Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: poniedziałek, 22-10-2018
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława

Fundusz Sołecki Narok 2011

Na rok 2011,  dla sołectwa Narok, została przyznana kwota w wysokości 23.306,00 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

  1. Materiały eksploatacyjne do kosy i kosiarki- koszt zadania: 806,00 zł
  2. Zakup siatki do bramek na boisko LZS – koszt zadania: 1.000,00zł
  3. Wykonanie zadaszenia na placu przed boiskiem LZS- koszt zadania: 6.000,00 zł
  4. Wykonanie placu zabaw– koszt zadania : 10.500,00 zł
  5. Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców (dożynki, festyn, obchody dnia Św. Marcina i dzień Mikołaja dla dzieci)  – koszt zadania: 5.000,00 zł

 

 

Ogrodzono teren przeznaczony na plac zabaw

 

 

3. narok 2011.jpeg

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Data publikacji: 15-02-2012 11:17
Data modyfikacji:
 27-07-2012 10:47
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »