Zanim odpalisz petardę   pomyśl o zwierzętach domowych !!   *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: sobota, 15-12-2018
Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

Fundusz Sołecki Skarbiszów 2011

Na rok 2011,  dla sołectwa Skarbiszów, została przyznana kwota w wysokości 14.117,00 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

  1. Płytki podłogowe do toalety w świetlicy wiejskiej ( zakup i wymiana kafelek podłogowych w kuchni, toaletach i korytarzu) - koszt zadania: 9.717,00 zł
  2. Wyposażenie placu zabaw ( zakup karuzeli) - koszt zadania: 3.400,00 zł
  3. Zakup tablicy ogłoszeniowej – koszt zadania: 1.000,00 zł

 

 

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

 

Data publikacji: 15-02-2012 11:44
Data modyfikacji:
 09-03-2012 10:58
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »