Zanim odpalisz petardę   pomyśl o zwierzętach domowych !!   *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: poniedziałek, 17-12-2018
Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Fundusz Sołecki Mechnice 2012

Na rok 2012,  dla sołectwa Mechnice, została przyznana kwota w wysokości 25.27500 zł.***

Zadania planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

  1. Kompleksowe ułożenie kostki brukowej pod pawilon biesiadny  – koszt zadania: 18.191,70zł
  2. Zakup stołów i ławek do pawilonu biesiadnego - koszt zadania: 5.440,00 zł
  3. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa - koszt zadania : 763,30 zł
  4. Wyposażenie placu zabaw i remont piaskownicy - koszt zadania : 880,00 zł

 

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Data publikacji: 13-03-2012 13:49
Data modyfikacji:
 27-07-2012 10:24
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »