Tereny inwestycyjne w Gminie Dąbrowa: Węzeł Prądy, szczegóły na stronie internetowej    *  *  *    Stanowcze NIE! dla zmiany granic Gminy Dąbrowa. 96 % przeciw proponowanej zmianie granic. Szczegóły konsultacji społecznych w aktualnościach i na stronach BIP    *  *  *      

Dziś jest: środa, 13-12-2017
Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Data publikacji: 28-05-2012 10:09 Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 31 maja 2012 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2011 r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa za 2011 r.
 5. Zmiana uchwały Nr XIII/72/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie z załącznikiem graficznym na 1 do uchwały.
 6. Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 8. Skarga na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 11. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY DĄBROWA

Powrót do poprzedniej strony »