Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: poniedziałek, 19-11-2018
Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Stypendia 2012

W czerwcu, na zakończenie roku szkolnego, najlepsi uczniowie naszych szkół otrzymali stypendia naukowe i sportowe. Aby uzyskać stypendium, trzeba było sprostać określonym kryteriom. W przypadku stypendium naukowego należało uzyskać przynajmniej średnią ocen 5,09 (szkoła podstawowa) lub 4,9 (gimnazjum) oraz otrzymać ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania. W przypadku stypendium sportowego należało zająć, w danej dyscyplinie sportowej, miejsce na podium na szczeblu wojewódzkim.

Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja wręczył wyróżnionym uczniom listy gratulacyjne, za sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich, umożliwiających uzyskanie stypendium. Przyznawanie stypendiów ma celu motywowanie uczniów do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania swoich zdolności i pasji. Stypendium naukowe i sportowe wynosi 125 zł.

1. Przyznano następujące stypendia naukowe:

 • 9 uczniom z  PSP w Naroku
 • 7 uczniom z PSP w Sławicach
 • 14 uczniom z PSP w Chróścinie
 • 26 uczniom z PSP w Dąbrowie
 • 15 uczniom z PG w Żelaznej
 • 18 uczniom z PG w Dąbrowie
 • 16 uczniom z PG w Chróścinie

2. Przyznano następujące stypendia sportowe:

 • 4 uczniom z PSP w Chróścinie
 • 4 uczniom z PSP w Dąbrowie
 • 5 uczniom z PG w Żelaznej
 • 6 uczniom z PG w Dąbrowie
 • 27 uczniom z PG w Chróścinie
Data publikacji: 10-07-2012 12:33
Data modyfikacji:
 10-07-2012 12:34
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »