINY DĄBROWA. Imię i nazwisko:  Z POWAŻANIEM mieszkaniec Skarbiszowa.

Odpowiedź: Tak zwróciliśmy się z prośbą do ANR-u o przekazanie parku. Po parku w Chróścinie i Sławicach, to następne miejsce, które chcemy zrewitalizować. Doprowadzimy park do porządku, śmieci znikną, ale czy nie wrócą, to już będzie zależało od mieszkańców. Teraz czekamy na kroki formalne oraz dokumentację dendrologiczną. Mam nadzieję, że w 2014 park będzie służył już mieszkańcom. Pozdrawiam ml

Śr 2013-02-06 18:29 Pytanie: Witam ponownie. Panie Wójcie nijak ma się informacja dotycząca co drugiego oświetlonego słupa w Skarbiszowie, w conajmniej trzech miejscach oprawy oświetlenia ulicznego znajdują się co trzeci słup. Także zasada którą Panowie przyjęli nie ma nic wspólnego z rzecziwystością. Proszę więc o informacje kiedy zostanie uuzupełnione ośw. ul. w miejscowości Skarbiszów. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Skarbiszowa

Odpowiedź: Witam, byliśmy na wizji lokalnej. Faktycznie w czterech miejscach nie została zachowana zasada jaką opisywałem (widocznie zachowano „stare” stanowiska lamp). Tam gdzie to będzie wprost możliwe dowiesimy lampy, tam gdzie zaś trzeba będzie przewiesić lampy, musimy skonsultować się z mieszkańcami, których posesje sąsiadują z tymi lampami, bo nie chcielibyśmy pogorszyć warunków istniejących. W czwartek (21) ustalimy te zmiany i zawnioskujemy do Taurona o dowieszenie lamp. Tauron będzie miał dwa tygodnie na realizację zadania. Pozdrawiam.

Pn 2013-02-04 21:43 Pytanie: Witam, w Karczowie działa gminne przedszkole przy ulicy Dąbrowskiej, dwa razy dziennie rodzice z całej gminy przywożą i odbierają swoje dzieci parkując samochody wzdłuż kostki, niestety przy aktualnej pogodzie przejście przez pobocze nie brodząc w błocie jest nie możliwe. Auta strasznie rozjeździły pobocze. Nie proszę o budowę chodników, co byłoby najlepszym rozwiązaniem, również z tego względu że codziennie dzieci chodzą tamtędy na autobus szkolny. Czy można te pobocza jakoś utwardzić tak abyśmy nie grzęzneli w błocie? Jak nie daj boże zdarzy się wypadek i auta mają objazd kostką to już w ogóle nie ma którędy przejść. Bardzo proszę o zainteresowanie tematem. Imię i nazwisko: mieszkanka Karczowa

Odpowiedź: Ma Pani rację. Zwrócimy się do Zarządu Dróg Powiatowych o tymczasowe utwardzenie pobocza.

Cz 2013-01-31 21:51 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie,bardzo cieszą mnie wszelkie modernizacje przeprowadzane w Dąbrowie jednak jest jedno ale. Dlaczego od wielu LAT nikt nie zaangeżował się w modernizację ulicy Zamkowej. Wiem, że "Zamek" należy do Uniwersytetu ale ulica Zamkowa już chyba nie. Proszę przyjrzeć się w jakich warunkach mieszkają tam ludzie. Skandal, droga dziurawa, błotnista, nieoznakowana. Pobocze zarośnięte, uniemożliwiajace bezpieczny skręt w stronę Chróściny. Dlaczego ten teren traktowany jest jak SLAMSY cudownej gminy Dąbrowa. Proszę o interwencję. Imię i nazwisko: wdzięczna mieszkanka

Odpowiedź:  Nie do końca mogę się zgodzić z opinią szanownej Pani, że zapomnieliśmy o ulicy Zamkowej. Inwestycja z roku 2009 polegająca na wybudowaniu linii oświetleniowej – 6 słupów i lamp oświetlającej dojazd do ulicy Zamkowej jest tego najlepszym dowodem. Co roku wysyłamy równiarkę na tę ulicę i dosypujemy tłucznia. Zgadzam się, że mimo naszych starań droga zostawia wiele do życzenia i potrzebuje jak wiele dróg w naszej gminie gruntownego remontu, na który nas dzisiaj nie stać. Jedyne co mogę obiecać to,  to że  zobliguję Zarząd Dróg Powiatowych do częstszego wykaszania traw i zakrzaczeń z okolic wyjazdu z ulicy Zamkowej na drogę powiatową Chróścina – Dąbrowa oraz do odpowiedniego oznakowania ulicy. Pozdrawiam

Cz 2013-01-31 21:23  Pytanie: Dzien dobry Panie Wojcie zwracam sie z zapytaniem o obecna sytuacje dot. tz. WSSE w wielkosci obszaru 160 ha.co z planem?, oraz o sytuacje dot . budowy ronda na grzybku POZDRAWIAM Imię i nazwisko: jacek chmiel

Odpowiedź: Szanowny panie Jacku. Prace nad planem zagospodarowania  trwają i toczą się wg planu (zakończenie październik 2013). Wyjaśnię tylko, że plan obejmuje 160 ha aby nawiązać do planów już istniejących oraz aby nawiązać do terenów o podobnym przeznaczeniu w studium, natomiast sam obszar, który miałby być objęty WSSE  to około 100 ha należących dziś do Agencji Nieruchomości Rolnych. W sprawie odpowiedniego przygotowania planu pod obrady Gminnej Komisji Urbanistycznej działa nie tylko urbanista, któremu gmina zleciła opracowanie tego planu, ale również Biuro Urbanistyczne Miasta Opola, marszałkowskie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, pracownicy wałbrzyskiej strefy i oczywiście władze Dąbrowy i Opola. Niestety wszystkie te gremia na razie nie znalazły skutecznego sposobu „wpłynięcia” na budowę ronda na grzybku. Mimo pisemnego zapewnienia ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zamiarze projektowania i budowy ronda, do tej pory (a od listu minął już rok) GDDKiA nie podjęła działań tłumacząc się brakiem środków z warszawskiej centrali. Zdajemy sobie sprawę, że powodzenie skutecznego zdobycia inwestorów do WSSE wiąże się z powstaniem tego ronda. Dlatego oprócz kwestii zapewnienia bezpieczeństwa na tym rozjeździe dróg krajowych tak zależy nam na budowie ronda jako dojazdu do strefy ekonomicznej. Pozdrawiam

Śr 2013-01-30 21:26 Pytanie: Witam, przeglądam regularnie zamieszczane pytania i odpowiedzi. Często pojawia się problem oświetlenia na trasie Dąbrowa-Sokolniki-Wawelno. Wszyscy wiemy jaka jest ta trasa - jeżdżę tamtędy parę razy w tygodniu najczęściej po zmroku. Instalacja oświetlenia to są duże koszty - natomiast zakup kamizelek odblaskowych to koszt 5zł, czy istnieje możliwośc zorganizowania jakiejś akcji, która zmobilizuje pieszych do ich zakupu i noszenia? Droga jest wąska i jak mają się minąć dwa auta jednocześniej z pieszymi na poboczu, szczególne po zmroku jest to duże niebezpieczeńtwo. Dzisiaj miałam własnie taką sytuację, gdy przed Sokolnikami spacerowały dwie dziewczynki, ubrane na czarno, zupełnie niewidoczne. Proszę o zainteresowanie tym tematem. Pozdrawiam serdecznie. Imię i nazwisko: Małgorzata S

Odpowiedź: Dziękuję za Pani zainteresowanie tematem. Zaproponujemy najpierw dzieciakom w szkole takie rozwiązanie w formie atrakcyjnych odblasków, które chcieliby nosić. Pozdrawiam

Śr 2013-01-30 07:58  Pytanie: Witam ponawiam pytanie: w jakiej wysokosci Gmina będzie dopłacac mieszkańcom do dość wysoko uchwalonej stawki za kanalizację? Pozdrawiam Imię i nazwisko: mieszkanka Sławic

Odpowiedź: Stawki za ścieki dla Opola i gmin, które wykonały sieci w ramach projektu ISPA 1 ustala Rada Miasta Opola. Wniosek taryfowy przygotowuje prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Wstępne propozycje są przedstawiane gminom w październiku każdego roku i za każdym razem dochodzi do trudnych i długich negocjacji. Stawki dla Gminy Dąbrowa przygotowane przez WIK zawsze są największe, gdyż mamy najwięcej przyłączy i studzienek ciśnieniowych, które wymagają corocznego czyszczenia, co podraża koszty eksploatacji i rzutuje na cenę jednostkową (w naszej gminie jest ponad 900 przyłączy ciśnieniowych, a np. w gminie Komprachcice tylko około 100). W tym roku po pierwszej propozycji WIK-u dla naszej Gminy 8,75 zł udało się ustalić stawkę za 1 m3 odprowadzanych ścieków systemem kanalizacyjnym na kwotę 7,82 zł brutto/m3. Dla obniżenia kosztów dokonano zmiany firmy zajmującej się przeglądami przydomowych przepompowni ścieków. W roku 2013 prace te, będzie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Prószkowa. W myśl art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy Dąbrowa podjęła w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałę, w sprawie dopłat do ceny 1 m3 ścieków w 2013 r. W tym roku, zgodnie z uchwałą nr XXV/180/12 dopłata do 1 m3 ścieków wynosić będzie 1,00 zł brutto.  Opłata, którą ostatecznie ponosić będzie mieszkaniec naszej Gminy w roku 2013 wynosi: 6,82 zł brutto/m3. W wyniku dopłaty do m3 ścieków, mieszkańcy gmina Dąbrowa ponoszą najniższą opłatę za odprowadzenie ścieków do stacji zlewnej Opole (za wyjątkiem mieszkańców miasta Opola). Pozdrawiam

Pn 2013-01-28 18:40 Pytanie: Witam. Chciałbym powrócic do ostatnio wykonywanej modernizacji oświetlenia ulicznego. Dlaczego w takich miejscowościach jak Skarbiszów i Karczów oprawy oświetlenia ulic przy drodze krajowej nr 94 są zainstalowane co drugi lub trzeci słup, a we Wrzoskach większośc opraw jest zainstalowanych na każdym ze słupów. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Gminy

Odpowiedź: We wszystkich miejscowościach przyjęliśmy tę samą zasadę: Co drugi słup elektryczny jest słupem oświetleniowym. Gęściej lampy są rozmieszczone tylko w miejscach szczególnie niebezpiecznych - skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przystanki, dojazd do ronda, okolice szkół, przedszkoli, obiekty użyteczności publicznej itp.  Ponieważ takich niebezpiecznych miejsc we Wrzoskach jest bardzo dużo stąd gęstsza sieć lamp. Pozdrawiam Marek Snela

Pn 2013-01-28 13:22 Pytanie: Witam, chciałbym zapytać kto w tym roku zajmuje się odśnieżaniem dróg w Karczowie. W dniu dzisiejszym tj 28/01/2013 o 6.55 rano drogi były w ogóle nie odśnieżone, przez noc opady były dość obfite, a rano nie dało się wyjechać. W zeszłym roku odśnieżanie zaczynało się przed 6 rano, więc wyjeżdżając do pracy mogłem spokojnie przejechać, dlaczego w tym roku nie może być tak samo? Imię i nazwisko: Mieszkaniec Karczowa

Odpowiedź: Przepraszam za zaistniałą sytuację. Odśnieża ta sama firma co w ubiegłym roku. Żałuję, że na nasz apel nie zgłosił się żaden rolnik z Karczowa, wtedy byłoby szybko i pewnie, a tak firma mając więcej wiosek do odśnieżenia nie wszędzie jest na czas.

Pt 2013-01-25 09:31  Pytanie: panie wójcie czy mogę sie starać o dofinansowanie do pieca c.o albo grzejników ,jestesmy młodym małżeństwem i chcielibysmy się dowiedzieć czy są jakieś zapomogi dofinansowania Imię i nazwisko: mm

Odpowiedź: Niestety nie ma takiego dofinansowania do pieca centralnego ogrzewania i do grzejników

N 2013-01-20 13:50 Pytanie: Witam! Czasem tu zaglądam i jestem pod wielkim wrażeniem tego portalu. Cieszy mnie, że wzrasta nim zainteresowanie, a zakładka ta jest jedną z lepszych. Prześledziłem sobie ostatnie dwa lata "pytań do Wójta" i zauważyłem, że dość często poruszany jest tu problem komunikacji miejskiej między innymi linii 8 i 16. Jestem mieszkańcem Sokolnik od kilkunastu lat i zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego, a w zasadzie co stoi na przeszkodzie aby te linie miały swoją pętlę nie w Wawelnie, ale w Dąbrowie. Dwa kilometry dalej, a jestem przekonany, że korzyści miałaby każda z zainteresowanych stron. Nie ukrywam, że najbardziej skorzystaliby mieszkańcy Sokolnik, ale zapewne wiele osób mieszkających w okolicach kościoła oraz urzędu gminy w Dąbrowie byłoby z takiego rozwiązania zadowolonych. Warto zastanowić się i spróbować podjąć próby wydłużenia tras tych linii. Zwiększyłoby to też pewnie ich rentowność (więcej osób podróżujących), korzyść dla wszystkich. Na żółtym pasku przewijającym się przez stronę podajecie informację o sprzedaży atrakcyjnych działek w Sokolnikach. Zastanówmy się na czym polega ich atrakcyjność? Kino – brak, teatr - brak, kawiarnia - brak,… o czym ja w ogóle piszę tu nie ma nawet zwykłego chodnika do Dąbrowy i Wawelna czy ścieżki rowerowej, a Pan doskonale wie, że wielu mieszkańców regularnie chodzi i jeździ do tych miejscowości, chociażby by móc dostać się np. do Opola, lub po prostu do sklepu, którego tu na miejscu też nie ma (ale to zrozumiałe bo dla kilku mieszkańców? Prawo rynku). Wiem, powie Pan, że chodnika też się nie opłaca robić, ale czyż nie zależy Panu na ludziach? Przecież miejscowości to ludzie, a nie nazwy czy punkty na mapie. Jak zatrzymać wypływające rzesze mieszkańców jak nie poprawiając im warunki do życia. W dodatku po zmroku chodzić trzeba po ciemku, bo o oświetleniu tego odcinka pewnie nawet nie ma co marzyć (chociaż kiedyś pamiętam już o to pytałem i chyba dostałem odpowiedź od Pana, że oświetlenie jest w planach. No i chyba tylko w planach). Warto spróbować uatrakcyjnić to mimo wszystko przyjemne miejsce do mieszkania (tego można się dowiedzieć mieszkając tu, a nie zamierzając zamieszkać. Wiem to z własnego doświadczenia słysząc opinie moich przyjezdnych znajomych). Jak Pan myśli, da się coś z tym zrobić? Imię i nazwisko: Piotr

Odpowiedź: Panie Piotrze dziękuję za pochwały. Co do pytań, to po kolei. Obecny rok będzie decydujący, jeżeli chodzi o opracowanie systemu komunikacji dla aglomeracji opolskiej w tym dla naszej Gminy. Obecnie trwa „wojna podjazdowa” pomiędzy MZK, a firmą prywatną PKS na liniach najczęściej użytkowanych. PKS próbował otworzyć linię Opole – Wawelno – Dąbrowa, ale bez skutku. Z tym kinem i teatrem w Sokolnikach – to zrozumiałem jako żart, ale z drugiej strony gdy GOKiR zorganizował w szkole występ solistów z operetki wrocławskiej wykonujących pieśni patriotyczne, to pojawiło się na widowni tylko kilka osób. Jeżeli chodzi o chodnik to jest to dla nas bardzo ważna sprawa, ale nie do końca w naszej gestii. Droga Sokolniki – Dąbrowa to droga powiatowa. Wielokrotnie zwracaliśmy się z prośbą do władz powiatu, ale otrzymywaliśmy informację o braku środków. Mieliśmy pomysł, aby wykupić grunty poza poboczem jezdni, ale nie wszyscy właściciele się zgodzili. Sprawa oświetlenia, to już nasza sprawa. I tak jak odpowiedziałem Panu poprzednio, mamy na uwadze to zrobić. Problem polega jak zwykle na braku pieniędzy. W tym roku otrzymaliśmy 1,5 mln zł mniej subwencji oświatowej i udziału z podatku PIT. To oznacza możliwość tylko dokończenia Sali gimnastycznej przy szkole w Dąbrowie również dla dzieci i mieszkańców Sokolnik. Nie będzie nas stać na projekt i budowę tej linii oświetleniowej.

Pt 2013-01-18 08:03 Pytanie: Dzień dobry Panie Wójcie. Mam pytanie kiedy wreszcie zostanie załatana dziura przy studzience kanalizacyjnej (powstała po tym jak wpadła tam śmieciarka) na ulicy Anny w Karczowie, podobno jest to droga gminna, a od zdarzenia minęło już kilka lat (jeśli dobrze pamiętam był to 2009 rok). Pisma do gminy w tej sprawie były już wielokrotniwe wysyłane. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Karczowa

Odpowiedź: Ponieważ jest to ubytek w asfalcie, to obiecuję, że jak tylko będzie wyższa temperatura zostanie to naprawione.

Cz 2013-01-17 14:34 Pytanie: Witam Zwracam się do Pana Wójta z pytaniem: Czy w planach inwestycyjnych Gminy jest ujęta budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, nawierzchni i chodników w ul. Malinowej i Poziomkowej w Dąbrowie, w tym roku bądż na przyszłe lata? Kilka lat temu (7 - 8) była opracowana dokumentacja projektowa na budowę w/w zadań, w związku z tym były wydatkowane środki finansowe z budźetu Gminy, szkoda, żeby okazało się, że były wydane bezużytecznie. Dziękuję w imieniu mieszkańców "Górki" za ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Malinową. Rozwiązanie to znacznie poprawiło bezpieczeństwo kierowców korzystających z w/w dróg. Z poważaniem Imię i nazwisko: Irena Dylong

Odpowiedź: Szykujemy się do całościowego rozwiązanie problemu dróg na Gorce w Dąbrowie. Aktualnie kończymy projekt dla ulicy Lipowej, Akacjowej, Działkowej, Nowej. Mam wielką nadzieję, że uda się zdobyć pieniądze na budowę. Państwa ulice są drogami wewnętrznymi, które nie podlegają dofinansowaniu np. ze schetynówki. Jak wielokrotnie tutaj wspominałem, sprawa rozbija się o brak środków. To nie jest nasza niewiedza dotycząca Państwa problemów, lecz kwestia wyboru: budujemy np. salę gimnastyczną czy ulice na osiedlu. Jak byśmy nie wybrali zawsze wiele osób będzie niezadowolonych.

Pt 2013-01-11 09:55  Pytanie: Witam Panie Wójcie,mam pytanie odnośnie demontażu i utylizacji eternitu.Czy mogę liczyć na dofinansowanie z urzędu gminy,jeżeli tak to w jakiej wysokości. Budynek gospodarczy ma którym znajduje się eternit grozi zawaleniem, dlatego chciałbym to jak najszybciej zdemontować.Czy mógłbym zdjąć go sam i zabezpieczyć przed pyleniem, a firmie zlecić tylko wywóz i utylizację.Pozdrawiam Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, może dokonać jedynie firma, posiadająca pozwolenie na wykonywanie takiego rodzaju usług oraz odpowiedni sprzęt i kombinezony zabezpieczające przed szkodliwym działaniem azbestu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dopuszcza się wykorzystywanie już istniejącego azbestu lub wyrobów zawierających azbest, nie dłużej niż do końca 2032 r. Do tego czasu azbest i jego wyroby winny być stopniowo usuwane z naszego otoczenia,w sposób nie zagrażający środowisku i zdrowiu ludzi. Gmina Dąbrowa zamierza w roku 2013 sporządzić „Program usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa”. Pozwoli on na uczestniczenie przez jednostkę samorządu terytorialnego w konkursach, dotujących usuwanie wyrobów zawierających azbest, których ostatecznym beneficjentem będą właściciele prywatnych nieruchomości. Obecnie Gmina Dąbrowa nie dofinansowuje z budżetu gminy indywidualnych projektów demontażu i unieszkodliwiania pokryć eternitowych. Przypominamy również mieszkańcom Gminy, iż istnieje coroczny obowiązek złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest, zlokalizowanych na danej nieruchomości. Informacja dotyczy zarówno obiektów mieszkalnych, gospodarczych, garaży oraz instalacji zewnętrznych i wewnętrznych. Informacje należy składać w Urzędzie Gminy Dąbrowa,   w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia każdego roku.

Śr 2013-01-02 08:52. Pytanie: Witam w Nowym Roku i proszę o zainteresowanie sie halą sportową , ponieważ powstala budowa jest to najbadziej nieudaną inewstycją architektoniczną 2012roku. Przypomina to barak ktory szpeci miejscowość Dąbrowa Uprzemie proszę chociaż o estetyczne pomalowanie tej budowli i zasadzenie roślinności która poprawi estetykę hali. Imię i nazwisko: Mieszkanka Dabrowy

Odpowiedź: Na budowie jesteśmy bardzo często. I pozwoli Pani, że się z Panią nie zgodzę. Po pierwsze: Sala komponuje się z budynkiem szkolnym. Po drugie: Nie stać nas na budowę „szklanej filharmonii” za dziesiątki milionów zł, to nie Opole. Ta sala spełnia najważniejszy warunek: jakości do ceny.  Sala pomieści pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej mimo, że kosztować będzie tylko 3,3 mln zł. I to jest jej olbrzymia zaleta. Sala ma służyć dzieciom i wszystkim mieszkańcom, a nie tylko „wyglądać”. Oczywiście, elewacja będzie pomalowana i zasadzimy rośliny. Pozdrawiam.

Śr 2012-12-26 12:26  Pytanie: Witam jestem byłą mieszkanką i przeglądałam biuletyn gminny i bardzo się zdżiwiłam kwotą przeznaczoną na odnowienie figurki z Chróściny ŚW. Nepomucego czy komuś sie coś nie pomieszało żeby tyle pieniędzy wydawać z gminnego budżetu? Nowa figurka by peno tańsza była a pieniądze by można przeznaczyć na inny cel.Dziwię się że mieszkańcy gminy siedzą cicho. Imię i nazwisko: Była mieszkanka

Odpowiedź: Szanowna Pani. Rzeźby w Chróścinie i Dąbrowie mają po 300 lat. Są naszym dziedzictwem, więc nie zamienimy je na nowe. Ratowanie zabytków to jedno z zadań Gminy. Na oba obiekty zyskaliśmy duże dofinansowanie z instytucji zewnętrznych i raczej oczekiwaliśmy pochwał niż takiej krytyki. Pozdrawiam

Śr 2012-11-28 10:24. Witam, mam zastrzezenia co do ,,Śmieci po nowemu''. Chodzi o to ,że moje gospodarstwo C wywozi śmieci raz w miesiącu płacąc przy tym 23 zł.i taki wywóz mi wystarcza. Jeżeli będę musiała wystawiać co dwa tygodnie kosz to on będzie praktycznie pusty chyba ,że nie będe segregować śmieci,które trafią do 120l pojemnika.Mam piec na drzewo więc mam bardzo mało popiołu,reszta śmieci jest segregowana,więc taki wywóz jaki mam teraz mi wystarcza,nie mam zamiaru ponosić większych kosztów z tym związanych.Z poważaniem. Imię i nazwisko: Mieszkanka Niewodnik

Śr 2012-11-28 14:11. Witam Pana Zbliża się koniec roku,więc konieczne będzie podjęcie uchwały dot.gospodarowaniem odpadami. Proszę o informację wg jakiego kryterium (ilośc osób, powierzchnia mieszkania itp.) zgodnie z ustawą będą naliczane opłaty. Czy zostało już to ustalone ? czy może tak jak w Gminie Opole należałoby przeprowadzić głosowanie wśród mieszkańców Gminy ? Imię i nazwisko: mieszkanka Karczowa

Na wstępie jeszcze raz przypominam: zmiany w systemie odbioru śmieci nie są moim pomysłem ani Gminy. Sejm Polski zadecydował, że od lipca 2013 roku Gminy mają przejąć „opiekę” nad śmieciami i wyposażył  nas w ustawę, która budzi wielkie emocje i kontrowersje. Ustawa daje możliwość naliczania opłaty śmieciowej od mieszkańca, od zużytej wody, od powierzchni nieruchomości lub od nieruchomości ryczałtowo. Żadna z tych metod nie jest zdaniem większości dobra, bo nie wiąże opłaty z ilością produkowanych śmieci ani z wielkością usługi (jak było do tej pory).  Wiele gmin protestuje lub nie uchwala zadanych prawem uchwał, tak aby to Wojewoda narzucił gminom ostateczne rozwiązanie. My zdecydowaliśmy się na dosyć karkołomne rozwiązanie, by podjąć uchwałę, według której naliczenie następowałoby na podstawie ryczałtu za gospodarstwo (ale ryczałt jest uzależniony od wielkości gospodarstwa związanej z liczbą mieszkańców). Karkołomne bo większość prawników uważa, że ta metoda łączy dwa rozwiązania (od gospodarstwa i od liczby mieszkańców) co jest niezgodne z ustawą. Dochodzą do nas jednak głosy, że ustawa miałaby być w tym względzie zmieniona i być może nasze rozwiązanie uzyska akceptacje nadzoru Wojewody. Ryczałt dobraliśmy tak, aby powiązać go z liczbą wywozów i kosztami związanymi z odbiorem worków z posegregowanymi śmieciami i tak, by opłata nie odbiegała znacząco od dotychczasowych opłat. Jeżeli nie uzyskamy na to zgody, będziemy musieli dokonać zmian w uchwałach i naliczać najprawdopodobniej od osoby (metoda ta jest wybierana przez większość  jako najmniejsze zło).

A teraz konkretnie odniosę się do pierwszego pytania: Przedstawiona liczba wywozów i ich częstotliwość to absolutne minimum. Wiedząc, że prawie połowa rodzin 3 i 4 osobowych korzysta tylko z jednokrotnego wywozu w miesiącu to taką częstotliwość zaproponowaliśmy. Choć zdajemy sobie sprawę, że pozostałe rodziny z tej grupy domówią sobie dodatkowo kosz co dwa tygodnie jak mieli do tej pory (obliczenia na końcu tekstu). Natomiast nie do przyjęcia jest, że gospodarstwa z grupy C (od 5 do 7 osób) korzystają z wywozu tylko raz na 4 tygodnie. W ogóle, tak naprawdę nie ma o co kruszyć kopii, bo jeśli nie przejdzie nasze rozwiązanie to będzie pani (Gospodarstwo C) musiała zapłacić nie 43 zł, ale kwotę od ilości osób czyli 65 zł (5 osób w rodzinie) lub 78 (6 osób w rodzinie) lub 91 zł (7 osób w rodzinie). I ta opłata nie jest już w żaden sposób powiązana z liczbą wywozów (najczęściej inne Gminy proponują jak leci wywóz raz na dwa tygodnie). Może pani sobie również policzyć swoją opłatę przy zastosowaniu innych metod od metra kwadratowego domu (w Opolu propozycja była 0,55 zł za 1 m2) lub od zużytej wody miesięcznie (w Opolu propozycja 5,20 zł za 1 m3) . Jak by nie liczyć nasza propozycja jest zdecydowanie korzystniejsza. Natomiast segregować i tak pani musi, bo inaczej stawki tak w naszym rozwiązaniu jak i w opłacie od osoby są podwójne. Oczywiście nie dał nam rząd  narzędzi jak to skutecznie sprawdzać, ale na pierwszej deklaracji trzeba zaznaczyć czy pani będzie segregować śmieci czy nie.

Oto tabelka pokazująca opłaty przyjęte w uchwale naszej Gminy (3 kolumna) oczywiście przy założeniu segregowania śmieci i kompostowania bioodpadów (kwoty miesięczne) oraz dla porównania inne rozwiązanie i opłaty dotychczasowe.
 

Liczba osób w gospodarstwie

Nasze rozwiązanie*

Opłata w naszym rozwiązaniu

Opłata od osoby

po 13 zł**

Opłata dotychczasowa***

1

Gospodarstwo A

23

13

21

2

Gospodarstwo B

26

26

23

3

Gospodarstwo B

26

39

23

4

Gospodarstwo B

26

52

23

5

Gospodarstwo C

43

65

40

6

Gospodarstwo C

43

78

40

7

Gospodarstwo C

43

91

40

8

Gospodarstwo D

72

104

69

9

Gospodarstwo D

72

117

69

10

Gospodarstwo D

72

130

69
 

*Gospodarstwo A – wywóz 80 l raz na 4 tygodnie + wywóz worków z segregowanymi raz na miesiąc

Gospodarstwo B – wywóz 120 l raz na 4 tygodnie + wywóz worków z segregowanymi raz na miesiąc

Gospodarstwo C – wywóz 120 l raz na 2 tygodnie + wywóz worków z segregowanymi raz na miesiąc

Gospodarstwo D – wywóz 240 l raz na 2 tygodnie + wywóz worków z segregowanymi raz na miesiąc

** 13 zł to średnia jaką przyjmują inne Gminy w swoich uchwałach

***opłata dotychczasowa zgodnie z usług podaną wyżej przy rodzaju gospodarstwa.

Teraz jeszcze obiecane obliczenie np. dla rodzin 3 i 4 osobowych, które do tej pory korzystały z wywozu 120 l co dwa tygodnie. Te rodziny będą mogły jak dotychczas domówić dotykowy wywóz co pozwoli im zachować dotychczasowy standard wywozu. Ten dodatkowy koszt to 17 zł  czyli np. rodzina 4 osobowa zapłaci za co-2 tygodniowy wywóz 26+17=43 zł (dotychczas koszt wynosił niecałe 40zł). Oczywiście uchwała o usługach dodatkowych przewiduje również możliwość zwiększenia sobie pojemników (z 80 na 120l i 120 l na 240 l).

I na koniec: proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Cała akcja wyjaśniająca zasady wywozu śmieci, naliczania opłat, wypełniania deklaracji nastąpi w miesiącach marcu i kwietniu po uzyskaniu ostatecznych rozwiązań zatwierdzonych przez wojewodę (nowe zasady mają obowiązywać dopiero od lipca, a biorąc pod uwagę protesty społeczne i samorządowe może dojść jeszcze do kilku zmian lub do całkowitego wycofania się rządu z tej reformy) .

Pn 2012-12-03 19:28 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, zwracam się z ogromną prośbą o zainteresowanie się porządkiem a raczej jego brakiem przy ulicy Zamkowej w Dąbrowie. Ulica położona jest na obszarze zamkowym a raczej nie świeci pałacową czystością. Na terenie parku palone są ogniska, wyrzucane śmieci. Z całą przykrością muszę przyznać że na w/w obszarze źle się dzieje i nie jest to dobra wizytówka gminy a szkoda. Imię i nazwisko:

Pt 2012-11-30 13:12 Pytanie: Dzień dobry Panie Wójcie,chciałabym zapytać kiedy możemy spodziewać się jakich kolwiek działań na obszarze dąbrowskiego zamku. Obiekt stoi i marnieje nie wspominając już o przyległym kompleksie parkowym. Równocześnie proszę przyjrzeć sie magazynowi przynależącemu do Zamku,położonemu przy ulicy Zamkowej. Obiekt jest nieestetyczny, grozi zawaleniem, w żaden sposób nie jest zabezpieczony.Cały kompleks zamkowo -parkowy strasznie zaniedbany!!!!ZGROZA Imię i nazwisko: mieszkanka

Pytanie: Ponieważ oba pytania dotyczą tego samego, pozwolą Państwo, że odpowiedź będzie jedna. Doskonale zdajemy sobie sprawę z fatalnej sytuacji tego zabytku, ale powtórzę po raz n-ty: teren pałacu, parku i tego byłego magazynu należy do Uniwersytetu Opolskiego, a nie do Gminy. My możemy tylko zwracać uwagę i odwoływać się do poczucia porządku i gospodarności władz Uniwersytetu. W ostatnim miesiącu już dwukrotnie spotkaliśmy się z panem wicekanclerzem i nową panią Kanclerz Uniwersytetu, żeby naświetlić im tragiczny stan tego zabytku.  Dwa lata temu powołaliśmy specjalne Stowarzyszenie „Dąbrowskie Skarby”, żeby jeszcze dodatkowo wzmóc nacisk na uczelnię. Nasz GOKiR organizuje przegląd poezji śpiewanej Zamczysko, żeby również dzięki telewizji pokazać wspaniałość historyczną i architektoniczną pałacu, przy jednoczesnym wielkim zaniedbaniu. O stanie pałacu zawiadamialiśmy wielokrotnie również Konserwatora Zabytków Niestety skutki są mierne. Tak jak nie możemy bezpośrednio nakazać panu Xsińskiego np. otynkowania domu, bo to jego prywatna własność, tak samo nie mamy wpływu na remontowanie i utrzymanie  porządku na terenie będącym własnością Uniwersytetu. Mało tego sami nie możemy przeznaczyć gminnych pieniędzy na  te zadania. Nasz stosunek do historii i zabytków i zaangażowanie widać najlepiej przy wyremontowaniu kapliczek i figur św. Jana Nepomucena w Chróścinie i Dąbrowie. Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że należą do nas, zostały pięknie odrestaurowane. Zapraszam na poświęcenie kapliczki w Dąbrowie przed wejściem na teren zamku, w niedzielę 9 grudnia po Mszy Św, która rozpocznie się o 11:45. Może ten dobry przykład wpłynie w końcu na władze uczelni.

Śr 2012-11-28 14:07 Pytanie: Witam Pana Proszę o informację czy jest planowany remont ulicy Szkolnaj i ulicy Grobli w Karczowie ? jeśli tak to w jakim terminie. A jeśli nie jest planowany do dlaczego i kiedy bedzie ujęty w budżecie Gminy? Imię i nazwisko: mieszkanka Karczowa

Odpowiedź: W ogólnych zamierzeniach moich jest oczywiście planowany remont tej drogi, natomiast nie jest ujęty w budżecie. Niestety otrzymaliśmy informację od Ministra Finansów (20 października), że subwencja oświatowa oraz subwencja z podatku PIT od mieszkańców na rok 2013 będzie o 1,5 mln zł mniejsza niż w tym roku. Jest to dla nas olbrzymi i nieprzewidziany cios. Od kilku lat subwencje te były na tym samym poziomie lub zdecydowanie rosły. Dlatego na przyszły rok w inwestycjach ująłem tylko dokończenie budowy Sali gimnastycznej w Dąbrowie, wkład własny do projektu oczyszczalni przydomowych oraz zadania funduszu sołeckiego. Mam nadzieję, że przed końcem mojej kadencji uda się znaleźć pieniądze (duże nadzieje wiąże z powstaniem planu zagospodarowania i strefy ekonomicznej przy grzybku)na remont dróg w gminie, ale proszę tego nie traktować jak obietnicy, bo byłoby mi przykro panią rozczarować.

Śr 2012-11-14 14:01 Pytanie: Na terenie naszej gminy zauważyłem że wymienia się oprawy uliczne. Dlaczego często wymieniane oprawy są gorsze od starych, a już na pewno dają o wiele mniej światła ? Po wymianie jest dużo ciemniej. Imię i nazwisko: Bogdan Suchy

Odpowiedź: Szanowny Panie Bogdanie jest to kompletnie niemożliwe, gdyż stare „trumny” oświetlały tylko siebie. Teraz energooszczędne lampy nawet najmniejszej mocy (75W) są zdecydowanie lepsze. Niech pan nie patrzy na samą lampę tylko na to co ona oświetla. Jeżeli jednak dalej pan twierdzi, że jest gorzej to proszę podać adres i my przyjedziemy wraz z Tauronem na interwencję. Otrzymaliśmy mnóstwo podziękowań od sołtysów i mieszkańców po modernizacji oświetlenia. Tauron dowiesił ponad 100 nowych punktów i jeszcze kilkanaście będzie dowieszonych. Mieliśmy jedynie kilka interwencji dotyczących przewieszenia lampy z jednego słupa na drugi. Natomiast nie było głosu, że gdzieś jest ciemniej niż było. Nie po to robię modernizację, żeby ktoś był niezadowolony. W ostatnich dniach kilkakrotnie od 17.00 do 20.00 jeździłem po gminie, żeby jeszcze wyeliminować niedociągnięcia, dlatego chętnie Pana odwiedzę. Panie Bogdanie, czekam na zaproszenie. Marek Leja

Wt 2012-11-20 19:17 Pytanie: dzien dobry panie wojcie. ja mam pytanie czy od stycznia linie nr 13 i 16 beda kursowac jak do tej pory? Imię i nazwisko: mieszkaniec Gminy

Cz 2012-11-15 18:28 Pytanie: szanowny panie wójcie co z Autobusami lini 13 i 16.? To prawda ze chce pan aby jezdzilo jeszcze mniej kursów.? juz i tak jezdzi bardzo malo.!!! Imię i nazwisko: mieszkaniec gminy

Pn 2012-11-12 20:00 Pytanie: Dzień dobry Panie Wójcie mam pytanie jak wygląda sprawa dofinansowania w sprawie kursowania autobusu lini 13 , bo jak mi wiadomo to jedynie Gmina Dąbrowa w tej sprawie nie wykazuje zainteresowania z MZK Opole Imię i nazwisko: Mieszkana Sławic

Odpowiedź: Linie nr 13 i 16 będą w 2013 roku kursowały jak do tej pory. Już od  prawie roku (21.12.2011) obowiązuje nas porozumienie zawarte między naszą gminą a gminą Opole dotyczące współfinansowania linii 13 i 16.  Ciężko wypracowane porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony. I jak do tej pory żadna ze stron nie chce go zrywać. Dlatego nie wiem skąd się biorą takie plotki, których pokłosie słyszę w Państwa pytaniach. Rozumiem, że nie wszyscy muszą swojego Wójta lubić, ale insynuacje o „braku zainteresowania” czy pytania „chce pan aby jeździło jeszcze mniej kursów?” świadczą o braku zaufania do mnie.  Mimo to cieszę się, że Państwo najpierw pytają u źródła, a nie dzwonią od razu do mediów. Po to zakładka „Pytania do Wójta” na naszej stronie została stworzona, by mogli Państwo otrzymać informację z pierwszej ręki. Dziękuję za wszystkie pytania. Marek Leja

Śr 2012-11-14 17:33 Pytanie: Witam Panie Wojcie, prosze powiedziec nam wszystkim obywatelom kiedy powstanie rondo na grzybku.pozdrawiam. Imię i nazwisko: matejka marek

Odpowiedź: Powstanie ronda na „grzybku”, które jest przez nas oczekiwane i wytęsknione, tak ze względu na przeciwdziałanie wypadkom, jak i ze względu na powstającą tam strefę ekonomiczną zależy od właściciela drogi czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gminy nie budują autostrad, linii kolejowych czy skrzyżowań i rond na drogach krajowych. Koszty takich inwestycji przekraczałyby możliwości finansowe gmin. Na te cele pieniądze od Państwa otrzymuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu i to ona jest odpowiedzialna za budowę tego ronda. My bardzo często interweniujemy w tej sprawie, bo jak wspomniałem na wstępie bardzo nam na powstaniu tego ronda zależy. Podpisałem nawet z Miastem Opole porozumienie, aby wzmóc nacisk na Generalną Dyrekcję również poprzez Prezydenta i  pana Marszałka. Pierwsze informacje były bardzo optymistyczne, ale obecnie rzecznik GDDKiA pan Michał Wandrasz publicznie mówi o braku środków z Warszawy na rozpoczęcie procedury projektowania tego ronda.

Wt 2012-11-13 14:23 Pytanie: Witam Szanownego Pana Wójta! Chciałbym zapytać czy w Nowej Jamce powstanie jakaś drużyna np: siatkówki lub piłki nożnej. Czy w ogóle powstanie ? Imię i nazwisko: Jarosław Juszczak

Odpowiedź: Takie inicjatywy tworzą się oddolnie. Wójt nie ma mocy, aby stworzyć taką drużynę. Wszystkie drużyny w naszej gminie należą do Gminnego Zrzeszenia LZS (prezes pani Idalia Wojciechowska- Prądy). Gwoli informacji nie mamy żadnej drużyny siatkówki startującej w rozgrywkach, natomiast jeżeli chodzi o piłkarskie zespoły jest ich tyle (10), że powoli nie ma kto w nich grać (przed miesiącem wycofała się drużyna LZS Narok). Jeżeli zaś chodzi o granie rekreacyjne, to polecam nowe mini-boisko przy Świetlicy w Nowej Jance lub za rok do nowo budowanej pełnowymiarowej hali sportowej do Dąbrowy.

Cz 2012-10-25 10:58 Pytanie: dzień dobry, jestem mieszkańcem Turzoka, ostatnio otrzymaliśmy pocztą informację o planowanym położeniu asfaltu na Al. Róż. Czy już wiadomo, kiedy ta inwestycja będzie miała miejsce ? Imię i nazwisko: mieszkaniec

Odpowiedź: Otrzymaliście Państwo jako strona postępowania informację w procedurze projektowania dróg na Osiedlu na Turzoku. Projekt zostanie ukończony w tym roku.  Według naszych planów realizacja tej inwestycji nastąpi  etapami w latach 2013-14 w ramach posiadanych środków.  Mam nadzieję, że do końca mojej kadencji temat zostanie zamknięty.

Pytanie: Dzień dobry Panie Wójcie chciałabym zapytać czy dziecko, które nie ma meldunku stałego na terenie gminy Dąbrowa a jest jedynie mieszkańcem Gminy i ma ewentualnie zameldowanie czasowe ma prawo do korzystania z publicznego przedszkola na takich samych zasadach jak dziecko, które jest mieszkańcem Gminy Dąbrowa, jest zameldowane na czas stały i rodzice posiadają dowód wydany przez Wójta Gminy Dąbrowa. Imię i nazwisko: Mieszkanka Gminy

Odpowiedź pana dyr. Staszowskiego: „Odpowiadając Pani na zapytanie stwierdzam, że dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a więc zameldowane czasowo mają takie same prawo do korzystania z przedszkola jak dzieci zameldowane na stałe. Przepisy oświatowe nakazują szkołom kontrolę realizacji przygotowania przedszkolnego w swoim obwodzie. W chwili obecnej dzieci 6 i 5 letnie są zobowiązane realizować obowiązek przygotowania przedszkolnego, a szkoły kontrolują ten obowiązek u dzieci zameldowanych na stałe i czasowo   w swoim obwodzie. W związku z powyższym dzieci zameldowane czasowo mają nie tylko prawo, ale i obowiązek uczęszczania do przedszkola, a gmina, w której dziecko zamieszkuje musi zapewnić im taką możliwość.”

Tyle pan Dyrektor, ja zaś ze swojej strony dodam, że już od wielu lat udaje się nam znaleźć miejsce dla wszystkich, którzy muszą iść do przedszkola, jak i dla tych młodszych dzieciaków, których rodzice pracują. Niestety niekiedy te wolne miejsca są w przedszkolach w innych miejscowościach Gminy. Trzeba jednak stwierdzić z dumą że jesteśmy jedną nielicznych gmin, które mają aż 7 przedszkoli (5 głównych i 2 zamiejscowe) i rok rocznie Rada Gminy przyznaje aż 3  mln zł na te przedszkola. Pozdrawiam  Marek Leja

Pytanie: witam panie wójcie chciałbym zapytać co słychać z chodnikiem w Naroku czy się go w końcu doczekamy bo jak narazie to tylko słyszymy o przedłużaniu aneksem zatwierdzenia projektu jak to długo może jeszcze trwać pozdrawiam mieszkaniec Naroka

Odpowiedź: Niestety procedura projektowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich cały czas trwa i przez to nasza umowa na dofinansowanie jest aneksowana. Niestety nie mamy na to żadnego wpływu. ZDW przedłużenie projektu tłumaczy trudnościami z uzyskaniem zgód ze strony  Agencji Nieruchomości Rolnych.

Cz 2012-09-20 12:04 Pytanie: Witam czy w świetle zmian w ustawie o wywozie opdadów,od stycznia 2013r. gmina przejmie na siebie wywóz smieci od mieszkańców? jeśli tak to czy stawki ulegną zmianie? Imię i nazwisko: Kasia mieszkanka Sławic

Odpowiedź: Gmina zgodnie z ustawą przejmie te obowiązki od lipca 2013 roku. Stawki według ustawy mogą zależeć do mieszkańca, nieruchomości, zużycia wody czy powierzchni domu. Prace nad wyborem sposobu naliczania stawki trwają. Trudno powiedzieć czy stawki wzrosną i o ile, bo dziś płacimy za konkretną usługę. Prosty przykład dziś rodzina niezależnie ilu osobowa płaci za dwukrotny wywóz w miesiącu plus za worki na segregowane ok. 40 zł. Jeżeli przyjmiemy od lipca kryterium osobowe- np. 12 zł od osoby, to np. rodzina 4-osobowa zapłaci 48 zł, a 3-osobowa tylko 36 zł, a 7 osobowa aż 84. Przed podjęciem konkretnych uchwał będziemy Państwa informować o projektach opłat.

So 2012-09-15 21:55 Pytanie: Witam Chciałbym zapytać, dlaczego nie ma żadnych informacji o wyborach uzupełniających na pierwszej stronie Urzędu Gminy Dąbrowa, nie ma również informacji w zakładce aktualności. Informacja w BIP nie jest powszechna, i nie zwalnia ona Wójta od informowania mieszkańców gminy Dąbrowa o tak ważnym wydarzeniu jakim są wybory uzupełniające. Imię i nazwisko: Krzysiek mieszkaniec

Odpowiedź: Informacja została dzisiaj (17.09) umieszczona choć tak naprawdę to Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z prawem jest tym najważniejszym miejscem, w którym informacje o wyborach muszą się ukazać (poza tablicami ogłoszeń). To właśnie BIP jest najpowszechniejszych przekazicielem informacji  i jest obowiązkowy dla każdej Gminy. Wszystkie dokumenty pokazujące się na BIP-ie są rejestrowane (godziny wprowadzenia i zmian) i tylko one zapewniają sprawdzenie czy dana informacja została zaprezentowana publiczności (przetargi, decyzje, oświadczenia, wybory). Do niedawna niektóre Gminy w ogóle nie miały swoich stron internetowych (w sensie promocyjnym) poza właśnie BIP-em. Natomiast informacje o kandydatach i zachęcanie do wyborów należą do Komitetów Wyborczych a nie do Urzędu Gminy, który powinien być bezstronny. Pozdrawiam. ML

Śr 2012-09-12 17:45  i Śr 2012-09-05 23:44  Ta sama osoba podpisująca się Imię i nazwisko: znajomy Wójta oraz Imię i nazwisko: Janusz C. prosi mnie o pomoc i interwencję. Ponieważ pytanie zawiera informacje, które mogłyby naruszyć czyjeś dobra osobiste, nie mogę umieścić tego pytania w sieci. Natomiast proszę o bezpośredni kontakt ze mną (77 4641010, mail wojt@gminadabrowa.pl). Pańska anonimowość zostanie zachowana, a sprawę zbadam bardzo dokładnie. Pozdrawiam Ml

Śr 2012-09-12 08:57 Pytanie: witam moje dziecko jeżdzi na rowerze do szkoły z Wrzosek niestety pomimo ograniczenia prędkości ludzi jeżdzą jak wariaci można by pomyślec albo o zwęzeniu ulic lub innej formie Imię i nazwisko: aga

Odpowiedź: W terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości, na spotkaniu z Komendantem Policji w Niemodlinie prosiłem o częstsze kontrole. Nie ma mowy natomiast o zwężaniu dróg (to przecież droga powiatowa) czy budowie „garbów”. Myślę, że swoją rolę spełnia przecież chodnik. Pozdrawiam ML

N 2012-09-09 17:23 Pytanie: Proszę o informację kto we wsi w Karczowie jest odpowiedzialny za wykaszanie rowów wzdłuż ulicy Szkolnej na wysokości pól ? Przez cały wiosenno-letni okres ani razu rowy przy ulicy szkolnej nie zostały wykoszone. Wyrośnięte chwasty przy ulicy osiągnęły obecnie wysokość powyżej metra. Nadmienię,iż jedyne miejsce o które dba sołtys w naszej wsi to boisko, które jest bardzo regularnie koszone pod jego nadzorem, natomiast o tereny pozostałe wzdłuż ul.Szkolnej na wysokości pól nikt nie dba. Bardzo proszę o interwencję. Imię i nazwisko: Mieszkanka ulicy Szkolnej w Karczowie

Odpowiedź: Przy drodze gminnej w terenie niezabudowanym pracownicy Urzędu koszą pobocza drogi. Zleciłem tą pracę. Dzisiaj (17.09) powinno być już zrobione i … posprzątane J. Pozdrawiam ML

Pt 2012-08-31 12:02 Pytanie: Panie Wójcie, czy nie obawia Pan się problemów przy budowie hali sportowej, firma która wygrała przetarg na budowę hali dotychczas nie budowała jeszcze takiego obiektu. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Janusz C.

Odpowiedź: Firma „Modern-Bud” została wyłoniona w przetargu.  Firma przedstawiła referencje, w których  wykazała wybudowanie hali sportowej w Zębowicach, hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl. oraz krytej pływalni w Oleśnie. Wszystkie obiekty kubaturowo i kosztorysowo zbliżone lub większe od naszej inwestycji. Nie wiem więc, skąd ma pan informacje, że ta firma „nie budowała jeszcze takiego obiektu”.  Pozdrawiam serdecznie i zawsze zapraszam we wszystkich sprawach do zapoznania się w Urzędzie Gminy z pełną dokumentacją  - Wójt Gminy

Wt 2012-08-28 15:25 Pytanie: Panie Wójcie, przeglądałem na BIPie naszej gminy informację o rozpoczęciu budowy hali sportowej przy Zespole Szkół, czy wzorem innych tego typu inwestycji przy hali będzie również siłownia? Pozdrawiam Andrzej z Dąbrowy Imię i nazwisko: Andrzej O.

N 2012-08-26 23:15 Pytanie: Szanowny panie Wójcie, czy przy przy nowowybudowanej hali sportowej w Dąbrowie będzie również siłownia tak potrzebna w naszej wsi siłownia. Pozdrawiam Imię i nazwisko: Adam z Dąbrowy

Odpowiedź : Tak, będzie. Choć nazwanie tego siłownią byłoby przesadą. Będzie po prostu osobna salka do ćwiczeń siłowych (atlas, sztanga), umieszczona w części łącznikowej pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną.

Cz 2012-08-23 21:21 Pytanie: Witam, mam pytanie czy ulica Św. Józefa w Chróścinie na osiedlu doczeka się w najbliższym czasie na asfalt. Proszę o odpowiedź. Imię i nazwisko: Mieszkaniec osiedla

Odpowiedź : Z budżetem Gminy jest jak z budżetem domowym. Robimy to, na co nas stać. Dlatego w jednym roku planujemy mały remont, w drugim wakacje, a w trzecim zakup telewizora.  Powoli, ale systematycznie buduję drogi na Osiedlu w Chróścinie (2008 najgorsza część ul. Św. Józefa, 2009 najgorsza część ulicy Ogrodowej, 2011 ul. Polna i ul. Ogrodowa przy dotacji ze schetynówki dla dróg gminnych, a taką jest trasa Polna, Ogrodowa, Piaskowa; ulica Św. Józefa nie ma statusu drogi gminnej, jest tylko osiedlowa i dlatego nie mogła być robiona wspólnie w inwestycji z 2011 roku, również 2011 przy współudziale Gminy tak potrzebny chodnik i odnowienie drogi powiatowej – ulica Kolejowa). Przyzna pan że w ciągu 5 lat to niemało.  Pozostała mi część ulicy św. Józefa i po przejęciu od kolei ul. 1-go Maja. To będą kolejne inwestycje drogowe na osiedlu, tak abym kończąc kadencję w 2014  mógł uznać sprawę lewostronnego Osiedla ( bo już czekają po drugiej stronie mieszkańcy ulicy Słonecznej)  za zakończoną.

Cz 2012-08-16 08:59 Pytanie: Mam pytanie czy w nowym roku szkolnym będą organizowane zajęcia bezpłatne dla dzieci organizowane przez GOKiR. Chodzi i o to że w tamtym roku były zajęcia taneczne, mażoretki, fitness, gospel, orkiestra itd. Ale tak naprawdę nie było zajęć konkretnie przeznaczonych dla chłopców. Może dyrektor GOKiRu pomyślał by teraz np; o zajęciach dla małych piłkarzy albo zajęciach karate .Imię i nazwisko: :)Mieszkanka Dąbrowy

Odpowiedź :  W Mechnicach i Sławicach przy LZS funkcjonują drużyny trampkarzy, natomiast w Chróścinie przy powstającym Orliku chcemy stworzyć grupę najmłodszą piłkarską, która zaczęłaby funkcjonować  w przyszłym roku. W trakcie wakacji przy korcie w Dąbrowie trwała nauka gry w tenisa. Jeśli znalazłaby się grupa chętnych to Dyrektor takie zajęcia stworzy. (Tel 4641010 w. 213)

Śr 2012-08-01 00:10 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, czy planowane jest ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż drogi przebiegającej przez Dąbrowę? Jeżeli tak, to kiedy można się tego spodziewać? Imię i nazwisko: pp

Odpowiedź :  Sprawa postawienia ekranów została przekazana Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tej sprawie interweniowaliśmy wielokrotnie. „Generalka” planuje rozbudowę tej drogi do kategorii S i wtedy ekrany byłyby konieczne. My w tej sprawie podobnie jak w przypadku krzyżówki możemy tylko prosić  i zabiegać o ekrany, co czynimy.

Pn 2012-07-30 12:57  Pytanie: Panie Wójcie, czy oświadczenia majątkowe radnych przed publikacją podlegają jakiejś weryfikacji? Radny Kazimierz Wocka podaje do informacji datę urodzenia 3.06.2012 r. Pomyłka w dacie urodzenia, a co dopiero pomyśleć jakie bzdury podawane są w części dotyczącej uzyskiwanych dochodów. Imię i nazwisko: Mieszkanka gminy

Odpowiedź :  Mylić się jest rzeczą ludzką. Pani również w pytaniu popełniła błąd, bo taka data urodzenia widnieje u pana radnego Kazimierza Wojdyły, a nie Wocki. My natomiast przed publikacją nie możemy ingerować, ani nic zmieniać w oświadczeniu, które składa radny i pod nim się podpisuje. Co do części dotyczącej dochodów, to wraz z oświadczeniem składane są PIT-y i Urząd Skarbowy, do którego trafia takie oświadczenie weryfikuje wszystkie dane zawarte w oświadczeniu.

Wt 2012-07-10 19:07 Pytanie: Dlaczego w nocy godz.1.00 z niedzieli na poniedziałek w Żelaznej wyje syrana w OSP budząc mieszkańców, czy nie ma innej możliwości powiadamiania strażaków? z tego co wiem są takie mozliwosci. Wywróciło się drzewo w Zelaznej na ul. Opolskiej i to dlatego trzeba stawiać całą miejscowość i nie okoliczne miejscowości? albo wozy bojowe jadą w środku nocy i wyją tylko po co, proszę na przyszłosć o rowiązanie tego problemu panie Wójcie. Imię i nazwisko: mieszkaniec Żelaznej

Odpowiedź: Alarmowania i dysponowania poszczególnych jednostek OSP do akcji ratowniczych dokonuje Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu a nie Urząd Gminy. . Alarmowanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej i w Ochotniczych Strażach Pożarnych procedurami  poprzez włączenie syren alarmowych zainstalowanych w jednostkach OSP,  a funkcjonujących w ramach Zintegrowanego Systemu Alarmowania    i Ostrzegania Ludności .

Członkowie niektórych jednostek OSP, w zależności od stopnia wyposażenia mogą jednocześnie z sygnałem alarmowym syreny otrzymać komunikat alarmowy na telefon komórkowy. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP w Opolu nie ma jednak możliwości przesłania tylko samych SMS-ów  - może to być tylko funkcja towarzysząca.

Samochód strażacki zadysponowany do akcji ratowniczych jest pojazdem uprzywilejowanym.  Zgodnie z 2 ust. 38 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” ( tekst jednolity  z 2012r.) pojazd uprzywilejowany to  pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi… Zgodnie z dalszymi przepisami cytowanej ustawy „po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego”. Według wyjaśnień uzyskanych od Naczelnika OSP Żelazna , w czasie wyjazdu do  działań ratowniczych związanych z usuwaniem powalonego drzewa, strażacy używali tylko sygnałów świetlnych bez użycia sygnałów dźwiękowych. To,  że zdarzenie miało miejsce w Żelaznej, nie ma znaczenia dla działań ratowniczych dla jednostki OSP Żelazna. Każda jednostka zadysponowana do działań ratowniczych ma obowiązek stosowania przepisów drogowych dot. pojazdów uprzywilejowanych, w czasie dojazdu do miejsca zdarzenia. Informację sporządził: Inspektor UG - Jerzy Michalczyk

Biorąc powyższe pod uwagę mogę jedynie prosić Państwa o wyrozumiałość oraz życzyć sobie i Państwu jak najmniejszej liczby takich, koniecznych wyjazdów OSP do akcji. Pozdrawiam Marek Leja

Śr 2012-07-04 16:07 Pytanie: panie wojcie..prosze mi powiedziec ile lat  urzad gminy powinien archiwizowac dokumety ..mam na mysli decyzje wydane  przez urzad gminy.. pozdrawiam. Imię i nazwisko: zainteresowany..

Odpowiedź: Na tak zadane pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bowiem o długości przechowywania nie decyduje forma korespondencji służbowej ( decyzja, postanowienie, czy pismo), ale zakres przedmiotowy. Z reguły, zgodnie z obowiązującą obecnie instrukcją kancelaryjną, okres przechowywania korespondencji służbowej wynosi  od 5 do 20 lat, od  daty wytworzenia. Po tym czasie wobec  korespondencji  oznaczonej literą B  występuje się do Archwiwum Państwowego o wyrażenie  zgody na fizyczną likwidację, natomiast korespondencję oznaczona literą A przekazuje się do dalszego przechowywania do Archiwum Państwowego w Opolu.  - rudolf szymainda sekretarz gminy dabrowa.  PS. Proszę podać po prostu o jaką decyzję chodzi. Udzielimy dokładnej  odpowiedzi.

N 2012-06-24 13:56 Pytanie: mam pytanie dotyczace kanalizacji w Zelaznej  kiedy rozpoczna sie prace tej inwestycji gdyz koncze remont domu i nie wiem co zrobic z szambem. Imię i nazwisko: mieszkanka Zelaznej

Odpowiedź: Tydzień temu Urząd Marszałkowski ogłosił listę rankingową  wniosków do PROW. Znaleźliśmy się niestety na 31. miejscu - pierwszym na liście rezerwowej. Oznacza to, że po przeprowadzeniu przetargów na zadania z listy podstawowej dzięki uzyskanym oszczędnościom w innych gminach, najprawdopodobniej  będzie możliwa realizacja naszego zadania czyli budowy kanalizacji w Żelaznej. Z tych względów rozpoczęcie budowy kanalizacji nastąpi w przyszłym roku. - marek leja

Śr 2012-06-20 13:30 Pytanie: Witam, co trzeba zrobić by wydarzenie kulturalne zostało opisane w gazetce gminnej? Czy należy zgłosić to do  wydarzenie do autorów artkułów, zaprosić ich na nie i napisać im artykuł i dać zdjęcia? Jakimi kryteriami kierują się autorzy dobierając materiał? Imię i nazwisko: Mieszkanka Gminy Dąbrowa

Odpowiedź; Najlepszym sposobem na umieszczenie relacji z danego wydarzenia, jest napisanie artykułu i wraz z dołączonymi zdjęciami i wysłanie go na adres podany w stopce redakcyjnej każdego wydania Życia Gminy Dąbrowa (gokir@gminadabrowa.pl). Z uwagi na ilość wydarzeń kulturalnych w Gminie, nie na każdym udaje się być. Wiele z nich odbywa się np w tym samym czasie, stąd taka forma dostarczenia materiału jest najlepsza. Ponieważ  Gazetka ukazuje się do 25 dnia każdego miesiąca, jej skład odbywa się do 10 dnia każdego miesiąca. Relacje z wydarzeń, które odbyły się po 10-tym  na ogół zamieszczane są w następnym numerze. Warto przy tym zapowiedzieć, że artykuł z danego wydarzenia powstanie, wówczas bez względu na ilość zamieszczanych materiałów dla tego tekstu "trzymane" jest miejsce.  Serdecznie zapraszamy do każdej formy współpracy, a teksty powstające u  mieszkańców Gminy są nam szczególnie bliskie i chętnie z nich korzystamy, zastrzegając sobie jedynie pracę redakcyjną przy nadsyłanych materiałach (np. niezbędne skróty, korekty językowe itp.).  Zbigniew Janowski -  dyrektor GOKiR-u

Pytanie: Dzień dobry. Jako przyszła mieszkanka gminy Dąbrowa zajrzałam na Państwa stronę internetową w celu informacyjnym i trafiłam również na ten dział. Jestem pod wielkim wrażeniem przejrzystości strony, informacji zawartych na niej, jak również możliwości zadawania pytań do Pana Wójta i profesjonalnych oraz konkretnych odpowiedzi na nie. Dziękuję i gratuluję:) Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Przyszła mieszkanka Wrzosek Odpowiedź: Dziękuję za przychylna opinię i mam nadzieję, że nie zmieni Pani tej opinii po zamieszkaniu w naszej gminie.

N 2012-05-13 22:11 Pytanie: witam czy jest możliwość zadawania równiez pytań poszczególnym działom ponieważ ułatwiło by to załatwianie spraw bez pojawiania się w gminie. Imię i nazwisko: aga Odpowiedź: Pytania proszę po prostu kierować na nasz mail skąd zostaną zarejestrowane i dostarczone urzędnikom z poszczególnych działów, którzy odpowiedzą na pytania.

N 2012-05-13 22:10. Pytanie: dzisja jechałam głowna drogą koło chwalińskiego niestety na nowej drodze na wiadukcji powstały 2 duże dziury moze ktoś to naprawi Imię i nazwisko: aga Odpowiedź: Te dziury ma obowiązek naprawić nie „ktoś”, tylko administrator danej drogi. W tym przypadku jest to Droga Krajowa nr 46 czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. My już zwracaliśmy uwagę Dyrekcji na te uszkodzenia. Gdyby dodatkowo Pani zainterweniowała w tej sprawie może by to przyspieszyło działanie tej instytucji (Tel.(077) 401-63-12)

Pt 2012-04-27 14:15 Pytanie: Dzien dobry Panie Wójcie! Mechnicach jest obecnie kladzony rurociag gazu ziemnego .Moje pytanie czy bedzie mozliwosc podlaczenia gazu do posesji? i jakie beda koszty przylacza do poseesji ,gdzie i kiedy mozna bedzie to zamowienie zrealizowac.Pozdrawam Imię i nazwisko: Krzysztof .L mieszkaniec z Mechnic Odpowiedź: Obecnie trwają prace przy sieciach głównych, które ostatecznie mają być skończone do końca 2013 roku. Następnie Górnośląska Spółka Gazownictwa, która jest inwestorem całego przedsięwzięcia będzie przyłączała nieruchomości do sieci. Bliższych informacji udzieli pan Jerzy Król Tel. (077) 443-51-79 z Górnośląskiej Spółki Gazownictwa

Pn 2012-04-16 14:53 Pytanie: Witam Pana. Moje pytanie jest takie na jakim etapie jest sprawa chodnika w Naroku? bo cos ten projekt zamilkł i moje kolejne pytanie kiedy beda sprawdzane oswietlenie uliczne bo bardzo wiele lamp jest wypalonych? pozdrawiam Imię i nazwisko: mieszkaniec naroka Odpowiedź: Głównym zamawiającym projekt jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Projekt miał być gotowy już w ubiegłym roku. Niestety ZDW już dwukrotnie aneksował umowę z wykonawcą i przedłużał mu termin wykonania zadania. Robimy wszystko, aby wymusić na ZDW definitywne zakończenie procedury projektowania. Jeżeli chodzi o lampy to w najbliższych miesiącach będzie przeprowadzana modernizacja całego oświetlenia. My już podpisaliśmy umowę z Tauronem teraz czekamy na przystąpienie do prac.

Pn 2012-04-16 08:56 Pytanie: Wracam do pytania o dalszy etap budowy szamb ekologicznych Imię i nazwisko: mieszkanka Naroka Odpowiedź: Czekamy na odpowiedź na nasz wniosek na dofinansowanie II etapu.

2012-02-27 10:25 Pytanie: "Drogi gminne są one utrzymywane w standardzie przejezdności" - a dlaczego ul. Leśna w Dabrowie nie ma tego standardu, dziur jest tyle, że już nie ma możliwości ich objechać, a ostatnio doszło tam do słuczki, bo wymijający dziury samochód jechał lewą stroną i uderzył w innych (było w nim 2 małych dzieci), czy ma dość do nieszczęścia, by coś ruszyło się w tej sprawie Imię i nazwisko: mieszkanka ul. Leśnej

Odpowiedź: Dopiero co pod koniec roku 2010, utwardzaliśmy część ulicy Leśnej. Nie możliwe, żeby klika samochodów mieszkańców miało wpływ na te ubytki. Do dewastacji przyczyniają się zapewne samochody ciężarowe związane z gospodarką Leśną. Będziemy interweniowali w tej sprawie i będziemy zabiegali o współfinansowanie remontu tej drogi.

2012-02-23 21:46  Pytanie: Po co przed 7 palą się lampy na drodze z chróściny do wrzosek jak jest jasno a w innej części miejscowości są zgaszone. Może trochę oszczędności!! Chyba że Gmina ma tyle pieniędzy i postawi więcej latarni w innych jeszcze miejscowościach gdzie jest ich np tylko 12 ?? Imię i nazwisko: kierowca

Odpowiedź: Problem polega na tym, że gmina musi płacić za oświetlenia, a nie ma dostępu do urządzeń sterujących będących w zarządzie Energii Pro. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na wadliwe działanie czujników zmierzchowych. Energia je ustawia, ale za chwilę znowu nie działają prawidłowo. W ubiegłym roku udało się uzyskać zwrot kilku tysięcy złotych, bo wykazaliśmy zbyt długie świecenie na taryfie dziennej w stosunku do nocnej. Jesteśmy przed modernizacją oświetlenia, która zakłada również wymianę tych urządzeń. Pozdrawiam Marek Leja

2012-02-22 18:33  Pytanie: Panie Wójcie kiedy będzie utwardzona chociażby żwirem ulica Lipowa i przyległe? Niestety po ostatnich roztopach ulice "pływają" i nie da sie przejść ani przejechać samochodem brodząc po kostki w glinie i błocie. Prosimy o interwencję! Imię i nazwisko: mieszkańcy

Odpowiedź: Kiedy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne( ziemia musi być sucha) zostanie zlecone wyrównanie dróg gminnych równiarką drogową, oraz zostanie rozplantowana warstwa kruszywa. Sadzę że prace można będzie wykonać pod koniec marca lub w kwietniu. Pozdrawiam Marek Snela

Śr 2012-02-22 12:16 Pytanie: Panie Wójcie czy to prawda że w gminie ma ją kursować autobusy MPK i czy Karczów tez jest brany pod uwagę. Imię i nazwisko: mieszkanka Karczowa

Odpowiedź: Autobusy MZK kursują już od wielu lat do Chróściny i do Sławic, natomiast my chcielibyśmy wydłużyć linie lub stworzyć nowe do miejscowości, do których zaprzestałby jeździć PKS. Chodziłoby tylko o 3-4 kursy w porze wyjazdu do pracy i szkół i powrotu, a nie o kursowanie z taką częstotliwością jak w Opolu. Przy takich założeniach jak wyżej, nie braliśmy pod uwagę Karczowa bo jest on w miarę dobrze skomunikowany przez PKS.

2012-02-20 14:03 Pytanie: Proszę o informację czy gmina przewiduje jakieś ulgi w opłatach podatku od nieruchomości dla osób o bardzo niskich dochodach. Imię i nazwisko: mieszkanka Mechnic

Odpowiedź: Wójt Gminy na wniosek mieszkańca może umorzyć lub rozłożyć na raty podatek od nieruchomości po zbadaniu możliwości finansowych mieszkańca (w tym celu trzeba przedstawić dokumenty typu roczny PIT, rachunki, koszty kredytów itd.). Nie ma ulg obligatoryjnych, każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie

2012-02-17 11:34 Pytanie: Witam Czy w naszej gminie istnieje jakis żłobek bądź inna oficjalna placówka zapewniająca opiekę dzieciom do lat 3?jeśli tak to jakie są formy pomocy gminy w dofinansowaniu dla rodziców? Imię i nazwisko: kasia

Odpowiedź: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że na terenie Gminy Dąbrowa nie funkcjonuje żadna placówka zapewniająca opiekę dzieciom do lat 3 tj. brak żłobków i innych placówek tego typu.

2012-02-16 13:50 Pytanie: Panie wójcie pytałem już wcześniej o budowę kanalizacji w Żelaznej. Pytałem także o naszą jednostkę OSP - czy i kiedy będzie rozbudowana. Niestety nie udzielono odpowiedzi. Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Mieszkaniec Żelaznej

Odpowiedź: 26 stycznia podpisałem wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Żelaznej”. Wartość zadania 6,8 mln zł Dofinansowanie maksymalne 3,5 mln zł. Tryb konkursowy – rozstrzygnięcie w ciągu 3 miesięcy. Mam nadzieję, że uzyskamy dofinansowanie, wtedy prace mogłyby się zacząć w tym roku. Na ostatnim zebraniu sprawozdawczym OSP (25.02) podjęło uchwałę w sprawie podjęcia starań o rozbudowę strażnicy. Spotkam się w tej sprawie z władzami OSP i Radą Sołecką, gdyż niezbędny będzie wkład własny miejscowości w postaci robocizny i udziału firm budowlanych. Nie stać nas dzisiaj na pełne sfinansowanie budowy.

2012-02-14 10:30 Pytanie: witam,piszę już trzeci raz i nadal zero odpowiedzi od pana ,czy jest dofinansowania do kanalizacji ,pompa wykop itp,sa to ogromne koszta i wydaje mi się że chyba nam się należy jakieś dofinansowania , bo w komprachcicach tak jest,jest to chyba normalną rzeczą że człowiek nie umie sobie jednorazowo pozwolić na tak kosztowny wybryk,a my nie zarabiamy jak prezesy.lekarze,itp,proszę w końcu o odp,mieszkaniec MECHNIC,CHYBA NAM SIE COŚ NALEŻY SKORO CAŁE ŻYCIE PŁACIMY SKŁADKI,ZARABIAMY MNIEJ NIŻ 1200ZŁ Imię i nazwisko: KINGA

Odpowiedź: Przepraszam, ale dwóch pierwszych pytan nie dostałem. Zadaniem własnym gminy (w ramach posiadanych środków!) jest budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. I taka sieć jest zbudowana w Mechnicach, Chróścinie, Wrzoskach, Ciepielowicach, Dąbrowie i Karczowie. Budowa zaś samego przyłączy do nieruchomości według ustawy należy do właściciela nieruchomości. Gmina nasza może dotować rozbudowę sieci i należałoby stwierdzić jaki przypadek u pani występuje. Dlatego proszę o kontakt z insp. Markiem Snelą (774641010) w.102

2012-02-11 11:49 Pytanie: Panie Wójcie ile kosztuje rocznie wydawanie gazetki Gminnej. Imię i nazwisko: Tomasz Kandziora

Odpowiedź: Odpowiem w imieniu pana Dyrektora Janowskiego, bo gazetkę gminną wydaje Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Wszystkie teksty i cały skład komputerowy odbywa się w ramach obowiązków pracowników GOKiR-u. Dyrektor nie zleca, ani nie zatrudnia w tym celu osób z zewnątrz.  GOKiR płaci tylko za sam druk w drukarni, który wynosi 1500 zł za numer czyli łącznie 18 tys. zł rocznie. Ta kwota jest pomniejszona o wpływy z reklam.

2012-02-11 12:01 Pytanie: Panie Wójcie dlaczego ostatni protokół z sesji jest z 22 września 2011 roku czyżby sesje sie nie odbywały bo mamy prawie połowę lutego 2012 Imię i nazwisko: Tomasz Kandziora

 Odpowiedź: Tu też odpowiem w imieniu pana Przewodniczącego Rady, który z pomocą pracownika obsługi Biura Rady Gminy ma obowiązek dbanie o publikowanie protokołów z sesji. Dziękujemy za zwrócenie nam uwagi. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Protokoły już są umieszczone na BIP-ie.

Cz 2012-02-09 11:32 Pytanie: Panie wójcie jestem mieszkańcem Żelaznej i choć osobiście posiadam prawojazdy to wiem że jest problem z PKS-em. Wielu moich znajomych nie tylko z Żelaznej ale także Niewodnik czy Naroka nażeka na problemy z połączeniem naszych wsi z Opolem. Czy nie można w tej sprawie czegoś zrobić? Przecież istnieją jeszcze takie firmy jak np. LUZ. Co ma powiedzieć młodzież która nie ma jak wrócić ze szkoły do domu, i osoby pracujące np do 20:00. Pozdrawiam. Imię i nazwisko: Zatroskany.

Odpowiedź: Niestety na działania PKS-u nie mamy wpływu. Prowadziliśmy rozmowy z LUZEM i firma nie jest  zainteresowana tym terenem. Wraz z włodarzami Prószkowa, Tarnowa prowadzimy również rozmowy z MZK na temat przedłużenie linii. Jeżeli oferta opłat będzie dla nas do udźwignięcia to spróbujemy pomóc naszym mieszkańcom.

2012-02-08 21:53 Pytanie: W tamtym roku zawsze rano było odśnieżone a w tym roku odśnieża p. Kałuża (czy jakoś tak??) i na niego trzeba czekać nawet cały dzień żeby odśnieżyć a przy okazji najpierw trzeba interweniować u pani Sołtys. Co do odśnieżania dróg gminnych ulicą Stawową nawet nie można było się minąć bo przejechane było tylko w jedną stronę a jak już z powrotem jechał to już miał podniesiony spych. Jak tylko trafie jak tylko będzie okazja (zapowiadają opady na 10-11 luty) to będę robić zdjęcia może wtedy Pan zobaczy jak tak naprawdę w tym roku wygląda odśnieżanie a opadów śniegu dopiero było zaledwie 3 dni tak intensywnie albo może gazeta się tym zainteresuje jak to jest w Gminie Dąbrowa a w szczególności w miejscowości Siedliska o której nikt nie pamięta. Imię i nazwisko: Joanna

Odpowiedź: Pan Kaluza tylko zastępował pana Prochowskiego, który w styczniu z przyczyn osobistych nie mógł być do naszej dyspozycji. Aktualnie wszystko wraca do stanu poprzedniego i odśnieżać będzie jak w poprzednich latach pan Prochowski, którego standardy odśnieżania Państwu odpowiadały. Za przejściowe trudności przepraszamy.

2012-02-06 08:11 Pytanie: Panie Wójcie czy i kiedy w Dąbrowie zostanie zrobiona sieć gazowa, tak jak to jest robione w innych miejscowościach naszej gminy? Imię i nazwisko: mieszkanka Dąbrowy

Odpowiedź: W odróżnieniu od sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, które budują samorządy, sieć gazowniczą budują spółki gazownicze, tam gdzie się im to opłaca. Górnośląska Spółka Gazownictwa wybudowała najpierw sondażowo sieć w Sławicach. Niestety do sieci przyłączyło się bardzo mało odbiorców i to zastopowało działania spółki. W ubiegłym roku spółka uzyskała dofinansowanie unijne (bez tych środków GSG tylko za własne pieniądze nie inwestowałaby w tym terenie) i co pozwoliło jej rozpocząć budowę sieci we Wrzoskach, Mechnicach i Chróścinie. Jeżeli tam znajdą odpowiednio liczbę odbiorców będą mogli zyski przeznaczyć na kolejną rozbudowę sieci. Naturalnym dalszym etapem jest Karczów i Dąbrowa. Firma Clatronic już złożyła wniosek o przedłużenie sieci do swojej siedziby, my również rozmawiamy z GSG o przedłużeniu sieci do nowych terenów inwestycyjnych oraz do Dąbrowy i Karczowa. Niestety nie mogę podać nawet przybliżonej daty, gdyż jak napisałem decyzje w sprawie budowy nie należą do gminy.

2012-02-01 22:49 Pytanie: Panie Wójcie i nic dalej nie wiadomo o autobusie ktory jezdził o godz 18.30 na trasie mikolin za bilety placimy a do domu nie ma jak wracac:( Imię i nazwisko: mieszkanka naroka

Odpowiedź: Interweniowaliśmy w tej sprawie jeszcze u Prezesa Sidora. PKS stwierdził, że tym kursem jeździ za mało osób, by to było dla PKS-u opłacalne.

2012-01-23 22:20 Pytanie: Jak to jest w tym roku z odśnieżaniem ze Siedliska odśnieżane są dopiero koło 10 a ludzie do pracy jada już o 6 rano. A ja jadę do pracy o 6 a wracam kolo 17 a u nas nawet piaskarka nie zawita dopiero 3 dni śniegu było a Gmina już nie ma na odśnieżanie??. Ciekawe, bo dzisiaj (23.01.2012) o 22,00 pada śnieg czy w ogóle jutro zawita u nas piaskarka. Czy poczekacie aż sam stopnieje. Imię i nazwisko: Joanna

Odpowiedź: Pani Joanno sarkazm jest zupełnie niepotrzebny, bo adres skargi jest zapewne niewłaściwy. Jeżeli pani pyta o piaskarkę, to zapewne chodzi Pani o główną drogę w Siedliskach, która jest drogą powiatową (Tel. Akcja „zima” 77 4414069).Tę drogę powinien odśnieżać Zarząd Dróg Powiatowych. Nasza ingerencja w odśnieżanie dróg nie będących gminnymi z prawnego punktu widzenia nie jest możliwa. Drogi gminne odśnieżają na zlecenie gminy rolnicy i są one utrzymywane w standardzie przejezdności, a nie czarnego i suchego podłoża. Poza tym, nie ma fizycznej możliwości jeżeli spadnie śnieg w nocy, aby o 6 rano wszędzie rolnik dotarł z pługiem i skutecznie odśnieżył drogi, mimo że podpisaliśmy umowy aż z  kilkoma rolnikami na odśnieżanie 15 wiosek. My również apelujemy na bieżąco do Zarządów Dróg Powiatowych i Wojewódzkich o jak najszybsze działanie. Proszę Panią również o to, bowiem w takiej sytuacji liczy się każda interwencja. Pozdrawiam Marek Leja

2012-01-23 17:24 Pytanie: Witam. Mam pytanie co z autobusami w dni wolne od pracy? Jest nowy rok Czy uwzględniono w budżecie gminy opłatę za trasę 13 w te dni ? Imię i nazwisko: mieszkaniec Sławic

Odpowiedź: W budżecie uwzględniono po negocjacjach dopłatę w wysokości 100 tys. na przejazdy 13 i 16 bez sobót i niedziel. Z badań wynikało bowiem, że trasa 13 w soboty i niedziele miała bardzo nikłą frekwencję. Za całotygodniowe kursowanie 13  musielibyśmy zapłacić 250 tys. zł, co w świetle ustalenia nikłej frekwencji  w wolne soboty i niedziele nie miało by racjonalnego uzasadnienia. Pozdrawiam Marek Leja

2012-01-22 18:47  Pytanie: Kiedy mieszkańcy Chróściny przestaną obrażać na powitanie i pożegnanie swoich gości? Dla wyjaśnienia sprawy podaję linki do zdjęć, które wykonałem w dniu dzisiejszym. Nawiasem informuje, że taki stan rzeczy trwa już od kilku co najmniej miesięcy. Oto te linki http://www.garnek.pl/jacex/19275775/tak-zegnaja-goscinnihttp://www.garnek.pl/jacex/19275757/a-tak-witajaPozdrowienia - szczere i bez złośliwości - śle Jacek Stawarz - z Opola. Imię i nazwisko: Jacek Stawarz

Odpowiedź: Doskonale zdaje Pan sobie sprawę, że to raczej nie mieszkańcy Chróściny zniszczyli to mienie, lecz zwykli chuligani. Tablice te nie są tablicami dwujęzycznymi, dlatego dbać ma o nie bezpośrednio zarządca drogi, czyli w tym przypadku Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dbając jednak o wizerunek gminy tablice zostały już wyczyszczone przez służby gminne. Pozdrawiam Marek Leja

2012-01-22 12:05 Pytanie: Jestem mieszkańcem Chróściny. W 2011r został zrobiony chodnik i droga do Wrzosek z czego się bardzo cieszę ale niestety zostały przy okazji wycięte przy drodze piękne drzewa. Mam pytanie czy w związku z tym można by było posadzić w to miejsce inne może trochę mniejsze, karłowate, lub jakieś krzewy? Imię i nazwisko: Ewa

Odpowiedź: Pani sugestię przedstawimy Zarządowi Dróg Powiatowych, który jest właścicielem terenu. Jeżeli będzie pozytywna reakcja  z ich strony, deklaruję także nasz udział w zagospodarowaniu tego terenu. Pozdrawiam Marek Leja

Pytanie: panie wójcie.. proszę zapytac pana (tutaj imię i nazwisko) siedliska czym ogrzewa swoje mieszkanie. ten złodziej nie kupuje wegla ani drzewa od ponad 10 lat.. to ciekawe..czym d… grzeje..sprawe bede monitorowal... Imię i nazwisko: darek

Odpowiedź: Gmina może sprawdzić czy ten pan podpisał umowę z firmą na wywóz śmieci, aby wyeliminować podejrzenie palenia śmieci. Natomiast  gmina nie ma uprawnień do skontrolowania czym ten pan  ogrzewa dom, czy posiada ogrzewanie węglowe, olejowe czy może elektryczne, a może ma zamontowaną pompę ciepła. Jeżeli zaś pan sugeruje, że owy mieszkaniec kradnie opał, to pana powinnością obywatelską  jest zgłoszenie tego faktu  do organów ścigania. Pozdrawiam Marek Leja

Pytanie: Witam. Jestem mamą 1,5 rocznej córeczki. W związku z tym mam pytanie. Czy gmina dofinansowuje żłobki w Opolu? Imię i nazwisko: mieszkanka Mechnic

Odpowiedź: Nie prawnych możliwości dofinansowania żłobków położonych poza terenem gminy Dąbrowa. O dofinansowanie do gminy może występować organizator żłobka zlokalizowanego w naszej gminie.   Kierownik OPS Jolanta Szpala

Pytanie: Dlaczego zostało zmienione miejsce do wsiadania i wysiadania dzieci dojeżdżających do szkoły w Naroku. Czy jest bezpiecznie, gdy grupa uczniów idzie drogą, na której brak chodnika. Jest to dość długi odcinek, a przystanek i owszem jest, ale tylko do wysiadania, jadąc od strony Opola czy Skarbiszowa. Po przeciwnej stronie brak zadaszenia, dzieci stoją praktycznie na wjeździe do jednego z gospodarstw rolnych, skąd wyjeżdżają często traktory i inny ciężki sprzęt. Brak też jest przejścia dla pieszych. Co będzie zimą, gdy na poboczu będzie leżał śnieg, którędy wtedy będą szły dzieci? Czy czekamy na nieszczęście? Imię i nazwisko: Zatroskany rodzic.

Odpowiedź: Miejsce zostało zmienione nie na wniosek gminy, lecz policji. Mieszkaniec Skarbiszowa zadenuncjował na Policję przewoźnika (opolski PKS), że staje w miejscu niedozwolonym.  Miejsce to pozwalało na szybkie i bezpieczne przemieszczanie się dzieci do szkoły najkrótsza drogę, ale faktycznie autobus stawał wtedy na zakręcie koło kościoła. W wyniku interwencji policji opolski PKS nie chcąc być narażonym na mandaty zmienił miejsce postoju. Obecnie wynegocjowaliśmy z policją i  zarządem dróg powiatowych, ze autobus będzie stawał na drodze powiatowej do Skarbiszowa przy wjeździe do ulicy Szkolnej, a dzieci będą szły zawsze z opiekunami ulicą Szkolną. Pozdrawiam Marek Leja

2012-01-03 19:58 Pytanie: panie Wójcie jak często odpowiada pan na zadane pytania? tzn jak długo trzeba czekać na pana odpowiedź? czy odpowiada pan na wszystkie pytania związane z gminą? Imię i nazwisko: Michał

Odpowiedź: Biję się w piersi, że niestety odpowiadam za rzadko. Zwłoka wynika również z faktu konieczności skonsultowania się z osobami odpowiedzialnymi za dany zakres pracy gminy; OPS, GOKiR itd. Z Nowym Rokiem postaram się to robić częściej (powiedzmy raz na tydzień w czwartek lub piątek) jeżeli oczywiście będą pytania. Odpowiadam na wszystkie pytania. Często jednak zdarzają się wśród wpisów nie pytania, lecz konkretne prośby konkretnej osoby o natychmiastową interwencję, co czynię bez zbędnej zwłoki. Również na nieliczne, wystosowywane tą drogą pytania sołtysów lub radnych udzielam odpowiedzi bezpośrednio, najczęściej na piśmie, aby mogli je przedstawić swoim mieszkańcom i wyborcom.  Informuję również, że Państwa pytania kopiujemy bez cięć i poprawek, w oryginalnej pisowni. Bardzo dziekuję za wszystkie pytania. Są one bardzo rzeczowe. Za cały okres funcjonowania tej mozliwości komunikowania się z Państwem (prawie juz 5 lat) otrzymałem tylko raz jeden obraźliwy i trudny do zacytowania wpis. To również świadczy o wysokiej kulturze mieszkańców naszej gminy. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam. Marek Leja

2012-01-02 18:47 Pytanie: Witam, Mam pytanie,obecnie budujemy z mężem dom jednorodzinny w Karczowie,chcielibyśmy się dowiedzieć czy jest możliwość jakiegoś dofinansowania do pompy ciepła ze środków gminy lub powiatu. Bedziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi. Imię i nazwisko: Magda

Odpowiedź:  Gmina i  Starostwo Powiatowe nie dofinansowuje do pomp ciepła. Jedynie w BOŚ jest otwarta przez WFOŚiGW linia kredytowa z oprocentowaniem 3% na takie inwestycje. Marek Snela - Inspektor d/s ochrony srodowiska

2012-01-01 20:38 Pytanie: Panie Wójcie kiedy możemy oczekiwać wykonania utwardzonej nawieżchni na ulicy Korczaka w Dąbrowie? oraz jednocześnie uregulowanie gospodarki wód opadowych w tamtym rejonie? Rok 2012 jest oficjalnie rokiem dr Janusza Korczaka. dziękuję Imię i nazwisko:

Odpowiedź: Jak już wielokrotnie informowałem Państwa problem związany z utwardzeniem dróg, remontem, budową nowych odcinków i budową chodników jest w naszej gminie tak ogromny, że nie jesteśmy wstanie go w racjonalnym terminie rozwiązać. Budżet pozwala tylko na niewielkie inwestycje w tym zakresie.  I tak uważam, że w ciągu 5 lat w samej tylko Dąbrowie zrobiono w tym zakresie bardzo dużo tak ze srodków własnych jak i powiatowych czy państwowych. Pozwolę sobie wymienić w kolejności chronologicznej: odnowienie całej ulicy Sztonyka i poszerzenie jej do 6 m, wyasfaltowanie ulicy Szkolnej, wyasfaltowanie parkingu na przeciwko poczty, wyasfaltowanie części ulicy Korczaka, przebudowa wraz z chodnikami ulicy Karczowskiej, kompletna przebudowa ul. Przytulnej, parkingu i drogi na Górce przed OPS-em. Natomiast rozumiem, że każdego mieszkańca przede wszystkim interesuje to co dzieje się przed jego domem. Prosząc o wyrozumiałość informuję, że prace na ulicy Korczaka będą kontynuowane w tym roku. Pozdrawiam. Marek Leja

2011-12-20 11:15 Pytanie: Witam, Panie Wójcie mam pytanie dotyczące przebudowy skrzyżowania w Dąbrowie i zamknięcia drogi Polnej dojazdowej do ogrodów i pól, dlaczego postawiono tam barierki i nie ma przejscia gdzie od zawsze tam była droga i teraz aby dojechać do ogrodu mieszkańcy początkowych numerów Ul. Ks Sztonyka muszą jechać na około? Imię i nazwisko: Dąbrowianin

Odpowiedź: Ubolewam nad tym co się stało, gdyż jest to niewątpliwie utrudnienie dla mieszkańców. Niestety Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie poinformowała nas o sowich zamiarach. Na projektach opiniowanych przez nas nie było zagrodzenia wjazdu na ulicę Polną. Obecnie trwają ostre rozmowy z GDDKiA na ten temat. Dyrekcja tłumaczy swoje postępowanie koniecznością zachowania bezpieczeństwa szczególnie w obrębie skrzyżowań. Okazalo się rwónież, że wylot ulicy Polnej należy prawnie do Generalnej Dyrekcji i zostal jej odstąpiony przez gminę jeszcze w latach 90. Pozdrawiam. Marek Leja

2011-12-14 12:35 Pytanie: Witam! Czy wiadomo już coś o budowie kolejnych szamb ekologicznych w Naroku? Pozdrawiam. Mieszkanka Imię i nazwisko: Mieszkanka

Odpowiedź: Projekt został juz dawno zakończony. Czekaliśmy na głoszenie naboru w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Taki nabór został ogłoszony w grudniu z terminami składania wniosków w styczniu 2012 r. Budowę oczyszczalni przydomowych zgłosimy do wsparcia unijnego jeszcze w tym miesiącu. Pozdrawiam. Marek Leja

2011-12-09 20:24 Pytanie: Panie Wójcie chciałbym spytać co dalej z parkiem w SKARBISZOWIE ,ponieważ ktoś użądził sobie w nim wysypisko . POZDROWIENIA. Imię i nazwisko: J.N.

Odpowiedź: Park w Skarbiszowie należy do Agencji Nieruchomości Rolnych dz.nr. 86/6. Inpsektor Snela zgłaszał już Agencji ten problem, aby zadbała o swój teren.Pozdrawiam. Marek Leja

2011-12-09 15:26 Pytanie: Panie Wójcie. Proszę o zainteresowanie się nieodpowiednim funkcjonowaniem szamb ekologicznych w Naroku, które były jako pierwsze zakładane. Do tej pory nie było żadnego odzewu ze strony Gminy,a już trochę czasu minęło od kontroli. Czy będzie coś w tym kierunku zrobione? Imię i nazwisko: mieszkaniec Naroka

Odpowiedź: Firma, która wykonywała te zadanie okazała się mało profesjonalna. Nie dość, że wykonała zadanie po terminie (za co naliczyliśmy im odsetki karne) to jeszcze nie przystapiła do poprawienia usterek. Obecnie przy pomocy innej firmy jest to poprawiane, a kosztami obciążymi pierwszych wykonawców. Poydrawiam Marek Leja

2011-12-09 10:06 Pytanie: Kampania "miasto wolne od dymu"...czy Pan Wójt myśli może o kampanii "wieś wolna od dymu"?Od paru miesięcy mamy okres grzewczy,co skutkuje w wielu domach spalaniem wszelkich odpadów,które powinny lądować w dostarczanych przez gminę workach/zwłaszcza plastik/Wystarczy przejść się przez wsie zwłaszcza wieczorem ,by zobaczyć to o czym piszę.Przy niskim ciśnieniu nie trzeba nawet spacerów...by to poczuć.Czy wobec tego rozważacie jakaś możliwość monitoringu składowanych odpadów?Przecież wystarczy raz w miesiącu,w terminie oddawania worków przejechać się przez wsie i zobaczyć kto nie wystawia worków/w dzisiejszych czasach jest awykonalnym nieposiadanie takich odpadów.Dziękuję Imię i nazwisko: Ekolog

Odpowiedź: Dziekuję za troskę. Szczegółowy monitoring zostanie wprowadzony przy okazji nowej "ustawy smieciowej", wg której to gmina będzie właścicielem śmieci, a za ich wywóz i utylizację będzie obciążała mieszkańca tzw "podatkiem śmieciowym". Dotychczasowe próby interwencji u mieszkanców, którzy nie oddają szczególnie plastików kończyły się tłumaczeniami, że albo przebywają za granicą, albo wypełniają worek tylko raz na dwa miesiące. Teraz segregacja śmieci będzie elementem niezbędnym do wykazania przez gminę odpowiednich wartości zbierania i odzysku w poszczególnych "kategoriach" smieci. Pozdrawiam. Marek Leja

2011-12-06 09:22 Pytanie: witam mam pytanie- dlaczego w Sławicach nie funkcjonuje świetlica wiejska tak jak w pozostałych wioskach należących do gminy? niewiele się u nas dzieje, nie ma żadnych zajęć popołudniowych dla dzieci ani mozliowści korzystania przez dzieci w świetlicy z internetu.Słąwice pod tym względem odstają od pozostałych wsi.pozdrawiam Imię i nazwisko: mieszkanka Sławic

Odpowiedź: Świetlica w Sławicach jest wykorzystywana przez Szkołę i Przedszkole na zajęcia dydkatyczne, po południu korzysta z niej schola, rada sołecka oraz strażacy, którzy cały obiekt mają pod opieką. Ponadto w świetlicy prowadzone są zajęcia aerobiku (w pon. i czw. od godziny 19.0) , dokładnie tak samo, jak w np. w świetlicy w Żelaznej czy Ciepielowicach. Wszelka aktywność w takich obiektach zależna jest jest od chęci i woli mieszkańców danej miejscowości. (informacja przekazana przez dyr. GOKiR-u pana Janowskiego). Pozdrawiam Marek Leja

Pytanie: Witam czy Gmina w roku 2012 planuje dofinansowywać do kosztów kanalizacji mieszkańcom naszej gminy? widziałam uchwałę Rady Miasta i stawka na rok 2012 wynosi 7,50 za 1m3 ścieków, a było 6 zł, ale wiem ze gmina coś dopłacała w 2011r. bo ta podwyżka jest horendalna... Imię i nazwisko: Katarzyna Nowak

Odpowiedź: Jak co roku w Uchwale Miasta Opole rośnie cena za m3 ścieków w związku z podwyższaniem współczynnika amortyzacji. Dodatkowo WIK będzie w tym roku przeglądał przepompownie ciśnieniowe (w stosunku do innych gmin, mamy ich bardzo dużo - 50 % wszystkich przyłaczy) w gospodarstwach domowych, stąd wyższa cena niż w innych gminach. Ponieważ Rada Gminy co roku decyduje się na przejęcie kosztów amortyzacji na budżet gminy w postaci dopłat, dlatego proponowana cena za m3 wyniesie 5,98 zł  brutto.

Pytanie: Panie Wójcie. Proszę o pilną interwencję w sprawie nieczynnej latarni w Karczowie na ul.Szkolnej ok 50 m przed boiskiem. Kilkukrotnie ja i inni mieszkańcy zgłaszaliśmy ten problem do zakładu energetycznego. Ja zgłaszałam to w Gminie w sekretariacie. Inni mieszkańcy zgłaszali to u naszego Sołtysa. Ale bez skutku. Latarnia nadal nie świeci i na drodze jest bardzo ciemno, co jest stwarza niebezpieczeństwo dla uczestników drogi po zmroku. Latarnia ta nie świeci już od wiosny tego roku. Imię i nazwisko: MK

 Odpowiedź: Interweniowałem na posterunku w Chróscinie, mieli do czwartku (8 grudnia) usunąć usterkę.

2011-11-25 20:07 Pytanie: panie wójcie czy projekt chodnika w Naroku doczeka się zatwierdzenia w tym roku jak też pan obiecał na zebraniu wiejskim koniec roku już tuż tuż a my nic w tej sprawie niewiemy czego możemy się spodziewać pozdrawiam mieszkaniec Naroka Imię i nazwisko: mieszkaniec

 Odpowiedź: Tak obiecałem, bo miałem przed sobą podpisaną umowę z ZDWojewódzkich, który miał do 15 grudnia rozliczyć się z projektu i przedstawić nam jako również wspólfinansującemu przedsięwziecie ostateczne rozliczenie. Niestety Marszałek Województwa przedłuzył projektantom termin zakończenie projektu, a nam prześle zapewne do 15 grudnia aneks do naszej umowy. Przykro mi bardzo, że termin końcowy się przedłuża, ale nie ma w tym naszej winy. Przepraszam, za Zarząd Dróg Wojewódzkich.

2011-11-25 11:37 Pytanie: Witam,chcialbym sie dowiedziec czy sa planowane jakies nowe inwestycje na terenie naszej gminy?Czy nasza gmina bedzie sie jakos rozwijac czy tez zostanie tak jak jest?Imię i nazwisko: ??

 Odpowiedź: Pytanie sugeruje, że jakoby nasza gmina do tej pory się nie rozwijała! Oto krótka charakterystyka naszej gminy: w dziedzinie infrastrukturalnej: kanalizacja cisnieniowa i grawitacyjna w 72 % gospodarstw w gminie,  w kolejnych 6 % przydomowe oczyszczalnie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; gotowe są projekty kanalizacji tradycyjnej w Zelaznej i Skarbiszowie oraz projekt budowy oczyszczalni przydomowych - etap 2 (w obu przypadkach czekamy na rozpoczęcie naboru wniosków do PROW); zaopatrzenie w wodę w 100 % - w roku 2012 zbudowana zostanie magistrala pomiędzy Chróściną a Dąbrową, aby ograniczyć kłopoty mieszkańców Lipowej, Nowej Jamki i Dąbrowy z niedoborem wody w okresie letnim; sieć gazowa istnieje w miejscowości Sławice, w latach 2012-2013 pywatny inwestor Spółka Gazownicza poszerzy sieć gazowniczą na tereny Wrzosek, Chróściny i Mechnic. W sfeze infrastruktury okołodrogowej przebudowaliśmy ulicę Karczowską w Dąbrowie oraz Polną i Ogrodową w Chróścinie (tzw schetynówki - 50% gmina, 50 % program rządowy), wyasfaltowano lub wyremontowano ulice lub odcinki ulic w Lipowej, Karczowie, Żelaznej, Ciepielowicach,Naroku, Sławicach,Dąbrowie, Chróścinie, Mechnicach, Wrzoskach oraz zagospodarowaliśmy centra wsi z budową parkingów w Żelaznej, Chróścinie i Dąbrowie. Przy naszym udziale finansowym ZDPowiatowych zbudował chodnik i wyremontował 2 km odcinek łączący Wrzoski i Chróścinę, a ZDWojewódzkich projektuje chodnik w Naroku oraz odnowił 3 km odcinek w Chróścinie, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przebudowała skrzyżowanie w Dąbrowie. W tej dziedzinie planujemy partycypację w kosztach wykonania projektu budowy brakującego odcinka chodnika w Sławicach przy drodze wojewódzkiej, wykonanie projektu dróg na osiedlu w Mechnicach oraz remonty dróg w Żelaznej, Prądach i Karczowie. Od 4 lat co roku budujemy kolejne obiekty w gminie: 2008/9 świetlica wiejska i budynek klubowy w Prądach, 2009/10 świetlica wiejska i remiza we Wrzoskach, 2010/11 świetlica wiejska w Karczowie. W latach 2012/13 planujemy budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dabrowie (projekt gotowy - pełnowymiarowa hala z zapleczem - koszt 4,8 mln zł). Nasze szkoły generalnie mogą pochwalić się bardzo dobrą infarstrukturą: właśnie zakończono wyposażenie trzech naszych gimnazjów w sprzęt komputerowy w ramach e-szkoły (finansowanie gmina 225 tys zł, RPO - 1.275 tys zł). Przy szkole w Chróścinie powstał jeden z największych w województwie placów zabaw w ramach Radosnej Szkoły (koszt 250 tys zł 50 % gmina, 50 % program rządowy). W tym roku plac zabaw bedzie budowany przy szkole w Naroku, a przy szkole w Sławicach powstanie boisko wielofunkcyjne. W ostatnim czasie zwiększyło się zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w naszej gminie szczególnie pomiędzy Wrzoskami,a Karczowem i Dąbrową. Tam zainwestujemy w przygotowanie tych terenów szczególnie dojazdu dla potencjalnych inwestorów. Trudno się chwalić nie swoimi inwestycjami, ale przecież i one mają wpływ na rozwoj tej gminy. Prywatni inwestorzy wybudowali lub są w trakcie budowy: Hala magazynowa i siedziba firmy Clatronic, stacja paliw, Orlen,  studio telewizyjne Brawo w Chróścinie, Dom Weselny we Wrzoskach, Karczma "Bida" we Wrzoskach, nowoczesny hotel z małym browarem w Sławicach. Warto również wspomnieć o niematerialnych osiągnięciach ostatnich lat: powstanie GOKiRu, organizacja "Zamczyska" - przeglądu Poezji Śpiewanej, powstanie Stowarzyszenia "Dabrowskie Skarby", obchody Dnia Niepodległości z Biegiem w Ciepielowicach, dozynki gminne itd.

2011-11-16 20:24 Pytanie: witam poszukuję terenu na inwestycję magazyn około 22 ary czy gmina ma takie zasoby Imię i nazwisko:?

Odpowiedź: Gmina nie posiada takich terenów na sprzedaż, ale zapraszamy do Urzędu, bezposrednio do pani Karoliny Domańskiej - Sarna, która jest odpowiedzialna za kontakt z inwestorami i dysponuje informacją o gruntach prywatnych spełniajacych Państwa warunki. Takie tereny znajdują sie między innymi we Wrzoskach. Pozdrawaim. Marek Leja

2011-11-16 11:24 Pytanie: Panie wójcie czy jest szansa na chodnik w mechnicach? Imię i nazwisko: ?

 2011-11-19 17:14 Pytanie: Panie Wójcie chciałbym się zapytać czy będzie w końcu chodnik na Turzoku w Mechnicach bo chyba niema bardziej niebezpiecznego miejsca w tej miejscowości? Imię i nazwisko: nikola

Odpowiedź: Faktycznie jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w gminie. Niestety droga na Turzoku w Mechnicach jest drogą wojewódzką i dlatego staramy sie od lat, aby Zarząd Dróg Wojewódzkich zabezpieczył środki na budowę chodnika. Mało tego po spisaniu porozumienia wykonalismy projekt chodnika na Turzoku i w roku 2010 przekazaliśmy go Zarządowi Dróg. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zmusi ZDW do działania. Pozdrawaim. Marek Leja

2011-11-14 13:07 Pytanie: Czy w gminie funkcjonuje gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Na stronie internetowej UG nic na ten temat nie ma, zresztą na temat gminnego ośrodka pomocy społecznej, też ani słowa. Czy OPS nie jest jednostką organiczacyjną UG, że nie ma go nawet w schemacie organcizcyjnym? Imię i nazwisko: Andrzej

Odpowiedź: Tak funkcjonuje. Pełnomocnikiem Wójta do tych spraw jest pani Jolanta Szpala, a szefową komisji pani Lasota. Komisja dysponuje budżetem w wysokości ok. 150 tys zł pozyskiwanym z opłat za koncesje alkoholowe. Za te środki utrzymywane są między innymi świetlice socjoterapeutyczne. OPS jest oczywiście jednostką organizacyjną Urzędu i faktycznie oprócz informacji teleadresowych na razie nie ma nic na stronie o działalności OPS-u. Postaramy się to w grudniu nadrobić. Pozdrawaim. Marek Leja

2011-09-11 23:38 Pytanie: Chciałabym zapytać czy w planach gminy jest przewidziane utworzenie na nowym osiedlu w Mechnicach placu zabaw dla dzieci? Wiem, że w starych planach zagospodarowania był taki obiekt uwzględniony na mapie. Drugie moje pytanie dotyczy budowy chodnika z nowego osiedla do centrum Mechnic. Kiedy można się spodziewać realizacji tej inwestycji? Imię i nazwisko: Anna Błaszczyk-Czyż

Odpowiedź: Tak w planach gminy jest przewidziane utworzenie placu zabaw przy Alei Róż na działce gminnej. Mieliśmy nadzieję, że zadanie będzie zgłoszone przez samorząd wiejski do realizacji z tzw funduszu sołeckiego. (tak się stało w Karczowie, Sławicach, Dąbrowie, Naroku). Niestety za mało osób z nowego osiedla pojawia się na zebraniach wiejskich, stąd np. w tym roku jest budowany pawilon biesiadny przy boisku w Mechnicach. Jeżeli również na rok 2012 fundusz sołecki nie obejmie budowy placu zabaw postaramy się zrealizować z dotacji na GOKiR. Pozdrawiam. Marek Leja.

2011-09-10 21:33 Pytanie: witam mieszkam niedaleko placu zabawa na osiedlu w chróścinie niestety zawsze walają się tam śmieci rozbite butelki dlaczego koszy jest tak mało a te które są totalnie pełne kto odpowiada za ten plac. Również dla bezpieczeństwa można by przyciąć choinki i oświetlić go bo jest tam straszenie ciemno a siedząca młodzież robi tam różne rzeczy. Imię i nazwisko: aga

Odpowiedź: Z terenem na Osiedlu w Chróścinie jest problem w związku z brakiem gospodarza, nie istnieje bowiem LZS Chróścina lub inna organizacja, która sprawowałaby bezpośrednią pieczę nad tymi boiskami. Gmina zaś nie posiada jednostki typu „Zieleń Miejska” czy „Zakład Komunalny”, które codziennie pilnowałyby terenu. Co jakiś czas konserwatorzy gminni przyjeżdżają wykosić teren i opróżnić kosze. Zdajemy sobie sprawę, że jest to zbyt rzadko. Bez pomocy mieszkańców i sąsiadów terenu nie poradzimy sobie. Pozostałe Pani uwagi dotyczące przycięcia krzewów, zwiększenia liczby koszy i oświetlenia zrealizujemy w porozumieniu z Radą sołecką wsi. Pozdrawiam. Marek Leja.
 

2011-09-10 08:38  Pytanie: Panie Wójcie Proszę o odpowiedż czy będą dodatkowo kursować autobusy w w wolne dni od pracy tj sobota i niedziela ?jaka jest możliwość dostania sie do Opola w te dni i powrót z pracy ? Jak dojechać do pracy na 6 rano ? jak dojechac do pracy na nocną zmianę na 22 jeżeli ostatni autobus wyjeżdza ze Sławic ogodzinie 19,19 ? Jak wracać do domu z nocnej zmiany z piątku na sobotę ? proszę o przeanalizowanie tych pytań. dziękuję Imię i nazwisko: z poważaniem mieszkaniec Sławic

Odpowiedź: Pytania postawione przez pana są rozumiem retoryczne, bo Pan już doskonale wie, że w nowym rozkładzie jazdy MZK nie ma autobusów w sobotę i niedzielę, i nie można dojechać do Opola na 6:00, i żeby dojechać na nocną zmianę na 22 trzeba wyjechać już 19:19 itd. Ma Pan zupełną rację. Tylko te pytania nie powinny być skierowane do mnie tylko do MZK. Wielokrotnie już informowaliśmy, że MZK chciał całkowicie zawiesić linię nr 13 i 16 ze względu na ich nierentowność. Tylko dzięki przychylności Rady Gminy za dotację w wysokości 100 tys zł Miejski Zakład Komunikacji w Opolu łaskawie zgodził się na te 17 kursów linii 13, które zdajemy sobie sprawę są liczba niewystarczająca.

 Sukcesem jest w ogóle utrzymanie tych linii.Co mają powiedzieć mieszkańcy Żelaznej, Niewodnik czy Naroku, którzy mają ten dojazd jeszcze bardzie utrudniony? Nie stać gminy na to, aby każdemu i o każdej porze zapewnić dojazd do pracy. Zresztą tego nie ma w żadnej innej gminie. Można wymieniać dziesiątki miejscowości, które obsługuje tylko PKS, dla których rozkład jazdy jest bardziej skąpy niż w Sławicach. Np. Pytanie mieszkanki z Karczowa Pytanie: Chciałabym się zapytać jak mieszkańcy Karczowa mają się dostać do domu z pracy jeżeli ostatni autobus maja o godz .18.30.A co mają powiedzieć ci którzy pracują i uczą się dłużej. Przecież ludzi tez mają drugie zmiany. Jak mam się dostać do domu. Imię i nazwisko: z poważaniem: mieszkanka Karczowa. Odpowiedź jest podobna jak wyżej. Pozostaje mi tylko Państwa pytania i sugestie przekazywać dalej do MZK i PKS-u. Pozdrawiam Marek Leja.
 

2011-09-05 22:04 Pytanie: panie wojcie kiedy doczekamy sie chodnika w naroku? Imię i nazwisko: mieszkaniec naroka

Odpowiedź: Projekt jest już na ukończeniu. Lobbujemy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, aby inwestycję wpisano do kalendarza jak najszybciej. Realnie oceniając termin na lata 2013-14 jest możliwy do realizacji. Pozdrawiam. Marek Leja
 

2011-08-28 14:44 Pytanie: jak zdrówko ? Imię i nazwisko: OSP Żelazna

Odpowiedź: Dziękuję. Rozumiem, że pytanie dotyczy mojej absencji na zawodach gminnych. Cóż byłem wtedy na urlopie. Będę na pewno na zawodach krajowych w Koninie. Powodzenia. Pozdrawiam Marek Leja
 

2011-08-24 11:40 Pytanie: Panie Wójcie Czy jest już może określony czas /choćby w przybliżeniu/ciągu dalszego budowy przydomowych oczyszczalni w Naroku? Imię i nazwisko: mieszkanka

2011-08-24 09:20 Pytanie: Witam Jestem mieszkanką Pradów chciałabym się zapytać o termin realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w Prądach Imię i nazwisko: z poważaniem mieszkanka Prądów

Odpowiedź: My jesteśmy z projektami gotowi i czekamy na ogłoszenie przez marszałka naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – gospodarka ściekowa. Mam nadzieję, że nastąpi to jeszcze w tym roku, co pozwoliłoby na wiosnę ruszyć z budową. Pozdrawiam. Marek Leja
 

2011-07-29 18:23 Pytanie: Panie Wójcie kiedy będzie wykonana droga w Dąbrowie przy ul. Lipowej. Bardzo proszę się przejść po tej ulicy w dzień opadów deszczu. Wprawdzie była podsypana żwirem, lecz w krótkim czasie jest rozjeżdżana przez samochody i powstają doły z wodą. Jest to główna droga dojazdowa do bocznych uliczek i czekamy na nią od wielu lat. Imię i nazwisko: mieszkańcy Lipowej i okolic.

Odpowiedź: Również ubolewam nad stanem dróg osiedlowych w naszej gminie. Niestety nie da się wszystkiego załatwić naraz. Ja rozumiem, że mieszkańca ul. Lipowej nie obchodzi, że w samej Dąbrowie ostatnio odnowiono ulicę przy Powstańców Śl, ul. Przytulną, generalnie całą ulicę Karczowską, a wcześniej ulicę Szkolną, Sztonyka i część Korczaka, ale proszę mi wierzyć jak na niecałe 5 lat, to naprawdę duży zakres remontów. Mogę tylko poinformować, że w naszych planach remontów dróg w miejscowości Dąbrowa odcinek od „górki” w kierunku na Wawelno oraz ulica Lipowa będą robione w pierwszej kolejności. Pozdrawiam Marek Leja

Pn 2011-07-11 12:54 Pytanie: Chciałabym się zapytać czy Gmina dokonuje jakichkolwiek starań aby autobus linii 13 nie przestał kursować do Sławic? Dla wielu osób starszych, uczniów, studentów jest to jedyny środek transportu jakim dostają się do Opola. Większość mieszkańców nie wyobraża sobie aby autobus ten nie jeździł. Płacimy sporo za bilety miesięczne i jeszcze takie spotyka nas traktowanie. Imię i nazwisko: Długoletnia mieszkanka Sławic

Pn 2011-07-11 10:52 Pytanie: Witam, Panie Wójcie, zwracam się z prośbą o dołożenie wszelkich starań w sprawie utrzymania łączności wsi z miastem. Utrzymanie linii nr 13 powinno być poważnie potraktowane, ponieważ od tego zależy dalszy rozwój Gminy. Wiele młodych rodzin kupiło działki budowlane z zamiarem budowania domu tylko ze względu na MZK. Co z ludzmi takimi jak ja, którym zostało parę lat do emerytury?, mamy chodzić na piechotę do Makro?, co z młodzieżą dojeżdzającą do szkół?, z ludźmi starszymi dojeżdzającymi do lekarza, czy na badania?, czy do apteki?....Jest dla mnie bulwersujące, że w tym roku Gmina nie zabezpieczyła należytych środków na ten cel, bo z tego co mi wiadomo do tej pory dofinansowanie MZK też było każdego roku?... Imię i nazwisko: z poważaniem: mieszkanka Sławic

Odpowiedź:  Troszkę niżej na tej stronie już jest moja odpowiedź na pytania dotyczące tej kwestii. Ale odpowiem jeszcze raz.:Już od trzech miesięcy dokładamy starań, aby Miejski Zakład Komunikacji i gmina Opole zmienili swoją krzywdzącą decyzję likwidacji linii nr 13 i 16, kursujących do naszej gminy. Dokładnie  w kwietniu tego roku miasto Opole zażądało od nas 250 tysięcy zł, bo inaczej zlikwiduje linie nr 13 i 16. Nigdy do tej pory gminy podopolskie nie płaciły żadnej dotacji do MZK. Stąd nie byliśmy w stanie w budżecie, uchwalanym w grudniu 2010 roku przewidzieć, że źle zarządzane MZK będzie przynosić straty. Dzisiejsza informacja prasowa, że gmina Opole zwiększa zarząd spółki o kolejną osobę jest dowodem, że Opole szuka pieniędzy na swoje zwiększone wydatki. Żądanie dotacji w środku roku budżetowego jest niezgodne z prawem  i o tym będę również rozmawiał w czwartek z Prezydentem Zembaczyńskim. Przypominam również, że zgodnie z prawem wójt jest organizatorem przewozu wewnątrz gminy i dlatego dowozimy wszystkie dzieci do naszych szkół i gimnazjów. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły średnie to Prezydent Miasta otrzymuje subwencję na pokrycie kosztów kształcenia naszych dzieci, a nie zamierza ich dowozić do szkoły. Podsumowując: nie ma żadnej winy z naszej strony w zaistniałej sytuacji. Od Państwa oczekujemy wsparcia Nas w walce o zachowanie tych linii i stałego nękania władz Opola i MZK podobnymi pytaniami. Jeżeli jednak stanowisko władz miasta dalej będzie nie ugięte (my proponowaliśmy inna kwotę dotacji po naszych obliczeniach) to będziemy rozmawiali również z innymi przewoźnikami, tak aby nasi mieszkańcy nie ucierpieli z powodu "zawieruchy" w MZK.

Z wyrazami szacunku Marek Leja

Cz 2011-07-07 19:42 Pytanie: Witam Panie Wójcie, kiedy nastąpi obiecywany remont skrzyżowania Dąbrowa-Ciepielowice?? (miała być sygnalizacja świetlna) Przyznam, że niejednokrotnie przejechanie go graniczy z cudem! Imię i nazwisko: Mieszkaniec Ciepielowic

Odpowiedź: Ta inwestycja jest planowana i będzie wykonana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nasza rola polega na ciągłym monitowaniu inwestora o jak najszybsze wykonanie sygnalizacji świetlnej. Obecnie Generalna dyrekcja ma juz projekt skończony i jest w trakcie załatwiania pozwolenia na budowę. Inwestor tłumaczy opóźnienie konieczność dodatkowych zezwoleń w związku z koniecznością jednoczesnej przebudowy  przepustu pod drogą. Mamy wielką nadzieję, że pod koniec sierpnia dojdzie do przebudowy skrzyżowania. Z wyrazami szacunku Marek Leja

Śr 2011-07-06 18:27 Pytanie: Witam, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego na ulicy Sztonyka, oraz miejscowo na innych ulicach nie działają latarnie. Imię i nazwisko: Mateusz

Odpowiedź: Przez krótki okres czasu Energia Pro miała awarię na tym odcinku, ale teraz powinno byc wszystko w porządku. O takiach awariach lub przepaleniu się lamp ulicznych najczęściej zawiadamia Sołtys wsi bezpośrednio posterunek energetyczny. Z wyrazami szacunku Marek Leja

Pn 2011-07-04 11:31 Pytanie: Chciałem się zapytać z czego wynika brak pieniędzy na dofinansowanie autobusu linii numer 13. Bardzo wiele osób dojeżdża tym autobusem do szkół i do pracy poza tym wielu "nowych" mieszkańców Sławic zdecydowało się na budowę domu lub zakup działki w tej właśnie wsi ze względu na ułatwienie komunikacyjne w postaci komunikacji miejskiej. Ostatnio przeczytałem w NTO, że gmina nie ma pieniędzy na takie zbytki. Zastanawiam się jak wielu Pana wyborców uważa codzienny dojazd do pracy i szkoły za zbytek. Imię i nazwisko: Antoni

Odpowiedź: Opolski MZK zwrócił się do nas z żądaniem dofinansowania tego przedsiębiorstwa, bo jak stwierdził linie pozamiejskie są niedochodowe. Obliczył swoje straty na 250 tysiecy zł rocznie(za kursy linii nr 13 i 16). Dotacja ta nie wpłynęłaby na ceny biletów lecz byłaby swoistym haraczem zapewnieniającym dalsze kursowania tych autobusów i musiałaby być płacona corocznie!. Ponieważ wysokość kwoty jest dla nas nie do przyjęcia (również dla radnych - przecież dotacja dotyczy tylko 3 wiosek) ) negocjujemy obecnie jej znaczne obniżenie. Obawiam się jednak, że MZK nie zmieni swoich żądań, dlatego prowadzimy również rozmowy z prywatnymi przewożnikami, którzy mogliby zapewnić dowóz. Sprawę traktujemy bardzo poważnie, ale w granicach możliwości finansowych gminy. I jeszcze jedno, w żadnym wywiadzie ani w żadnej mojej wypowiedzi nie znalazly się słowa "gmina nie ma pieniędzy na zbytki". Z wyrazami szacunku Marek Leja

Śr 2011-06-15 09:18 Pytanie: Witam! Panie Wójcie, chciałem zapytać kiedy rozpocznie się remont drogi w Mechnicach? Imię i nazwisko: Piotr

Odpowiedź: Niestety nie wiem o jaką drogę chodzi? Jeżeli na nowym osiedlu w Mechnicah to w tym roku chcemy wykonać dokumentację projektową,  Z wyrazami szacunku Marek Leja

Wt 2011-06-14 21:11 Pytanie: Panie Wójcie, o ile mi wiadomo ulica Karczowska w Dąbrowie jest droga gminną. Od czasu jej budowy w zeszłym roku nie widziałm nikogo kto zajmowałby sie jej utrzymaniem. Po zimie nie uprzątnięto piasku użytego w jej zimowym utrzymaniu i naniesionego błota. Pomijajac jej wygląd zamuleniu zapewne ulega instalacja burzowa. Temat ten nie dotyczy tylko tej jednej drogi ale akurat podałem ja jako przykład. prosze o odpowiedź czy możemy spodziewać się doprowadzenia jej do porządku? Imię i nazwisko: Tomasz Słabowski

Odpowiedź: Przyznam szczerze, że do tej pory nie wykonywaliśmy takich prac (poza drogami po powodzi). Gmina nie ma Zakładu Usług Komunalnych więc pozostaje zlecenie takiej usługi na zewnątrz.  Z wyrazami szacunku Marek Leja

Cz 2011-06-02 00:28 Pytanie: Szanowny Panie Wójcie,mieszkam w Sławicach i mam pytanie ,czy na terenie naszej gminy funkcjonuje program dofinansowania modernizacji ogrzewania CO. Imię i nazwisko: Mariusz Obłoza

Odpowiedź: Nie istnieje. Najczęściej dofinansowanie tego typu modernizacji następuje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, który w przypadku naszej gminy jest bardzo mały (kilkanaście tysięcy) ponieważ nie ma wielkich trucicieli w postaci fabryk, elektrowni czy innych przedsiębiorstw. Gmina ze swoich pieniedzy i srodków unijnych prowadzi program wyposażania nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie ścieków.   Z wyrazami szacunku Marek Leja


Modyfikował: Marek Leja
Powrót do poprzedniej strony »