Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: poniedziałek, 22-10-2018
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława

Fundusz Sołecki Chróścina 2012

Na rok 2012,  dla sołectwa Chróścina, została przyznana kwota w wysokości 25.275,00 zł.***

Zadania planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

  1. Remont przystanków MZK – koszt zadania: 1.000,00zł
  2. Odmulanie i oczyszczanie mniejszego stawu w parku- koszt zadania:13.275,00 zł
  3. Utrzymanie strony www.Chroscina.eu- koszt zadania: 120,00 zł
  4. Postawienie altany na plac zabaw - koszt zadania: 5.000,00 zł
  5. Utwardzenie dróg na terenie parku - koszt zadania: 5.880,00 zł

 

 

 

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Data publikacji: 13-03-2012 13:10
Data modyfikacji:
 26-07-2012 13:50
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »